lnu.sePublications
Change search
Refine search result
13141516 751 - 782 of 782
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 751.
  Thorén, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Idrottsrörelsens jämställdhetsarbete: Bortom skrift och statistik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I spåren av #metoo- och #timeoutrörelsen, ämnade följande arbete belysa jämställdhetsarbetet inom den svenska idrottsrörelsen. Genom att intervjua framstående personer med insyn i, och upplevelse av, idrottens arbete för en mer jämställd idrott, sökte studien med ett intersektionellt perspektiv beskriva och analysera hur idrottsrörelsen, och dess arbete, såg ut i praktiken. Studien sökte således fånga flera olika upplevelser, erfarenheter och tankar snarare än att söka efter, och därmed fastställa, en definitiv sanning. För att samla in data tillämpades semistrukturerade intervjuer, vilka pågick under 60-80 minuter. Intervjuerna gjorde det sedermera möjligt att komma bortom skrift och statistik - och istället finna, och uppmärksamma, unika upplevelser, erfarenheter, tankar och åsikter. 

   

  Resultatet visade att jämställdhet var komplext och innehöll flera dimensioner. För att kunna uppnå reell jämställdhet, sades det krävas ett kontinuerligt arbete med såväl den kvalitativa delen som den kvantitativa delen av jämställdhet. Det upplevdes vidare som viktigt att förändra idrottens nuvarande normer – detta för att idrotten skall kunna bli en mer inkluderande verksamhet, där fler människor dels välkomnas in och dels tillåts vara sig själva, må bra och utvecklas. För att denna utveckling skall kunna ske var idrottsrörelsen tvungen att ta sitt ansvar. 

 • 752.
  Toll, Oliver
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Williamsson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Varför deltar du?: En kvantitativ studie om hur lärarens arbetssätt och ämnets lektionsinnehåll motiverar elever till att delta I ämnet idrott och hälsa utifrån ett könsperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes elevers uppfattningar om hur de anser att lärares arbetssätt, ämnets lektionsinnehåll och om vad som motiverar dem till att delta i ämnet idrott och hälsa. Det un-dersöktes även om det fanns några eventuella skillnader mellan könen, det vill säga om flick-or och pojkar hade olika uppfattningar i frågorna. Enkäter användes och delades ut på en gymnasieskola och besvarades av 105 elever i olika klasser som läste idrott och hälsa 1. Ele-verna som deltog i enkäten valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då kontakter på skolan fanns sedan tidigare. Teorin som används genom studien är Deci & Ryans motivationsteori ”Self-Determination Theory”. Resultatet visade att flickor och pojkar motiveras olika mycket av lärarens arbetssätt. Flickor värderar lärarens arbetssätt högre än pojkar. Även vilket lek-tionsinnehåll eleverna motiveras av till att delta på lektionerna samt varför de deltar i under-visningen skiljer sig åt mellan könen. Flickor motiveras mer av faktorer som leder till inre motivation i jämförelse med pojkar exempelvis som att förbättra/upprätthålla hälsan. Pojkarna drivs mer av yttre motivationsfaktorer än flickorna, att vinna på lektionerna eller att få betyg är två faktorer som motiverar dem till att delta. En gemensam motivationsfaktor som får både pojkar och flickor att vilja delta på lektionerna i idrott och hälsa är glädjen till ämnet.

 • 753.
  Torsson, Katrine
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Hinder eller Superkraft?: En studie om några årskurs 4-6 lärares erfarenheter av arbetet med ADHD elever i ämnet idrott och hälsa2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur några verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa i årskurs 4-6 arbetar med elever med ADHD i idrottsundervisningen. Fokus ligger på hur dessa lärare strukturerar upp regelgenomgångar, hur de arbetar för att eleverna ska följa reglerna under aktivitetens gång samt vilka svårigheter och möjligheter lärarna ser i arbetet med elever med ADHD. Uppsatsen ger en inblick i diagnosen ADHD och erkända undervisningsstrategier för elever med ADHD. Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats med inriktning mot semistrukturerade intervjuer eftersom utgångspunkten i studien är lärares erfarenheter. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna strukturerar upp regelgenomgångarna genom att samla eleverna i en ring, använda sig av korta instruktioner med en regel i taget, tillämpa strategin förklara-visa samt repetera reglerna. Under aktivitetens gång klargör resultatet att respondenterna är delaktiga observatörer och ger kontinuerlig feedback för att eleverna ska följa överenskomna regler. När det gäller svårigheter och möjligheter pekar resultatet främst på att dessa elever har bristande impulskontroll vilket kan leda till svårigheter att hantera nederlag, till exempel vid tävlingar. Många respondenter är överens om att dessa elever gör att man utvecklas som lärare. När man väl har byggt upp en relation med eleverna kan man se dem blomstra i idrottsundervisningen på ett mer självsäkert sätt gentemot andra teoretiska ämnen.

 • 754.
  Torstveit, Monica K
  et al.
  University of Agder, Norway.
  Fahrenholtz, Ida Lysdahl
  University of Agder, Norway.
  Lichtenstein, Mia Beck
  University of Southern Denmark, Denmar.
  Stenqvist, Thomas Birkedal
  University of Agder, Norway.
  Melin, Anna K.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Exercise dependence, eating disorder symptoms and biomarkers of Relative Energy Deficiency in Sports (RED-S) among male endurance athletes2019In: BMJ Open Sport & Exercise Medicine, E-ISSN 2055-7647, Vol. 5, no 1, p. 1-8, article id e000439Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives To explore associations betweenexercise dependence, eating disorder (ED) symptoms and biomarkers of Relative Energy Deficiency in Sports (RED-S) among male endurance athletes.

  Methods Fifty-three healthy well-trained male cyclists, triathletes and long-distance runners recruited from regional competitive sports clubs were included in this cross-sectional study. The protocol comprised the Exercise Dependence Scale (EXDS), the ED Examination Questionnaire (EDE-Q), measurements of body composition, resting metabolic rate, energy intake and expenditure and blood analysis of hormones and glucose.

  Results Participants with higher EXDS score displayed a more negative energy balance compared with subjects with lower EXDS score (p<0.01). EXDS total score was positively correlated with EDE-Q global score (r=0.41, p<0.05) and the subscale score for restraint eating (r=0.34, p<0.05) and weight concern (r=0.35, p<0.05). EXDS total score and the subscales lack of control and tolerance were positively correlated with cortisol (r=0.38, p<0.01, r=0.39, p<0.01 and r=0.29, p<0.05, respectively). The EXDS subscales withdrawal and tolerance were negatively correlated with fasting blood glucose (r=−0.31 and r=−0.32, p<0.05, respectively), while intention effect was negatively correlated with testosterone:cortisol ratio (r=−0.29, p<0.05) and positively correlated with cortisol:insulin ratio (r=0.33, p<0.05).

  Conclusion In this sample of healthy male athletes, we found associations between higher EXDS scores, ED symptoms and biomarkers of RED-S, such as a more pronounced negative energy balance and higher cortisol levels.

 • 755.
  Trondman, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Andersson, Carolin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Barmark, Mimmi
  Lund University.
  Bouakaz, Laid
  Malmö University.
  Hiltunen, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Krantz, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Lund, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Lund, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Petersson, Karina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Sarstrand Marekovic, Anna-Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Nilsson, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Taha, Rehan
  Malmö University.
  Voyer, Andrea
  Ett utbildningspolitiskt dilemma: mångkulturell inkorporering och skolprestation2014In: Resultatdialog 2014, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2014, 1, p. 218-228Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 756.
  Tugetam, Åsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Andreasson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Stor potential i gymträning för äldre2015In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet på recept istället för läkemedel blir allt vanligare. Äldre personer hänvisas ofta till träning på kommersiella gym. Träningen ger dem både bättre hälsa och nya sociala kontakter. Men mötet med gymkulturen är inte helt friktionsfri.

 • 757.
  Uddén, Nicole
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Kalling, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  "Man tror man är så jävla stark... och tror inte att man kan gå sönder mentalt": En kvalitativ studie om den mentala rehabiliteringen vid en idrottsskada2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Man skulle ju inte få för sig att söka upp någon som kan hjälpa en med psyket för då har man ju något fel på huvudet

  Det anses inte vara lika viktigt att lägga fokus på den psykiska rehabiliteringen under än skada i jämförelse med den fysiska återhämtningen. Trots att många som blir skadade upplever att den psykiska påfrestningen är den som ger störst effekt på individen. Syftet med studien är att undersöka och analysera vilka psykiskt upplevda känslomässiga effekter en fysisk skada kan medföra och hur den skadade i så fall ansåg sig vilja ha hjälp med att hantera dessa känslor.

  Resultatet av studien visar på att respondenterna upplevde liknande känslor under respektives rehabiliteringsprocess samt att majoriteten av de tillfrågade önskade att de fått hjälp av en psykolog eller mental tränare under denna tid för att underlätta återgången till idrotten. Det som även framkom i resultatet var betydelsen av hur mycket tränaren involverade sig väl under rehabiliteringen. 

 • 758.
  Uusitalo, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Förekomst av hjärnskakningar samt av hjärnskakningsliknande symtom hos damishockeyspelare jämfört med kontrollgrupp2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Concussions are frequently occurring in ice hockey, both women and men hockey. A concussion appears from direct or indirect violence against the head, that will cause brain movement, and in worse case a bleeding on the brain. There are guidelines for concussion management and rehabilitation that needs to take seriously as there are risks of retaining symptoms. SCAT-3 is a concussion tool, with a symptom scale. A higher score means bigger issues of the symptoms. No studies have been done on the concussion frequency and concussion-similar symptoms for players in the Svenska damhockeyligan (SDHL).Purpose: Find out frequency of concussion and concussion-similar symptoms compared to a control group. Method: Quantitative descriptive and comparative cross-sectional design. An internet based test, based on SCAT-3, with total 92 participants, n=48 hockey players, n=44 control group.Results: Concussion frequency was 64.6 % for hockey players, and significant higher compared to the control group 38.6% (p=0.013). In total, concussion-similar symptom score for hockey players was 17.6 points and for control group 16.4 points. No significant difference between the groups. The most common symptoms among hockey players were fatigue or low energy, neck pain and irritation. In the control group, fatigue or low energy, more emotional and concentration difficulties was the most common.Conclusion: 64.6 % of the players in SDHL had received at least one concussion. Concussions are more common among players in SDHL than a control group. No significant difference of concussion-similar symptoms. The symptoms are not specific

 • 759.
  Vaks, Katrin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Reumatoid artrit - patienters upplevelse av klimatvård2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av klimatvård och klimatvårdens effekter hos patienter med reumatoid artrit (RA).

  Metod: En kvalitativ ansats valdes för studien. Två män och sex kvinnor som rehabiliterats med klimatvård intervjuades enligt en semistrukturerad intervjuguide. Texten analyserades utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys.

  Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier och tio underkategorier. De intervjuade upplevde klimatvården positivt. Träningen upplevdes smärtfri, intensiv, varierad och individanpassad. Patienternas upplevelse var att de presterade maximalt under träning och rycktes med av personalens entusiasm och uppmuntran. Patienterna kände sig delaktiga i målsättning och val av behandling samt upplevde att personalen fångade upp individuella behov. Det fanns en känsla hos patienterna av att bli sedd och bekräftad av personalen. Sjukdomsinformation i grupp och individuellt erhölls vilken upplevdes individanpassad. Omgivningen beskrevs av patienterna som vacker och klimatet skönt vilket ansågs stimulera till fysisk aktivitet samt till att må bra. Patienterna hade roligt tillsammans och fick nya vänner som de delade erfarenheter med. Vidare fanns en känsla av grupptillhörighet och att inte känna sig ensam sjuk bland friska. Att slippa vardagssysslor och ha tid för sig själv upplevdes positivt.

  Sammanfattning: Flera olika faktorer bidrog till positiv upplevelse av klimatvård. Klimat, omgivning, fysisk aktivitet, socialt sammanhang, personalens engagemang och sjukdomsinformation beskrevs interagera och tillsammans resultera i en känsla av att må bra, förbättrad fysisk funktion, minskade symtom, ökad självkänsla och ökad motivation till träning. Förslag för framtida forskning är att undersöka hur de olika faktorerna påverkar RA patienters sjukdom och livskvalitet samt hur faktorerna interagerar.

  Nyckelord: fysisk aktivitet, innehållsanalys, klimat, motivation, reumatisk sjukdom

 • 760.
  Vaks, Katrin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Sjöström, Rita
  Region Jämtland Härjedalen.
  Rheumatoid arthritis patients' experience of climate care2015In: Journal of Exercise Rehabilitation, ISSN 2288-176X, Vol. 11, no 6, p. 337-344Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to understand and examine how patients with rheumatoid arthritis (RA) experience climate care and its effects. A qualitative approach was chosen for the study. Two men and six women were interviewed according to a semistructured interview guide. The text was analyzed using a manifest content analysis. The analysis resulted in four categories and 10 subcategories. The interviewees experienced climate care positively. The training was perceived increasing gradually. The patients felt that they performed to a maximum capacity during training and were impressed by the staff's enthusiasm and encouragement. The patients felt that they were involved in the goal setting and the choice of treatment, and the staff noticed individual needs. There was a feeling among the patients of being acknowledged by the staff. Information about the disease was perceived as individualized. The climate and beautiful surroundings were viewed as encouraging physical activity and a feeling of well-being. Patients made new friends, had fun together and also shared experiences about their disease. Furthermore, the patients described a sense of belonging to a group as well as a feeling of not being the only one that was sick among the healthy. Not having to do everyday tasks and having time to themselves were perceived positively. Several factors contributed to the positive experiences of climate care; climate, environment, physical activity, social context, staff involvement, and information about the disease were described as interacting together and resulting in a sense of well-being. A proposal for future research would be to examine if/how the various factors might interact and affect the RA patients' illness and quality of life.

 • 761.
  von Hamm, Victor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Strelitz, Robin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Har PWO effekt på muskulär uthållighet i övningarna knäböj, armhävningar och sit-ups?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pre-workout supplementation is today a well-known phenomenon ever increasing in popularity every year. In this study, we investigate Rampage™; a popular product in Sweden. There’s too few studies that investigate the link between pre-workout and strength training to failure and we believe that is where pre-workout is most effective. The aim of this study is to research Rampage’s™ effects on muscular endurance in male participants above the age group of 18. To do this a double-blind cross-over design has been applied to 13 participants who, unknowingly, either ingest a placebo or the actual pre-workout in order to do three sets of squats, three sets of push-ups and three sets of sit-ups. When they couldn’t perform one more repetition the set was concluded. The number of repetitions was later used for statistical analysis and we found no significance between the groups (p=0,858). There are some reasons this might be the case, and we believe this could be investigated further, although our hypothesis remains unproven. 

 • 762.
  Voudouragkakis, Christos
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Claesson, David
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Läraren och betydelsen av dennes kropp i idrott och hälsa: En kvalitativ studie om elevers förväntningar på lärare i idrott och hälsa gällande deras kroppsform och förmåga att genomföra fysiska moment i undervisningen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, emphasis was situated around pupils’ expectations regarding body shape and physical proficiency among teachers within the subject of physical education. Additionally, possible outcomes of failure to uphold such demands were put in relation to aspects of legitimacy. To enable such study a qualitative study including semi-structured interviews was conducted and carried through, involving six pupils in the third grade of upper secondary education. The pupils were mainly selected through a convenience sample with. The applied theory did in the current case derive from the theoretical concepts of discourse, stigma and legitimacy. These concepts were then intertwined through the creation of a theoretical model, which was applied when analyzing the received material. The results showed that the pupils had – with a few exceptions – expectations on teachers in physical education to withhold a body shape that represents the subject. This meant that a fit body shape was preferred over an overweight body shape. Also, statements concluded that a teacher in physical education should be able to uphold a certain level of physical proficiency, to demonstrate in front of the pupils. Lastly, if a teacher in physical education fails to comply with the demands, the results showed a negative effect concerning aspects of legitimacy.

 • 763.
  Wahlstrand, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Pulsmätning som ett sätt att studera pacing under cykelmomentet i Ironman triathlon2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In order to succeed in an Ironman it is necessary to have a strategy on how to dispose your energy during the 8-16 hour race. This is called pacing or pacing strategy and is the self-selected effort that can help the competitor to optimize their performance. Based on heart rate measurement, this is particularly interesting during the 180 km cycle section, where drafting is not allowed.Aim: The aim of this investigation was to study pacing in Ironman thriathlon. Is there a relationship between the competitors intensity and biketime and did those who had smaller variation in intensity achieved a better biketime?Method: 22 competitive triathletes undertook a test to find out their HRmax. In conjunction with Ironman Kalmar 2016 the participants HR-data was registered with heartrate monitors and the data was then analyzed in order to determine the participants mean intensity and variation in intensity. These factors were used to understand pacing based on the participants heartrate and correlated to biketimes for each participant.

  Results: Average intensity for the participants was 140 ±9.2 bpm and the results show no significanct correlation between biketime and either the intensity chosen by the competitor or the variation in intensity. However, there was  a trend towards significance for the intensity vs biketime, p = 0.066.

  Conclusion: This study was unable to determine the effect of pacing due to the selected intensity within the group was too large to clearly study the importance of intensity for performance during the cycle part of an IronMan and further studies are required.

 • 764.
  Wallinder, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Grahn, Melinda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Som en opartisk vän? En uppsats om elevers uppfattningar av lärares feedback.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att söka förståelse för hur elever uppfattar att deras id-rottsliga bakgrund påverkar lärarens feedback, bemötande och förståelse för situationer i ämnet. I förlängningen innebar detta också att vi var intresserade av hur eleverna upp-fattar att deras idrottsliga erfarenheter påverkar den relation de utvecklar till aktuell lära-re. Studien är gjord ur ett elevperspektiv och behandlar elevers uppfattningar. Våra in-formanter är elever på gymnasiet. Studien är relaterad till kunskapskraven i ämnespla-nen för idrott och hälsa GY11 med anledningen att den tydligt markerar värdet av en kommunikation mellan elev och lärare. Idén till uppsatsen väcktes under vår verksam-hetsförlagda utbildning där vi hade förmånen att observera interaktiva situationer där läraren gav feedback till eleverna. Vi blev intresserade av elevers uppfattningar av så-dana här situationer. Vi har tematiserat uppsatsen efter tre olika områden som vi ansett att vår studie behövt beröra. Vår studie är gjord med en kvalitativ metod med semistruk-turerade intervjuer som intervjuform. Uppsatsen utgår från Bourdieus syn om begreppen habitus, smak, avsmak och socialt kapital. Resultatet av den här undersökningen visar att bakgrunden har stor betydelse för interaktionen mellan elev och lärare för att genom feedbacken vidareutveckla elevernas lärande. Ett annat resultat visar att elever uppfattar feedbacken olika.

 • 765.
  Weimann, Hanna
  et al.
  Lund Univ, Sweden.
  Björk, Jonas
  Lund Univ, Sweden.
  Rylander, Lars
  Lund Univ, Sweden.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Eiben, Gabriele
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Neighborhood environment and physical activity among young children: A cross-sectional study from Sweden.2015In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 43, no 3, p. 283-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS: The aims of this study were to investigate the association between the neighbourhood environment and physical activity among young children in a Scandinavian setting, and to assess the influences of seasonal variations, age, sex and parental education.

  METHODS: Physical activity was assessed with an accelerometer and neighbourhood resources were estimated using geographic information systems for 205 Swedish children aged 4-11 years. Neighbourhood resources were generated as the sum of three neighbourhood attributes: (a) foot and bike paths, (b) non-restricted destinations and (c) recreational area, all within 300 m of each child's home. Physical activity was assessed as: (a) total volume of physical activity (i.e. counts per minute), (b) sedentary time and (c) moderate to vigorous physical activity (MVPA). The association between neighbourhood resources and physical activity was analysed using mixed linear models weighted by measurement time and adjusted for sex, age, season of activity measurement, type of housing and parental education.

  RESULTS: Children were more physically active in areas with intermediate access to neighbourhood resources for physical activity compared to areas with worst access, while the difference between intermediate and best neighbourhood resource areas was less clear. The association between physical activity and neighbourhood resources was weaker than with seasonal variations but compatible in magnitude with sex, age, type of housing and parental education. Among specific neighbourhood attributes, the amount of foot and bike paths was associated with less sedentary time and more MVPA.

  CONCLUSIONS: This study provides some, not entirely consistent, evidence overall for an association between the neighbourhood environment and physical activity among young children in Scandinavia.

 • 766.
  Westblad, Niklas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Biologisk åldersbestämning ur ett träningsplaneringsperspektiv: En sammanställning av somatiska mätmetoder2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att undersöka vilken eller vilka somatiska mätmetoder som har störst tillämpbarhet för att praktiskt genomföra en biologisk åldersuppskattning för en tränare.

  Metod

  För att besvara studiens frågeställning har sökningar genomförts i databaserna PubMed och Google Scholar. Information har även sökts i relevant facklitteratur inom barn- och ungdomsträning samt i relevanta studiers referenslistor.

  Resultat

  Tre somatiska mätmetoder kunde presenteras i form av tid för högst tillväxtspurt (PHV) av Mirwald et al (2002), Fysiskt utvecklingsindex (KEI) av Bauer från 1982 (Tonkonogi & Bellardini 2012, s 25) och uppskattad vuxenlängd mot Tannerkriterierna (PAH) (Khamis & Roche 1995; Cumming et al 2017). Resultatet indikerar att KEI-metoden är den mätmetod som har störst validitet (r > 0,89). För praktisk tillämpbarhet verkar en kombination av PHV och PAH-metoderna vara mest lämpad för en biologisk åldersuppskattning för tränare i en fältmiljö.

  Slutsats

  Studiens slutsats är att tränare rekommenderas att använda sig av en kombination av PHV och PAH. De är två metoder som används flitigt inom den internationella litteraturen och verkar kunna användas ihop för att indikera tiden för PHV, som är en frekvent använd indikator för vilka delkapaciteter som är träningsbara för en individ i puberteten.

  Nyckelord: biologisk ålder, peak height velocity, predictive adult height, tannerkriterierna

 • 767.
  Wester, Ulf
  et al.
  Swedish Radiat Safety Author, Sweden.
  Pagels, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Boldemann, Cecilia
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Solar Ultraviolet Radiation Exposure Proxy-estimated by Sky View Fish-eye Photography-Potentials and Limitations from an Exploratory Correlation Study2019In: Photochemistry and Photobiology, ISSN 0031-8655, E-ISSN 1751-1097, Vol. 95, no 2, p. 656-661Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Potentials and limitations of sky view fish-eye photography and calculation of the percentage of free sky (sky view factor, SVF) as a proxy to estimate solar ultraviolet radiation (UVR) exposure in shade settings are investigated using controlled situations. SVF and measured solar UVR exposure correlated at high mid-latitude (56.65 degrees N) near autumnal equinox in September. The correlation was enhanced by splitting the sky view images into a south- and a north-half and weighting the south-half higher to account for the direct sun. Sky view images from eight different settings with SVF-values 98.3% - 14.9% were compared to exposure measurements by polysulphone film dosimeter badges in the horizontal zenith-, vertical-south-, east-, west- and north-directions and their combinations. The sky view images were un-split and un-weighted or split and the semi-skies given south/north weights (3.0/1.0) or a higher weight ratio (3.5/0.5). Of all tested combinations split sky view SVFs weighted 3.0/1.0 and compared to horizontal (zenith-oriented) dosimeters yielded the highest correlation (R-2 = 0.96). The weight ratio (3.5/0.5) yielded the 2(nd) highest correlation (R-2 = 0.90) both compared to measured horizontal exposure and compared to the horizontal exposure averaged with the vertical-south-oriented exposure. SVF from sky view fish-eye photography may estimate solar UVR exposure in shade settings.

 • 768.
  Westerholm, Didrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Erlandsson, Jens
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  ”Det blir väl en promenad eller nåt”: En studie om lärares undervisning vad gäller elever som är närvarande, men ej deltagande i idrott och hälsa.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to research how teachers educate students who are present but not participating during physical education and health classes. The purpose was also to find out the teachers’ goals for the alternative education and how this is anchored in the curriculum. There has been past research about absence from physical education and health classes, but there is a knowledge gap regarding how teachers are supposed to handle students who are present but not participating. The study is based on qualitative semi-structured interviews with teachers in the south of Sweden. The selection of participants, teachers, was chosen both from a convenience and a time aspect. Two separate groups emerged from the results of the study. One group felt that the time pressure made it hard to plan and carry through the alternative education for the students who do not participate in the regular education. The other group had a predetermined plan with the purpose that all students who came to the lesson in physical education and health could participate on their own terms. The analysis of the results is connected to our theoretical starting point which for this study is the curriculum theory. One thing, among others, which came to light during the analysis was that the teachers who work towards including all students in the regular education has a goal and assessment that is more in line with the knowledge requirements than the teachers who let the non-participating students sit on the side or take a walk. The results of this study are not possible to generalize but can be of interest for further research into the subject.

 • 769.
  Westin, Maria
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Harringe, Marita L.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Engström, Björn
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Alricsson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Werner, Suzanne
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Risk Factors for Anterior Cruciate Ligament Injury in Competitive Adolescent Alpine Skiers2018In: The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, ISSN 2325-9671, Vol. 6, no 4, article id 2325967118766830Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There is a high risk for anterior cruciate ligament (ACL) injuries in alpine skiers. To reduce or try to prevent theseinjuries, intrinsic and extrinsic risk factors need to be identified.Purpose: To identify possible intrinsic and extrinsic ACL injury risk factors among competitive adolescent alpine skiers.Study Design: Case-control study; Level of evidence, 3.Methods: Between 2006 and 2009, a cohort of 339 alpine ski students (176 male, 163 female) from Swedish ski high schools wereprospectively observed in terms of ACL injuries. First-time ACL injuries were recorded. In September, prior to each ski season, theskiers were clinically examined according to a specific knee protocol.Results: Overall, 11 male and 14 female skiers sustained a total of 25 first-episode ACL injuries. The majority of injuries occurred inthe left knee (P < .05). Skiers who had participated in alpine skiing for >13 years (hazard ratio, 0.83; 95% CI, 0.68-1.00; P < .05) hada reduced risk of sustaining an ACL injury. Eighteen ACL injuries occurred during training, 12 in the technical discipline of giantslalom, and 8 in slalom. Fourteen skiers reported not to be fatigued at all at the time of injury, and 8 skiers reported that they weresomewhat fatigued.Conclusion: ACL injuries occurred more often in the left knee than the right. This should be taken into consideration in the design ofACL injury prevention programs. Those who reported a higher number of active years in alpine skiing showed a reduced risk ofsustaining an ACL injury. No other factor among those studied could be identified as an independent risk factor for ACL injury.

 • 770.
  Wiberg, Edvard
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Rönnmark, Joel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Det sitter i huvudet: En kvalitativ studie av mental träning inom svensk juniorishockey2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet mental träning i idrottssammanhang är allmänt känt. Detta gäller även ishockeyn vilket styrks av denna kvalitativa studie. Studien har två målgrupper, där fokusgruppsintervjuer genomförts med elitsatsande juniorishockeyspelare och semi-strukturerade intervjuer genomförts med tränare från de deltagande spelarnas föreningar. Studiens syfte ämnade undersöka hur och på vilket sätt det arbetas med mental träning och vilka erfarenheter och värderingar som fanns hos målgrupperna. Resultatet av studien visar en gemensam syn från samtliga deltagare att mental träning är viktigt men att användandet av det i praktiken inte överensstämmer med de värderingar som råder. Bilden av vad mental träning innebär är av svaren att döma högst individuell och endast ett fåtal av deltagarna säger sig arbeta kontinuerligt med mental träning i prestationshöjande syfte. Kunskap om ämnet i stort och hur det kan användas av spelare och tränare i praktiken har fortfarande stor utvecklingspotential. Det är 14 år sedan Svenska Ishockeyförbundet genomförde en kvantitativ undersökning i ämnet mental träning. I undersökningen framgår det att spelarna ansåg att mental träning var viktigt, men trots detta arbetade nästintill ingen aktivt med det. Lite har hänt. Förhoppningsvis bidrar denna studie till att det om ytterligare 14 år skett en mer markant förändring. 

 • 771.
  Wiberg, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  "Man skulle behöva en definition av Skolverket": en studie om idrottslärarstudenters föreställningar om natur och friluftsliv i lärarutbildning och ämnet idrott och hälsa2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the prospective PE teachers' experiences of and taste for nature and outdoor life, how it is reflected in their beliefs about nature and outdoor activities in education and school physical education.

  The method of the study, which has a qualitative approach, has been unstructured interviews and focus groups. The results are analyzed with the help of Bourdieu's theories and concepts of field, capital, habitus and taste.

  The result shows that the respondents in this study have had experiences of outdoor activities that are of a simple nature. When they start their teacher training in outdoor activities, there is a collision between the respondents' habitus with simple outdoor life in their local environment and the teacher training "game rules" where the experience of more upscale and advanced outdoor activities are recognized and valued. Taste or distaste for outdoor activities is amplified during training. Respondents also experience problems with the interpretation of the concepts of nature and outdoor activities that are multifaceted. Nature is described on the one hand as untouched wilderness and on the other hand as a park in the city. An activity is considered an outdoor activity in one context and the same activity is regarded as a sport in another context.

  The results also show a consensus among respondents when regarding the teaching of outdoor activities in physical education and how it should be implemented in the future of the school. Interest in or a taste for outdoor activities, according to respondents, is essential to teach in a professional manner. It is not enough to only have a didactic skill but an important aspect for the respondents are also the ability to follow the policy documents’ intentions with regard to outdoor recreation.

 • 772.
  Wikström, Sophie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Johansson, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Svensk Crossfit-kultur: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 773.
  Wilkens, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Roubert, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Idrottsstaden Växjö: En studie om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen i Växjö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Idrottens samhällsnytta” och dess betydelse har tidigare i stor utsträckning diskuterats på forskningsområdet i monetära termer. Idrotten har för denna studiens forskare också haft en stor betydelse för deras personliga utveckling. Därav väcktes intresset att undersöka vad den betyder för människor på samhällsnivå, samtidigt som möjligheten sågs att fylla en forskningslucka.   Genom användandet av metodtriangulering som forskningsmetod har både intervjuer och enkäter genomförts, för att undersöka Växjös betydelse som idrottsstad. Mer precist kartlägger och analyserar forskarna hur såväl centrala aktörer inom idrottssektorn som den idrottsintresserade allmänheten och stadens invånare ser på idrottens samhällsnytta på orten. Studien resulterade i att idrottskulturen främst präglad av prestationsidrott och framgångar, framförallt bidrar till en ökad gemenskap och ett ökat engagemang särskilt ur ett åskådarperspektiv och synen på idrotten som underhållning. 

  I studien framkom att idrottskulturen har ett marknadsvärde som bidrar till att göra Växjö som stad mer attraktiv, men också att den har utvecklingspotential i att inkludera fler och på så sätt kunna bidra mer till Växjös samhällsutveckling.

 • 774.
  Zubak, Zoran
  et al.
  Special Hospital Biograd, Croatia;University of Mostar, Bosnia and Herzegovina.
  Terzic, Admir
  University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
  Zenic, Natasa
  University of Split, Croatia.
  Ostojic, Ljerka
  University of Mostar, Bosnia and Herzegovina;University of Split, Croatia;Academy of Medical Sciences, Bosnia and Herzegovina.
  Zubak, Ivana
  University of Zadar, Croatia.
  Jelicic, Mario
  University of Split, Croatia.
  Pojskić, Haris
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Mid Sweden University, Sweden.
  Are sports-related factors correlated to the prevalence and initiation of illicit drug misuse in adolescence?: prospective study in older adolescents2018In: BioMed Research International, ISSN 2314-6133, E-ISSN 2314-6141, Vol. 2018, p. 1-10, article id 1236284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sport participation is considered as a factor of potential influence on illicit drug misuse (IDM) in adolescence, but there is an evident lack of studies which prospectively investigated this problem. This study aimed to prospectively investigate the sports-related factors related to IDM and the initiation of IDM among older adolescents. The participants were 436 adolescents (202 females; 16 years old at study baseline). They were tested at baseline and follow-up (two years later). The predictors included variables associated with different facets of sports participation and success in sports. The criteria were (i) baseline IDM, (ii) follow-up IDM, and (iii) initiation of IDM between baseline and follow-up. Crude and adjusted (controlled for parental conflict, age, socioeconomic status, and gender) logistic regressions were applied to establish correlations between predictors and criteria. There were higher odds for baseline IDM in adolescents who quit individual sports (OR: 4.2, 95% CI: 1.3-13.9), who had better competitive sports achievements (OR: 1.8, 95% CI: 1.0-3.3), and those involved in sports for a longer time (OR: 1.6, 95% CI: 1.0-2.5). The IDM at follow-up was more prevalent in adolescents who were involved in sports for a longer time (OR: 1.7, 95% CI: 1.1-2.6). Initiation of drug use was predicted by longer experience in sports (OR: 1.8, 95% CI: 1.1-3.1). Sports-related factors were more negatively than positively related to illicit drug use. Most probably, the transition from junior to senior level in sports put specific stress on those adolescents who were highly committed to sports until that time, but who then had to question their own sports abilities and future potential in sports. Sport-authorities should be informed on established results and specific public-health efforts aimed at preventing IDM in athletic adolescents are urgently needed.

 • 775.
  Älverdal, Petrus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Lindqvist, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Mellan skola och nationell elit: En kvalitativ studie om bedömning och betygsättning i specialidrott2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After adopting Gy11, all high schools in Sweden couldn´t offer the subject special sports education. Lately, the only possible way to take the special physical education course is at NIU and RIG High School. The purpose with this study was to investigate the teachers/instructors comprehension of the special physical education at NIU when it comes to the curriculum and knowledge requirement, as well as evaluation and grading. Furthermore, the goal is to exam which opportunities and challenges the teachers/instructors express within the subject special physical education. In order to reach the goal a quality method with semi structure interviews was used among seven teachers/instructors.

  Our empiric is analyzed through chosen theoretical frameworks which are curriculum theory, framework theory as well as five key strategies. The result of this study shows that teachers/instructors experience the curriculum as a form of base in their education but they feel somewhat free to do whatever they please through their interpretation of the curriculum. Evaluation and grading occur continuously as the courses go on and the students are on several occasions evaluated on their spare time activities as well. The result continues to show that a common anticipated obstacle the teachers/instructors express is that they experience that the world of elite sports and the schools perspective world perspective at national elite collides with one another.

 • 776.
  Åhlander, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Lindgren, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Nygren, Josefin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bildandet av Elitettan - ett år senare: En kvalitativ studie av utvecklingen av svensk damfotbolls näst högsta serie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemområde: Elitettan är svensk fotbolls näst högsta serie på damsidan och denna spelades för första gången år 2013. Den nya rikstäckande serien innebar betydligt längre resor för seriens föreningar och således också en betydande ökning av resekostnaderna.Syfte: syftet med studien är att undersöka organiseringen av elitverksamheten inom svensk damfotboll. Mer precist handlar det om att belysa betydelsen av omvandlingen av landets näst högsta serie, från två geografiskt uppdelade enheter - i form av en Söder- och en Norretta - till en enda riksomfattande serie. Metod: studien har genomförts som en kvalitativ intervjuundersökning som baserats på intervjuer med personer på ledande positioner i sju olika föreningar i Elitettan, samt två utomstående personer, Hanna Marklund, expert på svensk damfotboll samt Anna Nilsson från intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Resultat: Resultatet av studien visar att det går att urskilja tydliga samband mellan synsättet på serieomläggningen och vilken historia samt var någonstans föreningarna befinner sig geografiskt. Överlag finns dock en positiv attityd gentemot den nya serien, trots de ökade resekostnaderna som en rikstäckande serie medför. Resultatet visar också att den allmänna uppfattningen av serieomläggningen är att kvaliteten på svensk damfotboll ökat vilket i sin tur har fört med sig att föreningarna blivit mer attraktiva, både för publik och sponsorer. 

 • 777.
  Åkerstedt, Christoffer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Engborg, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  ”Det kommer mer av erfarenhet än av styrdokumentet”: En intervjustudie av 2011 års skolreform kopplat till skolkulturer och idrottsligt habitus2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att uppmärksamma 2011 års skolreform och det arbetet som lärarna i idrott och hälsa genomförde. Undersökningen vill se till elevernas idrottsliga habitus på skolan samt idrottslärarnas idrottsliga habitus för att undersöka om det påverkade arbetet med reformen. Den direkt anslutande tidigare forskningen är begränsad inom ämnet men det som finns att tillgå är kopplat till idrottslärares habitus. Genom kvalitativ intervjumetod med lärare verksamma under 2011 års reform studeras implementeringsarbetet av de nya styrdokumenten. Studiens empiri bygger på sex intervjuer med sex olika lärare. Samtliga lärare är verksamma i Småland. Genom Hargreaves skolkulturer och Bourdieus habitusbegrepp analyseras materialet. Resultatet visar att implementeringsarbetet skett genom det påtvingade kollegiet, samarbetskulturen och individualistiska kulturen. Lärarnas idrottsliga habitus påverkade undervisningen men med nya reformens prestationsinriktade styrdokument tog förändringen tid då lärarnas habitus grundar sig i tävlings- och resultatinriktade idrotter. Det visade sig också att elevernas habitus inte påverkade arbetet med reformen och skolans traditioner förblev desamma. Lärares habitus har en fortsatt stark påverkan på undervisningen men med utgångspunkt i styrdokumenten.

 • 778.
  Åkesson, Simon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Carlsson, Adam
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Idrottare eller Influencer?: En studie om individuella idrottares användning av Instagram2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier utvecklas ständigt och idag går det knappt att leva utan att påverkas av dem. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för idrottares användning av Instagram och hur de vill framställa sig där. Majoriteten av den tidigare forskningen observerar idrottares presentation av sig själva på sociala medier ur ett publikt perspektiv. Teorin som används i studien är self presentation och är även en grund i den tidigare forskningen.  

   

  Studien är baserad på intervjuer med individuella idrottare på elitnivå som är aktiva på Instagram. Målet är fånga idrottarnas egna tankar och upplevelser inom ämnet. Det framkommer i studien att idrottarna i första hand använder Instagram för att nå ut som idrottare och marknadsföra sitt personliga varumärke. Samtliga idrottare vill framstå som hängivna till sin idrott och lägger därför ut idrottsrelaterade bilder. Dessutom påverkas idrottarna oftast negativt av användandet av Instagram men reflekterar själva inte så mycket över det. Slutligen är Instagram ett viktigt verktyg för en individuell idrottare och kan ge dem förutsättningar att livnära sig på sin idrott.

  Nyckelord: Instagram, idrottare, framställning, användning, påverkan, följare, sponsorer

 • 779.
  Åsenlöf, Pernilla
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Demmelmeier, Ingrid
  Karolinska Institutet.
  Nordgren, Birgitta
  Karolinska Institutet.
  Opava H, Christina
  Karolinska Institutet.
  Sedentary time among adults with rheumatoid arthritis. The PARA 2010 study2013In: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 72, no Suppl 3, p. 766-Article in journal (Other academic)
 • 780.
  Öggesjö, Victor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Nilsson, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Elever med diagnosen AD/HD i ämnet Idrott och hälsa: En kvalitativ studie av idrottslärares erfarenheter och strategier för elever med AD/HD2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till arbetet bygger på våra tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen där vi upplever svårigheter med att undervisa elever utifrån deras behov och förutsättningar. Syftet med arbetet är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av att undervisa elever med diagnosen AD/HD. Vi har även tagit del av idrottslärares strategier i förhållande till dessa elever. För att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning som är baserad på semistrukturerade intervjuer av lärare i ämnet Idrott och hälsa. Resultatet visar att lärarna använder olika strategier för elever med AD/HD. Vidare upplever lärarna att det krävs mer utbildning om diagnosen på universiteten.

 • 781.
  Österdahl, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Forsberg, Gustav
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Friskt vågat, hälften vunnet: En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa tolkar och undervisar om psykisk hälsa2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrott och hälsa syftar till att ge elever kunskaper i att kunna ansvara för sin egen hälsa. För att eleverna ska kunna ansvara för sin egen hälsa efter skolans år måste de bli förberedda för det samhälle som väntar. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt i samhället, trots det har studier påvisat att psykisk hälsa är det som lärare i idrott och hälsa lägger minst vikt vid i hälsoundervisningen. Studien syftar därför till att undersöka hur lärare tolkar styrdokumenten samt hur de bedriver undervisning kopplat till psykisk hälsa. Studien undersöker också vilka verktyg lärare har fått från bland annat lärarutbildningen för att bedriva en hälsoundervisning och då med fokus på psykisk hälsa. Resultatet visar att lärare är medvetna om vad som krävs för att bedriva undervisning som ger elever kunskap att ansvara för sin psykiska hälsa. Dock visar resultatet även att lärarna inte är förmögna att praktisk genomföra undervisningen utifrån sina visioner. De verktyg som lärarna har fått på lärarutbildningen är inte längre relevanta vilket tyder på att hälsoundervisningen utbildar elever till ett samhälle som inte längre är aktuellt

 • 782.
  Östergren, David
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Det handlar om att vinna: En studie av sportsliga framgångar i idrottsföreningarna Östers IF och Växjö Vipers2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
13141516 751 - 782 of 782
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf