lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 774
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Ask, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Skrivande polis2013 (oppl. 1)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Skrivandet är en central del av polisyrket. En polis auktoritet är inte bara synlig utåt genom uniformen, utan också genom de texter som ingår i förundersökningar och utredningar och som når många olika mottagare. Myndighetsutövningen ställer förstås stora krav på ett tydligt och precist språkbruk och rättssäkra texter.Skrivande polis är förankrad i praktisk polisutövning och baseras på språkvetenskaplig forskning och gällande lagtext. Tillsammans lägger dessa tre perspektiv grund för en säker och juridiskt hållbar språkhantering för yrkespoliser. Bokens kapitel behandlar flera grundläggande områden som är viktiga för skrivande poliser, som att göra tal till text, att förhålla sig objektiv och att skriva för olika mottagare. Författaren resonerar om hur formuleringar och ordval styr läsaren samt visar hur texter bör utformas språkligt för att vara funktionella i utredningsprocessen.Skrivande polis är en handbok i skrivande som riktar sig till såväl polisstudenter i utbildning som till verksamma yrkespoliser. Den innehåller bland annat handfasta råd om vad som är språkligt viktigt att tänka på i förundersökningstexterna anmälan, förhör och PM.

 • 52.
  Augustsson, Anton
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Från tystnad till tal: Fem svensklärares erfarenheter av att stötta talängsliga elever2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie undersöker hur svensklärare på gymnasiet förhåller sig till stöttning av talängsliga elever i anslutning till kommunikationssituationen fri monolog, vilket innebär en talsituation där talaren kommunicerar solitärt. Studien utgår från den sociokulturella teorin och i huvudsak från de aspekter i teorin som rör hur en lärare med hjälp av stödstrukturer kan vägleda en talängslig elev. Metoden som har använts är kvalitativa samtalsintervjuer och innehållsanalys. Resultatet visar att lärarna i studien arbetar på ett aktivt och medvetet sätt med talängsliga elever. Totalt framkom sju stödstrukturer som de använder sig av i samband med elevernas fria monologer; undervisning om den fria monologens struktur, frekvent träning, salutogen respons med förbättringsmöjligheter, ett tryggt och stödjande klassrumsklimat, gradvis exponering, uppmuntran samt synliggörande av rädslor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Avdic, Belma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Fröken, får jag läsa en faktabok?: En kvalitativ studie om attityd till läsning av faktaböcker och identitetsskapande2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka elevers attityd till läsning av faktaböcker i förhållande till skönlitteratur i skolan och fokuserar på flerspråkiga elever i årskurs 3. Studien utgår från self determination theory vid tolkning av resultat och analys. Insamlingsmaterialet består av elevintervjuer som var både enskilda och i fokusgrupp. Studien visar att flerspråkiga elevers attityd till faktaböcker har ett samband med identitetsskapande, bland annat genom att de väljer faktaböcker respektive skönlitteratur baserat på vilken identitet de vill ha. Identiteten skapas i sin tur i olika sammanhang, framförallt i klassrumsmiljöns olika gruppkonstellationer. Denna studie kan bidra till att göra pedagoger medvetna om hur faktaböcker och skönlitterära böcker kan användas i undervisningen, men också ge kunskap om vilka motiv elever har för att välja böcker i förhållande till sin identitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Avdic, Belma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Pecakovska, Bianca
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Ta upp bänkboken, nu ska vi läsa!": En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers läsmotivation under lässtunderna i årskurs 32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och få inblick i elevers inställning till läsning under lässtunderna i skolan. Den fokuserar på mångkulturella skolor med inriktning på flerspråkiga elever i årskurs 3. Som teoretisk utgångspunkt använder sig studien av det hermeneutiska perspektivet vid tolkning av material och analys. Materialet utgörs av intervjuer, enkäter och observationer som har genomförs på tre olika skolor. Studien visar att elevernas inställning till lässtunden varierar beroende på vilken inställning de har till läsning i allmänhet. Dessutom visar studien att eleverna motiveras till att läsa på det språket som de känner sig säkrast på. Denna studie kan göra pedagoger medvetna om vilka verktyg som ska användas för att påverka elevernas läsmotivation och inställning till läsningen under lässtunderna.

  Fulltekst (pdf)
  Självständigtarbete ht18
 • 55.
  Axelsson, Clara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för medicin och optometri (MEO).
  Byrman, Gunilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Petersson, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för medicin och optometri (MEO).
  Skoglund, Astrid
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Stevenson-Ågren, Jean
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  "Det kan bli så mycket fel": Förstudie om barnmorskors upplevelser av kommunikation med gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska.2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Axelsson, Emmy
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Identitet och makt i samisk litteratur: En postkolonial feministisk litteraturanalys av Linnea Axelssons lyrikepos Ædnan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom en analys av fyra utdrag ur Linnea Axelssons lyrikepos Ædnan undersöka karaktärernas upplevelser som samiska kvinnor i det svenska majorietssamhället. Med utgångspunkt i den postkoloniala och den feministiska postkoloniala teorin diskuteras verkets användbarhet i svenskundervisningen på gymnasiet. Studien visar att verket och karaktärerna riktar en postkolonial kritik mot det svenska majorietssamhället. Verket lämpar sig väl för svenskämnets litteraturdel eftersom den berör flera aspekter inom ämnets centrala innehåll. Karaktärerna har analyserats utifrån teman makt och identitet, vilket är lämpliga teman för att även i undervisningen belysa mångkulturalitet och utanförskap. Att verket representerar en postkolonial kritik utifrån karaktärernas upplevelser som same och kvinna har i studien varit fördelaktigt i didaktiska sammanhang då det berör både det centrala innehållet i svenskämnet och skolans värdegrundsuppdrag. Potentialen med verket är därmed stor eftersom eleverna genom karaktärerna kan få kunskap om minoritetsgruppers relation till majorietssamhället samt själva få insikt om normer och värderingar som det västerländska samhället bygger på.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Undersöka och dela tankar: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 2: Undersöka och dela tankar, årskurs 7–9 ]2016Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext (2016)
 • 58.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Undersöka och dela tankar: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 2: Undersöka och dela tankar, årskurs 4-6 ]2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Undersöka och dela tankar: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 2: Undersöka och dela tankar, årskurs 4-6 ]2015Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln handlar om att skriva in-texter som en strategi för kunskapsutveckling i alla ämnen och om vad som karaktäriserar vardagsspråk och skolspråk. Den handlar också om elevers lärande i förhållande till om de har svenska som andraspråk eller som modersmål.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext (2015)
 • 60.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Undersöka och dela tankar: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 2: Undersöka och dela tankar, årskurs 7-9 ]2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Stockholm University, Sweden.
  Jakobson, Britt
  Stockholm University, Sweden.
  Uddling, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Elaboration and negotiation of new content: The use of meaning making resources in multilingual science classrooms2017Inngår i: NFSUN Nordic Research Symposium on Science Education 2017: Paper presentations – posters – symposia – workshops, 2017, s. 17-20Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This presentation reports results from a study aiming at examining multilingual students’ meaning-making in science when instructed through Swedish. Focus is on how new content is elaborated and negotiated through various semiotic resources such as written and spoken language, still and moving images, gestures and physical artefacts. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from two multilingual physics classrooms (students aged 11-12 and 14-15 respectively) and one biology classroom (students aged 14-15 years). Theoretically, the project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analysed through systemic functional linguistics, multimodal analyses and Dewey’s principle of continuity. The results show that the teachers and the students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources in ways that sometimes matched both students’ linguistic and scientific level. However, some observations indicate classroom practices that might constitute a hindrance for meaning-making. The study has implications for ways of promoting multilingual students’ meaning-making in science, including learning science, competent action, that is, norms about how to act in the science classroom, and communicating through different modes.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Jakobson, Britt
  Stockholm University, Sweden.
  Uddling, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Multilingual students' meaning making in science2017Inngår i: European Science Education Research Association, ESERA 2017 Conference: Dublin City University, Dublin, Ireland. 21st - 25th Auguist, 2017, 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  We present results from a study aiming at investigating multimodal classroom interaction and its contribution to multilingual students’ meaning-making in science. The focus is on how science content is elaborated and negotiated through various semiotic resources. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from three multilingual classes: a middle school physics classroom during the unit “measuring time”, a lower secondary physics classroom during the units “sound and light” and a lower secondary biology classroom during the unit “human body”. The project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analysed through systemic functional linguistics, multimodal analyses and Dewey’s principle of continuity. The results reveal that teachers and students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources with a potential to develop multilingual students’ scientific literacy. However, the teachers’ scientific starting points and perspectives on scientific literacy as well as their use of semiotic resources to some extent vary, affording different entries to science meaning-making. The study has implications for ways of promoting scientific literacy, including learning science, competent action, and communicating through different modes.

  Download (pdf)
  Extended Abstract
 • 63.
  Axelsson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Attityder till skönlitterär läsning hos pojkar med svenska som andraspråk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Studiens syfte har varit att undersöka vilka attityder pojkar som läser svenska som andraspråk på högstadiet i årskurs 9 har till skönlitterär läsning. Metoderna för att samla in data har varit intervjuer och enkätundersökningar med fem pojkar. PISA-studien från 2009 delade in läsengagemang i fyra kategorier. Denna indelning har legat till grund för analysen: intresse för läsning, självbestämmande och läsning, tal om läsning och läsvanor med fokus på motivation och attityder till läsning.

  Av det analysmaterial som samlades in gick det att utläsa att pojkarna har en låg inre motivation beträffande läsning, vilket beror på att de upplever att de ofta inte själva får bestämma över när, var och hur de ska läsa. De tycker inte heller om att prata med sina vänner om läsning av skönlitterära texter. Fyra av fem informanter säger att de aldrig läser för nöjes skull utan bara när de är tvungna till det i skolan. I intervjuerna är ordet tråkigt frekvent återkommande hos samtliga informanter. Undersökningen visar att de inte får den hjälp de behöver för att välja böcker som intresserar dem och därför väljs ofta tunna böcker istället för sådana med ett intressant innehåll.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Axelsson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lärares upplevelser av digitala hjälpmedels inverkan på elevers skrivande2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study is to examine how high school teachers in Swedish perceive the impact of computers, iPads and smartphones on their students´ writing skills. To achieve this, four teachers were invited to participate in individual qualitative semi-structures interviews. The interview data show that three out of four teachers believe that digital and social media has had a negative impact on their students writing skills in school. The teachers report that their pupils use abbreviations and slang in a way that is not appropriate in a formal school text. In contrast, the fourth teacher believes that her pupils produce more complex texts if they are allowed to use their computers or iPads.  The interview data also reveal a contradiction between the teachers´ beliefs and the finding of the surveyed research. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Axhed, Hans
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Springa till inlärning: En studie om relationen mellan fysisk aktivitet och andraspråkstalarens fundamentsanvändning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte frågan om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet som utövades på fritiden och andraspråksinlärning med fokus på andraspråkstalares fundamentsanvändning. Fundament är ett språkligt led innan det finita verbet. Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet har positiva effekter på språkinlärning. Denna forskning har främst gjorts i kontrollerade experiment. Den aktuella studien syftade därför till att undersöka om det även fanns ett samband utanför en experimentell studie, närmare bestämt på fritiden.

  I undersökningen deltog 49 andraspråkstalare och deras svar i en ifylld enkät samt kompletterande intervju utgjorde studiens undersökningsmaterial. I intervjun eliciterades fritt tal med hjälp av tre frågor. Informanternas fundamentsanvändning studerades kvantitativt genom två beroendevariabler: ord per fundament och andel utbyggda fundament. Variationen i dessa variabler analyserades som en funktion av fem oberoende variabler: deltagarnas idrottsvanor (i antal dagar per vecka och intensitetsnivå), mors utbildningsbakgrund, vistelsetiden i Sverige, samt graden av användning av det svenska språket på fritiden.

  Resultatet visade att en högre frekvens av fysisk aktivitet (i gånger per vecka) korrelerade signifikant med en av de beroende variablerna (andel utbyggda fundament). Detta antyder att sambandet mellan fysisk aktivitet och språkinlärning även kan påvisas utanför en experimentell studie och att det kan gälla grammatiken. Regeringen vill utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa och den här studiens resultat skulle i framtiden kunna bidra till en rekommendation för en särskild satsning på idrottsaktiviter även utanför skolan för exempelvis nyanlända.

  Fulltekst (pdf)
  Springa till inlärning HansA
 • 66.
  Backström, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Karlsson Falk, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  ”Man kan döda genom att göra det för formellt”: En intervjustudie av sju lärares skrivdiskurser i årskurs 32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skrivundervisning påverkas av lärares föreställningar om skrivande, skrivinlärning och vad som bedöms som godtagbart skrivande. För att ta reda på sju lärares didaktiska val i skrivundervisningen har föreliggande studie undersökt deras uppfattningar om skrivundervisningen i årskurs 3 utifrån Ivaničs skrivdiskurser. Studiens resultat visar att lärarna förhåller sig till flera olika skrivdiskurser men vanligast är genrediskursen, färdighetsdiskursen och processdiskursen. Resultatet visar även att de nationella proven påverkar innehållet som berörs i skrivundervisningen och tre av lärarna anser att det tar för mycket tid från ordinarie undervisning. Samtidigt uppskattas det bedömningsstöd som kommer med de nationella proven eftersom det kan användas i all skrivundervisning. Lärarna anser att de nationella proven är tidskrävande samtidigt som dem kan ses som en utvärdering av skrivundervisningen. Skrivundervisningen påverkas även av elevernas olika behov och eleverna erbjuds stöd i form av kompensatoriska verktyg och specialundervisning för att stötta deras skrivutveckling och utmana de med ett utvecklat skrivande. De särskilt begåvade eleverna har istället högre krav på  i skrivundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  "Man kan döda genom att göra det för formellt"
 • 67.
  Backström, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Karlsson Falk, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Vad sker i klassrummet?: En studie om språkutvecklande aktiviteter inom svensk- och matematikundervisningen i årskurs 2 och 32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Språkutveckling gynnar elevers kunskapsutveckling och framgång i skolan. Elever vars språkliga förmåga brister riskerar att få svårigheter med kunskapsutvecklingen i skolan. Lärare behöver därför kunskap om vad de kan göra för att stötta elevers språkutveckling. I denna studie undersöks förekomsten av sju språkutvecklande aktiviteter i fyra klasser inom svensk- och matematikundervisningen i årskurs 2 och 3. Lärarnas praktik dokumenteras med stöd av ett observationsschema som bygger på det brittiska observationsverktyget ”Communication Supporting Classrooms Observation Tool”. Resultatet analyseras och jämförs med avseende på skolämne och årskurs. Studien visar att de språkutvecklande aktiviteterna förekommer oftare inom svenskundervisningen men att utbudet av antal aktiviteter i matematikundervisningen är högre. Vidare visar studien att eleverna erbjuds få tillfällen att arbeta tillsammans utan att fokus istället ligger på aktiviteter som är styrda av läraren.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Bard, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  En studie av en lärares stöttning i samtal mellan vuxna andraspråkselever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Bengtsson, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Motiveras pojkar och fickor till läsning på samma sätt?: Hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med läsmotivation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med läsmotivation. Vidare är syftet att undersöka om pojkar och flickor motiveras till läsning på samma sätt. Läsförmåga är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett samhälle, eftersom läsning är centralt i människors liv. Det framgår dock av PIRLSresultat från 2016 att flickor presterar bättre än pojkar när det kommer till läsning. Jag vill därför undersöka hur lärare motiverar elever till läsning. Den här studien baseras på tre observationer och tre intervjuer med yrkesverksamma lärare. Observationerna dokumenteras i observationsscheman utifrån bestämda händelser, och intervjuerna spelas in och transkriberas. Resultatet visar att flickor och pojkar generellt inte motiveras till läslust på samma sätt. Det som motiverar elever till läsning är individuellt och beror inte på kön. Elever motiveras till läsning genom att lärare bland annat förklarar nyttan av att kunna läsa samt genom att eleverna själva får välja böcker.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Bengtsson, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Pojkar och flickor i Astrid Lindgrens bilderböcker: En genusstudie av fyra bilderböcker2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur genus framställs i fyra av Astrid Lindgrens bilderböcker. Vidare är syftet att undersöka om flickor och pojkar framställs olika i böckerna, och vilka medel som används i text och bild för att förmedla detta. Genom närläsning analyseras bilderböckerna metodiskt utifrån förutbestämda analyskategorier i texten, i detta fall de egenskaper som pojkar respektive flickor tillskrivs i text och bild. De kategorier som särskilt studeras är karaktärernas psykiska och fysiska egenskaper och sociala relationer ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att majoriteten av de analyserade karaktärerna ser ut och beter sig på ett sätt som är förväntat av dem ur ett genusperspektiv. Det finns dock undantag där flickor utmanar det manliga idealet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Bengtsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Bakomliggande faktorer för lässvårigheter: Litteraturstudie om bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter och granskning av läromedel från ABC-klubben2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad det finns förbakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Dessutom kommerstudien att undersöka ett läromedel som används av mer än hälften av Sveriges elever. Detta görs för att undersöka om elever med lässvårigheter gynnas avläromedlet. Teorin som använts i studien är det sociokulturella perspektivetsom inriktar sig på elevers utveckling, lärande och språk och fokus kommerligga på lässvårigheter. Metoder som kommer att användas i studien ärinsamlingsmetod och analysmetod. Litteratur kommer samlas in och därefteranalyseras genom innehållsanalysen, där data samlas in och kategoriseras iväsentliga kategorier för studien. Studiens resultat visar bredden avbakomliggande faktorer för lässvårigheter, även om inte alla belyses i den härstudien, men även hur faktorerna går ihop med varandra. Flertal elever medstudiens bakomliggande faktorer kan gynnas, men en avgörande roll är hurskicklig läraren är i arbetet med läromedlet och eleverna och det ärbetydelsefullt att finna den bakomliggande faktorn för elevens lässvårighetinnan arbetet med läromedlet och upplägget används.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Bengtsson, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Bokomslagets betydelse: En paratextanalys av fem populära böcker valda avelever i årskurs 52017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study is to apply a paratext analysis to investigate what it is in thepackaging of books that can appear attractive to children and what are the distinctiveshared features of popular pupil choices among books. The analysis consists of anexamination of each book and then a comparative section. The analytical categories arethe title and subtitle, author’s name, publisher’s information, cover pictures, the backcover, the spine, the format of the book, endpapers, and the series emblem. Thetheoretical premises are hermeneutics and semiotic interpretations of signs. The studyproceeds from Genette’s concepts of paratext, peritext and epitext.

  A prominent common feature of the books was series emblems in the form ofmain titles and colours. Another significant conclusion is that the cover often depictssome climactic event in the content of the book. The content and the cover mustharmonize so that the reader will not feel disappointed. The didactic conclusions are thatteachers must have a good understanding of the effect a book cover can have on pupils.Often teachers try to motivate pupils by telling them about the exciting content, but ifthe pupil is not motivated by the paratext, the threshold will be too high. It is of greatrelevance that teachers offer pupils several different books with varying paratexts.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 73.
  Bengtsson, Sara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Skagert, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Bergvall, Miriam
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Elgaard, Adam
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Från vänskap och spöken till kidnappare och trollkarlar: Karaktäriserande drag i flickors respektive pojkars favoritböcker2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Swedish pupils’ reading ability has deteriorated in recent years. It may be important to tackle this problem in order to be able to further the pupil’s continued education. With this in mind it may be rewarding to investigate factors in literature which motivates pupils to read. The aim of the study is to investigate what characterizes girls’ and boys’ most frequently chosen favourite books in grade 5. To select the books for study, a questionnaire was distributed to 83 pupils, followed by textual analyses of the favourite books. Girls and boys were found to have different preferences for the literature they are motivated to read, but similarities were also found. The result shows that there are still gender patterns in reading which ought to be considered by those involved in school education. The study also discusses how knowledge of pupils’ literature preferences can be used as a means to generate motivation to read.

  Fulltekst (pdf)
  Från vänskap och spöken till kidnappare och trollkarlar
 • 74.
  Berger, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Ledföljdsvariation i svenska: Verb, semantik och syntax i samband med lång objektsflytt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The term ‘Object Shift’ means that a weak object pronoun has been raised to a position to the left of a sentence adverbial. Primarily, there are two positions to which a weak object pronoun can be raised; one of them is called Long Object Shift.

  In this paper, I primarily deal with finite verb frequencies in sentences with Long Object Shift in Swedish. Also, in order to further define the verbs in these sentences I discuss verb semantic and syntactic valence in relation to the shifted object. Furthermore, I discuss the search methods which have generated sentences with Long Object Shift in written sources in Swedish; an equivalent study has never been done before.  

  The most salient results of my study indicate that: verbs with physical denotation, and specifically vänta, möta and slå, frequently recur in sentences with Long Object Shift in written sources in Swedish; monotransitive verbs appear more often than ditransitive ones; shifted objects are most often assigned the semantic role of experiencer in the studied sentences; the search methods show divergent results, which indicates the significance of sentence adverbial initiating sentences with Long Object Shift. Lastly, the results show that semantic analyses, terminology and search methods need to be extended in order to further define the finite verb in sentences with Long Object Shift in Swedish.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Berggren, Ebba
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Fantastisk makt: Maktkonstruktioner i Vindens namn2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera hur manlig och kvinnlig makt konstrueras i fantasyromanen Vindens namn. Ett intersektionellt perspektiv på maktkonstruktioner utgör studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt, med fokus på hur genus-, klass- och etnicitetsaspekter samvarierar i romankaraktärernas maktpositioner. Målet med studien är också att diskutera romanens möjligheter i svenskämnets värdegrundsarbete. Vidare belyses komplexa mönster för maktkonstruktion i romanen som lärare bör vara uppmärksamma på om man använder den som utgångspunkt för klassrumsdiskussioner om hur makt skapas i såväl romanen, som i det samhälle den tillkommit i. Analysen visar att männen karaktäriseras på ett stereotypiskt vis, där deras handlingar lägger grund för maktpositionerna, medan kvinnorna på motsvarande stereotypa sätt karakteriseras som maktlösa utifrån kropp, utseende och underordning. Detta framställs på ett explicit och ibland övertydligt sätt. Mer implicit framställs etniciteters och klasstillhörighetens betydelse för de manliga karaktärernas inbördes maktpositioner medan kvinnliga karaktärer är objektifierade och underordnade i Vindens namn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  De första naturvetenskapliga skoltexterna2017Inngår i: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, Vol. 1, s. 72-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In a research project conducted in a multilingual classroom, the teaching practice and pupils’ texts are studied during their first years of schooling. The teaching practice entails explicit teaching of text structures and experiences for the students to use in their writing. The aim of the study, presented here, is to investigate students’ first school texts, students’ relations to their texts and the texts’ relation to the teaching practice. The material of the study consists of pupils’ written texts, and data are also collected by observations and interviews. The study draws on dialogism, systemic functional linguistics and theories of the language of schooling. The main theoretical framework is supplemented by theories of second language acquisition and discoursal construction of writer identity. The main findings of the analysis are that the students in their texts make use of the teaching of text structures and the experiences they were involved in. The texts are characterized by everyday knowledge and language, as well as attempts to use scientific knowledge and language. The students show high text movability, i.e. ability talk about their texts in different ways, which indicates their potentials to take discourse roles and positioning themselves in the texts.

 • 77.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Hierarki-komponerad skrivundervisning: En fråga om relationer2014Inngår i: Skriv! Les! 2: Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy / [ed] Skaftun, Atle, Uppstad, Per Henning & Aasen, Arne Johannes, Bergen: Fagbokforlaget, 2014, s. 217-236Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article is about the teaching and learning of writing in years 4 to 6 of compulsory schooling, where the pupils write argumentative and explanatory texts. Methods and concepts from linguistic theories of text analysis (Fairclough, 1995; Halliday, 1978;Mann, Matthiessen & Thompson, 1992) have been further developed for the analysis of the teaching practice. These methods and analytical tools have not previously been applied to teaching practices. My aim is to show how teaching practice can be understood as a linguistic activity and analysed as a kind of text. Alongside this, the paper seeks to understand the creation of meaning in teaching activities and how text analysis can be understood in relation to pupils’ meaning-making. A comparison between text and practice becomes possible as the analytic tools are the same.The results show that text and practice analysis can be linked to the analysis ofthe teacher’s meaning making. One conclusion is that the pupils develop knowledge during writing; they take hold of the whole text and they make meaning recursively when writing. The study shows that just as the pupils take a comprehensive approach to their texts, so the teacher takes a comprehensive overview of the teaching practice.The teacher takes charge, in a positive sense, of the practice so that pupils can understand and take responsibility for transforming knowledge into and through their texts.

  Fulltekst (pdf)
  Bergh Nestlog 2014
 • 78.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Kritisk litteracitet i text och praktik: Meningsskapande i de mellersta skolåren2015Inngår i: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Lundgren, Berit & Damber, Ulla, Umeå: Umeå universitet , 2015, s. 87-108Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Elever och lärare skapar tillsammans mening i skolämnen genom språk när de samtalar, skriver och läser. Med ett kritiskt litteracitetsperspektiv ses skriftspråklighet som kopplad till sociala praktiker snarare än till män-niskors individuella förmågor. I kapitlet görs en metaanalys av en klass-rumsstudie. Klassrumsstudien presenteras med de språkvetenskapliga verktyg som legat till grund för analys av såväl undervisningspraktik som elevtexter. Därefter följer en redogörelse för metastudien. I metaanalysen används Hilary Janks analytiska modell med begreppen dominans, tillgång, mångfald och design (Janks 2010; Damber och Lundgren 2013).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Muntlig kommunikation i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 1: Muntlig kommunikation i alla ämnen, årskurs F-9 ]2019Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Muntlig kommuniktion: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs F-9 ]2019Annet (Annet vitenskapelig)
 • 81.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Muntlighet och lärande: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 8: Muntlighet och lärande, årskurs F-9 ]2019Annet (Annet vitenskapelig)
 • 82.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Skriva för att lära och kommunicera kunskaper2016Inngår i: Språk i alla ämnen för alla elever: Forskning och beprövad erfarenhet / [ed] Ewa Bergh Nestlog, Desirée Fristedt, Växjö: Linnaeus University Press, 2016, s. 21-41Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Skrivundervisning – om makt i elevtexter och praktik: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Kritiskt textarbete - att läsa, samtala och skriva (om) världen, Del 7: Ord, makt och skrivande, årskurs 7-9 ]2016Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext (2016)
 • 84.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Skrivundervisning – om makt i elevtexter och praktik: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Kritiskt textarbete - att läsa, samtala och skriva (om) världen, Del 7: Ord, makt och skrivande, årskurs 7-9 ]2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Tiden är mogen för språk i alla ämnen2015Inngår i: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, nr 3, s. 8-8Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 86.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Ämnesspråk: en fråga om innehåll, röster och strukturer i ämnestexter2019Inngår i: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, nr 42, s. 9-30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs 4–6 ]2015Annet (Annet vitenskapelig)
 • 88.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs 7-9 ]2016Annet (Annet vitenskapelig)
 • 89.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Krogh, Ellen
  University of Southern Denmark, Denmark.
  Multimodala elevtexter i geografiämnet: En textstudie på mellanstadiet2020Inngår i: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, nr 44, s. 11-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Krogh, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 4-9 ]2018Annet (Annet vitenskapelig)
 • 91.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Krogh, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 4-6 ]2015Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext (2015)
 • 92.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Krogh, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 7-9 ]2016Annet (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext (2016)
 • 93.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Krogh, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). University of Southern Denmark, Denmark.
  Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 1: Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen, årskurs 4-9 ]2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Lärare i skolans olika ämnen har ett gemensamt ansvar för att ge eleverna möjligheter att utveckla sitt skrivande för olika syften och i olika sammanhang. Men hur det ska gå till är inte givet. I den här artikeln presenteras en modell för detta arbete, nämligen skrivhjulet. Modellen bygger på att skrivande innebär att vi utför skrivhandlingar, att skrivande alltid har ett eller flera syften, och att skrivande medieras i skriftspråk och andra modaliteter. 

 • 94.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Ehriander, Helene
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Ronja och Bokhunden: ett litteracitetsperspektiv på högläsing för hund2016Inngår i: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Nordic Academic Press, 2016, s. 121-136Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 95.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Ehriander, Helene
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  The Book Dog and Semiotic Resources in Envisionment Building of a Text World2019Inngår i: Journal of Psycholinguistic Research, ISSN 0090-6905, E-ISSN 1573-6555, Vol. 48, nr 2, s. 535-550Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Linnaeus University project “The Book Dog and Astrid Lindgren” seeks to bring children and literature together and to use the dog as a tool for this. The method involves children reading aloud to trained dogs, called book dogs. By studying the practice of the book dog, we seek more profound knowledge of the importance of the reading practice for children’s reading. Such knowledge can have didactic implications for reading practices also in contexts where there is no book dog. In the study reception theories (Langer in Envisioning knowledge.Building literacy in the academic disciplines, New York, Teachers College Press,2011a; Langer in Envisioning literature. Literary understanding and literature instruction, 2nd ed., New York, Teachers College Press,2011b) are developed with perspectives of discourse analysis (Fairclough in Discourse and social change, Polity Press, Cambridge,1992). and social semiotics (Halliday in Language as social semiotics. The social interpretation of language and meaning, Edward Arnold, London,1978). The result shows that the dog contributes with semiotic resources in the meaning-making process; the text world comes to life for the child through the expanded envisionment building where the dog is central. Since pupils read texts in all school subjects, the study should be relevant for all types of teachers when shaping reading practices that support pupil’s meaning-making, also in contexts where there is no book dog. The study can also say something about what engagement, attentiveness, and non-judgemental attitudes can mean for pupils, even they in reading and writing difficulties (Bergh Nestlog and Ehriander 2016).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Fristedt, DesiréeLinnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Språk i alla ämnen för alla elever: forskning och beprövad erfarenhet2016Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  Språk i alla ämnen för alla elever: forskning och beprövad erfarenhet
  Download (jpg)
  Front page
 • 97.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Fristedt, DesiréeLinnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Språk i alla ämnen för alla elever: forskning och beprövad erfarenhet2016Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Download (jpg)
  Front page
 • 98.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Larsson, Nils
  Svenska: Ett inkluderande ämne2016Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 99.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Larsson, Nils
  Svenska: Ett kritiskt ämne2017Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 100.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Tinglev, Inger
  Stockholm University, Sweden.
  Textskapande som främjar ett gemensamt lärande: Del 6 i Läslyftsmodulen Inkludering och skolans praktik, årskurs 1-92017Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Artikeln fokuserar på elevers tankeutveckling och förståelse av ämnesinnehåll genom att skapa så kallade in-texter. I arbetet med in-texter fördjupas det individuella och gemensamma tänkandet och förståelsen av innehåll, begrepp och aktiviteter i olika ämnen. Elevers erfarenheter, idéer och språk utgör grunden för arbetet där texterna kan vara skrivna, muntliga och multimodala. Arbetet med in-texter kan användas före, under och efter olika aktiviteter och utgör en bra grund för återkopplingar. Syftet med artikeln är att ge kunskap om och förståelse för hur in-texter individuellt, i par och i helklass kan ge struktur och stöd i arbetet med att utveckla det gemensamma lärandet för alla elever. Syftet är också att lärare ska få förståelse för hur in-texter kan utgöra en grund för återkoppling till elever och för utveckling av undervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 of 774
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf