lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Persdotter Isaksson, Maria
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Adapting the environmentallysustainable logistics performancemanagement process2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Process based approaches to environmentally sustainable logistics performancemanagement are lacking within organizations that buy logistics services (buyers) and thatsell logistics services (LSPs), which puts a damper on environmentally sustainablelogistics performance. Organizations understand the potential of environmentallysustainable logistics performance management, but they seems unable to developeffective management processes and accurate environmentally sustainable logisticsmetrics. An environmentally sustainable logistics performance management process(ESLPM process) is one way for an organization to manage its performance in line withits environmental strategy and overall environmental targets.The purpose of this thesis is to adapt the logistics performance management process toinclude environmental sustainability. The first research question is about thecharacteristics for including environmentally sustainable logistics in the logisticsperformance management process. Characteristics that need to be included in the logisticsperformance management process must be identified in order to illustrate the process, inorder to improve the environmental performance. Moreover, by identifying thecharacteristics of the process activities, it is possible to compare how the characteristicsof the process are similar and/or different between organizations. The performancemanagement process can only be used successfully if the strategy is closely aligned tosome process activities being implemented; this motivates the second research question,which is how the ESLPM process can be expanded to measure alignment.The method used to collect empirical data is primarily interviews in eight multiple-casestudies of four organizations buying logistics services and four organizations sellinglogistics services. The frame of reference is based on the inclusion of environmentalsustainability characteristics in the logistics performance management process and thealignment between process and strategy as well as within processes.

  The results include a description of an ESLPM process that contains five activities withseventeen characteristics for managing environmentally sustainable logistics. Specificcontexts of eight organizations, like type (private, public, or private/public) and size(small, medium, or large) and their influence and implications concerning the ESLPMprocess are discussed and presented. The matching between the theoretical ESLPMprocess (based on the frame of reference) and the empirical ESLPM process is presentedand then compared within the eight organizations, resulting in a modified ESLPM processwith twenty characteristics. The results shows that the use of an ESLPM process is stillin beginning stages and is not done in a structured manner; in particular, the organizationsfind it difficult to establish appropriate ESLP metrics, to define the ESLP metrics, to setaccurate ESLP targets, and to collect and measure the ESLP metrics.Results from measuring level of alignment include theoretical measurement models fortwo types of alignment, a model for measuring alignment between process and strategy,as well as a model for measuring alignment within a process. The two theoretical modelscontain different aspects that measure alignment on three different levels (high, medium,low). These models are tested within each organization, and the results from measuringlevel of alignment per organization is used to evaluate the two theoretical models,resulting in modified models for measuring alignment.The results lead to increased understanding of how type and size influence thecharacteristics of the ESLPM process and the level of alignment. The results also contribute to the literature on environmentally sustainable logistics performancemanagement and the alignment both between process and strategy as well as within theESLPM process. The result can be used by organizations selling and buying logisticsservices to improve their environmentally sustainable logistics performance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 2.
  Gunnarsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Kalmar County Museum, Sweden.
  Archaeological Challenges, Digital Possibilities: Digital Knowledge Development and Communication in Contract Archaeology2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här forskningen har studerat digitaliseringen av arkeologin med fokus på svensk uppdragsarkeologi. Målet har varit att öka förståelsen kring hur disciplinen förhåller sig till de förändringar som digitaliseringens innebär och människans roll i dessa processer. Avhandlingen är en studie av digitaliseringens betydelse för de arkeologiska processer som berör kunskapsproduktion och kommunikation. Arbetet problematiserar förståelsen av digitala data inom dessa kontexter men visar också på digitaliseringenspotential och hur arkeologin kan dra nytta av den. Forskningen aktualiserar på nytt det teoretiska angreppssättet reflexivitet i ett digitalt sammanhang och kombinerar detta med kommunikationsteorier i syfte att utmana det arkeologiska arbetsflödet och knyta det närmare dagens samhälle. Resultatet av denna forskning visar på att digital kommunikation baserad på arkeologiskt källmaterial kan vara något mer än förmedling av resultat. Med interaktivt historieberättande finns vägar att skapa emotionella virtuella kopplingar mellan användare och arkeologi som relaterar till nuet och detomgivande samhället. Genom att länka ihop den arkeologiska tolkningsprocessen med kommunikation, skapas möjligheten för kunskapsproduktion att bli kunskapsutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Doctoral Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 3.
  Wang, Zhizheng
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS).
  Aspects of Moment Testing when p>n2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen undersöker hypotesprövning i höga dimensioner, under förutsättning att det så kallad Kolmogorovvillkoret (Kolmogorov condition) är uppfyllt. Villkoret innerbär att antalet parametrar ökar tillsammans med storleken på stickprovet med en konstant hastighet. Till kategorin multivariat analys räknas de statistiska metoder som analyserar stickprov från flerdimensionella fördelningar, särskilt multivariat normalfördelning. För högdimensionella data fungerar klassiska skattningar av kovariansmatris inte tillfredställande eftersom komplexiteten med att skatta den inversa kovariansmatrisen ökar när dimensionen ökar. I den första uppsatsen utförs en genomgång av Dempsters (non-exact) test där skattning av den inversa kovariansmatrisen inte behövs. Istället används spåret (trace) av en kovariansmatris. I den andra uppsatsen testas antagandet om normalfördelning med hjälp av tredje och fjärde ordningens moment. Tre olika testvariabler har föreslagits där sumuleringar också presenteras för att jämföra hur väl en icke-normalfördelning identifieras av testet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Comprehensive Summary)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 4.
  Lindberg, Rebecka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Att synliggöra det förväntade: förskolans dokumentation i en performativ kultur2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to use the documentation produced and made public in preschool to contribute with knowledge about values in preschool performative documentation practice. The study focuses on seemingly valuable actions in the documentations studied.

  Ball’s performativity concept has been applied to analyze the documentationsthat form the basis of the study. The theoretical concepts of fabrication and second-order activity have been used in the analysis of the material. In addition, core actions within a performative culture characterized by displays, judgements and comparisons form the basis of the analysis. The empirical material consists of documentation produced and made public in preschool bybeing posted on walls and in children’s files.

  Eight categories of valuable actions emerge from the material: actions related to learning and knowledge, social actions, self-control and obedience, independence, creativity and curiosity, ethical actions, participation and influence, as well as joy and wellbeing.

  The result shows that actions related to learning and knowledge form the core in preschool documentation practice. Besides representing an overwhelming majority of the documentation studied, they are also included in other valuable action categories. Actions playing a minor role in the material include ethical actions as well as participation and influence. The focus of learning and knowledge lies mainly on particular subjects or curriculum areas, such as language, mathematics and science. Most documentation also demonstrates a goal and result orientation which indicates the importance of learning and knowledge. The children are the ones made visible in preschool documentation, while teachers are relatively invisible. The documentation focuses on the knowledge and skills of the children. The assessments are made both implicitly, by highlighting certain actions as valued, and explicitly, bytesting children’s knowledge and abilities by check-up tasks or interviews. Comparisons are not normally made between children, but rather bycomparing children’s current knowledge and skills with what they havedemonstrated previously. The majority of the documents lack information onpreschool contributions to improvements in children’s knowledge.

  Performative elements like performance, examination, evaluation, check-ups, goal orientation, result orientation and focus on the individual are most distinctly linked to the category of learning and knowledge. This indicates a connection that may contribute to primarily highlighting learning and knowledge in the documentation. This category includes all the analysis concepts that are used in the study and are relevant in a performative culture. Hence, a strong focus on learning and knowledge is in itself an indication that the documentation practice should be characterized as performative.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 5.
  Modell, Nina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Att tävla för betyg: gymnasieelevers bild av ämnet idrott och hälsa genom bedömningspraktiken2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka och förstå hur elever på gymnasienivå uppfattar ämnet idrott och hälsa genom den bedömningspraktik de erfar. Ett delintresse utgörs av innehållet i bedömningspraktiken och vilken bild av ämnet som därigenom framträder. Ett andra delintresse är vad eleverna uppfattar ligger till grund för själva bedömningen. Ett tredje delintresse är riktat mot bedömningspraktiken i stort och på vilka sätt eleverna uppfattar i vad mån denna ger dem likvärdiga förutsättningar att visa vad de kan.

  Elevernas uppfattningar har studerats med hjälp av fokusgruppsintervjuer med inspiration i tre olika vinjetter. I studien deltog 38 elever på fyra olika gymnasieskolor. För att vidare kunna förstå och analysera elevernas uppfattningar användes ett nyinstitutionellt perspektiv där normativa, regulativa och kulturella villkor står i förgrunden (Scott 2008). De regulativa och de normativa villkoren förstås utifrån olika styrdokument och de kulturella villkoren utifrån tidigare forskning om ämnet.

  Analysen visar att den institutionaliserade föreningsidrotten får företräde framför både skolans styrdokument och ett mindre institutionaliserat hälsoområde. Vissa normerande inslag uppfattas som viktiga, speciellt de som kan kopplas till fostrande aspekter så som exempelvis samarbete, hänsyn, förståelse och fair play, medan andra normerande och reglerande villkor negligeras eller nämns inte alls, som exempelvis friluftsliv. Detta skulle kunna förstås som att det framför allt är de kulturella villkoren i form av föreningsidrott som påverkar elevernas uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. De intervjuade eleverna uppfattar idrott och hälsa i stora drag som ett orättvist ämne. Det finns de elever som kan ”rätt” idrott och samtidigt finns de som inte har dessa färdigheter och ingen av eleverna uppfattar att de kommer till sin rätt i ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 6.
  Alfsdotter, Clara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Bad Death at Sandby borg: A Bioarchaeological Analysis of Intergroup Violence and Postmortem Agency of Unburied Corpses2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The subject of corpses from mass violence is surprisingly unexplored, even though the materiality of the corpse carries strong symbolic capital in conflicts. The aim of my PhD research is to create new knowledge about the implications of unburied corpses that stem from intergroup conflicts, and subsequently to add knowledge concerning how intergroup violence is organised to achieve desired social agendas.

  In the licentiate thesis presented here, I research the conditions for postmortem agency and how treatment of corpses can be studied in prehistory, specifically through the material remains of unburied corpses from the Sandby borg massacre. The Sandby borg case study is explored through a bioarchaeological perspective. Inside the Iron Age ringfort, the remains of at least 26 individuals have been recovered hitherto. Several of the dead display traces of lethal intergroup violence. By integrating osteology, archaeology, taphonomy and social theories, I show how bioarchaeological research can contribute to the understanding of past postmortem agency in relation to intergroup violence as a social process. The thesis is comprised of four articles.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Comprehensive Summary)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 7.
  Söderström, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Contract Archaeology and Sustainable Development: Between Policy and Practice2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of my PhD work is to study how heritage and archaeological knowledge can be applied in practice to meet the aims of Agenda 2030, in particular goal no.11 Sustainable cities and communities. This licentiate thesis serves to provide a foundation for this research.

  Here, I investigate how Swedish contract archaeology can contribute to sustainable development. First, I analyse how government policy and regulations convey the relation between sustainable development and contract archaeology in practice, and examine how professionals within the contract archaeological system see that they can work with sustainability issues in practice. The results show that there is a gap between policy and practice which is mainly connected to the understanding of sustainable development as a concept and not a practice. This may potentially limit Swedish contract archaeology´s ability to play an active role in sustainability practice.

  In a case study, I research a modern urban planning project in Kalmar, Valnötsträdet, where contract archaeology played a decisive role in the planning process. By analysing the project process from a sustainability perspective and interviewing participants, I come to the conclusion that contract archaeology´s significant role in the project was due to the ability of individual persons to see the value of using a holistic working method and archaeological knowledge to strengthen the planning process. However, the results also show that archaeology and archaeological heritage have an inherent attraction that can cause imbalances between values ​​in a manner that potentially affects sustainable urban development if not taken into account and managed throughout the process.

  Although research has established that heritage and archaeology has an important role to play in the achievement of environmental, economic and social sustainability, there are still few practical examples of this. The results of this licentiate thesis point to the fact that the sector still needs to develop an understanding of sustainability as a practice in order for this to change.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  front image
 • 8.
  Golshan, Behrooz
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Digital Capability and Business Model Reconfiguration: a co-evolutionary perspective2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  While IT-enabled innovations continue to disrupt long-lasting industries, emerging concepts and theories seek to explain implications of digitalisation on its value, competition and organisation. Over the past two decades, the notions of digital capability and business model reconfiguration as antecedents of organisational performance have become increasingly influential in the Information Systems literature. Appreciation of the role of strategic agility, external resources and interorganisational collaborations on IT-enabled value propositions has shaped the core logic and fundamental assumptions of the two aforementioned concepts. Nevertheless, the relationship between digital capability and business model reconfiguration remains underinvested and largely elusive. In order to reconcile such fragmented literature, the aim of this study is to investigate the coevolutionary dynamics of digital capability and business model reconfigurations.

  Digital capability reflects on the organisational ability to identify IT-enabled opportunities and deploy IS/IT to mobilise resources and structures in order to exploit those opportunities. Business model reconfiguration encapsulates management agenda to elevate value propositions for customers, partners and other stakeholders in order to create and capture value. It entails altering organisational resources and processes to enable such value propositions.

  Empirical data that is used in this thesis is gathered from an insurance company and contains information about the internal and external contexts, decisions, actions and performance between 2008 and 2016. There are four major phases during this time period. As identified, during each, the company revised its strategic intentions, invested in new IS/IT and human resources and reconfigured its business model.

  Results of this study illustrate that organisational digital capability drives strategic intentions for co-exploration and co-exploitation of value with partners. Such emerging strategies shape the configuration of the firm’s business model, which in turn leads to investments for generating the required IS competencies. This process increases the organisational digital capability, which affects the future cycles.

  Development of each IS competency is a result of co- exploration strategies. It is likely that such IS competencies are leveraged for co-exploitation in the future phases. In addition, Business-to-Business (B2B) IS competencies are instrumental in operationalising business models: however, as the number of partners grow and configuration of business models change, dyadic connections are likely to be replaced by standard ones.         

  Strategies of co-exploration and co-exploitation could lead to innovative, adoptive or evolutionary business model reconfigurations. However, for incumbent organisations, business model innovation seems to follow several business model adaptations and evolutions. That is, a great deal of organisational learning and tinkering with business models, strategic intentions and technological backbone is needed to innovate business models.

  The final contribution of this research is the analytical model devised for exploring the essence of strategic decision making in dynamic environments. Based on the Appreciative Systems Model, the model illustrates how the perception of the constant flux of events and ideas leads to strategic intentions based on value and reality judgments, which in turn triggers action to operationalise those understandings. Both formulating the intentions and executing them will change future events, perceived ideas and emerging intentions based on evolving values and standards.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Enqvist, Delia Ni Chiobhain
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Bohusläns museum, Sweden.
  Digital Maritime Sights: Digital visual documentation and communication in Scandinavian contract maritime archaeology2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis investigates the use of digital visualisations for knowledge production and communication of maritime heritage located underwater. The archaeological practice that takes place in response to development, contract archaeology, is the field that is being investigated.

  Much of the practical and administrative aspects of contract maritime work involves the survey, excavation and interpretation of archaeological remains. In addition, shifts in heritage policy emphasise that the results of this work move beyond their own value to provide access and democratic participation to heritage and be of benefit to society (e.g. Faro Convention, 2005).

  Since the inaccessibility of maritime archaeology underwater makes outreach especially challenging, digital, and in particular 3D, technologies have been recognised as having great potential to meet the needs of both maritime archaeological researchers and public audiences. Advances in methodologies for digitally documenting and visualising archaeological sites, both on land and underwater, are providing a range of innovative and multidisciplinary solutions for both archaeological analysis and outreach activities.

  The aim of this research is to understand current uses of digital visualisation for knowledge production and communication of maritime archaeology located underwater, in order to identify knowledge gaps that would benefit from future research. This aim is met through a study drawn primarily from the fields of digital archaeology, maritime archaeology and heritage studies, as well as discourse and thematic analysis of the factors that influence the use of these technologies in the sector. The case study is the contract maritime archaeology sector in Scandinavia, with a primary focus on the practice in Sweden and also including perspectives from the Danish and Norwegian sectors.

  The results show that an emphasis on efficiency within the contract sector shapes the understanding and use of digital technologies, in some instances limiting their potential for archaeological interpretation and communication. While the maritime sector was found to be partly defined and restricted by a distinct identity, at times operating independently from mainstream archaeology, it was also found to be open to innovation. This represents great potential for digital workflows aimed at enhancing both interpretation and communication to be applied to the maritime archaeological sector in the future.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ní Chíobháin Enqvist_2018_Digital Maritime Sights
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Errata
 • 10.
  Nilfyr, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Dokumentationssyndromet: En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to contribute with knowledge about preschool documentation and assessment practice. The starting point is the interaction taking place in situations where teachers and/or children simultaneously conduct some form of documentation. The focus lies on the way this interaction and, consequently, these situations can be perceived from a socialinteractionist and social-critical perspective.

  Goffman’s social interaction theory has been used to analyze and interpret the interaction arising in documentation situations. Reed’s concept of maximal interpretation with a utopian referent has also been useful in the analyses. The empirics consist of video observations of everyday documentation situations comprising interaction between teacher and child. The primary interaction theory concepts used in the analysis include definition of a situation, framing and secondary adaptation.

  The analysis shows that, on the basis of different interaction patterns, teachers and children make different definitions and framings of documentation situations. Teacher definitions seem task-oriented, including a predetermined goal and the expected result of the activity. Children appear more spontaneously driven and seem to act on the assumption that the activity tends to change. The analysis also indicates that the teacher largely tries to make children share her definition by speaking in questions. Maintaining the activity as such and hence its definition seems to be an overarching aim among the teachers. In cases when the expected outcome does not harmonize with the actual one but results in a performance gap, a transformation takes place in that things are reinterpreted into something else. What also emerges from the result is that both teachers and children seem to adapt to current institutional documentation and assessment practice expectations and demands. Teachers’ adaptation is expressed in that they seem to act as though there is no performance gap between the predetermined and the actual result. This gives rise to an as if practice. The children on their part seem to adapt by directing their performance to harmonize with what seems to be expected by the teacher.

  To create meaning in what is said or done in the specific activity, the aim of the situation must be clarified by the participant. In other words, teachers and children need to arrive at a mutual definition of what is going on or what is intended to go on. The result indicates that no clarification has been made of what a documentation situation can or should mean. Both parties seem to interact on the basis of implicit or taken-for-granted definitions of what is or is supposed to be going on in the situation. The vulnerability of reaching a mutual framing of the situations and of different adaptations indicates the necessity of considering what learning or what other aspects can be made visible through the documentations taking place in the analyzed situations and in what ways preschool documentation and assessment practice may promote or restrain children’s lifelong urge to learn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Full Text)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 11.
  Virtanen, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Förskolans dokumentations- och bedömningspraktik: En diskursanalys av förskollärares gemensamma tal om dokumentation och bedömning2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to contribute with knowledge about preschool documentation and assessment practice. The focus lies on preschool teachers’ mutual talk about documentation and assessment and how discourses about documentation and assessment practices are sustained, challenged or recreated. 

  In the study, the applied theory and method are taken from Norman Fairclough’s critical discourse analysis. The starting point of the study is the way preschool teachers in their speech acts express what they consider to be common sense with regard to documentation and assessment. The data material was constructed by using two focus groups with a total of 10 participant preschool teachers. The teachers’ speech acts were analyzed by applying the analysis concepts of modality and legitimacy. 

  The result shows that preschool teachers talk about documentation as something regulated by using the curriculum as authority, as well as something benefiting the reputation of preschool and its profession, children’s development as well as the development of preschool. In addition, documentation is mentioned as a tool for working with children’s interest and influence. These are the speech acts that legitimize documentation in preschool. In contrast, there are few speech acts that question preschool documentation practice. To legitimize challenging the current documentation practice, the question whether preschool is like a Big Brother world is asked. Photographs and film emerge as highly important documentation tools for benefiting children’s development, making the organization visible to caregivers, and for pinpointing learning. Children’s participation is legitimized by preschool teachers from various aspects, while children appear to have few possibilities to abstain from documentation. The participant teachers demonstrate both the necessity and the desirability of the assessment concept in preschool documentation and assessment practice. Their talk is of high modality both when referring to the undesirability of assessing the individual child and when admitting that this is something they are obliged to do. This is legitimized by their claim that the assessment is of benefit to the children. Assessing the relation between activities and children’s actions emerges as desirable in preschool teachers’ talk. 

  In the analysis of how preschool teachers talk about documentation and assessment, five different ways of referring to these processes can be distinguished. They comprise a power structure discourse as well as a learning, a professionalization, a digital and a welfare discourse. One conclusion to be drawn is that preschool teachers contribute to maintaining documentation as a natural part of preschool activities. Challenging preschool documentation and assessment practice occurs to some extent in that ethics discussions, which have not previously been included in preschool documentation and assessment practice, now enable teachers to discuss what their documentation requirement entails for the children.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Fulltext)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 12.
  Lindroth, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?: Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to contribute knowledge about pedagogical documentation in relation to children’s participation. The focus is directed both towards teachers’ actions in connection with documentation production during project work and towards teachers’ descriptions of their intention with thedocumentation situation. In the study, Habermas’ Communicative Action Theory has been used to analyze teachers’ actions in initial work with pedagogical documentation. The empirics consist of video observations of project work as well as interviews with teachers acting in the filmed material. The concepts from communicative action theory that have been primarily used in the analysis comprise communicative and strategic action as well as system and life-world. The analysis shows the occurrence of child participation in the studied contexts but also its tendency to decrease in connection with the production of documentation. The primary reason for this seems to be teachers’ intention that the documentations should visualize certain parts of the activity, which in the study can be referred to natural science contents. In parallel, the teachers’ intention is also to highlight the importance of what children show an interest in among the activities conducted. When children fail to show an interest in that which the teachers wish to visualize through documentation, the children are geared, by subtle or more tangible methods, towards the contents that agree with the teachers’ visualization intentions. However, the documentations are presented as being based on the interests, curiosity and proved commitment of the children. The documentations consequently signal that, according to the teachers, they are supposed to reflect the interests shown by the children while, simultaneously, the analysis shows that the actions taking place in connection with the documentation are mainly of a strategic nature. The result demonstrates that teachers tend to act strategically in documentation situations, whereas communicative actions predominate in the 2 situations analyzed that do not comprise documentation work. One conclusion drawn is that the actual documentation conduces to diminishing children’s participation, which in turn seems to be due to the perception by teachers that the documentation should be directed towards specific activity contents. The initial work with pedagogical documentation hence contributes to visualizing a manufactured picture of children’s participation while, simultaneously, real participation takes place within the project work without being subject to documentation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Full Text)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 13. Gardsten, Cecilia
  Personcentrerad IKT-tjänst förpersoner med typ 2-diabetes2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: Diabetes is a chronic disease affecting more and more people and placing increasing demands on health care. The increasing numbers of adults diagnosed with type 2 diabetes are in need of self-management strategies. Learning self-management includes mastering the skills required to complete the complex emotional and physical tasks necessary to manage well-being and to prevent future complications. A technological service developed with the participation of stakeholders may be an alternative way to meet rising needs for self-management. The involvement of various stakeholders enables cooperation, facilitates patient empowerment, and takes into consideration how adults with type 2 diabetes manage their everyday activities.

  Aim: The overall aim of the licentiate thesis is, by participatory research methods identify self-management support of a future ICT service to facilitate adults with type 2-diabetes.

  Methods: Two studies were conducted using participatory design (PD) with qualitative methods. Data were collected among recently diagnosed adults and those with longer experience of type 2 diabetes. The adults were recruited from a primary healthcare centre and from a diabetes hospital clinic in Sweden. Study I identified perceived challenges related to self-management among recently diagnosed adults and those with longer experience of type 2 diabetes by using multistage focus groups. Study II reported needs and wishes for an ICT self-management service to facilitate their everyday life and to deal with type 2 diabetes by using a future workshop.

  Results: Three main challenges were identified; understanding; developing skills and abilities; and mobilizing personal strengths. Both recently diagnosed adults and those with longer experience of diabetes described challenges in understanding the causes of fluctuating blood glucose and in developing and mobilizing skills for choosing healthful food and eating regularly. The recently diagnosed group were more challenged by learning to accept the diagnosis and becoming motivated to change habit while the experienced group were mainly challenged by issues about complications and medications. The adults with type 2 diabetes expressed needs and wishes for an ICT service all fell under the broad category of Acceptance of the diagnosis, with the three suggestions; Trust in partnerships, Communication and Individualized information. Acceptance of the diagnosis was a prerequisite for managing diabetes successfully. Acceptance of the diagnosis also made the participants accept information, learn about their condition, and understand how to personally manage their everyday lives. Trust in partnership with caregivers and Communication facilitated that acceptance and understanding of the disease.

  Main findings: The adults with type 2 diabetes stated different needs for support during different phases of the disease. The expressed needs and wishes for an ICT service all fell under the broad category of Acceptance of the diagnosis, with three other suggestions; Trust in partnerships, Communication, and Individualized information. The participants’ experience of the participatory methodology as a democratic process and their appreciation of mutual learning contributed to these results, which are consistent with the aims of person centred care.

  Conclusions: Adults with diabetes have different needs for support during different phases of the disease. From a person-centred perspective it would be desirable to meet individual needs for self-management on peoples’ own terms through a technological service that could reach and connect to a large number of people. Healthcare practitioners need to address the knowledge needs of patients with type 2 diabetes and support them in developing self-management skills. Consistent with person-centred care, practitioners should also encourage patients’ abilities to mobilize their own personal strengths to maintain self-management.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Comprehensive Summary)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 14.
  Schmidt, Manuela
  Lund University, Sweden.
  Persons who frequently visit the psychiatric emergency room: who are they and what are their needs?2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Persons who frequently visit psychiatric emergency rooms (PERs) account for a disproportionately high number of total visits to PERs. They have needs just as any other human beings do. Yet in addition, they also have specific daily function needs, service needs, and needs for professional healthcare.

  The overall aim of this thesis was to investigate who persons frequently visiting PERs in Sweden are and what needs they have. Both studies I and II were conducted in southern Sweden. Study I is a quantitative mapping study describing who persons who frequently visit PERs are, what characterizes them, and what characterizes their visits, while study II investigates their self-expressed and selfassessed needs using a mixed-methods design.

  For data collection, a large-scale registry was used in study I, while in study II an interviewer-administered manual was applied consisting of open-ended questions and validated instruments covering the person-in-care’s needs assessment, alcohol and drug use, exposure to violence, and social network. Quantitative data were analysed using descriptive statistics and non-parametric tests (I, II) and qualitative data were analysed using qualitative content analysis (II).

  The results indicate that persons who frequently visit PERs represented 8.1% of the total number of PER visitors but accounted for 38.3% of the total number of PER visits (I). They differed significantly from the rest of the PER visitors in terms of gender, diagnoses, hospital admissions, and temporal patterns of visits. Differences were also found in the distance between the PERs and the home municipalities of the visitors (I). In addition, they reported problems in many need areas in life, involving physical and psychiatric health problems as well as financial, emotional, and social problems (II). Results also indicate that they are often subject to violence and have limited social networks (II).

  The results may be used for planning, developing, and evaluating interventions targeting the needs of persons who frequently visit PERs, which is in line with a person-centred approach. Such an approach might eventually address their needs better, reduce their suffering, and consequently result in fewer PER visits.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Nordqvist, Jonas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Ramification numbers and periodic points in arithmetic dynamical systems2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The field of discrete dynamical systems is a rich and active field of research within mathematics, with applications ranging from biology to computer science, finance, engineering and various others. In this thesis properties of certain discrete dynamical systems are studied together with number theoretic properties of the functions defining these systems. The dynamical systems studied in this thesis are defined by iteration of power series g with a fixed point at the origin, tangent to the identity, and defined over fields of prime characteristic p. We are interested in the geometric location of the periodic points in the open unit disk. Recent results have shown that there is a connection between the lower ramification numbers of g and the geometric location of the periodic points in the open unit disk. The lower ramification numbers of g can be described as the multiplicity of zero as a fixed point of p-power iterates of g.

  Part of this thesis concerns characterizing power series having certain sequences of ramification numbers. The other part concerns utilizing these results in order to describe the geometric location of the periodic points in terms of their distance to the origin. More precisely, we characterize all 2-ramified power series, i.e. power series having ramification numbers of the form 2(1 + p + … + pn). Moreover, we also obtain a lower bound of the absolute value of the periodic points in the open unit disk of such series.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Comprehensive Summary)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 16.
  Nilsson, Jonaz
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Requirements for wood-based lightweight panels intended for furniture and interior use2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: Throughout many parts of the world, forests exist in one form or another. And for the timber from these forests to be used, it must be processed by, for example, sawing into planks and dried. Studies have shown that profits for the forest owners increase from beneficial processing of these raw materials. An efficient use of this raw material is to process it into lightweight panels. Some general incentives for using lightweight constructions are: economical, technical and environmental. Some general weaknesses with sandwich constructions are more sensitive to impact and bumps, risk for delamination, harder to make fastenings, and more sensitive to the concentration of point loads. This work aims to increase the knowledge of properties and design of wood based lightweight panels used for interiors and furniture. The intention with this knowledge is that it can contribute to the development of lightweight panels.

  Material and method: A lightweight panel of cross glued sandwich type and a cross-glued multi-layered panel with densified face sheets have been used as an example to investigate and understand which parameters are crucial for a lightweight panel, made of wood. The lightweight panel of sandwich construction has been studied to consider the changes of shape brought about by moisture, as well as which mechanical properties this panel has, with a focus on creep deformation. Two methods for reducing the moisture-generated shape changes so as to increase the shape stability of the panel have also been studied. The methods are crossgluing and thermal treatment of the wood material. In the investigations of the panels, primarily quantitative methods in the form of empirical tests have been used. Some numerical simulations describing the moisture-generated shape changes and stresses that arise in the investigated lightweight panels were also made.

  Results and discussion: Cross-gluing of a multi-layered panel and also for the lightweight panel used in this study is a way to reduce the movement in the panel, generated by moisture. The drawbacks with this method are that stresses occur in the panels when the moisture change, and this can lead to a decrease in the shape stability of the panel. Thermal treatment can also be used to decrease the moisture-generated movement in wood, and in this way increase the shape stability of the product. In those cases where the empirical experiments were combined with numerical simulations, there was good agreement between the experimental and the numerical results. With the lightweight panels a weight reduction was achieved from 307 to 540 kg/m3 compared with a solid beech wood panel. The creep deformation of the lightweight panel was better or comparable for 6 of the 8 studied groups, compared to solid beech wood panel. The study also show that is possible to adapt the mechanical properties through its design of this lightweight panel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Comprehensive Summary)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
 • 17.
  Davidsson, Marita
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Värdeladdade utvärderingar: en diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overarching interest of this licentiate thesis is directed towards values as they are discursively constructed in systematic quality work in preschool. The aim of the study is to contribute with knowledge about the values discursively expressed in systematic quality work in preschool and how these can, in turn, be understood in relation to current quality work contexts. Values, as understood in the study, are assumptions about something good, desirable and worth aiming at and are seen as socially constructed in a specific societal, cultural and historical context. Discourse can be interpreted as a certain way of talking about and understanding values where language represents a specific meaning context.

  Fairclough’s critical discourse analysis has been applied to critically examine and make visible what values and discourses are expressed in the systematic quality work in preschool, as well as their mutual relations. In addition, Ball’s performativity concept has been used. The empirical material consists of 17 preschools’ documented systematic quality work in the form of evaluations conducted during the 2014-2015 school year.

  The value practice emerging from the analysis of the evaluations carries a complexity in that values appear to overlap and may thus be hard to separate. Values are both explicitly and implicitly expressed. What is highlighted as desirable can be categorized within five areas: competence, democracy, ethics, disciplination and efficiency.

  The result shows that a goal rational, a market-oriented, a relational, a morally oriented and a development psychology discourse are included in the order of discourse that exercises power over the values that are expressible and over the way this is done. The analysis clearly demonstrates the predominance of the goal rational discourse, while the influence of the development psychology discourse seems to be limited with regard to what is considered desirable in the organization. It also emerges that there is a power structure where the goal rational and the market-oriented discourses seem to include and articulate the other discourses within the order of discourse.

  In a long-time perspective, preschool activities appear to have passed from development psychology rationality to goal rationality. For preschool children this transformation may have entailed that currently the strongly emphasized welfare aspect of the organization tends towards a strong emphasis on competence. These values stand out in the evaluations as two opposite poles, which may indicate a swing of the pendulum from one side to the other.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Licentiate Thesis (Full Text)
  Ladda ner (jpg)
  Front Page
1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf