lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1110111111121113111411151116 55601 - 55650 of 56302
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 55601.
  Åhlander, Gustav
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  William, Andersson
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  En bild säger mer än tusen ord: En fallstudie om hur verksamhetsmodellering kan användas som stöd vid kravarbete i en outsourcad miljö.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor thesis deals with the subject of business process modelling in an outsourced environment. The communication process between two parties that are on either side of the globe can be problematic and affect the quality of the system requirements. The background of this study is that there is a lack of communication between these parties, which will eventuate in poor results.

   

  The purpose of this study is to find out whether it is possible to make use of business process modelling in an outsourced environment in order to increase the quality of system requirements by bringing the two parties closer together with help of a common language. A qualitative approach was used to interview relevant informants at Länsförsäkringar AB and its business units Länsförsäkringar Liv and Länsförsäkringar Bank.

   

  We have identified that it is not necessarily the system requirements that have a poor quality but how these system conveyed to the external supplier. Based on our data collection, we realized the great benefits of business process modelling as a means of communication in the system development, which can be a huge advantage in an outsourced environment. According to our study, it is certain that a business process modelling with mapped processes and flow charts can support communication as a common language because of the creation of processes and images instead of text.

 • 55602.
  Åhlander, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Bylander, Isabelle
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johansson, Filip
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  E-handel av livsmedel i utveckling: En studie om främjande aspekter samt barriärer som påverkar konsumenten i köpbeslutsprocessen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och problemformulering: Syftet med studien är att identifiera de främjande aspekter samt barriärer som har en påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel.

  • Hur ser den digitala köpbeslutsprocessen ut och var i processen uppstår barriärerna?

  Teori: Studiens teoretiska referensram omfattar en presentation av de aspekter som har en påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel, vilka är produktkvalitet, varumärkesförtroende, pris, upplevelse, demografiska aspekter, tid och bekvämlighet samt utformning av hemsida. Vidare redogörs det för köpbeslutsprocessen som konsumenten går igenom då ett köpbeslut ska tas, vilket innefattar följande steg; identifiering av behov, informationssökning, bedömning av alternativ, genomförande av köp samt utvärdering av köp.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ ansats med ett deduktivt tillvägagångssätt. Den empiriska datainsamlingen utgörs från fyra fokusgrupper.

  Slutsats: Studien har resulterat i en utformning av en digital köpbeslutsprocess som även belyser var i processen konsumentens uppfattade barriärer uppstår. Den digitala köpbeslutsprocessen består av följande steg; identifiering av behov, värdering, beslutsfattning, betalning och leverans samt utvärdering av köp.

 • 55603.
  Åhlander, Patrick
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Alberth, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Vilken utbildning behöver personal ombord på fartyg drivna av naturgas: En undersökning om behov och uppbyggnad av utbildning för personal som hanterar flytande naturgas som drivmedel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler rederier ser på miljövänligare alternativ likt LNG som fartygsdrivmedel då miljökraven skärps år 2015. I nuläget finns ingen extern utbildning för personal som hanterar flytande gas som drivmedel. Avsaknaden av tydliga rekommendationer för vad som bör ingå i en utbildning bidrar till att kompetensen hos personal varierar. Syftet med denna undersökning är att utreda behovet av en utbildning för sjöpersonal som hanterar flytande gas som drivmedel i Sverige samt redogöra för hur en sådan utbildning kan utformas. Metoden som valdes var av kvalitativ typ där semistrukturerade intervjuer genomfördes. Studien visar att det idag finns ett mindre behov av utbildning för LNG som drivmedel. Behovet kommer däremot att öka de närmaste åren i takt med en förmodad växande LNG-driven flotta. Utbildningen kan utformas i enlighet med IGF-kodens rekommendationer och på att garantera säkerheten för personal och fartyg.

 • 55604.
  Åhlander, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lindgren, Louise
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Nygren, Josefin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Bildandet av Elitettan - ett år senare: En kvalitativ studie av utvecklingen av svensk damfotbolls näst högsta serie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemområde: Elitettan är svensk fotbolls näst högsta serie på damsidan och denna spelades för första gången år 2013. Den nya rikstäckande serien innebar betydligt längre resor för seriens föreningar och således också en betydande ökning av resekostnaderna.Syfte: syftet med studien är att undersöka organiseringen av elitverksamheten inom svensk damfotboll. Mer precist handlar det om att belysa betydelsen av omvandlingen av landets näst högsta serie, från två geografiskt uppdelade enheter - i form av en Söder- och en Norretta - till en enda riksomfattande serie. Metod: studien har genomförts som en kvalitativ intervjuundersökning som baserats på intervjuer med personer på ledande positioner i sju olika föreningar i Elitettan, samt två utomstående personer, Hanna Marklund, expert på svensk damfotboll samt Anna Nilsson från intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Resultat: Resultatet av studien visar att det går att urskilja tydliga samband mellan synsättet på serieomläggningen och vilken historia samt var någonstans föreningarna befinner sig geografiskt. Överlag finns dock en positiv attityd gentemot den nya serien, trots de ökade resekostnaderna som en rikstäckande serie medför. Resultatet visar också att den allmänna uppfattningen av serieomläggningen är att kvaliteten på svensk damfotboll ökat vilket i sin tur har fört med sig att föreningarna blivit mer attraktiva, både för publik och sponsorer. 

 • 55605.
  Åhlin, Gustav
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Populärmusikens dramaturgi: En studie i textens och musikens kompletterande funktion inom det musikdramaturgiska förloppet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar ett konstnärligt arbete i vilket ett antal analyser redovisas. Jag har analyserat fyra låtar med en nedbrytningsmodell, för att se om det finns ett dramaturgiskt förlopp och om det skiljer sig mellan låtarna. Låtarna jag har tagit del av är: ”Heroin” av Velvet Underground, ”Poison Oak” av Bright Eyes, ”Ingen Sjunger Blues som Jeffrey Lee Pierce” av Joakim Thåström och ”Ett Kvinnofängelse” av Kajsa Grytt. Det dramaturgiska förloppet bör vara förankrat i textens berättelse och låten som helhet. Modellen bidrar till att ge arrangemanget och produktionen en referenspunkt, som jag sedan använt (tillsammans med den litteratur jag tagit del av) på tre av mina egna låtar (”Du och jag”, ”Ensam kvar” och ”Här hör ingen dins skrik”).

  Syftet var att undersöka min arbetsprocess med att låta sångtextens innehåll och dramaturgi påverka låtens arrangemang och produktion. Metoden, med huvudvikt på den film-dramaturgiska steganalysen (bör inte förknippas med det musikteoretiska begreppet med samma namn), ligger som grund för att skapa och analysera mina konstnärliga poplåtar. Arbetet resulterade i tre färdigproducerade låtar, samt en större kunskap om det dramaturgiska förloppet och hur jag kan använda det för att göra mina låtar mer levande, där textens berättelse förstärks i musiken (arrangemanget och produktionen). Arbetet gjorde även att jag kunde förankra de dramaturgiska tillvägagångssätten (musikens förlopp, dramaturgiska termer, berättarfunktionerna och spatialitet) i mina egna låtar, vilket gjorde att min förståelse av dramaturgin och dess påverkan i musiken blev större och mer greppbart.

 • 55606.
  Åhlin Lindkvist, Hanna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Elevers uppfattningar om motivation i skolan: Nio elever i grundskolans senare år2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att få kunskap om vad några elever i år 9 anser motiverar dem i skolarbetet och vad som får dem att anstränga sig och göra sitt bästa i skolan samt att försöka ta reda på om det verkar finnas några skillnader i uppfattningar om motivation mellan elever med höga betyg och elever med låga betyg. Som undersökningsmetod användes kvalitativa intervjuer med nio elever i år 9, varav fem med höga betyg och fyra med låga betyg. Resultaten visar att elevernas motivation påverkas av flera faktorer. Eleverna drivs av både yttre motivation i form av betyg och inre motivation där känslan av att lyckas och förstå är viktig liksom att det man arbetar med känns meningsfullt och intressant. Läraren har också en stor betydelse för elevernas motivation. Andra viktiga drivkrafter för eleverna är deras framtidsmål, egna prestationskrav och förväntningar från föräldrar och kompisar. Det gick inte att se några skillnader i uppfattningar om motivation mellan elever med höga betyg och elever med låga betyg.

 • 55607.
  Åhlund, Fanny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ).
  Bergström, Mikaela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ).
  Mer hat – mindre prat?: En studie om hur näthat påverkar de drabbades vilja till självcensur och deltagande i det offentliga rummet.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The discussions about cyber hate has become a burning question, and there is an increasing debate about the conflict of interests between the freedom of speech and how to avoid online content that offends the personal integrity. It is often reported that celebrities have been targets of the harmful comments, but cyber hate is something that can affect us all. 

  With the development of the Internet, more people have been able to make their voice heard and to participate actively in the public debate. Scientists believe that the Internet promotes a free exchange of opinions and improves democracy. The question is though whether it actually could lead to the opposite? The climate on the Internet gets tougher, and we see that some people use the social media comment fields in order to hurt and offend others. There is a risk that the fear of becoming a victim of cyber hate becomes greater than the will to say what you want, without limitations. This leads to widespread self-censorship and that people might feel inhibited when expressing themselves on the Internet.

  The aim of this thesis is to investigate a possible link between cyber hate and self-censorship, in relation to the public space and free, open and respectful debates. Through this paper we have found that there is a relationship between cyber hate and the degree of self-censorship. People affected by cyber hate tend to increase their way of censoring themselves when publishing on the Internet, although in different ways and extent.

 • 55608.
  Åhlund, Ida
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Anställd på projekt: En tidsbegränsad anställningsform som kombinerar trygghet och flexibilitet?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som i dagens lagbestämmelse motiveras av ”arbetets särskilda beskaffenhet”. En projektanställning är många gånger förknippad med specialistkompetens, som används i företag för att utveckla och skapa nytänkande. Andra tidsbegränsade anställningsformer, å andra sidan, är många gånger till för att täcka ett tillfälligt behov av personal av olika slag.

  Flexibilitet benämns allt oftare som rådande norm i samhället och sägs ha växt fram ur globalisering, internationalisering och ny teknologi. Flexibla företag kännetecknas många gånger som effektiva, konkurrenskraftiga och nischade. För att uppfylla dessa krav på flexibilitet anser sig arbetsgivare behöva anställa flexibelt. Tidsbegränsade anställningar har blivit kännetecknande för att uppfylla flexibilitet i organisationer. Som ett motsatsförhållande till detta kan anställningsskyddet sägas stå. En tidsbegränsad anställning upplevs allt som oftast otrygg. En sådan anställningsform sägs befinna sig i periferin utanför en trygg tillsvidaretjänst. Tidsbegränsade anställningar måste därför få något arbetsrättsligt skydd. Detta skydd ska ges genom att missbruk av användandet av sådana anställningar förhindras.

  Lagstiftaren har ett ansvar att kombinera en arbetstagares rätt till trygghet med samhälleliga förhållanden. Således ska lagstiftaren beakta trygghet och flexibilitet, eftersom det ses som rådande norm. Mitt syfte har varit att belysa lagstiftarens resonemang kring tidsbegränsade anställningar, med betoning på projektanställning, i förhållande till flexibilitetsbehov vid lagändringar.

  Jag har i analysen ställt mig frågande till huruvida flexibilitet är rådande norm i samhället. Min återhållsamma uppfattning grundar sig i att flexibilitet inte kunnat fastställas statistiskt. Å andra sidan finns det företag som är av flexibel karaktär. Dessa företag behöver möjligtvis anställa tidsbegränsat varpå jag anser att rekvisitet ”arbetets särskilda beskaffenhet” i och med en projektanställning fyller detta flexibilitetsbehov.

 • 55609.
  Åhlén, Mikaela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Högerpopulismens Europa: En komparativ statistisk studie av 20 europeiska länder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to analyse the extent to which European electorates have opinions that are in agreement with the three cornerstones of right-wing populist ideology. In today’s research, it’s indicated that there’s a contradiction in current findings. Whereas voting for radical right-wing populists almost is perceived of as pathological deviancy, support for these parties is rising all over Europe. The thesis uses Cas Mudde’s theory to operationalize three key features of populist radical right ideology – nativism, populism and authoritarianism to explore the magnitude of this support.

  The study is based on a statistical analysis with mean value analysis of 20 European countries and regression analysis, which utilizes data from the European Social Survey from 2014. In the regression analysis, eleven control variables are added with the aim of investigating whether personal qualities affect the result or if it’s only differences between countries that contribute to the result of the thesis. The regression analysis show that a combination of the control variables together with the country variables have the biggest affect on the populist right ideology in Europe.

  The findings of the thesis show that support for all three key features of the right-wing populist ideology are wide-spread in Europe. However, some countries distinguish themselves more than others. Among the countries where support is most widespread are the Eastern European countries Hungary, Slovenia, Poland and Portugal. On the other hand, although levels of support are still high, opinions that are in agreement with right-wing populism are much less widespread in economically developed countries in North Western Europe, like Sweden, Norway, Denmark, Switzerland and Germany. 

 • 55610.
  Åhman, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Laserdata i skogsbruket: - och möjliga tillämpningar för privata skogsägare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Data retrieved from airborne laser scanning represents a new source of forest data. Today, the technology has matured so that it can function in an operational environment. The aim of this study was to compile areas of application of laserdata in forestry. Moreover to analyze costs and accessibility of laserdata. The goal was to provide private forest owners information to support assessments of possible benefits of laserdata. Data produced by Skogsstyrelsen and SLU seems to be useful for private forest owners. These data i.e. includes maps of digital terrain models, tree heights, stand volumes, tree diameters, basal areas and biomass. Today, the costs for airborne laser scanning are high for the private forest owners. Perhaps co- ordinations between forest owner organizations and other timber buying companies could solve this problem. 

 • 55611.
  Åhman, Niclas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Gunnarsson, Gunilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Edfors, Inger
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  In-service science teacher professional development2015Inngår i: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 11, nr 2, s. 207-219Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to explore teachers’ professional development when using the tool Content Representations (CoRe) to plan a learning study in chemistry, which they also implemented and analysed. The work of six experienced science teachers, all teaching at the 6th to 9th year (age 13 to 16 years), was followed at eight group meetings during one year. The teachers’ discussions during the group meetings were audio and/or video recorded. Recordings were transcribed and a thematic analysis was performed. The results show that two main approaches to teaching emerged in the teachers’ discussions, a pragmatic and a reflective approach, respectively. During the investigation period, the focus of the teachers’ discussions changed, from a predominantly pragmatic approach to a predominantly reflective approach. The results indicate that the work with CoRe and learning study stimulated the teachers to express and discuss their knowledge, beliefs and attitudes towards teaching, i.e. promoted their professional development.

 • 55612.
  Åhman, Niclas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Gunnarsson, Gunilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Edfors, Inger
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  In-service science teachers’ professional development2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 55613.
  Åhman, Pernilla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Datorn i undervisningen: Åtta lärares syn på datoranvändning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med tanke på den genomslagskraft datorn har haft i dagens samhälle, kändes det angeläget att undersöka datoranvändningens utbredning i skolverksamheten. Syftet med examensarbetet var att söka svar på i vilken utsträckning lärare i grundskolans senare år använder datorn i undervisningen, vilka motiv som finns till datoranvändning, vad datorn används till i skolan och vilka de eventuella anledningarna till att den inte används är. I det teoretiska kapitlet finns en redogörelse om motiv till datoranvändning, datorn utbredning i skolan, datorns användningsområden och hinder för datoranvändning, utifrån litteratur och tidigare forskning inom området. Den metod jag har använt för insamling av material är enkäter. Resultatet visar på att fem av undersökningens åtta lärare använder datorn i undervisningen. Otillräckligt antal datorer framkom som det vanligaste hindret för datoranvändning. De vanligaste motiven till datoranvändning är att datorn är ett bra hjälpmedel och Internets fördelar. Ordbehandling och informationssökning är vanligast som användningsområden.

 • 55614.
  Åhman, Rickard
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Mlivic, Ajdin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Allsvenskans kommunikation: Den strategiska kommunikationens utbredning inom svensk elitfotboll2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med studien är tudelat. Å ena sidan är det en granskning av den strategiska kommunikationens utveckling och utbredning inom den svenska elitfotbollen; hur den allsvenska kommunikationen har förändrats de senaste åren med framförallt fokus på medierelationer och kommunikationsplanering. Å andra sidan är det en studie av informatörsprofessionens utbredning, eller den kommunikationsstrategiska utbredningen. Studien har som syftet att bidra till ett outforskat område inom den svenska fotbollsforskningen.

   

  Genomförandet av studien har skett på två olika sätt. För det första har vi granskat relevant forskning om strategisk kommunikation. För det andra har vi utfört expertintervjuer med personer som är insatta i svenska elitklubbar, ansvariga hos sponsorerna till svensk elitfotboll samt med journalister som har kontakt med klubbarna i sitt arbete.

   

  Den teoretiska delen i studien består av ett ställningstagande till vad vi anser vara strategisk kommunikation och varför den är så essentiell att arbeta med, inte minst inom sport. Vi applicerar argument från vetenskapliga artiklar med egna erfarenheter för att kunna styrka varför strategisk kommunikation är viktig inom svensk elitfotboll. Det teoretiska underlaget ger sedan utrymme för en analys av den allsvenska kommunikationen.

   

  Studien visar att de allsvenska elitfotbollsklubbarna, som för ett par år sedan befann sig i vad vi kallar ett nolläge vad gäller kommunikationsstrategiskt arbete, har påbörjat sin kommunikativa utveckling. Klubbarna har gått från ett slutet och otillgängligt förhållningssätt till att bli mer öppna och tillgängliga för sina intressenter. Inte minst på grund av den symbios de lever i: medierna behöver fotbollen och vice versa. Samtidigt har flertalet av de allsvenska klubbarna utvecklat kommunikativa planer, något som är en nödvändighet för att kunna implementera kommunikationen i en organisation. Klubbarna, medierna och allsvenskans sponsorer är samtidigt överens om att kommunikationsarbetet behöver förbättras ytterligare. Bland annat behöver de klubbar som saknar planerad kommunikation prioritera kommunikationsarbetet för att inte förlora i slagkraft gentemot de andra klubbarna. Samtidigt krävs det att informatörerna inom klubbarna får en mer central roll i föreningen. Vidare visar studien att klubbarna är mer förberedda när det gäller att hantera kriser och skandaler. Där har planeringsarbetet prioriterats i en högre utsträckning. Samtliga klubbar har en idé till hur de ska arbeta vid en kris. Däremot saknar några av dem en nedskrivet krisplan, vilket bör upprättas i samtliga föreningar. Slutligen visar studien att informatörsprofessionen breder ut sig på ett nytt område. Informatören har tagit fotbollsdomänen i besittning. Det är en utveckling som kommer att fortsätta då fotbollsklubbarnas intressenter ställer krav på en förbättrad kommunikation. I och med omvärldens krav och klubbarnas beroende av dem kan man inte blunda för att den kommunikativa utvecklingen inom Allsvenskan kommer att fortsätta.

 • 55615.
  Åhs, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  The policy process behind the adaptation of Urban Agriculture policy in Cape Town and Johannesburg: Academic activists and NGO´s as policy actors2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  South Africa, also known as the ´Rainbow nation´, is one of the wealthiest countries on the African continent counted in terms of GDP. After the 1994 election, it became a functioning democracy with universal suffrage. At the same time the country is still struggling with the legacy of Apartheid in terms of poverty, inequality and food insecurity amongst other things. Access to food and water are rights enshrined within the South African Bill of Rights within the South African Constitution (Section 27 1 (b)). However, around 14 million or 34 percent of South Africans are thought to be food insecure (De Klerk et al:2004). To improve livelihoods and fight poverty, planning and intervention is needed, and urban agriculture has shown to have many positive impacts such as food security and improved nutrition intake and policy can play a vital role (Dubbeling et al 2010:6). There have been many initiatives to meet the challenges faced in South Africa, and this thesis has looked at one – the promotion of urban agriculture. Urban Agriculture can be defined as “the growing of food and plants and the raising of animals for food and other uses within and around cities and towns and related activities...” (van Veenhuizen 2006:2). This study has explored in depth the policy process behind the adaptation of Urban Agriculture policy in Cape Town and Johannesburg, which were adopted in 2007 and 2014.  The purpose of this exploration was to understand the policy process and the role of activist academics and civil society in shaping a progressive policy agenda. This study has therefore applied a Policy Advocacy Coalition Framework to the policy process behind the adaptation of urban agriculture policy in Cape Town and Johannesburg.  The approach uses a qualitative approach through text analysis to understand these policies and the process behind the adaptation, supplemented by correspondence with some of the key actors identified.  Through the lens of Sabatier’s Policy Advocacy Coalition Framework, this study shows how NGOs and academic actors has played an important role in the policy formulation of an urban agriculture policy in Cape Town and Johannesburg. In terms of implementation, the role of these non-state actors has had a clear impact on the process in Cape Town, but there is yet limited evidence in the case of Johannesburg since the policy is only just being implemented. 

 • 55616.
  Åhsberg, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vad menas med att ha kul i sin idrott?: En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur unga fotbollsspelande tjejer upplever sin idrott. 

  - Vad vill unga fotbollstjejer att träningarna och verksamheten ska innehålla och hur ska den organiseras för att de ska upprätthålla sitt intresse och stanna kvar?

  - Vad är viktigt i ledarens agerande för att tjejerna ska trivas?

  Studien bygger på en kvalitativ metod och genomfördes med 17 tjejer i ett 14-års lag i fyra fokusgruppintervjuer.

  Resultatet visar att alla tjejer tycker att det roligaste med idrotten är att spela matcher och åka på cuper. De tycker att det är viktigt att vinna, men har de spelat bra och fått visa upp vad de lärt sig så kan de ta en förlust. Kompisarna är en viktig faktor och att ha roligt tillsammans är det som gör att de vill fortsätta att spela fotboll. De tycker att träningarna ska innehålla blandade övningar och att de även där får spela matcher i många olika varianter. Ledaren är en viktig person och hon/han ska peppa och pusha dem samt hjälpa dem så att de gör rätt. De tycker att  alla ska få vara med och spela, bli sedda och behandlas lika. Engströms prestations-, tränings- och upplevelselogiker blir här väldigt tydliga.

 • 55617.
  Åhsberg, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Att delta eller inte delta?: Kulturparken Småland AB och synen på deltagarperspektivet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to illustrate how an organisation with several different cultural activities, such as a regional museum, works with anemphasis on participation. The essay focuses on Kulturparken Småland AB, which encourages the public to be more involved in its activities. Aqualitative approach is used, including nine interviews with employees at theorganisation. A number of theories form the basis of this study: institutionaltheory, which focuses on the context of the organisation, Bourdieu’s theoriesof different capital and Abbott’s theory regarding professionals. In the resultsand analyses section, three operators/actors are identified that in differentways impact upon Kulturparken Småland´s work with participation. Theoperators are the following: the cultural politics arena, the general public andthe scientific community. The results demonstrate that these three operatorsplace the organization under different pressures that affect its identity,professions and aspirations of legitimacy.

 • 55618.
  Åkemark, Elisabet
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Le problème de la traduction des métaphores2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to find out what kind of problems can be encountered by a translator in the translation of metaphors from French into Swedish.  The corpus is an election programme used by the Front National for the French Presidential Elections in 2007.

   

  We started by looking at translation in general and then more closely at the translation of metaphors.  A certain amount of metaphors were taken out of the text and their translation into Swedish was analysed.  To get as broad as possible an overview of the difficulties that a translator encounters different kinds of metaphors were chosen from the original French text.  The translation of these metaphors went from very easy to very difficult.

   

 • 55619.
  Åkemark, Elisabet
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Music in Butterfly Burning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis discusses the role of music and musical sounds in Butterfly Burning by Yvonne Vera. It analyses the way that Vera has used music interlinked with the action of the novel.  This thesis analyses a few areas where music is represented and is important such as: music as an element of healing/forgiveness; music as an element of hope; music as an element of despair; music as an element of working life and the absence of music.  This thesis also briefly discusses who the narrator of the novel is and Vera’s writing technique that incorporates images with hypothetical sounds.

   

  The conclusion shows that music and musical sounds are important to the novel.  It also shows that the music in Butterfly Burning can be compared to the music in a film.  Vera has managed to combine the story of the novel and the description of music so that it becomes one inseparable unit.

 • 55620.
  Åkerberg, Maria
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Thelander, Ann-Sofie
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården.: En litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den palliativa vården innefattar inte bara patienten utan i många fall också de anhöriga. Syftet med studien var att undersöka anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården. För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar användes. Genom databas- och manuellsökning valdes elva kvalitativa och kvantitativa artiklar ut. En innehållsanalys av artiklarna gjordes utifrån en kvalitativ ansats. Resultatet visar att anhörigas informationsbehov främst består av medicinsk-, omvårdnads- och organisationsinformation. De två viktigaste fynden när det gäller upplevelser av information var att de individuella behoven måste bejakas och att källan till informationen ansågs viktig. Resultatet visar dessutom att god information minskar ovisshet och stress hos anhöriga. Genom att få sitt informationsbehov tillfredsställt skapas förutsättningar till mental förberedelse. Författarna kan utifrån studien se att god information kan kopplas samman med välbefinnande hos anhöriga i den palliativa vården.

 • 55621.
  Åkerberg, Therese
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Starck, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Medveten användning av surfplattan?: Om pedagogisk dokumentation av surfplattan i förskolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med arbetet är att studera pedagogers medvetna förhållningssätt i relation till förskolans läroplan med surfplattan som verktyg. Utgångspunkten var att studera om och hur pedagogerna dokumenterade användandet av surfplattan. Här blev pedagogisk dokumentationen central del.Vidare avsåg studien att avspegla praktisk tillämpning av surfplattan.Vi har utgått från en kvalitativ studiedär pedagoger verksamma i förskolan har intervjuats.Sju pedagoger på sex förskolor har intervjuats i två olika kommuner.Vi har analyserat intervjuerna utifrån begreppen medvetet förhållningssätt, lärandeverktyg, dokumentationsverktyg och sökverktyg.Det medvetna förhållningssättet bland pedagogerna ter sig olika beroende på hur begreppenspel, lek och lärande definieras.Pedagogerna använder surfplattanför att dokumenteraaktiviteter och tillgodosebarns perspektiv på olika sätt.Dockvar dokumentationen av användandet av surfplattan som digitalt verktyg bristfällig.Surfplattan används som ett lärandeverktyg genom olika ”spel”och som ett sökverktyg genom att inhämta kunskaper och ingå i sociala nätverk.Pedagogerna gav olika uttryck för läroplanstolkningar.De olikaspelensom användesrelateradestill ämneskunskaper i läroplanen sommatematik,naturvetenskap, teknik och språk.Vidare lyfts att digitala verktyg ska användas enligt läroplanen och att det avspeglar ettdemokratiskt arbetssätt.Det påpekas även att surfplattankan främjaarbetet med barn i behov av särskilt stöd.

 • 55622.
  Åkerblom, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Ledarstilar i klassrummet: -en intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ledarskap i skolan är något som har givits litet utrymme i lärarutbildningen. En blivande lärare på lärarutbildningen har i stort sett fått bilda sig en egen uppfattning genom de praktikperioder som gavs. Under denna tid är det meningen att lärarstudenten ska visa på, ett för situationen lämpligt ledarskap, samt sätta gränser och hantera eventuella konflikter med eleverna. Syftet med denna uppsats var att få en inblick i hur lärare och elever beskriver en bra pedagog. Vad hade de tillfrågade etablerade lärarna för uppfattning av en bra pedagog? Vad hade de tillfrågade eleverna i gymnasiet för uppfattning om vad ”en bra pedagog” är? Vad fanns det för likheter och skillnader mellan dem? För att svara på frågeställningarna har kvalitativa intervjuer använts. Metoden som användes var semi-strukturella intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Tre gymnasieelever och tre lärare på gymnasiet intervjuades. Resultatet av intervjustudien visade att de intervjuade eleverna var överens om att en bra pedagog måste kunna skämta, skoja och ha kul med eleverna. Läraren ska inte vara allvarlig hela tiden. De var även överens om att det skojiga inte får ta överhanden utan att läraren styr upp lektionen igen efter ett litet avbrott. Både lärarna och eleverna var överens om att arbetet i skolan måste kännetecknas av variation, när det gäller arbetssätt och innehåll. Detta stämde dessutom överens med forskningen om ledarskap.

 • 55623.
  Åkerblom, Daniel
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Authenticity and the relevance of discourse and figured worlds in secondary students' discussions of socioscientific issues2017Inngår i: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 65, s. 205-214Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how authenticity influences students' discussions of socio-scientific issues (SSI). The students were found to bridge school knowledge and everyday knowledge, i.e. enter a "third space", in their explorative discussions. When the SSI task changed into a decision-making discussion for communication with an authentic stakeholder, the students excluded many perspectives. In the process, authenticity caused a loss of relevance for one discourse and several figured worlds, including the students' emotional reasoning. While losing emotional aspects, students' reasoning became more precise when grounded in rational reasoning, supporting well-informed decisions.

 • 55624.
  Åkerblom, Daniel
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Lindahl, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Solving the Relevance Problem with Socioscientific Issues and Students' Perceived Authenticity2016Inngår i: Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 55625.
  Åkerblom, Elenor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Palmberg, Carina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Läxor - mest tradition?: Läxans funktion i årskurs 5 och 6 ur ett lärarperspektiv.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läxor är en av skolans mest etablerade traditioner. Syftet med denna studie handlar om läxorna och deras funktion.  Varför finns läxor? Vilken funktion fyller arbetet med hemuppgifter i dagens skola? I denna studie försöker vi få svar på några av våra frågor angående läxorna och deras funktion. Intervjuerna visar lärarnas medvetenhet angående vad som står i läroplanen.  Läroplanen fokuserar på individen och individanpassad undervisning. Individanpassas även läxorna?

  För att hitta svar på frågeställningar har vi studerat svensk litteratur och forskning samt genomfört tio kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i årskurserna 5 och 6. Undersökningen är avgränsad och undersöker enbart läxorna i svenska, engelska och matematik.

  Resultaten visar att lärarna är överens om att läxans syfte är att befästa baskunskaperna men de anser också att läxorna är en möjlighet för eleven att lära sig ta eget ansvar för sitt arbete.

 • 55626.
  Åkerblom, Ellen
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Gustafsson, My
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lind, Matilda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  What's in it for me?: En tolkande studie om det upplevda värdet av formella nätverk2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The concept of formal networks is widely spread and appreciated as a way of building long-term relationships and creating value for the company. Value contains a number of different meanings and can therefore be valued differently by different people and businesses. This thesis focus on micro companies and how they create value through formal business networks. The thesis is all through divided into four different themes; networking, intentions, values and problems with formal networks. The themes are focusing on both aspects from theory and our seven respondents. The data collected through theories as well as interviews with members and former members has given a conclusion of what is most important while being in a formal network. The respondents had different views on what exactly they wanted to get out of being active in business networks. Overall we got a clear picture of the importance of goals, dedication, curiosity, loyalty, trust and preparation while attending a formal network.

 • 55627.
  Åkerblom, Emmy
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Konflikthantering: En studie om pedagogers strategier2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I skolan uppstår dagligen olika konflikter emellan elever, därför ar det viktigt att ha bra strategier för hur de skall hanteras. Olika faktorer påverkar också hur hanteringen av dessa konflikter ser ut, bland annat vad konflikten handlar om och när under skoldagen som den inträffar.

  Studien tar reda på vilka strategier som några pedagoger använder sig utav, samt hur deras förebyggande arbete ser ut för att undvika att onödiga konflikter uppstår. Syftet är att ta reda på några olika strategier och reflektera över dessa.

  Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med fem stycken pedagoger. Intervjuerna har jag sedan analyserat mot min teori.

  Mitt resultat visar på att arbetet med att skapa ett gott klimat i klassrummet är ett ständigt pågående arbete. När det gäller pedagogernas strategier vid en konfliktsituation ser de lite olika ut beroende på situationen. Det är dock samtalet i olika former som är grunden till all hantering.

 • 55628.
  Åkerblom, Eva-Lena
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Gränsmark, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Naturens betydelse för barns hälsa2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka naturens betydelse för barns hälsa. På två förskolor har vi undersökt både naturförskolegrupper och traditionella förskolegrupper. Vi valde olika metoder som jämfördes med varandra och litteratur/tidigare forskning. Vi har försökt förstå och tolkat de olika uppgifter vi fått fram via litteratur, barnobservationer, barnintervjuer, pedagogenkäter samt närvarostatistik. Genom dessa har vi fått svar på våra frågor om naturens koppling till barns hälsa och deras möjlighet till rekreation genom leken. Vår data visar att barnen var kreativa och fann harmoni i naturen vilket också litteraturen säger. Likaså fann vi att naturförskolegruppens barn var friskare än den traditionella förskolegruppens barn. Barn mår bra av att vistas i naturen vilket vår studie visar.

 • 55629.
  Åkerblom, Hampus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Tennesmed, Roberth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Lambdareglering: Installation av lambdareglering på pelletsbrännare2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det mycket skog att tillgå och en del av skogen används som energikälla för uppvärmning av hus. Många hus värms upp av pelletspannor och det finns många omoderna pelletspannor runt om i Sverige. Denna rapport syftar till att bygga om en pelletspanna av modell Ariterm PX21 från år 2009 med hjälp av lambdareglering.Brännaren idag har ingen teknik som kontrollerar förbränningen. Syftet med lambdaregleringen är att en lambdasond, som ska styra matarskruven till pelletsbrännaren, ska installeras och därmed styra förbränningen. Frågeställningen för arbetet är om en installation av lambdareglering förbättrar förbränningen och i sådana fall hur lång tid det tar innan investeringen lönar sig.En lambdasond installerades på rökröret och två Arduinos programmerades och installerades tillsammans med ett relä som är kopplat till matarskruvens strömförsörjning. Mätningar av avgaserna har genomförts både före och efter installationen och en förbättring på värdena NO, NOx och CO2 uppmättes vid lambdareglering. Vidare förbättrades verkningsgraden och bränsleförbrukningen. Förbränningen kan därmed antas vara mer fullständig med lambdareglering jämfört med utan. Efter inköpskostnaderna för installationen och besparingarna på pellets är installationen intjänad på en säsong.

 • 55630.
  Åkerblom, Pontus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Nilsson, Joacim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Knowledge Management Systems Issues Within Organizations2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to locate if there are some common problems connected to knowledge management systems (KMSs) within organizations. This thesis begins with an introduction to knowledge management (KM) and knowledge management systems, followed by a presentation of previous research in the field of KM problematics. To find these possible issues that may prevent an effective use of KMSs within organizations, we will study contemporary literature and perform some complementary interviews. The questions formulated are addressed to participants from the organization Tieto, at their office in Lund. The questions are kept to a restricted number to gather replies that collect the main answers of relevance. The results from the literature review are then compared to the interviews. The main conclusion of this study is that the organizational culture may affect the possible occurrence of KMSs that suffer from usability problems, which causes the knowledge sharing to be inadequate. Finally; a picture of the problem areas concerning KMSs within organizations arise and some resolutions along with recommendations are presented.

 • 55631.
  Åkerblom Ström, Birgitta
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Läsförståelse för delaktighet: - en studie om läsförståelsens betydelse för delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett komplext samhälle där erfarenheter fort blir omoderna och omvärlden är uppbyggd av skriven information som snabbt förändras. Alla människor ska ha samma möjligheter till att bli demokratiska och delaktiga samhällsmedborgare. För det krävs en läsförståelseförmåga för att hitta strategier för tolkning och reflektion. För personer med funktionsnedsättning är det särskilt svårt att hitta rätt, förstå och framförallt tolka. En nyckel till delaktighet är läsförståelse.

   

  Arbetets syfte är att belysa hur vuxna med lindrig utvecklingsstörning som gått gymnasiesärskolans nationella program använder sin läsförståelse i det dagliga livet efter avslutad skolgång. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex vuxna med lindrig utvecklingsstörning som arbetar inom skilda yrken och tog studenten för 3-10 år sedan. I intervjuerna diskuteras frågor som visar hur läsförståelsen används idag, i vilka sammanhang behövs och efterfrågas stöd och hur påverkar läsförståelsen delaktigheten i det dagliga livet. De tre teorier kring läsförståelsemodeller/textsamtalsmodeller som arbetet vilar på är; Reciproc undervisning, Lena Franzéns modell och Question the Author. Dessa grundar sig på Vygotskijs sociokulturella teori.

   

  Generellt för resultatet är att de som deltog i studien efterfrågar stöd gällande läsförståelse när det handlar om vad som är viktiga respektive oviktiga papper där språket upplevs som komplicerat och de lägger undan sådant i väntan på stöd.  Men om en individ plockar bort information som den inte förstår, väntar med att få hjälp att förstå eller inte vet var information som är anpassad finns blir delaktighet omöjlig i det egna livet och beslut som rör den egna personen. Sammanfattningsvis är respondenternas egen uppfattning om sin delaktighet i det egna livet god så länge det finns en välvillig omgivning som snabbt kan vara behjälplig i situationer som främst berör tolkning av information.

   

 • 55632.
  Åkerdal, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Werner, Ella
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Andersson, Ted
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Investeringsprocessen och beslutsfaktorer: - En fallstudie om tre tillverkningsföretag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Investeringsplanering utgör en stor del av företagets totala planing. Behovet attinvestera har under senare år tilltagit. Anledningar till detta är bland annat;strukturomvandling, ökad priskonkurrens, optimism samt ökad ekonomisk aktivitet. Specifiktför tillverkningsindustrin är ökade kapacitetsbehov och nya produktionskrav.Tillverkningsindustrin är vidare investeringsintensiv och har under senare tid upplevt ett ökatinvesteringbehov.Problemdiskussion: Investeringar är ett ämne där ett brett utbud av tidigare forskningföreligger. Dock är processen ett relativt outforskat område. Förhållandena i små- ochmedelstora tillverkningsföretag är inte behandlade i någon nämnvärd omfattning, vilketinnebär att det finns en avsaknad av empirisk kunskap. När medelstora företag studeras tashänsyn till hela verksamheten och de förändringar de pådriver, därav är helainvesteringsprocessen relevant. Ser man till hela processen kan kalkylen vara av underordnadbetydelse. Detta ger grund till att klassiska kalkylmetoder inte bör fungera som endabeslutsunderlag, de kan inte tillgodose en fullständig bild av hur investeringen kan komma attpåverka företaget.Syfte: Vårt syfte med denna studie är att beskriva och förklara fallföretagensinvesteringsprocess fram till och med investeringsbeslut. Vårt syfte är vidare att beskriva ochatt förklara vilka faktorer som är av betydelse för fallföretagen vid investeringsbeslut.Metod: Vi har i uppsatsen använt oss av en induktiv ansats med en kvalitativforskningsinriktning. Vår forskningsdesign är flerfallstudie. Insamling av material har skettgenom personliga intervjuer med tre mellanstora företag i tillverkningsbranschen.Slutsats: Investeringsprocessen för de tre studerade fallföretagen var i många fall likartad.Processerna stämde inte överens med någon enskild process som tagits fram av tidigareforskare men genom att plocka olika delar från de olika processmodellerna kunde hela deinvesteringsprocesser som identifierats förklaras utifrån dessa modeller. Den finansiella faktorsom fallföretagen använde sig av för att jämföra investeringsalternativ var i samtliga fallPayback- metoden. Denna metod användes huvudsakligen på grund av dess enkelhet. Ickefinansiellafaktorer som påverkade investeringsbeslut var huvudsakligenkvalitetsförbättringar, val av leverantörer, arbetsmiljö, service samt produktivitet.

 • 55633.
  Åkerfelt, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Det skrivna ordet: Att arbeta med det skrivna ordet i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  I min undersökning framkommer många likheter i sättet att arbeta med att introducera barnen i förskolan till det skrivna ordet. Men det finns även olikheter kring vilken metod pedagogerna använder sig utav. En intressant del som jag sett i undersökningen är att de två metoderna som framkommer Bornholm och Öjaby. Metoderna skiljer sig i hur vi ska lära våra förskolebarn att tyda det skrivna ordet.

  Det jag kan se att alla förskolorna arbetar med är med barnets skrivna namn. Det är något som alla barn på förskolan får bekanta sig med. Det skrivna namnet är ett återkommande inslag i barnens vardag och de möter sitt namn i flera situationer.

 • 55634.
  Åkerlind, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  ..."en förutsättning för att det ska funka": En kvalitativ studie om samverkan i verksamheter för personer med autism2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 55635.
  Åkerlund, Carl
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Elitishockeyns anpassning till arbetsrätten: Föräldraledig som elitishockeyspelare?  "Nej, det går inte, helt omöjligt"2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The sports in Sweden has previously been self-regulated with its own rules and provisions. As the commercialisation and professionalization have increased the common legal system has a greater impact on sports. The purpose of this study is to investigate the professional ice hockey adjustments to the labour law regulation. Furthermore the purpose is to illuminate possible advantage and disadvantage with the professional ice hockey player’s conditions of employment. To answer the purpose and the research questions of this study the legal dogmatic method, the legal sociology method and qualitative method with interviews has been used. The study shows how the professional ice hockey has adapted the labour law regulations with collective agreement due to the semi-dispositive provisions found in Swedish labour law. In Swedish professional ice hockey only the fixed-term contract is applied and most of the provisions about employment security are not available for the ice hockey players. In return the players has a stronger protection during the employment. As an employee and a parent the right to have a parental leave is statutory. The study shows a complex of problems with ice hockey player’s opportunity to have a parental leave, which is a right as an employee. This raises questions about equality between men and women in the labour market of ice hockey.

 • 55636.
  Åkerlund, Jennie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Truong, Linda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Förväntningsgapets dynamik2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: The dynamics of the Audit expectation gap

  Introduction: The audit expectations gap is the difference that exists between what auditors and users of accounting information expects an independent auditor to do. Since the definition arose in 1974, much research has been done about the gap. What is relatively unexplored is how the gap changes over time within a country, and how it is affected by external events. This lack of knowledge has motivated this study.

  Problem: How has the audit expectation gap changed in Sweden, from the emergence of the definition until today? In which way have corporate scandals and legislative changes affected the gap?

  Purpose: The aim is to identify and create an understanding of how the audit expectation gap has changed in Sweden. Furthermore, we want to clarify how financial crises, corporate scandals and legislative changes have affected the gap, and if there is any connection between these three factors. The purpose of this paper is to contribute to the audit expectation gap literature and provide insight into how Swedish standards develop.

  Method: The study has been addressed from an abductive approach. The theoretical framework consists of previous research and theory about the audit expectation gap and the sociology of law. In the empirical analysis, a qualitative method was used, and material in the form of secondary data was collected. The starting point was FARs professional association magazine, Balans. This source was supplemented by including regulatory work, books and websites, which have been the basis for the analysis and conclusion.

  Conclusion: Our results indicate that the audit expectation gap is a dynamic concept in the areas of: definition, components, occurrence, contributing factors and reduction solutions. In addition, dynamics has been demonstrated related to the sociology of law and several important relationships have been clarified.

 • 55637. Åkerlund, L
  et al.
  Hulting, A-H
  Petersson, Göran
  Distum - Swedish Agency for Distance Education, Härnösand, Sweden.
  Dysphonia - Illustrating a nationwide initiative to provide students with high quality e-learning resources2001Inngår i: Callaborate, Vol. 6, s. 1-4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 55638.
  Åkerlund, Rasmus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Real-time localization of balls and hands in videos of juggling using a convolutional neural network2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Juggling can be both a recreational activity that provides a wide variety of challenges to participants and an art form that can be performed on stage. Non-learning-based computer vision techniques, depth sensors, and accelerometers have been used in the past to augment these activities. These solutions either require specialized hardware or only work in a very limited set of environments. In this project, a 54 000 frame large video dataset of annotated juggling was created and a convolutional neural network was successfully trained that could locate the balls and hands with high accuracy in a variety of environments. The network was sufficiently light-weight to provide real-time inference on CPUs. In addition, the locations of the balls and hands were recorded for thirty-six common juggling pattern, and small neural networks were trained that could categorize them almost perfectly. By building on the publicly available code, models and datasets that this project has produced jugglers will be able to create interactive juggling games for beginners and novel audio-visual enhancements for live performances.

 • 55639.
  Åkerman, Ann-Catrine
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Institutionen för design, DE.
  Find Your Place: En artefakt för tågstationen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Målet med examensarbetet har varit att formge en produkt för en tågstation. Tre viktiga ledord har följt mig genom projektets gång; hållbarhet, användning och vardagens estetik.

   

  Jag har med hjälp av observationer, intervjuer med tågresenärer och användarstudier kommit fram till ett produktkoncept för kontexten tågstation; möbeln Find Your Place, som består av komfortabla kuddar uppsatta på en vägg som är till för att stå och luta sig mot medan man väntar på tåget.

    

  Samtidigt med researchen skissade jag både i 2- och i 3D under arbetsprocessens gång. Som ett stöd i min designprocess gjorde jag i ett tidigt skede en ITK (Identity Tool Kit).

   

  Arbetet har gått ut på att utnyttja de lediga väggarna på en tågstation. Genom att montera upp kuddar på som en vägg blir den mer tillgänglig på ett dynamiskt sätt. Kuddarna är asymmetriska och påminner om soffdynor i gatstensliknande former. De fästs i väggen med skruvar. När kuddarna mångfaldigas i olika konstellationer längs väggen, uppstår grafiska mönster. Tanken är att de ska sitta i varierande höjder för att alla ska kunna använda denna vilmöbel, även rullstolsburna personer ska kunna luta sig mot väggen när de sitter i stolen.

   

   

 • 55640.
  Åkerman, Lotta
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Mobbning, en skrämmande sanning: ett arbete om hur åtgärdsprogram används för att bekämpa mobbningen på skolan?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete bygger på en enkätundersökning som inkluderar elever, lärare och föräldrar. Syftet med detta arbete är att undersöka om lärare och elever arbetar med åtgärdsprogrammen i skolan. När jag funderade på hur jag skulle få korrekt information om åtgärdsprogram och mobbning tänkte jag gå direkt till källan nämligen lärarna, eleverna och föräldrarna. Jag har gått ut till två klasser i årskurs 6 och lämnat ut enkäter till både elever, lärare och föräldrar. 

 • 55641.
  Åkerman, Niklas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  An international learning typology: strategies and outcomes for internationalizing firms2014Inngår i: Baltic Journal of Management, ISSN 1746-5265, E-ISSN 1746-5273, Vol. 9, nr 4, s. 382-402Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to understand the role of heterogeneous strategies for new knowledge development in the internationalization processes of firms. Design/methodology/approach - A typology of international learning strategies is developed. The typology is supported by a case study of seven Swedish international firms that show heterogeneous strategies. The case study suggests links between learning strategies and international growth. Findings - The results suggest an international learning-strategy typology derived from extant theory on knowledge acquisition in internationalization, constituted by four types: Passive Learners, Endogenous Learners, Exogenous Learners, and Diversified Learners. The results further suggest that the typology is empirically relevant and, moreover, suggest a potential heterogeneity in outcomes for these strategies. The study suggests that there is a link between learning strategy and outcomes in terms of growth and international sales distribution. Research limitations/implications - The strategy for how firms learn when internationalizing has implications for the firm's international growth. The case-study design has limitations for generalizability and future quantitative validation is called for. Practical implications - Managers need to be aware of the consequences of their learning strategy for the internationalization performance. This study informs strategic decision making for how to learn from international markets. Originality/value - The results suggest a typology based on heterogeneity of international learning strategies and their consequences for internationalization.

 • 55642.
  Åkerman, Niklas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  International opportunity realization in firm internationalization: non-linear effects of market-specific knowledge and internationalization knowledge2015Inngår i: Journal of International Entrepreneurship, ISSN 1570-7385, E-ISSN 1573-7349, Vol. 13, nr 3, s. 242-259Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on determinants of the realization of international opportunities. Market knowledge and internationalization knowledge are applied in order to understand how opportunities are realized in internationalization, and these relations are tested for linearity. The study relies on data collected from 144 Swedish firms that export to the Baltic States, Poland, Russia, and China. The results of the study give a theoretical contribution concerning growth behavior beyond early internationalization by integrating learning dimensions from internationalization theory and international opportunities from international entrepreneurship. The results suggest that knowledge about the local business network is significantly associated with international opportunity realization, with an increasing marginal effect. The non-linearity gives an accelerated effect of further learning about the local business network. The results also suggest that multiple national contexts are beneficial to a certain point, after which the marginal effect is negative, thus exhibiting an inverted U-shape. This advocates that a firm’s capability to realize opportunities in international markets is developed positively from the initial internationalization but only to a certain point. Consequently, there is a threshold for when the marginal effect of further internationalization becomes negative for international opportunity realization. Non-significant results for knowledge about the institutional context suggest a downplayed role of the institutional context in favor to the business network. Furthermore, non-significant results for international depth show that time in international markets may be less important than diversity in international contexts.

 • 55643.
  Åkerman, Niklas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Knowledge-acquisition strategies and the effects on market knowledge – profiling the internationalizing firm2015Inngår i: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 33, nr 2, s. 79-88Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Knowledge management and experiential knowledge in particular has for long been at the core of theory on the behavior of internationalizing firms. However, the strong emphasis on direct experience in extant literature has been challenged. This study addresses the influence of various knowledge-acquisition strategies on market knowledge. Empirical studies on this topic are largely missing. The empirical base for this study is 144 internationalizing Swedish firms operating in the Baltic States, Poland, Russia, or China. Four knowledge acquisition strategies are identified based on the utilization of knowledge sources. The strategies are profiled through a cluster analysis, which is validated using a regression analysis to show the effects of strategy on market knowledge. The results show that firms with a passive strategy have less market knowledge. Firms that are focusing primarily on internal or external sources hold equal levels of knowledge about the market. Firms actively utilizing all available sources have the highest levels of market knowledge. This calls for a reevaluation of the relative importance of direct experiential knowledge in internationalization processes and supports the notion that more sources of knowledge than direct experience need to be taken into account in order to understand internationalization behavior.

 • 55644.
  Åkerman, Niklas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Learning strategies for international growth: On knowledge acquisition and opportunity realization2016Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Literature on firm internationalization has pointed out knowledge and learning as central components in the internationalization process. While much research has emphasized the development of experience in the firm as the main source of new knowledge, this notion has also been challenged. Furthermore, in internationalization literature, most attention has been paid to market entry and far less to growth in the market thereafter. This research addresses how internationalizing firms capture growth opportunities by acquiring new knowledge in foreign markets. The purpose is to describe and explain how internationalizing firms learn about foreign markets by combining various knowledge sources in order to realize growth opportunities in these markets.

  To address this purpose, data from two steps of data collection is analyzed. The first step contains qualitative focus-group data from seven Swedish firms and aims to describe learning from a combination of knowledge sources, which leads to the development of a typology of learning strategies. The tentative results from the first step are established in the second step, which contains survey data from 144 internationalizing Swedish firms. In addition to validating the typology, data from the second step explains heterogeneous knowledge outcomes based on differences in learning strategies, suggesting that a diversified strategy has the greatest potential for learning. These results indicate that external knowledge matters more than what has been previously recognized. Furthermore, the results show curvilinear effects of knowledge of the local network and international spread on the realization of international growth opportunities.

  By integrating components from international entrepreneurship, this research may contribute to internationalization-process literature by (1) describing the typology of how internationalizing firms learn in foreign markets, (2) establishing the described types and explaining the knowledge consequences for internationalizing firms, and (3) explaining how this knowledge impacts the ability to realize international opportunities. This chain of components provides the links between learning and growth of the internationalizing firm beyond the initial market entry. 

 • 55645.
  Åkerman, Oliver
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Oreski, Mario
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Magnusson, Gustav
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Does CSR matter?: A Quantitative Dissertation on CSR Dimensions Impact on Brand Associations2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To be socially responsible is a hot topic around the world and it is often discussed how companies shall pull their weight. However, can companies also gain positive brand associations from working with different corporate social responsibility (CSR) dimensions?

  This study provides insight to what impact economic-, social- and environmental CSR have on brand associations within the clothing industry. The research is based on previous findings of CSR on customer based brand equity, and conducted using a quantitative research approach. Further, this research also contributes with theoretical and managerial implications of how to manage the different CSR dimensions.

  The results of this study show that social CSR has a statistical significance in terms of its impact on brand associations, as economic- and environmental CSR showed to be insignificant. 

 • 55646.
  Åkerström, Niclas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Blomqvist, Roger
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Markusson, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Sport sponsorship: A multiple case study in Sweden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The last decades sport sponsorship has grown into a massive industry. This has given marketers unique opportunities and challenges to develop their brand strategy in order to stay competitive. Although the increasing research made within sport sponsorship, marketing researchers is just in the beginning of understanding the full effects of it. There is still a gap within this research field in Sweden and the rest of Europe. Though, researchers have found common desired brand objectives for using sport sponsorships which are called the sponsorship portfolio.

  The purpose of this study is to investigate companies’ perception and use of sport sponsorship. The purpose will also be to investigate how well companies’ use of sport sponsorship match with their customers perceptions of it.

  This study is based on a qualitative multiple case study using a semi-structured interview technique. Two companies, Craft and Team Sportia, were interviewed with five different managers to investigate their perception of sport sponsorship. Two focus groups, one on each company, where conducted in order to compare the results of the interviews. The study will be limited to the Swedish sport sponsorship market.

  In the case of Craft, findings indicate that Crafts sport sponsorship strategy is in overall congruence with the most important brand objectives using sponsorship in the theory. Though are the focus group perception of Crafts sport sponsorship and their brand not quite as consistent as company want to reflect. Results from the case of Team Sportia reveal that they could be seen as a company with a positive brand image. The brand itself is perceived as less strong than their competitors by the focus group due to weak perceived brand awareness. New findings in this study are Crafts product development through sport sponsorship as well as the message of brand familiarity through Team Sportias sport sponsorship. 

 • 55647.
  Åkesson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Jag är viktig: Verksamma lärares tankar och arbete kring flerspråkiga elever2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 55648.
  Åkesson, AnnaCarin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Rudberg, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Teaching and learning mathematics in India2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Våra tre månader i Indien har resulterat i en studie av olika perspektiv på lärande, inom ämnet matematik. De synsätt på lärande som vi observerade hos de indiska lärarna har kopplats till studiens fyra valda perspektiv;

  det behavioristiska perspektivet, det kognitiva perspektivet, det pragmatiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Fältstudien genomfördes i en skola i den södra delstaten Kerala. Elever och lärare på skolan deltog under våra observationer, intervjuer och undervisningsförsök. Vår slutsats är att undervisningen innehöll influenser från alla fyra valda perspektiv, och att somliga perspektiv förekom mer än andra.

 • 55649.
  Åkesson, Anton
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Lessner, Johan
  Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus: en jämförelse mellan BKR och Eurokod2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studeras normbytet från BKR till Eurokod på en tillbyggnad till Växjö sjukhus. Tillbyggnaden kallas Hus X. I studien jämförs lastnedräkning och dimensioneringar mellan normerna, tillämpat på Hus X.Beräkningar och dimensioneringar sker i detta arbete enligt Eurokod. Resultaten jämförs sedan med de resultat som Martin & Co tagit fram enligt BKR.Dimensioneringar som utförs i denna studie är på tre stålpelare och en stålbalk.Materialkostnader kommer att minska något med normbytet. Stomdelarnas dimensioner skiljer sig dock ytterst lite mellan normerna, materialkostnaderna minskar därmed marginellt.

 • 55650.
  Åkesson, Christine
  et al.
  Lund University.
  Nielsen, Anne Birgitte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM). Lund University.
  Broström, Anna
  Swedish National Heritage Board.
  Persson, Thomas
  Lund University.
  Gaillard, Marie-José
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Berglund, Björn E.
  Lund University.
  From landscape description to quantification: A new generation of reconstructions provides new perspectives on Holocene regional landscapes of SE Sweden2015Inngår i: The Holocene, ISSN 0959-6836, E-ISSN 1477-0911, Vol. 25, nr 1, s. 178-193Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The development since the beginning of the 20th century of the pollen-analytical theory and method as a palaeoecological tool for describing landscape development is outlined with reference to southern Scandinavia. Numerical methods applied since the 1980s are discussed. The aim of this paper is to provide a new perspective on the landscape development and human impact during the Holocene by applying the Regional Estimates of VEgetation Abundance from Large Sites (REVEALS) model to the pollen records from the reference site Lake Farskesjon in SE Sweden. The model was applied both to a previously published record (core 1956, entire Holocene until ad 1600) and a newly collected dataset (core 2013, the last 3000years). The comparison between the REVEALS estimates of vegetation cover and historical landscape maps indicate that traditional, uncorrected pollen percentages significantly underestimate the degree of landscape openness created by long-term farming and pasturing, but that the degree of underestimation varies over time, depending on the species composition of both the forest and the open-land communities. The REVEALS reconstructions are also a useful tool for the quantification of past land-use changes that may have affected the nutrient loading to the Baltic Sea.

1110111111121113111411151116 55601 - 55650 of 56302
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf