lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1080108110821083108410851086 54101 - 54150 of 55630
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 54101.
  Wärdig, Rickard
  et al.
  Linköping university, Sweden.
  Hadziabdic, Emina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hjelm, Katarina
  Uppsala university, Sweden.
  Healthcare staff’s evaluation of a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area2019In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 28, no 9-10, p. 1473-1481Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To evaluate a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area where a high proportion of the patients have limited language ability in Swedish, from the perspective of healthcare personnel. Background: Increased global migration results in higher vulnerability in migrants, with the risk of increased morbidity and mortality. Migrants’ health often deteriorates, which can be attributed to an increased level of stress and adaptation to a new lifestyle. Therefore, immigrants are at higher risk of being affected by, for example, cardiovascular diseases and diabetes. This requires access to good health care. Design: A qualitative exploratory study was conducted, using semi-structured interviews. Content analysis was used in the analysis process. Methods: Semi-structured interviews were held with 15 purposively sampled doctors and nurses, working at a healthcare centre in Sweden. Data were collected during autumn 2017. The study was performed in accordance with COREQ. Results: Working at the walk-in centre involved caring for everything from basic to advanced health problems and meant a high pace that required stress-resistant personnel. The walk-in centre was described as both promoting and threatening patient safety. The personnel had several ideas on how to develop the walk-in centre. Conclusions: A walk-in centre can be seen as a necessity related to issues of ensuring patient safety and delivering care for everyone in an immigrant-dense area. However, it cannot be the only form of care offered, as it seems not be adapted to certain groups, such as people with disabilities and the elderly. Relevance to clinical practice: The findings emphasise that a walk-in centre is a way to increase accessibility for the entire population and offer equal care for all, even if it involves challenges that need to be addressed.

 • 54102.
  Wärdig, Rikard
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Hadziabdic, Emina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hjelm, Katarina
  Uppsala University, Sweden.
  Healthcare staff's evaluation of a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area2019In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 28, no 9-10, p. 1473-1481Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives

  To evaluate a walk‐in centre at a healthcare centre in an immigrant‐dense area where a high proportion of the patients have limited language ability in Swedish, from the perspective of healthcare personnel.

  Background

  Increased global migration results in higher vulnerability in migrants, with the risk of increased morbidity and mortality. Migrants’ health often deteriorates, which can be attributed to an increased level of stress and adaptation to a new lifestyle. Therefore, immigrants are at higher risk of being affected by, for example, cardiovascular diseases and diabetes. This requires access to good health care.

  Design

  A qualitative exploratory study was conducted, using semi‐structured interviews. Content analysis was used in the analysis process.

  Methods

  Semi‐structured interviews were held with 15 purposively sampled doctors and nurses, working at a healthcare centre in Sweden. Data were collected during autumn 2017. The study was performed in accordance with COREQ.

  Results

  Working at the walk‐in centre involved caring for everything from basic to advanced health problems and meant a high pace that required stress‐resistant personnel. The walk‐in centre was described as both promoting and threatening patient safety. The personnel had several ideas on how to develop the walk‐in centre.

  Conclusions

  A walk‐in centre can be seen as a necessity related to issues of ensuring patient safety and delivering care for everyone in an immigrant‐dense area. However, it cannot be the only form of care offered, as it seems not be adapted to certain groups, such as people with disabilities and the elderly.

  Relevance to clinical practice

  The findings emphasise that a walk‐in centre is a way to increase accessibility for the entire population and offer equal care for all, even if it involves challenges that need to be addressed.

 • 54103.
  Wärlinge, Gustav
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Martin, Patrik
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Processorbelastning vid bearbetning av inkommande ARP och NDP-paket2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 54104.
  Wärme, Jennica
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Erlandsson, Malin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Att leva för stunden: Föräldrars självbiografiska upplevelser när ett barn drabbas av leukemi2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  När barnet drabbades av leukemi förändrades familjens livsvärld och de tvingades omprioritera sin vardag. Föräldrarnas syn på sjukdomen och dess konsekvenser påverkade hur det sjuka barnet upplevde situationen. Sjukdomen medförde inte enbart negativa känslor utan även positiva. Sjuksköterskan hade en viktig roll när det handlade om att ge känslomässigt stöd och information åt föräldrarna. Syfte: Syftet med studien var att belysa svenska föräldrars upplevelser av den förändrade livsvärlden samt hur den hanterades, när ett av deras barn drabbades av leukemi. Metod: En kvalitativ ansats användes för att besvara syftet. Datainsamlingsmetoden som användes var fyra självbiografier, vilka analyserades utifrån en latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisades i tre teman med tillhörande subteman. De viktigaste fynden som gjordes var att familjen drabbades av en stor ovisshet inför framtiden och att detta medförde blandade känslor hos föräldrarna. Familjens vardag och deras förhållanden till varandra förändrades också, vilket hanterades genom att försöka leva i nuet. Slutsats: Resultatet av analysen bidrog till en ökad förståelse och medvetenhet för föräldrarnas och den övriga familjens situation.

 • 54105.
  Wärmé, Anna
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Ambulanspersonalens behov och erfarenheter av avlastande samtal: - En empirisk studie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambulanssjuksköterskan utsätts i sitt yrkesutövande för en rad olika påfrestningar som kan påverka den psykiska hälsan. Genom avlastande samtal kan dessa påfrestningar bearbetas dock är nyttan med denna form av stöd omdiskuterad. Syftet med studien var därför att undersöka om ambulanspersonal upplever att de har behov av avlastande samtal samt vilka erfarenheter ambulanspersonal har av avlastande samtal. Studien genomfördes som en enkätundersökning som skickades via ett internt datanätverk till nio ambulansstationer i Stockholms län. De 102 besvarade enkäterna delades in i en kvantitativ del som bestod av de bundna svarsalternativen i enkäten. De kvantitativa svaren analyserades av systemet Ping Pong och sammanställdes till deskriptiv statistik. Den kvalitativa delen bestod av de obundna svarsalternativen och de analyserades med en metod för textanalys som var influerad av Giorgi. Resultatet visade att av de 102 svarande så ansåg 50 % att det i mycket hög grad fanns ett behov av avlastande samtal. Även erfarenheter från avlastande samtal fanns, 66 personer hade under det senaste året deltagit i någon form av avlastande samtal. Det framfördes både negativa och positiva erfarenheter, de negativa erfarenheterna handlade mest om samtalens upplägg medan de positiva erfarenheterna belyste det positiva med att samtal erbjuds och genomförs. Mer forskning efterlyses i ämnet då ambulanspersonalens psykiska välbefinnande kan påverka omvårdnaden av patienten negativt.

 • 54106.
  Wärmé, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hoang, Hoa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att belysa sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner i sluten somatisk vård:  En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan som uppkommer i sluten somatisk vård i Sverige. Vårdrelaterade infektioner är infektioner patienter får i samband med medicinsk eller kirurgisk behandling eller omvårdnad inom sluten somatisk vård. Problemet skapar ett stort lidande för patienter och samhället globalt. Tillämpning av handhygien är den viktigaste förebyggande åtgärden för att motverka vårdrelaterade infektioner. Syfte: Belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner inom sluten somatisk vård. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes där elva artiklar analyserades. Artiklarna hade både kvantitativa, kvalitativa och mixade ansatser. Resultat: Resultatet av studien visade ett flertal faktorer som delas in i två huvudrubriker där flera underkategorier passade in. Kategorin organisatoriska faktorer innebar hög arbetsbelastning, begränsat material, interventioner samt ledarskap och feedback. Den andra kategorin vid namn individuella faktorer innefattade underkategorierna kunskap samt attityd och ansvar. Slutsats: Trots att riktlinjer om handhygien har funnits under längre tid kvarstår brister vid tillämpning av handhygienrutiner, vilket innebär att ytterligare förbättring krävs. Genom att öka medvetenheten hos sjuksköterskor beträffande dessa faktorer skapas förutsättningar till att förbättra det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner.

 • 54107.
  Wärnehall, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Häggblad, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att möjliggöra anhörigas närvaro vid återupplivning i samband med hjärtstopp.: En enkätstudie.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt internationella riktlinjer, bör anhöriga erbjudas möjlighet att närvara under återupplivning. Rekommendationen är att sjuksköterskor skall finnas till för att ge information till de anhöriga under pågående återupplivning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vanligt det är sjuksköterskan erbjuder anhöriga att närvara vid återupplivning, samt vilka faktorer som kan inverka på sjuksköterskans beslutstagande. Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Från Länssjukhuset i Kalmar rekryterades 240 kliniska sjuksköterskor som deltog i enkätstudie. Data bearbetades genom bivariatanalysmetod, där deskriptiv data redovisas genom frekvenser, procent, spridning och medelvärde. Samband mellan variabler undersöktes genom korrelationsanalys. Resultat: Antal sjuksköterskorna som varit med om en återupplivning var 82,9 % (n=199). Antalet sjuksköterskor som angav att det fanns anhöriga på avdelningen i samband med återupplivning var 45,2 % (n=90), varav 38,9 % (n=35) av de sjuksköterskorna erbjöd anhöriga att närvara. Det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan sjuksköterskors erbjudande till anhöriga att närvara vid återupplivning och sjuksköterskors ålder, år i yrket samt antal hjärtstopp sjuksköterskan har varit med om i sin yrkesroll. De flesta sjuksköterskor tror att de skulle erbjuda anhöriga att närvara om det finns personal som tar hand om den anhörige. Enligt 50,4 % (n=121) av sjuksköterskorna var skälet till att anhöriga inte var närvarande vid återupplivning, att de inte var på plats på sjukhuset vid återupplivningstillfället. Slutsats: Baserat på aktuellt underlag, dras slutsatsen att ju mer erfarenhet sjuksköterskor har av återupplivning desto mer tenderar de att erbjuda anhöriga att närvara under förutsättning att de anhöriga finns på plats på sjukhuset.

 • 54108.
  Wärnlund, Marielle
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Nivågrupper i matematik?: Synpunkter från lärare som undervisar i årskurs 7-92008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att undersöka vilka synpunkter matematiklärare i årskurs 7-9 har på nivågrupper som undervisningsform. Detta för att försöka klargöra varför vissa skolor/lärare väljer att undervisa i nivågrupper och andra inte. Det finns både forskning som stödjer och som inte stödjer valet av nivågrupper. En av anledningarna till den oenighet som råder är att frågan om nivågruppering har både en pedagogisk och en ideologisk aspekt.

  Uppsatsen inleds med en bakgrund bestående av en kort historik, styrdokument och en sammanställning av forskning kring nivågrupper i matematik. Därefter presenteras en enkätundersökning som riktar sig till matematiklärare i årskurs 7-9. Undersökningen behandlar dels organisatoriska frågor kring nivågrupper, dels åsiktsfrågor om vilka elever som främjas genom valet av undervisningsform. Resultaten från undersökningen visar att organisationen kring nivågrupper är ganska styrd av läraren, där byte mellan grupperna är möjliga men problematiska för både lärare och elever. Lärare som undervisar i nivågrupper anser att nivågrupper främjar både högpresterande och lågpresterande elever. Lärare som undervisar i heterogena klasser menar däremot att nivågrupper främst främjar högpresterande elever.

 • 54109.
  Wärnsund, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Spela roll!: En studie om elevers roller i klassrummet2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Erving Goffman kan man se samhället som en teater där vi alla spelar roller och försöker göra intryck på varandra. Likaså har eleverna roller i klassrummet och då gruppen är viktig för individen påverkas eleven av de normer och förväntningar som finns. Förutom rollteorin berör denna studie teorier om gruppen, lärande och självbild. 

  Syftet med denna uppsats är att ge lärare en djupare förståelse för huruvida rollerna påverkar eleverna, deras beteenden och i sin tur elevernas lärande.

  Metoden är kvalitativ och jag har använt mig av det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik. Under fem dagar observerade jag klassen under lektionstid och intervjuer med tio elever har gjorts. Eleverna var tio år gamla och gick därmed i år fyra.

  I resultatet visas de olika rollerna som finns i klassrummet och hur de märks och upprätthålls under lektionerna. I studien såg jag att rollen påverkar elevens agerande och i sin tur lärandet på så vis att det finns förväntningar på den roll som eleven har och dessa påverkar i sin tur elevens självbild. Självbilden och lärandet kan påverka varandra åt båda håll.

 • 54110.
  Wästberg, Marcus
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Eklund, Charlotte
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Attityder till kvinnligt och manligt ledarskap2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine if preferred stereotypical leadership and gender could predict women’s employability to leading positions. The survey, which was selfconstructed containing a scenario module was conducted on co-workers (N=97) in the Vaxjo area. The result showed that the female candidate in the scenario was preferred as leader prior to the male candidate. However, there were no gender differences between the male and female participants’ preferred stereotypical leadership. The findings did not support the hypotheses.

 • 54111.
  Wästerlund, Lizette
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att säkerställa likvärdig utbildning för nyanlända: Ramfaktorer och intersubjektivitet i systematiskt kvalitetsarbete2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur vissa avgörande faktorer i organisationen av det systematiska kvalitetsarbetet gör att detsamma kan säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever. Studien har tillkommit i en kontext där antalet nyanlända elever drastiskt ökat på kort tid vilket skapat ett omedelbart behov av att se över skolans verksamhet på ett sådant sätt att nyanlända elevers förutsättningar att nå de nationella målen med utbildningen, säkerställs.

  Studien tar genom en hermeneutisk ansats sin utgångspunkt i det relationella perspektiv som utgör grunden för den intersubjektivitet som möjliggörs genom skapandet och upprätthållandet av ett adekvat ramverk. Resultaten i studien bearbetas och förklaras med hjälp av såväl Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori som Moira von Wrights teori kring intersubjektivitet.

  Genom semistrukturerade intervjuer av två tjänstemän på ledande positioner inom en kommunal skolhuvudman, deltagande observationer av mig som specialpedagog samt fyra olika verksamhetsbeskrivningar har studiens syfte nåtts och dess frågeställningar besvarats. Avgörande för ett adekvat systematiskt kvalitetsarbete har inom den studerade huvudmannen varit organisationen av förvaltningen som ramverk för utvecklingsarbetet. Ett relationellt perspektiv på upprättandet av ramar har för huvudmannen inneburit att processen för det systematiska kvalitetsarbetet i stor utsträckning bygger på kvalitativa intersubjektiva möten som i sin tur tycks leda till ett närmande av målet – en likvärdig utbildning för nyanlända elever.

 • 54112.
  Wågenberg, Jonas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Karlsson, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Varför är solfjärrvärme så ovanligt?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 54113.
  Wågesson, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lindberg, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hagvall, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Riskfaktorer och missbruk: En tvärsnittsstudie baserad på ungdomar vid Maria-mottagningarna, 20142016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa vilka riskfaktorer som kan påverka missbrukets svårighetsgrad hos ungdomar i öppenvård. Frågeställningarna har handlat om ifall man kan se ett samband mellan specifika riskfaktorer och missbrukets svårighetsgrad i UngDOK och hur antalet riskfaktorer påverkar. Uppsatsen är en tvärsnittsstudie baserad på en kvantitativ forskningsmetod med hjälp av material från UngDOK. Det har under studiens gång tagits fram tidigare forskning för det valda området för att kunna skaffa sig en överskådlig blick av vad som är relevant. Hypotesen var att ungdomar med många riskfaktorer löper större risk att utveckla en hög svårighetsgrad i sitt missbruk. För att analysera materialet har statistikprogrammet IMB SPSS 23 använts. Resultatet visar att de riskfaktorer som har ett signifikant samband är fritid/sysselsättning, problem i skolan, missbrukproblem- psykiska problem- och våld i uppväxtmiljö, fysiskt- psykiskt- och sexuellt våld, depression, våldsamt beteende, allvarlig händelse och tidigare vård. Ett signifikant samband kunde även hittas mellan antal riskfaktorer och missbrukets svårighetsgrad.Det vill säga att ju fler riskfaktorer en ungdom har, desto svårare missbruk.

 • 54114.
  Wåghäll Nivre, Elisabeth
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.
  Schirrmacher, BeateStockholms universitet, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.Egerer, ClaudiaStockholms universitet, Engelska institutionen.
  (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History: The Representation of the Past in Literary and Material Culture2013Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This volume holds a number of contributions from a conference held at Stockholm University 2–4 September, 2010: (Re)ContextualizingLiterary and Cultural History. The aim of the conference was to gather scholars from a variety of disciplines, not only to investigate material or literary history and culture but also to bring theoretical aspects from different elds of research into play. The conference thus brought together scholars to (re-)examine the importance of historical perspectives in literary studies, and to scrutinize the impact of cultural studies on early modern scholarship. A selection of revised papers was chosen for publication in this volume. It is divided into three parts: I Theorizing Literary and Cultural History II Ordering Thoughts—Making Sense of the World, and III Communicating Things and Thoughts.

 • 54115.
  Wågman, Tony
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Andersson, Emma
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Det praktiska arbetet inom äldreomsorgen: - en studie ur ett nyinstitutionellt perspektiv2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  D-uppsats i sociologi

  Författare: Emma Andersson och Tony Wågman

  Titel: Det praktiska arbetet inom äldreomsorgen – en studie ur ett nyinstitutionellt organisationsperspektiv

  Studien behandlar det dagliga, praktiska arbetet inom äldreomsorgen och belyser vilka rutiner och praktiker som arbetet koncentreras kring. Kartläggningen av detta visade sig vid jämförelse med tidigare studier på området, avslöja snarlika tillvägagångssätt. Syftet med uppsatsen är därför att förklara och förstå hur två organisationer och dess medarbetare, tagna ur helt skilda kontexter, kan uppvisa dessa likheter vad gäller rutiner och praktiker kopplade till arbetsuppgifterna med de boende. Vi vill urskilja vilka faktorer och mekanismer som är verksamma och har betydelse för spridning av rutiner och praktiker, men även för etablerandet och upprätthållandet av dem i organisationen.

  Insamlingen av material har genomförts med hjälp av observationer i det praktiska arbetets miljö, samt intervjuer med arbetstagarna och de boende. Utöver detta har andra aktörer med kopplingar till äldreomsorgens verksamheter intervjuats. Dessutom har en betydande del material samlats in via Internet, då lagtexter och övergripande information om kommuner och verksamheter inom äldreomsorgen varit nödvändig.

  Våra huvudsakliga slutsatser innefattas av att det råder en betydande isomorfism på det organisatoriska fältet, vilket gör att organisationer som utför omsorgsarbete tenderar att arbeta på ungefär samma sätt. Vi menar att rutiner och praktiker är institutionaliserade på fältet och därmed för givet tagna, vilket lämnar litet utrymme för en enskild organisation att utföra omsorgsarbetet på ett annorlunda sätt. Detta avspeglas i organisationens rekryteringsarbete, där det finns tydliga tecken på att en specifik kunskap efterfrågas. Genom att organisationerna på fältet har utvecklat flertalet samarbeten och nätverk finns goda förutsättningar för spridning av rutinerna och praktikerna. Vår studie visar dock på att de etablerade arbetssätten inte per automatik tas över av dem som utför det praktiska arbetet. Det krävs ett kontinuerligt arbete med att legitimera rådande arbetssätt och upprätthållandet av dem. Hur detta går till kan bero på gruppsammansättningens karaktär i den enskilda organisationen.

 • 54116.
  Wågman, Tony
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Remes, Jenni
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Avvikande beteende i skolan: - en fallstudie över identifieringsprocessen av ADHD2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  C-uppsats i sociologi

  Författare: Jenni Remes och Tony Wågman

  Titel: Avvikande beteende i skolan – en fallstudie över identifieringsprocessen av ADHD

  Studien behandlar avvikande beteende i skolan och identifieringsprocessen av ADHD där. Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka mekanismer som har betydelse för urskiljandet av dessa elever. Genom att studera processen, som tar sin början i klassrummet och slutar med en diagnossättning, vill vi förklara varför pojkar från socialgrupp 3 är klart överrepresenterade i diagnosstatistiken. Förhållandet mellan klass, kön och diagnos har inte tidigare problematiserats och förklaringarna till varför pojkarna är överrepresenterade återfinns i andra vetenskapliga discipliner än sociologin.

  Kartläggningen av identifieringsprocessen har genomförts med hjälp av öppna intervjuer med olika aktörer på skolans arena samt de instanser som tar vid när processen går vidare utanför skolans organisation.

  Våra huvudsakliga slutsatser innefattas av att klassrumssituationen är den viktigaste porten på väg mot diagnos och att identifieringen där sker utifrån olika normaliteter för pojkar och flickor samt av en viss godtycklighet i sorteringen av elever. Detta argument stärks av att övriga instansers arbete i någon form utgår från klassrumssituationen och det problem som upplevs där. Samtidigt finns det ett ojämlikt maktförhållande mellan lärare och föräldrar som innebär att lärarnas problembild är den som har tolkningsföreträde. Att barnets beteende är avvikande räcker inte för att processen ska sättas igång, det måste upplevas som ett problem för andra. Studien argumenterar även för att det är utvecklandet av en motståndsstrategi i skolan, som kan kopplas till kön och klass, som resulterar i att pojkarna från socialgrupp 3 är överrepresenterade i diagnosstatistiken.

 • 54117.
  Wågman, Åsa
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Ger hindrad avrinning mer våtmarker och därmed ökad grundvattennivå på södra Öland?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 240 HE creditsStudent thesis
 • 54118.
  Wågström, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Sjömar, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Datorhälpmedel för funktionsnedsatta elevers inlärning: En systematisk litteraturstudie gällande IKT som hjälpmedel för specialpedagogik i och utanför skolan.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en systematisk litteraturstudie. Vi har använt oss av sökmotorerna DIVA, ERIC, LIBHUB, LIBRIS, Google och SWEPUB. Majoriteten av vår litteratur är publicerad av Svenska forskare på Engelska. Litteraturstudien har som syfte att beröra IKT inom skolans värld för personer med både fysiska och psykiska funktionshinder. Studien innehåller tre olika perspektiv, Lärare, elev och förälder. I studien beskrivs det hur pedagogerna fortbildas, fördelarna med datorerna för denna grupp elever men också nackdelarna, vilka hjälpmedel som finns att tillgå och hur eleverna kan med hjälp av internet kommunicera och utvecklas.

 • 54119.
  Wåhlin, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Förutsättningar för intern kommunikation- En empirisk studie om medarbetares upplevelse av kommunikationen med sin närmsta chef2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad som upplevs som förutsättningarna för intern kommunikation uppåt i en organisation, från medarbetare till närmsta chef, samt på vilka olika sätt medarbetarna själva kommunicerar med sin chef.  I studien söks svaren på frågeställningarna; Hur ser förutsättningarna ut för kommunikation från medarbetare till chef? Vilka kanaler använder medarbetarna för att kommunicera till chefen? En kvalitativ metod har används, där det empiriska materialet samlats in med hjälp av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Genom arbetsprocessen har en hermeneutisk tolkning gjorts av empirin. Resultatet visar på att en liten organisation, samt en lyhörd och synlig chef, är förutsättningar för en god intern kommunikation, från medarbetare till närmsta chef. Kommunikationskanaler som används för en kommunikation till chefen är bland annat mejl, möten, personliga samtal och medarbetarsamtal.

 • 54120.
  Wåhlin, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Council ; Kalmar County Hospital.
  Empowerment in critical care - a concept analysis2017In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 31, no 1, p. 164-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The purpose of this paper was to analyse how the concept of empowerment is defined in the scientific literature in relation to critical care. As empowerment is a mutual process affecting all individuals involved, the perspectives of not only patients and next of kin but also staff were sought.

  METHOD: A literature review and a concept analysis based on Walker and Avant's analysis procedure were used to identify the basic elements of empowerment in critical care. Twenty-two articles with a focus on critical care were discovered and included in the investigation.

  FINDINGS: A mutual and supportive relationship, knowledge, skills, power within oneself and self-determination were found to be the common attributes of empowerment in critical care. The results could be adapted and used for all parties involved in critical care - whether patients, next of kin or staff - as these defining attributes are assumed to be universal to all three groups, even if the more specific content of each attribute varies between groups and individuals.

  CONCLUSION: Even if empowerment is only sparsely used in relation to critical care, it appears to be a very useful concept in this context. The benefits of improving empowerment are extensive: decreased levels of distress and strain, increased sense of coherence and control over situation, and personal and/or professional development and growth, together with increased comfort and inner satisfaction.

 • 54121.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linköping University ; Kalmar Hospital.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Empowerment from the perspective of next of kin in intensive care2009In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, no 18, p. 2580-2587Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To describe next of kin empowerment in an intensive care situation. Background. Next of kin is important in reducing intensive care patients' fear and anxiety. However, admission to an intensive care unit is often recognised as an extremely stressful event, causing next of kin to experience shock, fear, anxiety and vulnerability. More knowledge is needed about how next of kin in intensive care can be empowered.

  DESIGN: The study was conducted using a phenomenological method.

  METHODS: Ten interviews were conducted with intensive care patients' next of kin.

  FINDINGS: Perceptions of both a genuine will and a capacity to help and relieve were found to be essential for next of kin's experiences of empowerment in an intensive care situation. All informants were empowered by a caring atmosphere where they received continuous, straightforward and honest information that left room for hope and in which closeness to the patient was facilitated and medical care was perceived as the best possible. Some of the informants were also strengthened by support from other family members and/or by being involved in caring for the patient.

  CONCLUSIONS: Next of kin empowerment was found to be associated with being met with human warmth and sensitivity. This emphasises the importance of discussing attitudes and behaviours as well as surveillance and treatment when trying to improve the care of next of kin in intensive care unit and when working with staff development.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Knowledge of how to empower next of kin in an intensive care situation allows caring staff to support these persons in a more sensitive and appropriate way. Findings underline the importance of creating caring relations with patients' next of kin.

 • 54122.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Kalmar Hospital ; Linköping University ; Kalmar County Council.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Empowerment in intensive care: patient experiences compared to next of kin and staff beliefs2009In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 25, no 6, p. 332-340Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Experiences of critically ill patients are an important aspect of the quality of care in intensive care units. If next of kin and staff try to empower the patient, this is probably performed in accordance with their beliefs about what patients experience as empowering. As intensive care patients often have difficulties communicating, staff and next of kin need to interpret their wishes, but there is limited knowledge about how correct picture next of kin and staff have of the intensive care patient's experiences. The aim of this study was to compare intensive care patients' experiences of empowerment with next of kin and staff beliefs. Interviews with 11 intensive care patients, 12 next of kin and 12 staff were conducted and analysed using a content analysis method. The findings showed that the main content is quite similar between patient experiences, next of kin beliefs and staff beliefs, but a number of important differences were identified. Some of these differences were regarding how joy of life and the will to fight were generated, the character of relationships, teamwork, humour, hope and spiritual experiences. Staff and next of kin seemed to regard the patient as more unconscious than the patient him/herself did.

 • 54123.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Kalmar Hospital ; Linköping University ; Kalmar County Council.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Patient empowerment in intensive care: an interview study2006In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 22, no 6, p. 370-377Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intensive care patients often experience a lack of control, as well as inner chaos. Experiences from intensive care can continue to affect patients for a long time. Empowerment is a positive and dynamic process that focuses on people's strengths, rights and abilities. It takes on different expressions for different people in different environments and must be described by the people involved. The aim of this study was to describe patient empowerment in an intensive care situation. The study was based on open-ended interviews with 11 patients in two intensive care units. The interviews were analysed according to the empirical phenomenological psychological method. The results showed that patient empowerment in intensive care consists of strengthening and stimulating the patients' own inherent joy of life and will to fight. A positive environment that encouraged feelings of value and motivation and in which the patient felt safe, received additional care and participated as he/she wished had a positive influence.

 • 54124.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linköping University ; Kalmar Hospital.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Malmö University ; Malmö University Hospital.
  Staff empowerment in intensive care: nurses' and physicians' lived experiences2010In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 26, no 5, p. 262-269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: The purpose of the study was to describe empowerment from the perspective of intensive care staff. What makes intensive care staff experience inner strength and power?

  BACKGROUND: Intensive care staff are repeatedly exposed to traumatic situations and demanding events, which could result in stress and burnout symptoms. A higher level of psychological empowerment at the workplace is associated with increased work satisfaction and mental health, fewer burnout symptoms and a decreased number of sick leave days.

  METHOD: Open-ended interviews were conducted with 12 intensive care unit (ICU) staff (four registered nurses, four enrolled nurses and four physicians) in southern Sweden. Data were analysed using a phenomenological method.

  FINDINGS: Intensive care staff were found to be empowered both by internal processes such as feelings of doing good, increased self-esteem/self-confidence and increased knowledge and skills, and by external processes such as nourishing meetings, well functioning teamwork and a good atmosphere.

  CONCLUSION: Findings show that not only personal knowledge and skills, but also a supporting atmosphere and a good teamwork, has to be focused and encouraged by supervisors in order to increase staff's experiences of empowerment. Staff also need a chance to feel that they do something good for patients, next of kin and other staff members.

 • 54125.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital.
  Samuelsson, Peter
  Kalmar County Hospital.
  Ågren, Susanna
  Linköping University.
  What do patients rate as most important when cared for in the ICU and how often is this met?: an empowerment questionnaire survey2017In: Journal of critical care, ISSN 0883-9441, E-ISSN 1557-8615, Vol. 40, p. 83-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to explore what patients rate as being of the greatest importance and less important, when being cared for in the intensive care unit (ICU). The aim was also to examine the extent to which these topics are met.

  In the Patient Empowerment Questionnaire (PEQ-ICU), patients were first asked to rate the importance of 28 items, and then how often those topics were met during their stay in the ICU.  

  Having trust/confidence in staff, Receive visits from next of kin, Staff being positive to visitors, Receive pain relief, Staff showing human warmth, and Staff trying to strengthen my life spirit were the items that most patients evaluated as being of the greatest importance. The items Staff being positive to visitors, Receiving pain relief and Receive visits from next of kin, were the items most frequently considered as “always met”, while the items Have influence and Receive help to look forward were less often met.

  It was found that there is a potential for improvement in helping the ICU patients to maintain contact with reality, remind them about their importance to someone or something, and what they could look forward to when becoming healthier and returning to ordinary life.

  Highlights

  • Relationships and caring atmosphere were considered to be of greater importance than physical help and support.
  • Get visits from next of kin was found to be the second most important topic to ICU patients, after Have trust in staff.
  • ICU patients need help to get their life spirit strengthen e.g. by being reminded about what they could look forward to.
 • 54126.
  Wålinder, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Evaluation of logistic regression and random forest classification based on prediction accuracy and metadata analysis2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Model selection is an important part of classification. In this thesis we study the two classification models logistic regression and random forest. They are compared and evaluated based on prediction accuracy and metadata analysis. The models were trained on 25 diverse datasets. We calculated the prediction accuracy of both models using RapidMiner. We also collected metadata for the datasets concerning number of observations, number of predictor variables and number of classes in the response variable.    

  There is a correlation between performance of logistic regression and random forest with significant correlation of 0.60 and confidence interval [0.29 0.79]. The models appear to perform similarly across the datasets with performance more influenced by choice of dataset rather than model selection.     Random forest with an average prediction accuracy of 81.66% performed better on these datasets than logistic regression with an average prediction accuracy of 73.07%. The difference is however not statistically significant with a p-value of 0.088 for Student's t-test.    

  Multiple linear regression analysis reveals none of the analysed metadata have a significant linear relationship with logistic regression performance. The regression of logistic regression performance on metadata has a p-value of 0.66. We get similar results with random forest performance. The regression of random forest performance on metadata has a p-value of 0.89. None of the analysed metadata have a significant linear relationship with random forest performance.    

  We conclude that the prediction accuracies of logistic regression and random forest are correlated. Random forest performed slightly better on the studied datasets but the difference is not statistically significant. The studied metadata does not appear to have a significant effect on prediction accuracy of either model.

 • 54127.
  Wångdahl, Max
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Östling, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Det här är Mixed Martial Arts!: En kvantitativ innehållsanalys om hur svensk dagspress framställer MMA2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose/aim: This study was performed in order to describe how Mixed Martial Arts (MMA) is reported in Swedish daily newspapers during a five-year period. MMA is a relative new sport in Sweden and it is important that the description by the Swedish daily newspapers is accurate and balanced. Then this sport will have the same opportunities to grow as already well-established sports in Sweden. 

  Material/Method: The material consists of 159 articles from six different daily newspapers gathered from 2006-12-07 to 2011-12-07. Quantitative content analysis is used to investigate how the newspapers describe MMA. The result from this quantitative analysis are then compiled, analysed and discussed by applying theories of agenda setting, framing and moral panic. 

  Main results: The result shows that the Swedish daily newspapers give a relative neutral and balanced picture in their coverage of MMA but they are affected to a certain degree of moral panic. A neutral framing of MMA was common in the majority of the newspapers. Swedish newspapers have fulfilled the requirements that you should have on balanced journalism. A majority of the articles described MMA with more or less deviancy and therefore made MMA “Folk Devils”. Further there was a consensus among politicians and other right-thinking people that MMA is a threat to and is dangerous to society. The negative reporting of MMA in the daily newspapers is volatile with one-year cycles with start in late 2009. With one quarter of the articles describing MMA as a problem, there is preconception that MMA is likely to have a negative impact on society. There is a disproportion in the reporting of MMA as a threat as “Swedish Sports” have approved MMA as a sport, but still report it as a problem. Therefore there is some kind of moral panic about MMA in Swedish daily newspaper. 

 • 54128.
  Wångelid, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kyntäjä, Lisa
  "Hade mamma börjat dricka igen?": En litteraturstudie av missbruk och psykisk ohälsa ur ett barnperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how substance abuse and mental illnesses are portrayed in children’s literature from a child’s perspective. To achieve the aim, text analyses were performed on four selected works of children’s literature. The question asked is: in what way can the selected books function to support pupils in problematic family circumstances?

  The scientific approach of the study is hermeneutic. Hermeneutics means the theory of interpretation and concerns the creation of meaning and understanding through interpretations of texts. The analyses proceed from a hermeneutic model. The model shows how different components go together in the interpretation of a text.

  In the analyses the children’s literature is set in relation to the background chapter, which shows what the reality is like. The discussion considers the analyses in greater depth with the aid of the theory in order to investigate how readers with similar experiences can perceive and be affected by literature. We chose to design the study in this way because it reflects the hermeneutics.

  The results of the study show that the selected literature can affect the reader. The theory shows that people have a tendency to recognize themselves in literature and see their own problems at a distance, which helps the reader in real life. Through the literature the reader’s conceptual world can be expanded by new insights into their surroundings. The conclusions drawn in the study are that it is important to work with the Convention on the Rights of the Child in school, to explain to children that adults are not always in good health, and that children have a right to be children. 

 • 54129.
  Wångklev, Maximilian
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Närsyntas närarbete mätt med Viviors Visual Behavioral Monitor: en pilotstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 54130.
  Wångmar, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Administrativa gränser kontra brandförsvaret2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 54131.
  Wångmar, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences. Statsvetenskap.
  Att skriva Stads- och kommunhistoria: En handledning för forskning med Stads- och kommunhistoriskt källmaterial2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  The primary aim of this book is to encourage and

  facilitate the study of history of towns and

  municipalities. Various forms of social science

  research on Swedish local authorities might

  derive advantage from this book. The staff of

  local archives and prospective amateur researcher,

  for example among the members of local folklore

  society, also ought to enjoy the content of this

  book. Another purpose of the publication is to suggest continuous comparative studies, where Swedish

  municipalities are compared in different ways. The

  number of Swedish municipalities was considerably

  reduced during the second half of the 20th century.

  For that reason it is now the proper time to pursue

  comparative studies of municipalities which no longer

  exist and are replaced by greater administrative units.

  Too much of the previous research has been done as

  case studies of one singular rural district. It should be emphasized that many local investigations have been

  done by amateur researcher who have not always

  used a reliable scholarly scientific course of action.

  The source material for the proposed inquiries should

  mostly be taken from the Swedish municipal archives.

  In principle all the 290 present municipalities have their

  own archives, which means that there is a large

  supply of source material in the whole country.

  This is one of the greatest advantages of working

  with this type of historical source material. In

  the archives material is stored from the introduction

  of the current standard of municipality in 1863 and on.

  It deals thus with the period of more than 140 years

  during which the Swedish society has changed

  dramatically. Local material from towns and rural

  districts concerning the time up to 1862 is normally

  found in the national provincial record offices, so it

  is not always easily accessible from a geographical

  point of view.

  The book has been divided into a number of thematic

  fields, such as municipal divisions, local politics,

  the role of women in local politics, municipal finances

  and economic expansion, social welfare, educational

  systems, environmental issues, health care, fire

  protection the technical sector and cultural and

  recreational activities. This grouping means, that

  strictly speaking it is enough to read the sphere

  in which you show a keen interest, except the two

  introductory chapters, considering comprehensive

  facts in the field of municipal history. Each thematic

  field is then regularly divided into four items,

  background and earlier research, proposals for future

  research, limits of interpretation and source material.

  This order has not been used earlier, and the footnotes

  should give comparatively many references to other

  works which could be useful.

  Key words: source material, archives, municipalities, local politics.

 • 54132.
  Wångmar, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences. Statsvetenskap.
  Brist på svensk federalism 1634-20152007In: Federalism på svenska, Ratio, Stockholm , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 54133.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Brukspatronen som blev omyndig2018In: Det levande Huseby: en värld i förändring / [ed] Margareta Petersson, Växjö: Historiska föreningen i Kronobergs län , 2018, 1, p. 124-132Chapter in book (Other academic)
 • 54134.
  Wångmar, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences. Statsvetenskap.
  Eije Mossberg kontra Gunnar Hedlund: Två utpräglade pragmatiker med stora likheter och stora skillnader2004In: Personhistorisk Tidskrift, ISSN 0031-5699, no 1, p. 12-Article in journal (Refereed)
 • 54135.
  Wångmar, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Ett eldfängt ämne: Utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945-19762009 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Following new laws regulating fire safety, instigated in 1944, all municipalities in Sweden were obligated to organize fire protection, starting in 1945. However, the municipalities were not obliged to arrange their own fire department, but were instead free to close deals with other municipalities or with voluntary as well as private contractors.

   

  Before 1945 only larger cities, ‘köpingar’, and certain specific municipalities were forced to organize a fire department. When new regulations were put into effect, Sweden was still divided into old municipalities (sockenkommuner), which remained until 1952. This study follows the development of fire protection in at the local level from 1945 until 1976 when a major merging of municipalities, which mostly remains until this day, took place.

  The study has two principal aims. The first one is to describe and analyse how revised legislation and the merging of municipalities effected the organization of fire protection in Swedish municipalities. The second aim is to explore decision-making on fire protection at the municipal level. In addition to the fire laws of 1944, 1962 and 1974 the two reforms on the merging of municipalities (1952, 1962-74) were the important junctures during the 30 year period of investigation.

  Between 1952 and 1976 the number of independent fire departments was reduced by almost 50 percent, and this has to be viewed as a major geographic centralization. This centralization, moreover, was facilitated by several factors. The most important was the reduction of industries, and the reduced population, in rural areas, as well as the technological innovations within agriculture. Furthermore, two additional reasons for this centralization were firstly that roads were significantly improved at the country-side, and, secondly, that the remaining fire fighting equipment, not least fire trucks, were modernized. The conflicts that emerged at the municipal decision-making arena often had a geographical dimension, meaning, among other things, that the personal residence of politicians often meant more to their decision than their respective party-affiliation. Furthermore, Swedish municipalities were allowed to proceed with the centralization in spite of far-reaching state control in the area of fire protection, resulting from the fact that ‘länsstyrelsen’ always had to approve of their organization of fire security. Nonetheless, relevant state agencies displayed a great flexibility vis-à-vis the municipalities during this process of change.  

 • 54136.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Ett obetydligt samhällsproblem: Kvinnlig brottslighet i Sverige 1950-19592016 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 54137.
  Wångmar, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Från sockenkommun till storkommun: En analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The primary aim of this study is to provide a deeper and more complete understanding of why the great municipal amalgamation (storkommunreformen) during the 1940s became the political solution to the problem that the Government believed many of Sweden’s municipalities had in satisfactorily providing for a local welfare society. The study also describes the results of this large-scale reorganization process. The events examined include the political decision-making process at the national level that took place during 1939-1949, as well as the regional/local realization of these decisions during 1946-1952.

  The parliamentary treatment of the municipal division issue should be viewed as a good example of what researchers have termed a Swedish decision-making model. One clear manifestation of this was the fact that the national commission that investigated the question primarily formulated the principles for the reform. The committee’s proposal received strong endorsements in the reports from the reviewers of the proposal. The government authorities and many of the municipalities felt that a new division of municipalities was justified. Opposition that did occur came mostly from rural municipalities with small populations. Many of these municipalities believed that the present municipal divisions functioned well as they were.

  Of those municipalities that were affected by amalgamation, 39 percent of them did not agree with the decision. The majority of these could agree to merge with other municipalities, but not with the municipalities stipulated by the authorities. Considering the fact that the then current divisions were based on a long tradition, demands for retaining independence could have been greater. At the same time, it should be borne in mind that 66 percent of all larger municipalities were formed using some level of force. This still indicated a relatively widely distributed opposition to the amalgamation decisions, however.

 • 54138.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Från storkommun till kommunblock: En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959−1974.2013 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

   In 1959, just seven years after Sweden had implemented a reform of the division of the municipalities, the Social Democratic government considered that there could be need for a second reform, and consequently a commission was launched. In the first part of 1961 a proposal for a reform was delivered. The country would be divided into municipal blocks, which should normally have at least inhabitants 1975. The blocks should be built up though the chief town principle, and should be economically and geographical continuous areas, which had a close relationship with the chief town principle. A parliamentary majority, considered of Social Democrats, Communists and Liberals, stood behind a policy decision, taken in early 1962, to implement the reform in accordance with the commission’s proposals. Only the municipal blocks formation was compulsory. All municipal aggregation would be done on a voluntary basis by Local Authorities own initiative.

  During 1963 and 1964 the Government stipulated that the country’s 1006 municipalities would form 282 municipal blocks. In 1965, 1967 and 1969 the number of municipalities was reduced from 1006 to 848. The Social Democratic government considered that number insufficient. So the party, immediately after the victory in the 1968 election, went in for using a coercive law in order to complete the reform at the latest 1974. Parliamentary decision on compulsory legislation was adopted in 1969 with a conflict following the block boundary. The Social Democrats and the Left Communists wanted coercive legislation, while the three non-Socialist parties were against removing voluntariness. The Socialist reversal was a breach of faith in relation to the parliamentary decision 1962. The change in position was hardly in favor of the party in the elections in 1970 and 1973.

  The reform was completed by aggregations in 1971 and 1974, where the largest aggregation time was 1971. Then the number of municipalities decreased from 848 to 464. By 1974 there were only 278 left. 49 municipalities were pooled coercively. Most of them had Conservative majority. There was a dividing line between the Social Democrats and the non-Socialists at the municipal aggregation decisions, where the non-Socialist parties to a much greater extent took a stand against aggregation. The main reason for the opposition was a fear of a loss of municipal services as a result of the centralization to the central town. Municipal democratic motives were raised, however, more sparingly. The same was true of reasons related to the concept of local identity.

  The Swedish municipality block reform was more ambitions than in the other Nordic countries. An important reason for the scale of aggregating was that the Social Democratic government showed great energy to implement the reform fully, despite of a lot of local protests. Another reason may have been that the public expansion was greatest in Sweden. On the other hand lower government spending, another task allocation in the public sector, lower degree of urbanization and less influence for Socialist parties and credible explanations for sparse or non-existent municipal aggregations.

 • 54139.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Förbundet Sveriges kommuner och landsting2010In: Kommunalrätt: en introduktion för professionsutbildningar / [ed] Lars Zanderin och Annika Staaf, Malmö: Liber, 2010, 1, p. 95-97Chapter in book (Other academic)
 • 54140.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Förbundet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)2010In: Kommunalrätt: en introduktion för professionsutbildningar / [ed] Lars Zanderin och Annika Staaf, Stockholm: Liber, 2010, 1:2, p. 95-97Chapter in book (Other academic)
 • 54141.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Historia - ett ämne för arkivnötare?: Om användningen av otryckt källmaterial från arkiv i doktorsavhandlingar i historia 1969–2009 (2010)2011In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 77, no 2, p. 108-125Article in journal (Refereed)
 • 54142.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  I fyrkens tid. Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930 (författare Erik Nydahl)2011In: Scandia, ISSN 0036-5483, no 1, p. 175-176-Article, book review (Other academic)
 • 54143.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Ingen kopia av riksdagsvalet: Utfallet av valen till kommunfullmäktige 2010 i landets 290 kommuner, med särskilda fallstudier av Sverigedemokraternas agerande.2011In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 113, no 4, p. 449-463Article in journal (Refereed)
 • 54144.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Kommunal demokrati i miniatyr: Holmön som Sveriges minsta kommun 1925/1952-1973 i en mikrohistorisk studie2011In: Heimen, ISSN 0017-9841, E-ISSN 1894-3195, Vol. 48, no 2, p. 161-175Article in journal (Refereed)
 • 54145.
  Wångmar, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences. Statsvetenskap.
  Kommunala reformer och kommunal demokrati under 150 år - med en blick mot framtiden2008In: Vem har ansvar för välfärden?: Hur uppgifterna fördelas mellan stat, landsting/region och kommun, Region Skåne, Sveriges kommuner och landsting, Västra Götalandsregionen , 2008, p. 115-Chapter in book (Other academic)
 • 54146.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Lurifaxarnas framfart - Husebyaffären 1956-19642010In: Småländska brott: Brott och straff i Småland under 500 år / [ed] Johansson, Lennart, Nilsson, Roddy & Nordmark, Håkan, Växjö: Historiska föreningen i Kronobergs län , 2010, 1, p. 289-305Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 54147.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Länets betydelse: Fallstudier av kommunblocksreformens lokala genomförande i Blekinge och Hallands län 1962-19742013 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 54148.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Män från landsbygden: Riksdagsledamöter i Bondeförbundet/Centerpartiet 1933-19702014In: Personhistorisk Tidskrift, ISSN 0031-5699, no 1-2, p. 95-116Article in journal (Refereed)
 • 54149.
  Wångmar, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Niels Clemmensen, Konflikt och konsensus i kommunen , anmälan av Erik Wångmar2012In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 3, p. 538-540Article, book review (Other academic)
 • 54150.
  Wångmar, Erik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences. Statsvetenskap.
  Något vid sidan av välfärden: Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925-19732008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Holmön, situated in the county of Västerbotten, consists of several islands in the Gulf of Bothnia. At the end of the year 1973 these islands only had 155 citizens. However, in spite of the small population size, these islands formed an independent municipality between 1925 and 1973, making it the smallest one in Sweden.

  This study deals with democracy and politics at the municipal level at Holmön, and the aim is to investigate the extent to which small political unites, such as Holmön, can manage the welfare duties imposed on all municipalities by national legislation.

  The main group of elected officials at Holmön were composed of a small assembly of dominant men. Only very few women participated, and the limited involvement of women were restricted to committees dealing with issues solely related to social life and schooling. The general political activity of the Holmön municipality was restricted to duties made compulsory

  by national legislation, and even though the municipality had a weak economy taxes were kept at low levels. Politics in the municipality was indeed characterized by economic thriftiness.

  In the study, Holmön is furthermore compared with other small municipalities, in Sweden as well in other Western European countries. Several of these countries – e.g. Finland, Norway and Iceland – to this day have municipalities with population sizes as small as Holmön.

1080108110821083108410851086 54101 - 54150 of 55630
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf