lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
11121314 651 - 674 av 674
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 651.
  Välitalo, Herman
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Learning by cooking: När mellanmålet är målet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Learning by cooking är ett projekt inspirerat av aktionsforskning, och sammansvetsas med Kurt Lewins modell för aktionsforskning från förstudie till det praktiska arbetets slut. Projektet genomfördes på ett fritidshem under våren 2016, och under fem veckor förvandlades fritidshemmet till en restaurang. Under dessa veckor, två dagar i veckan, serverades mellanmål till många hungriga fritidshemsbarn. Personalen i restaurangen bestod av studenten själv i egenskap av köksmästare samt kockar direkt hämtade från barngruppen. Fokus var att skapa en trivsam måltidsmiljö som varierade från dag till dag, både rumsligt och måltidsmässigt, men berörde även frågor kring fritidshemmets uppdrag och fritidspedagogens yrkesroll, samt matlagning som ett pedagogiskt verktyg. I projektet upptäcktes många dolda talanger inom det kulinariska området, vilket visade sig i god mat, gott samarbete och mycket glädje. Projektet skulle leda till att restaurangen skulle leva vidare efter avslutat projekt, och bli en del av de övriga aktiviteterna som fritidshemmet erbjuder.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 652.
  Wall, Ellinor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Ziba, Mevljana
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Barnen får sitta med en iPad, that´s it: En intervjustudie som undersöker hur digitala verktyg kan gynna barn med olika modersmål i förskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, vilket resulterar i att barnen möter olika kulturer och språk redan i förskolan. Detta har även resulterat i att förskollärarens uppdrag har förändrats i förhållande till modersmålsutveckling. Det framkommer i läroplanen för förskolan att det ingår i förskolans uppdrag att stimulera barns språkutveckling, såväl i modersmålet som i svenska. Eftersom samhället ständigt blir mer digitaliserat så framkommer det även i läroplanen att barnen ska få förutsättningar för att få en förståelse för digitaliseringen i vardagen. Vi har darför valt att undersöka hur förskollärare som arbetar med flerspråkiga barn ser digitala verktyg som ett hjälpmedel i modermålsundervisningen. Utifrån denna tanke skapades studiens syfte vilket är: att bidra med kunskap om digitala verktygs möjligheter och begränsningar att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Syftet har sedan konkretiserats i tre frågeställningar, vilka är: hur beskriver förskollärare att digitala verktyg kan användas för att främja flerspråkiga barns modersmålsutveckling, hur förklarar förskollärare att samarbetet med barnens vårdnadshavare kan påverka arbetet med digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn, vilka utmaningar ser förskollärare i arbetet med digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn? Studien har en kvalitativ metodansats, där semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Resultatet har analyserats i förhållande till tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet. Fyra förskollärare från olika förskolor deltar i studien. I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare anser att digitala verktyg är ett värdefullt hjälmedel i arbetet med flerspråkiga barn. Vid de tillfällen då pedagogerna själva inte behärskar barnens modersmål kan de digitala verktygen agera en annan källa till språket. Utöver detta så synloggörs det att utbytet med barnens vårdnadshavare är viktigt för barnens modersmålsutveckling, inte endast i hemmet men även på förskolan. Det framkommer även i resultatet att förskollärarna upplever utmaningar såsom exempelvis bristande kompetens och resurser. En faktor som vi har lärt oss från studien är att barnens vårdnadshavare spelar en viktig roll för barnens modersmålsutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 653.
  Wallin, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Paulin, Moa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Vad heter mjölk på ditt språk?: En studie om hur pedagoger möjliggör flerspråkiga barns språkutveckling och flerkulturella tillhörigheter i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att uppmärksamma hur ett antal pedagoger arbetar för att möjliggöra flerspråkiga barns språkutveckling och flerkulturella tillhörigheter i förskolan. Studien synliggör förskolornas olika villkor för främjande av flerspråkiga barns språkutveckling och flerkulturella tillhörigheter, samt vilka strategier pedagogerna använder sig av i den dagliga verksamheten, för att stimulera, uppmuntra, utmana och på så sätt främja barnens utveckling. Studien utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med utbildade förskollärare, på fem förskolor i tre olika kommuner. Valet av förskolor är oberoende av förskolornas placeringar, omfattning av flerspråkiga barn och omfattning av barn med andra kulturella bakgrunder. Resultatet visar att förskolorna arbetar olika aktivt med flerspråkiga barns språkutveckling och flerkulturella tillhörighet, beroende på avdelningarnas omfattning av barn med annat modersmål och flerkulturell bakgrund. Pedagogerna ser hinder och möjligheter i den dagliga verksamheten som påverkar barnens utveckling. Dessa hinder visar sig framförallt utgå från avsaknaden av resurser i form av modersmålsstödjare, ekonomi och personal, samt pedagogernas bristande kompetens kring ämnet. Resultatet visar också på pedagogernas olika synsätt, arbetssätt och metoder för främjandet av flerspråkiga barns språkutveckling och flerkulturella tillhörigheter samt de utvecklingsmöjligheter som finns för att utveckla verksamheterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 654.
  Weilander, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  På väg till en narrativt fantasifull skola: Inlevelse, visuell litteracitet och narrativ kompetens i årskurs 4–6.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska berättelser. Denna studies syfte är att undersöka på vilka sätt mellanstadieelever kan arbeta med en dokumentär filmberättelse om fyra skolbarn för att utveckla sina förmågor att skriva berättelser och vidga sina vyer av omvärlden.

  Begreppet narrativ fantasi, myntat av den amerikanska filosofen Martha C. Nussbaum, är framträdande i undersökningen. Med det menas en slags förmåga till inlevelse, att läsandet av olika texter vidgar läsarens förståelse för sin omvärld. Eleverna är uppmanade att välja karaktär och typ av berättelse. Genom både kvalitativ och kvantitativ textanalys visar deras berättelser på en varierad, men ändå utbredd narrativ fantasi. Denna förmåga är dock beroende av både visuell litteracitet, att förstå filmen, och narrativ kompetens, att skapa en egen berättelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 655.
  Wennerberg, Jessica
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Wallesjö, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  ”Det är ju därför man tar slut”: En kvalitativ studie om några förskollärares uppfattningar om hållbart ledarskap i förskolan.2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur några förskollärare uppfattar sitt ledarskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vad de anser vara viktiga kompetenser för ett hållbart ledarskap samt vad de anser som hindrande och främjande villkor för ett hållbart ledarskap. Betydelsen av denna studie är att belysa förskollärares ledarskapssituation för att verksamma och blivande förskollärare ska få en möjlighet att utveckla ett hållbart ledarskap, vilket gagnar både den enskilda förskollärares framtid i yrket samt förskolans kvalité.

   

  Studien utgick från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där sex förskollärare från mindre orter har intervjuats. I resultatet framkom aspekter för hur förskollärare upplever hållbart ledarskap. De nämner vikten av att skapa balans utifrån verksamhetens mål och verksamhetens verkligheter även mellan yrkesliv och privatliv. Aspekter som långsiktig syn på lärande, gemensamt ledarskap, relationella kompetenser, samverkan och resurser är av betydelse för hur förskollärare upplever sitt ledarskap och i förlängningen hållbarhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 656.
  Westerholm, Didrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Erlandsson, Jens
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ”Det blir väl en promenad eller nåt”: En studie om lärares undervisning vad gäller elever som är närvarande, men ej deltagande i idrott och hälsa.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to research how teachers educate students who are present but not participating during physical education and health classes. The purpose was also to find out the teachers’ goals for the alternative education and how this is anchored in the curriculum. There has been past research about absence from physical education and health classes, but there is a knowledge gap regarding how teachers are supposed to handle students who are present but not participating. The study is based on qualitative semi-structured interviews with teachers in the south of Sweden. The selection of participants, teachers, was chosen both from a convenience and a time aspect. Two separate groups emerged from the results of the study. One group felt that the time pressure made it hard to plan and carry through the alternative education for the students who do not participate in the regular education. The other group had a predetermined plan with the purpose that all students who came to the lesson in physical education and health could participate on their own terms. The analysis of the results is connected to our theoretical starting point which for this study is the curriculum theory. One thing, among others, which came to light during the analysis was that the teachers who work towards including all students in the regular education has a goal and assessment that is more in line with the knowledge requirements than the teachers who let the non-participating students sit on the side or take a walk. The results of this study are not possible to generalize but can be of interest for further research into the subject.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 657.
  Wickman, Lina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Konflikter i grundskolan: Conflicts in school2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur konflikthantering mellan barn och mellan vuxna hanteras på f-6 skolan "Lillskolan".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 658.
  Wingkvist, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Ericsson, Morgan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Introducing Podcasts to the Educational Palette of a Dual-Mode Course2012Ingår i: Proceedings 2012 17th IEEE International Conference on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education, WMUTE 2012, IEEE, 2012, s. 112-116Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Distance students can suffer from feelings of isolation, which can result in dropouts from lack of motivation to continue the course. Previous studies have shown that the use of podcasts can help reduce this feeling of isolation. Podcasts can also help make studies more flexible, which can aid students with a busy schedule. To evaluate podcasts in distance higher education, we provided the students with four types of podcasts: LectureCasts, TutorialCasts, ReviewCasts and ExtraCasts. We produced 54 podcasts during the course. The students perceived all of the types of podcasts helpful, but preferred the TutorialCasts. These focused on solving actual problems, and the students said that they learned a lot by these. We found that it takes a lot of resources to produce good podcasts and any attempt to introduce them should be budgeted accordingly. We also found that there are still several technical challenges to overcome, from local infrastructure to subscriptions models and device compatibility.

 • 659.
  Witkowski, Jerry
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Jönsson, Anna
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Att samtala om böcker.: En studie i hur elever upplever samtal om böcker2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att samtala kring böcker är en arbetsmetod som många författare lyfter som en viktig och betydelsefull i undervisningen. Huvudsyftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs två och tre upplever samtal kring böcker. Undersökningen ämnar även se vad eleverna anser att samtal om böcker bidrar till, samt hur de upplever bokläsning.

  Tidigare forskning finns inom det nämnda ämnet, men med fokusering på lärarens uppgift. Denna studie fokuserar istället på hur eleverna upplever samtal kring böcker.

  Studien bygger på en kvalitativ undersökning där intervjuer med 41 elever på tre olika grundskolor gjorts. Urvalet av eleverna gjordes med kravet på att samtal kring böcker används eller har används i undervisningssituationer. Intervjun grundar sig i öppna frågor, detta för att på bästa sätt försöka locka fram hur eleverna reflekterar kring samtal om böcker.

  Undersökningen visar att samtal om böcker är en arbetsmetod som pedagogerna ute i verksamheten inte använder. Att tillsammans med klasskamrater diskutera kring en gemensamt läst text är någonting som eleverna i undersökningen inte deltar i under lektionstid. Däremot sker ett samtal inför klasskamraterna om en enskilt läst bok. Studien visar även att en stor del av de elever som deltagit i intervjuerna ser samtal om böcker som någonting roligt och positivt. Vissa elever berätta dock att samtal kring böcker orsakar nervositet och osäkerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 660.
  Wrangö, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Motivation på gymnasiet: Lärare och elevers syn på motivation för studier2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete ämnar ta reda på hur gymnasielärare ser på sitt arbete för att motivera elever och hur deras arbete relaterar till de teorier som behandlas i bakgrunden. Arbetet kommer även granska vad elever anser om lärarnas och skolans arbete med motivation och om det är i linje med vad de intervjuade lärarna tror. I bakgrunden presenteras främst mekanisk och kognitiva synsätt på motivation. Dessutom innehåller bakgrunden forskning om skolans struktur, socio­ekonomiska aspekter på motivation för studier och genusteorier. Resultatet visar att lärarna inte hade något direkt svar på vad motivation är, men att de arbetar med det omedvetet. Vissa försökte öka motivationen hos eleverna genom att ta vara på deras intressen. Eleverna anser att framtiden är en stor yttre motivationsfaktor. I diskussionen framgår det att lärarna inte är helt insatta i motivationsteorier, men det finns kopplingar till forskning. De hade även idéer på hur man kan öka motivationen hos elever. Eleverna och lärarna hade inte direkt några konkreta förslag på vad skolan kunde förbättra. Eleverna och lärarna utgick från olika perspektiv, men inte helt skilda åsikter om motivation för studier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 661.
  Wångelid, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Kyntäjä, Lisa
  "Hade mamma börjat dricka igen?": En litteraturstudie av missbruk och psykisk ohälsa ur ett barnperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how substance abuse and mental illnesses are portrayed in children’s literature from a child’s perspective. To achieve the aim, text analyses were performed on four selected works of children’s literature. The question asked is: in what way can the selected books function to support pupils in problematic family circumstances?

  The scientific approach of the study is hermeneutic. Hermeneutics means the theory of interpretation and concerns the creation of meaning and understanding through interpretations of texts. The analyses proceed from a hermeneutic model. The model shows how different components go together in the interpretation of a text.

  In the analyses the children’s literature is set in relation to the background chapter, which shows what the reality is like. The discussion considers the analyses in greater depth with the aid of the theory in order to investigate how readers with similar experiences can perceive and be affected by literature. We chose to design the study in this way because it reflects the hermeneutics.

  The results of the study show that the selected literature can affect the reader. The theory shows that people have a tendency to recognize themselves in literature and see their own problems at a distance, which helps the reader in real life. Through the literature the reader’s conceptual world can be expanded by new insights into their surroundings. The conclusions drawn in the study are that it is important to work with the Convention on the Rights of the Child in school, to explain to children that adults are not always in good health, and that children have a right to be children. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 662.
  Xiao, Mia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Svensson, Pernilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Vilken betydelse kan barns vistelsetid ha för ett lärande i förskolan?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie belyser vi vilka möjligheter barn har till ett lärande på förskolan oavsett barnens vistelsetid. Det har också undersökts om och hur barns lärande i relation till barns vistelsetid kan skilja sig mellan två olika kommuner. Vilka likheter finns det i hur lärarna arbetar och erbjuder barnen att få vara på förskolan? Undersökningen genomfördes genom en kvalitativ studie där vi intervjuade åtta lärare om deras arbetssätt och tankar kring barns vistelsetid och vilken betydelse det kan ha för den pedagogiska verksamheten. Resultatet visar att det finns både skillnader och likheter mellan de två kommuner som ingår i undersökningen. Genom att jämföra vår bakgrund och vårt resultat har vi dragit slutsatsen att barns vistelsetid inte nödvändigtvis behöver ha en avgörande betydelse för deras lärande i förskolan, men att det kan ha en stor vikt för barn att få tillhöra en grupp och ta del av det lärande som sker i ett sammanhang ihop med andra barn och vuxna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 663.
  Zandler, Ann-Sofi
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Håkansson Lundqvist, Therese
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Implementering av påverkansprogram inom svensk kriminalvård2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 664.
  Zhu, E
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Lilienthal, A
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Shluzas, L. A.
  Stanford University, USA.
  Masiello, Italo
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Zary, N
  Karolinska Institutet, Sweden;Mohammed VI University of Health Sciences, Morocco.
  Design of Mobile Augmented Reality in Health Care Education: A Theory-Driven Framework2015Ingår i: JMIR medical education, E-ISSN 2369-3762, Vol. 1, nr 2, s. 1-18, artikel-id e10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Augmented reality (AR) is increasingly used across a range of subject areas in health care education as health care settings partner to bridge the gap between knowledge and practice. As the first contact with patients, general practitioners (GPs) are important in the battle against a global health threat, the spread of antibiotic resistance. AR has potential as a practical tool for GPs to combine learning and practice in the rational use of antibiotics.

  OBJECTIVE:

  This paper was driven by learning theory to develop a mobile augmented reality education (MARE) design framework. The primary goal of the framework is to guide the development of AR educational apps. This study focuses on (1) identifying suitable learning theories for guiding the design of AR education apps, (2) integrating learning outcomes and learning theories to support health care education through AR, and (3) applying the design framework in the context of improving GPs' rational use of antibiotics.

  METHODS:

  The design framework was first constructed with the conceptual framework analysis method. Data were collected from multidisciplinary publications and reference materials and were analyzed with directed content analysis to identify key concepts and their relationships. Then the design framework was applied to a health care educational challenge.

  RESULTS:

  The proposed MARE framework consists of three hierarchical layers: the foundation, function, and outcome layers. Three learning theories-situated, experiential, and transformative learning-provide foundational support based on differing views of the relationships among learning, practice, and the environment. The function layer depends upon the learners' personal paradigms and indicates how health care learning could be achieved with MARE. The outcome layer analyzes different learning abilities, from knowledge to the practice level, to clarify learning objectives and expectations and to avoid teaching pitched at the wrong level. Suggestions for learning activities and the requirements of the learning environment form the foundation for AR to fill the gap between learning outcomes and medical learners' personal paradigms. With the design framework, the expected rational use of antibiotics by GPs is described and is easy to execute and evaluate. The comparison of specific expected abilities with the GP personal paradigm helps solidify the GP practical learning objectives and helps design the learning environment and activities. The learning environment and activities were supported by learning theories.

  CONCLUSIONS:

  This paper describes a framework for guiding the design, development, and application of mobile AR for medical education in the health care setting. The framework is theory driven with an understanding of the characteristics of AR and specific medical disciplines toward helping medical education improve professional development from knowledge to practice. Future research will use the framework as a guide for developing AR apps in practice to validate and improve the design framework.

 • 665.
  Älverbrandt, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Resurs eller belastning?: Svensklärares och skolbibliotekariers uppfattningar som sitt pedagogiska samarbete2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att ett välfungerande och välintegrerat skolbibliotek har positiv effekt på elevers lärande. Trots detta saknas ett produktivt samarbete på flera svenska skolor. I och med nya direktiv från regeringen och insatser från intresseorganisationer håller situationen emellertid på att förändras. Denna studie undersöker tre svensklärares och två skolbibliotekariers uppfattningar om sitt pedagogiska samarbete och belyser vilka uppfattningar som gynnar respektive motverkar ett förtjänstfullt samarbete. 

  Studiens deltagare arbetar på två olika gymnasieskolor, varav den ena har fått utmärkelser för sitt skolbiblioteks pedagogiska arbete. Studien tar sin utgångspunkt i fenomenografisk teoribildning (vars syfte är att belysa variationen av uppfattningar som finns om ett visst fenomen) och beskriver kvalitativt vilka uppfattningar som finns bland studiens deltagare. I uppsatsen återfinns även en jämförelse av uppfattningarna i fråga om yrkesgrupp och arbetsplats.

  Yrkesgruppernas uppfattningar skiljer sig åt. Skolbibliotekarierna har mycket större kunskap om samarbetets pedagogiska potential. Den mest signifikanta skillnaden är dock sinsemellan svensklärarna. Den lärare som arbetar på skolan som fått utmärkelser för sitt skolbibliotek använder skolbiblioteket i betydligt högre utsträckning, har positivare uppfattningar om samarbetet och har en mer mångfacetterad bild av samarbetes pedagogiska vinster.

  Utifrån de uppfattningar som framkommit diskuteras avslutningsvis vilka faktorer som gynnar ett framgångsrikt samarbete. God organisation, respekt för varandras kompetenser och positiv inställning till och kunskap om samarbetets möjligheter är enligt denna studie oumbärliga komponenter. På arbetsplatser där direktiven om skolbibliotekets pedagogiska uppdrag saknar förankring (vilket är fallet på en utav de undersökta skolorna) är det emellertid svårt att anamma ett sådant synsätt. Makten att förändra situationen ligger därför i skolledningens händer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 666.
  Åberg, Magnus
  et al.
  Centrum för Genusforskning, Karlstad universitet.
  Hedlin, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Teaching gender in teacher education: Challenging common sense.2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 667.
  Åberg, Magnus
  et al.
  Centrum för Genusforskning, Karlstad universitet.
  Hedlin, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  The pre-school teacher - a threat?2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 668.
  Ågren, Tove
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Lidman, Sabina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  "Inne blir det mer finmotorik än grovmotorik så är det": Förskollärares barnsyn till barns motoriska stuímulans i den pedagogiska inomhusmiljön2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”Inside it will be more fine motor skills  than gross motor skills it´s the way it´s”

  –Preschool teachers view of children´s motor skills stimulation in the pedagogical indoor environment

   

  Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska inomhusmiljön. I bakgrundskapitlet presenteras relevanta begrepp som barns fin- och grovmotorik, fysisk miljö, samt pedagogisk miljö. Vidare ges en genomgång av tidigare forskning inom det aktuella ämnet. I denna studie intervjuades sju verksamma förskollärare i två olika kommuner. Observationer av den pedagogiska inomhusmiljön utfördes som ett komplement till respondenternas intervjusvar. Den insamlade empirin analyserades och kategoriserades utifrån studiens teoretiska ramverk vilket är den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin valdes till denna studie då den är komparativ med Johanssons (2003) barnsynsteman barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barns intentioner är irrationella. Vidare sammanvävs begrepp som mediering och artefakt med studiens resultat. I denna studie framkommer det att samtliga av Johanssons barnsynsteman finns representerade. Studiens resultat överraskar då respondenternas intervjusvar menar att grovmotorisk stimulans sker utomhus. Dock visar observationer av den pedagogiska inomhusmiljön att grovmotorisk stimulans sker i den pedagogiska inomhusmiljön.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 669.
  Åhman, Niclas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  Gunnarsson, Gunilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Edfors, Inger
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  In-service science teacher professional development2015Ingår i: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 11, nr 2, s. 207-219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to explore teachers’ professional development when using the tool Content Representations (CoRe) to plan a learning study in chemistry, which they also implemented and analysed. The work of six experienced science teachers, all teaching at the 6th to 9th year (age 13 to 16 years), was followed at eight group meetings during one year. The teachers’ discussions during the group meetings were audio and/or video recorded. Recordings were transcribed and a thematic analysis was performed. The results show that two main approaches to teaching emerged in the teachers’ discussions, a pragmatic and a reflective approach, respectively. During the investigation period, the focus of the teachers’ discussions changed, from a predominantly pragmatic approach to a predominantly reflective approach. The results indicate that the work with CoRe and learning study stimulated the teachers to express and discuss their knowledge, beliefs and attitudes towards teaching, i.e. promoted their professional development.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 670.
  Åkesson, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Klasslärares hantering av elevkonflikter: En studie av bakgrunderna till lärares metodval2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolan befinner sig i en förändringsprocess där lärares auktoritet inte längre är självklar, istället söker lärare efter nya sätt att hålla ordning och skapa arbetsro. Hanteringen av konflikter har visat sig viktig i en tid då konflikter tillåts komma upp för diskussion och upplevs som en allt större del av lärares vardag.

  Syftet med denna undersökning är att se på hur lärare hanterar konflikter mellan elever på lågstadiet och mellanstadiet. Dessutom är syftet att undersöka vilka faktorer hos lärarna som påverkar hur de hanterar konflikter. Frågeställningen handlar om hur lärare hanterar konflikter och hur de förstår vad som ligger bakom konflikterna. Vidare undersöks ifall djupare förståelse för bakgrunden till konflikterna leder till mer omfattande konflikthantering. Slutligen undersöks andra faktorer som påverkar hur lärarna hanterar konflikter.

  Metoden utgörs av kvalitativa intervjuer med sju klasslärare på låg- och mellanstadiet. Lärarna uppmanas att berätta om elevkonflikter som upplevts som svåra. Dessutom ställs frågor om det pyskosociala klimatet i lärarens klass, denna information används för att analysera lärares attityder inom olika områden. Analysen, som har både kvalitativa och kvantitativa inslag, ger en översikt som beskriver relationen mellan konflikthanteringen och konflikterna i jämförelse med en idealmodell. Utifrån lärarnas uttalande undersöks lärarnas kunskap och förmågor, vilket därefter jämförs med konflikthanteringen. Resultaten indikerar att flera faktorer gällande lärares kunskap, förmågor och attityder har inverkan på hur de hanterar konflikter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 671.
  Öberg, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Knutsson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Språket som verktyg för inkludering: En kvalitativ intervjustudie med verksamma pedagoger i förskolan2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en fördjupad insyn i pedagogers upplevelser av huruvida och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för inkludering i en förskola för alla barn. Vi har fokuserat på att synliggöra faktorer som påverkar barns språkutveckling, hur pedagoger arbetar för att främja och stärka barns språkutveckling samt hur pedagogers visioner ser ut gällande alla barns rätt att utveckla sitt språk. Den metod som använts i studien är kvalitativa intervjustudier med verksamma pedagoger på olika förskolor. Resultatet visar på betydelsen av att ha mindre antal barn i barngrupp för att kunna arbeta på ett positivt sätt samt vikten av att skapa trygghet i syfte att se och gynna alla barns språkutveckling. Studien belyser möjligheter samt dilemman gällande hur en inkludering kan genomföras med hjälp av språket som verktyg. Att anpassa verksamheten utifrån individuella barns behov är något som studien visar är betydelsefullt men det är likaså av vikt att anpassa den utefter en hel barngrupps behov. Något centralt som studien pekar på är att kommunikation kan ske på flera olika sätt och inte bara verbalt, det går alltså även att visa vad som ska förmedlas. Tecken som stöd, kroppsspråket samt bildschema är några verktyg som studien belyser som positiva i arbetet med att stimulera barns språkutveckling i syfte att skapa en förskola för alla barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 672.
  Öberg-Grufman, Ewa
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  IT och lärande: En studie av mediepedagogiska arbetssätt2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en fallstudie som har till syfte att identifiera och utvärdera mediepedagogiska arbetssätt i gymnasieskolan med hjälp av IT. Studien har utförts under ett läsår med en klass som tilldelats egna bärbara datorer. Under året har jag undervisat klassen i programhantering samtidigt som jag periodvis har deltagit som observatör i klassens undervisning i andra ämnen. Jag har sedan i samråd med undervisande lärare valt ut några alternativa arbetssätt som vi har provat. De arbetssätt som vi har använt oss av är Wiki, video, stillbilder i kombination med eget ljud samt tidning och broschyr. Eleverna har också fått kunskaper i hur man använder Internet som informationskälla på ett kritiskt och korrekt sätt. Utvärderingen av de olika arbetssätten utfördes med hjälp av en enkät. Den visade att alla var positiva till att arbeta på alternativa sätt och att de arbetssätt vi provat var väl lämpade då de tillåter såväl kreativitet och kommunikation som samarbete över ämnesgränser. Både elever och lärare visade sig positiva till en fortsatt användning av alternativa arbetssätt. Eleverna har under året byggt upp tillräckliga kunskaper för en fortsättning medan flertalet lärare inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att klara av en fortsättning på egen hand.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 673.
  Öhrn, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Sluta samtala med knytnävarna!: Behandling inom kriminalvården av män med misshandelsproblematik2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var dels att öka förståelsen samt kunskapen kring behandling inom

  kriminalvårdens regi av män med kvinnomisshandelsproblematik, dels att genom

  teorianknytning belysa fenomenet ur en ny vinkel. De övergripande frågeställningarna var:

  Vilka är männen som misshandlar kvinnor? Vad är viktigt i behandlingen av dessa män? samt:

  Hur hanterar man kombinationen straff/behandling? Metoden som användes var en kvalitativ

  intervju med en halvstrukturerad uppläggning. Intervjuerna gjordes med tre behandlare som

  arbetar och har arbetat med männen i behandling inom kriminalvården. De utskrivna

  intervjuerna tolkades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och har ytterligare belysts utifrån

  socialfilosofer som Mead och Foucault. Resultatet uppvisar det är viktigt i behandlingen med

  männen att inte fördöma dem, utan visa respekt för dem som personer och tro på att de kan

  genomgå en förändring. Männen är i stort behov av att få tala om sina handlingar på ett icke

  fördömande sätt och samtidigt få lära sig att hantera de känslor de har. Analysen visar också att

  männen inte ser behandlingen som ett straff som påverkar deras vardag. Undersökningens

  resultatet är användbart för såväl blivande som redan yrkesverksamma behandlare av denna

  problematik, både inom och utanför kriminalvården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 674.
  Österdahl, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Sex utan lust till samlevnad. En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggörs också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. Sex och samlevnad är ett ämnesövergripande ämne, och i biolog och i naturkunskap har ämnet en viktig plats i kursplanen. Studier visar att sex- och samlevnads-undervisningen varierar på svenska skolor. De visar också att sex och samlevnad är ett känsligt ämne att prata om både för lärare och elever, och även att lärare inte alltid får verktyg från lärarutbildningen i hur de ska bedriva undervisningen. Därmed uppfylls inte målet om att Sverige ska ha en likvärdig skola. Denna studie syftade till att ta reda på vad lärare fokuserar på i sin sex- och samlevnadsundervisning samt vilka didaktiska val de gör. Vidare undersöktes hur lärarna bedömer elevernas kunskaper i ämnet, och slutligen har eventuella problem i sex- och samlevnadsundervisningen undersökts och hur de i så fall hanteras.

  Studien visade att sex- och samlevnadsundervisningen inte var likvärdig mellan och inom skolorna samt att lärarnas kunskaper om hur undervisningen ska bedrivas är bristfällig då de inte alltid följer de styrdokument som finns. Flera lärare var också omedvetna om att deras sätt att undervisa utgick från traditionella perspektiv på genus och sexualitet. Ingen av lärarna hade fått några verktyg i hur sex och samlevnad kan bedrivas på sin lärarutbildning, och ett annat problem som framkom var att det inte heller fanns någon närvarande rektor som ansvarade för att sex- och samlevnadsundervisningen höll hög kvalitet. Eftersom ämnet är så pass viktigt i samhället kommer det därför att behöva prioriteras mer. Lärarna behöver mer utbildning i hur man kan ta upp ämnet och få bättre didaktiska verktyg för att öka elevers inlärning och förståelse, och sex och samlevnad behöver få större plats i hela skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  sex utan lust till samlevnad
11121314 651 - 674 av 674
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf