lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1085108610871088108910901091 54351 - 54400 av 55964
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 54351.
  Wolmesjö, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Ledningsfunktion i omvandling.: Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen2005Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 54352.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Zanderin, Lars
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  LSS - regelsystem, implementering och realitet2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 54353.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Zanderin, LarsVäxjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  LSS: Regelsystem, implementering och realitet2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 54354.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Zanderin, Lars
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Views on Democracy and Civil Society - the Cases of Two Municipalitites in Sweden2008Ingår i: Civil Society, Local Government and Human Services in the Baltic Sea Region: Papers from the NOBA research project, Oslo University College , 2008, s. 24-Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 54355.
  Wolmesjö, Susanne
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Rörelseaktiviteter för lärande och arbetsmiljö: En studie av elevers och lärares upplevelser av rörelseaktiviteter som inslag i skolvardagen2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Kortfattad summering av studiens syfte, metod, resultat och analys

  Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka upplevelsen av vad regelbundna

  rörelseaktiviteters inslag i skoldagen och i klassrumsundervisningen kan betyda för elever,

  lärare och deras lär- och arbetsmiljö. Som underlag för den empiriska studien har Friskis &

  Svettis rörelseprojekt RÖRIS valts och därför kan denna studie också till viss del ses som en

  utvärdering av denna verksamhet. Det har varit en studie med en kvalitativ forskningsansats

  där data samlat in genom lärarintervjuer och elevenkäter, vars utformning har haft kvantitativa

  inslag. Deltagarna i studien har varit lärare och elever som regelbundet använt sig av

  verktyget Röris. En litteraturstudie inom området har gjorts för att förstå och till viss del

  förklara de positiva upplevelser som lärare och elever har haft.

  Sammanfattningsvis visar resultaten på att både elever och lärare övervägande upplevt

  rörelseaktiviteternas inslag som något positivt med flera positiva effekter som följd. Eleverna

  upplever att det är roligt, de blir piggare och har lättare att koncentrera sig efteråt. Lärarna

  upplever gladare och lugnare elever som har lättare att koncentrera sig. De upplever även en

  ökad gemenskap och trivsel i gruppen samt att de själva mår bättre efter rörelseaktiviteterna.

  Många av lärarna upplever att motorikträning har ett samband med inlärning av att läsa och

  skriva. Det finns litteratur, forskning och teorier som stöder elevernas och lärarnas

  upplevelser. Om rörelseaktiviteterna är en avgörande faktor till dessa upplevelser går inte att

  bevisa eller fastställa i denna studie. Det behövs fler studier för att påvisa om och hur fysisk

  aktivitet påverkar inlärning, tänkande och arbetsmiljö samt hur denna aktivitet ska utformas

  och individualiseras.

  Många viktiga insatser kan göras av olika människor i samhället för att bidra till möjligheter

  för mer rörelseaktiviteter med syfta att förbättra folkhälsa och skapa ytterligare effekter som

  att det exempelvis påverkar lär- och arbetsmiljön. En samverkan av insatser mellan föräldrar,

  personal i skolan, idrottsföreningar, politiker och forskare blir förmodligen allra bäst för

  individen.

 • 54356.
  Wolmhag, Anna
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Hansson, Johanna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Att vara förälder till ett barn med ätstörningar.: En litteraturstudie.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att belysa föräldrars erfarenheter av hur det är att ha ett barn med ätstörningar samt föräldrarnas erfarenheter av vården. Nio stycken vetenskapliga artiklar användes i litteraturstudien och samtliga artiklar har blivit granskade av etiska kommittéer. Åtta av artiklarna som användes var kvalitativa och en var kvantitativ. Efter syftet valdes sökorden som sedan användes i databaserna. Databaserna som användes var Pubmed, Swemed+ och Cinahl. Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Studien visar att föräldrar vill ha mer stöd och information om vad ätstörningar är samt hur de ska förhålla sig till sjukdomen. Det framkommer även att föräldrarna vill vara mer delaktiga i vården av deras barn. För att sjukvårdspersonalen ska kunna ge föräldrarna ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att de vet hur föräldrarna upplever sin situation. Genom att sjukvårdspersonalen stöttar föräldrarna kan de i sin tur vara ett stöd åt sitt barn.

 • 54357.
  Wolter, Eike
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Der Tod in Tinte: Eine Untersuchung zum Thema Tod in Cornelia Funkes Tintentrilogie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 54358.
  Wolter, Eike
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Plätscherbrunnen und Fernwehglitzern: Zur Übersetzung von Nominalkomposita aus einem deutschen Reisebericht ins Schwedische2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates strategies used when translating compound nouns from German to Swedish. The source text translated and used for the analysis stems from the travel book Couchsurfing im Iran. Meine Reise hinter verschlossene Türen by Stephan Orth (2015). The focus of the study is twofold: 1) examining established compounds and 2) ad hoc compounds. The quantitative part of the analysis is based on Fleischer/Barz’ (2007) morphological classification of compound nouns and Vinay/Darbelnet’s (1995/2004) translation procedures, and also forms the basis for the qualitative analysis.

  The quantitative analysis shows that while nearly 60% of the established compound nouns were translated literally, quite a large number were rendered using other strategies, mainly paraphrases with nominal phrases. The translations of the ad hoc compounds showed the reverse pattern: only 36% were translated literally, while nearly 60% were translated with nominal phrases.

  The qualitative analysis suggests four major explanations for these shifts. The first is morphological limitation, where the Swedish language in some instances does not allow a certain word to be used as a compound modifier. The second is language preference, where a tendency towards a more verbal paraphrase in Swedish was noticed. The third is based on Toury’s law of growing standardization, which states that translations tend to be more explicit, in this case preferring longer and more transparent paraphrases to denser compounds. The fourth explanation is the lexical gap where ad hoc compounds proved to be particularly difficult to translate when one of their units did not have a direct counterpart in Swedish.

 • 54359.
  Wombell, Marie
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Johansson, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  När tillvaron rasar samman!: -En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att förstå vad det kan innebära att vara anhörig till en person som förvärvat hjärnskada i vuxen ålder. Vidare var syftet att få kunskap om anhörigas syn på stöd från Jönköpings kommun, enheten för fysiskt funktionshindrade. Kvalitativ tematiserad intervjustudie har använts som metod. Tio intervjuer har gjorts med anhöriga till personer vilka förvärvat hjärnskada i vuxen ålder för att förstå vad det kan innebära att vara anhörig till dessa personer. Till resultatets framställande och analysen har vi valt kvantitativ metod för att kunna se mönster och variationer i materialet. Resultatet visar på att alla tillfrågade är anställda hos sin make eller maka. De anhöriga tycks få visst stöd från kommunen men inte från frivilligorganisationer. Ekonomin verkar inte vara det största bekymret, men de som ändå tycker att ekonomin har blivit sämre är barnfamiljerna. Arbetssituationen visar sig däremot blivit tyngre för de anhöriga. Kontakten med släkt och vänner förändras både till det bättre och till det sämre. Vad som är relativt genomgående är att de anhöriga anser att vännerna försvinner. Människor tycks handla på olika sätt då tillvaron förändras på ett ögonblick.

 • 54360. Wong, B. B. M.
  et al.
  Svensson, P. Andreas
  School of Biological Sciences, Monash University, Melbourne, VIC, 3800, Australia.
  Strategic male signalling effort in a desert-dwelling fish2009Ingår i: Behavioral Ecology and Sociobiology, ISSN 0340-5443, E-ISSN 1432-0762, Vol. 63, nr 4, s. 543-549Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Males often use elaborate courtship displays to attract females for mating. Much attention, in this regard, has been focused on trying to understand the causes and consequences of signal variation among males. Far less, by contrast, is known about within-individual variation in signal expression and, in particular, the extent to which males may be able to strategically adjust their signalling output to try to maximise their reproductive returns. Here, we experimentally investigated male courtship effort in a fish, the Australian desert goby, Chlamydogobius eremius. When offered a simultaneous choice between a large and a small female, male gobies spent significantly more time associating with, and courting, the former, probably because larger females are also more fecund. Male signalling patterns were also investigated under a sequential choice scenario, with females presented one at a time. When first offered a female, male courtship was not affected by female size. However, males adjusted their courtship effort towards a second female depending on the size of the female encountered previously. In particular, males that were first offered a large female significantly reduced their courtship effort when presented with a subsequent, smaller, female. Our findings suggest that males may be able to respond adaptively to differences in female quality, and strategically adjust their signalling effort accordingly.

 • 54361.
  Wong, Lung-Hsiang
  et al.
  Nanyang Technological University, Singapore.
  Milrad, MarceloLinnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM), Institutionen för datavetenskap (DV).Specht, MarcusOpen University, The Netherlands.
  Seamless learning in the age of mobile connectivity2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The book departs from the approach of related titles by focusing on describing and reflecting upon the notion of seamless learning with regard to salient characteristics of learner mobility and bridging of learning experiences across learning spaces. It is the first such work that is solely dedicated to research on and the practice of seamless learning, uniquely combining interpretations, visions, and past research on and practices in seamless learning from diversified perspectives. The book also strikes a good balance between theoretical and practical perspectives, going beyond a collection of reports on specific research projects. Instead of thick descriptions of research processes and findings, readers will find significant insights and food for thought intended to inspire further advances in the research on and practice of seamless learning. © Springer Science+Business Media Singapore 2015.

 • 54362.
  Wong, Teddy
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Uggla, Fred
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Integritet och Medvetenhet på internet: Beteendespårning och dess konsekvenser2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diskussionen om personlig integritet, anonymitet och säkerhet på internet är idagväldigt aktuell. En konsekvens av ny teknik och de större vinstmöjligheter som finnsi IT-branschen skapar efterfrågan på analys av internetanvändare. Datainsamlingensker via sociala medier, sökmotorer och genom dolda dörrar in till användaresprivatliv. Uppsatsen analyserar ett antal olika tekniker för hur information samlas in.Syftet är att svara på hur spårning och profilering sker genom datainsamling. I enenkät frågas användare om de är medvetna om datainsamlingen, och de får ävensvara på hur de ställer sig till den information som presenteras i enkäten. Vidaretestas och analyseras flera verktyg som kan blockera olika typer av datainsamling.

 • 54363. Wood, R L
  et al.
  Park, K-H
  Gierow, Peter
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Mircheff, A K
  Immunogold localization of prolactin in acinar cells of lacrimal gland,1994Ingår i: Advances in experimental medicine and biology, Vol. 350, s. 75-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 54364. Wood, R L
  et al.
  Zhang, J
  Huang, Z M
  Gierow, Peter
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Schechter, J E
  Mircheff, A K
  Warren, D W
  Prolactin and prolactin receptors in the lacrimal gland1999Ingår i: Experimental eye research, Vol. 69, s. 213-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 54365.
  Woodgate, Roberta L
  et al.
  University of Manitoba, Canada.
  Safipour, Jalal
  University of Manitoba, Canada.
  Tailor, Ketan
  University of Manitoba, Canada.
  Canadian adolescents' perspectives of cancer risk: a qualitative study2015Ingår i: Health Promotion International, ISSN 0957-4824, E-ISSN 1460-2245, Vol. 30, nr 3, s. 684-694Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research examining adolescents' understandings of cancer and cancer risk is limited. Accordingly, we conducted an ethnographic study that sought to extend our limited understanding of Canadian adolescents' perspectives of cancer and cancer prevention including how adolescents conceptualize and understand cancer risk. This article addresses findings specific to adolescents' perspectives of cancer risk. Seventy-five adolescents (11–19 years old) took part in the study. Two individual open-ended interviews were planned for each adolescent with the second interview occurring 4 to 5 weeks after the first interview. The second interview was complemented by the use of photovoice. Four focus groups, composed of the adolescents who took part in the individual interviews, were also conducted. Data analysis involved both thematic and content analysis. Findings revealed that adolescents conceptualized cancer risk in terms of specific risk factors, with lifestyle factors (e.g., smoking, diet/nutrition and physical inactivity) dominating their discourse. Adolescents rationalized risky health behaviours through use of cognitive strategies that included questioning and evaluating risk information, considering the benefits costs of the cancer risk, and downplaying the impact of the cancer risk. Use of these cognitive strategies helped to make cancer risks more acceptable to adolescents. While adolescents felt that cancer could not always be prevented, they did feel it was possible for individuals to delay getting cancer by lowering the impact of cancer risks through making the right choices. Although more research in this area is needed, the findings from this study may help inform cancer prevention and risk communication programmes and policies.

 • 54366.
  Woosnam, Kyle M.
  et al.
  University of Georgia, USA.
  Aleshinloye, Kayode D.
  Texas A&M University, USA.
  Strzelecka, Marianna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Erul, Emrullah
  Texas A&M University, USA.
  The Role of Place Attachment in Developing Emotional Solidarity With Residents2018Ingår i: Journal of Hospitality & Tourism Research, ISSN 1096-3480, E-ISSN 1557-7554, Vol. 42, nr 7, s. 1058-1066Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As the body of work concerning emotional solidarity between residents and tourists continues to grow within the tourism literature, little focus has been placed on how the setting factors into such relationships. Using the Osun Osogbo Sacred Grove (a UNESCO World Heritage Site in southwestern Nigeria) as a study site, this research examines the role visitors’ attachment to the place plays in explaining their perceived solidarity with area residents. From confirmatory factor analysis, a measurement model was established, which revealed strong psychometric properties for the two place attachment factors (i.e., place identity and place dependence) and the three emotional solidarity factors (i.e., feeling welcomed, emotional closeness, and sympathetic understanding). Structural equation modeling demonstrated that each of the place attachment factors explained a high degree of variance (e.g., R2 ranging between 45% and 54%) in visitors’ emotional solidarity with residents. Implications and future research opportunities are offered within the close of the article.

 • 54367.
  Woosnam, Kyle M.
  et al.
  Univ Georgia, USA.
  Strzelecka, Marianna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Jagiellonian Univ, Poland.
  Nisbett, Gwendelyn S.
  Univ North Texas, USA.
  Keith, Samuel J.
  Univ Georgia, USA.
  Examining Millennials' Global Citizenship Attitudes and Behavioral Intentions to Engage in Environmental Volunteering2019Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 8, artikel-id 2324Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Volunteering for nature conservation has become an important resource in solving local environmental problems of global importance. The study at hand assessed how well millennials' global citizenship attitudes explain their behavioral intentions to engage in volunteer projects, as well as how prior experience of volunteering in environmental projects affects millennials' global citizenship attitudes. Those who reported past participation in this type of volunteer experience were generally more inclined to partake in future environmental volunteering than those without prior experience. Likewise, for those with prior experience, global citizen factors played a greater role in intentions to experience environmental volunteering. This study makes valuable contributions to the literature surrounding nature conservation, as it illustrates that millennials' global citizenship attitudes predict participation in environmental volunteering. This work concludes with insights concerning what programs (that provide millennials with opportunities to fulfill environmental duties associated with their global environmental citizenship) can do to provide a more valuable experience for young volunteers.

 • 54368. World Wide Web Consortium, W3C
  Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja 1.0: [ Web Content Accessibility Guidelines 1.0 ]2002Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 54369. Worm, Boris
  et al.
  Lotze, Heike K.
  Boström, Christoffer
  Engkvist, Roland
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Labanauskas, Vytautas
  Sommer, Ulrich
  Marine diversity shift linked to interactions among grazers, nutrients and propagule banks1999Ingår i: Marine Ecology Progress Series, ISSN 0171-8630, Vol. 185, s. 309-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Diverse coastal seaweed communities dominated by perennial fucoids become replaced by species-poor turfs of annual algae throughout the Baltic Sea. A large scale field survey and factorial field experiments indicated that grazers maintain the fucoid cornmunity through selective consumption of annual algae. Interactive effects between grazers and dormant propagules of annual algae. stored in a 'marine seed bank', determine the response of this system to anthropogenic nutrient loading. Nutrients override grazer control and accelerate the loss of algal diversity in the presence but not in the absence of a propagule bank. This irnplies a novel role of propagule banks for community regulation and ecosystem response to manne eutrophication.

   

 • 54370. Wouters, Denis
  et al.
  Lenain, Jean-Philippe
  Becherini, Yvonne
  University Paris Diderot.
  Harris, Jon
  Brun, Pierre
  Kaufman, Sarah
  Boisson, Catherine
  Cerruti, Matteo
  Sol, Helene
  Zech, Andreas
  H.E.S.S. Observations of the distant BL Lac PKS 0301-2432012Ingår i: HIGH ENERGY GAMMA-RAY ASTRONOMY, American Institute of Physics (AIP), 2012, s. 498-501Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PKS 0301-243 is a distant (z=0.266) high-frequency-peaked BL Lac object, detected both at high and very high energies (VHE) with Fermi/LAT and H. E. S. S., and which experienced a flare in May 2010 in the GeV band. H. E. S. S. observations of PKS 0301-243 carried out between September 2009 and December 2011 result in a strong detection of VHE gamma-rays from the source with a significance of 9.8 standard deviations. Multi-wavelength observations from optical to GeV gamma-rays are also presented. The VHE spectrum is used to derive an upper limit on the opacity of the universe to gamma-rays.

 • 54371.
  Wouters, Johanna
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Hetrocystous cyanobacteria living within symbiosomes: genetic and physiological aspects2005Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Cyanobakterier är en typ av organismer som kan fotosyntetisera och som är genetiskt besläktade med växtcellens kloroplaster. Både Richelia och Nostoc hör till en typ av cyanobakterier som både kan fotosyntetisera och fixera atmosfäriskt kväve. Båda cyanobakterie arterna är filamentösa, multicellulära och har specialiserade celler, heterocyster, vari kvävefixering äger rum. Richelia förekommer i tropisk näringsfattig marin miljö där den finns som epifyt eller endocellulär i symbios med diatomer. Nostoc är liksom Richelia en mycket vanlig heterocyst-försedd cyanobakterie och förekommer i de flesta miljöer. Den är mycket vanlig i terrester miljö där den i motsats till Richelia även påträffas som frilevande. Nostoc bildar kvävefixerande symbioser med ett stort antal organismer och bildar en intracellulär symbios med blomväxten Gunnera.

  En symbiosome är en cellulär växtstruktur som bildas runt bakterier som är inkapslade i värdväxtens celler. Bakterierna är på så sätt omgivna av ett cellmembran som omger växtcellens cytoplasma. I den endocellulära Richelia-diatom symbiosen är de vegetativa

  Richelia cellerna omgivna av den encelliga värdorganismen, heterocysten är däremot endast innesluten i värdens extracellulära cellvägg. I Nostoc-Gunnera symbiosen är samtliga cyanobakterie celltyper inneslutna i de bildade symbiosomerna. I Gunnera sker en upprepad infektions-process och symbiotiska vävnader bildas i växtens stam som innehållande cyanobakterie-symbiosomer.

  Syftet med avhandlingen var att få en djupare genetisk och fysiologisk inblick i de två heterocyst försedda cyanobakterie symbioserna. I studien visas att Richelia och Nostoc inte är närstående arter utan att cyanobakterie-symbiosomen har evolverat minst två gånger. Vidare visas att Richelia symbiosomerna har en mycket hög specificiteten då olika Richelia stammar förekommer i olika diatom arter (artikel I).

  Det är sedan tidigare känt att ett mycket stort antal Nostoc stammar kan bilda symbios med Gunnera och den genetiska specificiteten är i motsats till i Richelia symbiosen således låg. I en infektionsprocess studie (artikel II) isoleras en Nostoc gen. En speciell genetisk region runt denna gen visar sig förekomma hos samtliga Nostoc stammar som bildar symbios. Den genetiska regionen är den första regionen som visats vara gemensam om än ej unik för symbios bildande Nostoc stammar.

  I motsats till Richelia befinner sig Nostoc i mörker i Gunnera symbiosen. Nostoc är således beroende av de kolhydrater som värdväxten tillhandahåller för kvävefixering och respiration. Genom att odla frilevande Nostoc kulturer i mörker identifieras en typ av monosakarider (glucos och fruktos) som möjliga sockerarter för växten att förse Nostoc med, för att i sin tur erhålla fixerat kväve (artikel III). Genom att odla frilevande kulturer på sådant sätt erhölls även en ökad frekvens av heterocyster, denna ökning sker också i symbiosen. Vidare visas att andra sockerarter som är vanligt förekommande i växter och ej genererar kvävefixering, kan användas för att hålla Nostoc vid liv.

  Genom att isolera två Gunnera gener undersöks hur växten uppfattar cyanobakterien. Det visas att inga större skillnader i uttrycksnivå av dessa två gener kan påvisas i infekterade jämfört med icke infekterade växt-stamceller (artikel IV). En hypotes framlägges i avhandlingen att växten kontrollerar cyanobakterie-symbiosomen på samma sätt som den kontrollerar sin cell organell, amyloplasten. Detta är möjligt då denna typ av plastider förekommer rikligt i angränsande celler och regleras av växten på ett ursprungligen cyanobakterielt sätt.

  Således skulle Nostoc kunna uppfattas som en plastid av värden även om den inte är en sådan. Begreppet pseudo-plastid introduceras i Nostoc-Gunnera symbiosen. Richelia-symbiosomen kan å sin sida tänkas vara ett permanent tillstånd som evolverar mot en ny typ av cyanobakterie organell.

 • 54372.
  Wouters, Johanna
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Bergman, Birgitta
  Janson, Sven
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Cloning and expression of a putative cyclodextrine glycosyltransferase from the symbiotically competet cyanobacteruium Nostoc sp. PCC 92292003Ingår i: FEMS Microbioloy Letters, ISSN 0378-1097, Vol. 219, nr 2, s. 181-185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A polymerase chain reaction-based method was used to isolate a Nostoc sp. PCC 9229 cDNA from infected glands of Gunnera chilensis. The complete gene sequence was isolated from a genomic Nostoc sp. PCC 9229 library. Sequence analysis showed 84% amino acid similarity to a putative cyclodextrin glycosyltransferase from Nostoc sp. PCC 7120 and the gene was therefore termed cgt. Southern blot revealed that the cgt gene was present in symbiotically competent cyanobacteria. The cgt gene was expressed in free-living nitrogen-fixing cultures in light or in darkness when supplemented with fructose. This is the first expression analysis of a cgt gene from a cyanobacterium.

 • 54373.
  Wouters, Johanna
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Elväng, Anneli
  Pawlowski, Katarina
  Bergan, Brigitta
  Sucrose synthase and glutamine synthetase expression in greenhouse cultivated Gunnera manicata forming symbiosis with Nostoc sp.Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
 • 54374.
  Wouters, Johanna
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Jansson, Sven
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Bergman, Birgitta
  The effect of exogenous carbohydrates on nitrogen fixation and hetR expression in Nostoc PCC 9229 forming symbiosis with Gunnera.2000Ingår i: Symbiosis, ISSN 0334-5114, Vol. 28, s. 63-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The cyanobacterium Nostoc PCC 9229 forms an intracellular nitrogen-fixing symbiosis with the angiosperm Gunnera. In symbiosis the cyanobacterium is enclosed in darkness and receives carbon from the plant in an unknown form. Out of five putative plant carbohydrate sources tested in vitro, fructose and glucose were found to support nitrogen fixation in darkness. The other three dextrin, sucrose and Gunnera sp. mucilage could not induce nitrogenase activity in darkness. The stimulatory effect by fructose was also observed in illuminated samples. After four weeks incubation in darkness, nitrogenase was still active in cultures when fructose was added and multiple thick-walled nitrogen-fixing cells (heterocysts) were observed, and chlorophyll levels unchanged. The expression as shown by Northern blot analysis revealed that fructose influenced the gene expression of hetR, a gene necessary for heterocyst formation, in darkness. Fructose and glucose may therefore be the carbohydrates supplied by the host plant to induce heterocyst differentiation and nitrogen fixation in the cyanobiont Nostoc PCC 9229.

 • 54375. Woxblom, Lotta
  et al.
  Karlsson, Reine
  Palm, Johan
  Johansson, Jimmy
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Lönsamt lövträ: affärsutveckliing för lövträrelaterad tillverkningsindustri 2007-20102011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 54376.
  Wraae, August
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Transboundary Water Politics: The Case of Egypt and Sudan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) there has been a change in the power dynamics of the Nile River Basin. Previous literature tackling this issue have primarily been focused on the Ethiopian challenge of Egyptian hegemony in the Nile, often ignoring other riparian actors. This study will take a critical look at cooperation and conflict in the Nile, analysing the changes in the relationship between Egypt and Sudan by applying the analytical framework: Transboundary Water Interaction Nexus (TWINS). This study attempts to broaden the discussion on the Nile issue trough studying the role of Sudan. Focusing on the period between 2012-2018, this study applies a qualitative content analysis on the material, in this case the official documents that Egypt and Sudan are party to as well as statements made by both state actors found in newspaper articles from one Egyptian and one Sudanese Newspaper. This study found that while initially the Egyptian-Sudanese position on the Nile has been nearly identical, this has changed dramatically during the time covered. The development of the GERD has put a strain on Egyptian-Sudanese relations and Sudan is seemingly using the project to further enhance its position in the Nile River Basin. Sudanese actors are starting to realise their own potential as a power player in the Nile, independent from Egyptian hegemony.

 • 54377.
  Wrangel, Axel
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Johansson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Ledarskap och engagemang: En kvalitativ studie om hur ledare kan främja medarbetares engagemang för arbetet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medarbetares engagemang för arbetet är en viktig faktor för att en organisation ska uppnå goda resultat. Trots detta visar studier att få medarbetare är engagerade på arbetsplatsen, vilket resulterar i stora kostnader för organisationer. Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur medarbetare upplever att det transformativa ledarskapet främjar deras engagemang för arbetet. Studien behandlar ett teoretiskt ramverk samt tidigare forskning som beskriver JD-R-modellen, medarbetares engagemang och transformativt ledarskap. Metoden som har använts är av kvalitativ sort och semistrukturerade intervjuer har genomförts med totalt fem medarbetare. Resultatet återger vad det är medarbetarna anser ledaren kan göra för att främja deras engagemang för arbetet. Slutsatsen av studien visar att det transformativa ledarskapet främjar medarbetarnas engagemang för arbetet. Detta sker dels genom ledarens sätt att agera och dels genom att ledaren tar hänsyn till de enskilda individernas olika behov.

 • 54378.
  Wrangö, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Motivation på gymnasiet: Lärare och elevers syn på motivation för studier2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete ämnar ta reda på hur gymnasielärare ser på sitt arbete för att motivera elever och hur deras arbete relaterar till de teorier som behandlas i bakgrunden. Arbetet kommer även granska vad elever anser om lärarnas och skolans arbete med motivation och om det är i linje med vad de intervjuade lärarna tror. I bakgrunden presenteras främst mekanisk och kognitiva synsätt på motivation. Dessutom innehåller bakgrunden forskning om skolans struktur, socio­ekonomiska aspekter på motivation för studier och genusteorier. Resultatet visar att lärarna inte hade något direkt svar på vad motivation är, men att de arbetar med det omedvetet. Vissa försökte öka motivationen hos eleverna genom att ta vara på deras intressen. Eleverna anser att framtiden är en stor yttre motivationsfaktor. I diskussionen framgår det att lärarna inte är helt insatta i motivationsteorier, men det finns kopplingar till forskning. De hade även idéer på hur man kan öka motivationen hos elever. Eleverna och lärarna hade inte direkt några konkreta förslag på vad skolan kunde förbättra. Eleverna och lärarna utgick från olika perspektiv, men inte helt skilda åsikter om motivation för studier.

 • 54379.
  Wrangö, Johan
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Poe's Gothic Protagonist: Isolation and melancholy in four of Poe's works2008Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This paper will argue that there are similarities between “The Raven”, “The Fall of the House of Usher”, “Ligeia” and “Berenice” in their treatment of the common motifs of isolation and melancholy, and, furthermore, that their protagonists are similar due to their relation to these two motifs. The paper will also argue that the usage of the motif of isolation is a strategic way for the author to emphasise the Gothic horror. In order to support my argument, I will, firstly, provide an outline of how melancholy, isolation and the Gothic were understood in the nineteenth century. Secondly, I will demonstrate ways in which the works are similar. By comparing the characters’ personalities and behaviour to each other, I will illustrate how melancholy and isolation are represented in similar ways in the works of this study. Thirdly, I will show how the motif of isolation reinforces the Gothic.

 • 54380.
  Wrangö, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Samtidskonst på museum: Hur fyra konstpedagoger ser på sitt arbete med samtidskonst och elever2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra konstpedagogers syn på konst­pedagogik och samtidskonst. Med hjälp av kvalitativa intervjuer vill jag undersöka eventuella skillnader i arbetet med samtidskonst jämfört med modernistisk konst. I bakgrunden presenteras främst litteratur om samtidskonst och modernistisk konst samt konst­pedagogik. Resultatdelen sammanfattar intervjuerna med konstpedagogerna. I diskus­sionen analyseras resultatet och kopplas till bakgrunden. Diskussionen är indelad i rubriker som samstämmer med frågeställningarna från syftet. Här behandlas några arbets­­­sätt med samtidskonst såsom dialog mellan konstpedagogen och eleverna. Diskus­sionen ger också en förklaring till hur samtidskonsten och konstpedagogiken kan gynna elever, till exempel genom samhällsfrågor och förståelse för vårt bildsamhälle.

 • 54381.
  Wredberg, Kristina
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Harrysson, Sofia
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Sjuksköterskors kunskaper om undernäring.: – attityder och kunskaper om nutrition och nutritionsbedömningar2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bland äldre patienter i Sverige är undernäring ett problem som växer sig allt större.

  Forskning har visat att många äldre patienter riskerar att drabbas av ohälsa, minskat

  välbefinnande och lägre egenvårds kapacitet vid undernäring (Johansson, 2004).

  Syftet med denna litteraturstudie var att genom omvårdnadsforskning belysa

  sjuksköterskors attityder och kunskaper till nutritionsbehov och

  nutritionsbedömningar hos äldre patienter över 65 år. En systematisk litteraturstudie

  valdes som metod, systematisk sökning, kritisk granskning, dataanalys samt

  sammanställning av vetenskapliga artiklar inom problemområdet gjordes. I

  dataanalysen framkom teman som sjuksköterskors attityd till nutrition,

  nutritionsbehov och nutritionsbedömning av äldre patienter. Sjuksköterskors kunskap

  och utbildning om nutritionens betydelse för patienternas välbefinnande. Resultatet i

  denna studie visar att nutritionskunskap och utbildning bland sjuksköterskor i dag är

  otillräcklig. Slutsatsen blir således, för att kunna fastställa och tillgodose äldre

  patienter nutritionsstatus bör en ökad kompetens utveckling bland sjuksköterskor

  ske.

 • 54382. Wredle, U
  et al.
  Walles, B
  Hakman, Inger
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Chromoplasts are formed in Vicia faba suspensor cells2000Ingår i: International journal of plant sciences, Vol. 161 (5), s. 713-719Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 54383. Wredle, U
  et al.
  Walles, B
  Hakman, Inger
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  DNA fragmentation and nuclear degradation during programmed cell death in the suspensor and endosperm of Vicia faba2001Ingår i: International journal of plant sciences, Vol. 162 (5), s. 1053-1063Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 54384.
  Wreinerth, Joachim
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  Hjalmarsson, Joel
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  Undersökning av vindlaster på en parabolantenn2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi fick i uppdrag av Swepart Transmission AB att med lämpliga metoder beräkna vindlaster på en godtycklig parabolantenn samt att konstruera en växellåda för att positionera den. Vi insåg i ett tidigt skede att vi var tvungna att ta fram vindlastfaktorerna laborativt. Och på grund av den begränsade tiden var vi tvungna att fokusera endast på vindlasterna på en parabolform.

  Först uppskattade vi de maximala vindlaster som kunde uppkomma för att kunna dimensionera vår mätram. Sedan beräknade vi lastcellerna och konstruerade erforderlig elektronik. För att simulera vind monterades parabolen och dess mätram på ett fordon, mätningarna utfördes sedan på Uråsa flygfält. Efter mätningen kunde vi fastslå de sökta vindlastfaktorerna och deras ekvationer

 • 54385.
  Wretljung Alonso, Camilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Suecia, o la torre de Babel: Análisis de las imágenes de Suecia en la novela El camino a Ítaca de Carlos Liscano2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The focus of this study is to investigate what images of Sweden are transmitted in the novel The road to Ithaca (1994), by the Uruguayan author Carlos Liscano. The study focuses on the first half part of the novel for this taking place in Stockholm, Sweden, in the early nineties. The aim is to investigate by what literary strategies and literary subgenres the images of Sweden are transmitted.

     The theoretical framework applied derives from studies of the literary genre of the picaresque novel and its bufonesco mood, such as the literary strategies irony and laconism. For the analysis Mieke Bal´s concept of focalization and semantic axes are used.  

     The study shows that in Sweden there are parallel worlds to the official world of the welfare state; in the shadow side of society there are the metecos, unwanted residents: the undocumented and the mentally ill. Through a picaresque and ironic style, the author shows that Sweden is a neat, clean, but culturally hermetic society; almost perfect on the surface, but with a lot of hidden “trash” beneath.

     The welfare state of Sweden seams benevolent in its integrative intention, but is, at the same time, blind, or even worse, disinterested in the new reality of the country; that of the welfare state in dissolution and Sweden as a Tower of Babel. 

 • 54386.
  Wretman, Christian
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Hammargren, Christian
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Rönegård, Joakim
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Leverantörsval och leverantörsutvärdering: En studie av möbelbranschen2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Inköp är idag en av de viktigaste enheterna i ett företag, då inköp av material står för en stor del av de totala kostnaderna. För att kunna producera till låga kostnader och säkra en bra kvalitet, krävs det att företag har en tillfredställande leverantörsbas. Då trenden generellt sett går mot att reducera antalet leverantörer, använda sig av singel sourcing, blir valet av leverantör allt viktigare. Utvecklingen för möbelbranschen är i allmänhet god, vilket visar sig i ökad efterfrågan och behovet av att nyrekrytera personal. I och med den förväntade efterfrågeökningen, och därmed det ökade behovet av material, blir leverantörsvalet en alltmer betydelsefull funktion hos företagen.

  Uppsatsen syftar till att beskriva arbetet vid leverantörsval och leverantörsutvärdering, gällande företag i möbelbranschen. Uppsatsen syftar också till att redogöra och förklara de urvalskriterier som företag i möbelbranschen tar i beaktning vid leverantörsval och leverantörsutvärdering.

  Valet av teori gjordes för att kunna besvara vår problemformulering. Teorin är hämtad från många olika källor, såväl böcker som vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån leverantörsval, leverantörsutvärdering och urvalskriterier, samt områden som på något sätt påverkar dessa aspekter.

  Vår empiriska intervjustudie har genomförts på fem tillverkande företag inom möbelbranschen. Vi har undersökt hur företagen arbetar med val och utvärdering av leverantörer, samt vilka urvalskriterier de anser vara betydelsefulla vid detta arbete.

 • 54387. Wright, DA
  et al.
  Dawson, R
  Cutler, SJ
  Cutler, HG
  Orano-Dawson, CE
  Granéli, Edna
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Naphthoquinones as broad spectrum biocides for treatment of ship’s ballast water: Toxicity to phytoplankton and bacteria2007Ingår i: Water Research, ISSN 0043-1354, E-ISSN 1879-2448, Vol. 41, s. 1294-1302Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 54388.
  Wrywood, Zsuzsanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Kan vitamin-D tillskott användas som ett förebyggande behandlingsalternativ av vinterdepression samt lägre sinnesstämning?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Man har länge vetat att vitamin D har grundläggande funktioner för vår kropps välbefinnande. Det finns två källor för att ta till oss D-vitamin, via endogen produktion och via födointag. Till en större del får vi vårt D-vitamin-behov genom den endogena processen, men på grund av färre UV-B strålar under vissa säsonger eller geografiska platser så kan denna process bli otillräcklig. Vilket gör oss tvungna att konsumera specifik mat eller kosttillskott för att ej få D-vitaminbrist. Detta har blivit ett stort problem för länder uppe i norr, på grund av att perioden utan tillräckliga mängder UV-B strålning är lång. Vissa länder till exempel Sverige försöker motverka detta genom att berika vissa livsmedel, bland annat mjölk, ost och smör, med D-vitamintillskott. Dock verkar detta mestadels inte vara tillräckligt. Då flera studier har visat ett mönster mellan D-vitaminbrist och lägre sinnesstämning, så har studier angående D-vitamin-påverkan på både kroppens mentala och fysiska tillstånd blivit allt viktigare.

  Syfte: Syftet med detta arbete är att granska D-vitamins gynnsamma effekt och om den kan klassificeras som läkemedel vid behandling av vinterdepression.

  Metod: Fem litteraturstudier med fokus på D-vitaminforskning och dess motverkande effekt av seasonal affective disorder (SAD) eller negativ sinnesstämning har granskats. Dessa studier valdes från databaserna; PubMed, Sciencedirect och OneSearch.

  Resultat: Studierna visade en svag koppling mellan D-vitamin och sinnesstämning. Dock kunde inga konkreta svar uppnås om hur D-vitamin påverkar oss mentalt. På grund av detta kan D-vitamintillskott inte ses eller rekommenderas som medicin för olika former av negativ sinnesstämning eller depression.

  Diskussion: För få studier har hittills gjorts för att kunna svara på hur D-vitamin påverkar oss mentalt och vilka följder en låg eller förhöjd 25-OH D koncentration har på en persons sinnesstämning.

  Fler studier behöver göras med både noggrannare och mer varierande metoder och kontroller för att kunna finna ett konkret svar på hur vår D-vitaminhalt är kopplad till vår sinnesstämning. Samt om en höjd nivå kan leda till förebyggandet av SAD, negativ sinnesstämning eller mild depression.

 • 54389.
  Wrångelin, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Österström, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Utomhuspedagogik? Det är en jävligt bra fråga!: Idrottslärares definitioner och uppfattningar om utomhuspedagogik i ämnet idrott och hälsa.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 54390.
  Wrååk, Jonathan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Individuals’ risk propensity and job search activity2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper uses the Dutch panel data from LISS, Longitudinal Internet Studies for the Social Science in trying to establish if a relationship between individuals’ risk propensity and job search activity is present. When looking at employed and unemployed job seekers jointly, a positive significant relationship is present. Looking at these groups separately shows that the relationship is driven by employed job seekers. No relationship for unemployed job seekers can be identified when being looked at separate. However, when taking into account possible biases from changes in risk propensity over time as well as the classification of actively searching individuals, no relationship is present at all. We hence are cautious towards the significant estimates received that potentially could suffer from biases. Further studies should be made with a bigger sample of individuals and a continuously updated measure of risk propensity to minimizing potential bias.

 • 54391.
  Wu, Fei
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Cyan in mist: Sustainable packaging design for Chinese tea2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Packaging is a topic under debate and scrutiny intoday’s society, due to its obvious environmentaldetriment – but also the business opportunities – tied tominimizing or even eliminating packaging.therefore, in this thesis, the aim is to introduce Chinesetea culture to the Swedish through packaging design,By tea culture studies and surveys of the Swedishmarket, with less is more, and minimalism designtheory to design elegant and Sustainable package. Withthis design, convey the Chinese tea ceremony cultureand Zen philosophy.Through the study of Chinese tea culture, then analysiscurrent tea packaging on Chinese and Swedish markets,from the structure, color, material...every aspects ofpackaging design to show the Chinese tea culture in theSwedish market.4According to our respondents and theory, packaging isa big component in a brand's marketing strategy and tocommunicate the brand’s message and values.Marketing information can be designed into visualelements that are used on the package to communicatea message which could speak out the consumers'emotions. But packaging is a topic under debate andscrutiny in today’s society, due to its obviousenvironmental detriment – but also the businessopportunities.So, how to balance the commercial and environmentalthose two aspects and how to express sustainabledesign in my project, is the major issues I have to figureout.Key words: Chinese tea culture, less is more,sustainable packaging design, graphic design, Zen andtea ceremony, tea business marketing

 • 54392.
  Wu, Liming
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Li, Kai
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Water Simulating in Computer Graphics2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Fluid simulating is one of the most difficult problems in computer graphics. On the other hand, water appears in our life very frequently. This thesis focuses on water simulating. We have two main methods to do this in the thesis: the first is wave based water simulating; Sine wave summing based and Fast Fourier Transform based methods are all belong to this part. The other one is physics based water simulating. We make it based on Navier-Stokes Equation and it is the most realistic animation of water. It can deal with the boundary and spray which other method cannot express. Then we put our emphasis on implement by the physics method using Navier-Stokes Equation.

 • 54393.
  Wu, Min
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark;COWI AS, Denmark.
  Fridh, Katja
  Lund University.
  Johannesson, Björn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Geiker, Mette
  Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Impact of sample crushing on porosity characterization of hardened cement pastes by low temperature calorimetry: Comparison of powder and cylinder samples2018Ingår i: Thermochimica Acta, ISSN 0040-6031, E-ISSN 1872-762X, Vol. 665, s. 11-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Theimpact of sample crushing on the detected porosity of hardened cement pastes bylow temperature calorimetry (LTC) was studied using powder and cylindersamples. Two types of cements, CEM I and CEM III were used to prepare thepastes. A model porous material, MCM-41, was also used in order to investigatesome aspects of the measurement and the evaluation approach. The powder andcylinder samples of the cement pastes were compared in terms of the calculatedice content curves, total pore volumes and pore size distribution curves. For thetwo studied cement pastes, the calculated ice content curves of freezing of thepowder sample differed from that of the cylinder samples, especially for thepaste CEM III. The results indicate that sample crushing changed the poreconnectivity as compared to non-crushed samples. One important differencebetween the powder sample and the cylinder samples of the paste CEM III wasthat the determined maximum ice content in the powder sample was much higherthan that in the cylinder samples, the relatively difference being about 40–50%.However, this kind of marked difference was not found in the paste CEM I. Theobserved difference between the calculated pore volume of the powder and thecylinder samples of the paste CEM III is possibly due to some of the “isolated”pores which, presumably, cannot be fully filled with water in the preparationof the cylinder samples. However, sample crushing makes it possible to saturatethe pores to a greater extent if the crushing contributes to open up the“isolated” pores. Consequently, more pores are detected in the powder samples.The argument that the “isolated” pores have a tendency to be opened up by thecrushing process is supported by results using gravimetric measurements and“dynamic (water) vapor sorption” measurements on powder samples.

 • 54394.
  Wu, Min
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Fridh, Katja
  Lund University.
  Johannesson, Björn
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Geiker, Mette Rica
  Norwegian University of science and Technology, Norway.
  Influence of frost damage and sample preconditioning on the porosity characterization of cement based materials using low temperature calorimetry2015Ingår i: Thermochimica Acta, ISSN 0040-6031, E-ISSN 1872-762X, Vol. 607, s. 30-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Low temperature calorimetry (LTC) can be used to study the meso-porosity of cement based materials. The influence of frost damage on the meso-porosity determination by LTC was explored on a model material MCM-41 and two cement pastes by conducting repeated cycles of freezing and melting measurements. The results indicate that the pressure generated during freezing and melting measurements has little impact on the pore structure of the powder MCM-41 samples. As for the studied cylinder samples of cement pastes, frost damage probably took place and it changed the pore connectivity while it had limited effect on changing the interior size distribution of the meso-pores. The analysis of the freezing and melting behavior of the pore liquid of cement based materials is complicated by the presence of ions. The freezing and melting behavior of the pore solution of cement paste samples preconditioned in either a small amount or a big amount of saturated limewater was compared. The results suggest that either the preconditioning in a big amount of limewater does not change the ionic concentration of the pore solution very much or the possible leaching of ions from cement hydrates during the preconditioning has limited influence on the freezing and melting behavior of the pore solution in the studied cement paste samples.

 • 54395.
  Wu, Min
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Impact of sample saturation on the detected porosity of hardened concrete using low temperature calorimetry 2014Ingår i: Thermochimica Acta, ISSN 0040-6031, E-ISSN 1872-762X, Vol. 580, s. 66-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present work studied the impact of sample saturation on the analysis of pore volume and pore size distribution by low temperature (micro-)calorimetry. The theoretical background was examined, which emphasizes that the freezing/melting temperature of water/ice confined in non-fully saturated pores is further depressed compared with that when the pores are fully saturated. The study of the experimental data on hardened concrete samples showed that for a same concrete mix, the total pore volume detected from the capillary saturated samples was always lower than that of the vacuum saturated samples and a higher proportion of pores with small radii were found in the capillary saturated samples. In addition, the observed hysteresis between the freezing and melting curves of ice content of the capillary saturated samples was more pronounced than that of the vacuum saturated samples. The major reason for the observed phenomena could be related to that capillary saturation cannot fully saturate the pores under study.

 • 54396.
  Wu, Min
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Geiker, Mette
  Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  A preliminary study of the influence of ions in the pore solution of hardened cement pastes on the porosity determination by low temperature calorimetry2014Ingår i: Thermochimica Acta, ISSN 0040-6031, E-ISSN 1872-762X, Vol. 589, s. 215-225Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Thermodynamic modeling was used to predict the ionic concentrations in the pore solution of cement pastes at different temperatures during a freezing and melting measurement in low temperature calorimetry (LTC) studies. By using the predicted ionic concentrations, the temperature depressions caused by the ions presented in the pore solution were determined. The influence of the freezing/melting point depression caused by the ions on the determined pore size distribution by LTC was demonstrated. Thermodynamic modeling using the program PHREEQC was performed on the cylinder and powder samples of cement pastes prepared by two types of cements, i.e., CEM 132.5 R and CEM III/B 42.5 N. Using the modeled ionic concentrations, the calculated differential pore size distributions for the studied samples with and without considering the temperature depression caused by the ions in the pore solution were compared. The results indicate that for the studied cement paste samples, the influence of the temperature depression caused by the presence of the ions in the pore solution on the determination of the pore size distribution by LTC is limited. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 54397.
  Wu, Min
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Geiker, Mette
  Technical University of Denmark, Denmark ; Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  A review: Self-healing in cementitious materials and engineered cementitious composite as a self-healing material2012Ingår i: Construction and Building Materials, ISSN 0950-0618, E-ISSN 1879-0526, Vol. 28, nr 1, s. 571-583Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cementitious materials are the most widely used building materials all over the word. However, deterioration is inevitable even since the very beginning of the service life, then maintenance and repair work, which are often labor- and capital-intensive, would be followed. Thus, self-healing of the affected cementitious materials is of great importance. Self-healing phenomenon in cementitious materials has been noticed and been studying for a long time. The possible mechanisms for self-healing phenomenon in cementitious materials, which are summarized based on substantial experimental studies and practical experience, are reviewed. In order to endow or enhance the self-healing property of cementitious materials, many different and innovative strategies have been proposed and developed during the past decades. Then the different strategies employed for the self-healing of cementitious materials, i.e. the use of hollow fibers, microencapsulation, expansive agents and mineral admixtures, bacteria and shape memory materials, are reviewed and summarized. A comparison study is conducted subsequently on different strategies to self-healing and on different healing agents used as well. Engineered Cementitious Composite (ECC) is a new type of cement-based materials, which has unique properties compared with traditional cementitious materials. Further, a summary about the research status of self-healing on ECC is given. It shows that ECC bears great potential in realizing effective self-healing due to its unique micro-crack behavior and tight crack-width control property combined with its relatively high percentage of cementitious components and low water–binder ratio.

 • 54398.
  Wu, Min
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Geiker, Mette Rica
  Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  A study of the water vapor sorption isotherms of hardened cement pastes: Possible pore structure changes at low relative humidity and the impact of temperature on isotherms2014Ingår i: Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, E-ISSN 1873-3948, Vol. 56, s. 97-105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using water vapor sorption isotherms measured by the “dynamic vapor sorption” (DVS) method, a resaturation study was conducted to investigate possible pore structure changes of hardened cement paste samples caused by the drying at low relative humidity during desorption measurements. The results indicate that either the relatively short term drying does not cause any microstructure changes or the pore structure of the hardened cement paste samples can be restored during the absorption process. Additionally, the temperature dependency of sorption isotherms was investigated using both hardened cement paste samples and a model material MCM-41. The pronounced impact of temperature on desorption isotherms of cement based materials as reported in literature was not found in this investigation. The results suggest that the differences between the sorption isotherms measured at different temperatures are mainly caused by the temperature dependent properties of water.

 • 54399.
  Wu, Min
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Geiker, Mette Rica
  Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Application of water vapor sorption measurements for porosity characterization of hardened cement pastes2014Ingår i: Construction and Building Materials, ISSN 0950-0618, E-ISSN 1879-0526, Vol. 66, s. 621-633Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Water vapor sorption can be used to study important properties of porous materials including specific surface area and pore size distribution (PSD). However, the data analysis is somewhat inconsistent in literature. In this work, the important factors influencing the analyzed results using sorption data were reviewed. Water vapor sorption measurements were then applied to two hardened cement pastes and one model porous material MCM-41. The specific surface area was calculated based on different equations accounting for multilayer adsorption and the PSD was analyzed from both the absorption and the desorption isotherms for comparison: The calculated specific surface area was quite dependent on which equation is considered for multilayer adsorption. For the studied hardened cement pastes, three characteristic peaks were found in the calculated PSD curves from the desorption isotherms with corresponding radii of 1.4, 1.8 and 3.0 nm while the peak at 1.4 nm was missing in the PSD curves calculated from the absorption isotherm. The network theory, suggesting desorption is controlled by the pore entry sizes while absorption is controlled by the interior pore sizes, can be used to explain some of the results.

 • 54400.
  Wu, Min
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Geiker, Mette Rica
  Norwegian University of Science and Technology, Norway.
  Determination of ice content in hardened concrete by low-temperature calorimetry2014Ingår i: Journal of thermal analysis and calorimetry (Print), ISSN 1388-6150, E-ISSN 1588-2926, Vol. 115, nr 2, s. 1335-1351Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Low-temperature calorimetry has been used to determine the ice content in concrete at different temperatures when exposed to low-temperature environments. However, the analysis of the ice content from the measured data of heat flow is not straightforward. In this study, two important factors influencing the ice content calculation are discussed. The importance of the baseline determination for the calculation of the ice content is realized. Two different methods of generating the baseline are discussed. First, the ‘J-baseline’ is discussed which is a recently proposed extrapolation method based on the accumulated heat curves measured in the freezing and the melting process. Second, the ‘C-baseline’ is discussed in which a calculated baseline is used where the heat capacity of both water and ice and the phase changing behaviour under different testing temperatures are considered. It turns out that both the ‘J-baseline’ method and the ‘C-baseline’ method can be used to calculate the approximate baseline. The heat of fusion of the water confined in small pores is another important parameter to be considered in ice content calculation. This property must be carefully analyzed in order to accurately calculate the ice contents at different temperatures in the freezing and melting process. It should be noted that there is no general agreement on how to obtain the important temperature dependence of the heat of fusion of water confined in small pores. By performing comparison studies, the present study shows the influence of the different values of the heat of fusion commonly adopted on the calculated ice content for the studied concrete samples. The importance and necessity to use an accurate value of the heat of fusion is emphasized. Based on the calculation of the baseline proposed in this work and by carefully selecting the values for the heat of fusion, the ice content in a hardened concrete sample is expected to be estimated with an acceptable accuracy.

1085108610871088108910901091 54351 - 54400 av 55964
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf