lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1117111811191120112111221123 55951 - 56000 av 56303
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 55951.
  Öggesjö, Filip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Bergsteinsson, Philip
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Walfridson, Christoffer
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Att genomföra en strategiförändring: En fallstudie på Visma Spcs i Växjö2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Bachelor Thesis 15hp, Business Program, School of Business and Economics at Linnaeus University, Controller, 2FE20E, VT 2018

  Title: Implementing a Strategic Change - A Case Study on Visma Spcs

  Authors: Philip Bergsteinsson, Christoffer Walfridson, Filip Öggesjö

  Examiner: Elin Funck

  Tutor: Anders Jerreling

  Background and problem: Strategy work is a process consisting of two parts, formulation and execution. Companies that execute a strategy change are facing major challenges. Business strategy studies have shown that companies do not achieve their full potential and that there are a number of difficulties in strategy execution.

  Purpose: The purpose of the essay is to test the model of strategy execution that Kaplan and Norton have created and how it’s followed in an active strategy change. The essay will provide insight into the pitfalls and obstacles of the strategy implementation.

  Method: The study that has been conducted is a case study of a qualitative nature. The empirical material has been collected by means of semi-structured interviews.

  Conclusion: Visma Spcs is in the middle of the Vision 2020 process, a strategy change started in 2016. During these years, they have been working hard to formulate, implement, communicate, and get employees to understand Vision 2020 in order for the entire organization to work towards the common goals. The study highlights a number of problems Visma Spcs has with the strategy change, some are part of communication and knowledge about the strategy others are how to work with the process. Kaplan and Norton have created a process in six steps for strategy implementation, a process that, according to the purpose of the paper, is tested in this study. There have been identified some similarities with Visma Spcs strategy implementation and the theory, but also a number of deviations. The main points of the paper's conclusion are that Visma Spcs needs to work more with communication and feedback around Vision 2020.

 • 55952.
  Öggesjö, Mikael
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Lexander, Robin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Partnerskapets påverkan: Vilken påverkan har revisionsbolagens ägarstruktur på revisionens kvalitet?2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 4FE03E Examensarbete Redovisning 30 hp, VT 2011

  Författare: Robin Lexander och Mikael ÖggesjöHandledare: Professor Sven-Olof Yrjö Collin

  Titel: Partnerskapets påverkan – Vilken påverkan har revisionsbolagens ägarstruktur på revisionens kvalitet?

  Bakgrund: Revisorslagen (2001:883) reglerar att 75 procent av rösterna i ett revisionsbolag skall ägas av kvalificerade revisorer. Lagen innebär konkret att revisionsbolagen ägs av individer verksamma inom bolaget, och detta fenomen benämns populärt partnerskap. Forskning om revision belyser dock sällan revisionsbolagens ägande, vilket medfört att det finns en begränsad kunskap om hur revisionsarbetet påverkas av partnerskapet.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att förstå och förklara hur olika aspekter i revisionsbolagens partnerskap påverkar revisionens kvalitet, för att på så sätt kunna uttala oss om vilken inverkan partnerskapet har på denna variabel. 

  Metod: För att utreda hur partnerskapet och dess struktur påverkar revisionskvaliteten görs tre olika empiriska datainsamlingar: dokumentgranskning, intervjuer och enkätundersökning. Datan som samlas in är både kvalitativ och kvantitativ, och uppsatsen har både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt. 

  Slutsats: Studiens resultat visar att partnerskapet påverkar revisionskvaliteten positivt, där en större andel partners av totalt antal anställda leder till en högre revisionskvalitet. När uppsatsens teoretiska resonemang relaterades till den empiriska datan fann vi underlag för att utveckla en ny teori, partnerteorin. Denna teori förklarar hur partnersammansättningen bör se ut för att revisionsbolaget ska kunna prestera revisioner av hög revisionskvalitet.

  Viktiga ord: Revision, partnerskap, revisionskvalitet, revisionsbolagens ägarstruktur.

 • 55953.
  Öggesjö, Victor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Nilsson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Elever med diagnosen AD/HD i ämnet Idrott och hälsa: En kvalitativ studie av idrottslärares erfarenheter och strategier för elever med AD/HD2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till arbetet bygger på våra tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen där vi upplever svårigheter med att undervisa elever utifrån deras behov och förutsättningar. Syftet med arbetet är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av att undervisa elever med diagnosen AD/HD. Vi har även tagit del av idrottslärares strategier i förhållande till dessa elever. För att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning som är baserad på semistrukturerade intervjuer av lärare i ämnet Idrott och hälsa. Resultatet visar att lärarna använder olika strategier för elever med AD/HD. Vidare upplever lärarna att det krävs mer utbildning om diagnosen på universiteten.

 • 55954.
  Ögren Kull, Signe
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Spindler Jonsson, Stephanie
  Att betala utan pengar: En studie om Sveriges största bankkoncerners produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar och hur dessa kan effektiviseras genom ökad kundinvolvering 2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ny innovation och teknik har påverkat utvecklingen av produktutvecklingsprocesser och Sveriges största bankkoncerner har mer eller mindre blivit tvungna att anpassa sina produkter och tjänster utefter nya kundkrav, det kan därför anses lämpligt att involvera kunderna i processen. Detta genom att samla in kundinformation och låta kunderna påverka processen i en större utsträckning. Sveriges största bankkoncerners betalningslösningar fortsätter att utvecklas och att betala med elektroniska pengar har kommit att förändra bankernas produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar. Denna process ska inte endast skapa innovativa produkter utan också genomföras med kontinuerlig kvalité, skarpt fokus och prioritering, snabba aktiviteter, team fokus, kundinvolvering, uppföljning och med en slutprodukt med starka konkurrensfördelar och som tillfredsställer kundernas behov.

  Syftet med studien är att med hjälp av Sveriges fyra största bankkoncerner; Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, skapa den optimala produktutvecklingsprocessen och påvisa vart i denna process kundinvolvering, kundpåverkan och insamling av kundinformation bör ske. Detta med hjälp av ett framtaget analysverktyg, ett resultat av studien, som kan tillämpas för att analysera i vilken utsträckning kunderna kan anses vara involverade och påverka en produktutvecklingsprocess. 

  I dagsläget involverar bankerna inte kunderna i produktutvecklingsprocessen i tillräckligt stor utsträckning. Kundinformation samlas in men implementeras inte alltid och tillfällen där kunderna kan vara involverade och påverka är få. Genom att modifiera processen och eliminera samt addera nya processfaser och i dessa involvera kunderna med kompletterande metoder har en optimal produktutvecklingsprocess framtagits med fokus på insamling av kundinformation, kundinvolvering och kundpåverkan. Denna process är avsedd att stärka bankernas konkurrensfördelar genom att sätta kunden i fokus. 

 • 55955.
  Ögren, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  SUM-elevers delaktighet i kooperativa arbetsformer: En studie av SUM-elevers delaktighet i resonerande gruppsamtal i matematik inom klassens ram2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie undersöker möjliga samband mellan strukturerat lärande i

  kooperativa arbetsformer och SUM-elevers delaktighet. För att SUM-eleverna ska vara

  reellt inkluderande krävs en upplevelse av delaktighet i alla tre aspekter, fysisk, social

  och didaktisk. Denna undersökning fokuserar på matematiska resonerande samtal i grupp

  för att se om SUM-eleverna kan delta på samma villkor som sina klasskamrater inom

  klassens ram. Forskning har visat att det finns lärmiljöer och undervisningssätt som ger

  bättre förutsättningar till lärande för alla elever. Skollag och läroplan ger ett dubbelt

  uppdrag, demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. Modellen Kooperativt Lärande

  skulle kunna möjliggöra detta samtidigt. Studien bygger på en intervention som gjorts i

  form av deltagande observation. För att kunna besvara frågeställningarna har en triangulär

  ansats gjorts. Fältanteckningar, intervjuer och enkäter har använts för att fånga upp

  elevernas agerande och upplevelser. Studien utgår från ett socialkulturellt synsätt på

  lärande och har teorier om gruppen betydelse för lärande, positivt ömsesidigt beroende

  och kooperativ lärande som teoribas. Slutsatsen är att Kooperativt Lärande ger många

  möjligheter för elever med olika behov och kunskapsnivåer att utvecklas. Arbetsmodellen

  ger en möjlighet till reell inkludering för SUM-eleverna, men kräver mycket av den

  undervisande läraren. För att ett ömsesidigt positivt beroende ska uppstå krävs noggrann

  planering av tid, grupper och uppgifter. Det förutsätter att läraren är väl insatt i arbetssättet

  och är beredd att se sin roll på ett nytt sätt, samt att förstå budskapet bakom modellen.

 • 55956.
  Ögren, Olov
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  ”I can’t get a bucket, but I tried to get every damn board”: A study on the translation of basketball terminology2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55957.
  Öhlander, Cecilia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Comparison of Jane Eyre and "Cinderella" with the help of Vladimir Propp's thesis2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is an analysis of Jane Eyre's structure and plot in comparison with Vladimir Propp's thesis the Morphology of the Folktale, which shows resemblance with the Grimm brothers' "Cinderella".

 • 55958.
  Öhlander, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Third language development for multilingual pupils at the individual programme’s introduction course from a Dynamic Systems Theory point of view2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis uses a Dynamic Systems Theory (DST) perspective to explain language development and metalinguistic awareness in five third language learners (L3) of English at the individual programme’s introduction course (IVIK). From a DST approach it is evident that every complex dynamic system, like multilingual learner systems, develops according to internal self-organizational properties and to the interaction between the learner and the environment. Every system consists of different interacting subsystems that can be competitive or connected growers. In this thesis, rates of word length, text length and vocabulary ratio have been measured and compared. The results reveal that there are competitive relationships between the subsystems’ word length and text length along with vocabulary ratio for four of the five students. Student motivation, length of schooling, amount of languages and proficiency levels and length of schooling in English is also analysed in consideration of language development as well as metalinguistic awareness. The results show no strong correlations between these factors apart from the student who has the highest motivation and a longer English schooling also has the highest metalinguistic awareness. Furthermore, results also indicate a positive correlation between metalinguistic awareness and L3 proficiency. This confirms previous research about the positive effects of multilingualism and higher cognitive and metalinguistic ability.

 • 55959.
  Öhlin, Anton
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Viking, Sebastian
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  MPLS kontra traditionell IP-routing: en jämförelse av resursåtgång2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Multi Protocol Label Switching (MPLS) är en routingteknik som blir allt vanligare i dagens nätverk. Vid implementation av MPLS i nätverk är det grundläggande att hårdvaran har tillräckligt hög prestanda för att hantera tekniken. Om så inte är fallet kan det leda till negativa konsekvenser såsom paketförluster eller i värsta fall att routern havererar. Syftet med arbetet var att ta reda på hur processorbelastningen på en router skiljer sig när MPLS var implementerat jämfört med traditionell IP-routing. Routingprotokollen BGP, OSPF och RIP användes tillsammans med de olika routingteknikerna för att se vilket av dessa som krävde minst processorkraft.

  För att ta reda på hur processorbelastningen påverkades skapades en experimentmiljö. Varje routingprotokoll konfigurerades tillsammans med MPLS respektive traditionell IP-routing, vilket gav oss sex olika scenarion. Trafik skickades sedan genom nätverket med hjälp av applikationen Ostinato för att belasta enheterna.

  Resultatet av testerna visade att processorbelastningen blev högre för MPLS än för traditionell IP-routing. Det gällde för samtliga routingprotokoll. Det routingprotokoll som tillsammans med MPLS lyckades hålla processorbealstningen lägst var BGP, medans OSPF orsakade högst processorbelastning. Skillnaden mellan routingprotokollen OSPF och RIP var marginell.

 • 55960.
  Öhlin, Leif
  et al.
  St Lars Hospital, Lund.
  Hesse, Morten
  University of Aarhus.
  Fridell, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Lunds universitet.
  Tätting, Per
  St Lars Hospital, Lund.
  Poly-substance use and antisocial personality traits at admission predict cumulative retention in a buprenorphine programme with mandatory work and high compliance profile2011Ingår i: BMC Psychiatry, ISSN 1471-244X, E-ISSN 1471-244X, Vol. 11, s. Article ID: 81-Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Continuous abstinence and retention in treatment for alcohol and drug use disorders are central challenges for the treatment providers. The literature has failed to show consistent, strong predictors of retention. Predictors and treatment structure may differ across treatment modalities. In this study the structure was reinforced by the addition of supervised urine samples three times a week and mandatory daily work/structured education activities as a prerequisite of inclusion in the program.

  Methods

  Of 128 patients consecutively admitted to buprenorphine maintenance treatment five patients dropped out within the first week. Of the remaining 123 demographic data and psychiatric assessment were used to predict involuntary discharge from treatment and corresponding cumulative abstinence probability. All subjects were administered the Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR, and the Symptom Checklist 90 (SCL-90), the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), the Swedish universities Scales of Personality (SSP) and the Sense of Coherence Scale (SOC), all self-report measures. Some measures were repeated every third month in addition to interviews.

  Results

  Of 123 patients admitted, 86 (70%) remained in treatment after six months and 61 (50%) remained in treatment after 12 months. Of those discharged involuntarily, 34/62 individuals were readmitted after a suspension period of three months. Younger age at intake, poly-substance abuse at intake (number of drugs in urine), and number of conduct disorder criteria on the SCID Screen were independently associated with an increased risk of involuntary discharge. There were no significant differences between dropouts and completers on SCL-90, SSP, SOC or AUDIT.

  Conclusion

  Of the patients admitted to the programme 50% stayed for the first 12 months with continuous abstinence and daily work. Poly-substance use before intake into treatment, high levels of conduct disorder on SCID screen and younger age at intake had a negative impact on retention and abstinence.

 • 55961.
  Öhlund, Ingrid
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Klart vi ska ha det jämställt!: En kvalitativ studie om jämställd rekrytering på ett universitet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Gender equality – of course! A qualitative study on gender equal recruitment at a university

  Author: Ingrid Öhlund

  Several studies show that the division of gender in Swedish universities is uneven. Since universities are important organizations where our future citizens get their education and become socialized, I found it interesting to investigate how a Swedish university handles the gender equality issue in the process of recruitment. The aim of this study was to contribute with a higher level of knowledge and understanding about the recruitment process out of a gender equality perspective. The aim was also to identify which stages of the recruitment process that was vulnerable out of a gender equality perspective. To examine this, these following questions were put: Which struc-tures may seem prohibitive when it comes to recruit gender equal? and Which stages in the pro-cess is vulnerable out of a gender equal perspective?. Weber's bureaucracy model and also institutional theory with concepts such as legitimacy were used to explore the subject. To carry out the study, a qualitative method with interviews was used and seven persons with different experiences of the recruitment process participated. The result shows that there are several vulnerable stages in the recruitment process and that there are structures that may seem prohibitive from a gender equality perspective. There is a discrepancy between how the documents present the work with gender equality and the actual behavior in the organization. Another vulnerability that emerges from the study is that knowledge and information were not communicated and spread out in the organization. There are ambiguities in the routines and uncertainties on how you can, or cannot, write the employment profile to attract candidates. The commitment to gender equal recruitment is often a matter of personal interest. However, the results show that nobody opposes the issue of equality as an important matter. The results were further analyzed by using the concepts professional bureaucracy, meritocracy, inertia, legitimacy and decoupling.

  Keywords: Gender equality, University, Bureaucracy, Recruitment process, Meritocracy

 • 55962.
  Öhlund, Sigrid-Sabina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Inhämta kunskap utomhus: Pedagogers uppfattning om utomhuspedagogik2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55963.
  Öhlund, Sten-Erik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV. Linköping University, Sweden ; Logica Sverige AB, Sweden.
  Åstrand, Bengt
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Petersson, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Improving interoperability in ePrescribing2012Ingår i: Interactive Journal of Medical Research, E-ISSN 1929-073X, Vol. 1, nr 2, artikel-id e17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The increased application of eServices in health care, in general, and ePrescribing (electronic prescribing) in particular, have brought quality and interoperability to the forefront. The application of standards has been put forward as one important factor in improving interoperability. However, less focus has been placed on other factors, such as stakeholders’ involvement and the measurement of interoperability. An information system (IS) can be regarded to comprise an instrument for technology-mediated work communication. In this study, interoperability refers to the interoperation in the ePrescribing process, involving people, systems, procedures and organizations. We have focused on the quality of the ePrescription message as one component of the interoperation in the ePrescribing process.

  Objective: The objective was to analyze how combined efforts in improving interoperability with the introduction of the new national ePrescription format (NEF) have impacted interoperability in the ePrescribing process in Sweden, with the focus on the quality of the ePrescription message.

  Methods: Consecutive sampling of electronic prescriptions in Sweden before and after the introduction of NEF was undertaken in April 2008 (pre-NEF) and April 2009 (post-NEF). Interoperability problems were identified and classified based on message format specifications and prescription rules.

  Results: The introduction of NEF improved the interoperability of ePrescriptions substantially. In the pre-NEF sample, a total of 98.6% of the prescriptions had errors. In the post-NEF sample, only 0.9% of the prescriptions had errors. The mean number of errors was fewer for the erroneous prescriptions: 4.8 in pre-NEF compared to 1.0 in post-NEF.

  Conclusions: We conclude that a systematic comprehensive work on interoperability, covering technical, semantical, professional, judicial and process aspects, involving the stakeholders, resulted in an improved interoperability of ePrescriptions.

 • 55964.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna university.
  Silander, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Europeisering, governance och policyprocesser2016Ingår i: Svensk politik och EU: Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU / [ed] Daniel Silander och Mats Öhlén, Stockholm: Santérus Förlag, 2016, s. 21-37Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 55965.
  Öhman, Eleonor
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Anna-Lena, Lindstedt
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Mannens och kvinnans copingstrategier vid infertilitet: En systematisk litteraturstudie2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55966.
  Öhman, Susanne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Wernebäck, Pia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Förskollärens syn på barns språk och sin egen roll som språkutvecklare i förskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället är förändrat vilket innebär att förskolans pedagogiska uppdrag stärkts. Det har gjorts revideringar i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) som innebär att det bland annat gjorts förtydligande kring barns språkliga och kommunikativa utveckling och förskollärarens ansvar. I förskolans verksamhet möter förskolläraren barn som kommit olika långt i sin utveckling av språk, utvecklar språk parallellt samt barn som stött på hinder i sin utveckling av språk. I detta självständiga arbete uppmärksammas förskollärarens uppfattning av möjligheter och hinder att utveckla barns utveckling av språk. Syftet med uppsatsen är att belysa förskollärarens syn på barns språk och sin roll som språkutvecklare i förskolan. För att få svar på vårt syfte i vår undersökning ställer vi frågan vilka möjligheter och hinder finns att som förskollärare arbeta med barns språk och språkutveckling i förskolan. Undersökningen genomförs av en kvalitativ forskningsmetod där tio förskollärare intervjuas. Bakgrunden kopplas till litteratur och resultat/analysdelen tolkas med tidigare forskning och vetenskapliga teorier.

   

  I resultat framkommer att det finns goda möjligheter att utveckla barns språk i förskolans verksamhet. Då förskolläraren är ansvarig för hur verksamheten utformas och organiseras ses de ha en roll som språkutvecklare. Sociala relationer, samspel mellan barnen och vuxna samt miljön och omgivning är betydelsefullt för barns utveckling av språk. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. För att förbereda barnen inför kommande utbildning är det angeläget att verksamheten organiseras och planeras så att barnen möter språk. Nyfikenhet ska väckas för olika kunskapsämnen som barnen kommer möta i skolans värld vilket inte framkommer i studien.

   

  Resultatet av undersökningen visar att förskollärarnas kompetens är avgörande för hur de ser på barns språk och sin roll som språkutvecklare i förskolan. Pedagoger har olika engagemang och kunskap kring förskolans uppdrag vilket påverkar förskolans kvalitet och utveckling av barns språk. Detta synliggörs genom vår frågeställning där förskolläraren beskriver möjligheter och hinder med att arbeta med barns utveckling av språk i förskolan. I undersökningen framkommer det att informanterna önskar kompetensutbildning om barns språk, utveckling av språk samt hur barn utvecklar språk parallellt.

   

 • 55967.
  Öhrberg, Pi
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Kan +1-metoden upptäcka förekomsten av dold hyperopi?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Introduktion: Vid synkontrollen hos skolsköterskan upptäcks ofta de barn som har nedsatt synskärpa, som de närsynta. Men de barnen som är översynta slinker lätt genom detta kontrollnät i och med att de kan kompensera sitt synfel genom ackommodation.

  Syfte: Syftet med denna undersökning var att se hur mycket dold översynthet det finns hos barn i lågstadiet samt för att se om +1-metoden är lämplig för detta ändamål.

  Metod: +1-metoden går ut på att det ena ögat täcks för så att det inte kan se något alls medan det andra ögat får titta genom ett glas som mäter +1 dioptrier. Den förväntade synskärpeförändringen i förhållande till barnets fria synskärpa är en minskning på 5 rader, eller en visusförsämring på 0,5 med en tavla som är indelad i decimaler. Om förändringen är mindre är inte patienten rätt korrigerad och en dold översynthet kan vara den bakomliggande orsaken.

  Resultat: Totalt deltog 27 barn i studien i årskurs 2 och 3. Vid undersökningarna visade det sig att 25,9% av skolbarnen fick en försämrad synskärpa med 0,5 eller mer med +1-metoden, alltså de var inte översynta.

  Diskussion och slutsats: Denna studie visar att +1-metoden är ett bra sätt att upptäcka dold översynthet bland barn i skolan. Metoden borde inkluderas i skolsköterskornas synscreening för att kunna fånga upp de översynta barnen som ackommoderar hela dagarna.

  2008:O26

 • 55968.
  Öhrling, Christina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Förhållandet mellan fixationsdisparitet och prematura2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med arbetet har varit att undersöka fixationsdisparitet hos personer som fötts för tidigt och för att se om det finns någon skillnad mellan dessa och personer som fötts i fullgången tid. Syftet har även varit att undersöka om Saladin card kan anses vara en pålitlig metod för att mäta fixationsdisparitet.

  Metod: Fixationsdispariteten mättes upp med Saladin card och associerade forier mättes upp med Mallett unit. Vidare mättes dissocierade forier upp med Modifierad Thorington och stereoseendet mättes upp med Titmus fly. I resultaten jämfördes 22 st prematura deltagare med 22 st fullgångna deltagare. Samtliga 44 personer jämfördes sedan mot varandra vid en utvärdering av de olika mätmetoderna.

  Resultat: Vid en jämförelse mellan de båda grupperna, prematura och fullgångna, fanns ingen signifikant skillnad i resultaten. Medelvärdet för de båda grupperna låg inom vad som räknas som normala värden för de olika mätningarna. En jämförelse mellan Saladin card och Mallet unit påvisade likartade resultat.

  Slutsats: Det var ingen signifikant skillnad i fixationsdisparitet mellan de fullgångna och de prematura deltagarna. Saladin card är ett mer känsligt test än Mallett unit för att mäta upp små horisontella och vertikala avvikelser. 

 • 55969.
  Öhrlund, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Skuld hos mödrar: en fenomenologisk jämförelse av brittiska och svenska mödrars skuldbeskrivning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte var att jämföra hur svenska och brittiska mödrar beskrev fenomenet skuld.

  Undersökningen är en fenomenologisk studie som bygger på ostrukturerade intervjuer där huvudfrågan löd; ”Can you describe a situation in which you have experienced feelings of guilt?”.

  Målgruppen var brittiska arbetande mödrar som var sambo eller gifta med barnets/barnens far.

  Resultatet av de brittiska kvinnornas intervjuer kom sedan att jämföras med en svensk fenomenologisk studie (av Elvin-Nowak, 1999) på samma ämne. Detta för att undersöka om det fanns skillnader i sätten skuld beskrevs av mödrarna i de båda länderna. I båda studier användes EPP-metoden för fenomenologiskt behandling av insamlade data.

  Resultatet indikerade att det fanns både likheter och skillnader i hur skuld beskrevs av kvinnorna i de två länderna.

  Studien visade att kvinnorna i Sverige och Storbritannien beskrev skuldkänslor på liknande vis då det kom till skuld rörande egna behov, skuldkänslor i relation till andra samt då de bröt mot sina principer eller föreställningen om sig själv.

  En viktig skillnad tycktes vara hur de brittiska kvinnornas skuld så tydligt kunde kopplas till valet att arbeta utanför hemmet, vilket de svenska kvinnorna inte rapporterade.

  De svenska kvinnorna verkade uppleva ambiguitet och konflikt kring sina antagna roller, detta kunde enligt författaren inte skönjas i de brittiska kvinnornas skuldberättelser.

  Kulturella faktorer som könsroller i samhället, jämställdhet och sociala policys kom till stor del att inverka på vad kvinnorna kände skuld inför.

 • 55970.
  Öhrn, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Sluta samtala med knytnävarna!: Behandling inom kriminalvården av män med misshandelsproblematik2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var dels att öka förståelsen samt kunskapen kring behandling inom

  kriminalvårdens regi av män med kvinnomisshandelsproblematik, dels att genom

  teorianknytning belysa fenomenet ur en ny vinkel. De övergripande frågeställningarna var:

  Vilka är männen som misshandlar kvinnor? Vad är viktigt i behandlingen av dessa män? samt:

  Hur hanterar man kombinationen straff/behandling? Metoden som användes var en kvalitativ

  intervju med en halvstrukturerad uppläggning. Intervjuerna gjordes med tre behandlare som

  arbetar och har arbetat med männen i behandling inom kriminalvården. De utskrivna

  intervjuerna tolkades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och har ytterligare belysts utifrån

  socialfilosofer som Mead och Foucault. Resultatet uppvisar det är viktigt i behandlingen med

  männen att inte fördöma dem, utan visa respekt för dem som personer och tro på att de kan

  genomgå en förändring. Männen är i stort behov av att få tala om sina handlingar på ett icke

  fördömande sätt och samtidigt få lära sig att hantera de känslor de har. Analysen visar också att

  männen inte ser behandlingen som ett straff som påverkar deras vardag. Undersökningens

  resultatet är användbart för såväl blivande som redan yrkesverksamma behandlare av denna

  problematik, både inom och utanför kriminalvården.

 • 55971.
  Öhrn, Mats
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Karlsson Björkmarker, Åsa
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  "Den som kan arbeta ska arbeta": Kravet på motprestationer och andra skyldigheter för att beviljas ekonomiskt bistånd2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55972. Öhrvik, Veronica E
  et al.
  Büttner, Barbara E
  Rychlik, Michael
  Lundin, Eva
  Witthöft, Cornelia M.
  Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
  Folate bioavailability from breads and a meal assessed with a human stable-isotope area under the curve and ileostomy model.2010Ingår i: American Journal of Clinical Nutrition, ISSN 0002-9165, E-ISSN 1938-3207, Vol. 92, nr 3, s. 532-538Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Recent data revealed differences in human absorption kinetics and metabolism between food folates and folic acid supplements and fortificant.

  OBJECTIVE: The objective was to determine folate bioavailability after ingestion of breads or a breakfast meal fortified with either 5-CH(3)-H(4) folate or folic acid by using a stable-isotope area under the curve (AUC) and ileostomy model.

  DESIGN: In a randomized crossover trial, healthy ileostomists (n = 8) ingested single doses of whole-meal bread that contained ap 450 nmol (200 micro g) of either (6S)-[(13)C(5)]5-CH(3)-H(4) folate or [(13)C(5)]folic acid or a breakfast meal that contained ap 450 nmol (200 micro g) [(13)C(5)]folic acid. We collected blood from the subjects during 12 h postdose for assessment of plasma kinetics. Nonabsorbed folate was assessed from labeled folate contents in stomal effluent 12 and 24 h postdose.

  RESULTS: The median (range) plasma AUC(0 rarr 12) (AUC from 0 to 12 h after ingested dose) of 66 nmol sdot h/L (34-84 nmol sdot h/L) after ingestion of bread that contained (6S)-[(13)C(5)]5-CH(3)-H(4) folate was significantly greater (P lt 0.001) than that after ingestion of [(13)C(5)]folic acid in fortified bread [28 nmol sdot h/L (15-38 nmol sdot h/L)] and a fortified breakfast meal [26 nmol sdot h/L (15-60 nmol sdot h/L)]. Both labeled doses resulted in increases of plasma [(13)C(5)]5-CH(3)-H(4) folate. However, the kinetic variables C(max) (maximum plasma concentration) and T(max) [time (min) of maximum plasma concentration] varied after ingestion of the different folate forms. The stomal folate content was lt 10% of the ingested dose and did not vary significantly after ingestion of test foods that contained (6S)-[(13)C(5)]5-CH(3)-H(4) folate [median (range): 13 nmol (10-31 nmol)] or [(13)C(5)]folic acid [median (range): 25 nmol (8-42 nmol)] (P = 0.33).

  CONCLUSIONS: Our data confirm differences in plasma absorption kinetics for reduced folates and synthetic folic acid administered with the test foods. Stomal folate contents indicated almost complete bioavailability of labeled folate from the breads or breakfast meal.

 • 55973.
  Öhrvik, Veronica E
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
  Olsson, Johan C
  Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
  Sundberg, Birgitta E
  Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
  Witthöft, Cornelia M.
  Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
  Effect of 2 pieces of nutritional advice on folate status in Swedish women: a randomized controlled trial.2009Ingår i: American Journal of Clinical Nutrition, ISSN 0002-9165, E-ISSN 1938-3207, Vol. 89, nr 4, s. 1053-1058Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Ten years after the introduction of mandatory folic acid fortification in the United States, Canada, and Costa Rica, the issue is still under debate in several countries, and Sweden recently decided against mandatory fortification.

  OBJECTIVE: The objective was to determine the folate status of women after an intervention involving 2 Swedish dietary recommendations: a food recommendation (bread) and a complete meal recommendation (breakfast).

  DESIGN: Fifty-one free-living women with normal folate status participated in a 12-wk controlled intervention trial. Subjects were randomly assigned to one of the following interventions: apple juice (control group; n = 17), a breakfast providing 125 microg folate (breakfast group; n = 17), or 5 slices of whole-meal bread to be eaten over the course of the day, which provided 70 microg folate (bread group; n = 17). Folate status was assessed on the basis of concentrations of erythrocyte folate, serum folate, and plasma total homocysteine (tHcy) at baseline and at weeks 8 and 12 of the trial.

  RESULTS: In the breakfast group, initial median concentrations of erythrocyte folate (805 nmol/L) increased by 172 nmol/L (95% CI: 24, 293; P = 0.02) relative to the control. The relative increase in initial serum folate (2 nmol/L, 95% CI: 0, 5; P = 0.06) was nonsignificant. The initial tHcy concentration (8.7 micromol/L) decreased by 2.3 micromol/L (95% CI: -1, -3.4; P < 0.01). In the bread group, the initial tHcy concentration (9.1 micromol/L) decreased nonsignificantly by 1.4 micromol/L (95% CI: 0, -2.8; P = 0.08) relative to the control group, whereas other outcomes were stable.

  CONCLUSIONS: The folate status of the subjects improved after regular consumption of the breakfast meal. The additional folate intake from the bread maintained the folate status but was not sufficient to improve it.

 • 55974.
  Öhrvik, Veronica E
  et al.
  National Food Administration, Uppsala.
  Witthöft, Cornelia M.
  Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
  Human folate bioavailability2011Ingår i: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 3, nr 4, s. 475-490Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The vitamin folate is recognized as beneficial health-wise in the prevention of neural tube defects, anemia, cardiovascular diseases, poor cognitive performance, and some forms of cancer. However, suboptimal dietary folate intake has been reported in a number of countries. Several national health authorities have therefore introduced mandatory food fortification with synthetic folic acid, which is considered a convenient fortificant, being cost-efficient in production, more stable than natural food folate, and superior in terms of bioavailability and bioefficacy. Other countries have decided against fortification due to the ambiguous role of synthetic folic acid regarding promotion of subclinical cancers and other adverse health effects. This paper reviews recent studies on folate bioavailability after intervention with folate from food. Our conclusions were that limited folate bioavailability data are available for vegetables, fruits, cereal products, and fortified foods, and that it is difficult to evaluate the bioavailability of food folate or whether intervention with food folate improves folate status. We recommend revising the classical approach of using folic acid as a reference dose for estimating the plasma kinetics and relative bioavailability of food folate.

 • 55975.
  Öhrvik, Veronica
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Witthöft, Cornelia M.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Can foods naturally high in folate improve folate status?: Results from an intervention trial2007Ingår i: Annals of Nutrition and Metabolism, ISSN 0250-6807, E-ISSN 1421-9697, Vol. 51, nr suppl 1, s. 204-204, artikel-id P306Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 55976.
  Öhrvik, Veronica
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Witthöft, Cornelia M.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Orange juice is a good folate source in respect to folate content and stability during storage and simulated digestion2008Ingår i: European Journal of Nutrition, ISSN 1436-6207, E-ISSN 1436-6215, Vol. 47, nr 2, s. 92-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Estimated average folate intake in Sweden is less than 55% of the recommended daily intake (RDI) for women of childbearing age (Becker and Pearson in Riksmaten 1997–1998 Kostvanor och näringsintag i Sverige. National Food Administration, Uppsala, pp 34, 44, 121, 2002). Because a good folate status reduces the risk of neural tube defects, mandatory folic acid fortification is discussed in some European countries. This however, could lead to exposure to unintentionally high amounts of folic acid for some population groups, therefore targeted folic acid fortification could be an alternative.

  Aims

  To (1) determine natural folate content in three popular brands of orange juice sold in Sweden, (2) determine stability of natural folate and folic acid fortificant during shelf life in a folic acid/iron fortified orange juice, (3) determine folate stability in four juices during simulated household consumption for one week and (4) determine the in vitro bioaccessibility of natural folate in one brand of orange juice using the TNO gastroIntestinal Model (TIM).

  Methods

  Natural folate content in juices was determined using RP-HPLC-FL. To determine folic acid content and confirm RP-HPLC-FL values LCMS was used. Stability during shelf life was determined in unopened bottles of a folic acid/iron fortified juice and for one week in four popular juices under household consumption conditions with reopening of bottles daily. For an in vitro folate bioaccessibility experiment in orange juice the TNO TIM Model was used.

  Results

  5-CH3-H4folate was the dominant natural folate form in the juices with contents ranging from 16–30 µg/100 g. Shelf life losses of folic acid fortificant were 1–4%. During one week simulated household consumption 5-CH3-H4folate content decreased by up to 7% (n.s). Bioaccessibility of natural folate in orange juice was almost 100%. Most folate was released for absorption in jejunum between 60–120 min after trial start.

  Conclusion

  Orange juice may be considered a good source of natural folate in respect to content and stability during storage and simulated digestion. Moreover, added folic acid fortificant in a folic acid/iron fortified orange juice was stable during shelf life.

 • 55977. Öhrvik, Veronica
  et al.
  Öhrvik, Helena
  Tallkvist, Jonas
  Witthöft, Cornelia M.
  Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
  Folates in bread: retention during bread-making and in vitro bioaccessibility2010Ingår i: European Journal of Nutrition, ISSN 1436-6207, E-ISSN 1436-6215, Vol. 49, nr 6, s. 365-372Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Bread is an important folate source in several countries. However, bread-making was reported to cause losses of endogenous bread folates (approximately 40%) as well as added synthetic folic acid (approximately 30%). Furthermore, the bread matrix is suggested to inhibit absorption of folates.

  PURPOSE: To (1) estimate retention of both, endogenous folates and synthetic fortificants, during bread-making, (2) assess in vitro folate bioaccessibility from breads and a breakfast meal and (3) assess in vitro folate uptake.

  METHODS: Retention of folate forms was assessed by preparing fortified (folic acid and [6S]-5-CH(3)-H(4)folate) wholemeal breads and collect samples from dough, proofed dough and the bread. In vitro folate bioaccessibility was assessed using the TNO gastrointestinal model TIM. In vitro folate uptake was assessed using a novel Caco-2 cell/stable isotope model. Folate content in samples was measured using LCMS.

  RESULTS: Bread-making resulted in losses of 41% for endogenous folates and up to 25 and 65% for folic acid and [6S]-5-CH(3)-H(4)folate fortificant, respectively. 75% of endogenous bread folates and 94% of breakfast folates were bioaccessible as assessed by TIM. From [6S]-5-CH(3)-H(4)folate-fortified bread, relative folate uptake into Caco-2 cells was 71 +/- 11% (P < 0.05) when compared with a standard solution.

  CONCLUSION: Retention of folic acid fortificant during bread-making was substantially higher compared to retention of [6S]-5-CH(3)-H(4)folate fortificant. Data from the TIM and Caco-2 cell trials suggest an inhibiting effect of the tested bread matrices on in vitro bioaccessibility of folates, whereas folate bioaccessibility from a breakfast meal is almost complete.

 • 55978.
  Öigaard, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap (DV).
  Programming language & Gender2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Once women were the pioneers within the tech industry, but during the last decades the amount of women who choose a career within computer science has decreased rapidly. Programming languages have evolved during the last decades and because of the growing gender gap in the industry, they have done so involuntarily in the absence of women. The imbalance raises the question if the tech industry and the programming languages have been adapted for a more masculine way of developing software. A quantitative study and a literature review evaluates if there is a need for a computerlanguage developed towards women. The study comes to the conclusion that there is no need for a female inspired computer language, but the way computer languages are taught suits the male way of thinking better than the female way.

 • 55979. Öijer, Bruno K.
  Det svarte puslespillet: dikt i utvalg2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 55980.
  Öijerfeldt, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Blanda- inte bättre?: Patientens upplevelse av postoperativ smärta efter kirurgi med anestesiformen infraklavikulär plexusblockad anlagd med Ropivakain jämfört med kombinationen Ropivakain och Mepivakain.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55981.
  Öjhage, Nina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Ottosson, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Styrelsens Ersättning: Vilka faktorer ligger till grund för denna?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det debatteras i media kring styrelsernas ersättningsnivåer och varför det finns skillnader på dem. Det är intressant att studera vilka bakomliggande faktorer som finns till ersättningsnivåerna för att få en förståelse kring varför nivåerna skiljer sig åt mellan bolagen. Det har gjorts många studier kring ersättning till ledande befattningshavare, men få när det gäller ersättning till styrelser, vilket ger oss ett motiv att komma med ett bidrag till forskningen kring ersättningsnivåerna till styrelsen.

   

  Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vilka faktorer som påverkar styrelsens ersättning i sin helhet vad gäller storlek och form bland bolagen på Stockholmsbörsen.

   

  Metod: Vi har haft en deduktiv ansats i vår studie där vi har lyft fram teorier kring styrelsens ersättning i den mån de finns och använt oss av teorier kring ersättning till ledande befattningshavare och applicerat dem på styrelsen. Utifrån teorierna lyfte vi fram faktorer som kan tänkas påverka ersättningen, vilka sedan grupperades in efter de olika organen i den svenska bolagsstyrningsmodellen. En kvantitativ studie genomfördes där data hämtades från bolagen på Stockholmsbörsens årsredovisningar, vilken har legat till grund för analyser och resultat.

   

  Resultat: Av faktorerna var det bolagets storlek och andel internationella ledamöter som utmärkte sig då de var signifikanta i alla våra modeller. Vi kan konstatera att det enligt våra modeller är de faktorer som kan härröras till bolagsstyrningsorganet styrelsen som har störst korrelation med ersättningsnivåerna. Utifrån studien kan konstateras att teorier från ersättning till ledande befattningshavare till viss del kan appliceras på ersättning till styrelser. Vi kan även dra slutsatsen att det främst är resursberoendeteorin som kan förklara ersättningsnivåerna. Våra resultat har lyft fram de faktorer som ligger till grund för ersättningen och genom att identifiera dessa kan det skapa en legitimitet för att ersättningsnivåerna ligger på den nivå de gör i bolagen.

 • 55982.
  Öjhage, Petra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  En påtvingad förändring eller en utveckling: En studie av länsstyrelsers hantering av förmedling inom arkeologiska undersökningar i samband med ändringen av kulturmiljölagen 20142016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  On January 1, 2014 a legislative amendment to the former National Heritage Act (1988: 950) was put in action, one of the new amendments that was conceived in what is now called Culture Environmental Act (1988: 950). The change made it possible for the County Councils to enforce that the results associated with archaeological research would be conveyed to the public.

  The present work is a case study aiming to see what kind of impact this amendment has had on the archaeological specifications and offer invitations for archaeological investigations.

  The main questions for the work are:

  • What kind of mediation is being required by the County Councils?
  • Why was the law changed?
  • Is there a difference in this respect between different counties?
  • Has there been any noticable change in practice in this respect after the amendment introduction?

  This study aims to answer these questions and throughout it also give you as a reader information about the history behind the changes as well as what impact the changes has had on archaeological investigations and the mediated results to the public. The aim is also to show the different ways that archaelogy is communicated and to whom.

 • 55983.
  Ökshei, Jorunn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Eriksson, Hannah
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Certifieringens betydelse för naturvärden i skogen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En viktig målsättning i den svenska skogspolitiken är att skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt och i Skogsvårdslagen är produktionsmålen och miljömålen jämställda. Skogsägare kan utöver detta åta sig att certifiera sin fastighet, antingen genom FSC eller PEFC. Certifiering är ett marknadsdrivet, frivilligt åtagande och handlar om att ta ett större ansvar för miljö och natur än vad Skogsvårdslagen kräver.  Syftet med denna studie är att jämföra förekomst av naturvärden på certifierade fastigheter och icke-certifierade fastigheter genom fältinventering av utvalda kriterier. Kriterierna valdes utifrån mätbara och synliga indikatorer på naturvärden och utifrån faktorer som speglar variationsrikedom, hänsyn, kontinuitet, flora-och faunaobjekt och återväxt. I denna studie har vi arbetat fram en funktionell inventeringsmall i syfte att kartlägga naturvärden på fastighetsnivå.  En slutsats från inventeringen var att naturens egna förutsättningar är en viktig faktor för förekomsten av naturvärden i högre grad än om fastigheten är certifierad eller inte.

 • 55984.
  Öksuz, Baris
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Elvung, John
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Den svenska arenaboomen2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sverige har under 2000-talet har byggt så mycket arenor att det saknar motstycke i svensk historia. Miljardbelopp har plöjts ner i arenorna samtidigt som kritiken har växt. Nya arenor byggs och planeras i skrivande stund trots att nästan samtliga arenor har visat sig olönsamma. Då den nuvarande forskningen kring svenska arenor är väldigt begränsad finns ett behov av att studera och beskriva den arenaboom som fortfarande pågår.

  Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att öka kunskapen om de svenska arenainvesteringarna med avseende på följande aspekter: orsaker till varför de har byggts, dess investeringsstruktur samt dess ägarstruktur.

  Metod: Studiens genomförande innebär en metodkombination av strukturerade intervjuer och enkäter till svenska arenorna byggda mellan år 2000-2014. En litteraturstudie låg till grund för enkätens utformning, vilken på grund av bortfall kompletterades med strukturerade intervjuer. Vidare analyserades empirin dels deskriptivt och dels statistiskt för att kartlägga den svenska arenaboomen och dess påverkansfaktorer.

  Slutsats: De främsta orsakerna bakom studiens arenainvesteringar är rationalisering och förbättring, ökad idrottssatsning, ökad samhällsberikande och ökad image. Arenorna har under det senaste decenniet en trend då ägarstrukturen har blivit mer privat vilket har resulterat i att majoriteten av de undersökta arenorna nu är privata. Även statistiska körningar åskådliggör att arenornas ägarstruktur inte påverkar ovanstående bakomliggande orsaker till investeringarna.

 • 55985.
  Öksuz, Baris
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Elvung, John
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Tadaris, Sergon
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Investeringskalkyl på självtvätthall för Vetlanda Vägkrog AB2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Efter den nya lagen som trädde fram 1999 förbjuds tvätt avbilen med ämnen som skadar miljön på en asfalterad gata eller garageuppfart. Detta har medfört till en ny bransch då allt flera självtvätthallar har öppnats runt om i landet. Vetlanda Vägkrog AB har sedan 2012 haft planer på att installera manuella tvätthallar på baksidan av restaurangverksamheten. Vårt uppdrag var att göra en analys där vi granskade om en investering av biltvättar var lukrativt för Vetlanda Vägkrog AB.

  Syfte: Studiens huvudsyfte var att analysera lönsamheten för en investering i en biltvätthall åt Vetlanda Vägkrog AB, utifrån given data. Delsyftet blev att belysa vilka generella faktorer som hade spelat störst roll vid ett upprättande av en självtvätthall.

  Metod: För att uppfylla syftet med studien har vi utgått från en abduktiv metod. Vihar genom semistrukturerade intervjuer samlat empiri från leverantörer, kommunalanställda och två av delägarna för Vetlanda Vägkrog AB. Det materialet förklaras sedan med hjälp av teori för att slutligen uppfylla syftet.

  Slutsats: Resultatet av vår undersökning visar att investering av en självtvätthallutifrån Vetlanda Vägkrog AB förutsättningar är ekonomiskt effektiv och lönsamt. För att lösa uppgiften användes följande metoder payback-metoden, nuvärdemetoden och internräntemetoden.En analys med tre olika utfall gjordes på de variabler som kunde tänkas påverka resultatet, exempelvis volym och särutbetalningar har gjorts för att få en uppfattning påhur känslig kalkylen var. Samtliga utfall påvisade positivt resultat.

 • 55986.
  Öksuz Ekin, Meliha
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Dankowska, Katarzyna Beata
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Anhörigas medverkan på särskilt boende2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a qualitative study that explores the involvement of the relatives in the special housing based on the perspective of fourteen interviewees working in elderly care, at special housing.

  The purpose of this study is to analyze the nursing staff's view of the involvement of the relatives and the presence of care provision at special housing. The study is to find out what can constitute support or obstacles to the relatives.

  Three questions have been presented as the structural basis upon which the objective finds its conclusion. These questions try to explore and identify the forms of support that can help relatives in their involvement in elderly care. There are opportunities and obstacles for the involvement of the relatives in the care of the elderly as well as expectations of nursing staff on the role of the relatives in the care of the elderly which the following study focuses on.

  The research reflected in this study involves the care staff and their experiences and views on the relatives who have their older live permanently in residential care.

  In conclusion, the study identifies similar reasoning among respondents regarding to key aspects of the relatives at the special housing. They emphasizes that relatives are needed there and they are important resource for both the residents and the staff.

  The results indicate that there may be both opportunities and obstacles for the involvement of the relatives. On one side, factors that prevent relatives from their involvement are lack of communication, poor attitude, different views of relatives and staff about care and conflicts between them. On the other side, there are opportunities that can facilitate relatives' involvement, namely the fact that they need support from the staff. The interviewees pointed out that the relationship between relatives and the elderly is the basis of the relatives' involvement.

 • 55987.
  Ölfvingsson, Mia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  "Das ist nicht gerecht!": Gender in zwei Texten aus der aktuellen deutschsprachigen Kinderliteratur2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 55988.
  Ölje, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Metodjämförelse mellan DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 avseende differentialräkning av leukocyter: en viktig analys inom vården2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Leukocyter, vita blodkroppar, utgör en del av kroppens immunförsvar. De utmognar från hematopoetiska stamceller i benmärgen. Leukocyterna kan delas in i neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter. För att bestämma antalet leukocyter i blodet analyseras leukocytpartikelkoncentration (B-LPK) med cellräknare. Om B-LPK är förhöjt eller sänkt utförs en differentialräkning av leukocyter (B-Diff) för att se i vilket cellsystem förändring föreligger. Den manuella analysen utförs på perifera blodutstryk färgade med cytokemisk färg, May-Grünwald Giemsa. Utstryket granskas i ett automatiskt mikroskopiskt system som räknar, fotograferar och förklassificerar leukocyter efter deras utseende. DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 är två varianter av ett sådant instrument från samma tillverkare (CellaVision AB, Lund, Sverige). Syftet med studien var att utföra en metodjämförelse mellan dessa instrument genom analys av 60 patientprov bestående av venöst blod taget i EDTA-rör. Proven samlades in slumpmässigt från patienter (32 män och 28 kvinnor) mellan 19-95 år. Resultaten visade enligt tvåsidigt parat t-test ingen signifikant skillnad avseende differentialräkning av neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter. Korrelationen var 0,95, 0,91 respektive 0,68. Det fanns dock en signifikant skillnad mellan instrumenten avseende differentialräkning av eosinofila- och basofila granulocyter, korrelationen var 0,91 respektive 0,20. När endast 200 celler räknas kan ett resultat på 2 % skilja upp till 1-5 %. Därför blir skillnader på leukocyttyper som utgör enstaka procent i blodet normalt mycket stora. Metodjämförelsen visade att båda instrumenten ger samma resultat och anses därför likvärdiga vid analys av manuell B-Diff.

 • 55989.
  Öman, Linda
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  La Durée: En studie om barns här-och-nu-upplevelse i vardagen på dagis2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur barn upplever sin vardag på dagis. Detta har jag försökt ta reda på genom att vara med på ett dagis under två veckors tid. Där har jag sedan observerat och samtalat med barnen i deras vardag. Det är främst samtalen med barnen som ligger till grund för undersökningen. Jag har använt mig av kvalitativ metod och den fenomenografiska ansatsen som metodologiska verktyg, samt Alfred Schütz och Johan Asplunds begrepp och resonemang som hjälp för att begripliggöra materialet. Resultatet visade bland annat att barn inte har någon tydlig avgränsning mellan dagis och hemma eftersom båda dessa tillhör barnens omvärld. Det visade också att barn lever i ett mer uttalat responsivt förhållande till varandra än vad vi vuxna gör. I studien blev det också tydligt att barnen levde efter den inre, personliga tid som Alfred Schütz kallar la durée.

 • 55990.
  Önder, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  ”Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt”: En studie av högstadieelevers attityder till tre svenska varieteter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka attityder hos högstadieelever till varieteterna skånska, norrländska och svenska på mångspråkig grund. Ett annat syfte är att ta reda på om dessa ungdomar anser svenska på mångspråkig grund vara en dialekt, och om svaren varierar utifrån kön och första- och andraspråkstalare. Ett annat perspektiv som jag även kommer att presentera är den didaktiska aspekten på språklig varietet och vilka pedagogiska faktorer som kan påverka elevernas attityd till dialekt.En enkätundersökning utfördes på två könshomogena grupper, där eleverna fick lyssna på inspelningar av de tre olika språkliga varieteterna. Resultaten av informanternas definitioner av dialekt är följande: geografiskt, tids- och platsbundet och språkligt släktskap. Ungdomarnas definition av dialekt stämmer överens med forskarnas, det vill säga tal som är typiskt för ett geografiskt område, även om ungdomarna använder andra ord. Enligt undersökningen varierade ungdomarnas attityd till språkliga varieteter mellan kön och till en viss del mellan första- och andraspråkstalare. Flickorna valde fler positiva uttryck än pojkarna till varje dialekt, förutom till svenska på mångspråkig grund som talades av mannen, det som pojkarna var mest positiva till. Andraspråkstalarna var något mer positiva till svenska på mångspråkig grund än förstaspråkstalarna.

 • 55991.
  Önnerfors, Martin
  et al.
  Institutionen för kulturgeografi, Lunds universitet.
  Guldåker, Nicklas
  Institutionen för kulturgeografi, Lunds universitet.
  Nieminen Kristofersson, Tuija
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Erfarenheter av GIS (Geografiskt Informations System) i samband med stormen Gudrun2007Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 55992. Öquist, G.
  et al.
  Hagström, Åke
  Department of Microbiology, University of Ume~i; S-90187 Umeh, Sweden.
  Alm, P.
  Samuelsson, G.
  Richardsson, K.
  Chlorophyll a fluorescence an alternative method for estimating primary production1982Ingår i: Marine Biology, ISSN 1230-7688, Vol. 68, nr 1, s. 71-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The in vivo chlorophyll a fluorescence index (F+DcM u-F-DcMu/F+DcMU) of natural waters was compared to the 14C-determined primary production, and the fluorescence intensity in the presence of 3-(3,4-dichlorophenyl)-l,l-dimethylurea (F + DCM~) was studied as a function of extracted and spectrophotometrically determined chlorophyll concentrations. Samples were taken every second week from May through October, 1979, at the station "Systrarna" situated in a coastal area of the Bottnian Sea. In addition, samples from the Archipelago Sea of the Baltic were collected on board the Finnish research vessel R/S "Aranda" during the September cruise 1979. The correlations between the fluorescence index and the 14C-determined primary production and between F+DcMu and total chlorophyll concentration were good when samples taken over short time intervals were compared. The shortcomings of both the fluorescence and the 14C methods are discussed. It is concluded that the fluorescence method is useful if it is desirable to follow with high time resolution any changes in the potential for photosynthesis (or pirmary production) in a water mass over relatively short time periods; e.g. during an algal bloom. The fluorescence method can furthermore be technically developed for automatic monitoring with a high time resolution. Efforts are being made in our laboratory to develop the method further to give information about the in situ rates of photosynthesis rather than the potential for photosynthesis in a phytoplankton population.

 • 55993.
  Örbring, David
  Lund University.
  Explicit and Implicit Geography in Relation to Powerful Knowledge in the Swedish Curriculum2017Ingår i: NOFA 6 - Nordic conference on school subjects: University of Southern Denmark, Odense, 29th - 31st of May 2017, 2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 55994.
  Örbring, David
  Lund University.
  Ge: Geografi 4-62015 (uppl. 1)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 55995.
  Örbring, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Lund University.
  Geografiska perspektiv i humanistisk och teologisk utbildning2016Ingår i: Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014 / [ed] Alexander Maurits, Katarina Mårtensson, Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet , 2016, s. 61-70Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 55996.
  Örbring, David
  Lund University.
  Geografiska perspektiv i utbildning av lärare i samhällskunskap2014Ingår i: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, Vol. 1, s. 41-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teachers in Social Studies can benefit from geographical perspectives in their teaching of Social Studies in elementary and high school. The aim is to connect geographical perspectives to various social processes and to integrate it in teaching of Social Studies. But how can the relevance of geographical perspectives in an education for teachers in Social Studies be motivated and to what benefits can it be internalized? I will try to answer that question in this article. This relevance is mainly, with basis in a literature study, focused on democracy, sustainable development and digital literacy. It is also relevant by giving teachers a broader teaching skill and thus they are able to help pupils achieve higher-order skills.

 • 55997.
  Örbring, David
  Lund University.
  Geographical and Spatial Thinking in the Swedish Curriculum2017Ingår i: The Power of Geographical Thinking / [ed] Clare Brooks, Graham Butt, Mary Fargher, Springer, 2017, s. 137-150Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter concerns the views of knowledge adopted in the Swedish curriculum for state schools in an international context. It addresses how geographical and spatial thinking are expressed with regard to the subject specific abilities expected of students who learn geography. The introductory section highlights the current view of knowledge in the Swedish curriculum, explains how subject specific abilities for geography have been defined and used in the Swedish context, and describes their application in state schools. Importantly, these subject abilities are considered in relation to thinking both geographically and spatially. The research that underpins this chapter was conducted using a variety of qualitative methods: specifically, interviews with key people involved in the process of drafting education policy documents and analysis of such documents used in the making of the state curriculum. Interviews have been conducted with one of the authors of the curriculum, and with others responsible for curriculum development at the National Agency for Education. Policy documents from the Swedish Ministry of Education, from the National Agency for Education, and from curriculum developers have also been analysed. This chapter includes research findings based on the analysis of such material and reflections about how these sources of evidence can increase our knowledge of thinking geographically and spatially.

 • 55998.
  Örbring, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Örbring, David (Översättare)
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Glossary in Swedish: GeoCapabilities2016Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 55999.
  Örbring, David
  Lund University.
  Thinking geographically in the Swedish curriculum for compulsory school2017Ingår i: Nordic Geographers Meeting June 18th–21st 2017, Stockholm University, 2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 56000.
  Örbring, David
  Lund University.
  Ämnesspecifika förmågor i geografi: att formulera mål i skolan2016Ingår i: Geografdagarna 2016: "Mind the gap", 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
1117111811191120112111221123 55951 - 56000 av 56303
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf