lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1109111011111112111311141115 55551 - 55600 av 57571
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 55551.
  Wikstrom, Lotta
  et al.
  Jönköping Univ.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping Univ.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Linköpings Universitet, Ersta Sköndal Univ Coll.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping Univ.
  Broström, Anders
  Jönköping Univ.
  Healthcare Professionals' Perceptions of the Use of Pain Scales in Postoperative Pain Assessments2014Ingår i: Applied Nursing Research, ISSN 0897-1897, E-ISSN 1532-8201, Vol. 27, nr 1, s. 53-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: To describe how healthcare professionals perceive the use of pain scales in postoperative care. Background: Pain scales are important but not an obvious choice to use in postoperative care. No study has explored how healthcare professionals experience the use of pain scales. Methods: An explorative design with a phenomenographic approach was used. The sample consisted of 25 healthcare professionals. Semistructured interviews were performed. Results: Four descriptive categories emerged - the use of pain scales facilitated the understanding of postoperative pain, facilitated treatment, demanded a multidimensional approach and was affected by work situations. Conclusions: Healthcare professionals described that pain scales contribute to the understanding of patient's postoperative pain. It is important to ensure patient understanding and be aware about variations in pain ratings. Dialogue and observations are necessary to be certain what the ratings mean to the patient. The use of pain scales depends on patient's needs and organization. (C) 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 55552.
  Wikström, Anja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Året de sprängde Rut samt essän: Verkligheten som fiktion; Martha, Mannen utan öde och att byta perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55553.
  Wikström, Claes
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Kunskaper och föreställningar om övervikt och fetma: Enkätundersökning bland blivande sjuksköterskor och pedagoger på Högskolan i Borås2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen, även i Sverige där ungefär 10% av den vuxna befolkningen räknas som feta. Detta leder till olika hälsoproblem av både fysisk, psykisk och social art. Övervikt och fetma leder ofta till kontakt med sjukvården där sjuksköterskor har en roll i att stödja patienter i arbetet i att ändra sin livsstil i syfte att gå ner i vikt.

  Undersökningen är en kvantitativ studie i form av en enkät till studenter i sjuksköterske- och pedagogutbildning på Högskolan i Borås. Deltagarna bestod av tre olika grupper, två sjuksköterskeklasser som gick i termin ett (VHB-T1) respektive termin tre (VHB-T3) samt en grupp pedagogikstuderande som gick sin första termin (PED-T1). Syftet med undersökningen var att dels ta reda på om kunskaper och attityder hos sjuksköterskestudenter skiljer sig från andra studenters i frågor om övervikt och fetma, dels se om det fanns skillnader som kunde ha samband med var sjuksköterskestudenterna befann sig i sin utbildning och som då kunde bero på vilka studiemoment med koppling till livsstilsfrågor som hunnit genomföras inom ramen för denna utbildning.

  Resultatet av undersökningen visade att de sjuksköterskestudenter som kommit längst i sin utbildning också hade mer faktisk mätbar kunskap om övervikt och fetma. De (VHB-T3) såg sig också som mer kunniga och medvetna om livsstilsfrågor än studenter i termin ett, oavsett inriktning (VHB-T1, PED-T1). Studenter i termin tre (VHB-T3) kände sig också bättre rustade att möta patienter med viktproblem i sin kommande profession än studenter inom samma utbildning men som befann sig i termin ett (VHB-T1).

 • 55554.
  Wikström, Ellinor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Johansson, Amy
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Kvinnors erfarenheter av att leva med migrän: En studie baserad på skriftliga berättelser2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55555.
  Wikström, Erik
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Svar på tal direkt: En studie om medborgerliga röster i ett deltagardemokratiskt samtal2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The aim and research questions of this study are concerned about how, and what kind of, problems and subjects that citizens raise during verbal interaction with politicians and officials in the field of participatory democracy. The theoretical framework of the study dominates by theories with a positive approach towards participatory democracy, but there is also a broader discussion on the phenomenon’s strengths and weaknesses.

  The case in focus of the study is a specific phenomenon of participatory democracy created by the municipality of Växjö. The empirical material that is analysed is consisted of written text based on the verbal interaction from these meetings between citizens and politicians/officials.

  The outcome of the study shows that most of the verbal interaction was held between citizens and politicians/officials in a vertical direction and that a major part of the responsibility concerning the raised subjects is estimated to be in the hands of the latter part. In the light of under what circumstances the meetings are practised, the democratic and collective minded performance of the citizens is argued to be in good condition, despite the dominating vertical interaction and estimation of trust.

 • 55556.
  Wikström, Eva
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Inflytandets paradoxer: Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten2005Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-rymme. Den positiva laddning som begreppen har hör därmed samman med att de tas för givna som eftersträvansvärda, utan att konsekvenser av olika tolk-ningsmöjligheter problematiseras. Syftet med avhandlingen var att öka förstå-elsen för de möjligheter och hinder som finns för hjälptagarens inflytande i hem-tjänstens vardag genom att studera den påverkan som olika idealtypiska perspek-tiv har. Som analysinstrument utvecklades tre idealtypiska perspektiv: det soci-ala, det medicinska och det marknadsekonomiska, som har sina egna bakomlig-gande logiker, och som finns som styrande perspektiv i hemtjänsten genom att påverka tolkningar och handlingar.

  Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med hjälptagare, vårdbiträden och ledningspersoner i fyra arbetsgrupper från olika kommuner. I resultatet visa-des att de fyra arbetsplatserna var organiserade på olika sätt och att de hade egna sociala regelsystem med kännetecken från de tre perspektiven i olika hög grad. De sociala regelsystemen var styrande över vad vårdbiträdena förväntades och kunde göra i vardagsarbetet, vilket i sin tur innebar att begreppet brukarinflytan-de fick olika innebörd. Över hälften av hjälptagarna i studien var 80 år eller äldre och det visade sig att de ville ha inflytande över de egna hjälpinsatserna, samti-digt som de upplevde att det fanns brister. Viljan till inflytande handlade främst om att bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp. De största problem-områdena var att vårdbiträdena var så jäktade att de inte hann framföra sina öns-kemål, att de kommunala riktlinjerna begränsade deras möjlighet att få önskad hjälp, att man befann sig i en beroendesituation samt att de som hjälptagare sak-nade grundläggande kunskap om de beslutade insatsernas innehåll och omfång.

  Avhandlingen har fått namnet Inflytandets paradoxer, vilket står för de mot-sägelsefulla fenomen som vårdbiträdet är ställd inför i vardagen, i bemötandet av hjälptagarens strävan efter inflytande och självbestämmande. Paradoxerna är motsägelsefulla till sin natur genom att det inte finns en självklar handlingsstra-tegi för hur inflytande och självbestämmande ska bemötas. De fyra paradoxer som identifierades berör liknande områden som hjälptagarna upplevde som kri-tiska. Det var tiden där motsättningen låg mellan processtid och lineär tid, det var biståndsbeslutet som ramverk där motsättningen fanns mellan detaljerade beslut och rambeslut, det var balanseringen mellan beroende och ansvar, där motsätt-ningen handlade om vilket ansvar som gavs hjälptagaren, samt, kunskap och tolkningsföreträde, där motsättningen fanns mellan vem som hade mest legitim kunskap i olika situationer. För att förstå varför vårdbiträdena hanterade motsätt-ningarna som de gjorde analyserades dessa i relation till arbetsplatsernas sociala regelsystem, vilka i sin tur var färgade av de tre idealtypiska perspektiven.

 • 55557.
  Wikström, Eva
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Melin Emilsson, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Autonomy and control in everyday life in care of older people in nursing homes2014Ingår i: Journal of Housing for the Elderly, ISSN 0276-3893, E-ISSN 1540-353X, Vol. 28, nr 1, s. 41-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Self-control and autonomy are not guaranteed when people age and are in need of help from others, especially in institution-based housing. This occurs despite the fact that it is a generally accepted belief that care should be delivered with the greatest possible degree of independence and autonomy. This article discusses older people's experiences with and the opportunities for autonomy in institution-based housing. Through focus group interviews and observations, the daily lives of residents at two nursing homes in Sweden were studied through a comparative approach using the theoretical framework of organizational culture. Three themes emerged showing how autonomy was not a reality for the residents. The first theme revealed an ambivalent mission, indicating ambiguity as to whether the nursing home was a place to live in or a place in which to be cared for. The second theme was symbolic power, which encompassed the staff's power embedded in the organization. The third theme was the ageist approach to care, which was noted in the way staff considered the residents to be old people who were unable and unwilling to strive for autonomy. The three themes were embedded in the organizational culture and were created and recreated in the interaction between residents and staff. A key question for further research is how to change the culture to strengthen the residents’ autonomy.

 • 55558.
  Wikström, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hur agerar pedagoger utomhus?: En studie i förhållningssätt till barn i förskolan och deras utemiljö.2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55559.
  Wikström, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Andersson, Erika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  "Ska man veta det så här på rak arm?": En studie om förskollärares syn på arbetet med förskolans jämställdhetsuppdrag2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder i förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på attmotverka traditionella könsmönster. Frågeställningar som ska besvaras berör hur förskollärare beskriver sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster men ocksåvilka ramfaktorer som möjliggör restpektive hindrar arbetet. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av en kvalitativ metod som består avsemistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare i olika verksamheter. Det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien är ramfaktorteorin. Vidare har en ramfaktorlista gjorts där ramfaktorer som chefers engagemang, systematiskt kvalitetsarbete, förskollärares tid, förskollärares kunskap och kompetens, förskollärares förhållningssätt och förhållningssätt i barns övriga omgivning har varit i fokus. Resultatet visar att ramfaktorer som chefers engagemang och förskollärares kunskap och kompetens upplevs som möjligheter i förskollärares arbete med att motverka traditionella könsmönster. Resultatet visar även att förskollärares tid, förskollärares förhållningssätt och förhållningssätt i barns övriga omgivning upplevs som hinder i förskollärares arbete med att motverka traditionella könsmönster. Vidare visar resultatet att systematiskt kvalitetsarbete inte går att sätta i någon av kategorierna.

 • 55560.
  Wikström, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Wilthorn, Cia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Virtual Leadership in Brazil - Virtual Intelligence in Multinational Companies: A Field Study on Leadership in a Virtual Context with Focus on its Effect on Teamwork in Cultrurally Diverse Teams.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As the technology develops, the communication infrastructure continues to innovate and increase competitiveness. For companies in a country such as Brazil, communicating virtually may be very beneficial in order to become more efficient, as well as more global.

  Due to today’s technological development and globalization, virtual teamwork has increased. For virtual teamwork to be successful, the importance of virtual leadership needs to be addressed by the organizations. Thus, the purpose of this study is to investigate leadership in a virtual context with focus on its effect on teamwork in culturally diverse teams. Furthermore, due to its emerging market and economic relevance, this study will examine virtual leaders of multinational companies in Brazil.

  From our dialogues we found that there is a lack of technological infrastructure, education, and positive attitude for virtual communication and virtual leadership within multinational companies in Brazil. Brazil as a country, as well as companies in Brazil, needs to provide opportunities and possibilities for excellent virtual communication and leadership. For instance, facetual communication and attication are important concepts on the way for companies of becoming virtualized.

 • 55561.
  Wikström, Jim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Hallgrimsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Framtidens missbruksvård: En studie om statlig styrning med utgångspunkt i missbruksutredningen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att via kvalitativa intervjuer med enhetschefer undersöka hur missbruks- och beroendevården kan utvecklas genom statlig styrning. Detta gjordes med utgångspunkt i missbruksutredningen, vilken har kommit med förslag för fortsatt styrning av missbruksvården. Intervjuerna var semi-strukturerade. Resultatet av studien tolkades utifrån Lundquist (1998) styrningsbegrepp för offentliga verksamheter. Förväntan på missbruksutredningen har varit stor och resultatet i studien visar på en stor otydlighet när det gäller hur missbruks- och beroendevården på bästa sätt ska styras. Slutsatsen av studien är att respondenterna instämmer med missbruksutredningens uppfattningar av problem i dagens missbruksvård, men inte instämmer med hur utredningen vill se den fortsatta utvecklingen. Inte heller instämmer respondenterna sinsemellan, mer än i vissa fall. Det är alltså väldigt klart kring vad som är problem i dagens missbruks- och beroendevård, mindre klart är hur dessa problem ska lösas. 

 • 55562.
  Wikström, Katrin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Szabo Jönsson, Isabell
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Have you heard the rumor about the connected consumer?: En kvantitativ studie om digital natives värderingar och förväntningar gentemot företag inom detaljhandeln.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien ämnar undersöka skillnader mellan digital natives och digital immigrants i strävan efter att identifiera huruvida de förstnämnda kan anses vara en enskild målgrupp med unika karaktärsdrag. Vidare syftar studien till att kartlägga de två gruppernas värderingar i förhållande till företag inom detaljhandeln med huvudfokus på digital natives. Resultatet förväntas mynna ut i teoretiska och praktiska implikationer om vilka förväntningar digitala konsumenter har på företag inom detaljhandeln. Studien utförs ur ett konsumentperspektiv där konsumenterna undersöks.

  Frågeställningar: -Hur särskiljer sig digital natives från digital immigrants i värderingar gentemot företag inom detaljhandeln? och -Hur påverkar den digitala disruptionen digital natives förväntningar på företag inom detaljhandeln?

  Metod: Studien har en deduktiv ansats där en kvantitativ metod använts i form av en enkätundersökning. I undersökningen deltog 206 respondenter vars svar jämfördes mellan digital natives och digital immigrants i databearbetningssystemet SPSS för att hitta likheter och skillnader grupperna emellan. Även en förundersökning av exempelfallet Giraffen har genomförts i syfte att sätta resultatet i relation till verkligheten.

  Resultat och Slutsats: Studien påvisar att digital natives och digital immigrants skiljer sig åt till viss del, men inte i den utsträckning teorin förklarar. Vidare antyder resultatet att digital natives inte kan ses som en unik målgrupp när de besitter många liknande värderingar som digital immigrants. Därmed kan påstås att förväntningarna på företag är gemensamma för båda grupperna som kan samlas under benämningen digitala konsumenter.

 • 55563.
  Wikström, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Bergström, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Undersökning kring lärares perspektiv på högre undervisning i Second Life2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar lärares perspektiv på högre undervisning med Second Life som undervisningsplattform. Second Life (SL) är en virtuell värld där olika lärosäten världen runt har egna ”öar” och bedriver olika former av undervisning. Inledningsvis beskrivs vad SL är och hur det kan användas i undervisningssyfte.

  Här presenteras även de frågeställningar som behandlades, vilka var:

  ”Vilka positiva och negativa aspekter kan lärare uppleva vid användandet av SL som undervisningsplattform?” samt

  "Hur upplever man som lärare i Second Life skillnaderna i förutsättningar gentemot traditionell klassrumsundervisning?”

  För att belysa problematiken gjordes litteraturstudier om olika pedagogiska modeller och teorier för undervisning i virtuella världar, undervisningsformer, bedömning samt olika typer av problem som kan uppstå. Uppsatsförfattarna skaffade sig även personliga erfarenheter av Second Life och samlade relevanta lärarkontakter till en sändlista. De faktorer som ansågs intressanta att analysera delades in i följande områden:

  · användning av virtuella världar i högre utbildning

  · förutsättningar för undervisning via virtuella världar

  · skillnader mellan traditionell och virtuell undervisning.

  Med detta material som utgångspunkt skrevs en enkät som innehöll både öppnafrågor och frågor med givna svarsalternativ. Denna skickades till 73 personer vid olika lärosäten världen runt. Endast 14 personer besvarade enkäten, vilket begränsar resultatens användningsområde och tillförlitlighet. Undersökningens viktigaste resultat är följande:

  Användning av virtuella världar i högre utbildning:

  · antalet lärare som använder SL i undervisning har minskat

  · SL-lärare använder pedagogiska modeller som i en eller annan form bygger på social konstruktivism.

  Förutsättningar för undervisning via virtuella världar:

  · attityder till undervisning i Second Life som lärare möter från sina respektivelärosäten är i anmärkningsvärt hög grad negativa

  · det behövs en pålitlig och effektiv metod för identitetskontroll av studenter

  · problem med tekniken är mycket vanliga, liksom att det ofta är svårt för nybörjare att ”komma in i” och snabbt lära sig använda miljön.

  Skillnader mellan traditionell och virtuell undervisning:

  · språkundervisning verkar ha större likheter mellan traditionell undervisning och undervisning i Second Life

  · kursförberedelser och undervisning i SL tar mer tid än motsvarande undervisning i mer traditionell form.

 • 55564.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University;Ryhov County Hospital.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University;Ryhov County Hospital.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Nilsson, Mats
  Futurum Acad Hlth & Care, Jönköping.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Linköping University.
  Broström, Anders
  Jönköping University;University Hospital Linköping.
  The clinical applicability of a daily summary of patients' self-reported postoperative pain: A repeated measure analysis2017Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, nr 23-24, s. 4675-4684Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim and objectives(i) To determine whether a central tendency, median, based on patients' self-rated pain is a clinically applicable daily measure to show patients' postoperative pain on the first day after major surgery (ii) and to determine the number of self-ratings required for the calculation of this measure. BackgroundPerioperative pain traits in medical records are difficult to overview. The clinical applicability of a daily documented summarising measure of patients' self-rated pain scores is little explored. DesignA repeated measure design was carried out at three Swedish country hospitals. MethodsAssociations between the measures were analysed with nonparametric statistical methods; systematic and individual group changes were analysed separately. Measure I: pain scores at rest and activity postoperative day 1; measure II: retrospective average pain from postoperative day 1. ResultsThe sample consisted of 190 general surgery patients and 289 orthopaedic surgery patients with a mean age of 65; 56% were men. Forty-four percent had a pre-operative daily intake of analgesia, and 77% used postoperative opioids. A range of 49 pain scores seem to be eligible for the calculation of the daily measures of pain. Rank correlations for individual median scores, based on four ratings, vs. retrospective self-rated average pain, were moderate and strengthened with increased numbers of ratings. A systematic group change towards a higher level of reported retrospective pain was significant. ConclusionsThe median values were clinically applicable daily measures. The risk of obtaining a higher value than was recalled by patients seemed to be low. Applicability increased with increased frequency of self-rated pain scores and with high-quality pain assessments. Relevance to clinical practiceThe documenting of daily median pain scores at rest and during activity could constitute the basis for obtaining patients' experiences by showing their pain severity trajectories. The measures could also be an important key to predicting postoperative health-related consequences.

 • 55565.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University ; Ryhov County Hospital.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University ; Ryhov County Hospital.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). Linköping University ; Linköping University Hospital.
  Broström, Anders
  Jönköping University ; Linköping University Hospital.
  Healthcare professionals' descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain: a critical incident technique analysis2016Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 30, nr 4, s. 802-812Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Pain is a common postoperative symptom, and length of hospital stay after surgery is short which highlights the importance of pain assessments. Experiences of assessing pain are mainly described from the perspective of nurses. In postoperative care, enrolled nurses and physicians also assess pain. It is therefore important to take note of their experiences to improve postoperative pain assessments.

  OBJECTIVES: The aim of this study was, through considering critical incidents, to describe care experiences and actions taken by healthcare professionals when assessing postoperative pain.

  METHODS: An explorative design employing critical incidents technique analysis was used. A total of 24 strategically selected enrolled nurses, nurses and physicians employed at orthopaedic or general surgery wards in four Swedish hospitals were interviewed. The intention was to reach variation in age, sex, profession and professional experience.

  FINDINGS: In pain assessments, patient-related facilitators were patients' verbal and emotional expressions including pain ratings, while lack of consistency with observed behaviours was a barrier. Clinical competence, continuity in care and time were healthcare-related facilitators. The actions healthcare professionals took were gathering facts about patients' pain manifestations and adapting to patients' communication abilities. Patient observations, either passive or active were used to confirm or detect pain. Collaboration between healthcare professionals, including consultations with pain experts, social workers and relatives, strengthened understanding of pain.

  CONCLUSIONS: Communication skills and working conditions have an impact on performance of pain assessment. Patient comfort without compromising safety is reached by including healthcare professionals' dissimilar responsibilities when collecting patients' and relatives' perspectives on current pain.

 • 55566. Wikström, M
  et al.
  Ohlson, Sten
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Computer Simulation of Weak Affinity Chromatography1992Ingår i: Journal of Chromatography, Vol. 597, s. 83-92Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 55567.
  Wikström, Marcus
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Sverige i EU: En studie av svenska riksdagspartiers retorik om EU2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55568.
  Wikström, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Problem och svårigheter med matematikundervisningen ur ett gymnasielärarperspektiv.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad gymnasielärare i ämnet matematik anser vara de största svårigheterna med undervisningen i sitt ämne. Jag har också undersökt vad matematiklärarna anser att de gör och kan göra utifrån nuvarande förutsättningar för att komma till rätta med eller minska de angivna svårigheterna och vilka andra förändringar de anser skulle behövas. Undersökningen baseras på telefonintervjuer med 7 matematiklärare som arbetar inom gymnasieskolan under vårterminen 2011. Resultatet har kategoriserats utifrån tre nivåer, individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Det kategoriserade materialet har sedan jämförts med kommande förändringar på skolområdet i och med att nya styrdokument införs från förskola till gymnasieskolan. Undersökningen visar att matematiklärarna i första hand ser individrelaterade faktorer hos eleverna som problem och svårigheter men de menar samtidigt att orsakerna till dessa problem och svårigheter har sin grund på grupp- och organisationsnivå. När de beskrivna problemen och svårigheterna samt lärarnas åsikter om vilka åtgärder och förändringar som krävs, jämförs med de förändringar som genomförs i de nya styrdokumenten för förskola, grundskola och gymnasieskolan så visar det sig att de till stor del ligger i linje med varandra.

 • 55569. Wikström, P
  et al.
  Szwajcer, E
  Brodelius, Peter
  Nilsson, K
  Mosbach, K
  Formation of alfa-Keto Acids from Amino Acids using Immobilized Bacteria and Algae1982Ingår i: Biotechnology letters, Vol. 4, s. 153-158Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 55570.
  Wikström, Robert
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Wolender, Claudia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Historical and Present Nuclear Issues - The Cuban Missile Crisis and North Korea2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This study examines the Cuban missile crisis and the current conflict between North Korea and the United States of America. The purpose of the thesis is to examine whether there are lessons from the Cuban missile crisis that can be applied on the contemporary North Korean conflict in order to prevent a nuclear war. To achieve our purpose we have two questions that are linked together:

  1. How can we understand the actions taken by the actors in the Cuban Missile Crisis and the current North Korean conflict?

  2. What possible lessons from the Cuban missile crisis can be applied upon the North Korean conflict?

  Only after answering the first question, are we able to deal with the second question. The theory used is rational actor model. The method used in this thesis is a qualitative text analysis which we regard as a suitable method to use when one tries to explain how and/or why something occurs. Concluding, there are four lessons that can be applied from the Cuban missile crisis on the North Korean conflict. First, it is possible to solve a potential nuclear confrontation by diplomatic means. Second, a give and take approach might be appropriate.

  Third, decision makers must be aware of the fact that nuclear conflicts can escalate very rapidly. Fourth, good communication between actors is essential.

  Keywords: Cuba, USA, Soviet Union, North Korea, Cuban missile crisis, nuclear weapons, rational actor model.

 • 55571.
  Wikström, Sophie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Johansson, Mikaela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Svensk Crossfit-kultur: En kvalitativ studie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55572.
  Wiktor Windblixt, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Karlsson, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Jämförelse av stegljudsisolering mellan tre olika bjälklagstyper2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en byggnad kan ljud och vibrationer från steg spridas och dessa ljud kan störa de människor som vistas i byggnaden. Stegljudsisoleringsförmågan hos ett bjälklag beror på hur det är konstruerat och hur hög styvhet och massa bjälklaget har. I detta arbete undersöks stegljudsisoleringen hos tre bjälklagstyper. Dessa är monterade i befintliga byggnader, belägna i Växjö och ägda av fastighetsbolaget Videum.

   

  Syftet med arbetet var att undersöka vilket av de tre bjälklagstyperna som är bäst lämpat att ha i en kontors- eller universitetsbyggnad, med avseende på akustik. Vidare var syftet att undersöka vilket av dessa tre bjälklag som avskärmar stegljud i horisontalled mest effektivt. Målet med arbetet har varit att genomföra en standardiserad stegljudsmätning och en enkätundersökning för att kunna fastställa vilket av de undersökta bjälklagen som har bäst stegljudsisolering. Data från dessa undersökningar har analyserats och beräknats.

   

  Resultatet från stegljudsmätning och enkätundersökning visar att det bjälklag som avskärmar stegljud bäst är KL-träskiva med betongpågjutning. De undersökta bjälklagskonstruktionerna inklusive anslutningar till väggar är inte helt jämförbara och därför bör det nämnas att resultaten avser konstruktionslösningen som helhet och inte enbart själva bjälklaget.

 • 55573. Wiktorell, Gyrith
  et al.
  Saveman, Britt-Inger
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Tre generationers mödrars upplevelser av graviditet, förlossning, moderskap och kunskapsöverförande1996Ingår i: Vård i Norden, Vol. 16(2), s. 4-13Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 55574.
  Wiktorin, Johannes
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Bigot Vesterberg, Alexander
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Socialt Ansvarsfulla Portföljer: En studie om hur ESG-betyg påverkar avkastning och risk2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utsläppen av växthusgaser har aldrig varit högre än idag och den

  ökning som skett sedan 1950-talet har bidragit till att klimatförändringar med

  stor sannolikhet kommer att vara förödande i framtiden. En följd av det är att

  marknaden för socialt ansvarsfulla investeringar, där även icke-finansiella

  faktorer inkluderas i investeringsprocessen, växt fram enormt de senaste

  decennierna. Investerare har på så sätt fått en möjlighet att påverka företagen att

  börja ta ett större ansvar för sina aktioner och gentemot samhället. På grund av

  att marknaden är relativt ung finns det fortfarande många frågetecken kring hur

  hållbarhetsarbete påverkar företagens finansiella resultat samt den avkastning

  och risknivå som investerare har.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka effekterna på avkastning och risk i en

  portfölj där ESG-betyg styr investeringsprocessen, samt om det finns en skillnad

  över tid och mellan länder, för att se hur socialt ansvarsfulla investeringar står

  sig mot traditionella investeringar.

  Metod: Studien tar sin utgångspunkt i modern portföljvalsteori som förespråkar

  en diversifierad portfölj för att minimera risken till given avkastningsnivå.

  Hypoteserna har skapats genom att koppla ihop finansiell teori med tidigare

  empirisk forskning inom ämnet. Hypoteserna omfattar avkastning och risk och

  hur portföljer med bolag med högt ESG-betyg presterar jämfört med marknaden.

  Hypoteserna testar portföljernas alpha- och beta-värda empiriskt genom enkla

  linjära regressioner och t-test. Studiens data testas och korrigeras för

  heteroskedasticitet och autokorrelation.

  Resultat: Det erhållna resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad i

  avkastning och risk mellan portföljer som endast har bolag med högt ESG-betyg

  och marknaden. Inkluderandet av ESG-faktorer i investeringsprocessen påverkar

  därmed inte hur en portfölj presterar. ESG-betyg kan vara en alternativ

  investeringsmetod för att kunna påverka samhället utan att erhålla försämrad

  ekonomisk prestation från investeringen.

 • 55575.
  Wiktorsson, Anna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  EU och militär krishantering - En regional eller global aktör?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Anna Wiktorsson

  Title: EU och militär krishantering – en regional eller global aktör?

  School of Social Sciences

  Political Science

  Växjö University

  Abstract

  The purpose of this thesis is to clarify the role of the European Union as a military crisis manager. This will be done by providing a wider knowledge on the role of the European Union in crisis management, as well as clarifying its relationship with NATO and the UN. An understanding of how this theoretical framework functions in reality will be enhanced by providing examples from the completed operations in The Congo and Macedonia.

  The questions to be answered in this study are as follows:

  In what conflict situations does the EU use its military crisis management?

  How does the military crisis management work within the EU?

  What is the relationship between the European Union, NATO and UN in terms of military crisis management?

  How did the EU contribute to the crisis management in Macedonia and The Congo, and what knowledge was gained from the experiences on these missions?

  The methodology used in my thesis is an explanatory literature study. The results show that even though the goals outlined in the European Security Strategy have a high set of standards to provide military crisis management on the international scene, no guarantees to take action exists within the Union. Instead everything depends upon the decision making among the member states, as well as the availability of forces. Despite the experiences and the success of the EU-missions in The Congo and Macedonia there is still a long way to go to be capable of running full scale military crisis managements effectively.

  Keywords: EU, military crisis management, peace building, peace keeping, peace enforcement.

 • 55576.
  Wiktorsson, Elin
  Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design.
  Nile: Instrument för cellprovtagning2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats är att redogöra den process jag gått igenom för mitt examensarbete. Projektets målsättning är att utveckla och designa ett pennliknande, lätt instrument som möjliggör cellprovtagning med en hög grad av

  "fingertoppskänsla".

  Jag har ritat på en ny form av instrument att ersätta det som idag används vid bland annat provtagning av eventuella cancertumörer.

  Under vägen har alla möjliga lösningar diskuterats, allt från en utseendemässig förändring till att ersätta hela instrumentet i form och användningsmetod. Frågor har cirkulerat kring om instrumentet bör vara mekaniskt, tekniskt eller liksom nu drivas av enbart handkraft.

  Största delen av min research har bestått i att vara med under undersökningar och att göra användartester. Uppsatsen går igenom stegen för min process till slutresultatet, de val jag dragits mellan och hur jag kommit fram till lösningar för att slutligen leda fram till mitt resultat; "NILE instrumentet".

 • 55577.
  Wiktorsson, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Sterner, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Samling i förskolan – ett komplext uppdrag: - Förskollärares föreställningar kring samlingens form och innehåll.2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kritiskt granska förskolans samling utifrån barns möjlighet till inflytande och delaktighet. Försök till att synliggöra vilka eventuella maktpositioner och normer som kan kopplas till samlingen kommer att göras. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärarna samlingens syfte utifrån barns inflytande och delaktighet? Vilka normer och maktpositioner framkommer i lärarnas tal om syftet med samlingen? På vilka olika sätt kan samlingen organiseras enligt förskollärarna för ett ökat meningserbjudande för alla barn? Metod för insamlingen av empirin i studien är fokusgrupper där analysen av empirin tar sin utgångspunkt i de relationella och punktuella perspektiven samt med stöd av en analysmodell byggt på olika barnsyner. Resultatet visar att förskollärarnas föreställningar innefattar att samlingen i förskolan har tre övergripande syften. Dessa är att: skapa en vi – känsla, att informera barn om olika saker som ska hända under dagen och att ge barn en möjlighet att varva ner. I studiens resultat framkom hur förskollärarnas rådande barnsyn påverkar hur samlingen utformas och genomförs samt vilka möjligheter till delaktighet och inflytande som finns. Förskollärarna i studien agerar i samlingen med utgångspunkt i både det relationella och det punktuella perspektivet. Det vanligast förekommande är att samlingen har punktuella inslag. Studien visar även att begreppen delaktighet och inflytande inte är entydiga. Det verkar som att förskollärarna ofta tycks koppla ihop dessa begrepp med beslutsfattande i samlingen. Resultatet visar på två centrala tillvägagångssätt för att öka meningserbjudandet för varje barn i samlingen. Dessa är att utgå från barns intressen och en strävan efter att ha mindre grupper.

 • 55578.
  Wilander, Stina
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  Byggnadsekonomi: En jäförelse ellan passivhus och konventionella hus2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Med stigande energikostnader, och med påverkan av miljön är det viktigt att spara energi. Ett led i detta är

  att bygga bostäder och andra byggnader mer energisnåla, eftersom dessa står för nästan 40 % av Sveriges

  energianvändning.

  Ett hinder för att bygga energisnålt är den ökade kostnaden vid produktionen, för exempelvis ökande mängd

  byggnadsmaterial. Det är därför viktigt att inte bara titta på vad byggnadskostnaden blir, utan vad kostnaden blir

  på sikt. Läggs extra pengar vid byggnationen på extra isolering och effektivare installationer, kommer

  driftskostnaden av huset minska. Detta gör att inom en framtid kommer den dyrare byggnationen ha betalat sig.

  Det visar sig att passivhus fungerar och att det betalar sig i längden att bygga passivhus. Det tar bara olika

  lång tid beroende vilka faktorer som tas med vid beräkningarna. Men med samma ökning av elpriset som under

  de gångna åren, återbetalar sig passivhuset på ca 16 år. Där efter sparas mer pengar in varje år i form av lägre

  driftskostnader

 • 55579.
  Wilde Björling, Camilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Informationsstöd i en applikation vid strålbehandling mot prostatacancer: En intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att få ett cancerbesked är en omvälvande upplevelse. Kunskap kan underlätta att bemästra situationen. Sjukvården digitaliseras i allt större utsträckning. Det är av värde att sjuksköterskor är med i den utvecklingen för att få kunskap om och säkerställa att de eHälso-tjänster som utvecklas kommer patienter och närstående till nytta. Syfte: med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att använda en applikation med  anpassad information, via en surfplatta, inför och under strålbehandling mot prostatacancer. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ design med en induktiv ansats. Åtta informanter har intervjuats. Data har anlayserats med kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: En del män som drabbas av prostatacancer uppger behov av mer information om sjukdom och behandling än de erhåller av sjukvården. Att få tillgång till anpassad och kvalitetssäkrad information via en app beskrevs som stödjande och tryggt, relaterat till att innehållet upplevdes pålitligt. Tillgång till app:en var värdefullt även för närstående. Kunskap om sjukdomen och vad den för med sig minskar oro för framtiden. Slutsats: Anpassad information via en applikation kan vara stödjande inför och under strålbehandling för män som drabbats av prostatacancer, men alla är inte redo för digital information och kommunikation.

 • 55580. Wilde Björling, Camilla
  et al.
  Lagerlund, Magnus
  Axelsson, Clara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för medicin och optometri (MEO).
  Johansson, Pauline
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Östlund, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för medieteknik (ME).
  Widell, Ingela
  Johnsson, Stefan
  Surfplattor stärker patienters ställning i vården : Ett samarbetsprojekt mellan patienter, vård och forskning2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 55581. Wilde Björling, Camilla
  et al.
  Lagerlund, Magnus
  Östlund, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Johansson, Pauline
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Axelsson, Clara
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Johnsson, Stefan
  Can patients be better prepared and more satisfied during the course of radiation therapy by using iPad's?2012Ingår i: Radiotherapy and Oncology: Vol. 103 Supplement 1, 2012, s. S30-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 55582.
  Wilde Björling, Camilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Polhage, Christina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  ...man är liksom mer som ett kompisgäng...: Självdialyspatienters upplevelser av information och stöd i samband med start av dialys2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55583.
  Wilde, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för medieteknik (ME).
  SkinAnalyzer: Preliminärt arbete om proaktiv cancervård via elektronisk hälsoapplikation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande kandidatuppsats undersöker hur en elektronisk hälsoapplikation kan utformasför att öka medvetenheten om den personliga dagliga hälsan, fokuserat på huden och atthålla den frisk. Det sker genom att en prototyp har utformats där användaren genombilder samt text får instruktioner för att utföra en självkontroll. Prototypen innehållerockså en bildregistrering där användaren kan ladda upp bilder på en leverfläck ochgenom registreringen kan om leverfläcken utvecklas över tid. Syftet med prototypen äratt undersöka om en elektronisk hälsoapplikation utformad med fokus på återkopplingkan göra det möjligt för en person som inte är utbildad inom ämnet att undersöka sinhud samt se och följa förändring i en leverfläck genom bildanalys. Detta undersöktesgenom två tester. Ett frågeformulär där svarspersonen fick försöka avgöra om enleverfläck var frisk eller inte. Ett användartest där testpersonen fick testa bildanalysen,det som testades var om personen kunde ladda upp en bild samt se skillnad i bildernagenom bildregistreringen.Resultatet visar att majoriteten av enkätsvaren var korrekta svar, närmare bestämt 76,9procent. Personerna kunde identifiera om leverfläcken var frisk eller sjuk med hjälp avinformationen som tilldelades. Resultatet av användartesten visade att personerna kundeladda upp en bild på webbplatsen och sedan förstå bildanalysen.

 • 55584.
  Wilder, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, Sweden.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Hanson, Elizabeth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV). University of Sheffield, UK.
  Professionals’ and parents’ shared learning in blended learning networks related to communication and augmentative and alternative communication for people with severe disabilities2015Ingår i: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 30, nr 3, s. 367-383Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  People with severe disabilities (SD) communicate in complex ways, and their teachers, parents and other involved professionals find it difficult to gain knowledge and share their experiences regarding the person with SD’s communication methods. The purpose of this study is to contribute to our understanding of how parents and professionals share learning about communication and augmentative and alternative communication (AAC) for people with SD by participating in blended learning networks (BLNs). Thirty-six parents and professionals participated in online web-based BLNs according to a prepared format; four groups were formed, and all of the groups participated in four discussion sessions and an evaluation session. Detailed minutes from the 16 BLN sessions, an evaluation session and course evaluation data were thematically analysed. The theoretical frameworks were different perspectives on disability within communication research and special education research, and theories about shared learning in networks. The analyses revealed themes that focused on communication partners’ knowledge, attitudes and strategies regarding communicating with people with SD; the importance and power of using multimodal AAC; and the universality, user-friendliness and empowering aspects of iPads and apps. The findings suggest that participants perceive communication and AAC with people with SD from relational, dialogical and interactional perspectives, whereas the categorical perspective was less pronounced. In accordance with other professional competence research, the use of online web-based BLNs with mixed groups that was described in this paper yielded positive evaluations from the participants. The opportunity for meeting others involved in caring for people with SD, the actual blended groups and the sharing of technology and AAC experiences in particular were highlighted.

 • 55585.
  Wildschut, Marja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Improve attitudes through indirect intergroup contact?: A study of secondary school students' attitudes towards asylum-seekers2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the increasing numbers of refugees and asylum seekers seeking safety in Europe, integration is of utmost importance to handle this situation effectively. When looking at integration in the Netherlands as the process of decreasing the difference in opportunities, concerning for example, income, education and social security, between people with a Dutch and a migration background, it can be observed that integration is not successful. One attempt to improve integration is by improving intergroup contact, as this reduces prejudice and threat and will enhance more positive attitudes towards the outgroup. Following from the intergroup contact theory, there are several approaches that can improve this attitude, one of these being the indirect intergroup contact theory. This theory has been at stake in this research and it has been studied whether Digital Storytelling videos can be regarded as a form of indirect intergroup contact. 

  To achieve this objective, the impact of these two videos on secondary school students’ attitudes towards asylum seekers was studied by conducting a random controlled trial. The students (N = 165) were divided into three groups; one control group, one group that watched a video from an asylum seeker (outgroup video) and one group that watched a video from an ingroup member who has engaged in intergroup contact (ingroup video). The effects have been studied with respect to the general attitude, the willingness to engage in contact, equality, extended contact, threat, realistic threat and intergroup anxiety. The effect of previous contact has also been considered in this research.

  This research has concluded that the outgroup video has the strongest influence, both on people that have and have not engaged in intergroup contact. Nevertheless, when comparing to the control group, the impact on the people that have not engaged in previous intergroup contact is relatively stronger. This outcome is that same for the ingroup video; the effect is the strongest for the people that have not been in contact, which is what the indirect contact theory is based upon.

  To use the findings of this research in real-life setting, the optimal result is believed to be achieved when an ingroup video will be showed before direct contact takes place and an outgroup video after direct contact has taken place.

 • 55586.
  Wileryd, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Utvärdering av Lucentisbehandling vid ögonkliniken i Kalmar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med arbetet var att utvärdera effekten av ett års behandling med Lucentis hos patienter med exsudativ åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) på ögonkliniken i Kalmar.

  Metod: Ett brev skickades till de 41 patienter som någon gång under 2008 eller januari 2009 hade fått minst en behandling med Lucentis på ögonkliniken i Kalmar. I brevet tillfrågades patienterna om uppgifter fick hämtas ur deras journaler. Följande data inhämtades från de 33 patienter som godkände detta: kön, ålder, visus (avstånd och nära) före behandlingens början, visus (avstånd och nära) omkring ett år efter första behandlingen samt antal erhållna injektioner. Dessutom efterfrågades den subjektiva upplevelsen av visus via telefonsamtal med patienterna.

  Resultat: Den genomsnittliga synskärpan före behandlingens början och ett år senare var i princip oförändrad både på avstånd och nära håll. Denna utvärdering visar därmed inte någon signifikant förändring av visus efter ett års behandling med Lucentis. Det noterades dock hög standardavvikelse, vilket pekar på stora individuella skillnader mellan patienterna. 65,6% (avstånd) och 59,4% (nära) av patienterna upplever att synskärpan är förbättrad eller den samma efter behandlingen med Lucentis.

  Slutsats: Utvärderingen visar inte någon signifikant förändring av visus efter ett års behandling med Lucentis på ögonkliniken i Kalmar. Eftersom visus hos patienter med AMD sjunker utan behandling, tyder detta på att Lucentisbehandlingen på ögonkliniken i Kalmar har effekt och fördröjer synnedsättningen. Behandlingen på ögonkliniken i Kalmar är dock inte lika effektiv som den har varit i studier med månatliga injektioner eller månatliga återbesök med OCT och visuskontroll inför beslut om ytterligare Lucentisinjektion ska ges.

 • 55587.
  Wilhelmsson, Josefine
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Nationalistiska partier: En komparativ uppsats av Scottish National Partys och Junts pel Sís partiprogram2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this comparative study of the two regions, Catalonia and Scotland, the party manifestos of the nationalistic parties will be compared, through an ideological point of view. In 2014 media gave attention to the two referendums, that the countries held quite close to each other. Europe were waiting with tension on the first elections results. The Scottish people voted no to independence from the United Kingdom. The Catalan people still went to the polls with high anticipation for independence for Catalonia, eventhough Spain had called the referendum illegal due to being against the constitution.

   

  In order to make a comparison between, the Scottish National Party and the coalition party Junts pel Sí, an ideological analysis has been made. The aim with the study is to see similarities and differences between the two regions’ nationalistic movements and also to tell them apart from other nationalistic movements, by defining the ideological type. The results show that they are both quite nationalistic in their nature, meaning that they both would prefer independence. However, the Scottish National Party is less striving for independence and seek more to have greater influence in the parliament at Westminster. The Catalan nationalistic coalition party, on the other hand, strongly wants  independence. They desire a liberal democracy with an open Catalan market to the world, by international partnerships, and memberships with important international organs like the EU.

   

  Eventhough much might speak for the nationalistic movements’ similarities, many interesting and diverse differences were found. These discoveries are important because all nationalistic movements aren’t the same and shouldn’t be seen as such. 

 • 55588.
  Wilhelmsson, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Utvärdering av svenska baljväxter som råmaterial vid växtbaserad glasstillverkning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lösningen på rådande klimathot och hälsoproblem kan ligga i att omforma våra kostvanor. Genom att minska på animaliekonsumtionen och öka intaget av vegetabiliska produkter kan miljö och hälsa förbättras. För att stimulera en sådan omställning behövs fler alternativ för konsumenter. Glass tillverkas traditionellt med animaliska produkter men det finns också vegetabiliska alternativ, majoriteten av dessa importeras. Många baljväxter trivs i tempererade klimat och har en lång tradition av att odlas i Sverige. Idag används en del av de inhemska baljväxterna främst till djurfoder med dessa skulle kunna användas även i livsmedel. Syftet med arbetet var att undersökta om svenska baljväxter kan tillämpas som råmaterial vid glasstillverkning. Effekten av groddning och val av fett utvärderades med hänsyn på glassens egenskaper. De parametrar som utvärderades var proteinhalt med modifierad Kjeldahl-metod följt av HPLC, torrsubstans med ugntorkningsmetod, buffertkapacitet via titrering, pH med pH-meter, viskositet med rinntidsviskosimetri och smälthastighet med smälttidsanalys. Resultatet indikerade att svenska baljväxter kan användas som råmaterial vid glasstillverkning. Fettsort eller groddning verkade inte ha någon påverkan på glassens egenskaper. Fermenteringsmöjligheten av glassen utreddes även vilken indikerar på att fler fermenteringsförsök behövs, eventuellt med en andra mjölksyrabakterier. Ytterligare undersökningar krävs för samtliga analyser för att fastställa tillförlitliga resultat.

 • 55589.
  Wilhelmsson, Nina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Fagher, Rebecca
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  I väntan på livet: En litteraturstudie om upplevelsen av att vänta på en hjärt- eller levertransplantation2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För patienter med svåra hjärt- och leversjukdomar är organtransplantation ofta det enda behandlingsalternativet. Eftersom efterfrågan på ett organ är betydligt större än tillgången, kan väntetiden bli mycket lång. Denna väntan kan upplevas som mycket stressande och påfrestande för denna patientgrupp.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa patienters subjektiva upplevelser av att vänta på en hjärt- eller levertransplantation, för att kunna vårda och möta denna patientgrupp. Metod: Studien har en kvalitativ ansats, och är baserad på fyra självbiografier som analyserades utifrån en manifest innehållsanalys.

  Resultat: Informanterna upplevde känslor av ovisshet under väntetiden. De beskrev att kroppen kändes förändrad samt att de hade tankar kring sin egen död. Att ha familj och vänner runt omkring sig samt att behålla normalitet i vardagen ansågs vara viktigt för att kunna hantera sin situation. Även vårdpersonalen var ett stort stöd, och en god och fungerande vårdrelation var därför av betydelse under väntetiden.

  Slutsatser: Genom att öka förståelsen för hur patienter som väntar på en hjärt- eller levertransplantation upplever sin subjektiva livsvärld, kan vårdpersonalen utföra en god och individanpassad vård, så att lidandet kan lindras och välbefinnandet främjas hos patienten.

 • 55590.
  Wilhelmsson, Robin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Testautomatisering i projekt med kontinuerliga leveranser: Hur går det till och vad finns det för hinder?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55591.
  Wilhelmsson, Victoria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Ögats upplösningsförmåga i periferin är bättre med dynamiska stimuli än statiska stimuli2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55592.
  Wiljergård, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  The use of articles in newspaper headlines: Omission and retention in a British quality paper and a tabloid2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigated the use of definite and indefinite article in two different newspapers and their headlines, a quality paper and a tabloid. The aim was to see if there were any differences or similarities in terms of omission and retention of articles as well as why article omission occurs. The data used for this essay consisted of 400 headlines collected randomly from The Guardian and The Sun, and later 460 definite or indefinite noun phrases were found and investigated. In this study, The Guardian has longer headlines in average, resulting in more omissions of the definite article. Nevertheless, the result showed that both newspapers use omission and retention of the articles in a similar way. Why article omission occurs in headlines is, however, difficult to tell. The typographical theory that limitation of space is the reason for omitting articles could be one explanation. As sees from the results, article omission may also be a free process with some expections where articles need to be retained due to semantic and syntactic factors. What is also evident in the current investigation is that no headline from The Guardian or The Sun begins with the indefinite article a.

 • 55593.
  Wilke, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Åkerlind, Elin
  Risky Business: A qualitative study of how Swedish apparel companies manage supplier risks in China2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to provide companies with an understanding of how Swedish apparel companies manage supplier risks connected to production activities located in China. In order to conduct this study, previous literature regarding supply chain risk management has been analysed in relation to the empirical data collected during this study. In order to answer the research question, a qualitative method and a deductive approach have been used. A qualitative method was chosen as a deeper understanding of the phenomenon supply chain risk management was desired. A deductive approach was further chosen as the topic was acknowledged by reading previous research, which clearly emphasized existing research gap within supply chain risk management. 

  The literature review presented in this thesis regards the importance of managing a global supply chain and the risks connected to a global supply chain. Presented is also a process of how to manage risks, and the process consists of three steps, which further provides alternative strategies in order to conduct each step. Further, the reasons why Swedish companies outsource production activities to China and the importance of supply chain risk management in China is presented. The literature review is finalized with a conceptual framework summarizing the chapter.

  Differences and similarities between collected empirical data and the literature review is discussed and analysed in the analysis chapter. The following chapter provides conclusions answering the research question as well as theoretical and practical implications. This thesis has contributed with filling the research gap regarding supply chain risk management, this as the thesis focuses on one specific market and one specific industry. A new framework has been constructed based on previous research and the empirical findings. This framework also contributes to the practical implications as companies with a desire to outsource to China can use the process presented in the framework. The process includes three steps which will facilitate for companies to manage supplier risks in China. This thesis has also contributed to create an understanding for companies regarding the great importance of supply chain risk management. Therefore, this thesis can contribute with valuable information for Swedish apparel companies wanting to include supply chain risk management when outsourcing to China.

 • 55594.
  Wilkens, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Roubert, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottsstaden Växjö: En studie om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen i Växjö2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”Idrottens samhällsnytta” och dess betydelse har tidigare i stor utsträckning diskuterats på forskningsområdet i monetära termer. Idrotten har för denna studiens forskare också haft en stor betydelse för deras personliga utveckling. Därav väcktes intresset att undersöka vad den betyder för människor på samhällsnivå, samtidigt som möjligheten sågs att fylla en forskningslucka.   Genom användandet av metodtriangulering som forskningsmetod har både intervjuer och enkäter genomförts, för att undersöka Växjös betydelse som idrottsstad. Mer precist kartlägger och analyserar forskarna hur såväl centrala aktörer inom idrottssektorn som den idrottsintresserade allmänheten och stadens invånare ser på idrottens samhällsnytta på orten. Studien resulterade i att idrottskulturen främst präglad av prestationsidrott och framgångar, framförallt bidrar till en ökad gemenskap och ett ökat engagemang särskilt ur ett åskådarperspektiv och synen på idrotten som underhållning. 

  I studien framkom att idrottskulturen har ett marknadsvärde som bidrar till att göra Växjö som stad mer attraktiv, men också att den har utvecklingspotential i att inkludera fler och på så sätt kunna bidra mer till Växjös samhällsutveckling.

 • 55595.
  Wilkens, Jens
  et al.
  The National Board of Health and Welfare, Sweden;Lund University, Sweden.
  Thulesius, Hans
  Lund University, Sweden.
  Schmidt, Ingrid
  The National Board of Health and Welfare, Sweden.
  Carlsson, Christina
  The National Board of Health and Welfare, Sweden;Lund university, Sweden.
  The 2015 National Cancer Program in Sweden: Introducing standardized care pathways in a decentralized system.2016Ingår i: Health Policy, ISSN 0168-8510, E-ISSN 1872-6054, Vol. 120, nr 12, s. 1378-1382Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Starting in 2015, the Swedish government has initiated a national reform to standardize cancer patient pathways and thereby eventually speed up treatment of cancer. Cancer care in Sweden is characterized by high survival rates and a generally high quality albeit long waiting times. The objective with the new national program to standardize cancer care pathways is to reduce these waiting times, increase patient satisfaction with cancer care and reduce regional inequalities. A new time-point for measuring the start of a care process is introduced called well-founded suspicion, which is individually designed for each cancer diagnosis. While medical guidelines are well established earlier, the standardisation is achieved by defining time boundaries for each step in the process. The cancer reform program is a collaborative effort initiated and incentivized by the central government while multi-professional groups develop the time-bound standardized care pathways, which the regional authorities are responsible for implementing. The broad stakeholder engagement and time-bound guidelines are interesting approaches to study for other countries that need to streamline care processes.

 • 55596.
  Wilkins Rivera, Ariana
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  El uso de TIC, ?herramienta útil o sobreestimada?: Un estudio desde el punto de vista del profesor de español2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 55597.
  Willander, Martin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Fakta/Fiktion: En analys av förhållandet mellan fakta och fiktion hos Sten Bergman och Per Olof Sundman.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka de litterära, narratologiska elementen i ett verk som bygger på faktiska händelser och jämföra det med de faktiska element som kan återfinnas i ett skönlitterärt verk. För att svara på detta tar jag hjälp av tre underfrågor:

  • Vilka narratologiska grepp används? Här tar jag att ta upp och diskutera språket, författaren/berättaren och dennes roll samt hur berättandet framförs.

  • Hur används litterära stilbegrepp? Här undersöker jag förekomsten av stilbegrepp som till exempel metaforer och ironi och på vilket sätt de används.

  • Hur ser förhållandet till fakta ut? Här tar jag upp hur man i de båda böckerna förhåller sig till just fakta för att antingen auktorisera sin forskningsresa eller för att skapa en illusion av fakticitet.

 • 55598.
  Willander, Martin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  KOTOR- en narratologisk smältdegel: En analys av berättarstrukturen i datorspelet Star wars: Knights Of The Old Republic2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 55599.
  Willander, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Reflektion genom interaktion: En analys av förbindelsen mellan spelarens moraliska handlingar och karaktärernas utveckling i tv/datorspelet Dragon Age: Origins.2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate the function and development of non-player characters (NPC) in the TV/computer game Dragon Age: Origins. The NPCs are analysed in order to see if their development is affected by the player character’s (PC) background and interactions. The game’s ethics is also investigated by studying how the NPCs treat the PC and what significance they give to his background and actions.

  The results show that the NPCs are affected by the PC’s interactions, and furthermore, that they are round characters, which is unusual in TV/computer games. The NPC Alistair and the PC are vital for the game’s story, while the NPCs Leliana and Morrigan have a moral and psychological function. The NPCs are moral indicators and by either opposing or accepting the PC’s actions they show their own personality. The game’s norm is created by the player/PC. Also, the game sheds light on the player’s moral actions and gives the player a chance to reflect over his/her choices and the consequences thereof.

  The results give way to a discussion on how games like Dragon Age: Origins can be used in learning. Through interactions and by letting the player project his/her own identity onto the PC, TV/computer games can show the consequences of actions. Since the player is not only told the story, but ‘lives’ it, the moral choices faced in the game make the player practice being responsible and facing moral dilemmas as if in real life, hence enriched by new experiences.

 • 55600.
  Willander, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Spela med tid: En analys av förbindelsen mellan historiebruket och historiemedvetandet i datorspelet Shadows of Memories2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad och hur tv/datorspel förmedlar om historia och hur tv/datorspel kan kopplas till historiedidaktik genom att visa vad man kan lära sig av det. Med historia avser jag inte en korrekt återgivning av gångna handlingar. Jag inriktar mig istället på hur tv/datorspel använder sig av historiebruk för att motivera spelarens normhandlande.

  Den huvudfråga jag ställer i detta arbete är:

  • Vilken koppling finns det mellan historiebruk i spel och spelarens historiemedvetande?

   

  För att besvara denna fråga tog jag hjälp av två underfrågor. Jag börjar med att besvara den första underfrågan:

  • Hur mobiliseras ett historiemedvetande i tv/datorspel? Kan man utveckla ett historiemedvetande genom att spela tv-datorspel?

  Min analys visar att historiemedvetandet mobiliseras genom berättelsen, berättartekniken och gameplay:en. Berättelsen innehåller olika tidsaxlar, vilka spelaren måste förhålla sig till, samtidigt som berättartekniken och gameplay:en, som består av interaktion med olika tidspuzzel, tvingar spelaren att tänka i banor som ”dåtid”, ”nutid” och ”framtid”. För att lösa tidspuzzlena och komma vidare i spelet, måste spelaren således reflektera över berättelsens innehåll och hur sammanbandet mellan de olika tidsaxlarna ser ut. Detta gör att spelaren övar upp och utvecklar sitt historiemedvetande. Jag upptäckte att musiken, ljuden, grafiken och kameran fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel för spelaren, så att han/hon lättare ska kunna följa med i berättelsen.

  Den andra underfrågan:

  • På vilket sätt är spelet handlingsnormerande?

  Spelet åskådliggör med sin berättelse och interaktion, att enskilda individer med sitt normhandlande kan förändra ”verkligheten”. Vi som människor är aldrig ”fängslade” av historien och samhället, utan vi har alltid möjlighet att förändra vår tillvaro och därmed skapa vidare på vår egen historia. Berättelsen visar också, att det förflutna bygger på mänskligt handlande och att det finns intentioner bakom handlandet. Shadows of Memories visar att människor i alla tider varit mer lika än olika varandra. Detta gör att det blir lätt att förstå människorna och deras intentioner.

  Kopplingen mellan historiebruket i spelet och spelarens historiemedvetande är således den historiska berättelsen, interaktionen mellan de olika tidsaxlarna för att lösa puzzeln och berättartekniken, vilka låter spelaren normhandla och förändra ”dået”, ”nuet” och ”framtiden”. Det är dessa element tillsammans som ”triggar” spelarens historiemedvetande och därmed också utvecklar det.

  Tv/datorspelet Shadows of Memories kan inte lära spelaren något om det förflutna, men det kan bidra till ett utvecklande av historiemedvetandet, öka självinsikten och därmed bidra till identitetsutvecklingen, åskådliggöra samband mellan ”nu” och ”då” och visa spelaren hur normhandlande kan påverka ”nutid” och ”framtid” samt levandegöra det förgångna och få elever intresserade av historia.

1109111011111112111311141115 55551 - 55600 av 57571
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf