lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1119112011211122112311241125 56051 - 56100 av 56893
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 56051.
  Zivanovic, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Mirzoyan, Mher
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Betydelsefulla faktorer vid systeminförande: En fallstudie om förändringsfaktorer som påverkar användarmedverkan vid implementering av ett tidrapporteringssystem2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Termen användarmedverkan har funnits och arbetats med sedan 1960 talet.Användarmedverkan innebär att utvecklare och användare arbetar tillsammans för att ta framen så bra programvara som möjligt, där syftet är att man vill förenkla användarnas dagligaarbete (Preece et al, 2002). Denna rapport är en fallstudie som genomförts på ett fallföretaginom bemanningsbranschen, där implementering av ett nytt tidrapporteringssystem skett.Implementeringen upplevs ha lett till ett outtalat motstånd ifrån användarna av systemet.Syftet med studien var att undersöka hur implementeringen utav ett nytttidsrapporteringssystem mottagits av fallföretagets anställda konsulter, genom att belysa huranvändarmedverkan påverkat förändringsarbetet och vilka faktorer som bidragit till attanvändarna ställt sig negativa till förändringen i form av ett motstånd. Med erfarenheterdärifrån presentera förbättringsförslag inför kommande förändringsarbeten. Tidigare forskningvisar likmässiga genomförda studier inom stora organisationer, fast med inriktning på olikaförändringsarbeten och IT-system samt med fokus på högt uppskattade befattningar. Det nämnsäven i tidigare forskning att likmässiga studier bör genomföras för att stärka forskningen omså är möjligt. Det ansågs därför intressant att studera området utifrån ett annat perspektiv, inombemanningsbranschen med fokus på anställda konsulter.Teorier som användes för att uppnå syftet med studien var förändring i organisationer,kommunikationsplan, change management, technological acceptence model ochanvändarbarhet. Teorierna har använts som stöd i rapporten för att förklara och upplysarespektive problem som uppkommit utav implementeringen och påverkat de anställdakonsulternas användarmedverkan.Resultatet visade vara ett missnöje ifrån de anställda konsulternas perspektiv mot det nyasystemet, med många för och nackdelar som rörde hela förändringsarbetet på fallföretaget.Studien bidrog till framtagandet av olika betydelsefulla faktorer inom användarmedverkan sompåverkat implementeringen negativt. När resultatet ställdes mot forskningsfrågan och teorinvisade det sig att de upplevda faktorerna gick i linje med teorin.Genom att utvecklare och användare integrerar vid ett förändringsarbete, kan alla faktorer ochindivider involveras i projektet för att undvika missnöjet. Därmed skulle en implementeringkunna lyckas.

 • 56052.
  Zizmond, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  National Minority Rights: A Caste Study of Croatia and the National Minority Croatian Serbs2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The Serbs are a national group which has been disliked by the Croats for hundreds of years. Even before Croatia became a part of Yugoslavia, the country wanted its independence. However, before and after the break up of Yugoslavia, there was a strong nationalism in the country which led to hatred towards the Serbs and the Serb minorities in Croatia. Studies have shown that minorities often are disfavoured by the majority decisions. This leads to a disadvantageous position for the minorities in the relation to the majority. The problem is how a state should compensate these groups for their disadvantageous position to be able to ensure justice and equality for all citizens within the country.

  The aim of this thesis is to compare Croatia’s formal national minority rights with the actual national minority rights of the Serbs and to see whether they coincide with each other. The research questions are:

  • What formal minority rights do Croatian Serbs have in Croatia?

  • What minority rights do Croatian Serbs have in reality?

  The method used in this study is the qualitative text analysis.

  The conclusion of this thesis is that Croatia has a positive attitude towards minority rights and the Serb minority, as Croatia has allocated group-differentiated rights to its national minorities. The Croatian view upon national minority rights coincides to a large extent with Will Kymlicka´s theory. Furthermore, the formal rights and the virtual rights regarding education, language, culture and proportional representation coincides to a great extent if not precisely.

 • 56053.
  Zoabi, Muhammad
  et al.
  Technion, Israel.
  Nadar-Ponniah, Prathamesh T.
  Technion, Israel.
  Khoury-Haddad, Hanan
  Technion, Israel.
  Ušaj, Marko
  Technion, Israel.
  Budowski-Tal, Inbal
  Technion, Israel.
  Haran, Tali
  Technion, Israel.
  Henn, Arnon
  Technion, Israel.
  Mandel-Gutfreund, Yael
  Technion, Israel.
  Ayoub, Nabieh
  Technion, Israel.
  RNA-dependent chromatin localization of KDM4D lysine demethylase promotes H3K9me3 demethylation2014Ingår i: Nucleic Acids Research, ISSN 0305-1048, E-ISSN 1362-4962, Vol. 42, nr 21, s. 13026-13038Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The JmjC-containing lysine demethylase, KDM4D, demethylates di-and tri-methylation of histone H3 on lysine 9 (H3K9me3). How KDM4D is recruited to chromatin and recognizes its histone substrates remains unknown. Here, we show that KDM4D binds RNA independently of its demethylase activity. We mapped two non-canonical RNA binding domains: the first is within the N-terminal spanning amino acids 115 to 236, and the second is within the C-terminal spanning amino acids 348 to 523 of KDM4D. We also demonstrate that RNA interactions with KDM4D N-terminal region are critical for its association with chromatin and subsequently for demethylating H3K9me3 in cells. This study implicates, for the first time, RNA molecules in regulating the levels of H3K9 methylation by affecting KDM4D association with chromatin.

 • 56054.
  Zobec, Edward
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Tahiri, Arbnora
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Movere: En studie om motivationsfaktorer i revisionsbranschen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har med stöd av åtta bakgrundsvariabler utrett om det föreligger signifikanta skillnader i hur anställda inom revisionsområdet i Sverige rangordnar motivationsfaktorer. Vidare har meningen varit att applicera den teoretiska referensramen på undersökningens resultat för att kartlägga skillnader i hur respondenterna rangordnat motivationsfaktorer samt analysera hur det kommer sig att olika demografiska variabler värderar motivationsfaktorerna olika. Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ undersökning i form av enkäter som skickades ut till sex revisionsbyråer. Samtliga svar från enkäterna kodades i sin helhet och presenterades därefter under åtta olika bakgrundsvariabler. Studiens resultat, det vill säga de statistiskt signifikanta skillnader som har uppstått har förklarats utifrån innehållsbaserade motivationsteorier såsom ERG-teorin och Herzbergs tvåfaktorsteori. Resultatet visade att merparten av motivationsfaktorerna i relation till bakgrundsvariablerna icke var statistiskt signifikanta.

 • 56055. Zockler, Christoph
  et al.
  Miles, Lera
  Fish, Lucy
  Wolf, Annett
  Linnéuniversitetet, Universitetsförvaltningen.
  Rees, Gareth
  Danks, Fiona
  Potential impact of climate change and reindeer density on tundra indicator species in the Barents Sea region2008Ingår i: Climatic Change, ISSN 0165-0009, E-ISSN 1573-1480, Vol. 87, nr 1-2, s. 119-130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Climate change is expected to alter the distribution of habitats and thus the distribution of species connected with these habitats in the terrestrial Barents Sea region. It was hypothesised that wild species connected with the tundra and open-land biome may be particularly at risk as forest area expands. Fourteen species of birds were identified as useful indicators for the biodiversity dependent upon this biome. By bringing together species distribution information with the LPJ-GUESS vegetation model, and with estimates of future wild and domestic reindeer density, potential impacts on these species between the present time and 2080 were assessed. Over this period there was a net loss of open land within the current breeding range of most bird species. Grazing reindeer were modelled as increasing the amount of open land retained for nine of the tundra bird species.

 • 56056.
  Zoege, Mareike
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Kann, soll oder muss man das?: Zur Übersetzung von Modalverben vom Schwedischen ins Deutsche am Beispiel des Verhaltensratgebers „Ribbings Etikett“2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis discusses the translation of deontic modal verbs from Swedish to German. The materialfor the study includes two chapters from Ribbings Etikett by Magdalena Ribbing (2016), a non-fiction book about etiquette.

  The source text contains the Swedish modal verbs kunna, skola, böra, måste, vilja and få. Only böra and vilja were consistently translated into the same German modal verbs: sollten and wollen. The other modal verbs have been translated into various modal verbs, showing that modal verbsgenerally do not have a one-to-one correspondent. One example is the modal verb skola that istranslated into various German modal verbs such as sollten, sollen and müssen. Also, all types of modal verbs were sometimes translated into a passive modal construction (haben/sein+zu+infinitive) or to sentences lacking modality.The translation of modal verbs mainly depends on the strength of modality.

  A modal verbwith a weaker degree of obligation such as sollten was often used in recommendations instead ofthe stronger müssen. Occasionally, a passive construction was chosen instead of a modal verb, inorder to avoid repetition of a certain modal verb.

 • 56057. Zohari, Siamak
  et al.
  Gyarmati, P.
  Ejdersund, A.
  Berglöf, U.
  Thorén, P.
  Ehrenberg, M.
  Czifra, G.
  Belak, S.
  Waldenström, Jonas
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Olsen, Björn
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Berg, M.
  Phylogenetic analysis of the non-structural (NS) gene of influenza A viruses isolated from mallards in Northern Europe in 20052008Ingår i: Virology Journal, ISSN 1743-422X, E-ISSN 1743-422X, Vol. 5, nr Article ID: 147Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Although the important role of the non-structural 1 (NS) gene of influenza A in virulence of the virus is well established, our knowledge about the extent of variation in the NS gene pool of influenza A viruses in their natural reservoirs in Europe is incomplete. In this study we determined the subtypes and prevalence of influenza A viruses present in mallards in Northern Europe and further analysed the NS gene of these isolates in order to obtain a more detailed knowledge about the genetic variation of NS gene of influenza A virus in their natural hosts. Results: A total number of 45 influenza A viruses of different subtypes were studied. Eleven haemagglutinin-and nine neuraminidase subtypes in twelve combinations were found among the isolated viruses. Each NS gene reported here consisted of 890 nucleotides; there were no deletions or insertions. Phylogenetic analysis clearly shows that two distinct gene pools, corresponding to both NS allele A and B, were present at the same time in the same geographic location in the mallard populations in Northern Europe. A comparison of nucleotide sequences of isolated viruses revealed a substantial number of silent mutations, which results in high degree of homology in amino acid sequences. The degree of variation within the alleles is very low. In our study allele A viruses displays a maximum of 5% amino acid divergence while allele B viruses display only 2% amino acid divergence. All the viruses isolated from mallards in Northern Europe possessed the typical avian ESEV amino acid sequence at the C-terminal end of the NSI protein. Conclusion: Our finding indicates the existence of a large reservoir of different influenza A viruses in mallards population in Northern Europe. Although our phylogenetic analysis clearly shows that two distinct gene pools, corresponding to both NS allele A and B, were present in the mallards populations in Northern Europe, allele B viruses appear to be less common in natural host species than allele A, comprising only about 13% of the isolates sequenced in this study.

 • 56058.
  Zolufi, Zolufi
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Lund, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Utmaningar i implementering av Evidensbaserad praktik på ett SiS ungdomshem2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att belysa behandlares erfarenheter, upplevelser om implementering och användning av evidensbaserade metoder i behandling av ungdomar på en SiS-institution relaterat till kontextuella, organisatoriska och professionella villkor. Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. En SiS- institution har besökts och sex behandlare på verksamheten har intervjuats. Resultatet analyserades med hjälp av implementeringsteorin OMRU av Logan och Graham. Studien visar att verksamheten omges av organisatoriska och strukturella faktorer som hämmar implementeringsprocessen. En faktor som hämmar behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är att när det kommer till att införa ett nytt behandlingsprogram på institutionen har personalen inget inflytande alls över det. Ett annat element som är på organisatorisk nivå och som påverkar negativt behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är att verksamheten saknar ett system för att utvärdera behandlingens effekt som erbjuds ungdomarna. Detta gör att de heller inte kan få någon respons på vad de behöver förstärka, bibehålla,förändra och utesluta i behandlingsarbetet. Faktorer som främjar behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är bland annat att personalens professionella förhållningssätt samt att en positiv inställning från de äldre ungdomar som behandlas på institutionen smittar av sig på de andra ungdomarna. En av våra slutsatser är att implementeringsarbetet kräver mer kunskap om implementering och det är ledningen som brister och inte behandlarna.

 • 56059.
  Zomegnan, Eleonora
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Institutionen för design, DE.
  T-Shirt med budskap: Iklädandet av en roll2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work has treated the subject of gender, with demarcation against the norms regarding appearance and beauty, conveyed by the media and how it affects society. This is expressed through social satire cartoons. This work has also led to an exploration of the importance of a personal drawing style and how it manifests itself.

 • 56060.
  Zomegnan, Elisabet
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Traduire un portrait de Paris: Une étude sur les problèmes de traduction d’un récit de voyage du français au suédois2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate the translation problems translating a travel book about Paris, with cultural and historic connotations, from French, source language, into Swedish, target language.

  The method that is used is Nords’ text analysis model, which is functionalist and pragmatic. Her theory of action is based on Vermeers’ skopos theorie and on Reiss’ text typology. Nords’ looping model includes analysis, transfer and synthesis. She focuses on three important aspects which are the translation brief, the role of the source-text analysis and the importance of the functional hierarchy of translation problems. Nord proposes two different translation strategies: Documentary translation and Instrumental translation. The first one is source text oriented and the second one is target text oriented. Our study focuses on pragmatic and cultural equivalence concerning the different aspects as style, lexis (vocabulary) and syntax in the source language and the translation into the target language. The purpose of the translation is target text oriented which means that different strategies, as adaptations and explanations, are used in the target text.

  The conclusions that are drawn from this study are that historical and cultural connotations, that are present in the source text, require a deep knowledge on the French culture and language, this being a necessary competence for the translator to produce a comprehensible translation for the target text audience.

 • 56061. Zopf, David
  et al.
  Ohlson, Sten
  HyClone Laboratories, Inc., 1725 South State Highway 89-91, Logan, Utah 84321, USA.
  Weak-affinity Chromatography1990Ingår i: Nature, ISSN 0028-0836, E-ISSN 1476-4687, Vol. 346, s. 87-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Weak-affinity chromatography is a new method using readily reversible biospecific recognition as the basis for chromatographic separations. 

 • 56062. Zopf, David
  et al.
  Ohlson, Sten
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Dakour, J
  Wang, W T
  Lundblad, Arne
  Analysis and Purification of Oligosaccharides by High Performance Liquid Affinity Chromatography1989Ingår i: Methods in Enzymology, ISSN 0076-6879, E-ISSN 1557-7988, Vol. 179, s. 55-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56063.
  Zoric, Sara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Olsson, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Hur hanteras svårhanterliga situationer?: En kvalitativ studie avseende strategier för problemskapande beteende vid autismspektrumtillstånd2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 56064.
  Zou, Hanzheng
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Build an Inventory Tracking System2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This thesis paper introduces you about the process of how to build an inventory tracking system in a local Swedish company. The related project is to support the thesis paper, and is also for the company’ using. The software product of this project is an application that works for managing various types’ instruments in the company of SWECO-Vaxjo. It will play an important role in the further management work of the company.

  In this thesis paper, the candidate techniques and theories for implementing this system are discussed. And in the end a good solution for this problem will be presented in the paper.

 • 56065.
  ZOU, QUAN
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE). 199112037347.
  Meet in Hovås: Designing a public institution for social integration2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper addresses the topic of utilizing design to tackle segregation and social exclusion issue in the modern society. The aim of this paper is to define the existing problems and needs in the ongoing project “New Hovås”, from a social and interior design perspective. Afterwards, conceptual solutions that target the mentioned issues by taking into consideration the current social situation of Sweden will be presented, with a basis kept on a new urban area in Hovås, Gothenburg. By using the method of observation and studying several examples, relevant data was collected and analysed. During the process, a lack of consideration regarding social integration in the ongoing project was defined. Therefore, the ideas presented in the paper are to increase the awareness for social integration, by implementing in a new reading centre interior that would allow people to interact with each other without boundaries and participate in the social integration process. The library would implement best design practice in order to make the space more open and encouraging for social interactions. However, due to the complexity and the fact that the problem of segregation has multiple dimensions, it is disclaimed that this project implementation would tackle the issue holistically.

 • 56066.
  Zubair, Ghaith
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  El-Thalji, Idriss
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  A model for analysis and design of an integrated operations management system using systems engineering approach: A case study2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I allmänhet har operations verksamhet en del komplicerade system där friktion kan förekomma. De viktigaste systemen som har påverkan på operations verksamhet är produktion och underhålls system. Att behandla friktions förluster har varit svårt eftersom de både samverkar och delvis överlappar varandra. I dem här studien har olika fall av operationssystem behandlats med att först utveckla en modell, analysera och designa den integrerade operationssystemet för att få den billigaste och dem mest kostnads effektiva sätt att klara av.

  Metod: En modell har utvecklats baserat på de senaste metoderna genom att använda system paradigm metoder och systemtekniska angreppssätt.

  Resultat: Genom att använda fem sätt att analysera, sju bestämmelser extraherade, nio lösningar generade, valdes en av lösningarna och med lösningen som grund designades operations verksamhet.

  Slutsats: Resultatet förslog att operations verksamhet skall integrera organisation, process och kontroll ledningar och inte bara data ledningen.

 • 56067.
  Zubair, Nadja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Lupaca Jimenez, Victoria-Elisabet
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Prevention work among youths in Fundación Senda De Libertad in Nicaragua2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to see how Fundación Senda De Libertad works in a preventive manner with youths who have social difficulties in Dario, Nicaragua. This study has utilised qualitative method, in order to gain adequate and sufficient information. The analysis of data has been gathered through an ethnographic perspective were observations and qualitative interviews have been used. This study shows how youths are affected with different social problems because of the number of risk factors that surround their environment. The organisation’s preventive works is done by going out and teach in schools, society and churches about self-esteem, sex and relationships, drug abuse and so forth. Conclusions show that many youths are unable to affect their own future and will therefore spend their time committing criminal actions, doing drugs and so forth. Fundación Senda De Libertad therefore works to support in order for them to become active participants in society. This will also help them make changes in the future of the general society.

 • 56068.
  Zubak, Goran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  12 Years a Slave in upper secondary school: Using a slave’s narrative to raise students’ awareness of racism2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The overall aim of the study is to investigate how 12 Years a Slave can help raise awareness among upper secondary students about racism and to inspire sympathy with the characters presented in passages regarding the cruelty and injustice of slavery.

  The study is based on literary didactics methods, applied to the textual analysis of the passages, to create a hypothetical scheme for teachers that can be used to work with slave narratives in the classroom. The analysis of the passages, in conjunction with the literary didactics methods used, provides methods through which students may increase their awareness of racism and sympathize with the characters in the book by creating their own plays, reenacting the cruelty committed against slaves. Also, when dealing with the injustice of slavery, students can imagine themselves being present even though they will not be able to experience it physically. This may help students sympathize with the main character and help them understand racism from the victim’s point of view.

 • 56069.
  Zubak, Goran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Remembering slavery: The mobilization of social and collective memory of slavery in the 21st century2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The overall aim of the study is to investigate how a social and collective memory is mobilized by the directors’ depiction of ethnicity and gender roles from a post- colonial and gender perspective. The thesis focuses on how ethnicity and gender roles are depicted in each movie and how this results in a mobilization of a social and collective memory. The results show that Django Unchained mobilizes a memory by its use of the invective nigger and iconic acts of slavery, such as whipping and cotton picking. From a gender perspective, the results show that men worked with jobs that required more strength, compared to the jobs of women and thus mobilizes a memory of how we remember the gender roles of slaves. Nevertheless, these memories can result in traumas and to recover from them, memories must be revisited.

  Similarly, yet differently, the results show that 12 Years a Slave mobilizes a memory by its use of the invective nigger and by the use of songs that solidified the hierarchy present during slavery. In other words, these songs were used to exhibit the level of supremacy Caucasians possessed from a post-colonial perspective.

  The conclusion drawn in the study is that 12 Years a Slave, as a historical source, provides audiences with considerably more authenticity compared to Django Unchained. Therefore an individual might feel as if he or she has lived the life of Solomon Northup and experienced and endured everything he did. 

 • 56070.
  Zubak, Zoran
  et al.
  Special Hospital Biograd, Croatia;University of Mostar, Bosnia and Herzegovina.
  Terzic, Admir
  University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
  Zenic, Natasa
  University of Split, Croatia.
  Ostojic, Ljerka
  University of Mostar, Bosnia and Herzegovina;University of Split, Croatia;Academy of Medical Sciences, Bosnia and Herzegovina.
  Zubak, Ivana
  University of Zadar, Croatia.
  Jelicic, Mario
  University of Split, Croatia.
  Pojskić, Haris
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Mid Sweden University, Sweden.
  Are sports-related factors correlated to the prevalence and initiation of illicit drug misuse in adolescence?: prospective study in older adolescents2018Ingår i: BioMed Research International, ISSN 2314-6133, E-ISSN 2314-6141, Vol. 2018, s. 1-10, artikel-id 1236284Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sport participation is considered as a factor of potential influence on illicit drug misuse (IDM) in adolescence, but there is an evident lack of studies which prospectively investigated this problem. This study aimed to prospectively investigate the sports-related factors related to IDM and the initiation of IDM among older adolescents. The participants were 436 adolescents (202 females; 16 years old at study baseline). They were tested at baseline and follow-up (two years later). The predictors included variables associated with different facets of sports participation and success in sports. The criteria were (i) baseline IDM, (ii) follow-up IDM, and (iii) initiation of IDM between baseline and follow-up. Crude and adjusted (controlled for parental conflict, age, socioeconomic status, and gender) logistic regressions were applied to establish correlations between predictors and criteria. There were higher odds for baseline IDM in adolescents who quit individual sports (OR: 4.2, 95% CI: 1.3-13.9), who had better competitive sports achievements (OR: 1.8, 95% CI: 1.0-3.3), and those involved in sports for a longer time (OR: 1.6, 95% CI: 1.0-2.5). The IDM at follow-up was more prevalent in adolescents who were involved in sports for a longer time (OR: 1.7, 95% CI: 1.1-2.6). Initiation of drug use was predicted by longer experience in sports (OR: 1.8, 95% CI: 1.1-3.1). Sports-related factors were more negatively than positively related to illicit drug use. Most probably, the transition from junior to senior level in sports put specific stress on those adolescents who were highly committed to sports until that time, but who then had to question their own sports abilities and future potential in sports. Sport-authorities should be informed on established results and specific public-health efforts aimed at preventing IDM in athletic adolescents are urgently needed.

 • 56071.
  Zubak, Zoran
  et al.
  University of Mostar, Bosnia and Herzegovina ; Special Orthopedic Hospital Biograd, Croatia.
  Zenic, Natasa
  University of Split, Croatia.
  Ostojic, Ljerka
  University of Mostar, Bosnia and Herzegovina ; University of Split, Croatia ; Academy of Medical Sciences, Bosnia and Herzegovina.
  Zubak, Ivana
  University of Zadar, Croatia.
  Pojskić, Haris
  Mid Sweden University.
  A Prospective study on the influence of scholastic factors on the prevalence and initiation of illicit drug misuse in adolescence2018Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 15, nr 5, s. 1-12, artikel-id 874Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: This study aimed to prospectively investigate the scholastic factors related to illicit drug misuse (IDM) and the initiation of IDM among older adolescents from Bosnia andHerzegovina. Methods: This 2-year prospective study included 436 participants (202 females), who were an average of 16 years old at the beginning of the study (baseline). The participants were tested at baseline and follow-up (20 months later). The predictors included variables of scholastic-achievement (grade point average, school absences, unexcused absences and behavioral grade). The criteria were: (i) IDM at baseline; (ii) IDM at follow-up; and (iii) initiation of IDM over the study course. Results: Logistic regression indicated increased odds of IDM in adolescents who were more frequent absent from school (baseline: Odds Ratio (OR): 3.73, 95% Confidence Interval (CI): 2.12–6.57; follow-up: OR: 2.91, 95% CI: 1.90–4.65). The lower grade point average and more unexcused absences were evidenced for adolescents who consumed drugs on follow-up(OR: 1.67, 95% CI: 1.11–2.51; OR: 1.74, 95% CI: 1.30–2.32 for grade point average and unexcused absences, respectively). Initiation of IDM was predicted by frequent absences from school (OR: 2.2,95% CI: 1.3–3.8), and lower behavioral grades (OR: 1.9, 95% CI: 1.2–3.3). Conclusions: The findings confirmed strong correlations between scholastic failure and IDM. Absences from school and lower behavioral grades at baseline were predictive of the initiation of IDM in older adolescents.

 • 56072.
  Zubova, Kateryna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Arikainen, Olga
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Procurement Process Integration (PPI) in Swedish and Ukrainian Companies Producing Machinery and Equipment: Comparison in terms of the level of integration, the tools of integration and the barriers to integration from buyers’ perspective2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Business Administration, Business Process & Supply Chain Management, Degree Project (Master), 30 higher education credits, 5FE02E, Spring 2012

   

  Authors: Kateryna Zubova and Olga Arikainen

   

  Tutor: Åsa Gustavsson

  Title: Procurement Process Integration in Swedish and Ukrainian Companies Producing Machinery and Equipment

  Background: Although the science of economics and logistics comprises a great amount of literature on supply chain integration, there is a lack of information on procurement process integration. Procurement process is one the supply chain processes and is one of the most important processes for manufacturing companies.

  Purpose: To describe the level of procurement process integration (PPI), tools of PPI and barriers to PPI from buyers’ perspective in Swedish and Ukrainian companies producing machinery and equipment, and then to test if there is a significant difference in them between respondents of two countries.

  Method: Web-based questionnaire was created and sent out to 500 companies producing machinery and equipment in Sweden and to 500 companies in Ukraine.  73 responses were received from Swedish companies and 49 responses from Ukrainian companies. T-test was performed in order to test the differences in procurement process integration between Swedish and Ukrainian companies in terms of levels of integration, tools of integration and barriers to integration.

  Results, conclusions: There is no significant difference in the level of integration between Swedish and Ukrainian companies. In both countries the average level of integration is medium that means long-term relationships which are reviewed periodically. However, significant differences were found in the tools and barriers to procurement process integration between Swedish and Ukrainian companies.

 • 56073.
  Zucca, P.
  et al.
  ASTRON, Netherlands.
  Morosan, D. E.
  Trinity Coll Dublin, Ireland.
  Rouillard, A. P.
  Inst Rech Astrophys & Planetol, France.
  Fallows, R.
  ASTRON, Netherlands.
  Gallagher, P. T.
  Trinity Coll Dublin, Ireland.
  Magdalenic, J.
  Royal Observ Belgium, Belgium.
  Klein, K-L
  Observ Paris, France.
  Mann, G.
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Germany.
  Vocks, C.
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Germany.
  Carley, E. P.
  Trinity Coll Dublin, Ireland.
  Bisi, M. M.
  RAL Space, UK.
  Kontar, E. P.
  Univ Glasgow, UK.
  Rothkaehl, H.
  Polish Acad Sci, Poland.
  Dabrowski, B.
  Univ Warmia & Mazury, Poland.
  Krankowski, A.
  Univ Warmia & Mazury, Poland.
  Anderson, J.
  Helmholtz Zentrum Potsdam, Germany.
  Asgekar, A.
  ASTRON, Netherlands;Shell Technol Ctr, India.
  Bell, M. E.
  Univ Technol Sydney, Australia.
  Bentum, M. J.
  ASTRON, Netherlands;Eindhoven Univ Technol, Netherlands.
  Best, P.
  Univ Edinburgh, UK.
  Blaauw, R.
  ASTRON, Netherlands.
  Breitling, F.
  Leibniz Inst Astrophys Potsdam AIP, Germany.
  Broderick, J. W.
  ASTRON, Netherlands.
  Brouw, W. N.
  ASTRON, Netherlands;Kapteyn Astron Inst, Netherlands.
  Brueggen, M.
  Univ Hamburg, Germany.
  Butcher, H. R.
  Australian Natl Univ, Australia.
  Ciardi, B.
  Max Planck Inst Astrophys, Germany.
  de Geus, E.
  ASTRON, Netherlands;SmarterVision BV, Netherlands.
  Deller, A.
  ASTRON, Netherlands;Swinburne Univ Technol, Australia.
  Duscha, S.
  ASTRON, Netherlands.
  Eisloeffel, J.
  Thuringer Landessternwarte,Germany.
  Garrett, M. A.
  Univ Manchester, UK;Leiden Univ, Netherlands.
  Griessmeier, J. M.
  Univ Orleans, France;CNRS, France.
  Gunst, A. W.
  ASTRON, Netherlands.
  Heald, G.
  ASTRON, Netherlands;CSIRO Astron & Space Sci, Australia.
  Hoeft, M.
  Eindhoven Univ Technol, Netherlands.
  Horandel, J.
  Radboud Univ Nijmegen, Netherlands.
  Iacobelli, M.
  ASTRON, Netherlands.
  Juette, E.
  Ruhr Univ Bochum, Germany.
  Karastergiou, A.
  Univ Oxford, UK.
  van Leeuwen, J.
  Trinity Coll Dublin, Ireland;Univ Amsterdam, Netherlands.
  McKay-Bukowski, D.
  Univ Tromso, Norway;STFC Rutherford Appleton Lab, UK.
  Mulder, H.
  ASTRON, Netherlands.
  Munk, H.
  ASTRON, Netherlands;Radboud Univ Nijmegen, Netherlands.
  Nelles, A.
  Univ Calif Irvine, USA.
  Orru, E.
  ASTRON, Netherlands.
  Paas, H.
  Univ Groningen, Netherlands.
  Pandey, V. N.
  ASTRON, Netherlands;Observ Paris, France.
  Pekal, R.
  Poznan Supercomp & Networking Ctr PCSS, Poland.
  Pizzo, R.
  ASTRON, Netherlands.
  Polatidis, A. G.
  ASTRON, Netherlands.
  Reich, W.
  Max Planck Inst Radioastron, Germany.
  Rowlinson, A.
  ASTRON, Netherlands.
  Schwarz, D. J.
  Univ Bielefeld, Germany.
  Shulevski, A.
  Kapteyn Astron Inst, Netherlands.
  Sluman, J.
  ASTRON, Netherlands.
  Smirnov, O.
  Rhodes Univ, South Africa;SKA South Africa, South Africa.
  Sobey, C.
  Curtin Univ, Australia.
  Soida, M.
  Jagiellonian Univ, Poland.
  Thoudam, Satyendra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Toribio, M. C.
  ASTRON, Netherlands;Kapteyn Astron Inst, Netherlands.
  Vermeulen, R.
  ASTRON, Netherlands.
  van Weeren, R. J.
  Kapteyn Astron Inst, Netherlands.
  Wucknitz, O.
  Max Planck Inst Radioastron, Germany.
  Zarka, P.
  Observ Paris, France.
  Shock location and CME 3D reconstruction of a solar type II radio burst with LOFAR2018Ingår i: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 615, artikel-id A89Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Context. Type II radio bursts are evidence of shocks in the solar atmosphere and inner heliosphere that emit radio waves ranging from sub-meter to kilometer lengths. These shocks may be associated with coronal mass ejections (CMEs) and reach speeds higher than the local magnetosonic speed. Radio imaging of decameter wavelengths (20-90 MHz) is now possible with the Low Frequency Array (LOFAR), opening a new radio window in which to study coronal shocks that leave the inner solar corona and enter the interplanetary medium and to understand their association with CMEs. Aims. To this end, we study a coronal shock associated with a CME and type II radio burst to determine the locations at which the radio emission is generated, and we investigate the origin of the band-splitting phenomenon. Methods. The type II shock source-positions and spectra were obtained using 91 simultaneous tied-array beams of LOFAR, and the CME was observed by the Large Angle and Spectrometric Coronagraph (LASCO) on board the Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) and by the COR2A coronagraph of the SECCHI instruments on board the Solar Terrestrial Relation Observatory (STEREO). The 3D structure was inferred using triangulation of the coronographic observations. Coronal magnetic fields were obtained from a 3D magnetohydrodynamics (MHD) polytropic model using the photospheric fields measured by the Heliospheric Imager (HMI) on board the Solar Dynamic Observatory (SDO) as lower boundary. Results. The type II radio source of the coronal shock observed between 50 and 70 MHz was found to be located at the expanding flank of the CME, where the shock geometry is quasi-perpendicular with theta(Bn)similar to 70 degrees. The type II radio burst showed first and second harmonic emission; the second harmonic source was cospatial with the first harmonic source to within the observational uncertainty. This suggests that radio wave propagation does not alter the apparent location of the harmonic source. The sources of the two split bands were also found to be cospatial within the observational uncertainty, in agreement with the interpretation that split bands are simultaneous radio emission from upstream and downstream of the shock front. The fast magnetosonic Mach number derived from this interpretation was found to lie in the range 1.3-1.5. The fast magnetosonic Mach numbers derived from modelling the CME and the coronal magnetic field around the type II source were found to lie in the range 1.4-1.6.

 • 56074.
  Zukaj, Dorentina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST). 1996.
  EU som demokratifrämjare i Kosovo: En teorikonsumerande fallstudie om Europeiska unionens demokratifrämjande politik i Kosovo2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to investigate European union’s role as a democracy promoter in Kosovo and its impact on the process of the democratization. Kosovo declared independency in 2008 and is a potential candidate country for a EU membership. In order to fulfil the aim of the essay three questions were used; To what extent has Kosovo fulfilled EU’s criteria of becoming a candidate country? In what way has the EU promoted democracy in Kosovo since their independency? To what extent has EU’s democracy promotion politics been successful or not?

  The method used to accomplish the purpose and answering the research-questions was qualitative text-analysis. The result of the study shows that the EU does perform as a democracy promoter and has contributed to the development of democracy in Kosovo. However, the EU’s democracy promotion is characterized by the enlargement of the European union and Kosovo’s interest in becoming a part of the union.

 • 56075.
  Zukas, Paulius
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Raising Awareness of Computer Vision: How can a single purpose focused CV solution be improved?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The concept of Computer Vision is not new or fresh. On contrary ideas have been shared and worked on for almost 60 years. Many use cases have been found throughout the years and various systems developed, but there is always a place for improvement. An observation was made, that methods used today are generally focused on a single purpose and implement expensive technology, which could be improved. In this report, we are going to go through an extensive research to find out if a professionally sold, expensive software, can be replaced by an off the shelf, low-cost solution entirely designed and developed in-house. To do that we are going to look at the history of Computer Vision, examples of applications, algorithms, and find general scenarios or computer vision problems which can be solved. We are then going take a step further and define solid use cases for each of the scenarios found. Finally, a prototype solution is going to be designed and presented. After analysing the results gathered we are going to reach out to the reader convincing him/her that such application can be developed and work efficiently in various areas saving investments to businesses.

 • 56076.
  Zuko, Irfan
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Zetterbjörk, Martin
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Integration genom Idrott och hälsa: En kvalitativ intervjustudie av hur elever med utomeuropeisk etnicitet upplever ämnet Idrott och hälsa som en integrationsarena2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idrottsämnet som en möjlig väg till integration har under de senaste tre decennierna fått allt mer uppmärksamhet i forskarvärlden. Forskare har hävdat att integrering, både in i skolans och samhällets struktur, har stora möjligheter att ske genom användandet av idrott som ett internationellt och kulturöverskridande språk. Emellertid har dessa slutsatser till stor del dragits utan att fråga skolelever med en utomeuropeisk etnicitet om vad deras upplevelser kring skolidrotten som en integrationsarena är. Syftet med vår undersökning är att undersöka vilka upplevelser elever med utomeuropeisk etnicitet har av idrottsämnet som integrationsarena. Genom att ta reda på deras åsikter och upplevelser hoppas vi kunna få en bättre uppfattning om idrottsämnet har eller inte har en integrerande roll och i så fall på vilket sätt. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med öppna riktade intervjuer. Respondenterna utgörs av sex elever med utomeuropeisk etnicitet, som alla går i gymnasieskolan. Samtliga elever har vistats i Sverige i högst sju år vilket gör att de kan antas genomgå en integrationsprocess. Undersökningen visar att elever upplever idrottsämnet som en möjlig integrationsarena, dock skiljer sig deras åsikter åt i många avseenden. De upplever i olika grad idrottsämnet som en plats där de kommer i kontakt med den svenska kulturen, där de får en större förståelse för olika platser i samhället samt där de har en möjlighet att skapa vänner som de umgås med i skolan och på fritiden. Undersökningen visar också att möjligheterna till integration påverkar elevernas förutsättningar för innanförskap. Bland annat dessa aspekter gör att idrottsämnet kan ses som en arena som skapar förutsättningar för integration in i den svenska skolan men även in i det svenska samhället.

 • 56077.
  Zulic, Amra
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Niemi, Päivi
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  SPRÅKUTVECKLINGENS MÅSTEN: En studie om hur omorganisationen av svenska som andraspråk på en gymnasieskola har lett till ökad motivation och därmed språkutveckling2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ämnet Svenska som andraspråk och syftet har varit att dokumentera och utvärdera omorganisationen för ämnet på en gymnasieskola. Syftet har också varit att utvärdera vad eleverna själva anser om sin språkutveckling, syn på kultur och identitet samt om deras motivation har ökat i ämnet efter omorganisationen och ett avslutat kulturtema. Metoden som har använts är samtal med lärarna, enkäter och djupintervjuer med elever som har varit med om omorganisationen. Resultatet visar att lärarna har genom att omorganisera sitt arbete ökat elevernas språkutveckling och motivation. Omorganisationen innebar ett temainriktat arbetssätt och här belystes temat Språk, kultur och identitet som har lett till ökad medvetenhet för begrepp som identitet, etnicitet och kultur. Vidare har omorganisationen lett till bättre dokumentation, vilket har visat sig vara positivt både för lärare och elever. Förutom språkutvecklingen ser lärarna att frånvaron har minskat och ämnets status har höjts både hos elever och lärare på skolan.

 • 56078.
  Zulj, Jelena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e4112014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tumörmarkörer är substanser som frisätts i kroppsvätskor från cancerceller. Markörerna används inom sjukvården för att upptäcka och följa upp maligna sjukdomar med analyser av markörerna i serum/plasma. Tre av dessa är cancerantigenerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9. Syftet med studien var att verifiera analysmetoden för tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på två Roche Cobas e411 instrument (instrument 1 och 2) inför införandet av dessa vid avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Lnadstinget Kalmar län. De av företaget rekommenderade cut-off värdena på Roche Cobas e411 (Roche Diagnostics) är för CA 125 <35 kU/l, för CA 15-3 ≤25 kU/l och för CA 19-9 <27 kU/l. Precisionen beräknades med hjälp av statistiska metoder genom analys av den mellanliggande precisionen (mätning av två kontrollnivåer under 5 dagar) och repeterbarheten (analys av två kontrollnivåer i en serie). En korrelationsstudie gjordes med patientprover som erhölls från Aleris Medilab (Abbot Architect i System). Den mellanliggande precisionenn resulterade i högre variationskoefficientvärden (CV %) för samtliga tre markörer i förhållande till ett åsatt CV från Roche Diagnostics. CV värdet skilde även mellan de två Roche Cobas e411 instrumenten. Repeterbarheten bedömdes vara acceptabel för samtliga tre markörer. Korrelationsstudien visade en skillnad i de uppmätta värdena mellan Roche Cobas e411 och Abbot Architect för samtliga tre markörer. Då Roche Cobas e411 tenderade att ge högre uppmätta värden (kU/l) (54 av 85 gånger). Samstämmigheten mellan metoderna var bra då det endast var två prover vid analys av CA 15-3 och två prover vid analys av CA 19-9 som var på skilda sidor om cut-off värdet. Sammanfattningsvis visade studien att den mellanliggande precisisonen (CV-värdet) för alla tre markörerna var högre än Roche Diagnostics angivna CV värde. Olika CV värden erhölls med Roche Cobas e411 jämfört med Abbot Architect. Olika CV värden erhölls också med instrument 1 jämfört med instrument 2. Precisionen anses vara tillräckligt god för införandet av metoderna i rutinbruk.

 • 56079.
  Zullufi, Remzije
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Det är kul med laborationer: Elevers och lärares uppfattningar om no-ämnena i grundskolan2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 56080.
  Zulu-Chisanga, Stella
  et al.
  University of Leeds, UK ; Copperbelt University, Zambia.
  Boso, Nathaniel
  University of Leeds, UK.
  Adeola, Ogechi
  Pan-Atlantic University, Nigeria.
  Oghazi, Pejvak
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Investigating the Path from Firm Innovativeness to Financial Performance: The Roles of New Product Success, Market Responsiveness, and Environment Turbulence2016Ingår i: Journal of Small Business Strategy, ISSN 1081-8510, Vol. 26, nr 1, s. 51-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This resource-based study investigates how a path from firm innovativeness to financial performance is channelled through new product success, and is contingent upon levels of market responsiveness and environment turbulence. Using primary data from small- and medium-sized exporting firms in the United Kingdom, the study finds that new product success partially mediates the path from firm innovativeness to financial performance. The study further finds that while market responsiveness strengthens links between new product success and financial performance, environment turbulence weakens the relationship. The implications of these findings for both researchers and managers of small- and medium-size enterprises are discussed.

 • 56081.
  Zuna, Zarko
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  Utvärdering av pelletsförgasning för glassmältning: Fullskaleexperiment vid Kosta glasbruk våren 20042004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den negativa miljöpåverkan från förbrukning av fossila bränslen ökar kravet på förnyelsebara energikällor. Biobränsle är ett speciellt lovande alternativ. Detta projekt vill visa på möjligheten att använda gas från biobränsleförgasning som förbränns utan synliga flammor i glassmältugnar. Med bättre teknik är det möjligt både att upprätthålla produktionen och reducera kväveoxidutsläppen med ekonomiska fördelar. Biobränslena bidrar inte till växthuseffekten. En del av hela projektet är de experiment som utfördes den 1 juni 2004 vid Kosta glasbruk. Experimenten tog 7 timmar och 50 minuter. Den viktigaste uppgiften i detta examensarbete är att utvärdera mass- och energibalanserna på den medströms fastbäddsförgasare som användes vid experimenten.

 • 56082.
  Zuniga, Silvia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Bat species richness and activity in forest habitats close to lakes versus far from lakes,  in Sweden2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The long-term effects of large-scale changes in forestry, agriculture and other land use on habitats and the large-scale expansion of wind farming  affects bats foraging environments. In order to predict consequences of exploitations on local bat species and populations, good surveys are important. To get good background information for an Environmental Impact Assessment (EIA) it  is crucial to rapidly assess which areas are most important for bats. The aim of this work was to measure the importance of the two types of forest environment for bats foraging : forest areas located close to or far from the lakes. Bat activity and species diversity was measured with automatic ultrasound recorders in 211  nights of fieldwork at 155 locations in 23 areas in different parts of Sweden during June, July and the first two weeks of August 2011 and 2012. A total of 11 species were recorded in forest far from lakes and 8 species in forest close to lakes. Eptesicus nilssonii , Myotis sp. and Pipistrellus pygmaeus were the most common taxa in both habitat types. Activity levels were higher in the vicinity of lakes compared to forests far away from lakes. Species diversity calculated on base on Chao 2 was similar for both types of habitats . The results suggest that the forests close to lakes are the most important habitats to surveys for bats in Sweden and that inventory efforts should be primarily invested in them.

 • 56083.
  Zunkovic, Michelle
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  A Brief Overveiw of Outer Billiards on Polygons2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 56084.
  Zuo, Xingdong
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Derivation of the Lindblad Equation for Open Quantum Systems and Its Application to Mathematical  Modeling of the Process of Decision Making2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the theory of open quantum systems, a quantum Markovian master equation, the Lindblad equation, reveals the most general form for the generators of a quantum dynamical semigroup. In this thesis, we present the derivation of the Lindblad equation and several examples of Lindblad equations with their analytic and numerical solutions. The graphs of the numerical solutions illuminate the dynamics and the stabilization as time increases. The corresponding von Neumann entropies are also presented as graphs. Moreover, to illustrate the difference between the dynamics of open and isolated systems, we prove two theorems about the conditions for stabilization of the solutions of the von Neumann equation which describes the dynamics of the density matrix of open quantum systems. It shows that the von Neumann equation is not satisfied for modelling dynamics in the cognitive contextin general. Instead, we use the Lindblad equation to model the mental dynamics of the players in the game of the 2-player prisoner’s dilemma to explain the irrational behaviors of the players. The stabilizing solution will lead the mental dynamics to an equilibrium state, which is regarded as the termination of the comparison process for a decision maker. The resulting pure strategy is selected probabilistically by performing a quantum measurement. We also discuss two important concepts, quantum decoherence and quantum Darwinism. Finally, we mention a classical Neural Network Master Equation introduced by Cowan and plan our further works on an analogous version for the quantum neural network by using the Lindblad equation.

 • 56085.
  Zverev, Vitali
  et al.
  University of Turku, Finland.
  Kozlov, Mikhail
  University of Turku, Finland.
  Forsman, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Zvereva, Elena
  University fo Turku, Finland.
  Ambient temperatures differently influence colour morphs of the leaf beetle Chrysomela lapponica: roles of thermal melanism and developmental plasticity2018Ingår i: Journal of Thermal Biology, ISSN 0306-4565, E-ISSN 1879-0992, Vol. 74, s. 100-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We asked whether ambient temperatures can affect morph frequencies within a subarctic population of thepolymorphic leaf beetle Chrysomela lapponica through thermal melanism and/or developmental plasticity. Bodytemperature increased faster in beetles of dark morph than in beetles of light morph under exposure to artificialirradiation. Dark males ran faster than light males in both field and laboratory experiments, and this differencedecreased with increasing ambient air temperature, from significant at 10 °C to non-significant at 20 °C and26 °C. On cold days (6–14 °C), significantly more dark males than light males were found on their host plants incopula (40.8% and 27.3% respectively); on warm days (15–22 °C) this difference disappeared. Light femalesproduced twice as many eggs as dark females; this difference did not depend on the ambient temperature. Theproportion of dark morphs in the progenies of pairs with one dark parent was twice as high as that in theprogenies of pairs in which both parents were light, and this proportion was greater when larvae developed atlow (10 and 15 °C) than at high (20 and 25 °C) temperatures. We conclude that low temperatures may increasethe frequencies of dark morphs in C. lapponica populations due to both the mating advantages of dark males overlight males and developmental plasticity. Variation in frequencies of low-fecund dark morphs in the population,caused by among-year differences in temperature together with density-dependent selection, may contribute tothe evolutionary dynamics of the colour polymorphism and may influence abundance fluctuations in these leafbeetle populations.

 • 56086.
  Zvereva, Elena L.
  et al.
  Univ Turku, Finland.
  Castagneyrol, Bastien
  Univ Bordeaux, France.
  Cornelissen, Tatiana
  Univ Fed Minas Gerais, Brazil.
  Forsman, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Hernandez-Agueero, Juan Antonio
  Univ Rey Juan Carlos, Spain.
  Klemola, Tero
  Univ Turku, Finland.
  Paolucci, Lucas
  Univ Fed Lavras, Brazil;Inst Pesquisa Ambiental Amazonia, Brazil.;Univ Fed Vicosa, Brazil.
  Polo, Vicente
  Univ Rey Juan Carlos, Spain.
  Salinas, Norma
  Pontificia Univ Catolica Peru, Peru.
  Theron, Kasselman Jurie
  Stellenbosch Univ, South Africa.
  Xu, Guorui
  Chinese Acad Sci, China.
  Zverev, Vitali
  Univ Turku, Finland.
  Kozlov, Mikhail V.
  Univ Turku, Finland.
  Opposite latitudinal patterns for bird and arthropod predation revealed in experiments with differently colored artificial prey2019Ingår i: Ecology and Evolution, ISSN 2045-7758, E-ISSN 2045-7758Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The strength of biotic interactions is generally thought to increase toward the equator, but support for this hypothesis is contradictory. We explored whether predator attacks on artificial prey of eight different colors vary among climates and whether this variation affects the detection of latitudinal patterns in predation. Bird attack rates negatively correlated with model luminance in cold and temperate environments, but not in tropical environments. Bird predation on black and on white (extremes in luminance) models demonstrated different latitudinal patterns, presumably due to differences in prey conspicuousness between habitats with different light regimes. When attacks on models of all colors were combined, arthropod predation decreased, whereas bird predation increased with increasing latitude. We conclude that selection for prey coloration may vary geographically and according to predator identity, and that the importance of different predators may show contrasting patterns, thus weakening the overall latitudinal trend in top-down control of herbivorous insects.

 • 56087. Zvyagilskaya, Renata
  et al.
  Allard, P
  Panaretakis, T
  Pattison-Granberg, J
  Persson, Bengt L.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Proton- and Sodium-Coupled Phosphate transport Systems and Energy Status of Yarrowia lipolytica Cells Grown in Acidic and Alkaline Conditions2001Ingår i: Journal of membrane biology, Vol. 183, s. 39-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56088. Zvyagilskaya, Renata
  et al.
  Allard, P
  Persson, Bengt L.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Two systems for phosphate uptake in Yarrowia lipolytica cells grown at acidic conditions2000Ingår i: IUBMB Life, Vol. 49, s. 143-147Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56089. Zvyagilskaya, Renata
  et al.
  Andreishcheva, E
  Soares, M I M
  Khozin, I
  Berhe, A
  Persson, Bengt L.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Isolation and Characterization of a Novel Leaf-Inhabiting Osmo-, Salt-, and Alkali-Tolerant Yarrowia lipolytica Yeast Strain2001Ingår i: Journal of basic microbiology, Vol. 41, s. 289-303Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56090. Zvyagilskaya, Renata
  et al.
  Lundh, Fredrik
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Samyn, Dieter R.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Granberg, Johanna
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Mouillon, Jean-Marie
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Popova, Yulia
  Thevelein, Johan
  Persson, Bengt L.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Characterization of the Pho89 phosphate transporter by functional hyperexpression in Saccharomyces cerevisiae.2008Ingår i: FEMS yeast research (Print), ISSN 1567-1356, E-ISSN 1567-1364, Vol. 8, nr 5, s. 685-696Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56091. Zvyagilskaya, Renata
  et al.
  Parchamenko, O A
  Gordeeva, A V
  Deryabina, Y I
  Persson, Bengt L.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Bioenergetics of Yarrowia lipolytica cells grown at alkaline conditions2004Ingår i: Bioscience reports, Vol. 24, s. 117-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56092. Zvyagilskaya, Renata
  et al.
  Parchomenko, O
  Persson, Bengt L.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Phosphate uptake systems in Yarrowia lipolytica cells grown under alkaline conditions2000Ingår i: IUBMB Life, Vol. 50, s. 151-155Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56093. Zvyagilskaya, Renata
  et al.
  Persson, Bengt L.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  A novel alkali-tolerant Yarrowia lipolytica strain for dissecting Na+-coupled phosphate transport systems in yeasts2005Ingår i: Cell biology international, Vol. 29 (1), s. 87-94Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56094. Zvyagilskaya, Renata
  et al.
  Persson, Bengt L.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Dual regulation of Proton- and Sodium-coupled Phosphate Transport Systems in the Yeast Yarrowia lipolytica by Phosphate and Extracellular pH2003Ingår i: IUBMB Life, Vol. 55, s. 151-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56095.
  Zweifel, Ulla Li
  Umeå University, Microbiology.
  Degradation of dissolved organic carbon in the marine environment : implications for bacterial growth1995Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 56096.
  Zweifel, Ulla Li
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Factors controlling accumulation of labile dissolved organic carbon in the Gulf of Riga1999Ingår i: Estuarine costal and Shelf Science, Vol. 48, s. 357-370Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56097.
  Zweifel, Ulla Li
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Marin syntes. Underlag för formulering av nya forskningsprogram2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 56098.
  Zweifel, Ulla Li
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Blackburn, N.
  Hagström, Åke
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Cycling of marine dissolved organic matter: I. An experimental system.1996Ingår i: Aquatic Microbial Ecology, ISSN 0948-3055, E-ISSN 1616-1564, Vol. 11, s. 65-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56099.
  Zweifel, Ulla Li
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Hagström, Åke
  Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen.
  Total counts of marine bacteria include a large fraction of non-DNA containing ghosts.1995Ingår i: Applied and Environmental Microbiology, ISSN 0099-2240, E-ISSN 1098-5336, Vol. 61, s. 2180-2185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 56100. Zweifel, Ulla Li
  et al.
  Hagström, Åke
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Holmfeldt, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Thyrhaug, Runar
  Geels, Camilla
  Frohn, Lise Marie
  Skjoth, Carsten A.
  Karlson, Ulrich Gosewinkel
  High bacterial 16S rRNA gene diversity above the atmospheric boundary layer2012Ingår i: Aerobiologia, ISSN 0393-5965, E-ISSN 1573-3025, Vol. 28, nr 4, s. 481-498Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The atmosphere is host to an omnipresent bacterial community that may influence fundamental atmospheric processes such as cloud formation and precipitation onset. Knowledge of this bacterial community is scarce, particularly in air masses relevant to cloud formation. Using a light aircraft, we sampled above the atmospheric boundary layer-that is, at heights at which cloud condensation occurs-over coastal areas of Sweden and Denmark in summer 2009. Enumeration indicated total bacterial numbers of 4 x 10(1) to 1.8 x 10(3) m(-3) air and colony-forming units of 0-6 bacteria m(-3) air. 16S rRNA gene libraries constructed from samples collected above the Baltic Sea coast revealed a highly diverse bacterial community dominated by species belonging to the genera Sphingomonas and Pseudomonas. Bacterial species known to carry ice-nucleating proteins were found in several samples. Modeled back trajectories suggested the potential sources of the sampled bacteria to be diverse geographic regions, including both marine and terrestrial environments in the northern hemisphere. Several samples contained 16S rRNA genes from plant chloroplasts, confirming a terrestrial contribution to these samples. Interestingly, the airborne bacterial community displayed an apparent seasonal succession that we tentatively ascribe to in situ succession in the atmosphere.

1119112011211122112311241125 56051 - 56100 av 56893
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf