lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 1325
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johansson, Anna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Palo, Madeleine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Implementering av förändring: En fallstudie om att hantera förändring i offentlig sektor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Implementering av förändring - En fallstudie om att hantera förändring i offentlig sektor. Författare: Frida Andersson, Anna Johansson & Madeleine Palo.Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. Program: Human Resource Management.Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Kandidatuppsats. Handledare: Hans Wessblad. Examinator: Mikael Lundgren. Syfte: Syftet med vår studie är att göra en utredning av vilket tillvägagångssätt en offentligorganisation använder sig av vid implementering av förändring. Metod: En fallstudie som behandlar implementering av förändring ur ett organisationsperspektiv. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och en deduktiv metod. Slutsats: Resultatet av studien visar att implementeringen har skett ur ett strategi E-perspektivmed fokus på planering och förändring av strukturerna i organisationen. I vår undersökning framkommer det att lärarna inte fick vara med och påverka i förändringsarbetet. Ledarna påvisade också strategi E genom att de var styrda att agera enligt den förutbestämda planen. Nyckelord: Planerad förändring, strategi, medarbetare, ledarskap, organisationsförändring, motstånd, implementering av förändring.

 • 52.
  Andersson, Kenni
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johnsson, Jacob
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Råberg, Jacob
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Utveckling av säsongsdestinationen Öland: ”Åker du norr om Köpingsvik så vetefan om du får mat överhuvudtaget”2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien belyser Öland som turismdestination, där författarna har uppfattat en säsongsfokusering till sommarmånaderna. Syftet med denna studie är att presentera tre olika scenarier som visar hur Öland kan bli en destination med turistflöde året runt. Det görs genom att i huvudsak undersöka Öland. Det empiriska materialet i studien grundas ur nyckelinformantintervjuer med turismaktörer från Öland. Vid sidan av det undersöks även hur andra svenska turismdestinationer arbetar med säsongsindelning. Här har författarna valt att undersöka Kosta och Åre som fungerar som exempeldestinationer och stöd till utvecklingen av Öland. Hela studien baseras på en analytisk induktion, där det skapas en teorigenerering utifrån det empiriska materialet från samtliga nyckelinformantintervjuer och analysen görs efter varje empiridel. Studiens avslutande del består av slutsatser om turismdestinationen Öland, där även det empiriska materialet från destinationerna Kosta och Åre kombineras med slutsatser om Öland. Därefter presenteras tre scenarier för Öland, där grunden baseras på empirin, analysen samt slutsatsen. Avsnittet blir således studiens kunskapsbidrag och är baserat på syftet med studien.

 • 53.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Björn, Alexandra
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Stensson, Jennifer
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Glasbubblan: En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Titel: Glasbubblan - En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen

  Författare: Lisa Andersson, Alexandra Björn och Jennifer Stensson

  Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan

  Program: Music & Event Management

  Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat)

  Handledare: Mathias Karlsson

  Examinator: Hans Wessblad

  Problemformulering: Vilka hinder upplever kvinnor på sin väg till de ledande positionerna inom den svenska musikbranschen?

  Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder kvinnliga ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen.

  Metod och teoretisk referensram: Rapporten består av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Vi har samlat in empiri genom nio semistrukturerade intervjuer med kvinnor på ledande positioner verksamma inom musikbranschen. Den teoretiska referensram vi använt oss av innefattar glastakets möjlighetsstruktur, maktstruktur samt könsstruktur.

  Slutdiskussion: I slutdiskussionen presenterar vi de hinder vi lyckats kartlägga att kvinnor upplever, samt hinder de utsatts för rent omedvetet. Vi presenterar också vårt bidrag till den redan befintliga forskningen i form av en ny glasmetafor; glasbubblan. 

 • 54.
  Andersson, Maja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Bengtsson, Sophia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Collaborative Consumption och nutida resebeteenden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer och enkäter se vilka samband det finns mellan Collaborative Consumption och det nutida resebeteendet hos Couchsurfings och BlaBlaCars användare. Studien utgår ifrån en deduktiv ansats där teori har prövats på insamlad empiri. För att avgränsa studien har vi efter en analys av fenomenet valt att undersöka hur aspekterna autenticitet, tillit, informationsteknologi, tillhörighet och budget spelar in på Couchsurfing- och BlaBlaCar-resenärens resebeteende. Collaborative Consumption utifrån ett reseperspektiv kan till exempel handla om att man på sin resa samåker till destinationen för att sedan övernatta på en främlings soffa. Det är ett nytt fenomen och ett nutida resebeteende då det i dag är ett allt mer populärt resesätt. Det nutida resebeteendet används därför som ett mätinstrument för att förstå hur aspekterna inom Collaborative Consumption påverkar resenärernas resebeteende. Resultatet i studien har visat att ett kulturellt utbyte med både värden och platsen är det största motivet för Couchsurfings medlemmar. För BlaBlaCars resenärer är det däremot det låga priset som är den främsta anledningen. Både Couchsurfings och BlaBlaCars användare antyder att de har valt resesättet för att de vill träffa nya människor och känna gemenskap. Studien har visat att graden av tillit skiljer sig mellan män och kvinnor; kvinnor vill till en högre grad än män göra ett utbyte med en användare av samma kön. Likaså har det visats att användarens recensioner och rekommendationer från tidigare utbyten kan vara avgörande vid valet av resa. I studien har det även framgått att utvecklingen av informationsteknologin har en inverkan på resenärens bokningssätt då det har möjliggjort att boka sin resa på ett enklare sätt. Sociala medier påverkar resenären att använda sig av resesättet, dock har majoriteten av medlemmarna i vår undersökning blivit introducerade till Couchsurfing och BlaBlaCar via en vän.

 • 55.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Engström, Julia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Visselblåsares DNA: En kvalitativ studie om svenska visselblåsare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 56.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jerlmark, Julia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Skryt dig lycklig: Resan från vykort till delning på social media2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur bild- och informationsdelning påverkar användare på social media. Studien innefattar en beskrivning av bild- och informationsdelning på Facebook och Instagram. Vi vill undersöka fördelar och nackdelar med användandet av internetbaserade forum. Studien ska generera i kunskap om hur individer påverkas av social media och om de använder sig av fenomenet för att söka och dela med sig av information i relation till resandet.

 • 57.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Nilsson, Anna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jaget eller företaget: Varför väljer företag att omlokalisera?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den primära frågan i denna studie är varför företag väljer att omlokalisera och syftet är

  att generera ett antal idealtyper som illustrerar drivkrafter bakom företagsmigrationer.

  För att undersöka detta har enkäter skickats till företag som flyttat från Växjö kommun

  2015 varav enkäterna sedan kompletterats med tio telefonintervjuer. Majoriteten av

  företagen i undersökningen var solo- och mikroföretag där resultatet visar att de flesta

  företagen väljer att omlokalisera på grund av familjesskäl. I slutsatsen presenteras även

  fyra idealtyper för företags omlokisering. Dessa idealtyper är; omlokalisering på grund

  av familjeskäl, student som flyttar hem, hittade kärleken och företag under

  omstrukturering.

 • 58.
  Andersson, Ronja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Belokozovska, Gabriella
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hultin Johansson, Frida
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Barapapapa – I’m not leaving it: En fallstudie om hur Mc Donalds genom internal marketing motiverar till långvarigt medarbetarskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I serviceföretag är personalens prestation viktigast då den liknas med tjänsten som levereras. Därmed kan organisationen bara bli så bra som medarbetarna tillåter, vilket gör det betydelsefullt med anställda som vill och kan utföra sitt arbete. Genom internal marketing ökar förutsättningarna för hållbara medarbetarskap genom att attrahera, utveckla och motivera personal då deras behov uppfylls.

   

  Mc Donald’s är en verksamhet som visar att medarbetarnas inställning inför arbetet ändras med tiden och att ett tillfälligt arbete lätt kan förvandlas till en långvarig anställning. Trots linjära processer och inlärda procedurer fångar verksamheten personalens intresse och motivation. Då det saknas studier om internal marketing ur medarbetarsynvinkel var det relevant att få en förståelse för vad som motiverar medarbetarskapet, således genomfördes denna fallstudie med ett ”bottom-up” perspektiv. Eftersom internal marketing byggs upp från vad som motiverar och hur det möjliggörs genom empowerment och enabling utgick studien från Mc Donald’s som förebild utifrån en franchisekedja i Helsingborg. Syftet var att skapa förståelse för medarbetarnas val till långvarig anställning på Mc Donald’s för att sedan kunna bidra med nya perspektiv inom såväl forskning som andra verksamheter i servicebranschen. För att ge ett medarbetarperspektiv använde vi oss av kvalitativa intervjuer där det utifrån respondenternas beskrivningar växte fram nya teoriområden, som en del av grundad teori.

   

  För att motivera (empower) sina medarbetare influerar en positiv företagskultur, belöning som speglar prestationerna, förutsättningar för karriärsutveckling samt engagerad personal som är entusiastiska inför arbetet. Respondenterna på Mc Donald´s beskriver att företagskulturen ger medarbetarna en stark gemenskap genom vilken en unik organisatorisk förståelse har formats. Vidare är all belöning bra men uppmärksamhet och konstruktiv feedback upplevs som viktigast. Att också kunna utvecklas inom verksamheten benämns som betydelsefullt för att kunna använda framväxten i såväl privatliv som arbetet. Engagemanget måste finnas för att ge en känsla av tillfredsställelse av att bli ett med företaget. Detta tillsammans med funktioner som möjliggör (enable) motivationen gör anställningen hållbar. Som stödfunktioner benämns ledarskap, kunskap och arbetsmiljö. Ett ledarskap som ser till att stötta, guida men också kontrollera underlättar medarbetarnas arbete och hjälper dem i utvecklingen. Att dessutom få tillgång till kunskapsbildning ger förutsättningar för självständighet tillsammans med en arbetsmiljö som är tillåtande och underlättar för effektivt arbete.

 • 59.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Nyman, Nathalie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Orup, Josefine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Artister som (o)frivilliga ledare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Baserat på att ett informellt ledarskap är något som tillskrivs en person av människor som har en vilja att följa denne, är ledarskapsrollen inte nödvändigtvis alltid självvald. Därmed fanns ett intresse att lyfta ledarens förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll. Genom detta sågs även en möjlighet att belysa att ledarskap inte enbart ger upphov till konsekvenser för följarna utan även för ledaren i fråga. Problemformulering: Hur förhåller sig artister till sitt tillskrivna ledarskap? Syfte: Syftet med detta arbete är att redogöra för om ett tillskrivet ledarskap upplevs som positivt och/eller negativt av artisten i fråga. Metod: Studien är av kvalitativ karaktär samt har en induktiv forskningsansats. Insamling av empiri till rapporten har skett genom sju semistrukturerade intervjuer med verksamma artister samt branschaktörer vilka på olika sätt arbetar nära artister. Slutdiskussion: Majoriteten av rapportens respondenter framhåller ett positivt förhållningssätt till den informella ledarroll yrket som artist medför. Framförallt lyfts aspekter som en känsla av tillhörighet, bekräftelse och uppskattning samt en ömsesidig, nära relation med följarna. Denna studie tyder på att följarna i många fall är av större vikt än ledaren i fråga. Det är vidare just denna relation samt artistens beroendeställning gentemot följarna som till stor del påverkar, och även i vissa fall avgör, hur artister förhåller sig till sitt tillskrivna ledarskap.

 • 60.
  Andersson, Stina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Cohn, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Eriksson, Mathilda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ensam är inte stark: En kvalitativ fallstudie om interkommunal samverkan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Interkommunal samverkan är framhållen som en lösning på små kommuners utmaningar med att uppfylla sina åtaganden och tillgodose medborgarnas behov med begränsade resurser. Urbanisering och demografisk utveckling bidrar till att interkommunal samverkan blir ett allt mer ökande fenomen bland små kommuner i Sverige. Interkommunal samverkan är ett förhållandevis ostuderat område, syftet med studien är därför att öka förståelsen för interkommunal samverkan och de faktorer som kan påverka samarbetet mellan kommunerna. Genom en induktiv forskningsansats och kvalitativ fallstudie har vi studerat fenomenet interkommunal samverkan mellan två små kommuner i södra Sverige som ingått samverkan genom avtal. Det empiriska insamlade materialet har vi sedan sammanställt och utifrån resultatet valt teorier för att öka förståelsen för fenomenet.

   

  Utfallet av studien har visat att samverkan är komplext och de svårigheter som har identifierats kan relateras till följande områden: otydliga ansvarsområden och arbetsfördelning i avtalet, brist på kommunikation och information till medarbetarna, kommunernas olika förutsättningar samt medarbetarnas avsaknad av en närvarande chef och ledare. Vidare har vi formulerat förslag på åtgärder som kan förhindra svårigheterna. Innan samverkan ingås bör en konsekvensbedömning utföras för att kartlägga kommunernas syfte och mål med samverkan samt vilka resurstillgångar och förutsättningar kommunerna har för att samverka. Ansvarsfördelningen och specifika arbetsuppgifter bör tydligt beskrivas i avtalet för att undvika missförstånd och osäkerhet. Medarbetarna har en betydande roll i samverkan, och eftersom interkommunal samverkan ofta är ett top down-beslut är det viktigt att ledningen tar hänsyn till deras behovs och involverar medarbetarna i hela processen.

 • 61.
  Andreas, Jansson
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Att leda en ideell ungdomsorganisation strategiskt: En fallstudie om synen på strategi och strategisk ledning i ideella ungdomsorganisationer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbeta undersöker tre ideella ungdomsorganisationers syn på strategi och strategiskt arbete. Det tar sin utgång i intervjuer genomförda med ordförande för organisationens nationella styrelse där frågor om organisationen, ledarskapet, styrelsen, strategi och långsiktigt arbete diskuterades. På intervjuerna gavs även utrymme att diskutera vilka problem organisationerna såg kring strategiskt arbete.

   

  Organisationerna valdes ut genom att kontakta de största ideella ungdomsorganisationerna i Sverige och intervjuer genomfördes med tre olika organisationer. Intervjuerna visade på många liknelser i hur organisationerna arbetar och ser på strategi, men även många olikheter. Utifrån dessa intervjuer genomfördes en litteraturstudie för att finna mönster och förklaringar till det som noterades i intervjuerna.

   

  Det framgår att dessa tre organisationer är medvetna om begreppet strategi och att alla utgår från ett tankesätt med ”strategi som plan”. Det skiljer sig dock kring vem/vilka det är som beslutar om strategin och hur aktivt detta arbete är i de olika organisationerna. Den största organisationen förefaller vara den som har det mest utvecklade tankesättet kring strategiskt ledning, men är samtidigt den organisation som möjliggör minst inflytande av dess medlemmar. Men arbetet slutar ofta där, med en strategi, med en plan. Det är styrelsen, ibland bara ordförande, som arbetar med strategin och det framgår att det behövs ett mer aktivt arbete med hela organisationens förståelse av behovet av strategi.

   

  Samtliga organisationer uppvisar problem med kontinuitet när medlemmar eller styrelse byts ut samt att det kan finnas ett stort kunskapsglapp.

 • 62.
  Andreen, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Friberg, Joel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Innovera eller stagnera!: Öppen innovation inom tillverkande små och medelstora företag i Småland2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Titel: Innovate or Stagnate! – Open innovation in manufacturing small and medium-sized businesses in Småland.

  The purpose of the study is that, from a leadership perspective (innovation

  management), create a better understanding of open innovation in manufacturing small and medium-sized enterprises. The study therefore intends to contribute to the understanding of how open innovation processes leads to greater innovation in manufacturing small and medium sized businesses.

  We have used a qualitative research method and adopted an abductive

  approach. We made interpretations and created meaning based on our research results.

  Our theoretical framework is based primarily on Chesbroughs (2003) research on open innovation. Based on this model, we have selected a number of other theories, which we perceived as prerequisites for small and

  medium sized companies in open innovation processes. Hence, we have

  chosen innovation management and cooperation and networking.

  We interviewed the leaders in manufacturing small and medium-sized

  enterprises. We have used two groups where one group represents

  leaders in the manufacturing industry in Torsås (group 1). Group 2 is represented by companies working with open innovation or know what open innovation is.

  There are several factors that affect an open innovation process in small

  and medium enterprises in the manufacturing sector. The leader has a vital

  role in this context. If the leader implements an open innovation model in

  the development processes, this helps companies become more innovative.

  Open innovation can be used as a model for small and medium-sized enterprisesin the manufacturing industry to create increased innovation. By understanding how innovation management affects and how the leader can work with cooperation and networking, good conditions for adoption of an open innovation model is created. Leadership is everything in an open innovation process, which also affects how the organization looks at innovation. Due to a favorable profile or a job for a favorable profile will alsostrengthen the power of innovation.

 • 63.
  Androulaki-Ralli, Georgia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The Leading Role of Influencers in the YouTube Beauty Community2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Online communities are consuming significant time in the life of people. YouTube Beauty Community is one that exerts an important level of influence to the people who follow the YouTube Beauty Creators. Those, as leaders, have followers that follow them without coercion and the influence that they get is significant. Through this thesis is studied the characteristics and means that YouTube Beauty Creators have in order to exert influence.

   

  In order to identify the characteristics and means that YouTube Beauty Creators use, a model was created to be used for video observations. Twelve beauty channels and more than 100 videos were observed in order to identify eight new means and characteristics that YouTube Beauty Creators are using to exert influence to their followers.

   

  I conclude my work by building a bridge between YouTube Beauty Creators and different leadership styles, as well as a discussion on the importance of this enormous influence. It is highlighted the meaning of it for the development of social identities that watch these kind of videos. Lastly, it is pointed out the importance of social structures related to the gender issue and how the era of image affects these two factors.

 • 64.
  Anemalm, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Fredriksson, Josefine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ramsvik, Josefine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Dömda till Frihet?: Ett genusperspektiv på det ökade kvinnliga frilansandet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frilans som organisationsform blir allt mer populärt och siffran stiger i en utmärkande hög grad bland kvinnor. I och med ojämställdheten i samhället stöter kvinnor på många strukturella begränsningar i både arbets- och privatliv. Denna uppsats syftar till att belysa dessa två aspekter i samband med varandra, och därmed frilansande som organisationsform utifrån ett genusperspektiv. För att uppnå syftet besvarar vi frågorna om varför kvinnor frilansar och vilken betydelse frilansande har för kvinnors position i arbetslivet, med ursprung i semistrukturerade intervjuer med ett antal kvinnor inom musikbranschen. Slutsatsen tyder på att kvinnor delvis frilansar på grund av individuella faktorer men även på grund av ojämställdhet på arbetsmarknaden och genom att frilansa tar de sig förbi vissa jämställdhetshinder. Men även när de tagit sig förbi dessa hinder, medför frilansande som organisationsform andra hinder vilka gör att kvinnors drastiskt ökande frilansande inte bör påverka arbetsmarknaden till att bli mer jämställd på längre sikt. Däremot skulle så kunna ske om kvinnors frilansande utvecklades till att bli egenföretagande med anställda.

 • 65.
  Anja, Jablanović
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Çakanlar, Özden Aylin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hohls, Christiane
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Fast Fashion in the Experience Economy: Comparing online and in-store shopping experiences2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Fast fashion retailers have faced a difficulty in translating in-store experiences to online experiences. Although online shopping is increasing, the in-store shopping is still very important for a superior shopping experience. Technology has had a major impact in making multichanneling retail more consistent, although there are gaps that technology can not fill.

  This study attempted to measure how consistent the customer experiences were online and in-store. Shopping experiences were measured with different concepts such as: flow, usability, interactivity, atmospherics and tactility. These concepts were measured separately in-store and online, in order to be compared. The purpose was to find out which concept is inconsistent so the authors could make recommendations for improvement to fast fashion retailers. The research approach was a mixed method approach and the chosen research design was cross sectional, using quantitative research to corroborate qualitative research findings.

  The results from a quantitative questionnaire of 263 experienced fast fashion consumers in Sweden show that the consistency varies between the concepts. The qualitative study was done at two occasions on a sample of six interviewees in each focus group, and gave a deeper understanding for why the shopping experience was or wasn't consistent. The qualitative results varied amongst the individuals and show that reasons for being inconsistent are intrusive salesmen, insufficient size measuring tools, long queues, lack of tactility and the most interesting of all: making better return and ordering policies.

  The future lies in making it easier to order online, in order for the consumer to be able to experience the product in real life, through staff-free fitting rooms and showrooms and such, rather than making the experience better online. The future seems to lie in solving the reverse of the start point of this study, namely translating online to in-store experiences. 

 • 66.
  Anton, Milemo
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Christoffer, Widéen
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Fokus på personalomsättning: en etnografisk studie på försäkringsbolaget Trygg-Hansasoutboundavdelning i Växjö2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Master's thesis, Master of Business Administration program, School of Business ofEconomics at Linnaeus University, Management, Course code, 4FE10EAuthors: Anton Milemo and Christoffer WideénTutor: Magnus ForslundTitle: Focus on employee turnover - an ethnographic study on the insurance companyTrygg-Hansa’s outbound department in VäxjöBackground: The costs of losing employees, recruiting new people, making a selectionof potential employees and training them are all high. The costs often exceed onehundred percent of the annual salary for the otherwise vacant position. In addition to thedirect costs of employee turnover troubles, things such as work confusion, loss oforganizational memory along with strategic skills can arise. The employee turnover rateof Trygg-Hansa’s outbound department in Växjö is too high according to the officemanager.Purpose: Understand the causes of high employee turnover in a Swedish insurancecompany.Methodology: This thesis consists of an ethnographic study of a Swedish insurancecompany. It is a qualitative research where data collected through observations andinterviews has been conducted.Results, conclusions: The study discusses a number of reasons as to why the highemployee turnover of staff has emerged. The macho culture, contributes to a highemployee turnover, as long as it exists. Employee turnover can be reduced by a higherwork satisfaction. This can be achieved by working with factors such as expectation,stress, anxiety, depreciation and attention.

 • 67.
  Appelquist, Patrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johansson, Jesper
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Törnlöf, Mathilda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Shareadox: -The paradox of service quality assurance in Sharing Economy businesses2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sharing Economy, eller delningsekonomi som det översatts till på svenska, syftar till att utnyttja outnyttjade resurser människor emellan som ett alternativ till att köpa nytt och äga själv (Ganska, 2010). En stor anledning till varför Sharing Economy har växt sig stort under den senaste tiden menar Gansky (2010) är, förutom lågkonjunkturen och människors ökade miljömedvetenhet, den urbanisering som sker över världen där människor flyttar närmare varandra till de stora städerna. Detta tillsammans med en ökad användning av GPS-teknologi i mobiltelefoner gör det möjligt att i realtid vara uppkopplad mot ett ständigt föränderligt nätverk. Nu byter och lånar människor tjänster och produkter mellan varandra, med hjälp av Sharing Economy-företag (SE-företag) som faciliterar mötet och transaktionen och kapitaliserar på detta.

  Vad de flesta etablerade teorier i ämnet har gemensamt är att de mestadels beskriver vad fenomenet är och vilka aktörerna är som jobbar med det men inte hur SE-företagen arbetar eller kan arbeta praktiskt med företagsekonomiska områden som exempelvis kvalitetssäkring.

  Många SE-företag bygger sina varumärken som tjänsteföretag och marknadsför sig som tjänsteföretag trots att företaget egentligen bara möjliggör för, och kapitaliserar på, att privatpersoner kopplas samman. SE- företagen äger således inte längre de mänskliga eller de fysiska resurserna på samma sätt som traditionella företag gör. Trots det fungerar dessa privatpersoner som företagets ansikte utåt. För att kunna fortsätta kapitalisera på fenomenet torde SE-företagen på något sätt arbeta med att kvalitetssäkra sina tjänster, men hur går det till när resurserna inte längre ägs av företaget?

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur Sharing Economy-företag arbetar med kvalitetssäkring av sina tjänster. Då det i dagsläget inte finns många empiriska studier om hur SE-företag arbetar med kvalitetssäkring ur ett företagsekonomiskt perspektiv syftar studien till att med utgångspunkt i verkligheten generera teori. Forskarna har använt sig av grundad teori som metodik. De företag som studerats i denna studie är AirBnB, Lyft, Flexidrive och WorkaroundTown.

  Studien har visat att de undersökta Sharing Economy-företagen aktivt arbetar med kvalitetssäkring av sina tjänster genom såväl rekrytering, utbildning och återkoppling till sina providers (den som utför tjänsten). Trots det faktum att dessa företag i grund och botten endast ämnar fungera som en förmedlare mellan användare som vill dela resurser, så visar detta att de har ett stort fokus på vad som kan liknas vid Human Resource Management.

   

  Vidare använder företagen olika verktyg i sitt arbete som på olika sätt leder till kvalitetssäkring. Standardiserade system för bokning, betalning och likande minimerar risken för att fel uppstår. Betygssystem fungerar som ett incitament såväl som ett kontrollmedel för kvalitetssäkring. Byggandet av ett community bidrar till att en artificiell företagskultur skapas där gemensamma värderingar och kvalitetsantaganden etableras hos företagens providers. Nya providers rekryteras in, utbildas och formas således i ett användarcommunity där kvalitet och standarder redan ska finnas djupt rotade.

   

  Slutligen har studien visat att olika verktyg är olika viktiga och tar olika stor plats i kvalitetssäkringsarbetet beroende på i vilken fas Sharing Economy-företaget befinner. I takt med att tjänstetransaktionerna privatpersonerna emellan blir allt mer självgående skiftas fokus för företaget egna resurser från huvudprocessen till stödprocesser så som reaktiva processer, marknadsföring och community-byggande. 

 • 68.
  Arabyan, Petros
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Vedelago, Arnaud
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Leading Working Environment to Foster Employees' Creativity2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to discuss three main categories such as: leadership, working environment and followers’ creativity. Particularly, the general principle of the work is to define how those notions are intertwined. Having used the principles of the Grounded theory (Corbin & Strauss, 2008), we conducted our research with the main emphasis of originating theory from the data that was collected from empirical and theoretical materials. In particular, we found out that leadership factors classified as “work-related” influence the “organizational culture”. Similarly, “management skills” of the leader are closely interrelated with “organizational structure”. Finally, “team-related” leadership traits have their immediate effect on “organizational climate”. Consequently, we can state leadership is able to set up a creative working environment that fosters individual’s creativity. Later forward, the creative working environment is believed to be an ultimate prerequisite that fosters individuals’ creativity. However, it is pertinent to note that leadership as such, can directly influence employees’ creativity as well. As a final analysis, we claim that authentic leadership due to its indispensable attributes is an ultimate prerequisite that enhances individual’s creativity based on the findings of our research.

 • 69.
  Arvidsson, Felicia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Svensk företagsetablering utomlands: Exemplet Kina2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kina har sedan flera år tillbaka varit en av världens största ekonomiska stormakter. Detta har gjort att marknaden har lockat till sig fler länder, dels för att marknaden är stor, men också för att Kina fortfarande är ett relativt billigt land att producera i. Kina ligger också långt bort ifrån Sverige och den nationella kulturen är annorlunda. Affärsrelationer fungerar på ett annat sätt än i Sverige. Eller är det bara som vi tror? Hur går det till att etablera sig i Kina och på vilket sätt gör man det bäst? Vad är det största barriärerna? I tidningar har det stått om företag som går under på den kinesiska marknaden och vissa företag som växer som aldrig förr. Hur blir man ett av de företag som lyckas? För att kunna lyckas med en etablering utomlands, krävs det att man har koll på etik, moral och uppförandekoder i det landet, speciellt när det gäller Kina. Man måste anpassa sig till den kulturen man kommer till. Det är viktigare i vissa länder än i andra och i Kina är det väldigt viktigt. I förevarande uppsats identifieras några av de kulturella skillnaderna som är viktiga vad gäller affärsrelationer, detta för att skapa en bild av hur man bygger upp en bra affärsrelation i Kina men också för hur man lyckas med sin företagsetablering på rätt sätt och på vilket sätt man ska ta sig in på den kinesiska marknaden. Detta sker utifrån teoretiska aspekter, men framförallt från empiriska resultat där tre företag har intervjuats om deras upplevelser av nationella kulturskillnader, samt etablering på den kinesiska marknaden.

 • 70.
  Arvidsson, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ivarsson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Rydhage, Josefine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Att arbeta i ett gränsland: En studie om HR-arbetares utsatta position2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att skapa förståelse för hur människor inom HR-avdelningar upplever de olika rollerna som arbetet kräver. Vi ämnar skapa en större medvetenhet för den utsatta position som HR-arbetare befinner sig i, för att belysa och möjliggöra förebyggande åtgärder. En ökad förståelse för rollproblematiken hos HR-arbetare kan även underlätta orienteringen och förhållningen till de roller som individer och avdelningar själva intar samt de roller som de påtvingas. Resultaten ämnar även mynna ut i ett underlag för reflektion om HR-arbetares egen nutida samt framtida roll i organisationen och hur de kan nå en önskvärd position där fler intressenter blir nöjda.

  Metod: Studien baseras på en fallstudie i ett stort företag som ingår i en internationell koncern. Arbetet har utförts med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi, som fokuserar på intervjuer, samt en deduktiv ansats.

  Resultat: Studien påvisar brister i befintlig teori gällande HR-arbetares utsatta position. Studien har därför genererat i tre nya antagande som komplement till teorin, vilka är följande: (1) HR-arbetet är strategiskt och fokuserar främst på rollen som strategisk partner, vilket leder till begränsad rollöverlastning. (2) HR-arbetare agerar mot olika aktörer men prioriterar arbetsgivaren, vilket leder till minskade rollkonflikter. (3) HR-arbetares roll är till viss del oklar på grund av förskjutning av arbete samt bristande arbetsfördelning, vilket leder till oklarhet.

 • 71.
  Arvidsson, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Gran, Amanda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Sjöberg, Matilda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ready or not, here they come!: En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med sig till staden. Eftersom tidigare studier har identifierat de tre största fördelarna som ekonomiska, kulturella och marknadsföring blev det dessa tre kategorier som vi valde att undersöka i vår studie. Denna studie bygger på en enkätundersökning och tre olika former av intervjuer.

   

  Ur ett ekonomiskt perspektiv visade vår studie att Kalmars utbytesstudenter betalade en levnadskostnad, de förde med sig besökare och de reste i staden, regionen, i övriga Sverige och Europa under sitt utbyte. Många av studenterna kunde även tänka sig att återvända till Kalmar i framtiden. När det kom till marknadsföring visade vår undersökning att majoriteten av utbytesstudenterna hade en positiv bild utav Kalmar. De flesta använde sig även av sociala medier och en stor del av dessa uppgav att de skrivit om eller nämnt Kalmar i sina uppdateringar. Majoriteten av studenterna kunde även tänka sig att rekommendera Kalmar till framtida utbytesstudenter. Den största kulturella påverkan utbytesstudenter har på en destination är att de utsätter värdbefolkningen för andra kulturer, men för att detta ska kunna ske behöver de interagera med värddestinationen. Vår undersökning visade att i Kalmar sker inte detta fullt ut, studenterna själva kände att de sällan interagerade med värdbefolkningen under sin tid här.

   

  Vår slutsats blev att ur ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv kunde vi inte med säkerhet säga till vilken utsträckning utbytesstudenterna kan anses vara en betydelsefull grupp för Kalmar. Däremot såg vi att ur ett marknadsföringsperspektiv fanns flertalet fördelar. Slutsatsen blev därmed att även om vi inte kunde mäta utsträckningen av de olika fördelarna så finns dessa och bör tas tillvara på av Kalmar.

   

 • 72.
  Ask, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Fransson, Sara
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hundra år med åtta timmars arbetsdag: En kvalitativ studie om arbetstidsförkortning och framtidens arbetstid2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att identifiera arbetsgivares attityder kring arbetstidsförkortning, samt finna svar på om de ser det som ett realistiskt alternativ inför framtiden. För att lyckas uppnå vårt syfte har vi utgått från en kvalitativ metod med ett induktivt synsätt. Vi har intervjuat fem representanter från olika företag för att undersöka hur de ser på arbetstidsförkortning som fenomen. Resultatet visar att arbetsgivare både ser för- och nackdelar med arbetstidsförkortning. De största hindren mot att införa arbetstidsförkortning som våra informanter ser är företagens okunskap, känsla av osäkerhet samt risken för ekonomiska förluster. Fördelarna som de ser är framförallt att arbetstidsförkortning kan öka balansen mellan arbete och fritid, gynna jämställdheten i samhället samt att det är ett sätt att orka arbeta högre upp i åldrarna när pensionsåldern höjs. Resultatet visar även att arbetsgivare ser ännu mer flexibilitet i framtiden och att de idag inte ser tillräckligt stort behov av kortare arbetsdagar för att det ska bli en prioriterad fråga för deras företag. Om sjuktalen däremot ökar kan de se arbetstidsförkortning som ett alternativ även i deras organisationer.

 • 73.
  Ask, Urban
  et al.
  University of Gothenburg.
  Magnusson, Johan
  University of Gothenburg.
  Bredmar, Krister
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Big Data use in performance measurement and management: a call for action2016Ingår i: Journal of Business and Economics, ISSN 2155-7950, Vol. 7, nr 3, s. 402-417Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Big Data is starting to permeate the field of performance measurement and management. With data being referred to as the “new oil of the 21st century” and organizations more and more striving for utilizing this to their advantage, the notion of Big Data has become a hallmark for the modern decision maker. We argue that albeit promising for performance measurement and management, there are several aspects that need to be addressed within research. This paper builds on a literature review of extant research, and, a case study, and raises issues that if left unchecked could have negative impacts on the field of performance measurement and management. Despite the many positive aspects associated with Big Data, there is a need for a sound, critical perspective. The findings are discussed in relation to the three Vs regarded as the core definition of Big Data (volume, variety and velocity) and illustrated by a case study.

 • 74.
  Aspeteg, Joakim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Karlsson, Jonas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  A Swedish perspective of business negotiation in a cross-cultural context: A multiple case study on B2B level regarding business negotiations in China and how cultural differences has an impact 2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore what cultural differences Swedish business negotiators perceive and how they adapt and/or manage the differences. 

 • 75.
  Augustsson, Åsa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ex situ bevarande: En studie av djurparkers arbete för att bevara biologisk mångfald och turismens förutsättningar för det arbetet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medvetenhet om klimatförändringars påverkan som växt i takt med turismens ökade omfattning har utvecklat ett behov för hållbart resande och en ökad förståelse hos människor om mänskliga aktiviteters negativa miljöpåverkan. Som en utveckling av denna medvetenhet om klimatförändringars påverkan till miljöhot och förlust av biologisk mångfald har djurparker som turistattraktioner fått en allt mer betydelsefull roll. Djurparker, med sina samlingar av djur, har goda förutsättningar för att bevara biologisk mångfald. Djurparker behöver därför bidra till bevarande och djurparkers syfte anses just omfatta bevarande. Tidigare forskning belyser dock att det krävs mer förståelse för vilka bevarandeuppgifter djurparker tar sig an och bidrar med.

  Syfte och problemformulering: Studiens syfte är att utreda svenska djurparkers bevarandearbete för biologisk mångfald, och besvaras av frågan:

  På vilka sätt arbetar svenska djurparker med bevarande av biologisk mångfald?

  Metod: Studien har genomförts utifrån en deduktiv ansats där tidigare forskning har utgjort en grund för studiens forskningsområde. Teoretiska aspekter har testats gentemot studiens empiriska material. Data har samlats in genom telefonintervjuer som genomförts med 19 stycken djurparker belägna i Sverige.

  Slutsats: Svenska djurparker arbetar med olika bevarandeaktiviteter och i olika stor omfattande grad för att bidra till biologisk mångfald. I samtliga svenska djurparker är djuruppfödning samt information och utbildning de främsta bevarandeuppgifterna. I många djurparker förekommer även arbete med att stödja bevarande in situ, samt att bedriva eller möjliggöra forskningsstudier. Som en förutsättning för bevarandearbetet är turism en betydelsefull faktor eftersom turism bidrar till ekonomiskt stöd och finansiering. Likväl bidrar turism till att besökare kommer till djurparker, vilket är en förutsättning för att djurparker ska kunna sprida information och kunskap som anses vara det mest värdefulla arbetet för att bidra till bevarande av biologisk mångfald.

 • 76.
  Aumais, Nancy
  et al.
  Univ Quebec Montreal, Canada.
  Basque, Joelle
  Univ TELUQ, Canada.
  Carrim, Nasima M. H.
  Univ Pretoria, South Africa.
  Daskalaki, Maria
  Univ Roehampton, UK.
  Dorion, Lea
  PSL Univ Paris Dauphine, France.
  Garneau, Julie
  Laval Univ, Canada.
  Jeanes, Emma
  Univ Exeter, UK.
  Kostera, Monika
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Univ Durham, UK;Jagiellonian Univ, Poland.
  Liu, Helena
  Univ Technol Sydney, Australia.
  Loacker, Bernadette
  Univ Lancaster, UK.
  Muhr, Sara Louise
  Copenhagen Business Sch, Denmark.
  O'Shea, Saoirse Caitlin
  Univ Leicester, UK.
  Plotnikof, Mie
  Univ Coll Copenhagen, Denmark.
  Siegert, Steffi
  Neoma Business Sch, France.
  Sliwa, Martyna
  Univ Essex, UK.
  Villeseche, Florence
  Copenhagen Business Sch, Denmark.
  Vladimirou, Dimitra
  Coventry Univ, UK.
  In 1000 words: #TimeIsUp, Academics and Organization Studies Special Unplugged2018Ingår i: M@n@gement, ISSN 1286-4692, E-ISSN 1286-4692, Vol. 21, nr 3, s. 1080-1117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 77.
  Averina, Elizaveta
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Pashenkova, Natalia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Leadership in environmentally sustainable transformation of private companies in Russia: Multiple Case Study2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As the number of global problems is proliferating, the issue of sustainability is gaining increasing recognition. One of the most imperative aspects of sustainable development is environmental sustainability. Since multinational corporations are the main drivers of global economy, maintaining the balance between economic interests and the health of natural ecosystems would have been impossible without drastic transformation of organizational business practices. The focus of this paper is oriented at the corporate greening undertaken by companies in the country with a huge potential to influence the state of the world ecology: the Russian Federation.

  The purpose of the study is to gain deeper understanding of the motives of Russian firms to make their operations more environmentally sustainable and of the challenges embedded in the Russian setting that hinder that process. We test the relevance of factors discussed in the greening literature on the Russian context i.e. financial and market-based incentives, stakeholders’ pressure, regulatory setting and leadership perspective and ethical considerations. Within the data collected from 8 business leaders, it was found that the main motives to go “green” were the financial one and the ethical stance of the leaders. Additionally, companies were motivated to go “green” due to forecasts on the future development of the Russian market, i.e. explaining their “green” initiatives as a part of strategic planning programs. Among the main challenges mentioned by the study participants were weak environmental regulatory apparatus and low participation of the Russian civil society. The study concludes by putting forward recommendations of how to facilitate the corporate greening process in Russia stating that legislation should be solidified, transparency of the economy should be strengthened, market-based instruments shall be further developed and educational events for raising environmental awareness should be get wider application.

 • 78.
  Axelsson, Cecilia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Puskar, Belma
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Yeter Peskeve, Nil
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kundvärden i en värld av tyll, slöjor och brudbuketter: En studie om svenska bröllopskoordinatorer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats består av en kvalitativ undersökning som antog en induktiv ansats. Detta föll sig naturligt för oss eftersom vårt intresse av bröllopsindustrin och bröllopskoordinatorer gjorde att vi ville komma vårt problemområde nära och få en mer djupgående inblick, hellre än en bred bild. Den empiriska studien består av nio intervjuer med bröllopskoordinatorer runtom i Sverige och två nygifta par som har använt sig av en bröllopskoordinator vid planeringen av deras bröllop.

  Genom den teoretiska och empiriska analysen har vi kommit fram till att bröllopsplanering är en komplex och tidskrävande process som består av många detaljer. Bröllopskoordinatorer arbetar mycket med kundanpassning och behöver brudparens medverkan, mest i form av information om önskemål, för att kunna utföra sitt arbete och på så sätt ge bra servicekvalitet. På grund av att de arbetar nära med brudparen skapas nära och intensiva relationer till brudparen som dock oftast bryts efter bröllopet. Tack vare detta kan bröllopskoordinatorerna generera värden för dem vilket även leder till att god kundtillfredsställelse. 

 • 79.
  Axelsson, Jessica
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Rosell, Zarah
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Förväntningar på och betydelsen av kompetens- och karriärutveckling för chefer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns mycket forskning kring det psykologiska kontraktet och även kring kompetens- och karriärutveckling. Det är dock intressant att se huruvida kompetens- och karriärutveckling får betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna för specifikt chefer, något som inte är välutvecklat inom forskningen. Vilka psykologiska kontrakt som utvecklas för cheferna kring kompetens- och karriärutveckling är ännu en aspekt som är intresseväckande. Vi ville därför genom en kvalitativ studie, få förståelse för dessa områden. Detta genomfördes genom åtta semistrukturerade intervjuer där chefer på olika nivåer fick beskriva deras upplevelser och tankar. Studien utgår ifrån de två dimensionerna externt och internt rekryterade chefer. Dessa valdes med grund i att förväntningar på och betydelsen av kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling kunde skilja sig åt beroende på externt eller internt rekryterad chef. Studiens resultat visar på att respondenterna till olika grad anser att kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling har betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna. En skillnad som har visat sig är angående de förväntningar som finns på kompetensutveckling. De interna hade annorlunda förväntningar med anledning av deras erfarenhet inom organisation gentemot de externa.

 • 80.
  Axelsson, Philip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Meisner, Hampus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ready to improve Brazil?: How social entrepreneurs in Rio de Janeiro find the resources to do it.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Social entrepreneurship started to appear in the academic research in the end of 1990´s and has since then been well discussed by researchers. They have come up with numerous of different definitions and meanings of the term, but agree that the goal for these kinds of entrepreneurs is to create social value.

  Purpose: Our objective with this study is to create an understanding of where social entrepreneurs acquire the necessary resources to start their social business.

  Research question: How do social entrepreneurs acquire the necessary resources to start their social business in Rio de Janeiro?

  Methodology: The study adopted a qualitative research method and semi-structured interviews have been done in order to gather data. An abductive approach has been used where the authors has gone back and forth between the theory and the empirical findings.

  Research findings: The social entrepreneurs that we interviewed used the following ways to acquire resources to start their social business: Social venture capitalists, social capital, human capital, cultural capital and volunteers.

 • 81.
  Axelsson, Yvonne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Solnevik, Sara
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kvinnors väg till sin första chefsposition: En kvalitativ studie om fem kvinnors gemensamma aspekter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens ämne uppkom av forskarnas egna intresse för chefskap och forskarnas egna upplevelser över svårigheterna att tillträda sin första chefsposition. Ett moment 22 diskuteras där innebörden är att det krävs erfarenhet att tillträda en chefsposition men att erfarenheten inte går att få utan den positionen. Därmed framkom syftet som är: “Syftet med denna studie är att skapa förståelse för de gemensamma aspekter som möjliggör en individs väg till sin första chefsposition”. Problematiken kring att ta sig dit diskuteras och då studien smalnats av till att endast studera kvinnor påtalas också olika hinder som kan uppstå för dessa. Som teoretisk grund används en karriärutvecklingsmodell som innehåller sex olika teman, men som anpassades till att vara fem och dessa är följande; demografiska data, tidig socialisation, personlighet, arbetssituation samt hemsituation. Forskarna har i studien haft ett tolkande synsätt och har använt sig av en kvalitativ metod med ostrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt. Urvalet av respondenter till intervjun bestod av fem kvinnliga chefer som har haft sin chefsposition i högst fem år. Den empiriska insamlingen har strukturerats enligt de fem teman som den teoretiska grunden och varje respondent har fått en egen redogörelse. Kapitlet har stärkts med citat och avslutas med en tabell som sammanfattar informationen. I analysen, för att leda fram till en slutsats, så har den teoretiska grunden ställts gentemot det empiriska insamlade materialet. Därifrån har sedan gemensamma aspekter hos respondenterna kunnats plocka ut. Slutsatsen är att det finns gemensamma aspekter som påverkar om en individ får en chefsposition. Dessa är att ha stöttande föräldrar, stöd hemifrån, stöd från sin chef samt att inneha en personlighet av vilja, självsäkerhet och driv.

 • 82.
  Axfjord, Jonatan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johnsson, Jonas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kaikkonen, Filip
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Corporate Dating: How Swedish companies manage relationships with Chinese customers2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how Swedish companies manage business relationships and cultural barriers with Chinese customers. In order to achieve this, two research questions were formulated. The literature review includes material regarding business- to business relationship management, relationship quality and cultural differences between Chinese- and Swedish business culture. These theories have been combined and a theoretical synthesis model was outlined. The thesis conducts a multiple holistic case study, using a qualitative method and an abductive approach. Five Swedish firms were interviewed and the gathered data is presented in the empirical chapter. This data was later interpreted and compared with the literature review in the analysis chapter.

   

  The conclusion of the study is as follows: the case companies manage business relationship with Chinese customers through continuous interaction, learning and adaptation, which generate interorganizational understanding. Furthermore the case companies manage cultural differences through understanding and adaptation. The cultural knowledge and understanding needed for successful business on the Chinese market is dependent on the approach of which contact with Chinese customers is conducted. 

 • 83.
  Axlund, Ebba
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Franzén, Linnea
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Numera förväntar sig kunderna att hotellen kan erbjuda bra uppkoppling": En studie om information- och kommunikationstekniken (IKT) och den digitala påverkan på turistindustrin utifrån resenärers och reseaktörers perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 84.
  Backö, Alexander
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Calås, David
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Interorganisatoriska interaktioner inom Inkubatorer: En studie om kunskapsutbyte och inkubatorsystem2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund                         

  Inkubatorer är viktiga faciliteter för ekonomisk tillväxt i dagen samhälle. Det huvudsakliga syftet för inkubatorer är att accelerera inkubatorföretag in på marknaden genom att erbjuda resurser och en entreprenöriell miljö.

  Problem                            

  Inom inkubatorer uppmuntras företag till dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra med syfte till att stimulera utvecklingen och skapandet av ny innovation. Utbytet involverar interaktioner på interpersonell och interorganisatorisk nivå. Inkubatorer behöver därmed skapa en öppen och transparent miljö för att utbytet ska kunna ske på båda nivåerna.

  Syfte                                  

  Syftet med studien är att förbättra förståelsen för hur kunskap- och erfarenhetsutbyte sker inom inkubatorsystem. Genom en förståelse för hur inkubatorer kan ta åt sig kunskap och lära sig ifrån inkubatorprocessen, kan studien bidra med insikter om hur inkubatorprocessen ytterligare kan förbättras.

  Metod                                

  Kandidatuppsatsen är skriven utifrån en abduktiv ansats och är baserade på en kvalitativ fallstudie på Ideon Innovation i Lund. Den empiriska insamlingen av data genomfördes genom fem intervjuer med företag inom inkubatorsystem och Vd:n för inkubatorn.

  Slutsats                              

  Kunskapsutbyte sker inte till den grad som teorin eller vad ledningen för Ideon Innovation förespråkar. Kunskapsintensiva företag utgör varandras nätverk och sociala miljö, och vi har funnit nya inkubatoreffekter som motivation och att företagen kan prata av sig ångest som relaterar till sin verksamhet. Genom manageriella aktiviter kan inkubatorn matcha rätt företag till att sitta nära varandra inom inkubatorn och därmed till viss grad nå mer eftertraktade konkurrenssituationer.

 • 85.
  Baikoglu, Rana
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Thörnblad, Evelina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lojalitet är sällsynt - om du hittar det, behåll det: En studie om de svenska storbankernas arbetssätt med kundlojalitet i en digitaliserad värld.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Digitalization has come to represent a larger part of people’s everyday lives. The technology makes it possible to conduct bank errand at all hours. Therefore, the use of digital services has increased remarkable the past years. SEB, Swedbank, Nordea and Handelsbanken are the four largest banks in Sweden, which all have been affected by the increased digitalization.

   

  As the digital services becomes more common, the physical customer meetings become rarer, a situation that affects the customer satisfaction. It has become easier for the customers to switch between different banks as multiple of services is available online, something that sets high standards within the banking industry if the banks want to maintain satisfied customers, but also whilst adopting the new technology. This study aims to describe how the Swedish banks work with customer loyalty in view of the increased digitalization.

   

  The theory is based on four components which all have a major impact on customer loyalty: customer satisfaction, trust, communication and competence. Customer satisfaction and trust are considered to have a direct impact on customer loyalty, while competence and communication have an indirect impact.

 • 86.
  Baird, Tim
  et al.
  Univ Canterbury, New Zealand.
  Hall, C. Michael
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Univ Canterbury, New Zealand;Univ Oulu, Finland.
  Castka, Pavel
  Univ Canterbury, New Zealand.
  New Zealand Winegrowers Attitudes and Behaviours towards Wine Tourism and Sustainable Winegrowing2018Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, nr 3, artikel-id 797Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are significant economic, environmental, social, and marketing issues that exist from the supply-side perspective in response to sustainability. This study examines New Zealand winegrowers in terms of their attitudes and behaviours towards wine tourism and sustainable wine production. A national survey was conducted at the end of 2015, which was the fourth such survey to be undertaken as part of a longitudinal study of wine tourism in New Zealand. This survey drew on issues of wine and biosecurity, climate change, and eco-labelling, as well as wine tourism. These issues were examined within the context of three key drivers of sustainability: the physical aspects of sustainable wine production, the internal drivers within wine businesses for the adoption of sustainable practices, and the external regulatory aspects that govern the adoption of sustainable wine production practices. The findings indicate that there were substantial concerns with the perceived value provided by both wine tourism and sustainable winegrowing practices. These concerns exist at both the firm level and with the governing bodies that are responsible for implementing sustainable winegrowing initiatives. Unless this perception of the value of sustainability within the New Zealand wine industry is altered in the future, it appears that there will continue to be an ongoing issue as to how sustainable winegrowing initiatives are implemented.

 • 87.
  Bakirci, Ilknur
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kerekes, Nora
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Tellström, Alicia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Resa med Facebook2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår uppsats strävar efter att beskriva turisters motivations- och identitetskapande med hjälp av det sociala mediet Facebook. Facebook är idag det största sociala nätverket och unga vuxna är de mest frekventa användarna. Vi kommer således i vår uppsats gå in på en djupare diskussion om deras använde av Facebook vid resande med hjälp av information insamlad genom personliga intervjuer samt litteratur. De intervjuade bestod av svenska unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Den specifika åldersgruppen valdes eftersom de tillhör den största användargruppen på Facebook. I vår diskussion förekommer främst begrepp som hävda sig och bekräftelse, eftersom vårt resultat visade att dessa var bland de vanligaste motiven till varför Facebook används för offentlig uppdatering vid resande.

 • 88.
  Bark, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Månsson, Emma
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Selenius, Micaela
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kryssningspassagerarens identitetsskapande på en temakryssning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva identitet och identitetsskapande samt undersöka hur kryssningspassagerarens identitetsskapande påverkas av temakryssningar. För att få fram det empiriska materialet utfördes deltagande observationer ombord på en temakryssning. En enkätundersökning genomfördes även via sociala medier, där kryssningspassagerarna från samma temakryssning svarade på frågor relaterade till identitetsskapande.

  Resultatet från undersökningen visar att temakryssningar påverkar kryssningspassagerarens identitetsskapande på olika vis. En av de viktigaste slutsatserna som presenteras är att kryssningspassagerare använder sig av temakryssningar för att utveckla och/eller framhäva sin identitet. Passagerarna åker på en temakryssning eftersom den bilden de har av kryssningen stämmer överens med deras egen självbild och de identifierar sig själva med det specifika temat. Resultatet visar att det jag som individerna visar på en temakryssning är deras faktiska jag. Resultatet visar även att interaktionen med andra kryssningspassagerare ombord på en temakryssning skapar en möjlighet för individen att få social acceptans samt en känsla av gemenskap. Individens identitetsskapande påverkas av de här känslorna eftersom individen känner sig accepterad och därmed också bekväm med att vara sig själv.

 • 89.
  Baronce, Esther
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU. Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  From Passivity to Toxicity: Susceptible followers in a conducive environment2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The romance of leadership is over. So is the romance of followership. Indeed, followers are notpassive as they used to be considered. The majority of the scholars underline their active rolein the creation of the relationship with the leader. This is why when it comes to toxic leadership;the leader is not the only one to blame. Actually, followers are equally responsible for themaintenance and even the creation of toxicity in an organization context. Padilla et al. (2007)argue that toxic leadership comes from the interaction of a toxic leader, susceptible followersand a conducive environment.This research paper focuses on the interaction of two of these components: susceptiblefollowers and the conducive environment. The aim is to understand the role of the influence ofthe environment on decision making in a first time. Then, how individuals, under pressure whenit comes to decision making are more likely to maintain or foster toxicity.After a deep digging into the psychological and sociological mechanisms which are at the basisof the following process, this paper ends by a reflection on human being’s relation withfreedom.

 • 90.
  Barros Lima, Eduardo
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Dinker Munigala, Vivek Noel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The influence of self-leadership on an entrepreneur: A Qualitative Content Analysis of Brazilian and Indian Entrepreneurs2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this research, we have investigated the entrepreneur and how he or she can use self-leadership in order to exercise leadership. An entrepreneur is a global phenomenon and entrepreneurship is part of it, in both as being developed or underdeveloped. On how entrepreneurs engage with passion in the creation of a business venture is something that is somehow similar for each individual despite the different nationalities. However, how he or she develops the needed tools and develops leadership skills to conduct his or her business venture.

  To study this, we have conducted a qualitative content analysis with interviewees who are entrepreneurs either from Brazil or India to investigate on how being an entrepreneur can benefit through self-leadership. We therefore derived from the existing construction of self-leadership and its dimensions in order to use the abductive approach in the qualitative content analysis. We have therefore collected data through semi-structured interviews. Then we analyzed the content of the answers and linked the emerging data to the existing literature review on the entrepreneur and self-leadership. Furthermore, we analyzed how an entrepreneur can benefit him or herself from self-leadership as an individual and how he or she can use it in order to develop leadership skills. Our findings link the literature of the entrepreneur as an individual and his or her use of self-leadership in order to achieve and succeed.

 • 91.
  Barthelme, Laura Christiane
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Sustainable Entrepreneurship in Practice: Paving the way to a new sustainable society?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Although a variety of definitions of sustainability and sustainable entrepreneurship can be found in literature, the concept of the pursuit of both social, environmental and economic goals while creating value is a widely accepted perspective on sustainability entrepreneurship. However, the implementation of this holistic approach turns out to be very complex and hard to realize for sustainable ventures. While literature only gives general and little concrete recommendations on how to implement the integration of sustainability goals in a business, a tendency can be observed that sustainable entrepreneurship is often considered synonym with more environmentally focused concepts like green or ecopreneurship. This paper aims to examine how entrepreneurs integrate sustainability in their business model, and how they manage to integrate the three dimensions. Another research focus is laid on the question of how sustainable entrepreneurs can foster and forward a transformation towards sustainable development.

  This study is investigated through multiple case study approach: Nine sustainability startups and institutions promoting sustainability entrepreneurship shall be investigated in order to get more insight on the goals and strivings of sustainability entrepreneurs, how they put them into practice, and how their actions can help to foster sustainable development in an economy.  

  It was found that the integration of diverse sustainability dimensions is very complex, and most easily solved with a step-wise integrational approach, as entrepreneurs are still facing many challenges mostly due to the current, not sustainably-focused market conditions. Some “green” tendencies can be observed among the startups and institutions observed, but this can rather be traced back to practical reasons, not to the fact that their perspective of sustainability explicitly focuses on environmental aspects. It was further found, that entrepreneurs can be essential drivers for the sustainability transformation, which can also be fostered and accelerated through political action, education, information and transparency, technology, simplicity and access, gamification, psychology and cooperation and networks.

  The study has scientific relevance as the struggle of reuniting the three, partly seeming exclusive, aspects of sustainability is a widely discussed topic in literature, which has only provided few practical answers, while at the same time, a tendency can be observed in literature, that researchers seem to especially focus on the environmental aspects of sustainability, while disregarding the importance of social aspects and social change.

 • 92.
  Barwén, Alexander
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Holmlund, Valle
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Sverige - Naturens mecka eller blondinernas hemland?: En studie om VisitSwedens förmedlade bild av Sverige och hur bilden uppfattas av internationella turister2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens turismbransch ökar konkurrensen ständigt mellan olika besöksmål vilket har lett till att länder måste finna nya sätt att differentiera sig på. I Sveriges fall är det den statliga organisationen VisitSweden som har det yttersta ansvaret för att skapa ett konkurrenskraftigt land. Syftet med studien var att undersöka vilken bild VisitSweden förmedlar av Sverige som besöksland och vilken bild internationella turister har av Sverige. För att ta reda på detta valde studien att använda en hermeneutisk metod där det genomfördes en diskursanalys av VisitSwedens marknadsföringsmaterial 2014, intervjuer med VisitSweden samt intervjuer med internationella turister. Studien kom fram till att VisitSweden förmedlar en bild av Sverige genom kärnvärdena natur och orördhet, tradition, och unicitet. Sveriges natur och unicitet uppfattas av internationella turister men det traditionella Sverige uppfattas inte riktigt. Det finns också flera sekundära värden i VisitSwedens förmedlade bild som inte uppfattas av internationella turister. Detta ledde till slutsatsen att VisitSwedens förmedlade bild av Sverige 2014 skiljer sig en hel del från den bild som internationella turister har av Sverige.

 • 93.
  Basic, Hana
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Thorell, Madeleine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Be stubborn with your goals, but flexible with your methods: Paradoxical phenomenon within the fashion industry2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Seeing as fashion companies today have a proclaimed desire to act sustainably, we wanted to explore their explanations regarding the paradoxical phenomenon which is based on having CSR strategies, yet still advocating for consumption. The consumption rate in today’s society is not sustainable, and it appears that it has lead to some confusion regarding where to start or how to handle the paradoxes. Massive amounts of wastage, environmental pollutions and social issues in the supply chain are only a few components in the fashion industry which is full of paradoxical phenomena and tensions. This study aims to explore companies who have well established CSR principles, yet still contribute to mass production within the supply chain which consequently leads to overconsumption.

  Paradox perspective acknowledges tensions between and among various desirables, yet interdependent and at times conflicting sustainability objectives. In this study we look at the three aspects of CSR, and the tensions that exists when competing demands and goals of these aspects needs to be considered by the fashion companies. By viewing the three aspects of CSR through three dimensions (rearward, nearby and forward), we have analyzed our interviews and identifying different paradoxes that existed. The paradox of need for profit, the paradox of sustainability communication and the paradox of sustainable consumption. Conclusions drawn from these existing paradoxes are that fashion companies might be using more sustainable materials, but that the massive volumes of garments remain. Fashion companies are flexible with their goals of CSR, but stubborn with their methods of doing business, when the opposite is in fact required in order to improve the three aspects of CSR in various dimensions. 

 • 94.
  Bauer, Richard
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Statens maritima museer.
  Faktorer i strategiskt samarbete: En studie av hur och varför Kungliga Djurgårdens intressenter samarbetar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samamnfattning

  Titel: Strategiskt samarbete. En studie av hur och varför Kungliga Djurgårdens intressenter samarbetar

  Författare: Richard Bauer

  Handledare: Leif Marcusson

  Examinator: Frederic Bill

  Kurs: 17HT-2FE95E-Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15hp

  Syfte och forskningsfrågor

  Studien syftar till att skapa förståelse för de orsakslogiska faktorer som skapar, upprätthåller samt utvecklar samarbete mellan intressenter.

  Genom att låta informanterna ge sin syn på samarbete kan de orsakslogiska faktorer som stödjer samarbetsprocessen och skapar samarbete identifieras, analyseras och diskuteras.

  Huvudfrågeställning:

  1. Hur och varför samarbetar KDI strategiskt?

  Delfrågeställningar:

   1. Vilka former av samarbete finns?

   2. Vilka drivkrafter finns för det strategiska samarbetet?

   3. Vad minskar drivkrafterna i samarbetet?

  Metod

  Kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Det empiriska materialet producerades genom semistrukturerade intervjuer. Informanterna är chefer för offentliga och privata verksamheter inom besöksnäringen på Djurgården i Stockholm. Varje informant intervjuades personligen.

  Slutsatser

  Ur studiens samlade data framkommer att samarbete är en underskattad möjlighet som kan skapa betydande värde. Samarbete sker ofta av en tillfällighet men kan också omvandlas till en process vilken systematiskt startas, utvecklas och levererar värde. Det som hindrar är när det saknas förtroende för andra intressenter och för att samarbetsprocesen kan levererera större värde för interessenterna än summan av vad de enskilt kan producera.

  Nyckelord

  Intressent, Freeman, Covey, Axelrod, Binmore, vinna-vinna, synergi, spelteori, samarbete, samverka, nätverk

 • 95.
  Bauman, Zygmunt
  et al.
  University of Leeds, UK.
  Bauman, Irena
  University of Sheffield, UK.
  Kociatkiewicz, Jerzy
  University of Sheffield, UK.
  Kostera, Monika
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). University of Warsaw, Poland ; University of Leeds, UK.
  Management in a Liquid Modern World2015 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Management has been one of the driving forces of the last century, indeed an idea and a language that colonized most other institutions, areas of human activity and walks of life, even those that had until recently been regarded as completely unmanageable, such as art, academia and creativity. Some it supported and others it destroyed, but there are few areas in modern societies that have been untouched by it. What is the meaning of management now almost omnipresent and all-powerful in our current bleak times, in our current state of ‘interregnum’ that is characterized by an increasing sense of insecurity and hopelessness, a time when, paradoxically, the seemingly omnipotent force of management does not seem to work? Does it have a role to play today and in the future? What can it become and whom should it serve when the interregnum is over and a new, hopefully more humane, system begins to dawn? These are some of the questions explored in this timely new book by Zygmunt Bauman, one of the greatest thinkers of our times, architect and Urban Studies professor Irena Bauman, and two organization and management scholars, Jerzy Kociatkiewicz and Monika Kostera.

 • 96. Bauman, Zygmunt
  et al.
  Bauman, Irena
  University of Sheffield, UK ; Bauman Lyons Architects, UK.
  Kociatkiewicz, Jerzy
  SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland ; University of Sheffield, UK.
  Kostera, Monika
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Jagiellonian University, Poland ; University of Durham, UK.
  Zarządzanie w płynnej nowoczesności2017Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 97.
  Baumann, Alexander
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kindgren, Bob Oskar
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Social responsibility: A case study about motivation behind taking on a social responsibility by entrepreneurs and local enterprises in Lammhult.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction 

  Our pre-determined view of entrepreneurship and enterprising was that their motivation for existence where to earn money – to make profit. While we got deeper understanding in the subject we understood that entrepreneurship and enterprises has more to offer than just profit. In their local communities there seem to be an interest from them to contribute and take on a social responsibility. We wanted to understand why they do this.

  Problem formulation

  What is the motivation behind taking on a social responsibility in the local community?

  Purpose          

  The purpose of this bachelor thesis is to increase the understanding of why local entrepreneurs and enterprises take on a social responsibility in their local community. Highlight possible motivational factors that underlie the entrepreneurs and enterprises engagement in the social environment of their community.

  Method           

  The study is hermeneutic with an iterative approach. A case study was used to collect the empirical data. Five semi-structured interviews have been conducted with local entrepreneurs and enterprises in Lammhult.

  Conclusion     

  The motivation behind our respondents taking on a social responsibility in the local community could be explained by factors as them wanting to feel appreciated, respected, internal motivation – like personal agenda, context and economic factors.

 • 98.
  Bausch, Thomas
  et al.
  Free Univ Bozen Bolzano, Italy.
  Humpe, Andreas
  Munich Univ Appl Sci, Germany.
  Gössling, Stefan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Lund University, Sweden;Western Norway Res Inst, Norway.
  Does Climate Change Influence Guest Loyalty at Alpine Winter Destinations?2019Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 15, s. 1-22, artikel-id 4233Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research has dealt extensively with different aspects of climate change and winter tourism such as the impact on ski resorts and ski lift operators, adaptation strategies, governance at destinations and reactions of winter sports guests to changing snow conditions. This paper goes deeper into the question of destination choice and examines the role of climate change among the many factors affecting guest loyalty at Alpine winter destinations. The study uses an established destination choice model with choice sets, destination image and dynamic feedback loop. A qualitative online forum identifies factors influencing winter destination choice, followed by a quantitative survey which compares Alpine winter holidaymakers categorised as loyal, disloyal and undecided. The results demonstrate that climate change clearly influences destination choice, but snow sports are not the only affected attractors. Enjoyment of the natural environment and value for money are just as high on the list of guest motivators. This indicates that climate change adaptation measures such as snowmaking can be counterproductive to guest loyalty because they spoil the natural scenery and raise prices. The paper concludes with a recommendation for winter destinations to prioritize conservation of the natural environment and integrate more environmental protection measures into their management strategies.

 • 99.
  Bayer, Sarah
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Riebel, David
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The Power of Diversity: An Evaluation of Diversity in Decision-Making Processes of Top Management Teams2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to the high internationalisation of companies, the ongoing discussion about gender-equality and the increasing migration in Europe, diversity is a highly contemporary issue. Our thesis aims at examining the effect of diversity on decision-making processes in Top Management Teams (TMT).For our research, we conducted interviews among top managers in Germany to investigate the attitude of current leaders towards diversity at the upper echelon. Furthermore, we conducted an online survey among members of Generation Y (Millennials), the future leaders. Our aim was to make predictions about the future development of diversity in TMTs.We found that functional, personality and value diversity currently are the predominant dimensions. While important value differences are seen as a negative type of diversity, the other dimensions are mostly evaluated as positive. Functional diversity is by far the most appreciated type. Millennials’ attitude widely conforms to these findings.

 • 100.
  Behrami, Agon
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Martinsson, David
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kom med förslag!: En studie om hur personalen kan bidra till att utveckla organisationen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete, Human Resource Management, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar. VT 2013

  Bakgrund: Personalen är en resurs som besitter mycket kunskap som ofta inte framförs till ledningen. När anställda bidrar till organisationens utveckling ökar även deras arbetsmoral och organisationens finansiella resultat förbättras. Nya tjänster, produkter och förbättringar som konkurrenter inte har kan skapas genom att utnyttja den kunskap personalen besitter.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur organisationer kan tillvarata personalens förslag till förbättring för att utveckla organisationen. Vi vill också bidra till kunskap inom området som behandlar personalens möjligheter att bidra till utveckling inom organisationer.

  Metod: Vi har valt att använda oss av en induktiv ansats för att få bättre förståelse för problemet och för att det är mest lämpligt i förhållande till problemets karaktär. För att få en djupare förståelse har vi valt att ha en undersökningsdesign som är en mix av fallstudie och tvärsnittsstudie eftersom en blandning av dessa ger djupare förståelse och bättre helhetsbild av hur det fungerar i verkligheten.

  Slutsats: Vi har kommit fram till att det krävs en plattform som organisationen kan bygga på för att kunna tillvarata de anställdas förslag och idéer. Plattformen bygger på att det finns vissa strukturer som är mer lämpliga för att frambringa kreativitet och en ledarskapsstil som främjar innovativt tänkande. Delarna i plattformen är: Karismatisk ledarstil, minskad stress, organisk struktur, kommunikation, kommunikationsmedel, motivation, empowerment och decentraliserad organisation. Genom att kombinera flera av dessa bidrar organisationen till att skapa möjligheter för de anställda att framföra idéer och genomföra dem. 

1234567 51 - 100 av 1325
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf