lnu.sePublications
Change search
Refine search result
11121314 651 - 667 of 667
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 651.
  Winkler, Moa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Den modiga pojken och den duktiga flickan: En genusanalys av Harry Potter och de vises sten med svenskdidaktisk anknytning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie är en genusanalys av karaktärerna Harry Potter och Hermione Granger i Harry Potter och de vises sten. Harry Potter-serien har haft ett stort genomslag på bokmarknaden och är en av de tre största fantasyserierna i modern tid (Alkestrand, 2016:28). Detta gör det relevant att kritiskt granska boken för att sedan använda den i klassrummet, både på högstadie- och gymnasienivå. Syftet med studien är således att granska boken utifrån ett genusperspektiv och problematisera eventuella stereotyper. Centralt i studien är en jämförelse mellan hur Harry och Hermione skildras och hur skildringarna reproducerar eller ifrågasätter normer kring genus. Studien utgår från ett didaktiskt perspektiv och en av frågeställningarna utgår därför ifrån vad litteratur kan ha för påverkan på våra förutfattade meningar och hur detta kan uppmärksammas i en klassrumssituation. Studien visar således att karaktärerna i Harry Potter och de vises sten uppfyller många stereotyper om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Harry tillskrivs rollen som den modiga, aktiva pojken och Hermione som den passiva, duktiga flickan som utsätts för negativa konsekvenser när hon bryter mot normerna.

 • 652.
  Wångelid, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kyntäjä, Lisa
  "Hade mamma börjat dricka igen?": En litteraturstudie av missbruk och psykisk ohälsa ur ett barnperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how substance abuse and mental illnesses are portrayed in children’s literature from a child’s perspective. To achieve the aim, text analyses were performed on four selected works of children’s literature. The question asked is: in what way can the selected books function to support pupils in problematic family circumstances?

  The scientific approach of the study is hermeneutic. Hermeneutics means the theory of interpretation and concerns the creation of meaning and understanding through interpretations of texts. The analyses proceed from a hermeneutic model. The model shows how different components go together in the interpretation of a text.

  In the analyses the children’s literature is set in relation to the background chapter, which shows what the reality is like. The discussion considers the analyses in greater depth with the aid of the theory in order to investigate how readers with similar experiences can perceive and be affected by literature. We chose to design the study in this way because it reflects the hermeneutics.

  The results of the study show that the selected literature can affect the reader. The theory shows that people have a tendency to recognize themselves in literature and see their own problems at a distance, which helps the reader in real life. Through the literature the reader’s conceptual world can be expanded by new insights into their surroundings. The conclusions drawn in the study are that it is important to work with the Convention on the Rights of the Child in school, to explain to children that adults are not always in good health, and that children have a right to be children. 

 • 653.
  Yousef, Viyan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Var kommer du ifrån? Egentligen.”: En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. Texterna har jämförts med varandra för att finna olika mönster. Framträdande mönster är kritiken av dikotomiskt tänkande, ett tankesätt som har försatt kvinnorna i ett mellanförskap där majoriteten av dem inte känner en besvarad kärlek från Sverige. Kvinnorna har haft olika sätt att hantera sitt mellanförskap. För somliga av dem har det inneburit problem med att känna tillhörighet och för andra har mellanförskapet varit positivt eftersom det har blivit en styrka att se sin identitet som mångkulturell. Vidare ger studien förslag på hur undervisningen på olika sätt kan stärka elever i mellanförskap genom bland annat gemensam litteraturläsning med postkolonial feministisk teori som utgångspunkt. 

 • 654.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Final stops or not?: The importance of final consonants for an intelligible accent2014In: Proceedings PSLLT 2013, 2014Conference paper (Refereed)
 • 655.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Prosodic pitfalls when learning Swedish as a second language2013In: Proceedings of the 4th annual Pronunciation in second language learning and teaching conference / [ed] John Levis & Kimberly LeVelle, Vancouver, 2013, p. 140-146Conference paper (Refereed)
 • 656.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svenska med en touch av Aussie2013In: Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts: Theory and Practice / [ed] Flyman Mattson Anna & Norrby Catrin, Lund: Lund University Press , 2013, p. 203-212Chapter in book (Refereed)
 • 657.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  The confusing final stops in L2 acquisition2014In: Proceedings from FONETIK 2014 Stockholm, June 9-11, 2014: PERILUS XXIV, June 2014 / [ed] Mattias Heldner, Stockholm University , 2014, p. 111-116Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  There is often a relationship between perception and production in second language acquisition, depending on phonological transfer from the speaker’s first language (L1). In a production study of Karen speakers learning Swedish as their second language (L2) it appears that they have difficulties learning the pronunciation of Swedish, especially final stops. In order to find out if Karen speakers perceive phonological contrasts in Swedish words produced by a Swedish native speaker, a perception test was constructed. The results indicate a phonological transfer from L1 to L2. Another observation is the role of age during second language acquisition.

 • 658.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Uttalsmönster hos flerspråkiga barn i ett par sydsvenska skolor2013In: Språk i undervisning: Rapport från ASLA:s vårsymposium Linköping, 11-12 maj 2012 / [ed] Rosén, Christina, Simfors, Per & Sundberg, Ann-Kari, Linköping: Linköpings universitet , 2013, p. 13-22Chapter in book (Refereed)
 • 659.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vowel length contrast and word stress in Somali-accented Swedish2014In: COPAL Concordia Working Papers in Applied Linguistics: Proceedings New Sounds 2013, 2014, Vol. 5, p. 771-782Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years the situation on the Horn of Africa has meant that the number of people in Sweden whose mother tongue is Somali has increased. To better understand the specific difficulties for Somali speakers when learning Swedish as a second language, we need more knowledge about the differences as well as similarities between the two languages. Although there is a vowel length contrast in both languages, this study shows that speakers with Somali L1 have difficulty distinguishing between long and short vowels and consonants in the syllable in Swedish words, which makes native listeners confused. When producing minimal pairs with distinctive lexical word stress the L2‐learners do not use the same cues as native speakers, namely duration and pitch. These findings are important for the development of pedagogical strategies when teaching Somali speakers Swedish as their second language.

 • 660.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Stockholm University.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevtexter på flerspråkiga elevers olika språk2017In: Språk och norm : Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21–22 april 2016: [ Language and norms : Papers from the ASLA Symposium at Uppsala University 21-22 April, 2016 ] / [ed] Saga Bendegard, Ulla Melander Marttala, Maria Westman, Uppsala: Association suédoise de linguistique appliquée, ASLA , 2017, Vol. 26, p. 178-186Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln presenteras en fallstudie av några flerspråkiga elevers naturvetenskapliga skrivande och deras texters funktioner. Texterna är skrivna på svenska och på elevernas förstaspråk. Syftet med studien är att förstå vilken betydelse elever, föräldrar och lärare framhåller i fråga om att eleverna får använda sin flerspråkighet i arbetet med några skoltexter. Vi fokuserar på tre elever med albanska som det gemensamma språket med föräldrarna och svenska som sitt skolspråk och det som ofta används vid aktiviteter utanför skolan. Studien pågår i en flerspråkig klass, årskurs 1–3, där svenska språket är normen. Skolan ligger i ett mångkulturellt område. Undervisningen sker på svenska och alla talar företrädesvis svenska i klassrummet. Två elevers texter har analyserats och deras svenska text har översatts till albanska. Eleverna har alltså texter på de två språk de använder mest och visar på så sätt sin flerspråkighet i en naturvetenskaplig text. Detta överensstämmer med teorin om translanguaging (Lewis, Jones & Baker 2012) där flerspråkigheten ska synliggöras och elevernas förstaspråk ska få ett egenvärde även i undervisningen. I studien tillämpas också diskursteorier (Fairclough 2001), genom att vi analyserar texterna och relaterar till den förståelse som lärare, elever och föräldrar ger uttryck för i intervjuer. Resultaten diskuteras utifrån språkliga, kunskapsmässiga och sociala funktioner.

 • 661.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tronnier, Mechtild
  Lund University.
  Different stress patterns meet: Kurdish L1-speakers learn Swedish2014In: Proceedings PSLLT 2013, Iowa University , 2014Conference paper (Refereed)
 • 662.
  Åkerfelt, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det skrivna ordet: Att arbeta med det skrivna ordet i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  I min undersökning framkommer många likheter i sättet att arbeta med att introducera barnen i förskolan till det skrivna ordet. Men det finns även olikheter kring vilken metod pedagogerna använder sig utav. En intressant del som jag sett i undersökningen är att de två metoderna som framkommer Bornholm och Öjaby. Metoderna skiljer sig i hur vi ska lära våra förskolebarn att tyda det skrivna ordet.

  Det jag kan se att alla förskolorna arbetar med är med barnets skrivna namn. Det är något som alla barn på förskolan får bekanta sig med. Det skrivna namnet är ett återkommande inslag i barnens vardag och de möter sitt namn i flera situationer.

 • 663.
  Åkesson, Magdalena
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tillbaka till framtiden: Priming av temporalt fokus hos arabisktalande med svenska som andraspråk.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att utföra de la Fuente et al:s (2014) experiment med priming av temporalt fokus hos arbisktalande individer med svenska som andraspråk. De frågor som undersöks är i vilken utsträckning de la Fuente et al:s temporalfokushypotes är generaliserbar till fler språkgrupper än spansktalande, vilka primingeffekterna blir hos individerna, samt vilka faktorer som inverkar på det temporala fokuset utöver primingen. Metoden är att återupprepa det experiment de la Fuente et al. gjort med spansktalande, genom att återutföra det på en grupp arabisktalande individer med svenska som andraspråk. Resultatet av föreliggande studies upprepning av de la Fuentes experiment på arabisktalande, visar att primingeffekterna uteblir, men att faktorer som vistelsetid och ålder inverkar påvisbart på tidsrepresentationen. Utbildningsbakgrund visar tendenser till att inverka på tidsrepresentationen. Ett temporalt fokus påverkbart av yttre stimuli går inte att påvisa i den här studien, varför delar av temporalfokushypotesen inte är generaliserbar till alla språkgrupper.

 • 664.
  Åström, Rebecka
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  När alla går iväg: En studie om hur utanförskap gestaltas i bilderböcker2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate how social exclusion is portrayed in four picture books through text and images, and through the interaction between them. The studied picture books are Alla går iväg by Eva Lindström, Lenka by Katalin Szegedi, Pricken by Margret Rey and Snäll by Gro Dahle. The result shows that the social exclusion is described as being caused by different factors. From the analysis it is obvious that the social environment plays a major role and also that both children and adults can be the reason for the exclusion. The picture-book analysis includes a study of how social exclusion based on appearance and invisibility is communicated in text and pictures. This can be done by showing the characters depressed and invisible to the people around them, for example, through resigned looks or captured behind a forced smile.

 • 665.
  Ödén, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Två versioner av Utvandrarna: En undersökning av läsbarheten i Vilhelm Mobergs Utvandrarna och dess adaption utifrån ett andraspåksperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersökte skillnader mellan klassikern Utvandrarna av Wilhelm Moberg (2013/1949) och dess adaption Utvandrarna adapterad av Cecilia Danielsson (2015/1949). Danielssons mål var att adaptera Utvandrarna till en lättläst roman till den stora läsegrupp svenskar på ca 2 miljoner som har svårt att läsa (Sundin 2007 s.26).Kvantitativa metoder användes för att studera meningslängd, fundament, ordval samt textbindning i de två verken. Sedan jämfördes verkens olika resultat med varandra och analyserades. I denna studie undersöktes också hur dessa variabler påverkade verkens läsbarhet utifrån ett andraspråks perspektiv.I studien framkom det att med längre meningslängder och fundament, fler högfrekventa ord utan förklaringar och mindre textbindning har verket Utvandrarna av Vilhelm Moberg (2015/1949) en lägre läsbarhet än dess adaption Utvandrarna (Moberg 2015/1949) adapterad av Cecilia Danielsson.

 • 666.
  Össmar, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Interpersonella perspektiv i lärares elevtextkommentarer2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate what interpersonal relationships are constructedwhen a teacher comments on students’ texts. The investigation is based on 201 comments from one teacher and are analysed with a qualitative and a quantitative method. The theoretical frame of the investigation is founded on functional grammar and interpersonal perspectives, using the categories address, directions, praise, caution, and additions. The results show that directions are the most common feature of interpersonal perspectives found in the teacher’s comments. The second most common category is additions, constituting of confirmations, corrections and help in the teacher’s comments. Furthermore, two equally detected categories in the investigation are address and praise that are detected 53 times each. The least detected category is caution.

 • 667.
  Östergren Göransson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Interaktiv skrivtavla i undervisning: En multimodal fallstudie av en lärares användning av interaktiv skrivtavla i läs- och skrivundervisning2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate how a teacher uses multimodal resources with an interactive whiteboard while teaching reading and writing. The aim is also to investigate what view the teacher has on using an interactive whiteboard while teaching reading and writing. Video-recorded observations and audio-recorded interviews are the methods used to collect data. The analysis was performed from a multimodal perspective and is also inspired by interaction analysis. The result of the analysis showed that the teacher uses several multimodal sign systems in combination with those found on the interactive whiteboard. Another finding is that the attitude of the principal and the school to interactive whiteboards is not always crucial for the extent to which the whiteboard is used. It is instead the time available and the teacher’s attitude to using the interactive whiteboard that enables its use.

11121314 651 - 667 of 667
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf