lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1066106710681069107010711072 53401 - 53450 of 54049
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 53401.
  Åkerblom Ström, Birgitta
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Läsförståelse för delaktighet: - en studie om läsförståelsens betydelse för delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett komplext samhälle där erfarenheter fort blir omoderna och omvärlden är uppbyggd av skriven information som snabbt förändras. Alla människor ska ha samma möjligheter till att bli demokratiska och delaktiga samhällsmedborgare. För det krävs en läsförståelseförmåga för att hitta strategier för tolkning och reflektion. För personer med funktionsnedsättning är det särskilt svårt att hitta rätt, förstå och framförallt tolka. En nyckel till delaktighet är läsförståelse.

   

  Arbetets syfte är att belysa hur vuxna med lindrig utvecklingsstörning som gått gymnasiesärskolans nationella program använder sin läsförståelse i det dagliga livet efter avslutad skolgång. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex vuxna med lindrig utvecklingsstörning som arbetar inom skilda yrken och tog studenten för 3-10 år sedan. I intervjuerna diskuteras frågor som visar hur läsförståelsen används idag, i vilka sammanhang behövs och efterfrågas stöd och hur påverkar läsförståelsen delaktigheten i det dagliga livet. De tre teorier kring läsförståelsemodeller/textsamtalsmodeller som arbetet vilar på är; Reciproc undervisning, Lena Franzéns modell och Question the Author. Dessa grundar sig på Vygotskijs sociokulturella teori.

   

  Generellt för resultatet är att de som deltog i studien efterfrågar stöd gällande läsförståelse när det handlar om vad som är viktiga respektive oviktiga papper där språket upplevs som komplicerat och de lägger undan sådant i väntan på stöd.  Men om en individ plockar bort information som den inte förstår, väntar med att få hjälp att förstå eller inte vet var information som är anpassad finns blir delaktighet omöjlig i det egna livet och beslut som rör den egna personen. Sammanfattningsvis är respondenternas egen uppfattning om sin delaktighet i det egna livet god så länge det finns en välvillig omgivning som snabbt kan vara behjälplig i situationer som främst berör tolkning av information.

   

 • 53402.
  Åkerdal, Johan
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Werner, Ella
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Andersson, Ted
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Investeringsprocessen och beslutsfaktorer: - En fallstudie om tre tillverkningsföretag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The investment planning is a big part of a company's total planning. The needof investing has increased over the last years. The reason for this is for example; structuralchanges, increased price competition, optimism and increased economic activity. Increasedneed of capacity and new requirements in production are specific reasons for manufacturingcompanies. Manufacturing companies invests a lot and has experienced an increased need ofinvesting over the last years.Problem: Investments is a topic in which a wide range of previous research exists. However,the process is a relatively unexplored area. Conditions in the small-and medium-sizedmanufacturing companies are not discussed to a significant extent, which means that there is alack of empirical knowledge. When medium-sized companies are studied the entire companyis taken into account, hence, the entire investment process is relevant. Looking at the entireprocess, calculations can be of secondary importance. This tells us that classical calculationmethods should not serve as the sole factor for decision making as they can't give a fullpicture of how the investment could impact the company.Purpose: Our purpose with this study is to describe and explain the case-studie's investmentprocess until decision making. Our object is to describe and explain the factors that are takinginto account in the case companies when making investment decisions.Method: We have in this paper used an inductive approach with a qualitative researchapproach. Our research design is a multiple case-study. Collection of material has been madethrough personal interviews with one respondent at three medium sized companies in themanufacturing industry.Conclusion: The investment processes in the three studied companies were in many wayssimilar. The processes were not compatible with any single process developed by previousresearchers, but by picking different parts of the various process models the investmentprocesses identified could be explained by these models. The financial factor that the casecompanies used to compare investment options was in all cases the payback method. Thismethod was used mainly because of its simplicity. Non-financial factors affecting investmentdecisions were mainly quality improvements, selection of suppliers, service, workenvironment and productivity.

 • 53403.
  Åkerfelt, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det skrivna ordet: Att arbeta med det skrivna ordet i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  I min undersökning framkommer många likheter i sättet att arbeta med att introducera barnen i förskolan till det skrivna ordet. Men det finns även olikheter kring vilken metod pedagogerna använder sig utav. En intressant del som jag sett i undersökningen är att de två metoderna som framkommer Bornholm och Öjaby. Metoderna skiljer sig i hur vi ska lära våra förskolebarn att tyda det skrivna ordet.

  Det jag kan se att alla förskolorna arbetar med är med barnets skrivna namn. Det är något som alla barn på förskolan får bekanta sig med. Det skrivna namnet är ett återkommande inslag i barnens vardag och de möter sitt namn i flera situationer.

 • 53404.
  Åkerlind, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  ..."en förutsättning för att det ska funka": En kvalitativ studie om samverkan i verksamheter för personer med autism2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 53405.
  Åkerlund, Carl
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Elitishockeyns anpassning till arbetsrätten: Föräldraledig som elitishockeyspelare?  "Nej, det går inte, helt omöjligt"2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The sports in Sweden has previously been self-regulated with its own rules and provisions. As the commercialisation and professionalization have increased the common legal system has a greater impact on sports. The purpose of this study is to investigate the professional ice hockey adjustments to the labour law regulation. Furthermore the purpose is to illuminate possible advantage and disadvantage with the professional ice hockey player’s conditions of employment. To answer the purpose and the research questions of this study the legal dogmatic method, the legal sociology method and qualitative method with interviews has been used. The study shows how the professional ice hockey has adapted the labour law regulations with collective agreement due to the semi-dispositive provisions found in Swedish labour law. In Swedish professional ice hockey only the fixed-term contract is applied and most of the provisions about employment security are not available for the ice hockey players. In return the players has a stronger protection during the employment. As an employee and a parent the right to have a parental leave is statutory. The study shows a complex of problems with ice hockey player’s opportunity to have a parental leave, which is a right as an employee. This raises questions about equality between men and women in the labour market of ice hockey.

 • 53406.
  Åkerlund, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Truong, Linda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Förväntningsgapets dynamik2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The dynamics of the Audit expectation gap

  Introduction: The audit expectations gap is the difference that exists between what auditors and users of accounting information expects an independent auditor to do. Since the definition arose in 1974, much research has been done about the gap. What is relatively unexplored is how the gap changes over time within a country, and how it is affected by external events. This lack of knowledge has motivated this study.

  Problem: How has the audit expectation gap changed in Sweden, from the emergence of the definition until today? In which way have corporate scandals and legislative changes affected the gap?

  Purpose: The aim is to identify and create an understanding of how the audit expectation gap has changed in Sweden. Furthermore, we want to clarify how financial crises, corporate scandals and legislative changes have affected the gap, and if there is any connection between these three factors. The purpose of this paper is to contribute to the audit expectation gap literature and provide insight into how Swedish standards develop.

  Method: The study has been addressed from an abductive approach. The theoretical framework consists of previous research and theory about the audit expectation gap and the sociology of law. In the empirical analysis, a qualitative method was used, and material in the form of secondary data was collected. The starting point was FARs professional association magazine, Balans. This source was supplemented by including regulatory work, books and websites, which have been the basis for the analysis and conclusion.

  Conclusion: Our results indicate that the audit expectation gap is a dynamic concept in the areas of: definition, components, occurrence, contributing factors and reduction solutions. In addition, dynamics has been demonstrated related to the sociology of law and several important relationships have been clarified.

 • 53407. Åkerlund, L
  et al.
  Hulting, A-H
  Petersson, Göran
  Distum - Swedish Agency for Distance Education, Härnösand, Sweden.
  Dysphonia - Illustrating a nationwide initiative to provide students with high quality e-learning resources2001In: Callaborate, Vol. 6, p. 1-4Article in journal (Refereed)
 • 53408.
  Åkerlund, Rasmus
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Real-time localization of balls and hands in videos of juggling using a convolutional neural network2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Juggling can be both a recreational activity that provides a wide variety of challenges to participants and an art form that can be performed on stage. Non-learning-based computer vision techniques, depth sensors, and accelerometers have been used in the past to augment these activities. These solutions either require specialized hardware or only work in a very limited set of environments. In this project, a 54 000 frame large video dataset of annotated juggling was created and a convolutional neural network was successfully trained that could locate the balls and hands with high accuracy in a variety of environments. The network was sufficiently light-weight to provide real-time inference on CPUs. In addition, the locations of the balls and hands were recorded for thirty-six common juggling pattern, and small neural networks were trained that could categorize them almost perfectly. By building on the publicly available code, models and datasets that this project has produced jugglers will be able to create interactive juggling games for beginners and novel audio-visual enhancements for live performances.

 • 53409.
  Åkerman, Ann-Catrine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Find Your Place: En artefakt för tågstationen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Målet med examensarbetet har varit att formge en produkt för en tågstation. Tre viktiga ledord har följt mig genom projektets gång; hållbarhet, användning och vardagens estetik.

   

  Jag har med hjälp av observationer, intervjuer med tågresenärer och användarstudier kommit fram till ett produktkoncept för kontexten tågstation; möbeln Find Your Place, som består av komfortabla kuddar uppsatta på en vägg som är till för att stå och luta sig mot medan man väntar på tåget.

    

  Samtidigt med researchen skissade jag både i 2- och i 3D under arbetsprocessens gång. Som ett stöd i min designprocess gjorde jag i ett tidigt skede en ITK (Identity Tool Kit).

   

  Arbetet har gått ut på att utnyttja de lediga väggarna på en tågstation. Genom att montera upp kuddar på som en vägg blir den mer tillgänglig på ett dynamiskt sätt. Kuddarna är asymmetriska och påminner om soffdynor i gatstensliknande former. De fästs i väggen med skruvar. När kuddarna mångfaldigas i olika konstellationer längs väggen, uppstår grafiska mönster. Tanken är att de ska sitta i varierande höjder för att alla ska kunna använda denna vilmöbel, även rullstolsburna personer ska kunna luta sig mot väggen när de sitter i stolen.

   

   

 • 53410.
  Åkerman, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Mobbning, en skrämmande sanning: ett arbete om hur åtgärdsprogram används för att bekämpa mobbningen på skolan?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete bygger på en enkätundersökning som inkluderar elever, lärare och föräldrar. Syftet med detta arbete är att undersöka om lärare och elever arbetar med åtgärdsprogrammen i skolan. När jag funderade på hur jag skulle få korrekt information om åtgärdsprogram och mobbning tänkte jag gå direkt till källan nämligen lärarna, eleverna och föräldrarna. Jag har gått ut till två klasser i årskurs 6 och lämnat ut enkäter till både elever, lärare och föräldrar. 

 • 53411.
  Åkerman, Niklas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  An international learning typology: strategies and outcomes for internationalizing firms2014In: Baltic Journal of Management, ISSN 1746-5265, E-ISSN 1746-5273, Vol. 9, no 4, p. 382-402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to understand the role of heterogeneous strategies for new knowledge development in the internationalization processes of firms. Design/methodology/approach - A typology of international learning strategies is developed. The typology is supported by a case study of seven Swedish international firms that show heterogeneous strategies. The case study suggests links between learning strategies and international growth. Findings - The results suggest an international learning-strategy typology derived from extant theory on knowledge acquisition in internationalization, constituted by four types: Passive Learners, Endogenous Learners, Exogenous Learners, and Diversified Learners. The results further suggest that the typology is empirically relevant and, moreover, suggest a potential heterogeneity in outcomes for these strategies. The study suggests that there is a link between learning strategy and outcomes in terms of growth and international sales distribution. Research limitations/implications - The strategy for how firms learn when internationalizing has implications for the firm's international growth. The case-study design has limitations for generalizability and future quantitative validation is called for. Practical implications - Managers need to be aware of the consequences of their learning strategy for the internationalization performance. This study informs strategic decision making for how to learn from international markets. Originality/value - The results suggest a typology based on heterogeneity of international learning strategies and their consequences for internationalization.

 • 53412.
  Åkerman, Niklas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  International opportunity realization in firm internationalization: non-linear effects of market-specific knowledge and internationalization knowledge2015In: Journal of International Entrepreneurship, ISSN 1570-7385, E-ISSN 1573-7349, Vol. 13, no 3, p. 242-259Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on determinants of the realization of international opportunities. Market knowledge and internationalization knowledge are applied in order to understand how opportunities are realized in internationalization, and these relations are tested for linearity. The study relies on data collected from 144 Swedish firms that export to the Baltic States, Poland, Russia, and China. The results of the study give a theoretical contribution concerning growth behavior beyond early internationalization by integrating learning dimensions from internationalization theory and international opportunities from international entrepreneurship. The results suggest that knowledge about the local business network is significantly associated with international opportunity realization, with an increasing marginal effect. The non-linearity gives an accelerated effect of further learning about the local business network. The results also suggest that multiple national contexts are beneficial to a certain point, after which the marginal effect is negative, thus exhibiting an inverted U-shape. This advocates that a firm’s capability to realize opportunities in international markets is developed positively from the initial internationalization but only to a certain point. Consequently, there is a threshold for when the marginal effect of further internationalization becomes negative for international opportunity realization. Non-significant results for knowledge about the institutional context suggest a downplayed role of the institutional context in favor to the business network. Furthermore, non-significant results for international depth show that time in international markets may be less important than diversity in international contexts.

 • 53413.
  Åkerman, Niklas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Knowledge-acquisition strategies and the effects on market knowledge – profiling the internationalizing firm2015In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 33, no 2, p. 79-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge management and experiential knowledge in particular has for long been at the core of theory on the behavior of internationalizing firms. However, the strong emphasis on direct experience in extant literature has been challenged. This study addresses the influence of various knowledge-acquisition strategies on market knowledge. Empirical studies on this topic are largely missing. The empirical base for this study is 144 internationalizing Swedish firms operating in the Baltic States, Poland, Russia, or China. Four knowledge acquisition strategies are identified based on the utilization of knowledge sources. The strategies are profiled through a cluster analysis, which is validated using a regression analysis to show the effects of strategy on market knowledge. The results show that firms with a passive strategy have less market knowledge. Firms that are focusing primarily on internal or external sources hold equal levels of knowledge about the market. Firms actively utilizing all available sources have the highest levels of market knowledge. This calls for a reevaluation of the relative importance of direct experiential knowledge in internationalization processes and supports the notion that more sources of knowledge than direct experience need to be taken into account in order to understand internationalization behavior.

 • 53414.
  Åkerman, Niklas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Learning strategies for international growth: On knowledge acquisition and opportunity realization2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Literature on firm internationalization has pointed out knowledge and learning as central components in the internationalization process. While much research has emphasized the development of experience in the firm as the main source of new knowledge, this notion has also been challenged. Furthermore, in internationalization literature, most attention has been paid to market entry and far less to growth in the market thereafter. This research addresses how internationalizing firms capture growth opportunities by acquiring new knowledge in foreign markets. The purpose is to describe and explain how internationalizing firms learn about foreign markets by combining various knowledge sources in order to realize growth opportunities in these markets.

  To address this purpose, data from two steps of data collection is analyzed. The first step contains qualitative focus-group data from seven Swedish firms and aims to describe learning from a combination of knowledge sources, which leads to the development of a typology of learning strategies. The tentative results from the first step are established in the second step, which contains survey data from 144 internationalizing Swedish firms. In addition to validating the typology, data from the second step explains heterogeneous knowledge outcomes based on differences in learning strategies, suggesting that a diversified strategy has the greatest potential for learning. These results indicate that external knowledge matters more than what has been previously recognized. Furthermore, the results show curvilinear effects of knowledge of the local network and international spread on the realization of international growth opportunities.

  By integrating components from international entrepreneurship, this research may contribute to internationalization-process literature by (1) describing the typology of how internationalizing firms learn in foreign markets, (2) establishing the described types and explaining the knowledge consequences for internationalizing firms, and (3) explaining how this knowledge impacts the ability to realize international opportunities. This chain of components provides the links between learning and growth of the internationalizing firm beyond the initial market entry. 

 • 53415.
  Åkerman, Oliver
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Oreski, Mario
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Magnusson, Gustav
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Does CSR matter?: A Quantitative Dissertation on CSR Dimensions Impact on Brand Associations2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To be socially responsible is a hot topic around the world and it is often discussed how companies shall pull their weight. However, can companies also gain positive brand associations from working with different corporate social responsibility (CSR) dimensions?

  This study provides insight to what impact economic-, social- and environmental CSR have on brand associations within the clothing industry. The research is based on previous findings of CSR on customer based brand equity, and conducted using a quantitative research approach. Further, this research also contributes with theoretical and managerial implications of how to manage the different CSR dimensions.

  The results of this study show that social CSR has a statistical significance in terms of its impact on brand associations, as economic- and environmental CSR showed to be insignificant. 

 • 53416.
  Åkerström, Niclas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Blomqvist, Roger
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Markusson, Simon
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sport sponsorship: A multiple case study in Sweden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The last decades sport sponsorship has grown into a massive industry. This has given marketers unique opportunities and challenges to develop their brand strategy in order to stay competitive. Although the increasing research made within sport sponsorship, marketing researchers is just in the beginning of understanding the full effects of it. There is still a gap within this research field in Sweden and the rest of Europe. Though, researchers have found common desired brand objectives for using sport sponsorships which are called the sponsorship portfolio.

  The purpose of this study is to investigate companies’ perception and use of sport sponsorship. The purpose will also be to investigate how well companies’ use of sport sponsorship match with their customers perceptions of it.

  This study is based on a qualitative multiple case study using a semi-structured interview technique. Two companies, Craft and Team Sportia, were interviewed with five different managers to investigate their perception of sport sponsorship. Two focus groups, one on each company, where conducted in order to compare the results of the interviews. The study will be limited to the Swedish sport sponsorship market.

  In the case of Craft, findings indicate that Crafts sport sponsorship strategy is in overall congruence with the most important brand objectives using sponsorship in the theory. Though are the focus group perception of Crafts sport sponsorship and their brand not quite as consistent as company want to reflect. Results from the case of Team Sportia reveal that they could be seen as a company with a positive brand image. The brand itself is perceived as less strong than their competitors by the focus group due to weak perceived brand awareness. New findings in this study are Crafts product development through sport sponsorship as well as the message of brand familiarity through Team Sportias sport sponsorship. 

 • 53417.
  Åkesson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jag är viktig: Verksamma lärares tankar och arbete kring flerspråkiga elever2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 53418.
  Åkesson, AnnaCarin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Rudberg, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Teaching and learning mathematics in India2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our three months in India included a field study of different perspectives on learning the subject of mathematics. The chosen perspectives were;

  the behaviouristic perspective, the cognitive perspective, the pragmatic perspective and the socio-cultural perspective. The study was implemented with teachers and students at a public school in the state of Kerala, which is situated in the southernmost part of the country. They participated in our observations, interviews and teaching experiments. We sought to ascertain which of the four chosen learning perspectives the faculty and students at the host school use for educating. Our conclusion is that the observed teaching methods had influences from all four chosen perspectives, some more than others.

 • 53419.
  Åkesson, Anton
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Lessner, Johan
  Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus: en jämförelse mellan BKR och Eurokod2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studeras normbytet från BKR till Eurokod på en tillbyggnad till Växjö sjukhus. Tillbyggnaden kallas Hus X. I studien jämförs lastnedräkning och dimensioneringar mellan normerna, tillämpat på Hus X.Beräkningar och dimensioneringar sker i detta arbete enligt Eurokod. Resultaten jämförs sedan med de resultat som Martin & Co tagit fram enligt BKR.Dimensioneringar som utförs i denna studie är på tre stålpelare och en stålbalk.Materialkostnader kommer att minska något med normbytet. Stomdelarnas dimensioner skiljer sig dock ytterst lite mellan normerna, materialkostnaderna minskar därmed marginellt.

 • 53420.
  Åkesson, Christine
  et al.
  Lund University.
  Nielsen, Anne Birgitte
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science. Lund University.
  Broström, Anna
  Swedish National Heritage Board.
  Persson, Thomas
  Lund University.
  Gaillard, Marie-José
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Berglund, Björn E.
  Lund University.
  From landscape description to quantification: A new generation of reconstructions provides new perspectives on Holocene regional landscapes of SE Sweden2015In: The Holocene, ISSN 0959-6836, E-ISSN 1477-0911, Vol. 25, no 1, p. 178-193Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The development since the beginning of the 20th century of the pollen-analytical theory and method as a palaeoecological tool for describing landscape development is outlined with reference to southern Scandinavia. Numerical methods applied since the 1980s are discussed. The aim of this paper is to provide a new perspective on the landscape development and human impact during the Holocene by applying the Regional Estimates of VEgetation Abundance from Large Sites (REVEALS) model to the pollen records from the reference site Lake Farskesjon in SE Sweden. The model was applied both to a previously published record (core 1956, entire Holocene until ad 1600) and a newly collected dataset (core 2013, the last 3000years). The comparison between the REVEALS estimates of vegetation cover and historical landscape maps indicate that traditional, uncorrected pollen percentages significantly underestimate the degree of landscape openness created by long-term farming and pasturing, but that the degree of underestimation varies over time, depending on the species composition of both the forest and the open-land communities. The REVEALS reconstructions are also a useful tool for the quantification of past land-use changes that may have affected the nutrient loading to the Baltic Sea.

 • 53421.
  Åkesson, Christopher
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Starborg, Rasmus
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Eskortbogsering: ökad säkerhet eller bara bekymmer?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper deals with escort towing and the pilots’ attitudes towards the usage of this. The method used is qualitative and the approach is hypothetico-deductive.  Results from the interviews conducted with pilots in Gothenburg harbor gave an impression that, in general, the pilots favored the use of escort towing although their opinions sometimes differed on what type of ships should be included and excluded by escort regulations. To further the study, a comparison has been made to an earlier American report on the Puget Sound area by using it as a basis for the Port of Gothenburg and the West Coast. The conclusion is that the pilots' attitudes towards escort towing will surely be the same given that the shipping industry is growing as well as transportation worldwide is increasing. With this in mind, it can be assumed that the requirements of safety will increase. In this case, it is believed that more ports may take after Gothenburg in terms of requirements and rules regarding escort towing.

 • 53422.
  Åkesson, David
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Olsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Flerspråkighet i förskolan: Hur lärare främjar arbetet med flerspråkighet2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar lärare möter samt har erfarenhet av i det vardagliga arbetet med flerspråkighet. Med det vardagliga arbetet avses i denna studie lärares syn på språkets betydelse för barns möjlighet till kommunikation, samspel och delaktighet i förskolan. Hur lärarna ser på trygghet i relation till flerspråkighet och barns kulturella identitetsutveckling, samt vilka metoder och arbetssätt som används av förskolor för att främja arbetet med flerspråkighet i verksamheten är ytterligare områden. Studien utfördes som en kvalitativ undersökning för insamling av empiri och var indelad i två steg. Enkäter skickades ut till verksamheter vars svar låg som grund för frågorna som användes i intervjuer med lärare. Lärare valdes medvetet utifrån verksamheter i geografiska områden med högre andel mångkulturella barngrupper. Resultatet visar att utmaningarna lärarna möter i det vardagliga arbetet var få men centrala för barns utveckling. Utmaningar som synliggörs i studien kännetecknas av begreppen trygghet, första mötet, samspel, kommunikation, delaktighet, modersmål, meningsfullt lärande, varierande utvecklingsnivåer och konflikhantering. Trygghet visar sig vara ett centralt begrepp både i arbetet med flerspråkighet och för barns identitetsutveckling, vilket samtliga lärare var samständiga vid. Resultatet visar flera olika uppfattningar lärare har kring språkets betydelse för barns möjlighet till samspel, kommunikation och delaktighet. Studien presenterar även metoder och arbetssätt som verksamheter använder för att främja sitt arbete med flerspråkighet. 

 • 53423.
  Åkesson, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Olsson, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  In dialogue with Africa: A quantitative study on students at Linnaeus University from the perspective of the Digital Divide2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to determine whether the targeted university students have a more equal picture regarding Africa than what the Swedish society in general has, which by Sida’s researches has shown to be an oldfangled picture. The research is based on a quantitative method in terms of a survey that in total reached out to 286 responding students at the Linnaeus University in Växjö. The theoretical framework is based on the Digital Divide, Diffusion of Innovation and The model of Newsworthiness.

  The research discusses the oldfangled picture of Africa that remains within the Swedish society, why it remains and what different characters that is to be blamed for the formation, as well as it presents optional efforts that could be used to update the picture of Africa.

  The result from the survey shows that neither do Swedish students at the Linnaeus University possesses a more updated picture, even though they are said to belong to a privileged group in the society, in the manner of access to information from both media, education, Internet and other diverse sources. We conclude that there is a gap in the information distribution regarding Africa, what information that is available for the Swedish society is mostly negative and oldfangled. What can be argued to be an optional solution to this remaining problem is a closure of the digital divide, which would provide an important interpersonal communication channel that is missing today. This is further explained in the thesis with support of earlier researches together with theories and result. 

 • 53424.
  Åkesson, Emmelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nejdefelt, Sofhie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barnlitteratur i förskolan: en nyckel till kunskap2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 53425.
  Åkesson, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Skol värket: En kollektivroman om fyra outsiders i en svensk gymnasieskola2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska skolsystemet dyker med jämna mellanrum upp i samhällsdebatten. Varierande förklaringar om vad problemet är, och vem som är ansvarig för haveriet, lanseras. Ett underliggande axiom är att det finns en sanning om systemet, snarare än många. Skol värket är ett försök att teckna en översiktsbild över det objektivt absurda i det nutida svenska skolsystemet, samtidigt som det försöker visa hur det subjektiva färgar allt. Satir och samhällskritik blandas med olika perspektiv, för tvinga läsaren till insikt om att problemet, till viss del, är beroende av henne själv.

 • 53426.
  Åkesson, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att tvingas genomföra ett rökuppehåll i samband med operation - rökares upplevelser2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns flera studier som belyser nyttan med att göra ett uppehåll med rökning i samband med en operation. Ett rökuppehåll ger färre komplikationer och ett bättre operationsresultat. Denna studie belyser rökares upplevelser av att tvingas genomföra ett rökuppehåll för att bli opererade.

   

  Syfte: Att beskriva rökares upplevelser av att tvingas göra ett rökuppehåll i samband med operation.

   

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Åtta personer som var rökare och hade opererats rekryterades. Urvalet var personer som hade gjort ett rökuppehåll två månader före operation, opererats och fortsatt  med rökuppehållet två månader efter operation. Dessa personer intervjuades utifrån en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Intervjuerna analyserades sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Resultatet visade att den första reaktionen på beskedet att vara tvungen till att göra ett ett rökuppehåll var ilska och en känsla av att vägra göra rökuppehåll. Att få en korrekt och tydlig information om varför rökuppehåll krävdes samt att erbjudas hjälp och stöd från hälso- och sjukvården visade sig vara viktigt. I efterhand upplevdes kravet på rökuppehåll som mycket bra av deltagarna i studien. Flera beskrev att utan kravet på rökuppehåll i samband med operation hade de aldrig slutat röka. Flera av informanterna var fortsatt rökfria även efter att kravet på rökuppehåll upphört.

   

  Slutsats: Rökuppehåll i samband med operation är en patientsäkerhetsfråga. Ett krav på rökuppehåll i samband med operation bör framföras tydligt med korrekt information om varför det är viktigt med ett rökuppehåll i samband med operation. Det är också viktigt att upplysa om varför ett rökuppehåll är nödvändigt och på vilket sätt det kan påverka operationsresultatet. Tydlighet hos vårdpersonalen när information ska framföras är ett nyckelord. Operationen beskrevs som mycket viktig för deltagarna. Informanterna var beredda till nästan vad som helst för att få operationen utförd.

   

 • 53427. Åkesson, Gunilla
  et al.
  Nilsson, Anders
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  National Governance and Local Chieftancy: A Multi-level Power Assessment of Mozambique from Niassa's perspective2008Report (Other academic)
 • 53428.
  Åkesson, Hanna
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Behandling av psoriasisartrit med biologiska läkemedel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psoriasisartrit (PsA) är en inflammatorisk ledsjukdom som förekommer hos patienter med hudsjukdomen psoriasis. Sjukdomen kan se väldigt olika ut hos olika patienter, allt från några få till väldigt många leder kan vara drabbade. Det är ofta de distala lederna i fingrar och tår som drabbas men även större leder kan ge symtom. Daktylit (korvliknande svullnader av fingrar och tår) och entesit (smärtsamma inflammationer vid seninfästen) är sjukdomsspecifika kännetecken. Vid PsA angriper immunförsvaret kroppens egna vävnader och den inflammatoriska reaktion som uppstår hålls igång och blir kronisk. Man har hittat höga nivåer av TNF-α i ledvätskan och i vävnaden hos patienter med PsA. TNF-α är ett cytokin som på flera olika sätt stimulerar inflammationen. Också höga nivåer av T-lymfocyter kan ses i angripen vävnad vid PsA. PsA kan behandlas med biologiska läkemedel. TNF-α-hämmarna adalimumab, etanercept och infliximab verkar genom att hämma funktionen hos TNF-α medan alefacept och efalizumab angriper T-cellerna genom att på olika sätt blockera den andra signalen i T-cellsaktiveringen. Syftet med den här litteraturstudien var att utreda den kliniska effekten och effekten på strukturella skador som dessa biologiska läkemedel har vid psoriasisartrit. Litteratursökningen gjordes i PubMed. Resultatet visade att alefacept, adalimumab, infliximab och etanercept har klinisk effekt vid PsA. De tre TNF-α-hämmarna inhiberade dessutom de strukturella skador som orsakas av sjukdomen. Det fanns ingen studie med alefacept som utredde effekten på strukturella skador, vilket skulle vara intressant att se i framtiden. Behandling med efalizumab visade sig däremot inte ha någon klinisk effekt vid PsA.

 • 53429.
  Åkesson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Modersmåletsroll för andraspråksinlärning: en kvalitativ undersökning gjord med förskolepersonal2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonas vikten av att förskolan ska sträva efter att barn med annat modersmål än svenska ske ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunisera både på svenska och på sitt modersmål. Vilket gör detta till något man på förskolorna inte kan ignorera utan är skyldig att arbeta med. Därför finner jag ett stort intresse i att undersöka detta vidare.

  Den här rapporten har till syfte att undersöka förskolepersonalens uppfattning angående modersmålets roll vid andraspråksinlärning. Jag har ett sociokulturellt perspektiv på min uppsats med inslag av interkulturellt perspektiv. Hur stor roll spelar egentligen modersmålet vid inlärning av ett andra språk? Undersökningen är gjord i förskolan med förskolepersonal med kvalitativa intervjuer som redskap. Detta är ett viktigt ämne eftersom man i många kommuner inte ser modersmålsstödet som så viktigt och lägger inte så mycket resurser på det, Elmeroth (2008). Men det är också viktigt med tanke på att fler och fler barn i våra förskolor faktiskt har ett annat modersmål än svenska.

  Jag valde medvetet ut ett geografiskt område för att göra min undersökning på förskolor i detta område. Eftersom jag sedan tidigare har erfarenhet och visste att det går många barn med annat modersmål än svenska på dessa förskolor och för att jag vet att man på dessa förskolor arbetar aktivt med just tvåspråkighet.

  Mitt resultat visar att förskolepersonalen som jag har intervjuat anser att det är viktigt att erbjuda modersmålsstöd i förskolan och att ett väl utvecklat modersmål kan vara till hjälp vid inlärning av ett andra språk. Det visar också att förskolepersonalen ser att ett sociokulturellt perspektiv på lärande gynnar inlärningen av dels svenska men också modersmålet.

 • 53430.
  Åkesson, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Brandt, Anders
  Axiom EduTech AB.
  Håkansson, Lars
  Blekinge Institute of Technology.
  Lagö, Thomas
  Axiom EduTech AB.
  Claesson, Ingvar
  Blekinge Institute of Technology.
  Operational Modal Analysis of a Boring Bar During Cutting2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Internal turning or boring operation is a common metal working process that is usually associatedwith vibration problems. Vibration problems in internal turning considerably influence importantfactors such as surface quality, productivity, production costs, etc. In this paper we report analysisresults from an operational modal analysis of a boring bar during cutting operation. The results arecompared with operating deflection shape results and traditional modal analysis results of the sameboring bar. Results show that the first bending modes in the directions of cutting speed and cuttingdepth are active in the operating vibrations. The three analysis methods result in similar conclusions.

 • 53431.
  Åkesson, Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Larsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Undersökning av reaktionskrafter i upplagen avseende olika brottmoder i ett kompositbjälklag bestående av TP-plåt och trä2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett kompositbjälklag av trapetskorrugerade plåtar sammansatta med reglar och glespanel studeras. Bjälklaget ska vara bärande i två riktningar för att på så sätt uppnå konkurrenskraftig prestanda jämfört med andra bjälklagstyper. Arbetet undersöker de båda bärriktningarnas upplagskapaciteter för att på så sätt ge underlag om praktiskt tillämpbara spännvidder. Svaga punkter/delar redovisas också för att ge underlag om i vilken prioritetsordning förbättringar kan göras.

 • 53432.
  Åkesson, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Smirnova, Tatiana
  Blekinge Institute of Technology.
  Håkansson, Lars
  Blekinge Institute of Technology.
  Claesson, Ingvar
  Blekinge Institute of Technology.
  Lagö, Tomas
  Acticut International AB.
  Estimation and Simulation ofthe Nonlinear Dynamic Properties of a Boring bar2011In: International Journal of Acoustics and Vibration, ISSN 1027-5851, Vol. 16, no 1, p. 35-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, an initial investigation of the nonlinear dynamic properties of clamped boring bars is carried out.Two nonlinear, single-degree-of-freedom models with different softening spring nonlinearities are introduced formodeling the nonlinear dynamic behavior of the fundamental bending mode in the cutting speed direction of aboring bar. Also, two different methods for the simulation of nonlinear models are used. The dynamic behavior interms of frequency response function estimates for the nonlinear models and the experimental modal analysis ofthe clamped boring bar is compared. Similar resonance frequency shift behavior for varying excitation force levelsis observed for both the nonlinear models and the actual boring bar.

 • 53433.
  Åkesson, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Smirnova, Tatians
  Blekinge Institute of Technology.
  Håkansson, Lars
  Blekinge Institute of Technology.
  Analysis of Dynamic Properties of Boring Bars Con-cerning Different Clamping Conditions2009In: Mechanical systems and signal processing, ISSN 0888-3270, E-ISSN 1096-1216, Vol. 23, no 8, p. 2629-2647Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Boring bars are frequently used in the manufacturing industry to turn deep cavities in workpieces and are usually associated with vibration problems. This paper focuses on the clamping properties’ influence on the dynamic properties of clamped boring bars. A standard clamping housing of the variety commonly used in industry today has been used. Both a standard boring bar and a modified boring bar have been considered. Two methods have been used: Euler–Bernoulli beam modeling and experimental modal analysis. It is demonstrated that the number of clamping screws, the clamping screw diameter sizes, the screw tightening torques, the order the screws are tightened has a significant influence on a clamped boring bars eigenfrequencies and its mode shapes orientation in the cutting speed—cutting depth plane. Also, the damping of the modes is influenced. The results indicate that multi-span Euler–Bernoulli beam models with pinned boundary condition or elastic boundary condition modeling the clamping are preferable as compared to a fixed-free Euler–Bernoulli beam for modeling dynamic properties of a clamped boring bar. It is also demonstrated that a standard clamping housing clamping a boring bar with clamping screws imposes non-linear dynamic boring bar behavior.

 • 53434.
  Åkesson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Faktorer som har betydelse för en god interaktion mellan anestesisjuksköterska och patient  : En litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A nurse anesthetist has to be able to create a good individual relationship with their patient, in an environment that is both highly technological and often far beyond what the patient is used to. In the perioperative care, the meeting with the patient and the nurse is often short and intense, with a lot of things happening at once. This place high demands on the nurse´s competence in anesthetic caring.

  Purpose: To illustrate what characterizes a good interaction between patient and nurse anesthetist pre- and intraoperatively.

  Method: A systematic literature review with qualitative approach where the results were analyzed using manifest and latent content analysis. A total of 11 articles were analyzed.

  Results: The analysis resulted in the theme see-listen-feel, that was built upon the two categories interpersonal factors, inner factors and outer factors. These, in turn built on eight subcategories; communication, within sight and reach, preparation and personal knowledge, participation, responsibility, trust, having time and caring in a technological environment.

  Conclusion: The nurse anesthetist must work from a person-centered approach where the care is adapted to each unique patient. This is done by seeing the patient´s needs, listening to their wishes and getting to know their patient´s personality and desires. It also requires the nurse anesthetist to be able to see beyond the technological environment she is working in and share her attention between the medical tasks that has to be done and the interaction the patient needs to feel safe and confirmed during the perioperative period.

 • 53435.
  Åkesson, Ida
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Hallberg, Helen
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Den nya arbetstidslagen: En studie om implementeringen inom kommunal äldreomsorg2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om hur EU:s arbetstidsdirektiv har implementerats inom den svenska äldreomsorgen, sett ur enhetschefens perspektiv. Syftet med studien är att förstå vilken betydelse implementeringen haft och hur enhetschefen hanterat implementeringen i förhållande till information, delaktighet och förändringsvilja. Dessutom vill vi veta om enhetscheferna har uppmärksammat några konsekvenser för personal och omsorgstagare. Vi har valt en kvalitativ intervjumetod och våra informanter är verksamma som enhetschefer inom äldreomsorgen, med inriktning särskilt boende. De resultat vi fått fram har analyserats utifrån modeller som tidigare använts inom implementeringsforskning. Som ytterligare redskap till analysen har vi också tittat på vilka olika sätt som anställda kan hantera organisationsförändringar. Resultat visar på flera motsägelser. Samtidigt som cheferna tycker att allt gått bra medger man att personalens villkor försämrats väsentligt. Direktivet har införts utan något tillskott av resurser vilket innebär sämre arbetstider och mer stress för personalen. Dessutom har personalens möjligheter till flexibilitet försvunnit - man kan inte längre byta turer som tidigare - samtidigt som chefernas yrkesroll alltjämt präglas av frihet och självständighet. En annan konsekvens är att kontinuiteten i bemanningen försämrats vilket torde påverka omsorgstagaren i viss mån. Detta har dock inte kunnat bekräftas. Då studien inte riktar sig mot arbetstagarens upplevelser av direktivet och dess konsekvenser, vill vi lyfta fram behovet av ytterligare forskning ur ett personalperspektiv.

 • 53436.
  Åkesson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wilding, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Läkares erfarenheter av Regionalt läkarstöd till ambulanssjukvården: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Regional Medical support has been designed to ensure an involvement of doctors in the prehospital field. The current system for ambulance care raise high demands to ensure a correct patient assessment and triage to the right level of care, and for their assistance in this daily work, the nurse needs a doctor who is very knowledgeable in the organization. Purpose: To describe doctors’ experience of functioning as advisors for nurses working in the ambulance. Method: A qualitative research design was conducted including interviews with nine doctors serving as Regional Medical support. The content analysis was conducted according to a qualitative content analysis method.  Result: The analysis resulted in the four categories team spirit, frustration, lack of sense of responsibility and responsiveness, which mirrored the doctors’ experiences of acting as a phone support for specialist nurses on the ambulance. An underlying main message was identified as delicate trust. To be part of the team and act as a support and advisor for nurses working on the ambulance was perceived as positive, relevant and important. Good teamwork between the professions is required to guarantee patient safe care, and to obtain that, trust came through as a key factor. Conclusion: For the nurses to have an on call doctor that they can reach on the phone for support and advice was seen as a relevant system for the doctors, where they feel as a part of the prehospital team. In the continuous work for better teamwork, including good communication for safe care, it's important with common gatherings and training sessions to give the professions a chance to meet in person and gain a better understanding for each other’s roles, and enunciate common goals.

 • 53437.
  Åkesson, Johannes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Markus, Blåder
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Arbetsledarens kommunikativa förmågor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att få en ökad förståelse av vilka kommunikativa förmågor som är viktigast för att kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen. Genom intervjuer med arbetsledare har undersökningen sökt svar på frågan; Vilka kommunikativa förmågor är enligt arbetsledare viktigast för att kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen?

  Undersökningen är genomförd utifrån en kvalitativ narrativ metod beskriven av Bryman (2008). Med utgångspunkt från Matthew & Sutton (2017) beskrivning av narrativa genomgångar, jämförs och kontrasteras empirin med tidigare forskning och ämnets teoretiska ramverk löpande i analysen.

  Resultatet visar att viktigaste kommunikativa förmågor är; inkänna, föra dialog, situationsanpassa, vara närvarande, samt förklara och motivera. Vidare identifierade även strategier och aktiviteter; stötta och pusha, glädje att dela med sig, uppvisa tillgänglighet och planering inför kommunikation med medarbetare. Genom att använda kommunikativa förmågor, strategier och aktiviteter kan önskvärda mål hos arbetsledarna anses vara; skapa tillit, bidra till motivation och förebygga motstånd hos medarbetarna.

 • 53438.
  Åkesson, Kerstin
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Saveman, Britt-Inger
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Nilsson, Gunilla
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Health care consumers' experiences of information communication technology: A summary of litterature2007In: International Journal of Medical Informatics, International Journal of Medical Informatics, ISSN 1386-5056, Vol. 76, no 9, p. 633-645Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There is an increasing interest in reaching consumers directly through the Internet and different telecommunication systems. The most important contacts in health care will always be the face-to-face meetings, but the tools of health informatics can be seen as a means to an end, which is to provide the best possible health care. A variety of applications have been described in different references. To our knowledge there has been no review of a research-based state of the art in the field of consumers’ experiences in using different applications in health informatics. According to the benefits in using information communication technology (ICT) as being cost-effective and timesaving it is of great importance to focus on and examine consumers’ experiences. It is important that it is user friendly and regarded as valuable and useful.

  Aim: The aim of this study was to describe consumers’ subjective experiences of using electronic resources with reference to health and illness.

  Design and/or method: A systematic literature search was performed in databases CINAHL, Medline and Cochrane, as well as a manual search. Retrieved references (n = 14) were appraised according to their scientific structure and quality. A broad search was performed in order to find as many different applications as possible. Our primary intention was to identify existing references describing consumers’ experiences with ICT.

  Results: In spite of this broad search few references were found. Twelve references remained and three themes were identified: support and help, education and information, and telecommunication instead of on-site visiting. Consumers felt more confident and empowered, their knowledge increased and their health status improved due to the ICT resources. Lack of face-to-face meetings or privacy did not appear to be a problem.

  Conclusion: ICT can improve the nurse–patient relationship and augment well-being for consumers. More research is needed to measure consumers’ experiences and factors that influence it.

 • 53439.
  Åkesson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 112012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 53440.
  Åkesson, Magdalena
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tillbaka till framtiden: Priming av temporalt fokus hos arabisktalande med svenska som andraspråk.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att utföra de la Fuente et al:s (2014) experiment med priming av temporalt fokus hos arbisktalande individer med svenska som andraspråk. De frågor som undersöks är i vilken utsträckning de la Fuente et al:s temporalfokushypotes är generaliserbar till fler språkgrupper än spansktalande, vilka primingeffekterna blir hos individerna, samt vilka faktorer som inverkar på det temporala fokuset utöver primingen. Metoden är att återupprepa det experiment de la Fuente et al. gjort med spansktalande, genom att återutföra det på en grupp arabisktalande individer med svenska som andraspråk. Resultatet av föreliggande studies upprepning av de la Fuentes experiment på arabisktalande, visar att primingeffekterna uteblir, men att faktorer som vistelsetid och ålder inverkar påvisbart på tidsrepresentationen. Utbildningsbakgrund visar tendenser till att inverka på tidsrepresentationen. Ett temporalt fokus påverkbart av yttre stimuli går inte att påvisa i den här studien, varför delar av temporalfokushypotesen inte är generaliserbar till alla språkgrupper.

 • 53441.
  Åkesson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Anknytning och separation vid inskolning på förskolan: Fyra förskollärares uppfattningar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När barn skolas in på förskolan bryts relationen mellan barnet och de personer som är viktigast i deras liv – de som de under sina första år fått anknytning till. Nu är det dags att barnet får lära sig att lita på och känna trygghet med andra – pedagogerna på förskolan. Vilken inskolningsmetod som anses som mest lämplig att använda motiveras säkert med att det är ”bäst för barnen” men att synen på hur brytningen från föräldern sker för att ersättas av annan anknytningsperson är olika.

  Utifrån begreppen trygg bas, anknytningsperson och separation från John Bowlbys anknytningsteori samt från tidigare forskning inom området har jag analyserat och jämfört fyra förskollärares uppfattningar om anknytning och separation i samband med inskolning på förskolan och deras egen roll i denna.

  Resultatet visar att förskollärarnas svar skiljer sig när det gäller vilken inskolningsmetod de valt, men samtidigt är samtliga förskollärare nöjda med sina inskolningsmetoder. Endast en förskollärare nämner vikten av ansvarspedagog och anknytning under inskolningen då hon ansåg att det underlättar för barnet. En annan menade att nackdelen med ansvarspedagog var att barnet kunde bli för hårt anknutna till en pedagog samt att det inte ger barnet en sann bild av verksamheten. Trots olika inskolningsmetoder visade resultaten ändå flera lika uppfattningar hos förskollärarna. Alla förskollärarna ansåg att syftet med inskolningen var att barnet skulle bli tryggt men samtidigt var alla fyra överens om att det är minst lika viktigt att få föräldern trygg. Hur förskollärarens såg på sin roll i separationsprocessen och som kompletterande anknytningsperson var också lika men de hade olika syn på förälderns roll. Det Bowlby nämner som Trygg bas är det bara en förskollärare som nämner. Istället menar de andra att föräldern ska vara aktiv tillsammans med barnet under inskolningen.

   

 • 53442.
  Åkesson, Marie-Louise
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Håkansson Engberg, Johanna
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Vardagsmatematik med barn i åldern 1-3 år: En studie om och hur pedagoger tar tillvara på och arbetar med vardagsmatematiken och hur de synliggör den för barnen.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att se om pedagoger i Tingsryds kommun arbetar med vardagsmatematiken och om de synliggör den för barnen. Vi har valt att avgränsa oss till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. Arbetet är tänkt att inspirera pedagoger till att ta till vara på den vardagsmatematik som finns och även reflektera över hur de kan synliggöra den i olika aktiviteter för barnen. I litteraturgenomgången ges en historisk genomgång av matematik i förskolan. Här presenteras även vardagsmatematiken i förskolan som är den form av matematik som små barn kommer i kontakt med och använder under en dag på förskolan. Vi har tagit hjälp av enkäter och observationer för att få svar på hur pedagoger arbetar med vardagsmatematik och hur de synliggör den för barnen. Situationerna som observerats är de två aktiviteter som flest pedagoger uppgett i enkäten att de använder och synliggör vardagsmatematik i för barnen. Genom enkätundersökning och observationer har vi blivit medvetna om att pedagogerna ofta använder sig av vardagsmatematik under dagen på förskolan men att de har svårt att synliggöra den för barnen.

 • 53443.
  Åkesson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lindqvist, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Etablering av möbelföretag i Sverige: En studie om anpassning och standardisering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete, Enterprising and Business Development, Ekonomihögskolan vid Linnèuniversitetet, företagsekonomi, 2EB00E, VT 2012

  Författare: Martin Åkesson och Malin Lindqvist

  Handledare: Lena Olaison

  Titel: Etablering av möbelföretag i Sverige: En studie om anpassning och standardisering

  Bakgrund: Minskade barriärer mellan gränser medför att det blir allt lättare för företag att förflytta sin verksamhet till andra länder genom etablering. Efterfrågan från befintliga kunder och potentiella kunder gör att verksamheten ser möjligheter i att utmana konkurrenter på en ny marknad. En marknad som utvecklats på grund av minskade barriärer i och med EU, är den svenska marknaden. Möbelbranschen i Sverige utmärks av ett fåtal stora aktörer som historiskt innehar majoriteten av marknadsandelarna. Men dessa marknadsandelar har blivit mindre med åren och ger plats för nya aktörer på marknaden. Detta innebär en ökad konkurrens inom branschen. Etablerade företag kan väja att anpassa eller standardisera delar av sin verksamhet till Sverige för att passa in på marknaden.

  Syfte: Att studera i vilken mån utländska möbelföretags val av etableringsprocess och etableringssätt påverkade deras anpassnings- och standardiseringsstrategi.

  Metod: Arbetet utgår från en kvalitativ studie av möbelföretag som etablerats i Sverige. Kvalitativa intervjuer har utförts med bakgrund i en teoriinsamling där sökord som etablering, anpassning, standardisering och möbelbranschen användes.

  Resultat, slutsatser: Möbelföretagen har genom etablering i Sverige gjort olika grader av anpassningar och standardiseringar för att passa in på marknaden. Graden av möbelföretagens anpassnings- och standardiseringsstrategi har påverkats av deras etableringsprocess, etableringssätt samt hur deras verksamhet är utformad.

 • 53444.
  Åkesson, Michael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Niska, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Utveckling och konstruktion av testrigg för planetväxlar i industrirobotar2016Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet behandlar frågeställningen hur en testrigg kan utformas för att testa planetväxlar avsedda för industrirobotar. Ett sekundärt mål för testriggen är att i så stor utsträckning som möjligt vara modulär för att kunna testa olika storlekar av planetväxlar i samma testrigg.

  Arbetet presenterar en testrigg för att undersöka växlarnas enskilda egenskaper så som lost motion, hysteres, vridglapp, böj- och vridstyvhet samt verkningsgrad och livslängd. Slutligen genomförs beräkningar och konstruktion av det framtagna konceptet.

  Slutsatsen av arbetet är att det sannolikt går att tillverka en modulär testrigg som klarar av att testa samtliga egenskaper hos planetväxlar.

 • 53445.
  Åkesson, Michaela
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samarbete för FaR: De olika parternas perspektiv på samarbetet runt Fysisk aktivitet på Recept2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på vår kropp.  Fysisk aktivitet kan sänka blodtrycket, stärka muskler och skelett och reducera stresshormoner. Genom dessa effekter och andra minskar risken för flera sjukdomar som exempelvis diabetes typ II, hjärt- kärlsjukdomar och depression (Ståhle 2008) Syfte: Syftet med denna undersökning är att försöka förstå hur förskrivare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) och mottagare av patient (aktivitetsarrangör) ser på samarbetet runt patienterna. För att undersöka detta belyses dels hur de två parterna ser på det egna och den andra partens arbete, dels hur de ser på kommunikationen dem emellan. Metod: Studien är mulitimetodiell utifrån en fallstudie som har karaktär av en fenomenografiskt beskrivande analys (Merriam 1994; Granskär & Höglund-Nielsen 2008). I undersökningen deltog tre förskrivare och två aktivitetsarrangörer. Resultat: De flesta informanter önskar att kommunikationen var bättre och tror att detta skulle leda till fler förskrivna recept, bättre kommunikation med patienten och utveckling av arbetet. Slutsats: Resultatet visar att intresse för utvecklig av kommunikationen finns men att förskrivare och aktivitetsarrangör saknar resurser för att åstadkomma en förändring.

 • 53446.
  Åkesson, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sabanovic, Edo
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Styrd utomhuslek: Ett sätt att integrera flickor och pojkar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att få pojkar och flickor att leka med varandra under utomhusvistelsen har styrda aktiviteter legat till grund för detta utvecklingsarbete på fritidshemmet. Detta efter ett samtal med arbetslaget på fritidshemmet där de ville utveckla utomhusvistelsen. Vi har observerat och identifierat att fritidsgruppen var grupperade mellan pojkar och flickor i den ”Fria” leken utomhus. Av den här anledningen bestämde vi oss för att försöka integrera flickor och pojkar genom styrda aktiviteter. Projektet omfattar tio stycken styrda aktiviteter, både frivilliga och obligatoriska samt fem intervjuer. Dokumentation i form av observationer, fältanteckningar, ljudupptagning och samtal med handledaren har också ingått i projektet. Resultatet av utvecklingsarbetet visar att styrda aktiviteter under utomhusvistelsen bidrog till mer lek samt förändrade attityder.

 • 53447.
  Åkesson, Monika
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, Institutionen för industriella produktionssystem.
  Undin, Annika
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, Institutionen för industriella produktionssystem.
  LCC-analys: Ett verktyg att utvärdera programvaror som stödjer logistiken2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 53448.
  Åkesson Nilsson, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Enkla och positiva inslag i kemiundervisningen i grundskolans tidigare år2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Society at large has a growing demand for a population, well educated in natural sciences. Despite this, young people’s knowledge and interest of natural science has decreased over the last 10 years. Research in educational sciences often results in suggestions of improvement of, for example, teaching strategies and the consensus teaching models in use. One area that has received less attention by scientist is the practical work done by teachers on an every day basis. The purpose of this study is to attempt to find simple and good examples of the everyday practical teaching, used to reach the educational targets goals in chemistry for year five in lower level of compulsory school. Hopefully, the results can be used to encourage more teachers to address chemistry in lower level of compulsory school. Data was collected by interviews.

  By using flexible teaching, were the pupils’ interest and abilities were in focus, the teachers included in this study was able to reach the educational targets goals. The pupils’ work was characterized by simple experiments and discussions of what could happen, and why it happened. The fundamental scientific procedures, of documentation, observations, discussions and reflection were used by the pupils during their experimental work, a process of importance for training in practical methods and logical thinking. This may be fundamental for providing pupils with frames for abstract thinking. Even if teachers can not provide correct answers or in-depth explanations, it is important that they give pupils the opportunity to explore chemical concepts in a logical manner.

 • 53449.
  Åkesson, Nina
  et al.
  Blekinge Centre of Competence.
  Frank Öien, Rut
  Blekinge Centre of Competence.
  Forsell, Henrik
  Blekinge Centre of Competence.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology;Blekinge Centre of Competence.
  Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy2014In: British Journal of Community Nursing, ISSN 1462-4753, E-ISSN 2052-2215, Vol. 19, no Sup9, p. 6-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to compare venous leg ulcer patients with and without ulcer pain to see whether ulcer pain affected the use of antibiotic treatment and compression therapy throughout healing. A total of 431 patients with venous leg ulcers were included during the study period. Every patient was registered in a national quality registry for patients with hard-to-heal leg, foot, and pressure ulcers. A high incidence of ulcer pain (57%) was found when the patients entered the study. Patients with ulcer pain had been treated more extensively with antibiotics both before and during the study period. Throughout healing there was a significant reduction of antibiotic use among patients in the 'no pain' group, from 44% to 23% (P=0.008). There was no significant difference between the two groups concerning compression therapy (85% vs. 88%), but 12% of patients in the 'pain' group did not get their prescribed compression compared with 6% of patients in the 'no pain' group. The groups did not differ significantly in terms of ulcer duration, ulcer size or healing time. This study shows a high incidence of ulcer pain, confirming that pain has a great impact on patients with venous leg ulcers. Results further suggest that the presence of ulcer pain increases the prescription of antibiotics but does not affect the use of compression therapy. Several advantages were found from using a national quality registry. The registry is a valuable clinical tool showing the importance of accurate diagnosis and effective treatment.

 • 53450.
  Åkesson, Peter
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Bandesign för Multiplayerspel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna rapport är en undersökning om hur man gör en bana i ett FPS-spel så att banan blirintressant och rolig så att så många spelare som möjligt vill spela den. För att komma framtill det har jag skapat en bana i Hammer till spelet Team Fortress 2 för att göra vissa testerpå den för att därigenom komma fram till mitt resultat.

  Slutligen kom jag fram till att det viktigaste när man skapar en bana är variation och att hamed något som passar alla. Dessutom kan det ha en viss vikt hur banan ser ut annarskommer folk inte ens testa banan.

1066106710681069107010711072 53401 - 53450 of 54049
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf