lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 358
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Bauhn, Per
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Rätt och orätt i lag och moral: ett normativt perspektiv på svensk rättskipning2012Ingår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 4, s. 319-336Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 52.
  Bengtsson, Sofi
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Personlig integritet i arbetslivet: Arbetsgivarens möjlighet till kontroll av arbetstagarens Internet- och e-postanvändning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Skyddet för arbetstagarens personliga integritet är ett aktuellt ämne där teknikutvecklingen

  ger arbetsgivaren ökade möjligheter att kontrollera arbetstagaren. Därmed äventyras skyddet

  för arbetstagarens personliga integritet. Det finns i dagsläget inte någon direkt

  specialanpassad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet och svensk

  lagstiftning saknar en enhetlig definition på begreppet personlig integritet. Det är oklart vilka

  möjligheter arbetsgivaren har att vidta kontrollåtgärder av arbetstagarens Internet- och epostanvändning

  samt vilket skydd arbetstagaren har för sin personliga integritet.

  Syftet med uppsatsen är att reda ut vilket rättsligt skydd arbetstagaren på den svenska

  arbetsmarknaden har för sin personliga integritet, vilka möjligheter arbetsgivaren har att vidta

  kontrollåtgärder av arbetstagarens Internet- och e-postanvändning, samt vad begreppet god

  sed på arbetsmarknaden i detta fall innebär. För att uppnå syftet används en rättsdogmatisk

  metod, som innebär att aktuella rättskällor det vill säga lagtext, förarbeten, praxis från

  Arbetsdomstolen och doktrin kommer att studeras.

  Arbetsgivaren ges möjlighet att vidta integritetskänsliga åtgärder såsom kontroll av

  arbetstagarens Internet- och e-postanvändning med stöd av den allmänna arbetsledningsrätten,

  avtal, kollektivavtal eller lagstiftning. Dock begränsas möjligheterna till att åtgärden inte får

  stå i strid med god sed på arbetsmarknaden. För att avgöra vad nämnda begränsning innebär

  gör Arbetsdomstolen en intresseavvägning. Arbetstagarens intresse av skydd för sin

  personliga integritet jämförs med arbetsgivarens intresse av kontroll av arbetstagarens

  Internet- och e-postanvändning. Dessutom måste det finnas en rimlig proportion mellan mål

  och medel för kontrollåtgärden, alltså måste intrånget i arbetstagarens privatliv som åtgärden

  vållar stå i rimlig proportion till arbetsgivarens syfte med kontrollen.

  Avslutningsvis kan sägas att vilka kontrollåtgärder arbetsgivaren får vidta och vilket skydd

  arbetstagaren har för sin personliga integritet är en fråga som får avgöras efter bedömning av

  det enskilda fallet.

 • 53.
  Bennarsten, Julia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Var går gränsen?: Om sexuella trakasserier i arbetslivet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utreda hur det rättsliga skyddet mot sexuella trakasserier ser ut i arbetslivet idag samt var gränsen går. Studien är avgränsad till att endast fokusera på de sexuella trakasserier som riktar sig till kvinnor från män, då detta förekommer i störst utsträckning även om få anmäler. Resultatet diskuteras sedan ur ett könsmaktsperspektiv då detta är ett sätt att förklara företeelsen sexuella trakasserier mellan män och kvinnor.Sexuella trakasserier skyddas idag genom diskrimineringslagen och genom EU-rättens lika-behandlingsprincip. För att ett beteende ska räknas som sexuella trakasserier ska det vara oönskat från den mottagande parten och den som utför trakasserierna ska ha insikt i att beteendet uppfattas som kränkande. Handlingarna ska vara av sexuell natur och bidra till ett missgynnande för den drabbade i form av en kränkning.Det är den utsatta som avgör om handlingarna uppfattas som sexuella trakasserier eller inte, det som en person uppfattar som ett vänskapligt beteende kan uppfattas som kränkande av en annan. Därför blir det svårt att veta var gränsen går, det definieras inte i lagtexten och det är en subjektiv bedömning. Det finns handlingar som uppenbart är sexuella trakasserier, men när det inte är lika enkelt behövs en tillsägelse till den som utför trakasserierna, fortsätter beteendet även efter anmärkningen är det att räkna som sexuella trakasserier.Det är arbetsgivarens ansvar att se till att sexuella trakasserier inte förekommer på arbets-platsen och att utreda händelserna när de ändå uppkommer. Endast arbetsgivaren kan ställas till svars inför domstol för att inte fullgjort sin utredningsplikt, en arbetstagare kan inte dömas för sexuella trakasserier om det inte rör sig om grövre fall som är reglerade i brottsbalken.Sexuella trakasserier sker oftast från män mot kvinnor och är därför en viktig jämställdhets-fråga. Sexuella trakasserier måste förstås ur ett könsmaktsperspektiv och ett sätt att behålla könsmaktsordningen mellan könen, där männen har makten och är överordnade kvinnorna. Skapandet och behållandet av könsmaktsordningen sker både medvetet och omedvetet från båda könen, där sexuella trakasserier bara är en liten del i ett större samhällsproblem.

 • 54.
  Bergström, Ida
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Arbetstagarens lojalitetsplikt: Informell och formell lojalitet under ett anställningsförhållande2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vad gäller lojalitetskrav i anställningen så finns det inga uttryckliga lagregler. Anledningen till att lojalitetskravet finns och ingår som en viktig del mellan parterna och anställningsavtalet kan dock konstateras. Ur rättsfall från Arbetsdomstolen (AD) kan det utläsas att ett anställningsavtal innehåller förpliktelser som sträcker sig längre än vad normala kontraktsförhållanden normalt sett gör och i och med detta sammanhang tillkommer kravet på lojalitet. Skillnader mellan privat och offentlig sektor finns.

  AD har genom rättsfall uttalat att anställningsavtal vilar på principen att en arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare och att denna lojalitetsförpliktelse gäller alla arbetstagare oavsett offentlig eller privat sektor. Denna lojalitetsförpliktelse handlar om en allmän rättsgrundsats, en oskriven rätt. Det formella kontraktet är skriftligt och reglerar överenskommelser och avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det informella kontraktet å andra sidan bygger på både uttalade som outtalade löften och förväntningar i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I en anställningsrelation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren råder förutsättningen att arbetstagaren har skyldighet att i någon form vara lojal mot arbetsgivaren både vad gäller den formella, rent rättsliga, lojaliteten samt den informella lojaliteten där arbetstagaren förväntas vara lojal genom förväntningar, löften och förtroende.

  Den formella lojaliteten är till arbetsgivarens fördel, medan den informella lojaliteten mer verkar lägga fokus på arbetstagarens ställning. Vad som till viss del går att utläsa ur rättspraxis från AD är att både den formella lojaliteten, som rent naturligt står i fokus till arbetsgivarens fördel vid bedömningen, och har kommit att gynna arbetstagaren i ett flertal fall, där även informella lojalitetsaspekter tagits i beaktande såsom exempelvis arbetstagarens förtroendegrundande position. Under uppsatsens gång har det framkommit att formell och informell lojalitet trots att de på olika sätt gynnar parterna är nära förknippande med varandra.

 • 55.
  Bergström Tronsmoen, Silje
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Risken för diskriminering pga. etnicitet i samband med rekrytering2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate ethnic discrimination in the recruitment process. National and international law protect individuals from ethnic discrimination by potential employers during the recruitment process.

  Despite the laws in place to protect human rights, minorities in society do not have the same opportunities in the labor market as the rest of the population. Minorities continue to have difficulties compared to Swedish nationals in the recruiting process. Highly educated immigrants seeking employment in Sweden continue to report being treated unfairly based on their ethnic background.

  Ethnic discrimination in the recruiting process is based on prejudice and stereotypes that affect decisions whether it is visible or hidden, intentional or unintentional.

  Under the law, it is not legal to base a decision on prejudices or stereotypes. Therefore, it is important for the employer to highlight the job requirements to ensure the recruitment process is ethical. This facilitates a fair recruitment process and diminishes the chance for discrimination to occur.

 • 56.
  Bertilsson, Elin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Individuell lönesättning: Rätt väg för jämställda löner?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today there is still irrelevant pay differential in society. In Sweden in 2010, the average pay differential was 15,4 percent between the sexes. Only 0,8 percent better than EU:s average.

  In Sweden the individual salaries increasingly have begun to characterize the Swedish labor market. Based on this, the aim of this study is to highlight the issue of equal pay between men and women from the perspective of individual salary. This would also been doing with a background in the regulatory environment of equal pay.

  When it comes to equality between women and men it is the area of labor law in EU who is the most developed and in Sweden this is the area who is most affected by EU law. Both in EU and in Sweden it is prohibit with direct- and indirect pay discrimination based on sex in equal and equivalent work. Pay differentials can be objective based if, for example, it has to do with the person's performance or knowledge or market factors. In Sweden the market aspects have a big influence to the employers approach to differences in salaries.

  Sweden has increasingly moved towards to individual salaries but how individual the pay is depends on how it is regulated in collective agreements. What is important to consider in the individual salaries is that a well-developed job values is used. In a job values the works demands on knowledge and skills, effort, responsibility and working conditions should be measured. What is important is that job evaluation is used in the same way on all work and that the requirements are gender neutral. The second criterion we look at in the individual salaries is the person's performance and that usually is being judged on the person's skills, development and achievement. Both employees and workers have a responsibility when it comes to the person's individual salaries.

  The reason why there are pay differences between men and women in society is partly due to the tradition of what seems to be feminine and masculine elements. Since way back, it was the women's commission to take care of the children, the older and the sick. This has been followed with the world in to work and these jobs are now seen as women’s work and have a lower salary.

  There is a positive approach to the basic idea of individual salaries but there is also dissatisfactionwith how it is used in practice. The model can probably not itself contribute to equal pay. The societal view of femininity and masculinity must first be change.

 • 57.
  Björklund, Michelle
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Reglering av sociala medier i arbetslivet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier har fått en allt större roll i det svenska samhället och användarantalet ökar ständigt. I takt med att internetuppkopplingen blivit mer lättillgänglig genom exempelvis smarta telefoner har sättet som kommunikation idag sker på fått nya dimensioner. Privatlivet har således börjat gå in i arbetslivet och tvärtom, vilket har lett till att gränsen blivit otydlig och svårdefinierad. Vad arbetstagare får uttrycka i sociala medier är omdiskuterat och åsikter mellan arbetsgivare, Arbetsdomstolen och andra aktörer går isär. Den grundläggande Yttrandefrihetsgrundlagen inskränks i den privata sektorn av lojalitetsplikten och även rätten att kritisera arbetsgivaren begränsas. Hur långtgående arbetsgivares bestämmanderätt är i fråga om reglering av sociala medier är en annan problematik. Arbetsgivare har möjlighet att skapa olika typer av riktlinjer och policies och är relativt obegränsade i utformningen av dessa genom arbetsledningsrätten. Lagstiftningen har i vissa fall fått svårigheter med att följa den snabbt växande teknikutvecklingen, vilket därför har lett till att ändringar i exempelvis Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen ofta måste göras. Sociala medier domineras av den yngre generationen och det har skapat klyftor mellan olika ålderskategorier. Hur dessa klyftor påverkas av att sociala medier får en större roll i arbetslivet studeras i uppsatsen genom ett åldersdiskriminerande perspektiv. Frågeställningarna baseras på arbetstagares skyldigheter, arbetsgivares bestämmanderätt, åldersaspekten samt vilka effekter regleringar av sociala medier har i samhället.

 • 58.
  Björkman, Cecilia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Utanförstående arbetstagares rättsliga situation vid arbetsbrist: Är anställningsskyddet ett medlemskap i den kollektivavtalsbärande organisationen?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 59.
  Bornliden, Linn
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Rektorers psykosociala arbetsmiljö2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to review the legal situation of the psychosocial work enivronment for principals. The purpose is also to get an increased understanding for how the principals work environment can affect people involved in the swedish school. The psychosocial work environment is explained through studying European law, national law and case law. The principals work situation is studied by different sources, for example from the Work Environment Agency and a report from the Swedish School Agency. The legal dogmatic method has been applied with the legal sociology method to analyze the material. Four interviews have been conducted with principals in Växjö municipality.

   

  The results point out that Sweden needs to claify the legalisation in the area of the psychosocial work environment area. A very unique trial regardning the municipality of Krokom where a man committed suicid, is causing uncertainty in the legal sitaution. Two supervisors were just acquitted from the accusation by the Swedish Court of Appeal, despite they were earlier sentenced in the District Court. The analyze shows that principals in Sweden have a high workload and that they wish for a decrease of aministrative assignments. The four principals that were interviewed agree to that their high workload negatively influences the school. The principals dont have time to participate during lecturing hours in order to provide teachers with feedback. 

 • 60.
  Broström, Eleonor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Karlsson, Emelie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  There's a new sheriff in town!: En kvalitativ studie om OECD:s implementering av den största internationella skattereformen på över hundra år2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den internationella skattelagstiftningen har inte följt globaliseringens snabba utveckling, där det idag saknas regler vilka till fullo reglerar multinationella koncerners vinstallokering. Idag är flertalet nationers skattebaser därmed urholkade, då företag kan allokera vinster till nationer med låg eller ingen beskattning. På grund av detta är aggressiv skatteplanering ett globalt utbrett problem, vilket OECD ämnar motverka genom att införa ett nytt skatteregelverk kallat Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Regelverket består av 15 åtgärdspunkter och företag står nu inför en stor förändring där det internationella skatteklimatet kommer omkullkastas. 

  Denna uppsats åsyftar att studera vilken inverkan införandet av BEPS åtgärdspunkt 7 kan komma att få på svenska multinationella företags bolagsstruktur och lönsamhet. Syftet är vidare att ge vägledning till företag inför den kommande implementeringen av BEPS åtgärdspunkt 7. 

  För att uppfylla uppsatsens syfte har vi genomfört en kvalitativ studie, där vi med utgångspunkt i en hermeneutisk undersökningsmetod har haft en abduktiv ansats. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra svenska börsnoterade företag med internationellt utbredd verksamhet. 

  Uppsatsen finner teoretisk och empirisk styrka i att BEPS åtgärdspunkt 7 kan komma att få viss inverkan på såväl företags bolagsstruktur som lönsamhet. Förändringar i företags bolagsstruktur i form av omstrukturering kommer främst uppkomma om dubbelbeskattning uppstår och lönsamheten då riskerar att påverkas kraftigt negativt. Vidare kommer företags kostnader att öka på grund av ökade administrativa uppgifter, ökade resurskrav samt fler dispyter och revisioner, vilket kommer att ha en viss negativ inverkan på lönsamheten. 

 • 61.
  Buhre, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Samverkansavtal, medbestämmande eller kringgående av MBL?!2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  AbstractIn this study, then collaboration agreement impact of the work on 11 and 19 § § MBL are studied. The employer and collective agreements bearing employee union are often involved in collaborative agreements to facilitate cooperation between them. Issues addressed to collaboration areoften questions related to employee participation. The purpose of this study is to investigate two local employers and related collective bearing employee unionsview of the cooperation agreement related to the MBL. The purpose leads to these questions:How can co-operation agreements affect 11 and 19 § § MBL?What are theadvantages and disadvantages cooperation agreementscan lead to, regardingemployer disclosure and negotiation duty?To try to sort out these issues are interviews conducted to create a greater understanding of the work of the Cooperation Agreement between organizations and how it affects them.Results of the study suggest that collaboration agreement leads to simplifications in the work of the employer's information and bargaining duty. Other positive effects of the cooperation agreement arebetter and more permanent dialogue between the parties. Co-determination of employees are increased and thecooperation between the parties are leading to time-saving effects for both parties.Drawbacks to the collusive agreement emerging from the study are the risk that the issues are less negotiated. It also emerged that there is a risk that the collective supporting employees' feel run over by some negotiations. However, it was considered the highest risk in cooperative agreement be ambiguity in the terms and under which section of the law for consideration, which may lead to wrong decisions.However, my overall impression is that the positive effects of the cooperation agreement outweigh the negatives and that the cooperation agreement is a great way to bring together employers and the collective income workers and to increase co-determination of employeesKey words: cooperative agreement, disclosure, negotiation duty

 • 62.
  Bull, Elisabeth
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Införandet av bemanningsdirektivet på svensk arbetsmarknad: vad innebär det för arbetstagarna i branschen?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The essay shows that temporary agency employees work in a complex business. Both labor and management differs from other businesses in the Swedish labor market. Regarding the unemployment insurance, they have previously been separated from other businesses through legislation. Based on the essay question regarding workers protection has the statutory rights for employees been strengthened. This by the implementation of the directive on manning into Swedish law and now covers all workers in the business. It is clear that the overall protection of workers already settled through collective agreements. The labour market parties introduced better protection for the workers than what existed in the Swedish legislation. From this, no direct effects are found regarding differences between the blue and white collar collective agreements in the private sector after the implementation of the directive on manning regarding salory. The level of protection for the workers and the wage principles are both the unions and the defendant agreed at an earlier stage. They pay principles used in the private sector are within the exception for the directive of manning regarding the equal treatment principle. However, wage principles are different in the collective agreements for the employees in the private sector. Both models have advantages and disadvantages. Together with the rest of the protection for workers in their collective agreements it is much more than the directive on manning and the new Swedish law regarding to the directive to legislate. The main difference relating to workers protection is for the employees working for temporary agencies without collective agreements. Their protection has been strengthened considerably by letting the law especially regarding equal treatment and the right to information.

  It is worth noting that all workers in temporary agencies through practice this year will get an improvement regarding unemployment insurance. This by the assessment of the right to unemployment benefits between part-time employment is changing. It can be seen that the business as a whole will be equivalence with other businesses in the Swedish labor market.

 • 63.
  Bäck, Jeanette
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Svensk arbetsrätt efter Laval-målet2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Sedan lång tid tillbaka har den svenska kollektivavtalsmodellen varit utgångspunkt för reglering av löner och andra allmänna anställningsvillkor på vår arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter, dvs. fackföreningar och arbetsgivare har genom träffande av kollektivavtal kommit överens om vilka villkor som ska tillämpas. Hösten 2004 inträffade dock en händelse vars följder har inneburit ett ifrågasättande av avtalsmodellens förenlighet med EU:s nationalitetsdiskrimineringsförbud och de EG-rättsliga bestämmelserna om fri tjänsterörlighet.

  De svenska fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet vidtog stridsåtgärder mot ett lettiskt byggbolag, Laval un Partneri Ltd, som med utstationerade lettiska arbetare utförde en ombyggnation av en skola i Vaxholm. Stridsåtgärderna syftade till att förmå det lettiska bolaget att teckna svenskt kollektivavtal. Tvisten mellan parterna kom dock att handla om så mycket mer än ett skolbygge. Till syvende och sist gällde frågan om den fria tjänsterörligheten inom EU ska överordnas strejkrätten, en grundläggande mänsklig fri- och rättighet.

  EG-domstolen meddelade i december 2007 domslutet i Vaxholmstvisten, det s.k. Laval-målet. Domen innebar ett underkännande av de vidtagna stridsåtgärderna, och lex Britannia, den bestämmelse i MBL som givit fackföreningarna rätt att vidta stridsåtgärder för att tilltvinga sig svenskt kollektivavtal, bedömdes som diskriminerande. Domslutet innebär att den svenska arbetsrätten nu måste anpassas till EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka tänkbara förändringar av svensk arbetsrätt, som en anpassning till EG-rätten. De bestämmelser som kan komma att revideras är 42 § MBL,

  Britanniaprincipen och lex Britannia, samt utstationeringslagen. Andra lösningar är tänkbara, t.ex. införandet av en proportionalitetsprincip eller krav på undantag i det nya Lissabonfördraget för kollektivavtal och strejkrätt.

 • 64.
  Carlberg, Mathilda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Förhållandet mellan arbetsrätt och straffrätt för statligt anställda: - särskilt vid åtgärder mot främlingsfientlighet inom polisen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  What happens when employees within the police-force make mistakes in their line of duty? This essay set out to investigate the relationship between labour law sanctions and the criminal law punishments for wrongful acts for government employees. This relationship is also set in the perspective of how acts or statements of xenophobia are handled within the Swedish police-force. Further, the essay aims to examine the principle of ne bis in idem in relation to labour law sanctions and criminal law punishment for wrongful acts, and if these two should be considered in line with this principle. Regarding the relationship between labour law sanctions and criminal law punishment for government employees, the determination for which system to use in any given situation is not fully stipulated. One key aspect is whether the act is carried out in exercise of public authority. By examining cases regarding xenophobia within the Swedish police-force one conclusion that the author has come to is that xenophobia more often is considered an insult (regulated in BrB 5:3) rather than wrongful acts in the line of duty. However, acts or statements of xenophobia are considered wrong and far away from the expected behavior of members of the Swedish police-force. By making an analogy with Swedish tax law an argument can be made that the relationship between labour law sanctions and criminal law punishment for wrongful acts is worth examining, and might not fully be in line with the principle of ne bis in idem. 

 • 65.
  Carlsson, Bo
  et al.
  Malmö University.
  Backman, Jyri
  Malmö University.
  The blend of normative uncertainty and commercial immaturity in Swedish ice hockey2015Ingår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 18, nr 3, s. 290-312Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  By describing and analysing normative uncertainties and the commercial immaturity in Swedish ice hockey (Swedish Hockey League/Swedish Ice Hockey Association), this article focuses on the tension and dialectics in Swedish sport; increasingly greater commercial attempts (i.e. entrepreneurship, ‘Americanization’, multi-arenas, innovations and public limited companies) have to be mixed with a generally non-profit making organization (e.g. the Swedish Sports Confederation) and its traditional values of health, democracy and youth sports and fosterage. In this respect, the elite ice hockey clubs are situated in a legal culture of two parallel norm systems: the tradition of selfregulation in sport and in civil law (e.g. commercial law). Indeed, the incoherent blend of idealism and commercialism in Swedish elite hockey appears to be fertile ground for hazardous (sports) management and indebtedness. This mix of ‘uncertainty’ and ‘immaturity’ has given rise to various financial trickeries and negligence, which have subsequently developed into legal matters. Consequently, the legal system appears to have become a playground for Swedish ice hockey. This article reflects on the reasons and the rationale in this frictional development by focusing on a legal case that comes under the Business Reorganisation Act. The analysis reveals support for a ‘soft’ juridification process in Swedish ice hockey in order to handle the charging tension of the two parallel norm systems.

 • 66.
  Carlsson, Jenny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Etnisk diskriminering i rekryteringssituationer: Hur skyddet ser ut i Sverige och vad arbetsgivare kan göra för att förhindra diskriminerande rekryteringar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Ethnic discrimination is still a problem in the Swedish employment market. The Ombudsman against Ethnic Discrimination received 154 complaints relating to discrimination due to ethnicity in the working life in 2012. In addition, reported unemployment rates in Sweden differ markedly between native-born and foreign-born.

   

  The purpose of this paper is to investigate how protection against ethnic discrimination in recruitment looks like in Sweden and describe different methods an employer may use to prevent that ethnic discrimination occurs in recruitment situations. The first and second issue of the essay concern what protection there is in Sweden against ethnic discrimination in recruitment situations, based on international and national law. The traditional legal dogmatic method, which describes the valid law, is used in these sections. The third and fourth question formulation deals with different methods an employer may use to prevent discriminatory recruitment with elements of ethnic discrimination. This section contains a description of the active measures that can be found in the Discrimination Act, a proposal for recruitment process is presented and the method of using anonymous job applications is processed. These elements are presented from a Human Resource Management perspective.

  In summary, it can be noted that Sweden has a protection against ethnic discrimination in recruitment, which is part of UN conventions, EU directives and Swedish legislation in the form of the Discrimination Act (2008:567). In the judicial inquiry it is clear that the employer has the responsibility in the recruitment process to contribute to that persons irrespective of racial origin should have the opportunity to apply for vacant jobs, which follows from Chapter 3, § 7 Discrimination Act. There is also a regulation that means that people who are looking for  a job or making an inquiry about the work may not be discriminated by employers, due to the Discrimination Act, Chapter 2, § 1. The analysis also shows that the Swedish Discrimination Act in many ways has similar contents to the EU Directive 2000/43/EC. The paper also describes a recruitment process which, among other things, includes a clear requirement profile for the actual service, uses a recruitment team that is characterized by diversity, and documents the process thoroughly. This allows a recruitment process with great opportunities to avoid ethnic discrimination. It will finally show that the method of anonymous job applications has both advantages and disadvantages.

 • 67.
  Castro Ramos, Diana
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Araque, Nicole
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  ”Jag har bott på 15 olika fosterhem...” En studie om institutionsplacerade ungdomars livsberättelser.2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study aimed to capture the institutionalized adolescent´s life stories and identified their thoughts and experiences of being institutionalized. This to understand and analyze the process that they go through to become adults with respect to three selected aspects: family relationships, school attendance and self-esteem. The adolescent´s in this study are or have been institutionalized by and according to Swedish law. It was based on 14 life stories and the purpose were to identify the adolescents thoughts and experience and which was later on used to understand and analyze the results with respect to the three selected aspects. Our analysis was based on two theories; symbolic interactionism and labeling theory. The study concludes that the adolescent´s experience their time in institutions as both good and bad in different levels. Some adolescent´s had realized that the life they were living before they got to the institution was bad for them and that they now have come to conclusion that they deserve to have a “normal” and worthy life. Others are so affected by their life situation and background that they can’t bring themselves to improve their future.

 • 68.
  Cederlöf, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Sociala medier: Arbetsgivares möjligheter skydda sig mot vad arbetstagare skriver i sociala medier2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main purpose of this essay is to investigate the legal position for employers concerning protection against what employees can express about one’s employer in social media.

  It may regard dissatisfaction concerning employment, tort or so-called whistleblowing. The spread through social media may be comprehensive and thus cause more damage to the employer.

  Employees within the public sector as well as in the private are protected by the liberty of speech, which is constitutional, even the protection of sources or the right to criticize can offer some protection. This gives the employees the possibility to widely express themselves in private social media as long as it can’t be classified as a violation, which per se is very rare.

  However, certain differences between the both sectors will be pointed out.

  There are still no constitutional rights regarding social media, but a grey area has emerged concerning the legal position. Loyalty should be considered and the right to criticize be regulated in agreements as well as in legal usage. Within the public sector loyalty may step back in favor of the liberty of speech, as the social interest are crucial and the right to criticize even more so.

  In Sweden, employees – both in public and private sector – have a legal protection regarding one’s employment among others through Labour law. Regarding so-called whistleblowing there is still no legislation.

  As an employer it is possible through creating a policy for the company employed regarding the use of social media which will form a security for both parties.

 • 69.
  Colomer, Laia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  ICH and Identity: the use of ICH Among Global Multicultural Citizens2018Ingår i: Research Handbook on Contemporary Intangible Cultural Heritage: Law and Heritage / [ed] Charlotte Waelde, Catherine Cummings, Mathilde Pavis, Helena Enright, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, s. 194-215Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter explores how people with a multicultural identity, that is people with no particular place-based identities, not asserting ancestral connections to the land, and a lack of sense of belonging to a single culture, develop a distinctive way of using traditional forms of intangible cultural heritage, specifically cuisine in terms of food diversity, sense and taste experiences, and culinary savoir-faires. Through exploring how multicultural people give meaning and use local and fusion cuisine as an intangible heritage, the chapter discus how globalization, serial migration and multiculturalism are redefining the notions of originality and authority as traditional defined by the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

 • 70. Cottino, A
  et al.
  Drugge, Ulf
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Johansson, E C
  Nordborg, G
  Die Schwedische Rechtshilfereform1978Ingår i: Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe: empirische Ansätze im internationalen Vergleich / [ed] Erhard Blankenburg & Wolfgang Kaupen, Opladen: Westdeutscher Verlag , 1978, s. 162-174Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 71.
  Danielsson, Emelie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Johansson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Könade argument i vårdnadstvister: En studie av argument i vårdnadstvistsdomar från 20112012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 72.
  Danielsson, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Tidsbegränsade anställningar: flexibilitet vs. trygghet?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Tidsbegränsade anställningar fyller en viktig funktion på en arbetsmarknad som står under ständig utveckling och förändring. Arbetsgivare kan använda anställningsformerna ur ett flexibilitetssyfte för att täcka tillfälligt behov av arbetskraft. Flexibilitet har blivit ett allt viktigare begrepp som speglar både EU-rätten och den svenska lagstiftningen om anställningar. I Sverige finns stora möjligheter för arbetsgivare att avtala om tidsbegränsade anställningar.

  De tidsbegränsade anställningarna kallas för otrygga anställningar. Förklaringen till otryggheten är de effekter som kan föranledas av anställningen, dels på arbetsplatsen, dels utanför. Till exempel kan det handla om sämre möjligheter till arbetsrelaterad utbildning och utveckling samt sämre ekonomiska förutsättningar på det privata området. Det har även framkommit att lagstiftningen om tidsbegränsade anställningar bidrar till en segmentering på den svenska arbetsmarknaden där vissa grupper av arbetstagare är överrepresenterade.

  För att skydda arbetstagare och för att förhindra att tidsbegränsade anställningar missbrukas finns lagstiftade begränsningar. Trots begränsningarna har kritik och en anmälan till EU- kommissionen riktats mot svenska lagstiftningen, varpå ett lagförslag om förtydligande nu kommit till stånd. Förslaget har redan innan ikraftträdandet mött kritik från flera remissinstanser som påpekat att det inte är tillräckligt för att vara förenligt med EU-rätten och för att skydda arbetstagare.

  Uppsatsens syfte är således att undersöka tidsbegränsade anställningar ur ett flexibilitetsperspektiv och utreda vilka effekter som gör att anställningarna kallas otrygga, för att tillsammans analysera begreppen. Det har visat sig vara en svår balans att finna, där det ena påverkar det andra. Lagstiftningsförslaget har visat sig inte vara tillräckligt och dagens lagstiftning behöver förändras för att öka balansen, och framförallt för att förhindra missbruk och öka tryggheten för arbetstagare i tidsbegränsade anställningar. 

 • 73.
  Danielsson, Louise
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Kritikrätt: Arbetstagarens kritikrätt på sociala medier2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Between a worker and an employer there is a relationship that builds on loyalty. This requirement of loyalty means that the worker should not do anything that could harm the employer. This could lead to limitations in the workers right to express themself. In todys society social media is a big part of peoples life. Within the public sector there is freedom of speech accordning to the Constitution of Sweden, this does not apply for the privat sector. For workers within the private sector there is the right to critisise as an incentive to the demand of loyalty.

  The purpose of the thesis is to review the right to critisise and its relationship with the demand of loyalty. The method for the thesis is legal dogmatic method.

  The result of the thesis is that the the right to critisise has four evaluation criterias, the critieras are that the employer has to bring the criticism internal, the purpose with the criticism, if the worker has a position of trust and if the worker has followed the reprimand they have been given by the employer. This shows that the worker can go public with criticism if the purpose is to highlight anomalys at the workplace, but first the criticism has to go through the employer. This means a limitation in a workers acting on social medias. By courtcases you can see a problem with the lack of knowledge about what a worker can write on social media. You can also see a problem for temporary employees who writes on social media about their work.

 • 74.
  Danielsson, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Arbetslöshetsförsäkringen och individen: en studie om krav, skyldigheter och hänsyn ur perspektivet geografisk rörlighet2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver reglerna i den svenska arbetslöshetsförsäkringen vad det gäller de krav som ställs på individen, de skyldigheter som åligger individen utifrån dessa krav och den hänsyn lagstiftningen tar till individuella förutsättningar och personliga förhållanden. Särskild uppmärksamhet fästs vid kraven att stå till arbetsmarknadens förfogande och vad som är ett lämpligt arbete utifrån perspektivet geografisk rörlighet. Uppsatsen behandlar Arbetslinjen och de ändringar i ALF som trätt i kraft mellan den 1 januari 2007 och den 1 januari 2008 eftersom en mängd förändringar införts under denna tid. Resultatet belyser några av de krav som ställs på den enskilde för att han eller hon skall ha rätt till arbetslöshetsersättning samt de långtgående krav som ställs för att den arbetssökande skall anses stå till arbetsmarknadens förfogande utifrån perspektivet geografisk rörlighet. Resultatet belyser också några av de hänsyn som tas till individuella förutsättningar och personliga förhållanden, men eftersom förändringarna inte är äldre än 1,5 år kan listan inte sägas vara uttömmande då praxis är begränsad inom området. I uppsatsen behandlas även Arbetsförmedlingens kontrollfunktion av de arbetssökandes arbetsvilja och några effekter av att regelverket inte efterlevs så strikt som lagen säger bland arbetsförmedlarna, vilket leder till en rättsosäkerhet för individen.

 • 75.
  Demirok, Cafer
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  SkuldsaneringVägen tillbaka för överskuldsatta individer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The first Debt Relief Act was introduced in 1994 into Swedish law. The old Debt Relief Act was replaced on 1 January 2007 by the current Debt Relief Act. The current law is in many ways similar to the older law. The main change is the debt settlement process.The Debt settlement Act's main purpose is to financially rehabilitate over-indebted individuals. This aim should be balanced against the creditors' interest in getting paid for their claims. The idea behind the law is the realization that both the debtor and society as a whole benefits fromthedebt relief agency.The purposeof my essay was partly to describe the debt settlement procedure from a procedural perspective and partly to analyze the condition qualified insolvency. The essay also had the aim to provide an overview of the similarities and differences betweenthe debtsettlement agenciesin the Nordic Debt Relief Acts. Finally, the essayaimed to elucidate the circumstances given special consideration when young people apply for debt restructuring.During the work it was found that the prerequisite qualified insolvencyin the court system was used in a way that is not fully harmonized with the prerequisites meaning in the legislative history and doctrine. The general equitable assessment has also undergone a change.The Nordic Debt Relief Acts were shown to have many similarities. The differences that showed up was of a legal technical nature rather than principled.Regarding young debtors aged 18-29 years it showed that this group had significant difficulties when it came to obtaining debt relief. The difficulty consisted mainly of the problems that KFM have when it comes to forecasting the young people's future earning potential.

 • 76.
  Dushi, Mensur
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Du skall göra som jag säger: Kolliderande intressen mellan personliga assistenter och brukare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis examines how the Swedish Act On Support and Service to Certain Impaired persons (LSS) has given rise to substantial opportunities for people with disabilities to participate in society and to live under the same conditions as all other citizens. These objectives have in turn created a new profession, personal assistants, who work daily to transform the words of diversity and community participation into practice. The terms of employment of this new category of workers appear in diverse way both when it comes to the scope of their working tasks, as well as the employment protection especially for workers in the private sector. Because of the discrepancies that exist against the Swedish Employment Protection Act (LAS) and the rich variety that characterizes the performance of work, this inquiry aims therefore to seek to investigate to what extent an employee can be dismissed in relation to the LSS-right to personal assistance as well as how this can be understood from the impaired persons point of view. Initially, a legal scientific method is used to seek answers in this area. A sociological approach has also been applied to complete the parts where laws and other traditional sources of law have not been able to provide satisfactory answers. The findings that conclude this investigation claim that the perceived uncertainty of the tasks as well as the discrepant employment protection is maintained through the continuous link to the LSS-legislation.

   

  Key words: LSS, private sector, dismissal, employment protection, the impaired person’s attitude towards the personal assistant

 • 77.
  Edvinsson, Berit
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Arbetsrätt – fusion av två universitetssjukhus

  Då jag tidigare arbetade vid Karolinska sjukhuset föll det sig naturligt att studera organisationsförändring eftersom sjukhuset fusionerade med Huddinge universitetssjukhus 2004. Det nya sjukhuset Karolinska universitetssjukhuset fick stora besparingsuppdrag av landstinget i samband med fusionen.

  Istället för att avskeda den övertaliga personalen så gjorde man omfattande omstruktureringar för alla chefstjänster, vilket innebar att alla chefer fick söka sin egen tjänst i konkurrens med andra. Under 2004 tillsattes 590 chefstjänster. Från 2003 fram till våren 2005 har sjukhuset minskat sin personal med 700 personer. Under 2005 ligger ett besparingsuppdrag på ytterligare 401 miljoner och bland annat den administrativa personalen skall minskas med ytterligare 20 %.

  Jag frågade mig, hur går detta till? Hur fast är en tills vidare tjänst egentligen? I min upp-sats tittade jag på Karolinskas praktiska tolkning av arbetsrätten och jag ser en arbetsrätt i förändring.

  När chefen ställs inför faktum att tjänsten ser helt annorlunda ut, geografiskt finns vid två skilda platser (Huddinge och Solna, flygvägen cirka 3 mil) och den grupp chefen har under sig är större än tidigare och chefen omgående kan bli uppsagd om han inte har en acceptabel ledarstil alternativt om chefen inte faller verksamhetschefen i smaken, och därtill få sin lön förändrad och den första uppgiften blir att utarbeta en bemanningsprofil över personalen för att ytterligare uppnå en ekonomi i balans - vilka metoder använder sig chefen då av för att minska övertalig personal?

  Sjukhuset har uppnått sitt besparingskrav för 2004, men det skall märkas att omställnings-kostnaderna bärs av landstinget och inte sjukhuset. Då hade resultatet blivit ett annat.

  Inom arbetsrätten i övrigt ställs krav ifrån arbetsgivarhåll att inte tillåta stridsåtgärder på arbetsplatser med personal som ej tillhör den fackliga organisationen. Måhända är det ett led i arbetskraftens frihet att arbeta i andra länder. Blockaden i Vaxholm mot ett byggföretag som hade utländsk arbetskraft hade till exempel omfattats av detta. De svenska fackförbundet ställde krav på svenskt kollektivavtal, vilket företaget inte hade, men väl egna avtal. I detta fall överstiger kostnaden för advokaterna lönekostnaden för arbetarnas löner ifall de fått vad som motsvaras i svensk lön. Principen ses dock som viktig då både företag och arbetskraft rör sig alltmer gränslöst inom Europeiska unionen. Inte bara ifrån arbetsgivarhåll utan även ifrån advokater ställs krav på en förändrad arbetsrätt – innan vi blir tvungna att ändra.

  Jag har intervjuat sjukhusdirektören och en divisionschef. En politiker har gjort sin röst hörd men en tidigare projektledare har avböjt och istället hänvisat till Karolinska. De fackli-ga organisationerna Sktf och Ledarna, kanske mest förvånande, har lyst med sin frånvaro på information gällande konsekvenser av fusionen för den fackliga verksamheten.

  Denna uppsats gör inte anspråk på hela sanningen, då en arbetsrätt i förändring är kom-plex och mångbottnad, men väl en del av den.

 • 78.
  Egnell, André
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Stafettläkare - Räddaren i Nöden?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hyrläkare, även kallat stafettläkare har länge skapat en hård debatt i Sverige. En läkarbrist råder i Sverige och för att garantera en god vård till befolkningen enligt HSL måste landstingen hyra in läkare genom bemanningsföretag. Det finns olika åsikter kring stafettläkare, vissa menar att inhyrningen orsakar en negativ arbetsmiljö som dessutom riskerar patientsäkerheten. Samtidigt som andra menar att den svenska vården inte skulle fungera utan stafettläkare. Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att belysa fenomenet stafettläkare ur ett rättsligt perspektiv och hur inhyrd personal påverkar patientsäkerheten samt arbetsmiljön i Sveriges hälso- och sjukvård. Uppsatsen ska även utreda tillgången på läkare, landstingens alternativ gällande bemanning och undersöka huruvida det är möjligt för landstingen att minska sitt beroende av stafettläkare.

  Genom denna uppsats har det framförallt visat sig en rådande brist på specialistläkare i Sverige, trots en ökning av studenter på läkarutbildningen. Beroendet av hyrpersonal är speciellt märkvärt i glesbygden och de norra delarna av Sverige.  Stafettläkare är en nödvändighet för att kunna garantera en god vård för befolkningen där det finns svårigheter att rekrytera läkare, men genom ett långvarigt behov uppstår det komplikationer. Stafettläkare riskerar att skada kontinuiteten i behandlingen samt patientsäkerheten. Ytterligare kan ett långvarigt användande av stafettläkare innebära negativa upplevelser av arbetsmiljön. Många arbetstagare värdesätter en social relation med sina arbetskamrater och ständig underbemanning skapar stress och ohälsa. Därför är det viktigt att finna alternativ för ett minskat behov av stafettläkare, trots att de är räddare i nöden när ingen annan vårdgivare finns. 

  När Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen utvidgades möjligheterna markant för läkare att både utbildas och arbeta i unionens medlemsstater. Medlemstaterna harmoniserade direktivet 2005/36/EG som innebar att alla läkarutbildningar ska anses likvärdiga och underlätta läkares fria rörlighet inom unionen. I början av 2000-talet ökade antalet studenter som utbildar sig samt arbetar i ett annat land. Dessutom ökar antalet utländska läkare som kommer och arbetar i Sverige, vilket skapar ett tillskott av tillgången på läkare. Dock råder problematik gällande utländsk arbetskraft, det krävs en längre introduktion och komplikationer kring språkbarriärer. Trots detta är utländsk arbetskraft ett bra alternativ för att minska beroendet av stafettläkare.

 • 79.
  Ekedahl, Mattias
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  När jargongen på jobbet väger tyngre än rätten att inte bli diskriminerad: - En studie om etnisk diskriminering i form av trakasserier på grund av etnisk tillhörighet i svenskt arbetsliv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden has been criticized from the United Nations as well as from the European Union for not putting enough effort into discouraging ethnic discrimination on the labour market. At the same time discrimination can be problematic while it’s a personal experience that is to be judged by criterions of the law. This seems to be a particular problem in cases of harassments. The purpose of this study is therefore to examine the national labour law of ethnic discrimination in terms of harassments due to ethnicity. Aiming at creating a more interesting study, the Critical race theory is used to analyze legal judgements from the labour court. By using the legal dogmatic method relevant laws, prepatory works and legal judgements are carefully analyzed in order to answer the research questions of the essay.

  The results of the study points out a special problem when work places are influenced by a rough jargon. This while the consequences are that harassed workers seems to get problems explaining their feelings of being insulted. A rough jargon also makes it harder for both employers and employees who insults others to get awareness and insight about occurrence of eventual harassments. The Swedish labour court tend to judge cases of harassments due to ethnicity restrictive, which results in an inability to respect the exposed employee’s experience. The way of using the burden of proof in these cases is also shown to be handled in a classic way by the labour court. The restrictive judgements and the way of using the burden of proof can be criticized, especially from a critical race point of view, since the consequence is a difficulty for ethnic discriminated employees to win approval in the labour court. Taken together it appears as the Swedish labour court is a part of the structural ethnic discrimination in the working life of Sweden.

 • 80.
  Ekelund, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  'Normative Power Frontex?' Assessing agency cooperation with third countries2019Ingår i: The External Dimension of EU Agencies and Bodies: Law and Policy / [ed] Herwig H.C. Hofmann, Ellen Vos and Merijn Chamon, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 79-99Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 81.
  Eklund, Linus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Utstationering av arbetstagare - en studie om utstationerade arbetstagares arbetsmiljösituation inom byggbranschen 2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Swedens membership in the European Union have resulted in an international characterized labour market. The construction sector is the area who employs most posted workers among the 7400 employees who monthly enters the market. It’s also the sector where a big part of the work-related deaths occurs. The purpose of this study is therefore to contribute to a greater understanding of the regulation regarding posted workers, their work environment and the consequences of it. I have been using the right dogmatic method and a social science perspective as complement in order to answer the purpose of the study. The application of the posted workers directive has been criticized for opening opportunities for false self-employment and limiting the trade unions rights. Combined with the Laval-case the trade unions have restricted possibilities to enforce the collective agreements and protect the posted workers rights. Subcontracting processes complicates the investigation regarding which employer who has the overall responsibility for safety regulations and work environment. Foreign workers tend to be a big part in these subcontractor chains with major linguistic difficulties and lack of legislation knowledge which increases the risk of accidents. Arbetsmiljöverket is the authority who has the general responsibility for monitoring that the health and safety legislation are respected by all employers. Their investigations are partially based on the statistics of work-related accidents. But when it comes to foreign workers only more serious accidents are reported to the authority. Which means that minor incidents regarding foreign workers never reaches the statistics.          In summary, conclusion is drawn that the inspection of posted workers working environment are unsatisfied. The hands of the trade unions are tied by the legislation while the inspections by the monitoring authority are based on inadequate statistics. All that combine with the fact that posted workers tend to be unwilling or lack the knowledge to take action for their rights, leads to openings for employers to take advantage of foreign workers.

 • 82.
  Elfström, Helene
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Åldersdiskrimineringsförbudet i arbetslivet – ett skydd utan verkan?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige har åldersdiskrimineringsförbudet funnits i drygt två år. När det gäller just diskrimi­neringsgrunden ålder finns det mer omfattande möjligheter till att göra undantag från diskri­mineringsförbudet än vid övriga diskrimineringsgrunder. I och med de vida undantagsmöjlig­heterna blir regleringen kring åldersdiskriminering tämligen otydlig och svårtolkad, därför kan frågan ställas om skyddet mot åldersdiskriminering egentligen är ett skydd utan verkan. Syftet med denna uppsats är därför att utreda vad skyddet mot åldersdiskriminering i det svenska arbetslivet egentligen innebär. I det svenska arbetslivet finns det faktiskt både lagbe­stämmelser och överenskommelser i kollektivavtal som gynnar personer av en viss ålder. Ef­tersom EU-rätten till stor del har påverkat diskrimineringslagstiftningen redovisas, utöver de svenska bestämmelserna, även dennas regleringar.

  Det kan konstateras att det finns tre olika undantagsmöjligheter från åldersdiskrimine­ringsförbudet i Sverige. Undantag kan göras vid rätt till efterlevande – inva­liditets – eller pensionsförmåner, vid verkligt och avgörande yrkeskrav samt mer ”allmänt”. Som kommer framgå av uppsatsen kräver de två sistnämnda undantagen att det ligger ett så kallat berättigat syfte bakom. Detta begrepp definieras på lite olika sätt beroende på vilken av de två undantagsmöjligheterna det rör sig om. Gemensamt för de två definitionerna är att de är mycket vaga och att de inte ger speciellt mycket vägledning. Det finns dock i propositionen till diskrimineringslagen (DL) angivet en del typiska situationer där undantag från diskrimine­ringsförbudet ska anses vara tillåtna.

  Genom en undersökning av fyra stora svenska kollektivavtal kan det konstateras att det, trots diskrimineringsförbudet, finns ett flertal regleringar som är beroende av ålder, som exempelvis antal semesterdagar per år och uppsägningstidens längd. Vissa är helt i enlighet med de undantagsmöjligheter DL tillhandahåller, andra kan dock ifrågasättas med hänsyn till diskrimineringslagstiftningen.

 • 83.
  Elm, Linnéa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Arbetsanpassning och rehabilitering: Arbetsgivarens skyldighet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar och tar upp arbetsgivarens skyldighet till arbetsanpassning för personer med fysisk funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljö lagen. Dessutom behandlar uppsatsen också arbetsgivarens skyldighet till rehabilitering av anställda som har en reducerad arbetsförmåga som följd av sitt arbete. Uppsatsen avser också att undersöka om det finns några skillnader i arbetsgivarens skyldighet till arbetsanpassning vid rekrytering respektive arbetsgivarens skyldighet till arbetsanpassning vid en befintlig anställning.

  I detta arbete finns det en bakgrund som beskriver FN och EU: s syn på nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning. Dessutom finns det en detaljerad beskrivning av arbetsmiljön lagen, diskrimineringslagstiftningen, socialförsäkringsbalken och lagen om anställningsskydd. En beskrivning av de lagar och den juridiska praxis om arbetsanpassning och rehabilitering presenteras där relevanta domar från arbetsdomstolen beskrivs och ett förhandsavgörande från EG-domstolen.

  I arbetet ingår en analys del som sammanfattar viktiga delar av arbetet. Här har jag analyserat lagtexterna, den juridiska användningen och förarbeten till lagarna och dess innehåll. I slutet presenteras slutsatserna som arbetet har lett fram till. För en person med ett fysiskt funktionshinder har arbetsgivaren en skyldighet att vidta lämpliga stöd - och anpassningsåtgärder. Vad som är legitimt beror på vilken möjlighet arbetsgivaren har att vidta de åtgärder som är nödvändiga, vilken effekt åtgärderna kommer att ge, hur omfattande den anställdes funktionshinder är, vilken ekonomisk situation arbetsgivaren befinner sig i, vilka resurser som behövs, hur kostnadskrävande åtgärderna blir och vilken typ av arbete det är. Vilka skyldigheter en arbetsgivare har till rehabilitering av en medarbetare med nedsatt arbetsförmåga skiljer sig från en situation till en annan. Faktorer att ta hänsyn till är storleken på arbetsplatsen, om arbetstagaren gått med på att gå igenom rehabiliteringen och har en bra attityd, och om en ordentlig rehabilitering, arbetsanpassning och omplaceringsutredning utförts. Arbetsgivaren kan bli tvungen att omorganisera arbetet för att möjliggöra för den anställde att återgå till sitt arbete. Skyldigheten att omorganisera organisationen är beroende av huruvida det är legitimt att kräva detta av arbetsgivaren. Vad som är viktigt är vilka möjligheter det finns att göra en omorganisation, vilken livskraftiga och organisatoriska medel som finns och huruvida en omorganisation kan innebära att andra anställda blir utsatta för risker. Som regel utgör nedsatt arbetsförmåga eller funktionshinder inte saklig grund för uppsägning om arbetstagaren kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.

 • 84.
  Elmdahl, Johanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Samvetsfrihet: En studie om vårdpersonals rättigheter till och upplevelser av samvetsfrihet vid abortverksamhet i Sverige och Norge2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rätten till samvetsfrihet skyddas av internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat. Nationellt har frågan om vårdpersonals rätt till samvetsfrihet inom abortvård dock inte bemötts genom offentlig utredning. Detta har föranlett att Sverige anmälts till Europeiska kommittén för sociala rättigheter på grund av att landet betraktas bryta mot Europarådets resolution 1763 samt att rättsfrågan får bedömas utifrån reglering av de intressen som avvägs, utifrån bestämmelsernas rättsliga värde i förhållande till varandra. Friheter, rättigheter och skyldigheter står emot varandra. I Norge ges vårdpersonal lagenlig rätt att reservera sig från att utföra och assistera abortingrepp, vilket arbetsgivaren är skyldig att beakta vid organisering av verksamheten. Mot bakgrund av ländernas skilda reglering men liknande rättstraditioner görs en empirisk komparation av arbetstagares upplevelser av samvetsfrihet inom ramen för abortvård. Vidare bemöts hur svensk rätt förhåller sig till rättsligt styrande och normerande bestämmelser av samvetsfrihet och huruvida en rätt till samvetsvägran kan härledas ur rättspraxis. Av rättsutredningen framgår att Sverige inte erkänner och garanterar samvetsfrihet inom abortvård. Att yrkesval bygger på frivillighet bemöts i uppsatsen emotsäga en rätt till samvetsvägran. Detta styrkes av Europadomstolens och Europeiska kommissionens generella åsikt om att manifestation hänförlig till övertygelse eller religion inte kan anses vara föremål för diskriminering om situationen som inkluderar möjliga hinder för religionsutövning kan härledas till frivillighet. Uppsatsens empiriska komparation visar på den komplexitet som samvetsfrihet innebär inom abortverksamheter styrda av skilda rättsordningar. Informanterna som arbetar i Sverige befarar att en samvetsklausul ska inskränka kvinnors rätt till abort och att vårdpersonalen inte ska ha ett likvärdigt förhållningssätt till patienterna. Vidare befaras problematik hänförlig till organisering och arbetsmiljö. Informanterna som arbetar i Norge har upplevt problematik genom konflikter mellan vårdpersonal hänförlig till reservationsrätten.

 • 85.
  Elmkvist, Magdalena
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Labour market integration of asylum seekers and refugees in Sweden2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 86.
  Elsrud, Torun
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ). Malmö University.
  Lalander, Philip
  Malmö University, Sweden.
  Staaf, Annika
  Malmö University, Sweden.
  Noise, voice and silencing during immigrant court-case performances in Swedish district courts2017Ingår i: Ethnicities, ISSN 1468-7968, E-ISSN 1741-2706, Vol. 17, nr 5, s. 667-687Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article argues that court-ritual unawareness, linguistic shortcomings andstereotypical images about non-Swedish otherness impair the position and actingspace for immigrants in a Swedish district court context. Drawing on two ethnographicallyinformed research projects focused on courtroom interaction during morethan 20 trials dealing with ‘domestic violence’ and ‘street-related crime’, we claimthat immigrant voices are often silenced due to taken-for-granted practices in court.Through analyses of interviews, performances, interpreted hearings and references toa desirable Swedishness, it is argued that situations are created where immigrantparticipants may experience their possibility of being understood as limited and theirvoices as being unheard. Such conditions are emotionally draining and may result inparticipants choosing silence over stating their case. This is a problem, not only withinthe individual court case, but also for the overall legitimacy of the court system and forissues of institutional trust among citizens.

 • 87.
  Emilie, Bracken
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Den svenska regleringen kring visstidsanställningar, ett skydd för välutbildade svenska män?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Fixed-term employment has become increasingly common in the Swedish labour market, despite that the stated main rule is permanent employment. The phenomenon affects different groups in society, especially since statistics indicate that it is mainly women, young and foreign-born people who have fixed-term contracts.

  Sweden was notified from the European Commission for not having lived up to the minimum requirements that the Council Directive 1999/70/EC framework agreement on fixed-term work issued. Several years of correspondence resulted in that Sweden was faced with the risk to stand in front of the Court of Justice of the European Union on charges of infringement if the law was not changed.

  A new law was presented May 1 2016. Lawmakers had here taken up by the Directive's requirement of maximum total duration of successive fixed-term employment contracts. This resulted in giving 5 § of the employment protection act, a bigger possibility to convert fixed- term contracts into permanent employment contracts than before.

  The purpose of this paper is to look at the differences between different social groups and job security, and to examine, illuminate and analyze the problem of fixed-term employment for different groups of workers and to set this in relation to the EU Directive on fixed-term. To answer the purpose of the essay and research questions the doctrinal method has been used to interpret, investigate and determine the applicable law.

  The new legislation has made it much more difficult for employers to misuse of fixed-term contracts, but it is very difficult to interpret the provisions of the law. In my opinion, unnecessarily complicated which is an important factor that can make the new legislation ineffective. 

 • 88.
  Engström, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Integritetsskydd i arbetslivet: Om drogtesterSjälvständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 89.
  Engström, Maja
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Familj eller karriär i arbetslivet, måste man välja?: -en uppsats om arbetstagares skydd mot diskriminering i arbetslivet.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gravida arbetstagare anses vara en riskgrupp på arbetsmarknaden och behöver därförextra skydd mot diskriminering i arbetslivet. Syftet med denna uppsats är att utreda vilket skydd gravida arbetstagare har mot diskriminering i anställningssituationer samt om det finns något motsvarande skydd för manliga arbetstagare gällande rätten tillföräldraledighet.Uppsatsen redovisar nationella och EU-­‐rättsliga bestämmelser på området samt praxis som visar hur gravida och föräldralediga arbetstagare behandlas på arbetsmarknaden. Genom Sveriges anslutning till EU måste vi nationellt tillämpa de krav EU ställer på sinamedlemsländer.Uppsatsen visar att gravida arbetstagare har ett starkt rättsligt skydd från diskriminering i arbetslivet, både från DL samt genom direktiv från EU. Arbetsgivare som nekar arbetstagare anställning på grund graviditet gör sig skyldig till direkt diskriminering på grund av kön, eftersom det endast är kvinnor som kan bli gravida. Det är inte av betydelse om det gäller en tidsbegränsad -­‐eller tillsvidareanställning. Arbetsgivare får aldrig frångå skyddet gravida arbetstagare har i anställningssituationer.

  Vidare fastslår uppsatsen att manliga arbetstagare skyddas mot missgynnande i samband med föräldraledighet genom 16 § föräldraledighetslagen. Manliga arbetstagare är dock inte lika starkt skyddad eftersom arbetsgivare tillåts att göra undantag frånmissgynnandeförbudet i vissa situationer.

 • 90.
  Eriksson, Emil
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hartz-reformen: - En komparativ studie av svensk och tysk arbetsmarknadspolitik2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hartz-reformen inleddes 2003 och förändrade mycket i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och systemet för den ekonomiska ersättningen vid arbetslöshet stramades till stor del åt. Många regleringar rörande låginkomsttagare skrevs om och hela arbetsmarknaden verkade vändas upp och ner. Innan den ekonomiska krisen slog till i Europa var Tyskland ett land med hög arbetslöshet och statistiken såg inte alls bra ut. Vid 2005 vände detta, och när många EU-länder såg en kraftig ökning av arbetslösheten fortsatte Tyskland att reducera sin arbetslöshet.

  I Sverige kan vi se många förändringar som liknar reformen eller syftar till att åtgärda samma problemområden. Exempel på detta är subventioner på vissa grupper av arbetstagare, motverkan av svart husarbete och liknande arbetsmarknadspolitiska program genom arbetsförmedlingsstjänster för att hjälpa arbetssökande in på marknaden.

  De mest betydande faktorerna som spelat in i Tysklands höga sysselsättning bland ungdomar, är till synes en välutvecklad övergång mellan skola och arbetsliv samt en kulturell inställning och sedvänja bland företagarna att stötta ungdomar och leda dem in på arbetsmarknaden. Vidare finns ett samband mellan den generellt höga sysselsättningen i Tyskland och utvecklingen för gruppen låginkomsttagare. Omregleringar och skattesubventioner har möjliggjort låginkomstarbeten i en betydligt högre grad och det nya systemet tenderar att forcera arbetslösa till dessa arbeten.

  Uppsatsen behandlar en jämförelse av arbetsmarknadspolitiken bakom Tyskland och Sveriges utveckling av sysselsättningsgraden främst under 2000-talet. Syftet är att redogöra vilka likheter och skillnader som kan ha bidragit till ländernas olika utveckling vad gäller sysselsättningsgraden.

 • 91.
  Eriksson, Joakim
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Partiellt allmängiltiga kollektivavtals raison d’être i den svenska modellen: Allogen transplantation eller naturlig progression?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We live in a global world characterized of economic internationalization. It imposes new demands on our way of managing our world. The Swedish labour market is not an exception. Critics believe that the Swedish model is in need of change. In the context of posting of workers the interplay between social rights and the freedom of providing services gives birth to problematic fields of social dumping. Both Norway and Sweden face similar challenges on the internal market. Nevertheless, both countries have applied different strategies in their work to counteract social dumping. 

   

  This paper aims to compare the Swedish- with the Norwegian model and display how both systems works to prevent social dumping. Further the paper will examine if the Norwegian system with universal collective agreements could be implemented in the Swedish system without creating friction in view of the Swedish model. By using a comparative method with sociology of law the paper brings understanding to the reader for the complex interaction between society and legal systems. This is key to fully grasp why Sweden and Norway has chosen different legal paths. 

 • 92.
  Eriksson, Linda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  "Vi lägger för denna befattning stor vikt vid personlig lämplighet": Kandidatuppsats om användandet av begreppet personlig lämplighet vid rekrytering i offentlig sektor.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The recruitment processes include evaluation of candidates’ qualifications where the employers got the opportunity to base their recruitment decisions on personal suitability. Although the personal suitability often is used in recruitment decisions there is a lack of legal definition of what is comprised within the term personal suitability. However, there are legal regulations such as the prohibition of discrimination and demands of objective reasons in the public sector that restricts employers’ disposal of the personal suitability. This study aims to define the extent to which the concept can be used without being in conflict with the legal regulations entries that restrict the free admission for employers in the public sector. This is followed by the goal of increasing awareness by trying to identify the risks that is associated with the term and how they can be understood from a perspective of diversity in the labour market. The method used for this study is legal dogmatic with its' purpose to examine how the restrictions stands in relation to the use of the personal suitability in court cases. The result demonstrates that employers must be able to set the personal suitability in relation to the qualifications required for the requested position to prove that there is no violation with neither the prohibition of discrimination or the public requirement of objective grounds. The court cases also showed that despite the guidelines evolved through practice is still not completely uniform because each unique situation affects the legal assessment. The risks identified is that the use of personal suitability could possibly mean that discrimination becomes invisible because of possible underlying factors that will determine conclusions the employers makes to found their recruitment decision. With that realization also the problems highlighted for further studies are to in a more comprehensive study examining norms closely based on either the gender or intersectional perspective to gain a deeper understanding of how the use of the personal suitability may lead to consequences for the working populations’ opportunities in the labour market.

 • 93.
  Erikssson, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Lärares arbetssituation sett ur ett arbetsrättsperspektiv: Hur uppmärksammar skolan de elever som inte uppnår kunskapsmålen?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under år 2011 började den nya skollagen i Sverige tillämpas. Lagen markerar på ett tydligare sätt att skolan ska ta hänsyn till den enskilda individens behov i undervisningen. Kommunerna brottas med att hålla en given budget och det gör att lärartätheten inte är tillräckligt stor för att till fullo kunna uppfylla kraven. Allt mera av lärarnas arbetstid går åt till att dokumentera eleverna. Det handlar då inte bara om kunskapsinhämtning utan exempelvis åtgärder för att stävja mobbing, elevens hälsa och det som kommer fram vid utvecklingssamtal. Det kan också behövas åtgärdsprogram för elever med svårigheter. En ny skolreform inleddes med ny skollag och ny läroplan som fokuserar på att alla elevers olika behov ska uppfyllas med anpassat material så de utvecklas så långt som möjligt. Det är stora krav på rektorer och lärare att fånga upp de elever som inte når målen. Statistiken visar att det är många elever som inte når upp till kunskapsmålen och det är även en stor skillnad på pojkar och flickor.

  Syftet med denna uppsats är att belysa lärarnas arbetssituation. Jag har även valt att belysa hur elever som inte uppnår de kunskapsmål som är uppsatta genom den nya skolreformen uppmärksammas och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Det jag har kommit fram till med hjälp av det material som jag har samlat in i form av bland annat olika rättskällor, artiklar, litteratur och intervjuer med olika personer inom skolverksamheten, är att lärare har ett mer omfattande uppdrag idag än för 10-20 år sedan. Idag är det reglerat i lag att alla elever ska få en undervisning utefter sitt individuella behov och varje elev ska dokumenteras noggrant hur de ligger till kunskapsmässigt. Uppfyller de inte målen som skolan idag har satt upp krävs noggranna analyser och stödinsatser.

  Lärarlegitimationen som riksdagen beslutade om den 2 mars 2011 är en positiv åtgärd för att säkra kvalitén på lärarna och skapa en utvecklingsbar verksamhet. Kompetens och kompetensutveckling är viktigt för att kunna uppfylla målen. Arbetsmiljön är en annan fråga som är viktig i sammanhanget. Arbetsförhållandena ska vara utformade på ett sådant sätt att de anpassas till människors olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Det ska finnas rutiner som ser till att arbetstagaren inte utsätts för olyckor eller ohälsa. Det ska göras riskbedömningar och åtgärdsplaner ska upprättas. En normal arbetsvecka är enligt lagen 40 timmar per vecka. Eftersom lagen är dispositiv kan den förhandlas bort genom kollektivavtal. Enligt det rättsfall som jag presenterar kan en lärare ha en arbetstid som omfattar ca 45

  timmar per vecka under terminen. Arbetstiden består dels av undervisningstimmar, dels av förberedande arbete. En lärare med mindre barn hemma har små möjligheter att arbeta på eftermiddagar och tidiga kvällar och får då ofta förlägga sin förtroendetid till sena kvällar eller helgerna. Det gör att de sällan känner att de är lediga.

 • 94.
  Erlandsson, Amanda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Språkkrav vid rekrytering: Var går gränsen mellan ett lämpligt och nödvändigt kunskapskrav i svenska språket och etnisk diskriminering?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The migration to Sweden has increased in the last few years and in order to diminishsegregation and unemployment among the population, it has been a prioritized matterto help the migrants to enter the Swedish labour market. Employers that set languagerequirements when recruiting can reduce the possibility for a person with a differentethnical background to obtain employment. These language requirements can beappropriate and necessary to achieve a legitimate purpose. This study aims toinvestigate in which cases the employer has the right to set a language requirementand in which circumstances setting the requirement is discriminatory on grounds ofethnicity. In order to answer the research question, a legal dogmatic method has beenused.The investigation indicates that the court judge discrimination on grounds of ethnicityvery restrictively and in some cases fails to enforce the law correctly. Employersseem to evade sanctions easily, for example by implying that the decision is based onthe applicant’s personal qualities. This could be a reason why there are only a fewcases taken to the court.

 • 95.
  Erliksson, Mimmi
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Arbetsmiljöansvar vid uthyrning av personal2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As the staffing agency business is rapidly growing and suffering from accidents resulting in higher sick leave than in other businesses, it is of great interest to analyze which responsibilities prevail between the customer companies and the staffing agencies, when it comes to working environment for hired staff.

  The purpose of this essay is to clarify the distribution of responsibilities between customer companies and staffing agencies, regarding working environment. I would also like to analyze which consequences this distribution of responsibilities may lead to.

  To be able to answer these questions, I have chosen to use the legal dogmatic method together with the sociology of law method. I have studied legal sources, literature and also interviewed three persons who are active within the staffing agency business; one person from the Swedish Work Environment Authority, one person from the employers’ side and one person from the employees’ side.

  The conclusion of my survey is that the SAM-responsibility is divided equally between staffing agencies and customer companies, since the customer company who hires staff is equated with an employer. The employer must also ensure that there is an organized work adaptation and rehabilitation function within the company. According to Working environment regulation, the employer is obliged to immediately report accidents or other harmful incidents to the Swedish Work Environment Authority. Apart from the SAM-responsibility the customer company must also ensure that the hired staff takes necessary protective actions, to be able to safely perform their work and also to give the hired staff access to common facilities under the same conditions as for the other employees.

 • 96.
  Falkung, Annie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  The Europeanization of gender equality: A study on EU influence on Swedish gender equality legislation2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden has since the membership of the European Union established a new Discrimination act and this thesis aim is to discuss if the EU could be a factor that influenced Sweden to that change. This is done through a discussion of how the EU is mentioned in the preparatory works. Preparatory works are used by the Swedish government in policy making before deciding on a new law and is to give a better understanding to the theoretical background and how the policy-making process deals with the effects of the EU policy at national level. To help explain how the EU could be an influential factor the theory of Europeanization and State-feminist theory are applied. These theories are also discussed further on the role norm entrepreneurs’ play and how they use the EU as an opportunity structure. Through the theory of Europeanization it is explained how the he EU directives have been implemented without any adoptational problems and with Sweden meeting the goals of the directives, national legislation has been developed further. Through the governmental bills, signs show that the EU can be a factor of influence in national legislation in Sweden. It has not, however, been stated that the changes of the acts to the current Discrimination act is done by effects of the European Union.

 • 97.
  Fekjær, Silje Bringsrud
  et al.
  The Norwegian Police University College, Norway.
  Petersson, Otto
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Thomassen, Gunnar
  The Norwegian Police University College, Norway.
  From legalist to Dirty Harry: Police recruits' attitudes towards non-legalistic police practice2014Ingår i: European Journal of Criminology, ISSN 1477-3708, E-ISSN 1741-2609, Vol. 11, nr 6, s. 745-759Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study provides a test of the presumption that police recruits with a diverse background, undertaking comparatively long academic training, will refrain from non-legalistic practices. This is tested by longitudinal survey data, covering two cohorts of Swedish police recruits. The results show stable support for the legalistic perspective during academy training. However, during on-the-job training, the recruits become more positive towards non-legalistic practices. This reorientation takes place quite irrespective of the type of duty to which they are assigned. Additionally, neither the recruits’ nor their parents’ level of education seems to matter. There is some effect of age and gender: young male recruits are somewhat more prone to adopt Dirty Harry-inspired measures – that is, achieving essential ends by tarnished means.

 • 98.
  Franzén, Robert
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lönekartläggning och handlingsplan: - en undersökning om det aktiva arbetet för jämställda löner2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Swedens membership in the European Union have resulted in an international

  characterized labour market. The construction sector is the area who employs most

  posted workers among the 7400 employees who monthly enters the market. It’s also

  the sector where a big part of the work-related deaths occurs. The purpose of this study

  is therefore to contribute to a greater understanding of the regulation regarding posted

  workers, their work environment and the consequences of it. I have been using the

  right dogmatic method and a social science perspective as complement in order to

  answer the purpose of the study.

  The application of the posted workers directive has been criticized for opening

  opportunities for false self-employment and limiting the trade unions rights. Combined

  with the Laval-case the trade unions have restricted possibilities to enforce the

  collective agreements and protect the posted workers rights. Subcontracting processes

  complicates the investigation regarding which employer who has the overall

  responsibility for safety regulations and work environment. Foreign workers tend to be

  a big part in these subcontractor chains with major linguistic difficulties and lack of

  legislation knowledge which increases the risk of accidents.

  Arbetsmiljöverket is the authority who has the general responsibility for monitoring

  that the health and safety legislation are respected by all employers. Their

  investigations are partially based on the statistics of work-related accidents. But when

  it comes to foreign workers only more serious accidents are reported to the authority.

  Which means that minor incidents regarding foreign workers never reaches the

  statistics.

  In summary, conclusion is drawn that the inspection of posted workers working

  environment are unsatisfied. The hands of the trade unions are tied by the legislation

  while the inspections by the monitoring authority are based on inadequate statistics.

  All that combine with the fact that posted workers tend to be unwilling or lack the

  knowledge to take action for their rights, leads to openings for employers to take

  advantage of foreign workers.

 • 99.
  Fredholm, Viktoria
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Hur arbetar och hur kan skolor arbeta med hållbar utveckling2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta är en enkätstudie av skolors miljöarbete, det vill säga hur skolorna arbetar med och påverkar den yttre miljön. Syftet med arbetet är att undersöka ett antal skolors yttre miljöarbete, men även de miljömål skolan har för att värna om vår miljö. Resultatet av denna studie är att skolors miljöarbete är alltför knappt, vilket också tidigare forskning visat. På grundval av att resultatet i enkätstudien visade på ett nästintill obefintligt miljöarbete på skolorna samt att de inkomna svaren blev färre än beräknat, så har ett förslag arbetats fram tillsammans med en miljöutvecklare för hur skolor kan arbeta med miljön. Detta för att miljöarbetet skall bli en naturlig del såväl i undervisningen som i skolans övergripande arbete. Arbetet har präglats av miljömedvetenhet och därför har enkätutskicket samt svar på enkäten skett via e-post.

 • 100.
  Fridfelt, Annika
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Undantag från diskrimineringsförbudet: En studie av svensk och europeisk rätt gällande undantagsreglerna från diskrimineringsförbudet i arbetslivet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this essay I have investigated and analysed the legal framework concerning the possibilities for making exemptions from the prohibition of discrimination in the labor market.

  I have used the legal dogmathic method in order to get a full review of the existing sources of law.

  I have presented the principle of equality within the EU aswell as a review of the national Discrimination Act in Swedish legislation. Furthermore, some attention has been given the different forms of exemption rules that exists.

  During the essay, it has been established that the impact from the court practise from the Court of Justice of the EU in this area is of a great significance for the judgements and legislation in Sweden. It has also been established that the principle of proportionality plays a big part in the assesment of whether an act is to be considered as discriminatory or if it constitutes a legal exemption from the prohibition of discrimination.

1234567 51 - 100 av 358
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf