lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1080108110821083108410851086 54101 - 54150 of 54642
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 54101.
  Åsenholm, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Hult, Carl
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Insamling och hantering av data om sjömäns förhållande till arbete och yrke2012In: Sjömän och sjömansyrke 2010: en studie i attityder till arbete och yrke under olika skeden i sjömanslivet / [ed] Hult, Carl, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet , 2012, 1, p. 51-72Chapter in book (Other academic)
 • 54102.
  Åsenius, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  BNWAS - Sju år senare: En studie i hur implementeringen av BNWAS har påverkat sjöfarten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BNWAS was implemented in SOLAS, chapter V in 2009. Since that year, different types of ships have had different time schedules to install the system onboard. Navigational watch keepers have expressed both positive and negative attitudes towards the system and the operation of it. The purpose was to shed light upon how the implementetion of BNWAS has developed practically at the end users. The purpose of the study has been fulfilled through both qualitative and quantitative methods. Accident investigation reports both before and after the implementation were examined togheter with examinations and reviews of earlier studies regarding questions about implementation. This work was done to reach the goal of the study with a reliable result. These results implied that the implementation had encountered the same problems as earlier implementations (in the same area) had. They also showed that groundings of ships occured in the same way both before and after the implementation. The conclusions was that the implementation of BNWAS could have been developed more smoothly if the problems from earlier implementations had been accounted for. The groundings have however been reduced significantly since the implementation, whether it is due to the implementation or something else is still to be found out with a more comprehensive study.

 • 54103.
  Åsenlöf, Pernilla
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Demmelmeier, Ingrid
  Karolinska Institutet.
  Nordgren, Birgitta
  Karolinska Institutet.
  Opava H, Christina
  Karolinska Institutet.
  Sedentary time among adults with rheumatoid arthritis. The PARA 2010 study2013In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 72, no Suppl 3, p. 766-Article in journal (Other academic)
 • 54104.
  Åsheden, Christin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenhet av urininkontinens: -en fenomenografisk studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt problem bland kvinnor och kan generellt definieras som oavsiktligt läckage av urin. De mest förekommande typerna av urininkontinens är ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens samt blandinkontinens. Urininkontinens förekommer i alla åldrar men ökar med stigande ålder. Urininkontinens kan orsaka ett stort lidande och påverka kvinnor på olika sätt i det dagliga livet.

  Syfte: Beskriva kvinnors erfarenhet av att leva med urininkontinens.

  Metod: En kvalitativ design har använts med en fenomenografisk forskningsansats. Patienter från tre olika inkontinensmottagningar i Kronobergs län har enskilt intervjuats. Data har sedan analyserats enligt en fenomenografisk analys.

  Resultat: Fem beskrivningskategorier framkom av analysen och beskrivs i resultatet. Att känna begränsningar i vardagen, att kunna hantera vardagen, att lägga skulden på sig själv, att hantera stressade situationer samt att våga.

  Slutsats: Att leva med urininkontinens påverkar kvinnors vardag på olika sätt. Det medför olika begränsningar i vardagen som att inte kunna utföra de saker som de önskar. Det innebär också att i stressade situationer använda sig av olika strategier för att hantera situationen. Många kvinnor lägger skulden på sig själva att de orsakat sina besvär, men det finns även kvinnor som inte anser urinläckage som något hinder i deras vardag. Däremot anser alla kvinnor det viktigt att våga ta kontakt med vården för att få hjälp med sin urininkontinens.

 • 54105.
  Åslin, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Svensson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kompetensbaserad rekrytering: En empirisk undersökning om hur Landstinget Kronoberg hanterar rekryteringen i förhållande till rekryteringsbehov och krav på mångfald och kompetens i arbetslivet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ fallstudie har genomförts med syfte att förstå hur Landstinget Kronoberg hanterar rekryteringen i förhållande till det stora rekryteringsbehovet och kraven på mångfald i arbetslivet. För att söka svar på uppsatsens tre frågeställningar har relevanta teorier granskats och legat till grund för bakgrund och teorikapitel. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer som är väl insatta i och har kunskap om Landsting Kronobergs rekryteringsprocess och strategi för att tillgodose behovet av personal. Även en innehållsanalys av deras styrdokument har genomförts. Slutsatserna av studien är att Landsting Kronoberg är väl medveten om det ökande behovet av arbetskraft och arbetar strategiskt med detta. Ett sätt är att arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare och de har därför olika tillvägagångssätt för att uppnå detta. Bland annat satsar de på att skapa ett större intresse hos ungdomar till att arbeta inom vården. I samband med alla rekryteringar strävar Landstinget Kronoberg efter att genomföra alla delar i rekryteringsprocessen, för att säkerställa en anställning med kvalitet. Landsting Kronoberg arbetar efter en kompetensbaserad rekryteringsmodell, där fokus ligger på att finna och anställa den kandidat med bäst kompetens för den aktuella tjänsten. Informanterna menar att genom att endast fokusera på kompetens vid rekryteringen, leder det indirekt till mångfald i organisationen. Mångfaldsarbete är inget de verkar för i nuläget, dock föreslås det i uppsatsens diskussionskapitel att de bör ha ett uttalat mångfaldsarbete som ett sätt att möta det kommande behovet av arbetskraft.

 • 54106.
  Åslund, Isabelle
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Ridåker, Jenny
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Yassin, Leila
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  PODVERTISING: -Swedish Attitudes towards International Ad-spots in Podcasts2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For years companies have fashioned communication strategies based on print, radio, and TV

  to broadcast their message. But times are changing. This is the Internet era and this, together

  with the fact that consumer electronics business has exploded in the recent years and that new

  digital technologies have produced offspring, have lead to more media opportunities than ever

  before. One of the latest inventions in interactive media technology is podcasting. It seems

  like podcasting is here to stay and it is time for forward-thinking marketers to start looking at

  podvertising.

  Our purpose is to examine the attitudes towards international ad-spots in podcasts among

  Swedish podcast users. This we do by asking the research question ‘Is the use of international

  ad-spots in podcasts a viable marketing strategy in the Swedish market? Why?’

  Based on our theoretical framework, we have identified aspects about advertising in general,

  podvertising and attitudes towards them both. We have also identified aspects that show how

  attitudes differ among age cohorts. These aspects were then tested on Swedish podcast users.

  We can conclude that there are both advantages and disadvantages for international

  companies that wish to use international ad-spots in podcasts as a marketing strategy in

  Sweden. Most podcast users are young and do not like advertising, especially not advertising

  in podcasts. They rather search for information themselves; hence infomercials in the form of

  podcasts could be a better alternative for companies to use to attract the younger audience.

  Generation X was less negative to the thought of being exposed to international ad-spots in

  podcasts and this could indicate that international ad-spots could be a part of a strategy when

  targeting this generation. However, if you consider the fact that international ad-spots are

  either standardized or adapted to the country where they were produced, the effectiveness of

  them can be questioned.

 • 54107.
  Åslund, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Yousef, Shirin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Svensk kod för bolagsstyrning: Vem finner nytta med den?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Master thesis in business administration, School of business administration, Linnaeus University, accounting, 4FE03E, Spring 2011.

  Authors: Linda Åslund and Shirin Yousef.

  Supervisor: Professor Sven-Olof Yrjö Collin

  Examiner: Christopher von Koch

  Title: The Swedish code of good governance – Who finds it useful? 

  Background: Corporate governance has emerged to maintain the stockholders interests in corporations where the owners are separated from control in order to create confidence in the corporations. In 2005 the Swedish code of good governance emerged to prevent in part additional corporate scandals from happening and to make sure that the board is acting in the interest of the owners. The code is a complement to the Swedish Companies Act since it has a more strict demand in certain areas but it gives the companies a possibility to deviate by either complying or explaining their actions.

  Purpose: The purpose with this thesis is to examine who finds the Swedish code of good governance useful.

  Method: The research method of this survey is quantitative where the purpose is to investigate deviations in the companies’ corporate governance reports. The scientific approach is deductive where empirical data is generated from the theories. Secondary data is gathered from the companies’ corporate governance reports and annual reports. 

  Conclusions: Out of the different variables that we examined we find significant correlations between the boards ownership, Audit Bureau, female auditors, institutional and foreign owned corporations, the corporations profitability, type of business, stock-exchange lists and the number of deviations which the corporations does and on some of the recommendations in Swedish code of good governance. From these variables we make the conclusion on who finds the Code useful.

 • 54108.
  Åslund, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Chasing the Phantom: Translating Medical Terminology and Metaphors in Popular Science2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
 • 54109.
  Åslund, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Striwing, Helena (Editor)
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Kompendium i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 54110. Åslund, O
  et al.
  Rooth, Dan-Olof
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Do When and Where Matter?: Initial Labor Market Conditions and Immigrant Earnings2007In: Economic Journal, ISSN 0013-0133, E-ISSN 1468-0297, Vol. 117, no 518, p. 422-448Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates the long-term effects on immigrant earnings and employment of labour market conditions encountered upon arrival. We find that early earnings assimilation depends crucially on a favourable national labour market. Exposure to high local unemployment rates also affects individuals for at least ten years. To handle the issue of selective migration, we compare refugees entering Sweden during a severe and unexpected recession to refugees arriving during a preceding economic boom. The analysis of effects at the local level exploits a governmental refugee settlement policy to get exogenous variation in local labour market conditions.

 • 54111. Åslund, Olof
  et al.
  Rooth, Dan-Olof
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Shifting attitudes and the labor market of minorities - Swedish experiences after 9-112004In: European Society for Population Economics, Bergen, Norway, 2004Conference paper (Refereed)
 • 54112. Åslund, Olof
  et al.
  Rooth, Dan-Olof
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Shifting attitudes and the labor market of minorities: Swedish experiences after 9-112004Report (Refereed)
 • 54113.
  Åslund, Olof
  et al.
  IFAU (Institute for Labour Market Policy Evaluation), Uppsala, Sweden.
  Rooth, Dan-Olof
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Shifts in attitudes and labor market discrimination: Swedish experiences after 9-112005In: Journal of Population Economics, ISSN 0933-1433, E-ISSN 1432-1475, Vol. 18, no 4, p. 603-629Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present longitudinal survey data suggesting that the terrorist attacks in the USA on September 11, 2001, changed attitudes toward certain minorities in Sweden. This finding is consistent with results in previous studies. To investigate whether this change in attitudes also affected the labor market situation of these minorities, we study unemployment exit around 9-11 using detailed data on the entire Swedish working-age population. Contrary to what may be expected from many theories of labor market discrimination, the time pattern of exits and entries for different ethnic groups, as well as difference-in-differences analyses, shows no sign of increased discrimination toward these minorities. A possible explanation for this result is that employers act rationally in their hiring decisions and do not respond to changes in attitudes toward immigrants as a group.

 • 54114.
  Åstedt, Eric
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Mörck, Robin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  En relation mellan The Big Five och Health Locus of Control?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte relationen mellan karaktärsdragen i The Big Five och Health Locus of Control (HLC). Testen NEO-FFI och MHLC användes för att mäta karaktärsdragen och dimensionerna i HLC. 130 studenter vid Växjö universitet deltog i studien. Resultatet visade en relation mellan Conscientiousness och dimensionen Intern HLC. Extraversion hade en något svagare relation till IHLC. Studenter med en högre grad av Conscientiousness eller Extraversion hade generellt en högre grad av IHLC. Neuroticism hade en relation till dimensionen Powerful others (PHLC). Studenterna med en högre grad Neuroticism hade också i allmänhet en högre grad av PHLC. De funna relationerna kan tyda på att karaktärsdragen tillsammans med HLC möjligen kan påverka faktorer som inverkar på hälsan.

 • 54115.
  Åstrand, Adam
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Abd, Naimul
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  What corporate social media content leads to higher consumer response: A study of local brands in Sweden2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Social media is connecting billions of people from across the globe by fulfilling basic human needs of socializing and getting entertained. While companies are now actively turning to social media to know their customers better, build strong relationships, and spread marketing messages, many are still struggling to figure out what corporate social media content actually works on social media.

  Purpose: This research aims to understand what type of corporate social media content generates the most consumer response.

  Methodology: This study employs content analysis of recent social media posts by a selection of top brands in Sweden on two main social media platforms: Facebook and Twitter. A total of ten brands with origin from Sweden were selected, based on 2015 Swedish Brand Award ranking, and their posts were examined to find out influence of corporate social media content on consumer response. A total of 400 posts were examined on verified Twitter profiles and Facebook Pages of these brands.

  Findings: Type of content which refers to whether the post has image, video, or text-only content, and content orientation which can be task-oriented, self-oriented, or interaction-oriented have a statistically significant relationship with consumer response. In terms of type of content, posts with video and image content can lead to higher consumer response and in terms of content orientation task-oriented content can lead to higher consumer response. Other variables in the study, namely, communication cues, traceability cues, and time-frame have not emerged as significant in this study.

  Implications: When developing corporate social media content, it’s important to focus on type of content and content orientation. In terms of type of content, managers need to focus on having video and image content as this could lead to higher consumer response and in terms of content orientation, content related to brand / product / promotion (task-oriented) can lead to higher consumer response.

  Limitations: The study relies only on two main social media platforms and on the last 20 posts of each brand on each of these platforms and doesn’t take into account any seasonality as a full year period has not been studied. The study also relies on a general brand ranking list based in Sweden and not a ranking of brands on social media space.

  Further Research Suggestions: Future studies could focus on bringing more social media platforms into inquiry, improving sampling robustness by having a larger sample size and broader coverage of time period to account for any seasonality in data, comparing results between different countries, having a broader mix of brands in terms of type of business area or sector or stage of brand development, and blending together the corporate and consumer perspectives. Finally, to account for platform size differences, researchers need to come up with a measure that controls for this variation across platforms.

  Keywords: Social Media Content, Social Media Platforms, Facebook, Twitter, Communication

 • 54116.
  Åstrand, Bengt
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Avoiding drug-drug interactions.2009In: Chemotherapy, ISSN 1421-9794, Vol. 55, no 4, p. 215-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND

  Drugs may be prescribed in combinations causing drug-drug interactions (DDI) and adverse drug reactions (ADR), resulting in hospital care.

  METHODS

  To provide prescribers of drug therapy with a better knowledge of individuals' current drug therapy, governments have started to collect prescribing data.

  RESULTS

  The data on individuals' dispensed drugs is available for prescribers, pharmacists, and the registered individuals in Sweden and Denmark. The information has not yet come to an extensive use in healthcare. Pilot projects have been reported positively, but accessibility has to be improved.

  CONCLUSIONS

  To avoid DDIs, reliable information on all drugs used by each single individual needs to be available at the point of care. Knowledge databases about clinically relevant DDIs must be updated and accurate. To tailor the magic bullet for the individual, new genomic- and proteomic-based knowledge about the individual has to be considered in the future.

 • 54117.
  Åstrand, Bengt
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  ePrescribing: Studies in Pharmacoinformatics2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis aimed to study the developments, in the area of pharmacoinformatics, of the electronic prescribing and dispensing processes of drugs - in medical praxis, follow-up, and research.

  For hundreds of years, the written prescription has been the method of choice for physicians to communicate decisions on drug therapy and for pharmacists to dispense medication. Successively the prescription has also become a source of information for the patient about how to use the medication to maximize its benefit. Currently, the medical prescription is at a transitional stage between paper and web, and to adapt a traditional process to the new electronic era offers both opportunities and challenges

  The studies in the thesis have shown that the exposure of prescribed drugs in the general population has increased considerably over three decades. The risk of receiving potentially interacting drugs was also strongly correlated to the concomitant use of multiple drugs, polypharmacy. The pronounced increase in polypharmacy over time constitutes a growing reason for prescribers and pharmacists to be aware of drug interactions. Still, there were relatively few severe potential drug interactions.

  Recently established national prescription registers should be evaluated for drug interaction vigilance, both clinically and epidemiologically. The Swedish National Pharmacy Register provides prescription dispensing information for the majority of the population. The medication history in the register may be accessed online to improve drug utilization, by registered individuals, prescribers, and pharmacists in a safe and secure way. Lack of widespread secure digital signatures in healthcare may delay general availability. With a relatively high prevalence of dispensed drugs in the population, the National Pharmacy Register seems justified in evaluating individual medication history.

  With a majority of prescriptions transferred as ePrescriptions, the detected increased risk for prescription errors warrants quality improvement, if the full potential of ePrescriptions is to be fulfilled.

  The main conclusion of the studies was that ePrescribing with communication of prescribed drug information, storing and retrieving dispensed drug information, offers new opportunities for clinical and scientific

 • 54118.
  Åstrand, Bengt
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Hovstadius, Bo
  Antonov, Karolina
  Petersson, Göran
  University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  The Swedish National Pharmacy Register2007In: MEDINFO 2007: Proceedings of the 12th World Congress on Health (Medical) Informatics – Building Sustainable Health Systems, 2007, Vol. 12, no 1, p. 345-349Conference paper (Refereed)
 • 54119.
  Åstrand, Bengt
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Montelius, Emelie
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Petersson, Göran
  University of Kalmar, School of Human Sciences. University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  Ekedahl, Anders
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Assessment of ePrescription quality: an observational study at three mail-order pharmacies2009In: BMC Medical Informatics and Decision Making, ISSN 1472-6947, E-ISSN 1472-6947, Vol. 9, no 1, p. Article number: 8-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The introduction of electronic transfer of prescriptions (ETP) or ePrescriptions in ambulatory health care has been suggested to have a positive impact on the prescribing and dispensing processes. Thereby, implying that ePrescribing can improve safety, quality, efficiency, and cost-effectiveness. In December 2007, 68% of all new prescriptions were transferred electronically in Sweden. The aim of the present study was to assess the quality of ePrescriptions by comparing the proportions of ePrescriptions and non-electronic prescriptions necessitating a clarification contact (correction, completion or change) with the prescriber at the time of dispensing.

  Methods: A direct observational study was performed at three Swedish mail-order pharmacies which were known to dispense a large proportion of ePrescriptions (38–75%). Data were gathered on all ePrescriptions dispensed at these pharmacies over a three week period in February 2006. All clarification contacts with prescribers were included in the study and were classified and assessed in comparison with all drug prescriptions dispensed at the same pharmacies over the specified period.

  Results: Of the 31225 prescriptions dispensed during the study period, clarification contacts were made for 2.0% (147/7532) of new ePrescriptions and 1.2% (79/6833) of new non-electronic prescriptions. This represented a relative risk (RR) of 1.7 (95% CI 1.3–2.2) for new ePrescriptions compared to new non-electronic prescriptions. The increased RR was mainly due to 'Dosage and directions for use', which had an RR of 7.6 (95% CI 2.8–20.4) when compared to other clarification contacts. In all, 89.5% of the suggested pharmacist interventions were accepted by the prescriber, 77.7% (192/247) as suggested and an additional 11.7% (29/247) after a modification during contact with the prescriber.

  Conclusion: The increased proportion of prescriptions necessitating a clarification contact for new ePrescriptions compared to new non-electronic prescriptions indicates the need for an increased focus on quality aspects in ePrescribing deployment. ETP technology should be developed towards a two-way communication between the prescriber and the pharmacist with automated checks of missing, inaccurate, or ambiguous information. This would enhance safety and quality for the patient and also improve efficiency and cost-effectiveness within the health care system.

 • 54120.
  Åstrand, Bengt
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Åstrand, Emelie
  Uppsala universitet.
  Antonov, Karolina
  Apoteket AB, Stockholm.
  Petersson, Göran
  University of Kalmar, School of Human Sciences. University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  Detection of potential drug interactions: a model for a national pharmacy register2006In: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 62, no 9, p. 749-756Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective  The widespread use of pharmaceuticals prescribed by different physicians has caused the Swedish government to propose a new legislation with registration of all prescriptions dispensed at the Swedish pharmacies. In the present study, we wanted to examine the frequency, distribution and determinants of potential drug interactions.Methods  The prescriptions from all individuals (n=8,214) with two or more prescriptions during October 2003 to December 2004 were collected from the ongoing Jämtland cohort study of a total of about 11,000 individuals. Potential drug–drug interactions were detected with a computerized interaction detection system and classified according to clinical relevance (types A–D).Results  On average each individual filled 14.6 (men 14.3, women 14.8) prescriptions during the study period. 3.6% of the individuals used more than 15 different drugs. The number of detected potential drug interactions type A–D was 4,941 (men 1,949, women 2,992). The risk of receiving a potential interaction type A–D was estimated as the cumulative incidence 0.26 (2,116/8,214) overall, 0.22 (748/3,467) for men and 0.29 (1,368/4,747) for women during the 15-month study period. The age adjusted risk, RRadj, for women was estimated as 1.30. Excluding sex hormones and modulators of the genital system, the RRadj was 0.96, with no elevated risk for women. For potential interactions type D, that might have serious clinical consequences, 167 (cumulative incidence 0.0203) individuals (72 men, cumulative incidence 0.0208, 95 women cumulative incidence 0.0200) were detected. The risk of receiving a combination of potentially interacting drugs was positively correlated to age and polypharmacy. The cumulative incidence for elderly was estimated as 0.36 (65–84 years) and 0.39 (85 years and above). The relative risk for individuals with 15 drugs or more was estimated as 3.67 (95% CI 3.46–3.90).Conclusion  In a general population there were relatively few severe potential drug interactions. The new Swedish national pharmacy register will provide health care professionals with a powerful tool to systematically review all prescriptions. An alert system should focus on the more potential drug interactions, type C–D, with close monitoring of elderly and patients with polypharmacy.

 • 54121.
  Åstrand, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Birgersson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  "We should be a lot angrier": A case study of the Marikana shootings2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our aim with this study was to examine how the Marikana massacre, the killings of 34 mineworkers in August 2012, was portrayed in the news media in South Africa. We based our study on a discourse analysis of a selection of articles written at the time of the massacre. We have also used interviews with two journalists who covered the Marikana massacre, to gain further insight in journalistic decisions regarding the coverage.

  Through theories and earlier research we have analysed the content, among others we have used Burton’s theory of self-regulation and Gramsci’s theory of media hegemony. The findings of the discourse analysis show that newspapers have covered the incident from different angles, in accordance with the different conflicts that the massacre contains. We found a conflict between the police and miners as they are both portrayed as victims and the criminals in the articles. The second conflict between the largest unions and the third among the politicians Jacob Zuma and Julius Malema.

  We have concluded that there is a political discourse and the political key players have used the massacre as means to gain political support. Through the discourse analysis we have also found that newspapers are at times critical towards government and authorities. 

 • 54122.
  Åstrand, Emelie
  et al.
  University of Kalmar.
  Åstrand, Bengt
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Antonov, Karolina
  The Association of Pharmaceutical Industry, Stockholm.
  Petersson, Göran
  University of Kalmar, School of Human Sciences. University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  Erratum: Potential drug interactions during a three-decade study2007In: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 63, no 11, p. 1095-Article in journal (Refereed)
 • 54123.
  Åstrand, Emelie
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences. University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  Åstrand, Bengt
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences. Apoteket AB.
  Antonov, Karolina
  The Association of Pharmaceutical IndustryStockholm.
  Petersson, Göran
  University of Kalmar, School of Human Sciences. University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  Potential drug interactions during a three-decade study period: a cross-sectional study of a prescription register2007In: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 63, no 9, p. 851-859Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives  The increased risk of adverse events in patients receiving potentially interacting drugs has long been recognized. The purpose of the present study was to evaluate the change in the risk of receiving potentially interacting drugs during a period covering three decades and to examine the relative risk of actual drug combinations. Methods  The prescriptions from all individuals (about 8,000) with two or more prescriptions during three periods of 15 months, October to December 1983–1984, 1993–1994 and 2003–2004, were collected from an ongoing cohort study in the county of Jämtland, Sweden. The potential interactions were detected by a computerized system. Results  The relative risk (RR) of receiving potentially interacting drugs increased for type C interactions [RR: 1.177, 95% confidence interval (CI): 1.104–1.256] and decreased for type D interactions (RR: 0.714, 95% CI: 0.587–0.868) from the period 1983–1984 to 2003–2004. Polypharmacy for the participants increased by 61%, from 9.05 filled prescriptions per subject in 1983–1984 to 10.6 in 1993–1994 and 14.6 in 2003–2004. The RR was positively correlated to the pronounced increase in polypharmacy; in addition, an exponential relationship was found for the more severe type D interactions. Few interacting drug combinations were responsible for a large proportion of the risk. Conclusion  We conclude that the risk of receiving potentially interacting drugs was strongly correlated to the concomitant use of multiple drugs. The pronounced increase in polypharmacy over time implies a growing reason for prescribers and pharmacists to be aware of drug interactions. Recently established national prescription registers should be evaluated for drug interaction vigilance, both clinically and epidemiologically.

 • 54124. Åstrand, Johan
  et al.
  Papmehl-Dufay, Ludvig
  Kalmar County Museum.
  Blästbrukslämningar i Brånahult: aArkeologisk förundersökning av RAÄ 332 med flera lämningar 2008 : Brånahult 1:8, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the results from an archaeological trial excavation carried out in December 2008 at Brånahult, parish of Madesjö, Småland, southeast Sweden. The investigation was caused by plans of expanding a stone quarry into an area with previously recorded bloomery remains, RAÄ 332. A trial excavation performed in september 2008 just to the northeast of the present investigation area aimed at delimiting the bloomery remains towards the northeast. The exploitation plans have changed since the first trial excavation, and thus the aim of the present trial excavation was to delimit and establish the chronology, state of preservation, content and scientific potential of the bloomery and possibly other remains within an area of around 40 000 m2 to the south and west of the bloomery RAÄ 332. The investigation managed to clearly delimit the previously recorded bloomery site, and also to locate another similar but smaller bloomery site less than 100 m from the first one. Apart from these, two charcoal production sites, a stone quarry site, three clearance cairns and another heap of slag some 100-150 m to the northwest of the bloomery sites were found. Within the bloomery sites several well preserved stone constructions were identified. Samples of slag were ocularily analysed, and the results suggest that iron production on the site has been quite extensive. Three 14C-dated place the activities in the Middle Ages, around AD 1280-1460. Based on the results of the trial excavation, Kalmar County Museum suggests that any exploitation of the area should be pre- ceeded by an archaeological excavation of the two bloomery sites. Decision in this matter is taken by the County Administrative Board in Kalmar.

 • 54125.
  Åström, Alexander
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Hallberg, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Ola Rapace verkar ju lycklig, men hur gör då jag för att också bli det?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines which media messages related to happiness that can be found in interviews with famous people in the four largest lifestyle magazines in Sweden for the age group 16-34. The magazines are Cosmopolitan, Elle, Café and King. Depending on which magazine the reader chooses to read he/she will be presented with different roads to happiness. Common for all examined magazines are happiness factors related to personal goals, determination and work. Often in a causal connection where the goal orientation and determination is tied together with success in work and career for the interview persons. Cosmopolitan and King present relatively few roads to happiness in comparison with Elle and especially Café. One factor for happiness is the ability to choose your own road to happiness (Bok 2011). This means that Cosmopolitan and King from the perspective of their interview texts do not promote happiness to the same degree as Café and Elle.

 • 54126.
  Åström, Erik
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Is there an economic value for elite sports?: The case of Swedish Hockey League2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The economic value of sport has long been an interesting subject to study. Proponents arguing there is big monetary return for a region hosting a professional sports team. However, majority of studies done on the subject point in the same direction where it seems economic return are negligible. Researchers even argue there is rather an alternative cost where money could be better spent on other social structure such as education and health care. The value of sport creates both direct and indirect effect. In this essay I will look at whether there could be any indirect spillover effects from hosting a hockey team in the highest league. Due to its simplicity, a difference-in-difference (DiD) method will be used on municipalities hosting a hockey team. This when looking at Gross Regional Product (GRP), unemployment rate and population growth to municipalities without a hockey team. The results of this study are ambiguous and hard to interpret when sign on coefficient differ between variables and municipalities. However, there seem to be a correlation between lower unemployment rate and population growth and an increase in GRP when a team is qualifying to SHL. It cannot be determined whether this depend on economic growth or success of their professional sports team. 

 • 54127.
  Åström, Eva
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Ohlson, Sten
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Detection of weakly interacting anti-carbohydrate scFv phages using surface plasmon resonance2006In: Journal of molecular recognition, Vol. 19 (4), p. 282-286Article in journal (Refereed)
 • 54128.
  Åström, Fredrik
  et al.
  Lund University.
  Hammarfelt, Björn
  University of Borås.
  Hansson, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Scientific publications as boundary objects: theorising the intersection of classification and research evaluation2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction. When using bibliometrics for research evaluation, the classification of research fields is an issue of great importance. The purpose of this paper is to outline a brief theoretical framework for analysing the role of classification in research evaluation practices.

  Theory. Taking departure in the concept of ‘boundary objects’ we develop a theoretical framework for analyses of how scientific publications negotiate between different social worlds. Moreover, by adding the perspective of large evaluative infrastructures our study seeks to highlight tensions between local practices and global standards.

  Empirical example. One scientific article was analysed in terms of the different ways it can be classified on author and affiliation levels, on a documental level, and on a bureaucratic level.

  Discussion. Publications are boundary objects residing between social worlds: the context of communication and the context of evaluation. Tensions between social worlds become apparent in infrastructures, which aims to serve the demands both of communication and of evaluation.

  Topic areas: Knowledge organisation, Bibliometrics, scientometrics, informetricsKeywords: Research evaluation systems; Classification, Boundary object,

 • 54129.
  Åström, Fredrik
  et al.
  Lund University.
  Hammarfelt, Björn
  University of Borås ; Leiden University, Netherlands.
  Hansson, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Scientific publications as boundary objects: theorising the intersection of classification and research evaluation2017In: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 1, article id 1623Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction. When using bibliometrics for research evaluation, the classification of research fields is an issue of great importance. The purpose of this paper is to outline a brief theoretical framework for analysing the role of classification in research evaluation practices.

  Theory. Taking departure in the concept of ‘boundary objects’ we develop a theoretical framework for analyses of how scientific publications negotiate between different social worlds. Moreover, by adding the perspective of large evaluative infrastructures our study seeks to highlight tensions between local practices and global standards.

  Empirical example. One scientific article was analysed in terms of the different ways it can be classified on author and affiliation levels, on a documental level, and on a bureaucratic level.

  Discussion. Publications are boundary objects residing between social worlds: the context of communication and the context of evaluation. Tensions between social worlds become apparent in infrastructures, which aims to serve the demands both of communication and of evaluation.

 • 54130.
  Åström, Fredrik
  et al.
  Lunds Universitet.
  Hansson, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  How implementation of bibliometric practice affects the role of academic libraries2013In: Journal of Librarianship and Information Science, ISSN 0961-0006, E-ISSN 1741-6477, Vol. 45, no 4, p. 316-322Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses potential consequences of implementing bibliometrics as an institutionalized practice in academic libraries. Resultsare reported from a survey among libraries in Sweden with organized bibliometric activities. Incorporating bibliometric activities is oneway of redefining and widening the role of the library. Implementation of bibliometric practice is motivated by ambitions to providemore complete scholarly communication-related services, as well as to increase the visibility and status of libraries. Underlying reasonsare professional competencies such as metadata and bibliographic database management; and bibliometrics being strong within libraryand information science. Incorporating bibliometrics in academic libraries is also seen as a way of widening the professional profile oflibrarianship. The new role should, however, also be considered from the viewpoint of potential changes in how academic libraries areperceived when incorporating a monitoring function through bibliometric analyses of research performance in addition to traditionalservice-oriented functions.

 • 54131.
  Åström, Fredrik
  et al.
  Lunds Universitet.
  Hansson, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Librarianship and scientometrics: support or surveillance in the research publication process?2013In: Book of Abstracts of the 5th Qualitative and Quantitative International Conference (Rome, Italy: 4-7 June, 2013) / [ed] Anthi Katsirikou, ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology , 2013, p. CLXX-Conference paper (Refereed)
 • 54132.
  Åström, Fredrik
  et al.
  Lund University.
  Hansson, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Olsson, Michael
  University of Technology, Australia.
  Bibliometrics and the changing role of the university libraries2011Other (Other academic)
 • 54133.
  Åström, Jennifer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att anpassa sin musik till ett lead: En konstnärlig undersökning om att skapa musik utifrån beställningar från branschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 54134.
  Åström, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barns grovmotorik: Barns grovmotoriska rörelser på förskolegården2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn motoriskt nyttjar de miljöer som erbjuds på förskolegården. Detta genom att studera och undersöka ett antal utvalda grovmotoriska rörelser, var på förskolegården barnen väljer att utföra dessa grovmotoriska rörelser samt hur de utför dem.

  Studien vilar på en epigenetisk teorigrund som resonerar kring huruvida barns motorikutveckling är avhängig gener och arv, följer förutbestämda stadier utifrån ålder och mognad eller om miljön har någon betydelse för och inverkan på barns motoriska utveckling.

  Jag har genomfört en studie vars insamlade empiri och data är såväl kvalitativ som kvantitativ. Empirin har samlats in med hjälp av observationsscheman. Parallellt med utförda observationer har kompletterande fältanteckningar förts löpande. Dessa metodval har således resulterat i både kvalitativa och kvantitativa data. Under observationerna har totalt fjorton barn i åldrarna 1-5 år varit närvarande.

   

  Studiens resultat visar att barnen ute på förskolegården i stor utsträckning väljer att utföra de observerade grovmotoriska rörelserna i naturlika miljöer. Barnen väljer att hoppa från klippväggar och klättra i klätterträd istället för att till exempel klättra på tillverkade klätterställningar som också finns tillgängliga på förskolegården. I studien framkommer även hur barnen utför de, för observation utvalda, grovmotoriska rörelserna. Utifrån det, för studien valda, teoretiska perspektivet förs diskussion om huruvida barnens olika rörelsemönster beror på ålder eller vad som annars orsakar dessa iakttagna skillnader och likheter i barnens motoriska utveckling.

 • 54135.
  Åström, Mats
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Abundance and fractionation patterns of rare earth elements in streams affected by acid sulphate soils2001In: Chemical Geology, Vol. 175, p. 249-258Article in journal (Refereed)
 • 54136.
  Åström, Mats
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Effect of widespread severely acidic soils on spatial features and abundance of trace elements in streams2001In: Journal of Geochemical Exploration, Vol. 73, p. 181-191Article in journal (Refereed)
 • 54137.
  Åström, Mats
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Environmental Science - Characteristics, environmental loading and remedial measures of boreal acid sulphate soils – Preface2005In: Agricultural and food science, Vol. 14 (1), p. 3-4Article in journal (Other academic)
 • 54138.
  Åström, Mats
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Hydrological and soil geochemical controls of the abundance and fractionation patterns of rare earth elements in a periodically acidic Boreal stream2001In: Geochemistry – exploration, environment, analysis, Vol. 1, p. 101-108Article in journal (Refereed)
 • 54139.
  Åström, Mats
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Mobility of Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni and V in sulphide-bearing fine-grained sediments exposed to atmospheric O2: an experimental study1998In: Environmental Geology, Vol. 36, p. 219-226Article in journal (Refereed)
 • 54140.
  Åström, Mats
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Mobility of Al, P and alkali and alkaline earth metals in acid sulphate soils in Finland1998In: Science of the Total Environment, Vol. 215, p. 19-30Article in journal (Refereed)
 • 54141.
  Åström, Mats
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Partitioning of transition metals in reduced and oxidised zones of sulphide-bearing fine-grained sediments1998In: Applied Geochemistry, Vol. 13, p. 697-617Article in journal (Refereed)
 • 54142.
  Åström, Mats
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  The effect of acid soil leaching on trace element abundance in a medium-sized stream, W.Finland2001In: Applied Geochemistry, Vol. 16, p. 387-396Article in journal (Refereed)
 • 54143.
  Åström, Mats
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Aaltonen, E K
  Koivusaari, J
  Changes in leaching patterns of nitrogen and phosphorus after artificial drainage of a boreal forest - a paired catchment study in Lappajarvi, western Finland2005In: Boreal environment research, Vol. 10 (1), p. 67-78Article in journal (Refereed)
 • 54144.
  Åström, Mats
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Aaltonen, E K
  Koivusaari, J
  Effect of ditching operations on stream-water chemistry in a Boreal forested catchment2001In: Science of the Total Environment, Vol. 279, p. 117-129Article in journal (Refereed)
 • 54145.
  Åström, Mats
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Aaltonen, E K
  Koivusaari, J
  Impact of ditching in a small forested catchment on concentrations of suspended material, organic carbon, hydrogen ions and metals in stream water2001In: Aquatic Geochemistry, Vol. 57, p. 57-73Article in journal (Refereed)
 • 54146.
  Åström, Mats
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Aaltonen, E K
  Koivusaari, J
  Impact of forest ditching on nutrient loadings of a small stream - a paired catchment study in Kronoby, W. Finland2002In: Science of the Total Environment, Vol. 297, p. 127-140Article in journal (Refereed)
 • 54147.
  Åström, Mats
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Björklund, A
  Geochemistry and acidity of sulphide-bearing postglacial sediments of western Finland1997In: Environmental Geochemistry and Health, Vol. 19, p. 155-164Article in journal (Refereed)
 • 54148.
  Åström, Mats
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Björklund, A
  Hydrogeochemistry of a stream draining sulphide-bearing postglacial sediments in Finland1996In: Water, Air and Soil Pollution, Vol. 89, p. 233-246Article in journal (Refereed)
 • 54149.
  Åström, Mats
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Björklund, A
  Impact of acid sulphate soils on stream water geochemistry in western Finland1995In: Journal of Geochemical Exploration, Vol. 55, p. 163-170Article in journal (Refereed)
 • 54150.
  Åström, Mats
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Corin, N
  Abundance, sources and speciation of trace elements in humus-rich streams affected by acid sulphate soils2000In: Aquatic Geochemistry, Vol. 6, p. 367-383Article in journal (Refereed)
1080108110821083108410851086 54101 - 54150 of 54642
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf