lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 557
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdulaian, Sheyda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att motivera till läsning: En studie utifrån fem grundskollärares perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study examines the approaches used by teachers to motivate their pupils to read and investigates what underlying factors they claim may explain why pupils feel no motivation to read. The study was conducted from the perspective of five active teachers, with data collection by interview. The study found that the interviewed teachers use psychological support as well as structured teaching such as reading aloud and book talks, along with a varied range of methods, to motivate their pupils to read. The interviewed teachers state that there must be motivation if a pupil is to become a good reader, and it is very important that pupils receive support from adults, both at home and in school. According to the teachers, pupils lose motivation if they are given texts that are too difficult for them to understand, or if other stimuli motivate them more than reading does. The attitude of parents or guardians to reading is also emphasized as significant for motivation, and hence for pupils’ reading development.

 • 2.
  Abdulaian, Sheyda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att motivera till läsning: En studie utifrån fem grundskollärares perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the approaches used by teachers to motivate their pupils to read and investigates what underlying factors they claim may explain why pupils feel no motivation to read. The study was conducted from the perspective of five active teachers, with data collection by interview. The study found that the interviewed teachers use psychological support as well as structured teaching such as reading aloud and book talks, along with a varied range of methods, to motivate their pupils to read. The interviewed teachers state that there must be motivation if a pupil is to become a good reader, and it is very important that pupils receive support from adults, both at home and in school. According to the teachers, pupils lose motivation if they are given texts that are too difficult for them to understand, or if other stimuli motivate them more than reading does. The attitude of parents or guardians to reading is also emphasized as significant for motivation, and hence for pupils’ reading development.

 • 3.
  Adolfsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Det är som en skattjakt – var är skatten?”: En kvalitativ studie om elevers användning av lässtrategier i årskurs 32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka kognitiva och metakognitiva strategier elever i en årskurs 3 beskriver sig använda för att förstå text. Eftersom lässtrategier kan ge elever möjlighet att få förståelse för det som läses, fördjupa sig i text samt kontrollera sin läsförståelse är det angeläget att undersöka elevers användning av lässtrategier. Den teoretiska utgångspunkten för studien är modellen Reading as a Meaning-Constructed Process: The Reader (Ruddell & Unrau, 2013). Studiens material består av intervjusvar från 14 elever i en årskurs 3. Ett individuellt möte har genomförts av studiens författare med varje elev. Det individuella mötet har bestått av en läsaktivitet följt av en semistrukturerad intervju. Samtliga elevintervjuer har spelats in via röstinspelning och transkriberats. Transkriptionerna av intervjusvaren har kategoriserats i en innehållsanalys med kategorierna kognitiva strategier och metakognitiva strategier. Resultatet visar att eleverna beskriver sig använda de kognitiva strategierna att söka efter ledtrådar, göra textkopplingar och skapa inre bilder. Resultatet visar även att eleverna beskriver sig använda de metakognitiva strategierna att läsa om, läsa långsamt, läsa vidare och gå tillbaka, hoppa över och ta extern hjälp. Denna studie lyfter fram lässtrategiers betydelse för elevers läsförståelse redan i tidigare år i grundskolan samt vikten av undervisning i lässtrategier för elevers framtida skolframgångar. 

 • 4.
  Adolfsson, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ek, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lundin, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lexikala drag i elevtexter: En jämförande studie av elever utan och i lässvårigheter i årskurs 32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att synliggöra karakteristiska drag på lexikal nivå i narrativa texter skrivna av elever utan lässvårigheter samt likheter och skillnader på lexikal nivå mellan texter skrivna av elever utan och i lässvårigheter. Att undersöka skrivande på lexikal nivå hos elever utan lässvårigheter i jämförelse med elever i lässvårigheter är angeläget mot bakgrund av att både den språkliga förmågan och läsförmågan (däribland den lexikala kunskapen) utgör centrala komponenter i skrivandet. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i den interna processnivån i Chenoweth och Hayes (2001) modell av skrivprocessen: A Model of Written Language Production. Tjugofyra texter skrivna av elever utan lässvårigheter har analyserats utifrån fem olika mått på lexikal nivå: antal ord, lexikal densitet, adjektivdensitet, lexikal variation och andel felstavade ord. Medelvärden för dessa mått har beräknats. Som jämförelsematerial användes motsvarande lexikala mått för 40 elever i lässvårigheter i Levlin och Waldmann (2017). Statistiska analyser har genomförts för att fastställa signifikanta skillnader mellan elevgrupperna. Det övergripande resultatet som framkommer är att elever utan lässvårigheter uppvisar en högre lexikal nivå än elever i lässvårigheter. Det finns signifikanta skillnader mellan elevgrupperna för antal ord, adjektivdensitet, lexikal variation och andel felstavade ord. Lexikal densitet uppvisar däremot ingen signifikant skillnad mellan elevgrupperna. Våra resultat visar på att det är viktigt att inkludera stöttning av elevers läsförmågor i skrivundervisningen då läsförmågan är en betydande komponent i skrivutvecklingen.

 • 5.
  Agebjörn, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stolt, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att bygga en bro mellan två språk: En språkanalys av två matematikläromedel för årskurs 32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to perform a linguistic analysis of mathematics textbooks. Mathematical text exercises are built up of linguistic structures which are significant for the pupil’s understanding of text exercises. Two different mathematics textbooks for grade three are analysed: Prima matematikand Tummen upp. The aim is to investigate how text exercises in mathematics textbooks are linguistically structured. The study analyses the style, form and content of the text and its relation to the reader. The result shows that the content of the text exercises is close to the pupil’s everyday reality, which ensures a close and strong relationship between the writer and the reader. Something which can entail difficulties for reading comprehension, however, is that the form consists of meaning-bearing mathematical terms which it can be difficult to relate to. Since the mathematical language and the everyday Swedish language meet in text exercises, it is important that they interact well with each other.

 • 6.
  Agebjörn, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stolt, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Högläsning - bara att läsa högt?: En kvalitativ studie av tre lärares syn på högläsning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reading aloud is regarded in the study as an occasion where a teacher reads to pupils and where this involves both reading and conversation about what has been read. It is a learning activity in which everyone together shares an experience. Reading aloud is moreover a way to develop the pupil’s ability in reading and language. The aim of the study is to investigate teachers’ views of reading aloud in schools. Three different teachers were interviewed and observed in the study. They work at different schools in grades 1 to 3. The result is based on interpretations of interviews and observations, and it shows that relaxation and conversation ability are two main purposes of reading aloud. As regards the teachers’ methods there are similarities in the choice of book, the reading environment, and the work with the book. The result shows that the teachers see many advantages in reading aloud, but that the time aspect is significant for the extent to which they chose to work with reading aloud.

 • 7.
  Akrawi, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lindstrand, Karolina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Förskolans arbete med barns modersmålsstöd: En studie om modersmålet i förskolan och dess betydelse för språkutvecklingen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av förskolans uppdrag är att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, språket är en del av deras identitet. Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur pedagoger och modersmålstränare arbetar och samarbetar för att ge barnen en god grund i deras språkutveckling. Detta har vi undersökt genom följande frågeställningar: Hur lägger modersmålstränarna upp modersmålsundervisningen i förskolan för att främja barnens språkutveckling? Vad är det som styr? Hur arbetar pedagogerna i förskolan med att främja flerspråkiga barns språkutveckling?

  Undersökningen grundas på en kvalitativ undersökning med fem informanters medverkan, forskning och litteratur. I resultatet får vi ta del av informanternas erfarenheter kring barn med annat modersmål än svenska. I vår undersökning har vi sett att hur modersmålstränares och pedagogers arbete handlar mycket om individen och deras behov samt vilka förutsättningar som finns. Modersmålsstöd stärker barnens modersmål men även barnens kulturella identitet.

 • 8.
  Alexandersson, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från E till A i samma text: Hur sju svensklärares och fem svensklärarstudenters bedömning av en elevtext varierar i helhet och detalj.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how Swedish teachers and student teachers of Swedish vary in their assessment of a pupil’s text, in judging both the text as a whole and its parts. In the study the informants were asked to assess a pupil’s text (a text presenting an argument) from the national examination in Swedish 1 with the aid of an assessment matrix and then complete a questionnaire assessing the text as a whole and in its parts. The responses to the questionnaire were analysed statistically with a focus on how the assessments varied. A sociocultural and situated perspective was applied in the study, along with psychometry and the theory of discourses of writing, to give more perspectives on the results. The study found that the assessments varied between grades C and A for the text as a whole and between E and A for the aspects of argumentation, content and critical reading, contextual signals and reference connectors, introduction, conclusion, situational adaptation and self-sustaining. The study also found that the student teachers were generally stricter in their assessment. The greatest variations in the student teachers’ assessment were found to concern aspects of the communication discourse, while in the teachers’ assessment it was aspects of the construction discourse that revealed the greatest variation. The greatest difference between the two groups concerned aspects of the correction discourse.

 • 9.
  Alexandersson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Frost, My
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Individuell läsning som undervisningsmetod: En studie om lärares och elevers upplevelser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker den individuella läsningen som undervisningsmetod. Syftet är att åskådliggöra lärares och elevers upplevelser av individuell läsning, med fokus på utformning och kunskapsinhämtning, för att sedan jämföra och belysa relationen dem emellan. Studiens teoretiska utgångspunkter är konstruktivism och fenomenologi, vilka betonar vikten av elevernas intresse och motivation för att lärande ska uppstå, samt att individernas uttalanden om det studerade fenomenet är sanningsbärande fakta. Studiens material består av 15 ljudinspelningar, där två lärare och 13 elever intervjuats om deras upplevelser av individuell läsning. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visar att upplevelserna av den individuella läsningens utformning i vissa avseenden skiljde sig åt mellan lärarna och eleverna. Eleverna upplevde att det inte läggs så stor vikt vid den individuella läsningen, en upplevelse som inte delades av lärarna. Litteraturen var en av de faktorer eleverna upplevde som avgörande för att den individuella läsningen skulle fungera som lärandeaktivitet. Eleverna upplevde att motivation var det viktigaste för att utveckla kunskaper och läsintresse genom individuell läsning. Lärarna upplevde att eleverna genom den individuella läsningen skulle få möjlighet att utveckla läsintresse, läsförmåga, läsförståelse samt språklig förmåga. Eleverna menade att de genom att läsa utvecklade språklig förmåga, läsförmåga, läsförståelse, föreställningsvärldar samt skaffade sig faktakunskaper genom litteraturen. Jämförelsen mellan lärarnas och elevernas upplevelser visar att de i många fall liknar varandra. Tankarna skiljde sig i att eleverna upplevde att de utvecklade faktakunskaper och sina föreställningsvärldar, vilket lärarna inte nämnde. 

 • 10.
  Almén, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Biofouling eller beväxning på båtbotten?: Analys av hur termer används i tre myndighetstexter och hur läsare förstår dem2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks hur termer hanteras i tre texter om vattenmiljö och båtliv från olika myndigheter och i vilken utsträckning termerna förklaras i texterna. Vidare undersöks i ett ordförståelsetest hur en grupp testpersoner förstår ett urval av termerna och vad som uppfattas som svårt i texterna.

  Termerna i texterna har delats in i kategorier utifrån om de förklaras eller inte eller om kontexten är en hjälp för att förstå dem. Ett urval av 15 termer har testats på en mindre grupp testpersoner som dels fick förklara termen, dels ange hur säkra de var på betydelsen. Några personer fick också läsa texterna och markera vad de uppfattade som svårt och sedan berätta om det i en intervju.

  Resultatet visar stora skillnader mellan texterna både vad gäller vilka termer som används och hur mycket som förklaras. Ordförståelsetestet visar att vissa termer behärskas väl av testpersonerna medan andra är obekanta för dem. Det finns också flera termer som uppfattas som svåra av testpersonerna och som saknar förklaring i texten. Resultatet pekar också på att det kan vara tillräckligt för läsaren att termerna står i en kontext som ger ledtrådar till betydelsen och att det inte nödvändigtvis krävs en uttrycklig förklaring.

 • 11.
  Alwall, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stå i bakgrunden eller ta plats?: En analys av manlig och kvinnlig retorik i två livsstilsmagasin2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefredaktörerna för livsstilsmagasinen Cosmopolitan, som är ett magasin för kvinnor, och Slitz, som är ett magasin för män, väljer att presentera sig själva i sina ledarspalter. Materialet som har använts är en ledarspalt från varje magasin. Den metod som har använts för att analysera texterna är huvudsakligen en topik­analys, med stöd av en textanalys. Även fotografierna som hör till spalterna har analyserats. Resultatet av undersökningen visar att de bilder chefredaktörerna ger av sig själva i hög grad bygger på gamla könsroller. Cosmopolitans chefredaktör tenderar att förminska sig själv, me­dan Slitz chefredaktör försöker framställa sig i så god dager som möjligt. Det finns även några inslag i texterna där chefredaktörerna tydligt går ifrån könsrollerna. Exempelvis visar Cosmo­politans chefredaktör en villighet att lämna en trygg anställning för en otryggare frilanskarriär, och Slitz chefredaktör skriver mer om sina känslor än Cosmopolitans chefredaktör gör.

 • 12.
  Ambjörnsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Samtal i Sweet City: Två andraspråkselevers interaktion i samband med tv-spelsspelande i svenskundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to examine two pupils’ interaction when playing the language learning game Sweet City together on tablet. The game is used for teaching Swedish as a second language and it is designed as an adventure game. Special interest is focused on how the pupils use the opportunities for translating labels into other languages, a function built into the game. Translanguaging, that is, how the pupils’ assembled linguistic resources benefit them in the game, is another focus of the study.

  The method used was observation, with filming of the pupils´ playing. The material was then analysed with the aid of the Exchange Structure Model.

  The result showed that playing video games leads to a context-linked conversation with many short exchanges. The pupils are engaged in the game and the cooperation that is required to make progress in it. The pupils take advantage of the potential to translate the game dialogue, but the concrete consequences of that are not clearly detectable.

 • 13.
  Ambjörnsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  SFI-läromedel - för vem?: En studie av hur målgruppens språkliga och kulturella bakgrunder tillvaratas i läromedel i svenska för invandrare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Ambjörnsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Vi måste låtsas inom de här fyra väggarna": Gymnasielärarares syn på svenskämnets villkor för elevtextproduktion2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur gymnasielärare ser på de villkor som råder för elevers produktion av skriftliga och muntliga texter i svenskämnet i skolan. Den teoretiska bakgrunden till studien är bland annat forskning om text som interaktion mellan skribent/talare och läsare/lyssnare och synen på svenskämnet som ett stoffämne. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer. Fem lärare vid två olika gymnasieskolor har intervjuats. Resultatet visar att de fem lärarna uttrycker sig positivt om de tillfällen då deras elevers texter framställs och används i autentiska sammanhang. Trots det är det sällsynt att sådana autentiska villkor råder i textarbetet. Lärarna menar dock att eleverna genom att träna i olika fiktiva situationer skaffar sig verktyg att hantera olika typer av texter och därmed en beredskap för framtida studier och yrkesliv.

 • 15.
  Ammar, Faïka
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Faktaboken i förskolan: Ett verktyg för språk-och läsutveckling2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte har varit att försöka ta reda på hur pedagoger ser på och resonerar kring faktaböcker utifrån ett språk- och läsfrämjande perspektiv. Ett antagande är att faktaböcker har en given plats i förskolans läskultur. Mina frågeställningar har varit: Hur ser pedagoger på faktaboken som verktyg för språk- och läsutveckling? Hur resonerar pedagogerna kring sitt sätt att arbeta med och högläsa faktaböcker? Hur förhåller sig pedagogerna till faktaboken som ett verktyg för att främja språk- och läsutveckling i jämförelse med skönlitteratur? Kan pedagogernas olika sätt att se på faktaboken relateras till en utvecklingspsykologisk respektive relationell lärandesyn?

  Mitt resultat visar att flera aspekter spelar roll för hur pedagogerna förhåller sig till faktaböcker i sin praktik. Gemensamt för pedagogerna är att de inte medvetet inkluderar faktaböcker i sitt arbete med att främja språk- och läsutveckling.  Vad som däremot skiljer sig åt är hur olika pedagoger talar om hur de ser på faktaboken i relation till språk- och läsutveckling. Pedagogernas associationer kring faktaboken, deras syn på litteratur, läsning och lärande spelar roll men även de villkor som skapas kring litteraturläsning i förskolan. 

 • 16.
  Andersson, Annelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Andraspråksperspektiv på läxor: En studie om förhållandet mellan hemläxor och språklig progression i svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker högstadielärares erfarenheter av hemläxor i svenska som andra­­språk. Studiens syfte är att synliggöra hur lärare bedömer förhållandet mellan läxor och språklig progression. En sociokognitiv teori tillämpas för att förstå lärares motivation till att dela ut läxor och anledningen till läxans utformning. Fem högstadielärares erfaren­heter av hemläxor i svenska som andraspråk undersökts i semistrukturerade, enskilda interv­juer, där lärare beskriver hur de arbetar med läxor i sin under­visning. I resultatdelen an­vänds en tematisk innehållsanalys för att redovisa utfallet i material. Studiens resultat visar att lärarna anser att läxor gynnar den språkliga progres­sionen hos L2-elever genom att de repeterar språkliga moment så att de befästs i minnet. Vid utformningen av läxan krävs det anpassning efter språklig nivå och individ. Även hur läxan förankras, introduceras och följs upp är avgörande för dess effekt på språk­ut­vecklingen. 

 • 17.
  Andersson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Second language acquisition in children and adults: ERP studies of phonological awareness, semantics, and syntax2017In: Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) Colloquium 2017, 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Whereas behavioral studies of L2 acquisition in children are abundant little is known about second language (L2) processing in development neurocognitively. Indeed, neurocognitive studies of L2 processing typically are limited to adults with several years of exposure, who may use general cognitive mechanisms to compensate for any difficulties in L2 processing. Research on bilingual adults suggests that age of acquisition (AoA) and proficiency have different effects on different aspects of L2 processing. In addition to AoA and proficiency, neurocognitive studies have also reported on crosslinguistic influence (CLI) in morphosyntactic L2 processing. These studies typically report that learners display nativelike L2-processing when structures are similar to that of their own native language.

  I will present studies where we recorded event-related brain potentials (ERPs) in order to index processing of phonological awareness (Rhyming effect: RE), semantics (N400), and syntax (LAN, P600) in bilingual and monolingual children 6-8 years of age. In addition, I will present a study of CLI effects of processing of L2-syntax. Even though behaviorally, bilingual children with an average AoA of 4 years had lower English proficiency than monolingual children, proficiency predicted similar differences in ERPs across groups. However, other differences in the ERPs waveforms were related to AoA rather than proficiency. These differences were restricted to phonological awareness and syntax. Adults with similar L2-Swedish proficiency differed in their processing depending on if their first language had similar syntax (verb second, German learners) or not (English learners).

  The results from the studies that will be presented suggest early acquisition is important for processing of rhyming and for more automatic syntactic processing while proficiency is important for semantics and for controlled aspects of syntactic processing in children and that CLI can affect syntactic processing in late adult learners of a language.

 • 18.
  Andersson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Snabbast eller bäst?2017In: Förskoletidningen, ISSN 0348-0364, no 4, p. 27-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vuxna lär sig andraspråk snabbast medan barn blir bäst. Detta gäller speciellt språkljud men också grammatik och meningsbyggnad.

 • 19.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Gullberg, Marianne
  Lund University.
  Standing avocados, or when ratings of sentences and brain processing tells different stories2018In: The ASLA Symposium 2018, Karlstad: Karlstad University , 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Languages differ in how placement events are described. Swedish has three obligatory placement verbs for events where objects have support from below: sätta ’set’, ställa ’stand’, and lägga ’lay’. These verbs are highly frequent yet difficult to acquire for learners of Swedish. The verb choice depends on object properties, and the direction of the object’s extension from the ground. We extend previous findings by introducing event-related potentials (ERPs) and appropriateness ratings of verb usage to investigate the interaction between verb semantics and event properties. Native speakers of Swedish watched still images of placement events followed by visually presented sentences describing these events while ERPs were recorded. Participants also did appropriateness ratings offline. Object properties (Base/Without base), symmetry (Symmetric/Asymmetric), and orientation from the ground (Vertical/Horizontal) were varied and each placement verb was combined with each image across participants. Previous ERP-studies have shown that different types of violations are related to different types of ERP effects. Semantic congruency affect a centro-medial negativity—the N400 (Kutas & Hillyard, 1980) while a centro-parietal positivity—the P600 is affected when real-world knowledge is violated (e.g., using a screwdriver as a key, Balconi & Caldiroli, 2011). Results showed an increased amplitude of both ERP effects when placement verbs were incongruent with the depicted event including objects with a base. For objects without a base the ERP effects were in addition related to incongruency with real world knowledge—e.g., avocados are usually not vertically placed i.e., standing on a table. With the inclusion of the neurophysiological measure sensitivity to event features not captured by ratings was revealed. Combined results corroborate and elucidate existing analyses of the complexity of verb semantics. A better understanding of native speakers’ processing of placement verbs opens new options for probing the difficulties of learning Swedish placement verbs for adult second language learners.

 • 20.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Univ Oregon, USA;Lund university.
  Sanders, Lisa D.
  University of Massachusetts, USA.
  Coch, Donna
  Dartmouth College, USA.
  Karns, Christina M.
  University of Oregon, USA.
  Neville, Helen J.
  University of Oregon, USA.
  Anterior and posterior ERP rhyming effects in 3- to 5-year-old children2018In: Developmental Cognitive Neuroscience, ISSN 1878-9293, E-ISSN 1878-9307, Vol. 30, p. 178-190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During early literacy skills development, rhyming is an important indicator of the phonological precursors required for reading. To determine if neural signatures of rhyming are apparent in early childhood, we recorded event-related potentials (ERPs) from 3- to 5-year-old, preliterate children (N = 62) in an auditory prime-target nonword rhyming paradigm (e.g., bly-gry, blane-vox). Overall, nonrhyming targets elicited a larger negativity (N450) than rhyming targets over posterior regions. In contrast, rhyming targets elicited a larger negativity than nonrhyming targets over fronto-lateral sites. The amplitude of the two rhyming effects was correlated, such that a larger posterior effect occurred with a smaller anterior effect. To determine whether these neural signatures of rhyming related to phonological awareness, we divided the children into two groups based on phonological awareness scores while controlling for age and socioeconomic status. The posterior rhyming effect was stronger and more widely distributed in the group with better phonological awareness, whereas differences between groups for the anterior effect were small and not significant. This pattern of results suggests that the rhyme processes indexed by the anterior effect are developmental precursors to those indexed by the posterior effect. Overall, these findings demonstrate early establishment of distributed neurocognitive networks for rhyme processing.

 • 21.
  Andersson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Lund University.
  Sayehli, Susan
  Stockholm University ; Lund University.
  Gullberg, Marianne
  Lund University.
  Language background affects word order processing in a second language online but not offline2018In: Bilingualism: Language and Cognition, ISSN 1366-7289, E-ISSN 1469-1841, p. 1-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines possible crosslinguistic influence on basic word order processing in a second language (L2). Targeting Swedish V2 word order we investigate adult German learners (+V2 in the L1) and English learners (-V2 in the L1) of Swedish who are matched for proficiency. We report results from two offline behavioural tasks (written production, metalinguistic judgments), and online processing as measured by event-related potentials (ERPs). All groups showed sensitivity to word order violations behaviourally and neurocognitively. Behaviourally, the learners differed from the native speakers only on judgements. Crucially, they did not differ from each other. Neurocognitively, all groups showed a similar increased centro-parietal P600 ERP-effect, but German learners (+V2) displayed more nativelike anterior ERP-effects than English learners (-V2). The results suggest crosslinguistic influence in that the presence of a similar word order in the L1 can facilitate online processing in an L2-- even if no offline behavioural effects are discerned.

 • 22.
  Andersson Ehn, Anna-Lena
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Vad betyder zombie jag vet inte": Andraspråkselevers epistemiska positioneringar i samtal 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråkstalare gör lärande genom tal-i-interaktion. Frågorna som ställts är hur talarna gör för att orientera sig mot en gemensam förståelse och hur lärandet blir synligt genom talarnas agerande. Studiens teoretiska utgångspunkt är epistemisk positionering, där talarna positionerar sig som vetande (k+), eller ovetande (k-). Materialet i studien består av en videoinspelning av ett samtal mellan två andraspråkstalare när de spelar ett pedagogiskt datorspel. De försöker tillsammans komma fram till betydelsen av ordet zombie som förekommer i spelet. Samtalet har transkriberats och analyserats enligt CA-metoden. Varje samtalstur, alltså den tiden den ena talaren har ordet har studerats utifrån om talaren positionerat sig som vetande eller ovetande i fråga om ordet zombie. Resultatet visar hur deltagarna på olika sätt, även genom till exempel gester visar om de är vetande eller ovetande. Den ena deltagaren framhärdar som vetande av ordet zombie trots att den andre gång på gång ifrågasätter om förklaringen stämmer. Först när den deltagare som positionerat sig som vetande av ordet zombie också positionerar sig som ovetande gör deltagarna lärande

 • 23.
  Andersson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Om man hänger med andra känner man sig mer trygg, man känner sig inte utanför.”: En studie om inkludering och svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad elever som läser svenska som andraspråk tänker om inkludering och exkludering i skolan. Fyra fokusgruppsamtal genomfördes med elever i årskurs 9, där de hade möjlighet att diskutera anledningar till att de trivs i skolan och vad de har för syn på svenska som andraspråk. För att sortera ut materialet ifrån de transkriberade intervjuerna användes en tematisk innehållsanalys. Resultatet är sedan indelat i en horisontell och en vertikal analys. Studiens resultat visar att majoriteten av eleverna som deltog i studien inte känner sig exkluderade av att läsa svenska som andraspråk separerat ifrån sin ordinarie klass. Det framkommer även att eleverna anser att svenska som andraspråk är lättare än ämnet svenska, något de också tror att elever som inte läser svenska som andraspråk tycker.

 • 24.
  Andersson, Marina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Inställning till att lära svenska i Finland2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på finskspråkiga elevers inställning till att läsa svenska som ett obligatoriskt ämne i skolan. Det har ända sedan 30-talet varit diskussioner om svenska som obligatoriskt ämne för de finskspråkiga eleverna Det krävs dock inte längre av studenterna att avlägga studentskrivning i ämnet för att få studentexamen. Jag har genom enkäter och intervjuer tagit reda på elevernas inställning och attityd till det svenska språket och hur viktigt de tycker att det är att kunna det andra inhemska språket. Studien genomfördes i två gymnasieklasser och två högstadieklasser i en tvåspråkig ort i södra Finland. Studien visar att det finns en skillnad i inställningen till svenskan beroende på när eleverna börjat läsa svenska. De elever som börjat läsa svenska på mellanstadiet är mer positiva till svenskstudierna än de elever som börjat studera svenska på högstadiet då det blir obligatoriskt. De informanter jag intervjuade trodde alla att svenskan hade en framtid i Finland och att språket skulle leva vidare tack vare en lång tradition och för att Finland har två officiella språk, svenska och finska. 

 • 25.
  Andersson, Sebastian
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vem är hip-hop?: Om Olof Palme, ortens betydelse och identiet inom svensk raplyrik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. My analysis is built upon eight rap albums by different rappers originating from a few of the bigger cities of Sweden. I use Laclau & Mouffe’s discourse theory to analyse the material which exposed a hiphop ideal regarding a tough background, a factor that seems to be highly valued and put above the basic four elements of the culture. I also found that Swedish rappers romanticize the former Swedish prime minister Olof Palme and his era, which is a unique spin in comparison with a lot of different countries’ national hiphop discourses, which often lack a particular time to idolize.

  The aim of this study is to gain insight into Swedish hiphop culture and some important values connected to the culture. This essay will strictly focus on the kind of values Swedish rappers describe in their lyrics regarding the streets, the suburbans and their neighborhood. My analysis is built upon eight rap albums by different rappers originating from a few of the bigger cities of Sweden. I use Laclau & Mouffe’s discourse theory to analyse the material which exposed a hiphop ideal regarding a tough background, a factor that seems to be highly valued and put above the basic four elements of the culture. I also found that Swedish rappers romanticize the former Swedish prime minister Olof Palme and his era, which is a unique spin in comparison with a lot of different countries’ national hiphop discourses, which often lack a particular time to idolize.

 • 26.
  Andersson, Vivianne
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det viktigaste läromedlet": En studie om tre pedagogers användande av skönlitteratur i andraspråksundervisning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning pedagoger använder skönlitteratur i andraspråksundervisningen samt ge exempel på språkutvecklande arbetssätt i undervisningen med hjälp av skönlitteratur. Studien belyser hur skönlitteratur kan användas som ett redskap i andraspråksundervisning samt undersöker på vilket sätt skönlitterära texter väljs och bearbetas. För studien valdes en kvalitativ intervju. Informanterna är tre lärare på en högstadieskola. De har olika lång erfarenhet av läraryrket.

  Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna är mycket positivt inställda till skönlitteraturläsning. Skönlitteraturläsning är en stomme i deras undervisning. De arbetar med olika genrer både enskilt, gruppvis och klassvis. Informanterna är övertygade om att arbete med skönlitteratur är språkutvecklande. I arbetet med skönlitteratur främjas elever att lära sig grammatiska strukturer, meningsbyggnad, ord och uttryck, vilket även främjar den skriftliga och muntliga förmågan, anser de. Informanterna är även övertygade om att läsningen bidrar till elevers personliga utveckling. I diskussioner omkring det lästa lär sig elever att ge uttryck för sina åsikter samt att argumentera. En av pedagogerna använder elevernas modersmål och kulturbakgrund, som ett redskap vid skönlitteraturläsning. 

 • 27.
  Andrén, Mats
  et al.
  Linköping University.
  Andersson, Annika
  Lund University.
  Håkansson, Gisela
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Gullberg, Marianne
  Lund University.
  Johansson, Victoria
  Lund University.
  Sayehli, Susan
  Stockholm University.
  Att lära sig språk2013In: Språket, människan och världen: Människans språk 1-2 / [ed] Victoria Johansson, Gerd Carling, Arthur Holmer, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, p. 73-89Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Angelica, Isaksson
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Boksamtal i undervisningen - En fallstudie om lärares användning av boksamtal för att skapa läsutveckling hos elever2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this case study is to find out how teachers use book conversations in their teaching. To obtain an answer to this I have applied a hermeneutic method. I observed three different lessons with book conversations and interviewed the teachers afterwards. An analysis of the collected material yields the result that even though the teachers were similar in their ideas and in their way of structuring the lessons, the three teachers also had different elements in the book conversation which they were particularly concerned about and devoted more time to. 

 • 29.
  Arnesson Koutsouridou, Ekaterini
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lätt att läsa...eller?: En analys av en lättläst skönlitterär bok.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate the simplifications that result when a work of fiction is adapted for easy reading by pupils with reading difficulties. A subsidiary aim is to examine how text and pictures relate to each other in the easy-to-read book. The material is analysed and divided into categories that exist for easy-to-read books. The result shows that the text in the easy-to-read book has not undergone any textual simplification, but only graphical changes in combination with the addition of more pictures. These graphical changes facilitate reading for pupils with reading difficulties and help them to develop their reading ability.

 • 30.
  Arvidsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Praktiska förslag på teoretisk grund: Didaktiska redskap för svensklärarens narratologiska verktygslåda2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån en narratologisk analys av Lina Wolffs De polyglotta älskarna diskutera hur Gérard Genettes narratologiska begrepp homo-, hetero- och autodiegetisk berättare, fokalisering, analeps och proleps kan göras tydliga och greppbara för elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Örjan Torells modell för litterär kompetens diskuterar jag sedan hur begreppen kan presenteras och förklaras för att förstås av elever i svenskundervisningen. Materialet som står till grund för uppsatsen är Lina Wolffs De polyglotta älskarna, Gérard Genettes Narrative discourse och Örjan Torells Hur gör man en litteraturläsare?. Analysen visar att Wolffs roman i många avseenden kan bidra med tydliga exempel och intressanta narratologiska skiften. Utifrån Torells tre delkompetenser performanskompetens, konstitutionell kompetens och literary transferkompetens presenteras sedan två praktiska, didaktiska förslag. Istället för att söka begreppsförenklingar föreslås lärare söka nya sätt att förklara avancerade begrepp. 

 • 31.
  Ask, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Authoritative Language in Police Training: Style in Police Students’ Memoranda2014In: The Evolution of Policing : Worldwide Innovations and Insights / [ed] De Guzman, Melchor C , Das, Dilip K. & Das, Mintie, CRC Press, 2014, p. 193-204Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Ask, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hur vet du det, och hur säker är du?: Ämnesdidaktiska perspektiv på evidentialitet2016In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, p. 191-207Chapter in book (Refereed)
 • 33.
  Ask, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "She had it coming?': An experimental study of text interpretation in a police classroom setting2018In: Nordic Journal of Linguistics, ISSN 0332-5865, E-ISSN 1502-4717, Vol. 41, no 2, p. 133-153Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how modifications of reporting verbs, modality, style and use of quotation marks in an authentic police report can lead to different interpretations by two groups of trainee police officers. Data was collected through an experiment in a classroom setting, where police trainees discussed two versions of the same police report in focus group discussions. The trainees' statements were categorised into three themes: impression of the victim, impression of the accused, and assessment of the situation's severity. The results show that modifications such as formal or informal choice of words and the use of scare quotes proved to be influential linguistic modifications. In contrast, variation of reporting verbs and modality appeared less significant. The two versions of the text created different impressions of both the victim and the accused, and the interpretations of the severity of the situation depicted in the text varied between the two trainee groups. This highlights the importance of further study of the linguistic constructions of victims and perpetrators in police texts, in order to ensure credibility and equality before the law.

 • 34.
  Ask, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivande polis2013 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skrivandet är en central del av polisyrket. En polis auktoritet är inte bara synlig utåt genom uniformen, utan också genom de texter som ingår i förundersökningar och utredningar och som når många olika mottagare. Myndighetsutövningen ställer förstås stora krav på ett tydligt och precist språkbruk och rättssäkra texter.Skrivande polis är förankrad i praktisk polisutövning och baseras på språkvetenskaplig forskning och gällande lagtext. Tillsammans lägger dessa tre perspektiv grund för en säker och juridiskt hållbar språkhantering för yrkespoliser. Bokens kapitel behandlar flera grundläggande områden som är viktiga för skrivande poliser, som att göra tal till text, att förhålla sig objektiv och att skriva för olika mottagare. Författaren resonerar om hur formuleringar och ordval styr läsaren samt visar hur texter bör utformas språkligt för att vara funktionella i utredningsprocessen.Skrivande polis är en handbok i skrivande som riktar sig till såväl polisstudenter i utbildning som till verksamma yrkespoliser. Den innehåller bland annat handfasta råd om vad som är språkligt viktigt att tänka på i förundersökningstexterna anmälan, förhör och PM.

 • 35.
  Axelsson, Clara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Byrman, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Petersson, Göran
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Skoglund, Astrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stevenson-Ågren, Jean
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  "Det kan bli så mycket fel": Förstudie om barnmorskors upplevelser av kommunikation med gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska.2016Report (Other academic)
 • 36.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Undersöka och dela tankar: Del 2 i Läslyftsmodulen Skriva i alla ämnen, årskurs 7–92016Other (Other academic)
 • 37.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Undersöka och dela tankar: Del 2 i Läslyftsmodulen Skriva i alla ämnen, årskurs 4–62015Other (Other academic)
 • 38.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University.
  Jakobson, Britt
  Stockholm University.
  Uddling, Jenny
  Stockholm University.
  Elaboration and negotiation of new content: The use of meaning making resources in multilingual science classrooms2017In: NFSUN Nordic Research Symposium on Science Education 2017: Paper presentations – posters – symposia – workshops, 2017, p. 17-20Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation reports results from a study aiming at examining multilingual students’ meaning-making in science when instructed through Swedish. Focus is on how new content is elaborated and negotiated through various semiotic resources such as written and spoken language, still and moving images, gestures and physical artefacts. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from two multilingual physics classrooms (students aged 11-12 and 14-15 respectively) and one biology classroom (students aged 14-15 years). Theoretically, the project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analysed through systemic functional linguistics, multimodal analyses and Dewey’s principle of continuity. The results show that the teachers and the students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources in ways that sometimes matched both students’ linguistic and scientific level. However, some observations indicate classroom practices that might constitute a hindrance for meaning-making. The study has implications for ways of promoting multilingual students’ meaning-making in science, including learning science, competent action, that is, norms about how to act in the science classroom, and communicating through different modes.

 • 39.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Jakobson, Britt
  Stockholm University.
  Uddling, Jenny
  Stockholm University.
  Multilingual students' meaning making in science2017In: European Science Education Research Association, ESERA 2017 Conference: Dublin City University, Dublin, Ireland. 21st - 25th Auguist, 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  We present results from a study aiming at investigating multimodal classroom interaction and its contribution to multilingual students’ meaning-making in science. The focus is on how science content is elaborated and negotiated through various semiotic resources. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from three multilingual classes: a middle school physics classroom during the unit “measuring time”, a lower secondary physics classroom during the units “sound and light” and a lower secondary biology classroom during the unit “human body”. The project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analysed through systemic functional linguistics, multimodal analyses and Dewey’s principle of continuity. The results reveal that teachers and students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources with a potential to develop multilingual students’ scientific literacy. However, the teachers’ scientific starting points and perspectives on scientific literacy as well as their use of semiotic resources to some extent vary, affording different entries to science meaning-making. The study has implications for ways of promoting scientific literacy, including learning science, competent action, and communicating through different modes.

 • 40.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University.
  Juvonen, PäiviLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University.
  Nordand : Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. Årgång 11, Nr. 2-2016: Temanummer : Nyanlända barn och ungdomar i de nordiska länderna2016Collection (editor) (Refereed)
 • 41.
  Axelsson, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Attityder till skönlitterär läsning hos pojkar med svenska som andraspråk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Studiens syfte har varit att undersöka vilka attityder pojkar som läser svenska som andraspråk på högstadiet i årskurs 9 har till skönlitterär läsning. Metoderna för att samla in data har varit intervjuer och enkätundersökningar med fem pojkar. PISA-studien från 2009 delade in läsengagemang i fyra kategorier. Denna indelning har legat till grund för analysen: intresse för läsning, självbestämmande och läsning, tal om läsning och läsvanor med fokus på motivation och attityder till läsning.

  Av det analysmaterial som samlades in gick det att utläsa att pojkarna har en låg inre motivation beträffande läsning, vilket beror på att de upplever att de ofta inte själva får bestämma över när, var och hur de ska läsa. De tycker inte heller om att prata med sina vänner om läsning av skönlitterära texter. Fyra av fem informanter säger att de aldrig läser för nöjes skull utan bara när de är tvungna till det i skolan. I intervjuerna är ordet tråkigt frekvent återkommande hos samtliga informanter. Undersökningen visar att de inte får den hjälp de behöver för att välja böcker som intresserar dem och därför väljs ofta tunna böcker istället för sådana med ett intressant innehåll.

 • 42.
  Axelsson, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärares upplevelser av digitala hjälpmedels inverkan på elevers skrivande2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study is to examine how high school teachers in Swedish perceive the impact of computers, iPads and smartphones on their students´ writing skills. To achieve this, four teachers were invited to participate in individual qualitative semi-structures interviews. The interview data show that three out of four teachers believe that digital and social media has had a negative impact on their students writing skills in school. The teachers report that their pupils use abbreviations and slang in a way that is not appropriate in a formal school text. In contrast, the fourth teacher believes that her pupils produce more complex texts if they are allowed to use their computers or iPads.  The interview data also reveal a contradiction between the teachers´ beliefs and the finding of the surveyed research. 

 • 43.
  Axhed, Hans
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Springa till inlärning: En studie om relationen mellan fysisk aktivitet och andraspråkstalarens fundamentsanvändning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte frågan om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet som utövades på fritiden och andraspråksinlärning med fokus på andraspråkstalares fundamentsanvändning. Fundament är ett språkligt led innan det finita verbet. Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet har positiva effekter på språkinlärning. Denna forskning har främst gjorts i kontrollerade experiment. Den aktuella studien syftade därför till att undersöka om det även fanns ett samband utanför en experimentell studie, närmare bestämt på fritiden.

  I undersökningen deltog 49 andraspråkstalare och deras svar i en ifylld enkät samt kompletterande intervju utgjorde studiens undersökningsmaterial. I intervjun eliciterades fritt tal med hjälp av tre frågor. Informanternas fundamentsanvändning studerades kvantitativt genom två beroendevariabler: ord per fundament och andel utbyggda fundament. Variationen i dessa variabler analyserades som en funktion av fem oberoende variabler: deltagarnas idrottsvanor (i antal dagar per vecka och intensitetsnivå), mors utbildningsbakgrund, vistelsetiden i Sverige, samt graden av användning av det svenska språket på fritiden.

  Resultatet visade att en högre frekvens av fysisk aktivitet (i gånger per vecka) korrelerade signifikant med en av de beroende variablerna (andel utbyggda fundament). Detta antyder att sambandet mellan fysisk aktivitet och språkinlärning även kan påvisas utanför en experimentell studie och att det kan gälla grammatiken. Regeringen vill utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa och den här studiens resultat skulle i framtiden kunna bidra till en rekommendation för en särskild satsning på idrottsaktiviter även utanför skolan för exempelvis nyanlända.

 • 44.
  Backström, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Karlsson Falk, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Man kan döda genom att göra det för formellt”: En intervjustudie av sju lärares skrivdiskurser i årskurs 32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Writing instruction is affected by teachers’ ideas about writing, learning to write, and what is judged to be acceptable writing. To ascertain seven teachers’ didactic choices when teaching writing, the present study has investigated their perceptions of writing instruction in grade 3, based on Ivanič’s writing discourses. The results of the study show that the teachers relate to several different writing discourses, but the most common are the genre discourse, the skills discourse, and the process discourse. Another finding is that the national tests affect the content of writing instruction, and three of the teachers think that it takes too much time from the ordinary teaching. At the same time, they appreciate the assessment support that comes with the national tests, since this can be used in all writing instruction. The teachers find the national tests time-consuming, while they can simultaneously be regarded as an evaluation of the writing instruction. The teaching of writing is also affected by the pupils’ different needs, and the pupils are offered support in the form of compensatory tools and special teaching to further their writing development and challenge them to achieve more advanced writing as a result of higher demands.

 • 45.
  Backström, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Karlsson Falk, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vad sker i klassrummet?: En studie om språkutvecklande aktiviteter inom svensk- och matematikundervisningen i årskurs 2 och 32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Language development benefits pupils’ knowledge development and progress in school. Pupils whose linguistic ability is deficient risk encountering difficulties with knowledge development in school. Teachers therefore need to know what they can do to support pupils’ language development. This study examined the occurrence of seven language development activities in four classes in Swedish and mathematics in grades 2 and 3. The practice of the teachers was documented with the support of an observation schedule based on the British “Communication Supporting Classrooms Observation Tool”. The results were analysed and compared according to school subject and grade. The study shows that language development activities occur more often in Swedish teaching but that the range of activities in mathematics teaching is wider. Moreover, the study shows that the pupils are offered few opportunities to work together, as the focus is instead on activities directed by the teacher.

 • 46.
  Bengtsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Motiveras pojkar och fickor till läsning på samma sätt?: Hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med läsmotivation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med läsmotivation. Vidare är syftet att undersöka om pojkar och flickor motiveras till läsning på samma sätt. Läsförmåga är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett samhälle, eftersom läsning är centralt i människors liv. Det framgår dock av PIRLSresultat från 2016 att flickor presterar bättre än pojkar när det kommer till läsning. Jag vill därför undersöka hur lärare motiverar elever till läsning. Den här studien baseras på tre observationer och tre intervjuer med yrkesverksamma lärare. Observationerna dokumenteras i observationsscheman utifrån bestämda händelser, och intervjuerna spelas in och transkriberas. Resultatet visar att flickor och pojkar generellt inte motiveras till läslust på samma sätt. Det som motiverar elever till läsning är individuellt och beror inte på kön. Elever motiveras till läsning genom att lärare bland annat förklarar nyttan av att kunna läsa samt genom att eleverna själva får välja böcker.

 • 47.
  Bengtsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Pojkar och flickor i Astrid Lindgrens bilderböcker: En genusstudie av fyra bilderböcker2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur genus framställs i fyra av Astrid Lindgrens bilderböcker. Vidare är syftet att undersöka om flickor och pojkar framställs olika i böckerna, och vilka medel som används i text och bild för att förmedla detta. Genom närläsning analyseras bilderböckerna metodiskt utifrån förutbestämda analyskategorier i texten, i detta fall de egenskaper som pojkar respektive flickor tillskrivs i text och bild. De kategorier som särskilt studeras är karaktärernas psykiska och fysiska egenskaper och sociala relationer ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att majoriteten av de analyserade karaktärerna ser ut och beter sig på ett sätt som är förväntat av dem ur ett genusperspektiv. Det finns dock undantag där flickor utmanar det manliga idealet. 

 • 48.
  Bengtsson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bokomslagets betydelse: En paratextanalys av fem populära böcker valda avelever i årskurs 52017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to apply a paratext analysis to investigate what it is in thepackaging of books that can appear attractive to children and what are the distinctiveshared features of popular pupil choices among books. The analysis consists of anexamination of each book and then a comparative section. The analytical categories arethe title and subtitle, author’s name, publisher’s information, cover pictures, the backcover, the spine, the format of the book, endpapers, and the series emblem. Thetheoretical premises are hermeneutics and semiotic interpretations of signs. The studyproceeds from Genette’s concepts of paratext, peritext and epitext.

  A prominent common feature of the books was series emblems in the form ofmain titles and colours. Another significant conclusion is that the cover often depictssome climactic event in the content of the book. The content and the cover mustharmonize so that the reader will not feel disappointed. The didactic conclusions are thatteachers must have a good understanding of the effect a book cover can have on pupils.Often teachers try to motivate pupils by telling them about the exciting content, but ifthe pupil is not motivated by the paratext, the threshold will be too high. It is of greatrelevance that teachers offer pupils several different books with varying paratexts.

 • 49.
  Bengtsson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skagert, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bergvall, Miriam
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elgaard, Adam
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från vänskap och spöken till kidnappare och trollkarlar: Karaktäriserande drag i flickors respektive pojkars favoritböcker2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish pupils’ reading ability has deteriorated in recent years. It may be important to tackle this problem in order to be able to further the pupil’s continued education. With this in mind it may be rewarding to investigate factors in literature which motivates pupils to read. The aim of the study is to investigate what characterizes girls’ and boys’ most frequently chosen favourite books in grade 5. To select the books for study, a questionnaire was distributed to 83 pupils, followed by textual analyses of the favourite books. Girls and boys were found to have different preferences for the literature they are motivated to read, but similarities were also found. The result shows that there are still gender patterns in reading which ought to be considered by those involved in school education. The study also discusses how knowledge of pupils’ literature preferences can be used as a means to generate motivation to read.

 • 50.
  Berger, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ledföljdsvariation i svenska: Verb, semantik och syntax i samband med lång objektsflytt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The term ‘Object Shift’ means that a weak object pronoun has been raised to a position to the left of a sentence adverbial. Primarily, there are two positions to which a weak object pronoun can be raised; one of them is called Long Object Shift.

  In this paper, I primarily deal with finite verb frequencies in sentences with Long Object Shift in Swedish. Also, in order to further define the verbs in these sentences I discuss verb semantic and syntactic valence in relation to the shifted object. Furthermore, I discuss the search methods which have generated sentences with Long Object Shift in written sources in Swedish; an equivalent study has never been done before.  

  The most salient results of my study indicate that: verbs with physical denotation, and specifically vänta, möta and slå, frequently recur in sentences with Long Object Shift in written sources in Swedish; monotransitive verbs appear more often than ditransitive ones; shifted objects are most often assigned the semantic role of experiencer in the studied sentences; the search methods show divergent results, which indicates the significance of sentence adverbial initiating sentences with Long Object Shift. Lastly, the results show that semantic analyses, terminology and search methods need to be extended in order to further define the finite verb in sentences with Long Object Shift in Swedish.

1234567 1 - 50 of 557
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf