lnu.sePublications
Change search
Refine search result
9101112 551 - 570 of 570
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Wolmesjö, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ledningsfunktion i omvandling.: Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 552.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Zanderin, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  LSS - regelsystem, implementering och realitet2008Report (Other academic)
 • 553.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Zanderin, LarsVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  LSS: Regelsystem, implementering och realitet2009Collection (editor) (Other academic)
 • 554.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Zanderin, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Views on Democracy and Civil Society - the Cases of Two Municipalitites in Sweden2008In: Civil Society, Local Government and Human Services in the Baltic Sea Region: Papers from the NOBA research project, Oslo University College , 2008, p. 24-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 555.
  Wolmhag, Anna
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Hansson, Johanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Att vara förälder till ett barn med ätstörningar.: En litteraturstudie.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att belysa föräldrars erfarenheter av hur det är att ha ett barn med ätstörningar samt föräldrarnas erfarenheter av vården. Nio stycken vetenskapliga artiklar användes i litteraturstudien och samtliga artiklar har blivit granskade av etiska kommittéer. Åtta av artiklarna som användes var kvalitativa och en var kvantitativ. Efter syftet valdes sökorden som sedan användes i databaserna. Databaserna som användes var Pubmed, Swemed+ och Cinahl. Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Studien visar att föräldrar vill ha mer stöd och information om vad ätstörningar är samt hur de ska förhålla sig till sjukdomen. Det framkommer även att föräldrarna vill vara mer delaktiga i vården av deras barn. För att sjukvårdspersonalen ska kunna ge föräldrarna ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att de vet hur föräldrarna upplever sin situation. Genom att sjukvårdspersonalen stöttar föräldrarna kan de i sin tur vara ett stöd åt sitt barn.

 • 556.
  Wombell, Marie
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Johansson, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  När tillvaron rasar samman!: -En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For various reasons, some adults are struck by a sudden brain-damage. The purpose of our research was to obtain an understanding about the everyday lives of their spouses. The meaning of this essay was to understand the husband or wives situation when their partner had a brain damage. The essay is based on both a qualitative method which includes ten personal interviews and quantitative method in results and analysis. The result showed that all partners were now employed as “relative – carers”. Financial support from the local council was being given to everyone we met. Thus, the economical situation did not seem to be a big issue. Far worse was the increased workload for the family. Relationships with friends and relatives also took on a large change. Some friends disappeared altogether. People seem to cope in different ways when their situations are changed drastically.

 • 557.
  Wärme, Jennica
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Erlandsson, Malin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Att leva för stunden: Föräldrars självbiografiska upplevelser när ett barn drabbas av leukemi2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  När barnet drabbades av leukemi förändrades familjens livsvärld och de tvingades omprioritera sin vardag. Föräldrarnas syn på sjukdomen och dess konsekvenser påverkade hur det sjuka barnet upplevde situationen. Sjukdomen medförde inte enbart negativa känslor utan även positiva. Sjuksköterskan hade en viktig roll när det handlade om att ge känslomässigt stöd och information åt föräldrarna. Syfte: Syftet med studien var att belysa svenska föräldrars upplevelser av den förändrade livsvärlden samt hur den hanterades, när ett av deras barn drabbades av leukemi. Metod: En kvalitativ ansats användes för att besvara syftet. Datainsamlingsmetoden som användes var fyra självbiografier, vilka analyserades utifrån en latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisades i tre teman med tillhörande subteman. De viktigaste fynden som gjordes var att familjen drabbades av en stor ovisshet inför framtiden och att detta medförde blandade känslor hos föräldrarna. Familjens vardag och deras förhållanden till varandra förändrades också, vilket hanterades genom att försöka leva i nuet. Slutsats: Resultatet av analysen bidrog till en ökad förståelse och medvetenhet för föräldrarnas och den övriga familjens situation.

 • 558.
  Yu, Gengsheng
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  FAMILY PERSPECTIVE OF ELDERLY CARE IN URBAN CHINA: a literature studyStudent thesis
 • 559.
  Yu, Gengsheng
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  FAMILY PERSPECTIVE OF ELDERLY CARE IN URBAN CHINA: a literature studyStudent thesis
 • 560.
  Zanderin, Lars
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Wolmesjö, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Tufte, Geir C.
  Legality, Professionalism and Discretion in Municipal Elderly Care.: Cases from Norway and Sweden2009In: Nordic College of Caring Sciences 27-29 mars 2009 Högskolen i Oslo, 2009Conference paper (Refereed)
 • 561.
  Zettergren, Lisa
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Strömbäck, Sara
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  "We don't want more of that sort here": Homosexuellas upplevelser av vårdgivares bemötande i vården2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Homosexuellas upplevelse av vårdgivares bemötande i vården kan innebära både ett lidande och välbefinnande utifrån den vårdande relationen. Syftet med studien var att beskriva homosexuellas upplevelser av vårdgivares bemötande i vården. Metoden var en kvalitativ litteraturstudie av sex vetenskapliga studier, dessa har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det fanns både vårdande och icke vårdande upplevelser av bemötandet i vården, dock dominerar det icke vårdande bemötandet. Vårdtagare har upplevt ett gott bemötande där vården har överträffat deras förväntningar och en god vårdrelation har skapats. Flera vårdtagare har blivit utsatta för kränkning samt nekade till vård, vilket resulterade i ett vårdlidande som påverkade vårdrelationen negativt. För att förbättra vårdrelationen krävs det att vårdgivare har kunskap om denna minoritetsgrupp. Det krävs också ett aktivt ledarskap som uppmärksammar vårdgivares brister och försöker att leda till ett bättre vårdande, som vidare ger vård på lika villkor. Studiens resultat kan tillämpas i olika vårdsammanhang.     

 • 562. Ziegert, K
  et al.
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Lidell, E
  Health in everyday life amomg spouses of haemodialysis patients: a content analysis2006In: Scand J Caring Sci, Vol. 20, p. 223-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 563. Ziegert, K
  et al.
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Lidell, E
  Professional support for next-of kin of patients receiving chronic haemodialysis treatment;: a content analysis study of nursing documentation2007In: J Clin Nurs, Vol. 16, p. 353-61Article in journal (Refereed)
 • 564. Ziegert, K
  et al.
  Högstedt, B
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Lidell, E
  Time distribution factors of hospital and home care among chronic heamodialysis patients2004In: EDINA/ERCA, Vol. 16, p. 19-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 565. Ziegert, Kristina
  et al.
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Lidell, Evy
  Health in everyday life among spouses of haemodialysis patients: a content2006In: Scand J Caring Sci, ISSN 0283-9318, Vol. 20, no 2, p. 223-8Article in journal (Refereed)
 • 566.
  Zielinski, Josefin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Larsson, Mikael
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Vi månar om barnen: en studie om barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to study and analyze in order to increase understanding of how social-secretaries choices and assessments described in the hypothetical situations that relate to families receiving social assistance welfare. The main issues we searched answer to each Mainly, we sought to answer the following questions: What considerations are made regarding the child's best interests in the handling process relating to social assistance and in what way is a childperspective taken into account in decision justification. Problem formulation can be summarized in the variety of decision making on welfare and vulnerability of poor children. In our approach to collecting empiri we used out of vignette-studies and interviews. We interviewed seven social secretaries from a social welfare unit. For our help in the analysis of the collected material, we have made use of Michael Lipskys streetlevel bureaucracy. The conclusion we came to was that the social secretaries agreed that there is disagreement how a child perspective is taken into account but all agree that the child's perspective must be addressed in some form in the management of social welfare.

 • 567.
  Åkerberg, Maria
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Thelander, Ann-Sofie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården.: En litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den palliativa vården innefattar inte bara patienten utan i många fall också de anhöriga. Syftet med studien var att undersöka anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården. För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar användes. Genom databas- och manuellsökning valdes elva kvalitativa och kvantitativa artiklar ut. En innehållsanalys av artiklarna gjordes utifrån en kvalitativ ansats. Resultatet visar att anhörigas informationsbehov främst består av medicinsk-, omvårdnads- och organisationsinformation. De två viktigaste fynden när det gäller upplevelser av information var att de individuella behoven måste bejakas och att källan till informationen ansågs viktig. Resultatet visar dessutom att god information minskar ovisshet och stress hos anhöriga. Genom att få sitt informationsbehov tillfredsställt skapas förutsättningar till mental förberedelse. Författarna kan utifrån studien se att god information kan kopplas samman med välbefinnande hos anhöriga i den palliativa vården.

 • 568.
  Åkesson, Ida
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Hallberg, Helen
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Den nya arbetstidslagen: En studie om implementeringen inom kommunal äldreomsorg2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om hur EU:s arbetstidsdirektiv har implementerats inom den svenska äldreomsorgen, sett ur enhetschefens perspektiv. Syftet med studien är att förstå vilken betydelse implementeringen haft och hur enhetschefen hanterat implementeringen i förhållande till information, delaktighet och förändringsvilja. Dessutom vill vi veta om enhetscheferna har uppmärksammat några konsekvenser för personal och omsorgstagare. Vi har valt en kvalitativ intervjumetod och våra informanter är verksamma som enhetschefer inom äldreomsorgen, med inriktning särskilt boende. De resultat vi fått fram har analyserats utifrån modeller som tidigare använts inom implementeringsforskning. Som ytterligare redskap till analysen har vi också tittat på vilka olika sätt som anställda kan hantera organisationsförändringar. Resultat visar på flera motsägelser. Samtidigt som cheferna tycker att allt gått bra medger man att personalens villkor försämrats väsentligt. Direktivet har införts utan något tillskott av resurser vilket innebär sämre arbetstider och mer stress för personalen. Dessutom har personalens möjligheter till flexibilitet försvunnit - man kan inte längre byta turer som tidigare - samtidigt som chefernas yrkesroll alltjämt präglas av frihet och självständighet. En annan konsekvens är att kontinuiteten i bemanningen försämrats vilket torde påverka omsorgstagaren i viss mån. Detta har dock inte kunnat bekräftas. Då studien inte riktar sig mot arbetstagarens upplevelser av direktivet och dess konsekvenser, vill vi lyfta fram behovet av ytterligare forskning ur ett personalperspektiv.

 • 569.
  Åsberg, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Brukarnas syn på hemtjänsten: en kvantitativ undersökning i Gnosjö kommun2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 570.
  Önnerfors, Martin
  et al.
  Institutionen för kulturgeografi, Lunds universitet.
  Guldåker, Nicklas
  Institutionen för kulturgeografi, Lunds universitet.
  Nieminen Kristofersson, Tuija
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Erfarenheter av GIS (Geografiskt Informations System) i samband med stormen Gudrun2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
9101112 551 - 570 of 570
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf