lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
13141516171819 751 - 800 av 941
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 751.
  Nilsson, Christina
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Stare, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Hur kommer det sig att de verkställande direktörerna har så höga löner?: Ett empiriskt test av tre teorier2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Kandidatuppsats i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet.

  Nationalekonomi, NAC 346, Vårterminen 2006

  Författare: Christina Nilsson och Helena Stare

  Handledare: Håkan Locking och Klas Sandén

  Titel: Hur kommer det sig att de verkställande direktörerna har så hög lön? – Ett empiriskt test av tre teorier

  Backgrund: Verkställande direktörers ersättning har länge gett upphov till debatter runt om i världen. Detta eftersom deras lön ökar allt mer och skapar en allt större klyfta till de övriga anställda. I Sverige år 2000 tjänade näringslivets toppchefer 46,4 gånger mer än industriarbetaren.

  Syfte: Att kontrollera om någon av de tre teorierna, neoklassiska teorin, turneringsteorin samt agentteorin, kan ge någon förklaring till varför löneersättning är så hög som den är. De vi undersökte i denna uppsats var följande hypoteser: Hypotes A: En verkställande direktörs ersättning varierar med 1) företagets storlek, 2) företagets prestation, 3) den verkställande direktörens ålder, 4) den verkställande direktörens utbildning, samt 5) den verkställande direktörens anställningslängd i företaget. Hypotes B: Desto fler ledande befattningshavare ett företag har desto större skillnad är det mellan deras lön och den verkställande direktörens lön. Hypotes C: Förändringen i den verkställande direktörens kompensation är beroende av aktieägarnas värdeförändring.

  Metod: Vi valde att genomföra vår undersökning på företag som var registrerade på Stockholmsbörsens A-lista. Vi begränsade oss till företag som redovisat i svenska kronor i sina årsredovisningar. All datainsamling har skett genom granskning av företagens årsredovisningar för åren 2000 till 2005.

  Slutsatser: Efter våra gjorda undersökningar kunde vi konstatera att ingen av teorierna själv kunde förklara den höga lönen. Däremot uteslöt vi inte att alla variabler påverkar den verkställande direktörens lön i verkligheten men de har inte bevisats vara tillfredställande för dessa 22 företag och under de sex åren vi granskat.

 • 752.
  Nilsson, Henrik
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Petersén, David
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Hur och i så fall varför skiljer sig budgetprocessen åt mellan ett affärsföretag och en offentlig organisation?: En praktikfallstudie av Visma SPCS och äldreomsorgen i Tingsryds kommun2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Växjö universitet, Ekonomistyrning, EKR 362, VT 2006

  Författare: Henrik Nilsson och David Petersén

  Handledare: Anders Jerreling

  Examinator: Rolf G Larsson

  Titel: Hur och i så fall varför skiljer sig budgetprocessen åt mellan ett

  affärsföretag och en offentlig organisation?

  -En praktikfallstudie av Visma Spcs och äldreomsorgsenheten inom Tingsryds kommun

  Bakgrund: Det finns ingen lag om att affärsföretag ska upprätta budgetar. Däremot skall kommuner och landsting upprätta budgetar varje år. Budgetprocessen har ingen gemensam definition utan den skiljer sig åt mellan olika författare. Vi väljer att utgå ifrån följande moment i budgetprocessen: uppställande, uppföljning, analys av avvikelser och revidering av budgetar.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva budgetprocessen i ett affärsföretag och i en offentlig organisation och att i förekommande fall förklara skillnaderna mellan de två organisationernas budgetprocesser.

  Avgränsningar: Vi har enbart studerat organisationernas budgetprocesser för resultatbudgetar, och har därmed inte berört deras likviditetsbudgetar och de budgeterade balansräkningarna.

  Metod: Vi har valt att göra en praktikfallsstudie på ett affärsföretag och en offentlig organisation. De viktigaste informationskällorna har varit standardiserade intervjuer med nyckelpersoner i budgetprocesserna. Vi valde att studera Visma Spcs och äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun. Vi såg äldreomsorgen som en organisation i organisationen och vi tyckte därför att det var relevant att jämföra hela Visma Spcs i Växjö med drygt 200 anställda med just äldreomsorgen inom Tingsryds kommun som har cirka 280 anställda.

  Slutsatser: Väldigt många moment sker på liknande sätt i både Visma Spcs och äldreomsorgsenheten men det finns även flera skillnader. Budgetprocessen är längre och mer komplex i äldreomsorgsenheten på grund av kopplingen till kommunen som helhet. Där måste besluten följa en bestämd ordning och kommunen måste även följa flera lagar om budget och ekonomistyrning. Det fokuseras mest på intäkter i Visma Spcs budgetprocess eftersom deras mål som aktiebolag är maximal vinst till ägarna medan i äldreomsorgsenheten handlar det mer om kostnader, klara budget men samtidigt att ge bra kvalitet till vårdtagarna. Att det fokuseras mest på kostnader anser vi beror på att det är svårt att påverka intäkterna i form av skatter och statsbidrag men kommuner får inte heller driva vinstdrivande verksamhet. Budgetrevideringar sker oftare i äldreomsorgsenheten än i Visma Spcs och Visma Spcs årsbudget är uppdelad på månader vilket inte är fallet i kommunen.

  Förslag till fortsatt forskning: Deltagande observationer under hela budgetprocessen för att se hur skillnaderna är i praktiken. Detta beroende på att arkiven, dokumenten och de intervjuade personernas beskrivningar kan skilja sig åt mot hur det är i verkligheten. Se hur affärsföretag utan budgetering klarar sig i jämförelse med dem som budgeterar.

 • 753.
  Nilsson, Karolina
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Helgeson, Anne-Charlotte
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Revisionsbyråers signalvärde2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 754.
  Nilsson, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Differences and similarities in work absence behavior: - empirical evidence from micro data2005Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis consists of three self-contained essays about absenteeism.

  Essay I analyzes if the design of the insurance system affects work absence, i.e. the classic insurance problem of moral hazard. Several reforms of the sickness insurance system were implemented during the period 1991-1996. Using Negative binomial models with fixed effects, the analysis show that both workers and employers changed their behavior due to the reforms. We also find that the extent of moral hazard varies depending on work contract structures. The reforms reducing the compensation levels decreased workers’ absence, both the number of absent days and the number of absence spells. The reform in 1992, introducing sick pay paid by the employers, also decreased absence levels, which probably can be explained by changes in personnel policy such as increased use of monitoring and screening of workers.

  Essay II examines the background to gender differences in work absence. Women are found, as in many earlier studies, to have higher absence levels than men. Our analysis, using finite mixture models, reveals that there are a group of women, comprised of about 41% of the women in our sample, that have a high average demand of absence. Among men, the high demand group is smaller consisting of about 36% of the male sample. The absence behavior differs as much between groups within gender as it does between men and women. The access to panel data covering the period 1971-1991 enables an analysis of the increased gender gap over time. Our analysis shows that the increased gender gap can be attributed to changes in behavior rather than in observable characteristics.

  Essay III analyzes the difference in work absence between natives and immigrants. Immigrants are found to have higher absence than natives when measured as the number of absent days. For the number of absence spells, the pattern for immigrants and natives is about the same. The analysis, using panel data and count data models, show that natives and immigrants have different characteristics concerning family situation, work conditions and health. We also find that natives and immigrants respond differently to these characteristics. We find, for example, that the absence of natives and immigrants are differently related to both economic incentives and work environment. Finally, our analysis shows that differences in work conditions and work environment only can explain a minor part of the ethnic differences in absence during the 1980’s.

 • 755.
  Nilsson, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. NEK.
  Sjukfrånvaro bland invandrare i Sverige: Utvecklingen under perioden 1981-912006Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 12, nr 1, s. 17-26Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Invandrare har högre sjukfrånvaro än infödda svenskar och dessutom kan effekterna av sjukfrånvaron antas vara värre ur många aspekter. I artikeln studeras dessa skillnader i sjukfrånvaro. Dels analyseras vilka faktorer som generellt påverkar sjukfrånvaro, dels undersöks ifall vissa av dessa faktorer är vanligare förekommande hos invandrare eller om denna grupp reagerar annorlunda på dessa faktorer. Statistiska analyser används för att separera ut beteendeskillnader som kan hänföras till observerbara karaktäristika såsom ekonomiska incitament, hälsostatus, arbetsmiljö och familjeansvar. Resultaten visar att skillnaderna i sjukfrånvaro till viss del kan förklaras med hjälp av faktorer som arbetsmiljö och familjesituation. Dock visar analysen att det är en betydligt mindre andel av skillnaderna som kan förklaras med hjälp av de observerbara faktorerna än vad som framkommit i tidigare studier.

 • 756.
  Nilsson, Martin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Krav på leverantörer i byggbranschen: -en studie av hustillverkare för privatbostäder.2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Problembakgrund Inom byggsektorn är inte värdekedjor som begrepp så vanligt förekommande men det behövs studeras. Att välja leverantör är så mycket mer än att bara se till lägsta pris, det är en hel del andra faktorer inom leverasservice och leverantörssamarbete som spelar roll för en bra leverantörsrelation på lång eller kort sikt. Byggbranschen består av företag som bygger antingen enstycksproducerande eller prefabricerade hus i trä eller betong. En byggnad innehåller även tusentals olika produkter som ska levereras i rätt tid, i rätt kvantitet med rätt kvalitet. Detta tror vi gör att det kan ställas olika krav på leverantörerna beroende på hur tillverkarna väljer att producera sina hus.

  Syfte Att undersöka och beskriva vilka leverantörskrav som finns utifrån hustillverkarens perspektiv, samt att se om det finns några skillnader på leverantörskraven beroende på tillverkningsstrategi och materialslag.

  Metod Uppsatsen grundas i ett hermeneutiskt vetenskapligt synsätt med subjektiva bedömningar. Vårat angreppssätt är adduktion då denna bransch är relativt outforskad ur logistiskt perspektiv och därför förmodligen saknar vissa teorier. Då den data vi få ut genom intervjuer på företagen är svår att kvantifiera och eftersom det kan råda brist på teoretiskt stöd används en kvalitativ forskningsmetod.

  Teori Teorin bygger på tre områden: leverantörsval, leverantörssamarbete och leverantörskriterirer. Dessa områden anser vi täcker in de faktorer som kan påverka leverantörskraven.

  Resultat Alla företagen i studien har i stort sett samma krav på sina leverantörer. De avgörande faktorerna som bestämmer hur företagen förhåller sig till sina leverantörer tycks påverkas av i vilket material husstommarna byggs i. Leveransprecision och ett gott rykte till kunden, med flera valmöjligheter på insatsmaterial är viktiga faktorer för alla hustillverkare.

 • 757.
  Nilsson, Ola
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Skandaler: en drivkraft för utvecklingen av lagstadgad revision2009Ingår i: Från barkbröd till ciabatta: kreativitet och kontroll inom ekonomistyrning: en generationsväxlingsbok tillägnad Lars-Göran Aidemark, Göran Andersson, Torbjörn Bredenlöw och Tomas Prenkert / [ed] Karin Jonnergård och Rolf G. Larsson, Växjö: Växjö University Press , 2009, 1, s. 205-214Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 758.
  Nordmark, Jakob
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Stock returns and production growth in Sweden - is there a relationship?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate if real stock returns are related to real GDP growth for the case of Sweden between 1980 and 2008. By using correlation tests, the paper presents evidence that there is almost no correlation between current real stock returns and current real GDP growth. On the other hand, Granger causality tests show that stock returns are related to future production growth for the period 1980-2008. Stock returns therefore indicate real economic activity in the next quarter. Between 1980 and 1992, there is no evidence of Granger causality from stock returns to GDP growth. However, stock returns Granger-cause production growth between 1993 and 2008, which suggests that the market has become better at predicting future economic activity. The paper also documents that GDP growth does not indicate future stock returns.

 • 759.
  Nordmark, Sofia
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Ong, My
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Sandin, Markus
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Intellektuellt kapital - En detaljstudie av tre branschers frivilliga redovisning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns exempel på företag som är värderade till mångdubbelt högre än deras bokförda värde. Hur ska företag redovisa sina dolda värden, då redovisningsregler gör det omöjligt att visa detta på balansräkningen? Detta kan sägas vara ett problem för företag, särskilt de som har stora dolda tillgångar. En heltäckande redovisning kan visa en mer rättvisande bild av företaget och stärka dess rykte.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en bred beskrivning av företags IC-redovisning inom läkemedelsbranschen, bemannings/konsultbranschen och byggbranschen. Vår uppsats syftar till att visa vad för IC-information som framhävs och vilka delar av det intellektuella kapitalet som betonas av företag inom dessa branscher. Vi ämnar komma fram till om det finns ett mönster inom branscherna, skillnader mellan branscherna och om redovisningen följer ett mönster som kan förklaras av branschernas olikheter.

  Metod: En innehållsanalys av 12 företags frivilliga redovisning har genomförts. Vi har utformat en kategoriseringsmall efter genomgång av teori på området. Den består av tre huvudkategorier; externkapital, internkapital och humankapital, samt den fristående kategorin; forskning & utveckling. Dessa kategorier representeras av olika element, som varit utgångspunkt vid sökningen i PDF-filerna av årsredovisningarna.

  Resultat, slutsatser: IC-informationen är till stor del av allmän karaktär, men företagen visar även exempel på vad de gör för att tillgodose intressenternas behov. Det finns ett företag som sticker ut med en IC-redovisning som är detaljerad och den visar bland annat vilket värde som de anställda bidrar med. Syftet med redovisningen tycks för alla vara att få acceptans och gillande för sina ageranden, och inte nödvändigtvis att lyfta fram det dolda värdet. Vi har kommit fram till att redovisningen av det interna strukturkapitalet utgör en liten del av den totala intellektuella kapitalredovisningen. Det som läkemedelsföretagen och tjänsteföretagen betonar är externkapitalet, medan byggföretagen betonar humankapitalet mest.

  Förslag till fortsatt forskning: En annan intressant studie, som skulle kunna göras, är att undersöka om företag verkligen härmar varandra. För att uppnå detta behövs enligt oss en longitudinell undersökning.

   

 • 760.
  Nuñez, Ilich
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  A study of Wage dispersion: The Burdett-Mortensen Model applied to:Swedish white collar workers between 1973 and 19892009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This essay deals with wage dispersion, the Burdett-Mortensen model is applied to a set of data collected from the year 1973 – 1989. The Burdett-Mortensen model aims to explain the reasons for wage dispersion between similar able individuals. The purpose of this essay is to test the Burdett-Mortensen model accuracy in explaining wage dispersion between similar able people, by applying it to male supervisors in Sweden between 1973 and 1989. The results of this test are mixed, meaning that no clear judgment can be done to validate or reject the accuracy of the assumptions made by the authors of this model. These results leads to the conclusion that further more expansive test of this model is required to make such a judgement.

 • 761.
  Nygren, Dannijel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Kapidžić, Vildana
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  EMU: och dess påverkan på de finansiella marknaderna.2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 1999 bildade elva länder (Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike) en europeisk valutaunion, det som också kallas euroområdet. Grekland anslöt sig, som en tolfte och ny deltagare, i januari 2001. Även om Sverige, Danmark och Storbritannien inte deltar från start har det varit klart att EMU kommer få konsekvenser för olika sektorer.

  Frågorna som behandlats i detta arbete är följande:

  Har EMU haft en effekt på de finansiella marknaderna i de länder som är med i valutaunionen?

  Har Sveriges, Storbritanniens och Danmarks finansiella marknader förändrats på samma sätt som i de länder som är med i EMU, fast dessa länder står utanför?

  Syftet med detta arbete är att analysera de finansiella marknaderna, genom beräkningar av vissa kända finansiella variabler, i de länder som deltar i valutaunionen och tre länder som står utanför (Sverige, Danmark och Storbritannien). Detta för att se om de finansiella marknaderna har påverkats av EMU och hur de har påverkats i och med inträdet.

  De variabler som behandlats är; β-värdet, för att se om länderna går mot en gemensam marknadsrisk. Sharpe måttet, för att se om riskjusteringen (premie) över den riskfria räntan går mot samma nivå i länderna i och utanför valutaunionen. Korrelationen, för att se om länderna korrelerar med varandra, i och utanför EMU.

  Efter analyser av variablerna, med hjälp av regressioner och andra tester, har vi dragit en generell slutsats att EMU inte haft någon stor effekt på de finansiella marknaderna i EMU länderna och inte heller i de tre som står utanför EMU.

 • 762.
  Nygren, Dannijel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Svidén, Malin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Stenegärd, Helene
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Arbetgivare men inte arbetsledare: -En fallstudie av bemanningsbranschen2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den svenska arbetsmarknaden undergick mellan åren 1990-2000 en betydande förändring gällande anställningsstrukturen. Utvecklingen har gått från tillsvidareanställningar på heltid, till någon form av atypiskt arbete. Eftersom de anställda är den resurs, som utgör bemanningsföretagens kärnkompetens, är styrningen av denna en kritisk faktor för att nå framgång. Problemdiskussion: En anställning hos ett bemanningsföretag innebär en triangulär relation mellan bemanningsföretaget, kundföretaget och konsulten. Med utgångspunkt i den speciella tjänst bemanningsföretag erbjuder samt de arbetsförhållanden deras konsulter ställs inför, är deras motivation och prestation av yttersta vikt för företagets lönsamhet. Hur bemanningsföretag styr sin verksamhet med fokus på humankapitalet är ett intressant område eftersom det fordrar mer undersökningar då det är relativt outforskat. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur bemanningsföretag styr och motiverar sina konsulter att prestera. Slutsats: Via kärnfaktorerna styr bemanningsföretag konsulterna i riktning mot företagens mål. Med andra ord är styrningen en ständigt pågående process där alla faktorerna, kärnfaktorerna, men även bifaktorn, samverkar och är beroende av varandra. Rekryteringen finner kompetent personal som sedan motiveras med lön, förmåner och förbättringsförslag. Detta leder till en motiverad personal. Är personalen motiverad ökar nöjdheten på arbetsplatsen och en ökad nöjdhet leder i sin tur till en prestation som i slutändan ger ett resultat. Efter ett resultat börjar rotationen om på nytt.

 • 763.
  Nyrell, Lina
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Björkman, Jimmie
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Petersson, Lovisa
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Formulation Of Marketing Strategy In India: Application of the Global Strategy Formulation Model2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  As a part of the strategic planning process a company has to formulate a marketing strategy before entering a new market. For global marketers, formulation of a global marketing strategy is of big importance since it contributes benefits, including raising the efficacy of new-products launches, cost reduction and improving product quality and market share performance. India is a fast growing subcontinent and it is predicted to be among the top five economies in the world by the year 2025. The driving force in the Indian economy is the growing number of people from the middle class, which currently consists of over 300 million Indians. They are consuming progressively more western brands and more and more foreign companies are establishing in the country.

  The purpose of this thesis is to get a better understanding of the Indian market in order to formulate a strategy for this market. The thesis aim to identify how a business to business company, with baby products aimed for the upper class segment, should formulate their marketing strategy. To be able to answer our research question we have conducted a number of qualitative interviews, including a focus group interview with potential Indian consumers. The result of our interviews, empirical data along with our collected theory shows that the Indian market is fragmented and diverse. This thesis tells us that a company offering exclusive products should focus on consumers living in urban areas of India. A company should considerate on important aspects when formulating a marketing strategy for the Indian market: Assessment and adjustment of core strategy (choice of competitive strategy), formulation of a global strategy (choice of competitive strategy, choice of segment, marketing in India, the purchase process, culture) and development of global marketing program (degree of standardization).

 • 764.
  Ohlson, Mikael
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Essays on Immigrants and Institutional Change in Sweden2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis consists of three self-contained essays about immigrants’ experiences in Sweden. They all focus on the interaction between institutional settings and effects on immigrants’ economic conditions. Essay I examines the effects of changed eligibility rules for disability pension in the 1979 Swedish pension reform on immigrant retirement behavior. The reform made disability pension in the form of basic pension available to a wider group of immigrants. Before the pension reform, the eligibility for a basic pension for foreign citizens living in Sweden was dependent on bilateral and multilateral agreements on social security between Sweden and other countries. Thus, immigrants who were not covered by any of these agreements had no access to a basic pension before the reform. Through the reform, all foreign citizens residing in Sweden were made eligible for a basic pension after a short qualification period. The results indicate a substantial impact on the retirement rate with disability pension on the immigrant group that was made eligible for a basic pension by the reform. These findings confirm previous research showing that the size of the benefit levels in the pension system affects early retirement behavior. Essay II analyzes the impact of the Swedish taxi and bus deregulations on the differences in labor earnings between Swedish born and foreign born workers in these sectors. The changes in the gap in labor earnings that are due to the deregulation are estimated. The results show that there was no significant decrease in the differences in labor earnings between Swedish born and foreign born workers in the bus sector as a result of the 1989 deregulation. As regards the taxi sector, the results show that, before the deregulation, there were only small differences in labor earnings between Swedish born and foreign born workers. After the deregulation, the real labor earnings of foreign born workers decreased substantially more than those of Swedish born workers. However, there was a larger increase in the inflow of foreign born workers than of Swedish born workers into the taxi sector after the deregulation, which may have changed the composition of immigrant workers in this sector. Essay III investigates the impact of becoming a Swedish citizen on annual labor earnings. The study finds a positive impact of naturalization on labor earnings, in particular for immigrants originating from Africa and Asia, an effect than cannot only be attributed to selection into citizenship. A clear trend of increasing labor earnings during the years before becoming a Swedish citizen is found. This trend also continued during the years after citizenship acquisition. The study also suggests that the effects of naturalization on labor earnings are larger for men than for women, and larger for individuals with very low income.

 • 765.
  Ohlson, Mikael
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Nationalekonomi och Statistik.
  Minskar avregleringar diskriminering av utrikes födda?: En empirisk undersökning av avregleringen av länstrafiken2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 766.
  Ohlson, Mikael
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Pension Eligibility and Retirement Behavior: Did the 1979 Swedish pension reform affect immigrant retirement behavior?2004Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We examine the effects of changed eligibility rules to disability pension by the 1979 Swedish pension reform on immigrant retirement behavior. The reform made disability pension in the form of basic pension available to a wider group of immigrants. By using the LINDA database in a “difference-in-difference” model we estimate the effects of the reform on the probability of retirement in the age group 40-64. We find a positive impact of the reform on immigrant retirement behavior among women. Our results also indicate that naturalization may have been a way to get access to disability pension for those who, before the reform, had no legal right to basic pension.

 • 767.
  Ohlsson, Lone
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Olofsson, Carl
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Cronholm, Lars
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Redovisning i småföretag: tvång eller verktyg?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 768.
  Ohlsson, Martina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Positiv särbehandling: Diskriminering eller en nödvändighet för att utjämna den könssegregerade arbetsmarknaden?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ett väl diskuterat begrepp på den svenska arbetsmarknaden är positiv särbehandling. De frågor som diskuteras är exempelvis om positiv särbehandling som metod kan rättfärdigas för att uppnå en mer jämställd arbetsmarknad eller om positiv särbehandling också är diskriminering. Positiv särbehandling är reglerat i nationell såväl som EG-rättslig lagstiftning. I svensk rätt återfinns bestämmelserna om positiv särbehandling i Diskrimineringslag (2008:567) och i gemenskapsrätten finner man reglerna kring positiv särbehandling i artikel 141.4 EGfördraget samt i likabehandlingsdirektivet. Poängteras bör att regleringen endast tillåterpositiv särbehandling pga. kön. Då positiv särbehandling inte är definierat i lag och då det inte heller finns en definition som alla är överens om har EG-domstolen också fastställt vissa principer. Positiv särbehandling är endast tillåten vid lika, eller nästa likvärdiga, meriter. Kön får alltså inte automatiskt eller ovillkorligt ge det underrepresenterade könet företräde utan en objektiv bedömning av desökandes meriter och personliga förhållanden måste beaktas. Syftet med följande rättsvetenskapliga arbete är i huvudsak att undersöka vilka rättsregler som är gällande med avseende på positiv särbehandling pga. kön. Vidare vill jag försöka finna svar på när reglerna är tillåtna, varför vi har denna undantagsregel och slutligen vilka argumenten för och mot positiv särbehandling är. För att kunna genomföra undersökningen använder jagmig av en rättsdogmatisk metod vilket innebär att jag utgår från befintliga rättskällor för att försöka fastställa vilka rättsregler som existerar och på vilka områden de är tillämpliga. Då kvinnor och män inte har samma möjligheter på arbetsmarknaden har jag kommit till insikten att någon typ av åtgärder krävs för nå en mer rättvis fördelning mellan kvinnor och män. Frågan är dock om positiv särbehandling är rätt metod för att uppnå målet.

 • 769.
  Olaison, Lena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO (Ledning, Entreprenörskap och Organisering).
  The Moment of Truth: Reconstructing Entrepreneurship and Social Capital in the Eye of the Storm2007Ingår i: Review of Social Economy, ISSN 0034-6764, Vol. LXV, nr No. 1, s. 55-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 770.
  Olovsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Return Migration from Sweden to Bosnia and Herzegovina: A Study of the Refugees who Arrived in 1993 and 19942007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This study analyzes the determinants of return migration from Sweden to Bosnia and Herzegovina, and outmigration to third country during the time period 1994-2003. The study is limited to the refugees who arrived to Sweden 1993-1994. One important aim is also to find out to what extent the propensity of return migration is affected by integration and participation in the Swedish labor market.

  There is a larger fraction of the refugees from Bosnia and Herzegovina who return than migrate to a third country. The results show that a higher education is affecting the return migration decision positively, but not the migration to another country. Since the social protection system in Bosnia and Herzegovina is partially undeveloped, only those with a well paid job or wealthy relatives can afford any mishaps. Highly educated individuals are expected to have these economical prerequisites. Being employed in Sweden or receiving social benefits there, give negative marginal effects on the probability of emigration. Therefore, the position on the Swedish labor market has importance for an emigration decision. Being married or having children decreases the probability of emigration. However, the family status effects are stronger for outmigration to a third country. Further, it is more likely for a family to return than emigrate to a third country. It is also more likely for women to return, while there is a larger fraction of men that migrate to a third country. Summarizing the most important findings, the probability of outmigration is strongly reduced by the level of integration.

  This is not only an analysis of individual micro data. The political and economic differences between home country and source country are also compared. Pull-factors seem to dominate return migration since Sweden has a more stabilized economic and political situation. However, the refugees must have strong economic prerequisites or wealthy relatives to support them, in order to realize a return migration decision. A large fraction of the refugees who wish to return do not have the possibilities to realize their return intentions. They consider themselves as temporary migrants, but have involuntary become permanent migrants in Sweden.

 • 771.
  Olsson, Emilie
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Consultancy Services: Marketing Strategies for Intangible Services2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den traditionella marknadsföringen med sin marknadsmix har länge varit den dominerande marknadsstrategin där fokus har vilat på att placera produkten på bästa plats och till ett så förmånligt pris som möjligt. När det rör sig om tjänster finns inte samma möjligheter; företagen måste ta till sig nya markandföringsmetoder för att på bästa sätt marknadsföra sina tjänster. Är tjänsterna dessutom ”osynliga”, måste konsulten skapa ett löfte och kunden måste känna förtroende. Ömsesidiga relationer blir då av högsta vikt, och fokus läggs istället på kundens behov snarare än på företagets egenintressen.

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur managementkonsulter effektivast marknadsför och säljer sina tjänster. Vidare var syftet att se hur stora konsultbolag skiljer sig mot små. Teorier inom traditionell- respektive relationsmarknadsföring användes för att få en djupare inblick kring ämnet. Inledningsvis intervjuades 4 konsulter för att kunna konstruera en enkät som senare skickades ut till 25 olika konsultbolag. Resultaten analyserades sedan för att få fram vilka marknadsföringsmetoder som var de mest frekvent använda och vilka faktorer som påverkade valet av metod. Likaså studerades och analyserades likheter och skillnader mellan stora och små företag.

  Forskningsnivån inom ämnet är inte markant utbrett, och tanken var därför att testa teorierna och eventuellt bekräfta eller opponera dem. Resultaten från studien visade sig stämma hyfsat bra med teorierna. Slutsatserna är att ju mindre produktifierade tjänsterna är desto mer relationsbaserad marknadsföring bör tillämpas. De företag som endast arbetade med lösningsbaserade konsulttjänster tenderade att lägga mycket tid på att involvera kunden i processen. Dessa konsultbolag ansåg att rekommendationer och referenser var det mest effektiva sätten att nå nya kunder samt fortsätta med nuvarande. Traditionella marknadsföringsaktiviteter användes till en mycket mindre grad, och ansågs vara tidskrävande och ineffektivt. Skillnaderna mellan stora och små konsultbolag var färre än likheterna. Ett svar på detta kan vara att konsultbolag konkurrerar på ett annorlunda men mer jämlikt sätt än företag som säljer produkter. Det är inte det största, och det mesta kända konsultbolaget som blir starkaste konkurrenten, utan det är de som skapar bäst förtroende hos kunden. På så sätt spelar företagets storlek mindre roll, och valet av marknadsstrategi påverkas ej.

 • 772.
  Olsson, Emilie
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Green, Lina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Leadership effectiveness: The view from four countries2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  - Summary -

  - Is it possible to find an ideal leader that would be perceived as effective in four different countries? -

  - What characteristics would this ideal leader have if taking the cultures and the countries’ different perspectives of effective leadership into consideration? -

  The purpose with this thesis is to find an ideal leader that would be perceived as effective in four countries; Sweden, Great Britain, France and Germany. Due to the globalization of today it is not enough to be perceived as effective in one company or by one nation. An effective manager must have skills that are perceived as effective by many different people, despite cultural differences.

  In order to find characteristics for this ideal leader our focus have been on finding similarities within the four countries and to determine what effectiveness means in each country. A questionnaire containing 41 questions about leadership effectiveness was formed and sent out to approximately 200-300 employees within the private sector in each country, whereas they needed to answer the questions with their current manager in mind. The result of this was 58 respondents from Sweden, 35 from Great Britain, 53 from France and 77 from Germany. To be able to develop this questionnaire and include as many aspects of leadership effectiveness as possible, three theories about leadership effectiveness were used as a ground base. A fourth theory represents cultural dimensions and thereby characteristics of the four countries, together with a general description of the stereotypical characteristic in each country. When the answers from the questionnaire were compiled, the theory and the descriptions concerning the cultural aspects were used as a comparison to the answers in order to get as legitimate facts as possible about the characteristics from each country.

  The analysis mainly focus on correlations between certain questions, as this provide us with a better understanding of what aspects are important in relation to whether the manager is perceived as effective or not. The last question in the questionnaire, Q 41 if the manager is perceived as effective by others in the organization, has been seen as the most important question in relation to our topic and therefore it has been correlated with the rest of the questions (except for one question). The questions have been placed in different categories depending on what aspects they concern, and also in relation to what similarities the questions have, and this resulted in 13 indicators. Another group was added, which contained of three questions that did not fit anywhere in the 13 indicators. These indicators includes, among other things, charisma, structuring, communication skills, participation etc. In order to understand what aspects that were important in each country, correlations between Q 41 and the indicators where made and thereby a clearer picture appeared to us, about what characteristics the ideal leader should have.

  After analyzing back and forth, three aspects/indicators were concluded to be the most important for a leader to be perceived as effective in all the four countries. These aspects concern the human aspect as well as concern for task, and an ability to lead the followers in a way that make them perform their best. The final characteristics that our ideal leader must have, among others, is to lead by setting an example, be optimistic, create team spirit and communicate information in an understandable way. We believe this information and the results from this thesis will provide us with useful and valuable knowledge in our future working life. However, the journey has been though and we have met several set-backs on the route. The hardest thing has been to get in contact with companies in the different countries and even harder to get the employees to answer our questionnaire. Still, we consider that the amount of respondents from each country have been enough to regard our results as valid.

  - An ideal leader must, in order to be perceived as effective in the four different countries, be charismatic, have good communications skills, and put emphasis on team building among her or his employees. -

 • 773.
  Olsson, Helen
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Sengoltz, Marika
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Intern kontroll: vad ligger bakom de skilda uppfattningarna?2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bolagsstyrning växte fram i USA under 1800-talet i samband med att bolag blev allt större och aktieägarantalet växte. Genom att ägare och företagsledning blev skilda fanns det en risk att intressekonflikter uppstod mellan ägare och ledning. Innebörden av god bolagsstyrning är att företagen främst ser till ägarnas intressen, vilket främjar allmänhetens förtroende för företag och kapitalmarknaden. För att öka allmänhetens förtroende för svenska näringslivet tillsatte svenska staten en förtroendekommission som utarbetade Svensk kod för bolagsstyrning år 2005. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för bolagets interna kontroll och skall fortlöpande utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Årligen skall styrelsen avlägga en rapport gällande hur den interna kontrollen är strukturerad. Intern kontroll främjar effektivitet, minskar risken för tillgångsförluster och hjälper till att försäkra tillförlitligheten av finansiella ställningstaganden samt överensstämmer med lagar och regleringar

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera olikheter beträffande hur företagsledning och styrelse i börsnoterade bolag uppfattar begreppet intern kontroll samt vilken vikt de lägger vid de olika komponenterna som ingår i begreppet. Vidare syftar studien till att klargöra vilken av agentteorin respektive sociala institutionella teorin som är den rimligaste förklaringen till fenomenet.

  Metod: Uppsatsen bygger på två propositioner som vi försöker besvara genom en kvalitativ studie. Det empiriska materialet består av semi-strukturerade intervjuer som utförts i fem börsnoterade företag. Inom varje företag har en representant från styrelsen respektive företagsledningen besvarat samma frågor. Vidare använder vi oss av två referensfall där endast företagsledningen finns representerade.

  Slutsatser: Företagsledning och styrelse har relativt lika uppfattning inom företagen, vilket tyder på att inget problem egentligen existerar på företagsnivå. Dock sträcker sig inte likheten mellan de olika företagen, vilket kan förklaras av att begreppet är väldigt stort och brett. Intern kontroll är således företagsspecifik och problemet verkar ligga hos akademiker och normbildare. I samtliga fall skiljer sig dock företagsledning och styrelse gällande vilken komponent som läggs störst vikt vid. Vidare kan det urskiljas att COSO-modellen indirekt tillämpas i samtliga respondentföretag då de mest frekvent använda orden utgör grundstenar i modellen, dock i olika utsträckning.

 • 774.
  Palm, Frida
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Regler för turordning: En komparativ studie mellan Sverige och Danmark2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna uppsats är att jämföra svensk och dansk turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I första hand kartlägger jag hur länderna reglerar turordning. Därefter undersöker jag vilken funktion reglerna kring turordning fyller för arbetstagare i Sverige respektive Danmark. Vidare undersöker jag i vilken utsträckning reglerna kring turordningen fyller samma funktion i Danmark som i Sverige? Vilket skydd ger det arbetstagaren?

   

  Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod för att kartlägga ländernas regler för turordning. Komparativ metod har sedan använts vid jämförandet mellan länderna. Vidare har jag använt mig av Anna Christensens teori om det normativa grundmönstret för att lättare förstå och kunna dra slutsatser av vilken funktion regler om turordning i Sverige och Danmark fyller för arbetstagaren.

   

  I Sverige styrs reglerna om turordning till stor del av det normativa grundmönstret, skydd för etablerad position. Genom arbetsgivarens ledningsrätt att själv avgöra när och var det råder arbetsbrist samt vissa inskränkningar i turordningsreglerna dras de svenska turordningsreglerna även något åt det normativa grundmönstret, det marknadsfunktionella mönstret. I Danmark styrs reglerna för turordning i störst utsträckning av det marknadsfunktionella mönstret.

   

  Turordningsreglerna i Sverige ger skydd för arbetstagare med lång anställningstid i relation till arbetstagare med kortare anställningstid. I Danmark får turordningsreglerna ingen funktion för arbetstagarna förrän de uppnår en lång anciennitet (anställningstid). Innan dess har arbetsgivaren ledningsrätten att avgöra när och var det råder arbetsbrist. Denne får då avgöra vilken eller vilka arbetstagare som ska bli uppsagda, utan någon större hänsyn till objektiva kriterier som anciennitet.

 • 775. Palme, Joakim
  et al.
  Lindh, Thomas
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Nationalekonomi och statistik.
  Sustainable Policies in an Ageing Europe. A human capital response2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 776.
  Palmqvist, Sofie
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Marcus, Emmelie
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Fjordgren, Erik
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Imoprtant Factors Behind Country Choice: - where to invest? -2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Master Thesis, School of Management and Economics, Växjö University.

  FE3014 - International Marketing Strategy, spring 2008.

  Title: Important Factors Behind Country Choice - Where to invest?

  Keywords: FDI, choice of country, market entry, factors behind country choice.

  Background: The competition between countries is fierce to attract foreign direct investment, different countries offer different actitivities and factors influencing foreign companies. Simoultaniously, companies have to take active part in their choice of host country for their investments.

  Purpose: To examine foreign companies established in Sweden and their external environment and determine important factors when deciding in what country to invest in.

  Objective: To give recommendations to Sweden and concerned parties regarding what factors they should highlight to attract foreign direct investment.

  Theoretical framework: Scientific research appoints different factors behind an investor’s choice of country. When a company operates on the international market they are depended on serveral variables and factors connected to the company’s internal operations and their external environment. The decsion is critical and many factors have to be considered to find the optimal country to enter.

  Methodology: We have used qualitative casestudies involving six foreign companies established in Sweden. Face-to-face together with email interviews, and additional secondary information have been practised to evaluate contemporay theories, to understand what factors are most important.

  Conclusion: From the eleven most freqeuently discussed factors in theory we found that six of them can be identified as important, whereas investors should evaluate these factors with great consciousness.

 • 777.
  Palmér, Marianne
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet: 11 § MBL i teori och praktik2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Enligt 11 § MBL är arbetsgivaren skyldig att på eget initiativ kalla till förhandling innan han/hon fattar beslut i frågor som utgör viktigare förändring av hans/hennes verksamhet eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagarna. Denna primära förhandlingsskyldighet gäller endast mot de kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationerna.

  Syftet med uppsatsen är dels att belysa den här primära förhandlingsskyldigheten och dels beskriva hur den kan tillämpas i praktiken. Frågeställningarna som behandlas är därför följande: Kan arbetsgivaren identifiera de frågor som hör hemma i 11 § MBL? Förhandlar arbetsgivaren enligt 11 § MBL? Finns det andra sätt att komma överens än genom förhandling? Är förhandlingsskyldigheten en nackdel eller är det en fördel att MBL finns för relationerna mellan parterna på arbetsmarknaden? För att kunna besvara dessa frågor ges först en teoretisk inblick i 11 § MBL medan en undersökning vidtogs på ett företag i syfte att studera den praktiska tillämpningen av nämnda lagrum.

  På företaget där undersökningen ägde rum har tillämpningen av arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL anpassats till verksamheten genom ett Utvecklingsavtal. Företaget ifråga har stående möten en gång i veckan där personalchefen, en personalkonsult och de fyra kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationerna är närvarande. På dessa mötens agenda står företagets verksamhets- och bemanningsfrågor. Syftet med 11 § MBL är att parterna ska verka för att nå gemensamma beslut och där tycker jag att det aktuella företaget har uppvisat ett väl fungerande arbetssätt.

 • 778.
  Paulsson, Sanna
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Lindgren, Linda
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Retention: An explanatory study of Swedish employees in the financial sector regarding leadership style, remuneration and elements towards job satisfaction2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Introduction: Companies today are forced to function in a world full of change and complexity, and it is more important than ever to have the right employees in order to survive the surrounding competition. It is a fact that a too high turnover rate affects companies in a negative way and retention strategies should therefore be high on the agenda. When looking at this problem area we found that there may be actions and tools that companies could use to come to terms with this problem. Research told us that leadership, remuneration and elements like participation, feedback, autonomy, fairness, responsibility, development and work-atmosphere is important for job satisfaction and retention.

  Object: The main objective is to increase the understanding regarding employee’s retention in relation to leadership style, remuneration and elements such as participation, feedback, autonomy, fairness, responsibility, development and work-atmosphere in the Swedish financial sector.

  Method: We wanted to investigate how employee of the Swedish financial sector prefers to be retained, and how they consider and react to the chosen areas. The survey has a quantitative approach with a web based questionnaire and includes 129 respondents from banks, insurance and finance companies. The theoretical framework includes leadership and leadership style, financial as well as non-financial remuneration and research done in later years regarding participation, feedback, autonomy, fairness, responsibility, development and work-atmosphere connected to retention.

  Conclusion: The result shows that regarding leadership the respondents prefer leadership based on relations were they feel appreciation. Both appreciations from the closest manager as well as the company management influences employee job satisfaction in a positive way. More money was the most common reason for wanting to change jobs, and when asking how the remuneration system should be designed, base pay with additional bonus and benefits were preferred. But also non financial factors such as participation, feedback, autonomy, fairness, responsibility, development and work-atmosphere must be taken in consideration to satisfy since they seem to increase employees’ willingness to stay in the company.

 • 779.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  Application of the PSE model for market entry: Ericsson enters the US market2008Ingår i: Business Strategy Series, ISSN 1751-5637, Vol. 9, nr 4, s. 168-175Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The PSE model is presented and illustrated by Ericsson’s entry into the mobile systems market in the USA. Advices on application of the model are presented. The case shows key lessons in entering an international market.

 • 780.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Barriers to entry and market strategy: a literature review and a proposed model2009Ingår i: European Business Review, ISSN 0955-534X, E-ISSN 1758-7107, Vol. 21, nr 1, s. 64-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – To review previous research and to propose a model for the impact of barriers to entry on the market strategy of an entrant firm, where product/market scope and product differentiation are central strategy components. Questions: What is the impact of barriers on market strategies of entrants? Are early and late entrants affected in different ways?

  Design/methodology/approachA model and propositions are developed based on a review of previous research. The model applies the contingency perspective and company cases exemplify the model.

  Findings – It is proposed that a firm that enters a market late and faces extensive barriers would choose a broader product/market scope and differentiate its products to a larger extent than an early entrant. It is also proposed that incumbents’ market strategies indirectly affect the market strategy of an entrant firm as incumbents’ market strategies interact with barriers, and the effects are due to entry timing.

  Implications – The study contributes theoretically as it extends current knowledge of the impact of barriers to entry on strategy. Management of entrant firms are advised to strive for a fit between barriers and market strategy and consider the propositions.

  Originality/value – The model and the propositions concern barrier effects on two key components of the market strategy of an entrant firm: product/market scope and product differentiation. Another important value is that the model accounts for interactions between incumbent strategies and barriers to entry, and effects on the market strategy of an entrant firm.

 • 781.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Business relatedness and performance: a study of managerial perceptions2006Ingår i: Strategic Management Journal, Vol. 27, s. 265-282Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Understanding of business relatedness and performance effects is the foundation of any diversification decision, but we have limited knowledge of how managers consider relatedness. This study identified relatedness classes and performance effects using perceptual survey data from top industrial executives. Four classes with significant variable differences were found: high-, technology-, customer-, and low relatedness. Technology-relatedness had a strong positive performance effect and high relatedness had a negative effect. The findings confirm that perceptions are multidimensional, but may include 5 key factors rather than the previously identified attribute categories of product-markets, resources, and value chains. Contributions to diversification literature are discussed.

 • 782.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Business Relatedness in International Settings: Performance Effects in Two Customer Contexts2007Ingår i: Proceedings of The Annual Meeting of The Academy of Management, Philadelphia, USA, 3-8 August, 2007., Academy of Management, USA , 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relatedness between foreign business units and the core business unit of the parent firm is an underlying issue in the process of integration and local responsiveness going on in any international industrial firm. In this process, the character of customer needs is an important indicator of the demand for integration/local responsiveness. This study contributes to the development of the business relatedness concept by exploring the performance impact of degrees of relatedness in two international customer contexts: foreign business units delivering to original equipment manufacturers (OEMs), and units delivering to end-user firms. The study focuses on the impact of product, market, skills and branding relatedness on foreign performance. Perceptual data from 191 units of Swedish firms in Germany, the UK, and the US were used to test hypotheses. The findings show that relatedness between the foreign business unit and the core unit of the parent firm is associated with negative foreign performance. Market relatedness and skills relatedness mean low performance in both customer contexts. Branding relatedness has negative effects in the OEM context, while product relatedness has negative effects in the end-user firm context. The findings implicate that we need to pay attention to the significance of low relatedness and the customer context in international settings in developing the relatedness concept.

 • 783.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Business relatedness measurements: state-of-the-art and a proposal2006Ingår i: European Business Review, ISSN 0955-534x, Vol. 18, nr 5, s. 350-363Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to extend our understanding of business relatedness, a concept that is central to diversification issues. These questions are put forward: What characterizes existing types of measurements of business relatedness? What are the weaknesses of these types? What would be the features of a model for measurement of business relatedness?

  As relatedness concerns specific business attributes, common attributes used in measurements are presented. A review of previous studies on types of measurements of business relatedness (codes or indices, researcher assessments and managerial perceptions) is followed by a discussion on correlations between perceptual and objective measurements.

  The review shows that application of SIC codes/ and researcher assessments suffer from weak content validity of the measurements, and underestimation of the multidimensionality of the construct. Use of managerial perceptions needs to address the uncertainty inherent in managerial self-assessments; previous research has found a major divergence between perceptual and objective measurements.

  A model is proposed for the measurement of business relatedness using perceptual data. It is stressed that the context of the comparisons (i.e., reason for comparison and units to be compared) has a major influence on the outcomes. Business attributes to be subjectively compared by managers are those that have been singled out as important for financial performance.

 • 784.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Business scope and competitive differentiation: a study of strategy consistency2006Ingår i: Strategic Change: Business scope and competitive differentiation, Vol. 15, nr 7-8, s. 319-330Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Obstacles to strategy implementation and change are often due to limited consistency between the choices that a firm has to make regarding business scope and differentiation.

  The purpose of this paper is to identify relationships between business scope and competitive differentiation in industrial firms. It reports on managerial perceptions within a sample of business units of Swedish manufacturing firms in Germany, the United Kingdom and the United States.

  The study found that standardised products offered to just a few market segments are associated with an emphasis on product differentiation but that this strategy causes negative performance effects. In contrast, penetration of many segments is associated with customer flexibility attributes, yielding positive results.

  The study contributes to our understanding of strategy consistency by establishing associations between business scope and competitive differentiation. Management advice is presented.

 • 785.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  Customer access and competitive certainty: Performance effects in Swedish foreign subsidiaries2008Ingår i: Strategic Change, ISSN 1086-1718, E-ISSN 1099-1697, Vol. 17, nr 5-6, s. 179-192Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article extends our understanding of performance effects of expansion barriers in different strategy contexts relevant to industrial firms. Effects of perceived obstacles to customer access are studied, and competitive certainty is acknowledged since barriers to a large extent originate from business strategies of competitors. The study explores patterns using data from subsidiaries of Swedish manufacturing firms in Germany, the United Kingdom, and the United States. For units with a narrow product/market scope, the direct performance effects of customer access obstacles and competitive certainty are negative. On the other hand, in the narrow context competitive certainty moderates the relationship between customer access obstacles and performance, and this implicates a positive effect. There are no significant effects in the context of a broad product/market scope. Performance effects of barriers are, thus, more complicated than previously thought, and we need to pay attention to perceived competitive certainty and the strategy context.

 • 786.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Customer access, competitive certainty and interactions: performance effects in two strategy contexts2007Ingår i: The 3rd Annual Copenhagen Conference on Strategic Management, 2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper focuses on performance effects of expansion barriers in different strategy contexts of industrial firms. Effects of obstacles to customer access, and competitor certainty are studied. The study explores patterns using perceptual data from subsidiaries of Swedish manufacturing firms in Germany, the UK, and the USA. For units with a narrow product/market scope, the direct performance effects of customer access obstacles and competitive certainty are negative. On the contrary, in this context competitive certainty moderates the relationship between customer access obstacles and performance, and this implicates a positive effect. There are no significant effects in the context of broad product/market scopes. Performance effects of barriers are more complicated than previously thought, and we need to consider perceived competitive certainty and the strategy context.

 • 787.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Entreprenörens strategiska dilemman2007Ingår i: Den lekande farbrorn, 2007, s. 63-67Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Genom att tillämpa modellen för strategiska tillstånd kan entreprenören öka medvetandet om marknadsrisker och klargöra optimala strategier för företaget. Entreprenören kan därmed hantera sina strategiska dilemman: standardisering eller kundanpassning och få eller många marknadssegment.

 • 788.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  ENTRY BARRIERS, COMPETITORS’ STRATEGIES AND INTERACTIONS: IMPACTS ON FOREIGN MARKET ENTRY2008Ingår i: Proceedings of the 50th Annual Conference of Academy of International Business, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reviews previous research and proposes a contingency-based model for the impact of barriers to entry on strategy for foreign market entry, where product/market scope and product differentiation are central strategy components. The questions are: What are the impact of barriers on entry strategies? Are early and late entrants affected in different ways? First, it is proposed that exogenous and endogenous barriers to foreign entry are mutually reinforcing. Second, a firm that enters a foreign market late and faces extensive barriers would choose a broader product/market scope and differentiate its products to a larger extent than an early entrant. Finally, it is proposed that incumbents’ market strategies indirectly affect the entry strategy of an entrant firm as incumbents’ market strategies interact with barriers, and the effects are due to entry timing. The study contributes theoretically as it extends our knowledge of the strategy impact of barriers to entry. Management of entrant firms are advised to strive for a fit between barriers and foreign entry strategy and pay attention to the proposals put forward in this paper.

 • 789.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  International business establishments and local competition: a three-country study of performance effects2006Ingår i: Proceedings of The 26th Annual International Conference of The Strategic Management Society, Vienna, Austria, 29 October-1 November, 2006., 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article extends our understanding of performance effects of expansion barriers in different strategy contexts relevant to industrial firms. Effects of perceived obstacles to customer access are studied, and competitive certainty is acknowledged since barriers to a large extent originate from business strategies of competitors. The study explores patterns using data from subsidiaries of Swedish manufacturing firms in Germany, the United Kingdom, and the United States. For units with a narrow product/market scope, the direct performance effects of customer access obstacles and competitive certainty are negative. On the other hand, in the narrow context competitive certainty moderates the relationship between customer access obstacles and performance, and this implicates a positive effect. There are no significant effects in the context of a broad product/market scope. Performance effects of barriers are, thus, more complicated than previously thought, and we need to pay attention to perceived competitive certainty and the strategy context.

 • 790.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  International diversification and subsidiary performance: impacts of business relatedness and market experience2009Ingår i: Proceedings of The 51th Annual Conference of the Academy of International Business, Academy of International Business , 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to improve the existing knowledge of international strategy antecedents of foreign subsidiary performance.

  Design/methodology/approach – Hypotheses are developed regarding the impact of perceived relatedness between the foreign subsidiary and the parent firm’s core business unit, and the moderating effect of the subsidiary’s business strategy. In order to test the hypotheses, the study uses survey data from Europe (Germany and the United Kingdom), and the USA, and the subsidiaries belong to Swedish manufacturing firms.

  Findings – Perceived relatedness regarding intangible resources affects foreign subsidiary performance positively. Competitive differentiation and market knowledge of a foreign subsidiary reinforce the performance impact of the perceived relatedness.

  Limitations/implications – A foreign subsidiary’s relatedness to the core business unit of its parent firm determines the subsidiary’s ability to assimilate the parent firm’s core competencies. The relatedness represents a synergy potential that is realized by the subsidiary’s core competence exploitation and economies of learning.

  Originality/value – The study extends current knowledge of international strategy antecedents of foreign subsidiary performance as the study applies the perceptual approach to relatedness and acknowledges the impact of foreign subsidiary strategy.

 • 791.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  International Strategy: Methods for Competitiveness2008Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  More intensive international competition allows for greater market par-ticipation of domestic and foreign firms. Changes affect involved firms’ competitiveness, no matter how the firm assesses the competitive envi-ronment, or what international strategy the firm seeks to implement. This book identifies strategy drivers of successful foreign establishments and presents methods for competitiveness. The book provides:

  • An international strategy model, including the competitive envi-ronment, international strategy, international strategy implemen-tation, and international competitiveness.

  • Firm cases of international strategies such as development of Ericsson’s international strategy, strategy issues of suppliers to Audi and Mercedes, and strategy issues of suppliers to the US automotive market.

  • Studies of establishments of Swedish industrial firms in Ger-many, the United Kingdom, and the USA.

  • Applications of the PSE model for market entry, and the Strategic States model for competitive strategy in a market, and advices regarding application of methods for competitiveness.

 • 792.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  Knowledge of competition-based entry barriers: effects on market strategy2008Ingår i: Proceedings of The 28th Annual International Conference of The Strategic Management Society, Strategic Management Society, USA , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although research on competition-based entry barriers has been popular, we still need to understand perceptions of barriers, effects on market strategy and accompanying knowledge processes. This paper suggests a model for knowledge of barriers and effects on entrant firm strategy. The model and its propositions rely on the contingency perspective, and company cases illustrate the model. It is proposed that exogenous and endogenous barriers are mutually reinforcing, and that an entrant firm perceiving extensive barriers would choose a broad product/market scope and differentiate its products to a large extent. Finally, it is proposed that incumbents’ strategies indirectly affect the strategy of an entrant firm and interact with barriers. Literature contributions and suggestions for empirical research are discussed.

 • 793.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Marketing strategy antecedents of value adding by foreign subsidiaries2009Ingår i: International Marketing Review, ISSN 0265-1335, E-ISSN 1758-6763, Vol. 26, nr 2, s. 151-171Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – This study extends the knowledge of marketing strategy antecedents of industrial value adding in foreign markets. It attempts to answer the following two questions: How is the marketing strategy of a foreign subsidiary associated with the extent of its value-adding activity? Is there an association between the extent of value-adding activity and financial performance of the subsidiary?

  Methodology/approach A model is developed and hypotheses are tested. Data were collected from 191 subsidiaries of Swedish manufacturing firms in Germany, the United Kingdom, and the United States.

  Findings – Product-market breadth and market experience positively affect the extent of foreign value adding. Also, market experience has a moderating effect and strengthens the positive association between product-market breadth and the extent of value adding. A foreign subsidiary’s financial performance is positively associated with the number of value-adding activities of the subsidiary.  

  Limitations/implications – The study shows that the marketing strategy of a foreign subsidiary needs to be acknowledged to understand the antecedents of foreign value-adding activity. In addition, the extent of value-adding activity contributes to the implementation of an effective international strategy.

  Practical implications - An industrial firm wanting to implement an effective international marketing strategy needs to pay attention to the links between the marketing strategy of a foreign subsidiary and the extent of the subsidiary’s value-adding activity.

  Originality/value – The study is unique in that it applies a subsidiary perspective and focuses on foreign subsidiary strategy associations. The study both extends the common approach, which argues that the value adding of a foreign subsidiary is determined only by the corporate marketing strategy, and explores associations with foreign subsidiary performance.

 • 794.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  Some key features of marketing strategy2006Ingår i: Marketing: Broadening the horizons, Studentlitteratur, Lund , 2006, s. 43-58Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The chapter presents the foundation of marketing strategy, strategy and the strategy process, the debate on different views on sources of competitive advantage, the PSE-model for market establishment, and the illustrative case of Ericsson´s entry into

  the USA market.

 • 795.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Strategy antecedents of modes of entry into foreign markets2008Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 61, nr 2, s. 132-140Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although a firm’s choice of mode of entry to a foreign market is central to the implementation of international strategy, we have only limited understanding of the effects of international strategy on the choice. This study explores the effects of business relatedness and corporate international experience. Data were collected on 173 ventures of Swedish manufacturing firms that were present on the German market, and multivariate techniques were applied to test hypotheses. It was found that product/market relatedness and intangible resource relatedness between the foreign business unit and the industrial firm’s core business unit favored a full control entry mode based on sole ownership. This finding was also valid for importance of foreign markets. Further, market importance moderated the two relationships regarding business relatedness. Contributions to the literature are discussed.

 • 796.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Successful foreign establishments2005Ingår i: Creation of Industrial Competitiveness: CIC 2001-2004 / [ed] Basim Al-Najjar , Anders Pehrsson, Växjö: Växjö University Press , 2005, s. 95-112Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 797.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  The strategic states model: strategies for business growth2007Ingår i: Business Strategy Series, Vol. 8, nr 1, s. 58-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article underscores the necessity for a company to choose a business strategy that relies on a thorough understanding of the company setting. By applying the Strategic States Model it’s possible to find an optimum strategy for any company based on an identification of its strategic state. This model is illustrated by Ericsson’s response to changes in the global market of telecommunications operators.

 • 798.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  Value adding in foreign markets: A three-country study of associations of strategy and performance2008Ingår i: European Business Review, ISSN 0955-534X, E-ISSN 1758-7107, Vol. 20, nr 1, s. 20-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this article is to extend our knowledge of industrial firms’ international strategy implementation by exploring key associations pertaining to types of value adding in foreign markets. The questions are: How are types of value adding in foreign markets associated with differentiation attributes? How are the types associated with the performance of foreign units?

  Design/methodology/approach – A hypothesized model is developed. The key terms (type of value adding, differentiation attributes, financial performance) are operationalized. A questionnaire was used to collect the quantitative data necessary to test the hypotheses using Anova analyses. The questions were answered by managers of 191 subsidiaries of Swedish manufacturing firms in Germany, the UK and the USA.

  Findings – Firms with product development in foreign markets are associated with a limited focus on product attributes in trying to receive orders compared with firms without such local value adding. Local customer services are related to a limited emphasis on product attributes as well, but such services are associated with an emphasis on customer flexibility attributes. Foreign product development and customer services are associated with high performance. Interpretations of the findings are discussed.

  Implications – The study contributes theoretically as it extends our knowledge of international strategy implementation. In the search for the type of value adding in a foreign market, the industrial firm is recommended to be aware of the general associations among the types, and the differentiation attributes and performance established in the study.

  Originality/value – The application of a local perspective goes beyond what has been done in the dominant head quarter studies in previous research. Another key value is the analysis of perceptual data collected from managers responsible for foreign subsidiaries.

 • 799.
  Pehrsson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  Value adding in international settings: strategy causes and performance effects2006Ingår i: Proceedings of The 2nd Annual Copenhagen Conference on Strategic Management, 12-13 December, 2006, Copenhagen Business School , 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Internationalization and a changing global environment create a need for industrial firms to evaluate their international strategies. Appropriate geographic configuration of value adding activities is crucial as it establishes the capacity to respond locally and exploit advantages. This study identified strategy causes and performance effects of local value adding using survey data from industrial firms in Germany, the U.K. and the U.S.A. It was found that a divergence strategy on the market combined with low relatedness to the parent’s core business favor extensive local value adding, and that local product development and customer services are performance drivers. Contributions to international strategy literature are discussed.

 • 800.
  Persson, Annika
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Made in Sweden: - a study of French consumers' perception of Swedishness in Swedish companies, brands and products2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Background: This study will be beneficial for Swedish companies that wish to enter the French market and will also benefit companies in France that have something to do with Sweden or that are playing on the Swedish origin. The outcome of this study will give a perspective on Swedishness in Swedish companies, brands and products with French consumers.References to places and countries such as French wine, Hollywood movies, and Russian roulette are examples of how the origin of countries can create associations influencing consumers' product evaluation and buying behaviour. In the process of understanding French consumers' product country image in relation to Sweden, it is important to map their buying behaviour and associations to Swedish companies, brands and products. The consumer perception of the country of origin can together with other attributes add brand equity to a company, brand or a product.

  Purpose: The purpose of this study is to understand how Swedishness in Swedish brands and products influences the perception of quality and to assist companies in their decision making on how to market in France.

  Conclusion: French consumers are influenced by global and national perceptions of countries of origin. Swedishness and Scandinavia have a particularly good reputation with French consumers. This influence is high and influences the consumers' quality-perception process through various influencers. Presentation of figures that can be used as generic figures when considering the influencers of your country's image when marketing cross-nationally.

13141516171819 751 - 800 av 941
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf