lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 50859
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  A Ekström, Annelie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att arbeta integrerat med asylbarn i allmän förskola: En kvalitativ studie baserad på lärarintervjuer2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att vinna kunskap om och ge en bild av hur sex pedagoger inom förskolan upplever att det är att arbeta integrerat med asylbarn i den allmänna förskolan och att ge en bild av vad pedagogerna berättar om hur detta arbete organiseras.  För att få svar på studiens frågor har en kvalitativ forskningsintervju använts. Två forskningsfrågor skapades från vilka intervjufrågorna huvudsakligen formades. Forskningsfrågorna var: Vilka förutsättningar för arbetet med asylbarn ger pedagogerna uttryck för och på vilket sätt organiseras den allmänna förskolan för asylbarn. Som analysredskap i studien har den sociokulturella och den interkulturella teorin använts. Studiens resultat visar att integreringen av asylbarn i den allmänna förskolan innebär att pedagogerna har att förhålla sig till att arbeta med asylbarn och deras föräldrar utan att dela språk eller känna till mycket om deras bakgrund. De måste också arbeta i en barngrupp som kan vara extra rörlig och instabil till storlek och dagsform. Resultatet visar också att den goda intention som det är att asylbarnen ska få komma varje dag till den allmänna förskolan gör att tiden på förskolan blir för kort för att pedagogerna ska kunna arbeta mer planerat med asylbarnens språk och egna kultur.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete 130129
 • 2. Aaboen, Lise
  et al.
  Laage-Hellman, Jens
  Lind, Frida
  Öberg, Christina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing and Tourism Studies.
  Shih, Tommy
  Exploring the roles of university spin-offs in business networks2016In: Industrial Marketing Management, Vol. 59, p. 157-166Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Aaby, Jacqueline
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  ¿La motivación es importante, o no…?: Una investigación sobre la motivación en los pasos 1 y 3 de ELE del instituto sueco 2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Aaby, Jacqueline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Ekblom, Jakob
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Hur blev det med hälsan?: En kvalitativ studie om elevers syn på hälsa i ämnet Idrott och hälsa i årskurs nio.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning elever i årskurs nio har om hälsa. Ämnet Idrott och hälsa bedrivs på olika sätt och syftet med studien är även att få en klarare bild över hur eleverna upplever att de arbetar med hälsa i undervisningen. Genom intervjuer vill vi höra elevernas tankar och erfarenheter om hälsa och vad de skulle vilja lära sig mer om. Vi vill även veta vad de tycker är viktigt för att kunna påverka sin framtida hälsa.

  Download full text (pdf)
  Självständigt arbete 2IDÄ06
  Download full text (pdf)
  Bilaga 1
  Download full text (pdf)
  Bilaga 2
  Download full text (pdf)
  Bilaga 3
 • 5.
  Aaby, Jacqueline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Olsson, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Ett deltagande, för vem?: En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers deltagande i Idrott och hälsa 12016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate, at first, why students in upper secondary school in Sweden participate or not in Physical education and health (PEH) and also find out what changes the subject need that can affect their participation. To get answers out of the in-vestigation, we formulated questions about what preconceptions the students of an specific group have about participation and non-participation in PEH and what changes the subject need, according to the students, to become a subject for all students. The study was based on a qualitative method, by using interviews of ten students from Swedish upper secondary school. The students were from two schools in a mediumsized region and from different programmes.

  The results of the study shows clearly that the content and the grades in PEH affects the student’s participation, which was crucial to whether they felt they wanted to participate actively in the lessons or not. The grades were considered as important and affected the participation even though some of the students were not interested in the content, but they still did the things that the teacher demanded. Despite this, the attitudes towards the subject were positive among the interviewed students. The factors the students think can change the participation to more actively is implement more activities as dance, individual training but also, delimit ballsports. It seems like the interviewed students are searching for meaningfulness in the lessons of the subject with a link between the curriculum and grading criteria.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Aaby, Susanne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology. 1991.
  Carlsson, Henric
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Effektivisering av timmerplan på Kinnaredsågen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sågverken i Sverige letar kontinuerligt efter lösningar för att kunna effektivisera produktionen. I denna studie analyseras specifikt Derome Kinnareds sågens timmerplan. Genom en stopptidsanalys, undersökningar av nya tekniska lösningar, muntliga kommunikationer med personal samt arbetsledare och andra företag införskaffades underlag till analys. Åtgärder som kan utföras för att minimera produktionskostnaderna eller öka produktionen på timmerplan är att implementera ny teknik t.ex. fjärrmätning, digitalisera mätbesked med hjälp av SDC:s arkiv, omorganisera personalstyrkan samt införskaffa bemyndigad mätare. Förslagen indikerar att implementering av dem kan förbättra Kinnaredsågens ekonomi. Beroende på hur mycket företaget är villigt att investera kan det effektiviseras i olika grad. I samband med kommunikation med företagsrepresentanter kom man dock fram till att ny teknik kan vara bättre att implementera vid en nybyggnation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aakre, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anestesisjuksköterskans uppfattningar av lärande till yrkesprofession: -en fenomenografisk studie.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anestesisjuksköterskan arbetar i en komplex vårdmiljö med självständigt ansvar för patientens anestesi under operation och förväntas bedöma och hantera komplexa vårdsituationer. Lärande till yrkesprofession sker delvis under utbildningen till specialistsjuksköterska inom anestesi och delvis inom ramen för det yrkeskollektiv som anestesisjuksköterskan arbetar. För att uppnå kompetens som anestesisjuksköterska krävs vissa komponenter i lärandet till yrkesprofession.

  Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors uppfattningar av lärandet till yrkesprofession.

  Metod: Studien har en kvalitativ design med fenomenografisk forskningsansats.  Anestesisjuksköterskor från en operationsavdelning i sydöstra Sverige har intervjuats kring temat lärande till yrkesprofession. Intervjumaterialet har analyserats enligt fenomenografisk metod.

  Resultat: Fyra beskrivningskategorier som handlade om lärande till yrkesprofession identifierades. Att lära sig utföra anestesisjukvård, att lära sig tänka och agera som anestesisjuksköterska, att lära sig bemöta patienter och att lära sig samarbeta.

  Slutsats: Resultatet visar att för att lära sig vårda en patient i en anestesikontext krävs vissa komponenter. Det är viktigt att vara medveten om dessa komponenter när studenter eller nyanställda skall lära sig yrkesprofessionen. Genom klinisk träning och teoretisk förankring kan anestesisjuksköterskan lära sig vårda komplexa sjukdomstillstånd där patientens säkerhet och integritet bibehålls.

 • 8.
  Aarenstrup, Sophie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Granholm, Fredrika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att vara syskon eller partner till en person med ätstörningsproblematik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att belysa behandlares uppfattningar om syskon och partners upplevelser av att ha en nära person med en ätstörning, samt betydelsen av att involvera dem i den drabbades behandling. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer utfördes med 6 behandlare på olika ätstörningsverksamheter i Sverige. Resultat och slutsats visade att syskon och partners, samt andra närstående, är betydelsefulla för patientens tillfriskande. Det är viktigt att syskon och partners involveras i behandling, och att de får information om sjukdom och behandling. Syskon ska inte anta en ansvarsroll, medan partner behöver ta ett visst ansvar i vardagen. Ätstörningar har en tydlig påverkan på partners och syskon, samt på närstående i allmänhet. Närstående bör få goda verktyg till hur de kan vara ett stöd på bästa sätt till den drabbade. Behandlaren ska bemöta närstående med förståelse, respekt och ingen skuldbeläggning. Det är väsentligt för patientens motivation och tillfrisknande att det finns en god och nära relation till de närstående som är involverade i behandlingen. Det finns en brist på forskning inom detta område. Vidare forskning krävs för att stärka studiens resultat och slutsats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Aarnes, Rose-Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Andersson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Varför lyckas inte alla?: En studie på Hantverksprogrammet Frisör och Florist om skillnader mellan hög- och lågpresterande elever.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose with this study was to investigate whether there was any difference between high and low performing students from selected aspects such as choice of studies, achievement, self-image, motivation, confidence and career choices.

  A training professional in today's schools requires knowledge of how young people think about their lives for us to help students develop both high-and low-performing students. Students have different conditions, but no matter good or bad conditions, each individual pupil must be allowed to develop.

  The concepts used in the study are of study, self-image, motivation, achievement in the future and career choices. In the background, describes these concepts through literature study. The method we have used was semi-structured interviews. Which means a fixed structure, but with room for follow-up questions.

  The results of our study indicate that there were clear differences between high-and low-performing students. The differences suggest that the high-performing students were more conscious about their study options than low-performing students. Differences were also in the students' views of themselves,where the high-performance had a lower self- image than the low-performing students had. High performance compared each other more often with other people and was more unsure of themselves, however, the motivation was significantly higher among the high-performance students, performance showed the same results. The high-performing students had a clearer vision of the future and that they had a clearer picture of their career choice than the low-performing students.

  Discussion on how we as educators can strengthen each student based on their individual needs have been based on results of the study.

  Download full text (pdf)
  Rosa S Aarnes_Malin Andersson_Examensarbete_111020
 • 10.
  Aarnio, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Erlandsson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kalmar - ett platsvarumärke i skuggan av Öland och Glasriket: En studie om destinationsutveckling2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Turismen i Kalmar har ökat de senaste åren, men hamnar till synes i skymundan av Öland och Glasriket. Hur får man besökare att få upp ögonen för Kalmar som primära resmålet och hur får man dem att stanna? Vi har i denna uppsats intresserat oss för att ta reda på hur ett starkt platsvarumärke skapas och vad som således krävs för att bli en framgångsrik destination, samt hur man kan använda sig av platsmarknadsföring för att nå ut med platsvarumärket till potentiella målgrupper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abada, Mariam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Vilka problem finns det med förfalskade läkemedel?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världsmarknaden för läkemedlen beräknades år 2011 till 900 miljarder US$ enligt IMS-health. Marknaden för illegala läkemedel uppskattas vara värd mellan 75-200 miljarder dollar. I Sverige uppskattas den illegala läkemedelsmarknaden till motsvarande ≤0,5 %. Straffet för insmuggling av läkemedel till Sverige är böter eller max 2 års fängelse. Tullverket räknar med att man endast hittar 10 % av det som smugglas in. I andra länder kan straffet variera mellan böter (ekonomisk brottslighet i Afrika) till dödsstraff i Kina.

  I Utvecklingsländerna uppskattas 10-30 % av alla läkemedel som säljs vara förfalskade, jmf 1 % I-länderna. l. Förekomsten av förfalskade läkemedel har många allvarliga konsekvenser på människor som exempelvis, utebliven effekt, toxiska reaktioner, förgiftningar, som kan i värsta fall leda till döden. Ett annat alvarligt problem är resistensutveckling, ökad spridning av smittsamammasjukdomar som exempel, tuberkulos och/ eller HIV/AIDS.

  Syftet med detta examensarbete är att besvara frågan: Vilka problem ger den ökande förekomsten av förfalskade läkemedel i samhället. Undersökningen fokuserar på livstidsläkemedel, dvs ett läkemedel en person måste ta resten av sitt liv för behandling av sin kroniska sjukdom.

  För att komma till rätta med de problem, som förfalskade läkemedel, skapar krävs ett mer utvecklat samarbete mellan olika läkemedelsmyndigheter, läkemedelsföretag, internationella polisorganisationer, tull m.fl. Arbetet med att utveckla förpackningar som är svåra att förfalska bör intensifieras. Straffsatser bör kanske ses över. Det är viktigt att öka medvetandet bland allmänheten om risker med att köpa läkemedel utanför apotek (t ex via nätet).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abadi, Imam
  et al.
  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia.
  Hardiana, Tiara Oktavia
  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia.
  Imron, Chairul
  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia.
  Fitriyanah, Dwi Nur
  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia.
  Jani, Yahya
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Abdullah, Kamaruddin
  Darma Persada University, Indonesia.
  Design of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Control Based One-Axis Solar Tracker on Battery Charging System2020In: E3S Web of Conferences, EDP Sciences, 2020, Vol. 190, p. 1-15, article id 00015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The photovoltaic (PV) panel can produce electrical energy that is very environmentally friendly and easy to use. The use of PV panels is suitable for supplying peak loads or at night using batteries as energy storage. However, the battery needs to manage for control, and the battery can last long. The solution to battery management problems is through research about the battery charging system. The DC-DC converter used is the Single Ended Primary Inductance Converter (SEPIC) type. Voltage Control of the battery charging using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). In the simulation of bright conditions, ANFIS controls can track the charging point set point and obtain a voltage response with a rise time of 0.0028 s, a maximum overshoot of 0.027 %, a peak time of 0.008 s, and a settling time of 0.0193 s. When charging a solar tracker, PV battery gets a 0.25 % increase compared to a fixed PV panel. PV solar tracker can follow the direction of the sun's position. The irradiation value and maximum temperature affect the input voltage and input current that enters the converter. © The Authors, published by EDP Sciences, 2020.

 • 13.
  Abadi, Imam
  et al.
  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia.
  Uyuniyah, Qurrotul
  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia.
  Fitriyanah, Dwi Nur
  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia.
  Jani, Yahya
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Abdullah, Kamaruddin
  Darma Persada University, Indonesia.
  Performance Study of Maximum Power Point Tracking (MPPT) Based on Type-2 Fuzzy Logic Controller on Active Dual Axis Solar Tracker2020In: E3S Web of Conferences, EDP Sciences, 2020, Vol. 190, p. 1-16, article id 00016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  World energy consumption increases with time, so that occur an energy imbalance. Many breakthroughs have developed to utilize renewable energy. The photovoltaic system is one of the easy-to-use renewable energies. The power conversion from PV fixed is still low, so the PV system is designed using the active dual-axis solar tracker. The PV tracker position can be adjusted to change the sun position to get maximum efficiency. The active dual-axis solar tracker system is integrated with the maximum power point tracking (MPPT) algorithm to keep PV operating at a maximum power point even though input variations change. The active dual-axis solar tracker system integrated with the maximum power point tracking (MPPT) algorithm to keep PV operating at a maximum power point even though input variations change. Tracking test simulation had done by comparing the output power of a fixed PV system with the active dual-axis solar tracker. Type-2 fuzzy logic based MPPT successfully increased the average output power by 10.48 % with the highest increase of 17.48 % obtained at 15:00 West Indonesia Time (GMT+7). The difference in power from a fixed PV system with the active dual-axis solar tracker of 36.08 W is from the output power worth 206.3 to 242.4 W. © The Authors, published by EDP Sciences, 2020.

 • 14.
  Abarca-Guerrero, Lilliana
  et al.
  Univ Tecnol Eindhoven, Netherlands.
  Maas, Ger
  Univ Tecnol Eindhoven, Netherlands.
  Hogland, William
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Desafíos en la gestión de residuos sólidos para las ciudades de países en desarrollo [Solid waste management challenges for cities in developing countries]2015In: Tecnología en Marcha, ISSN 0379-3982, Vol. 28, no 2, p. 141-168Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Solid waste management is a challenge for the cities' authorities in developing countries mainly due to the increasing generation of waste, the burden posed on the municipal budget as a result of the high costs associated to its management, the lack of understanding over a diversity of factors that affect the different stages of waste management and linkages necessary to enable the entire handling system functioning. An analysis of literature on the work done and reported mainly in publications from 2005 to 2011, related to waste management in developing countries, showed that few articles give quantitative information. The analysis was conducted in two of the major scientific journals, Waste Management Journal and Waste Management and Research. The objective of this research was to determine the stakeholders' action/behavior that have a role in the waste management process and to analyze influential factors on the system, in more than thirty urban areas in 22 developing countries in 4 continents. A combination of methods was used in this study in order to assess the stakeholders and the factors influencing the performance of waste management in the cities. Data was collected from scientific literature, existing data bases, observations made during visits to urban areas, structured interviews with relevant professionals, exercises provided to participants in workshops and a questionnaire applied to stakeholders. Descriptive and inferential statistic methods were used to draw conclusions. The outcomes of the research are a comprehensive list of stakeholders that are relevant in the waste management systems and a set of factors that reveal the most important causes for the systems' failure. The information provided is very useful when planning, changing or implementing waste management systems in cities.

 • 15.
  Abazibra, Luan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson Adjei, Samuel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Pojke eller flicka, alla ungdomar vill bli sedda" : En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers reflektioner kring att genus görs inom HVB och hur de agerar i behandlingsarbetet med ungdomarna.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Socialstyrelsen (2021) reports that 8300 children and young people in Sweden were placed on a so called HVB during 2020. HVB stands for hem för vård eller boende which in english terms is equal to a home for care or housing. HVB was during 2020 the second most common form of placement for children and adolescents. Socialstyrelsen (2018) reports that social workers working within HVB are responsible for meeting young people's care needs in the form of various treatments. Research done by Mattson (2010) suggests that HVB is a closed environment, which can result in social workers that are active in these care homes become identification objects for the young people who are placed in these care homes. 

   Treatment staff in HVB homes work with adolescents who are in need of support and help. Social workers are expected to work gender-consciously to meet the individual needs of adolescents. Previous research shows that HVB is a complex environment that requires flexibility on the part of treatment staff and that interventions do not always lead to the best results. Newly graduated social workers are expected to possess knowledge as critical awareness of how gender affects treatment work.

  We have chosen to investigate how newly graduated social workers who are active in HVB homes reflect about the fact that gender is done in treatment work and how they act with adolescents as gender awareness is part of the newly graduated social workers' education. The results of the study showed that the reflections of newly graduated social workers confirm previous research's explanation that gender is made in the treatment work with adolescents and which in turn affects how the staff's treatment work is designed. The result highlights that norms, stereotypes and gender perceptions that society produces affect the treatment work despite the social workers' gender awareness through education. Through the study, we also see the desire to counteract these gender notions and its ability to influence treatment work but that it is difficult.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Abbas, Dalia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kero, Sanni
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hållbar bildutveckling: En bildlärare i Sverige och en bildkonstlärare i Finlands uppfattningar om undervisning inom hållbar utveckling2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom bild- och bildkonstämnet har sparsamhet och återvinning ständigt varit en grundläggande del. På grund av de globala klimatfrågorna har hållbar utveckling blivit aktuellt inom alla livsområden, utbildningsnivåer och läroämnen. Denna studie fokuserar på värdet av bild- och bildkonstutbildning som ett komplext verktyg för att lyfta fram hållbar utveckling och dess miljöaspekter. Syftet är att ta reda på vilka möjligheter två bild- och bildkonstlärare, från Sverige och Finland, ser på ämnet i relation till miljöundervisning. Studien fokuserar på två lärares uppfattningar om bild- och bildkonstämnets möjligheter samt de värderingar som styr urvalet för innehållet. Resultatet visar att ämnet bild- och bildkonst har många olika möjligheter när det gäller undervisning inom hållbarhet som ett verktyg för att få fram de nya perspektiv som konst kan erbjuda. Avslutningsvis visade studien att lärares intresse för miljöfrågor ger dem mer inspiration, dock påverkar detta inte direkt innehållet i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Abbas, Mirna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Finns det ett samband mellan behandling av akne med läkemedlet isotretinoin och uppkomst av psykiatriska symptom samt självmord?: En litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Acne or pimples is an inflammatory skin reaction that occurs when the sebaceous glands or hair follicles become inflamed. This skin reaction is seen as a rash on or under the skin and mainly involves the face. Acne is most common in adolescence but can affect people of all ages. Acne is considered a contributing factor to social isolation, low self-esteem, depression, and suicidal thoughts.

  During the 1950s, a new acne drug containing the active substance isotretinoin was developed. The drug began to be used in the early 1980s and is today the most effective drug in treating severe acne. Isotretinoin is a vitamin A acid derivative (13-cis-retonic-acid) that belongs to the drug group retinoids. Isotretinoin is intended for the treatment of severe scarring acne, as well as where the treatment of acne with other drugs such as antibiotics or topical treatment has not given the desired result. Isotretinoin is an effective drug in treating severe acne, but unfortunately also a drug that can cause troublesome and severe side effects. As isotretinoin crosses the blood-brain barrier, studies have been performed on whether there is a link between treatment with isotretinoin and mental reactions. There is a high incidence of psychiatric symptoms and suicidal ideation in people suffering from acne. It is difficult to distinguish whether the mental symptoms are drug-related or not.

  The purpose of this literature review was to investigate whether there may be an association between the treatment of acne with the drug isotretinoin and the onset of psychiatric symptoms as well as suicide. To find relevant articles for this work, a search was performed in the PubMed database through Linnaeus University's library, which resulted in six relevant studies. Different self-assessment scales evaluated depression, anxiety, and quality of life in selected studies. The results of the studies are unequivocal, where none of the studies showed a connection between the occurrence of psychiatric symptoms and suicidal thoughts when treating acne with the drug isotretinoin. On the contrary, it indicated an improvement in psychiatric conditions reflected in acne reduction. However, there is insufficient evidence that these results can rule out the emergence of psychiatric symptoms and suicidal thoughts during treatment.

  Download full text (pdf)
  Ex-arbete 2022
 • 18.
  Abbas, Nada
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Information needs of gravel roads stakeholders:  A case study to elicit the requirements of future users of a cloud-based information system2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within any ecosystem, information needs are shared to be fulfilled and to support the ecosystem in a way or another. They are vital for designing appropriate information systems that will provide those needs. In this thesis, the gravel road ecosystem is studied, where efficient information sharing is not enabled due to the lack of appropriate information systems. Thus,when focusing on the gravel roads ecosystem, information plays a crucial role regarding the maintenance acts upon these roads. Moreover, not enough literature investigates theinformation needs of gravel roads stakeholders with the aim to improve the maintenance ofthese roads.

  Therefore, this thesis intends to elicit information needs of gravel road stakeholders by performing an exploratory case study. The case study forms a part of an ongoing project with the goal to build a cloud-based information system for a sustainable gravel road maintenance. Data were collected through telephone- and online-based interviews with several key stakeholders in Sweden and were thereafter structured through template analysis. The major findings were a set of information needs and several needed sensors within the pre-mentioned information system. This thesis concluded that the future cloud-based information system in the ongoing project is a useful system for sharing vital information among future gravel roads stakeholders, considering the variety of needed information that affects the maintenance of the gravel roads.

  Download full text (pdf)
  Information needs of gravel roads stakeholders
 • 19.
  Abbas, Nada
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering. Chalmers University of Technology, Sweden.
  Information Needs of Gravel Road Stakeholders2022In: Infrastructures, E-ISSN 2412-3811, Vol. 7, no 12, article id 166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within any ecosystem, information sharing is essential. In this paper, the Swedish gravel road ecosystem is studied, where information plays a crucial role for the effective management of operations and maintenance. However, efficient information sharing is not enabled due to the lack of appropriate information systems. For addressing this issue, this paper intends to elicit information needs of gravel road stakeholders to support the design of a cloud-based information system. The main purpose is to explore the information needs of stakeholders within the Swedish gravel road ecosystem. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with 11 participants representing key stakeholders in the ecosystem. Template analysis was used for analyzing the interview results. The major findings were a set of information needs covering road identification and condition, weather conditions, accessibility and traffic, maintenance policy, and sensor data. The results form a comprehensive information model for the further development of a cloud-based gravel road management system that would contribute to increased traffic safety and comfort, lower maintenance and management costs, and better decision-making abilities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Abbas, Nadeem
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Designing Self-Adaptive Software Systems with Reuse2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Modern software systems are increasingly more connected, pervasive, and dynamic, as such, they are subject to more runtime variations than legacy systems. Runtime variations affect system properties, such as performance and availability. The variations are difficult to anticipate and thus mitigate in the system design.

  Self-adaptive software systems were proposed as a solution to monitor and adapt systems in response to runtime variations. Research has established a vast body of knowledge on engineering self-adaptive systems. However, there is a lack of systematic process support that leverages such engineering knowledge and provides for systematic reuse for self-adaptive systems development. 

  This thesis proposes the Autonomic Software Product Lines (ASPL), which is a strategy for developing self-adaptive software systems with systematic reuse. The strategy exploits the separation of a managed and a managing subsystem and describes three steps that transform and integrate a domain-independent managing system platform into a domain-specific software product line for self-adaptive software systems.

  Applying the ASPL strategy is however not straightforward as it involves challenges related to variability and uncertainty. We analyzed variability and uncertainty to understand their causes and effects. Based on the results, we developed the Autonomic Software Product Lines engineering (ASPLe) methodology, which provides process support for the ASPL strategy. The ASPLe has three processes, 1) ASPL Domain Engineering, 2) Specialization and 3) Integration. Each process maps to one of the steps in the ASPL strategy and defines roles, work-products, activities, and workflows for requirements, design, implementation, and testing. The focus of this thesis is on requirements and design.

  We validate the ASPLe through demonstration and evaluation. We developed three demonstrator product lines using the ASPLe. We also conducted an extensive case study to evaluate key design activities in the ASPLe with experiments, questionnaires, and interviews. The results show a statistically significant increase in quality and reuse levels for self-adaptive software systems designed using the ASPLe compared to current engineering practices.

  Download full text (pdf)
  Doctoral Thesis (Comprehensive Summary)
  Download (jpg)
  Front Page
 • 21.
  Abbas, Nadeem
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Towards autonomic software product lines2011In: SPLC '11 Proceedings of the 15th International Software Product Line Conference, Volume 2, ACM Press, 2011, p. 44:1-44:8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We envision an Autonomic Software Product Line (ASPL). The ASPL is a dynamic software product line that supports self adaptable products. We plan to use reflective architecture to model and develop ASPL. To evaluate the approach, we have implemented three autonomic product lines which show promising results. The ASPL approach is at initial stages, and require additional work. We plan to exploit online learning to realize more dynamic software product lines to cope with the problem of product line evolution. We propose on-line knowledge sharing among products in a product line to achieve continuous improvement of quality in product line products.

 • 22.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Architectural reasoning for dynamic software product lines2013In: Proceedings of the 17th International Software Product Line Conference co-located workshops, ACM Press, 2013, p. 117-124Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Software quality is critical in today's software systems. A challenge is the trade-off situation architects face in the design process. Designers often have two or more alternatives, which must be compared and put into context before a decision is made. The challenge becomes even more complex for dynamic software product lines, where domain designers have to take runtime variations into consideration as well. To address the problem we propose extensions to an architectural reasoning framework with constructs/artifacts to define and model a domain's scope and dynamic variability. The extended reasoning framework encapsulates knowledge to understand and reason about domain quality behavior and self-adaptation as a primary variability mechanism. The framework is demonstrated for a self-configuration property, self-upgradability on an educational product-line.

 • 23.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Architectural Reasoning Support for Product-Lines of Self-adaptive Software Systems: A Case Study2015In: Software Architecture: 9th European Conference, ECSA 2015, Dubrovnik/Cavtat, Croatia, September 7-11, 201 / [ed] Danny Weyns, Raffaela Mirandola, Ivica Crnkovic, Springer, 2015, p. 20-36Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Software architecture serves as a foundation for the design and development of software systems. Designing an architecture requires extensive analysis and reasoning. The study presented herein focuses on the architectural analysis and reasoning in support of engineering self-adaptive software systems with systematic reuse. Designing self-adaptive software systems with systematic reuse introduces variability along three dimensions; adding more complexity to the architectural analysis and reasoning process. To this end, the study presents an extended Architectural Reasoning Framework with dedicated reasoning support for self-adaptive systems and reuse. To evaluate the proposed framework, we conducted an initial feasibility case study, which concludes that the proposed framework assists the domain architects to increase reusability, reduce fault density, and eliminate differences in skills and experiences among architects, which were our research goals and are decisive factors for a system's overall quality.

 • 24.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Computer Science.
  ASPLe: a methodology to develop self-adaptive software systems with reuse2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Advances in computing technologies are pushing software systems and their operating environments to become more dynamic and complex. The growing complexity of software systems coupled with uncertainties induced by runtime variations leads to challenges in software analysis and design. Self-Adaptive Software Systems (SASS) have been proposed as a solution to address design time complexity and uncertainty by adapting software systems at runtime. A vast body of knowledge on engineering self-adaptive software systems has been established. However, to the best of our knowledge, no or little work has considered systematic reuse of this knowledge. To that end, this study contributes an Autonomic Software Product Lines engineering (ASPLe) methodology. The ASPLe is based on a multi-product lines strategy which leverages systematic reuse through separation of application and adaptation logic. It provides developers with repeatable process support to design and develop self-adaptive software systems with reuse across several application domains. The methodology is composed of three core processes, and each process is organized for requirements, design, implementation, and testing activities. To exemplify and demonstrate the use of the ASPLe methodology, three application domains are used as running examples throughout the report.

  Download full text (pdf)
  ASPLe2017
 • 25.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Harnessing Variability in Product-lines of Self-adaptive Software Systems2015In: Proceedings of the 19th International Conference on Software Product Line: SPLC '15, ACM Press, 2015, p. 191-200Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This work studies systematic reuse in the context of self-adaptive software systems. In our work, we realized that managing variability for such platforms is different compared to traditional platforms, primarily due to the run-time variability and system uncertainties. Motivated by the fact that recent trends show that self-adaptation will be used more often in future system generation and that software reuse state-of-practice or research do not provide sufficient support, we have investigated the problems and possibly resolutions in this context. We have analyzed variability for these systems, using a systematic reuse prism, and identified a research gap in variability management. The analysis divides variability handling into four activities: (1) identify variability, (2) constrain variability, (3) implement variability, and (4) manage variability. Based on the findings we envision a reuse framework for the specific domain and present an example framework that addresses some of the identified challenges. We argue that it provides basic support for engineering self-adaptive software systems with systematic reuse. We discuss some important avenues of research for achieving the vision.

 • 26.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Iftikhar, Muhammad Usman
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Weyns, Danny
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
  Rigorous architectural reasoning for self-adaptive software systems2016In: Proceedings: First Workshop on Qualitative Reasoning abut Software Architectures, QRASA 2016 / [ed] Lisa O'Conner, IEEE, 2016, p. 11-18Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Designing a software architecture requires architectural reasoning, i.e., activities that translate requirements to an architecture solution. Architectural reasoning is particularly challenging in the design of product-lines of self-adaptive systems, which involve variability both at development time and runtime. In previous work we developed an extended Architectural Reasoning Framework (eARF) to address this challenge. However, evaluation of the eARF showed that the framework lacked support for rigorous reasoning, ensuring that the design complies to the requirements. In this paper, we introduce an analytical framework that enhances eARF with such support. The framework defines a set of artifacts and a series of activities. Artifacts include templates to specify domain quality attribute scenarios, concrete models, and properties. The activities support architects with transforming requirement scenarios to architecture models that comply to required properties. Our focus in this paper is on architectural reasoning support for a single product instance. We illustrate the benefits of the approach by applying it to an example client-server system, and outline challenges for future work. © 2016 IEEE.

 • 27.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Löwe, Welf
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Autonomic Software Product Lines (ASPL)2010In: ECSA '10 Proceedings of the Fourth European Conference on Software Architecture: Companion Volume / [ed] Carlos E. Cuesta, ACM Press, 2010, p. 324-331Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We describe ongoing work on a variability mechanism for Autonomic Software Product Lines (ASPL). The autonomic software product lines have self-management characteristics that make product line instances more resilient to context changes and some aspects of product line evolution. Instances sense the context, selects and bind the best component variants to variation-points at run-time. The variability mechanism we describe is composed of a profile guided dispatch based on off-line and on-line training processes. Together they form a simple, yet powerful variability mechanism that continuously learns, which variants to bind given the current context and system goals.

 • 28.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Löwe, Welf
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Towards Autonomic Software Product Lines (ASPL) - A Technical Report2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes a work in progress to develop Autonomic Software Product Lines (ASPL). The ASPL is a dynamic software product line approach with a novel variability handling mechanism that enables traditional software product lines to adapt themselves at runtime in response to changes in their context, requirements and business goals. The ASPL variability mechanism is composed of three key activities: 1) context-profiling, 2) context-aware composition, and 3) online learning. Context-profiling is an offline activity that prepares a knowledge base for context-aware composition. The context-aware composition uses the knowledge base to derive a new product or adapts an existing product based on a product line's context attributes and goals. The online learning optimizes the knowledge base to remove errors and suboptimal information and to incorporate new knowledge. The three activities together form a simple yet powerful variability handling mechanism that learns and adapts a system at runtime in response to changes in system context and goals. We evaluated the ASPL variability mechanism on three small-scale software product lines and got promising results. The ASPL approach is, however, is yet at an initial stage and require improved development support with more rigorous evaluation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Weyns, Danny
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM). Katholieke Univ Leuven, Belgium.
  ASPLe: a methodology to develop self-adaptive software systems with systematic reuse2020In: Journal of Systems and Software, ISSN 0164-1212, E-ISSN 1873-1228, Vol. 167, p. 1-19, article id 110626Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  More than two decades of research have demonstrated an increasing need for software systems to be self-adaptive. Self-adaptation is required to deal with runtime dynamics which are difficult to predict before deployment. A vast body of knowledge to develop Self-Adaptive Software Systems (SASS) has been established. We, however, discovered a lack of process support to develop self-adaptive systems with reuse. To that end, we propose a domain-engineering based methodology, Autonomic Software Product Lines engineering (ASPLe), which provides step-by-step guidelines for developing families of SASS with systematic reuse. The evaluation results from a case study show positive effects on quality and reuse for self-adaptive systems designed using the ASPLe compared to state-of-the-art engineering practices.

 • 30.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Weyns, Danny
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Knowledge evolution in autonomic software product lines2011In: SPLC '11 Proceedings of the 15th International Software Product Line Conference, Volume 2, New York, NY, USA: ACM Press, 2011, p. 36:1-36:8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We describe ongoing work in knowledge evolution management for autonomic software product lines. We explore how an autonomic product line may benefit from new knowledge originating from different source activities and artifacts at run time. The motivation for sharing run-time knowledge is that products may self-optimize at run time and thus improve quality faster compared to traditional software product line evolution. We propose two mechanisms that support knowledge evolution in product lines: online learning and knowledge sharing. We describe two basic scenarios for runtime knowledge evolution that involves these mechanisms. We evaluate online learning and knowledge sharing in a small product line setting that shows promising results.

 • 31.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Andersson, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Weyns, Danny
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Modeling Variability in Product Lines Using Domain Quality Attribute Scenarios2012In: Proceedings of the WICSA/ECSA 2012 Companion Volume, ACM Press, 2012, p. 135-142Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept of variability is fundamental in software product lines and a successful implementation of a product line largely depends on how well domain requirements and their variability are specified, managed, and realized. While developing an educational software product line, we identified a lack of support to specify variability in quality concerns. To address this problem we propose an approach to model variability in quality concerns, which is an extension of quality attribute scenarios. In particular, we propose domain quality attribute scenarios, which extend standard quality attribute scenarios with additional information to support specification of variability and deriving product specific scenarios. We demonstrate the approach with scenarios for robustness and upgradability requirements in the educational software product line.

 • 32.
  Abbas, Nadeem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Awais, Mian Muhammad
  Lahore University of Management Sciences, Pakistan.
  Kurti, Arianit
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Smart Forest Observatories Network: A MAPE-K Architecture Based Approach for Detecting and Monitoring Forest Damage2023In: Proceedings of the Conference Digital solutions for detecting and monitoring forest damage: Växjö, Sweden, March 28-29, 2023, 2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Forests are essential for life, providing various ecological, social, and economic benefits worldwide. However, one of the main challenges faced by the world is the forest damage caused by biotic and abiotic factors. In any case, the forest damages threaten the environment, biodiversity, and ecosystem. Climate change and anthropogenic activities, such as illegal logging and industrial waste, are among the principal elements contributing to forest damage. To achieve the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) related to forests and climate change, detecting and analyzing forest damages, and taking appropriate measures to prevent or reduce the damages are essential. To that end, we envision establishing a Smart Forest Observatories (SFOs) network, as shown below, which can be either a local area or a wide area network involving remote forests. The basic idea is to use Monitor, Analyze, Plan, Execute, and Knowledge (MAPE-K) architecture from autonomic computing and self-adaptive software systems domain to design and develop the SFOs network. The SFOs are planned to collect, analyze, and share the collected data and analysis results using state-of-the-art methods. The principal objective of the SFOs network is to provide accurate and real-time data to policymakers and forest managers, enabling them to develop effective policies and management strategies for global forest conservation that help to achieve SDGs related to forests and climate change.

 • 33.
  Abbasi, Amna Nisar
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Religion and Foreign Policy: Traditional Islamic and Iranian Islamic counterpoise approach to regional peace2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Traditional Islamic Approach is rooted in Islamic teachings and principles, emphasizing the importance of justice, compassion, and dialogue as mean to achieve peace. In contrast, the Islamic Iranian Counterpoise Approach is a more contemporary approach that reflects the Iranian government’s national interest and aims to counteract the influence of Western Powers in the region. This study will make a comparative analysis that will examine the traditional Islamic and Islamic Iranian counterpoise approaches towards regional peace. The study also examines the similarities and differences between these two approaches, highlighting their strengths and weaknesses under the umbrella of Islamic republic of Iran. The analysis explores from the theoretical foundations of both approaches previously used by the scholars in both historical and cultural contexts, as well as their practical applications in the Middle East. The findings suggest that while both approaches have their merits, the traditional Islamic approach offers a more sustainable and inclusive approach to regional peace. This approach prioritizes peaceful conflict resolution, dialogue, and mutual respect, that is a key to fostering long-term stability and harmony in the region. In contrast, the Islamic Iranian counterpoise approach, while effective in countering external influence, may lead to increased tensions and conflicts in the region. Overall, the analysis contributes to the on-going debate on approaches to regional peace in the Middle East, providing insights into the historical and contemporary factors that shape these approaches and their implications for regional security and stability.

  Download full text (pdf)
  Religion and Foreign Policy
 • 34. Abbasi, R.
  et al.
  Abdou, Y.
  Abu-Zayyad, T.
  Adams, J.
  Aguilar, J. A.
  Ahlers, M.
  Andeen, K.
  Auffenberg, J.
  Bai, X.
  Baker, M.
  Barwick, S. W.
  Bay, R.
  Alba, J. L. Bazo
  Beattie, K.
  Beatty, J. J.
  Bechet, S.
  Becker, J. K.
  Becker, K. -H
  Benabderrahmane, M. L.
  Berdermann, J.
  Berghaus, P.
  Berley, D.
  Bernardini, E.
  Bertrand, D.
  Besson, D. Z.
  Bissok, M.
  Blaufuss, E.
  Boersma, D. J.
  Bohm, C.
  Bolmont, J.
  Botner, O.
  Bradley, L.
  Braun, J.
  Breder, D.
  Carson, M.
  Castermans, T.
  Chirkin, D.
  Christy, B.
  Clem, J.
  Cohen, S.
  Cowen, D. F.
  D'Agostino, M. V.
  Danninger, M.
  Day, C. T.
  De Clercq, C.
  Demiroers, L.
  Depaepe, O.
  Descamps, F.
  Desiati, P.
  de Vries-Uiterweerd, G.
  DeYoung, T.
  Diaz-Velez, J. C.
  Dreyer, J.
  Dumm, J. P.
  Duvoort, M. R.
  Edwards, W. R.
  Ehrlich, R.
  Eisch, J.
  Ellsworth, R. W.
  Engdegard, O.
  Euler, S.
  Evenson, P. A.
  Fadiran, O.
  Fazely, A. R.
  Feusels, T.
  Filimonov, K.
  Finley, C.
  Foerster, M. M.
  Fox, B. D.
  Franckowiak, A.
  Franke, R.
  Gaisser, T. K.
  Gallagher, J.
  Ganugapati, R.
  Gerhardt, L.
  Gladstone, L.
  Goldschmidt, A.
  Goodman, J. A.
  Gozzini, R.
  Grant, D.
  Griesel, T.
  Gross, A.
  Grullon, S.
  Gunasingha, R. M.
  Gurtner, M.
  Ha, C.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Han, K.
  Hanson, K.
  Hasegawa, Y.
  Helbing, K.
  Herquet, P.
  Hickford, S.
  Hill, G. C.
  Hoffman, K. D.
  Homeier, A.
  Hoshina, K.
  Hubert, D.
  Huelsnitz, W.
  Huelss, J. -P
  Hulth, P. O.
  Hultqvist, K.
  Hussain, S.
  Imlay, R. L.
  Inaba, M.
  Ishihara, A.
  Jacobsen, J.
  Japaridze, G. S.
  Johansson, H.
  Joseph, J. M.
  Kampert, K. -H
  Kappes, A.
  Karg, T.
  Karle, A.
  Kelley, J. L.
  Kemming, N.
  Kenny, P.
  Kiryluk, J.
  Kislat, F.
  Klein, S. R.
  Knops, S.
  Kohnen, G.
  Kolanoski, H.
  Koepke, L.
  Koskinen, D. J.
  Kowalski, M.
  Kowarik, T.
  Krasberg, M.
  Krings, T.
  Kroll, G.
  Kuehn, K.
  Kuwabara, T.
  Labare, M.
  Lafebre, S.
  Laihem, K.
  Landsman, H.
  Lauer, R.
  Lehmann, R.
  Lennarz, D.
  Lucke, A.
  Lundberg, J.
  Luenemann, J.
  Madsen, J.
  Majumdar, P.
  Maruyama, R.
  Mase, K.
  Matis, H. S.
  McParland, C. P.
  Meagher, K.
  Merck, M.
  Meszaros, P.
  Meures, T.
  Middell, E.
  Milke, N.
  Miyamoto, H.
  Montaruli, T.
  Morse, R.
  Movit, S. M.
  Nahnhauer, R.
  Nam, J. W.
  Niessen, P.
  Nygren, D. R.
  Odrowski, S.
  Olivas, A.
  Olivo, M.
  Ono, M.
  Panknin, S.
  Patton, S.
  Paul, L.
  de los Heros, C. Perez
  Petrovic, J.
  Piegsa, A.
  Pieloth, D.
  Pohl, Arvid
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Porrata, R.
  Potthoff, N.
  Price, P. B.
  Prikockis, M.
  Przybylski, G. T.
  Rawlins, K.
  Redl, P.
  Resconi, E.
  Rhode, W.
  Ribordy, M.
  Rizzo, A.
  Rodrigues, J. P.
  Roth, P.
  Rothmaier, F.
  Rott, C.
  Roucelle, C.
  Rutledge, D.
  Ruzybayev, B.
  Ryckbosch, D.
  Sander, H. -G
  Sarkar, S.
  Schatto, K.
  Schlenstedt, S.
  Schmidt, T.
  Schneider, D.
  Schukraft, A.
  Schulz, O.
  Schunck, M.
  Seckel, D.
  Semburg, B.
  Seo, S. H.
  Sestayo, Y.
  Seunarine, S.
  Silvestri, A.
  Slipak, A.
  Spiczak, G. M.
  Spiering, C.
  Stamatikos, M.
  Stanev, T.
  Stephens, G.
  Stezelberger, T.
  Stokstad, R. G.
  Stoufer, M. C.
  Stoyanov, S.
  Strahler, E. A.
  Straszheim, T.
  Sulanke, K. -H
  Sullivan, G. W.
  Swillens, Q.
  Taboada, I.
  Tamburro, A.
  Tarasova, O.
  Tepe, A.
  Ter-Antonyan, S.
  Terranova, C.
  Tilav, S.
  Toale, P. A.
  Tooker, J.
  Tosi, D.
  Turcan, D.
  van Eijndhoven, N.
  Vandenbroucke, J.
  Van Overloop, A.
  van Santen, J.
  Voigt, B.
  Walck, C.
  Waldenmaier, T.
  Wallraff, M.
  Walter, M.
  Wendt, C.
  Westerhoff, S.
  Whitehorn, N.
  Wiebe, K.
  Wiebusch, C. H.
  Wiedemann, A.
  Wikstrom, G.
  Williams, D. R.
  Wischnewski, R.
  Wissing, H.
  Woschnagg, K.
  Xu, C.
  Xu, X. W.
  Yodh, G.
  Yoshida, S.
  Limits on a muon flux from Kaluza-Klein dark matter annihilations in the Sun from the IceCube 22-string detector2010In: Physical Review D, ISSN 1550-7998, E-ISSN 1550-2368, Vol. 81, no 5, p. Article ID: 057101-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A search for muon neutrinos from Kaluza-Klein dark matter annihilations in the Sun has been performed with the 22-string configuration of the IceCube neutrino detector using data collected in 104.3 days of live time in 2007. No excess over the expected atmospheric background has been observed. Upper limits have been obtained on the annihilation rate of captured lightest Kaluza-Klein particle (LKP) WIMPs in the Sun and converted to limits on the LKP-proton cross sections for LKP masses in the range 250-3000 GeV. These results are the most stringent limits to date on LKP annihilation in the Sun.

 • 35. Abbasi, R.
  et al.
  Abdou, Y.
  Abu-Zayyad, T.
  Adams, J.
  Aguilar, J. A.
  Ahlers, M.
  Andeen, K.
  Auffenberg, J.
  Bai, X.
  Baker, M.
  Barwick, S. W.
  Bay, R.
  Alba, J. L. Bazo
  Beattie, K.
  Beatty, J. J.
  Bechet, S.
  Becker, J. K.
  Becker, K. -H
  Benabderrahmane, M. L.
  Berdermann, J.
  Berghaus, P.
  Berley, D.
  Bernardini, E.
  Bertrand, D.
  Besson, D. Z.
  Bissok, M.
  Blaufuss, E.
  Boersma, D. J.
  Bohm, C.
  Bolmont, J.
  Botner, O.
  Bradley, L.
  Braun, J.
  Breder, D.
  Castermans, T.
  Chirkin, D.
  Christy, B.
  Clem, J.
  Cohen, S.
  Cowen, D. F.
  D'Agostino, M. V.
  Danninger, M.
  Day, C. T.
  De Clercq, C.
  Demiroers, L.
  Depaepe, O.
  Descamps, F.
  Desiati, P.
  de Vries-Uiterweerd, G.
  DeYoung, T.
  Diaz-Velez, J. C.
  Dreyer, J.
  Dumm, J. P.
  Duvoort, M. R.
  Edwards, W. R.
  Ehrlich, R.
  Eisch, J.
  Ellsworth, R. W.
  Engdegard, O.
  Euler, S.
  Evenson, P. A.
  Fadiran, O.
  Fazely, A. R.
  Feusels, T.
  Filimonov, K.
  Finley, C.
  Foerster, M. M.
  Fox, B. D.
  Franckowiak, A.
  Franke, R.
  Gaisser, T. K.
  Gallagher, J.
  Ganugapati, R.
  Gerhardt, L.
  Gladstone, L.
  Goldschmidt, A.
  Goodman, J. A.
  Gozzini, R.
  Grant, D.
  Griesel, T.
  Gro, A.
  Grullon, S.
  Gunasingha, R. M.
  Gurtner, M.
  Ha, C.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Han, K.
  Hanson, K.
  Hasegawa, Y.
  Heise, J.
  Helbing, K.
  Herquet, P.
  Hickford, S.
  Hill, G. C.
  Hoffman, K. D.
  Hoshina, K.
  Hubert, D.
  Huelsnitz, W.
  Huelss, J. -P
  Hulth, P. O.
  Hultqvist, K.
  Hussain, S.
  Imlay, R. L.
  Inaba, M.
  Ishihara, A.
  Jacobsen, J.
  Japaridze, G. S.
  Johansson, H.
  Joseph, J. M.
  Kampert, K. -H
  Kappes, A.
  Karg, T.
  Karle, A.
  Kelley, J. L.
  Kenny, P.
  Kiryluk, J.
  Kislat, F.
  Klein, S. R.
  Knops, S.
  Kohnen, G.
  Kolanoski, H.
  Koepke, L.
  Kowalski, M.
  Kowarik, T.
  Krasberg, M.
  Kuehn, K.
  Kuwabara, T.
  Labare, M.
  Lafebre, S.
  Laihem, K.
  Landsman, H.
  Lauer, R.
  Lennarz, D.
  Lucke, A.
  Lundberg, J.
  Luenemann, J.
  Madsen, J.
  Majumdar, P.
  Maruyama, R.
  Mase, K.
  Matis, H. S.
  McParland, C. P.
  Meagher, K.
  Merck, M.
  Meszaros, P.
  Middell, E.
  Milke, N.
  Miyamoto, H.
  Mohr, A.
  Montaruli, T.
  Morse, R.
  Movit, S. M.
  Nahnhauer, R.
  Nam, J. W.
  Niessen, P.
  Nygren, D. R.
  Odrowski, S.
  Olivas, A.
  Olivo, M.
  Ono, M.
  Panknin, S.
  Patton, S.
  de los Heros, C. Perez
  Petrovic, J.
  Piegsa, A.
  Pieloth, D.
  Pohl, Arvid
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Porrata, R.
  Potthoff, N.
  Price, P. B.
  Prikockis, M.
  Przybylski, G. T.
  Rawlins, K.
  Redl, P.
  Resconi, E.
  Rhode, W.
  Ribordy, M.
  Rizzo, A.
  Rodrigues, J. P.
  Roth, P.
  Rothmaier, F.
  Rott, C.
  Roucelle, C.
  Rutledge, D.
  Ryckbosch, D.
  Sander, H. -G
  Sarkar, S.
  Schlenstedt, S.
  Schmidt, T.
  Schneider, D.
  Schukraft, A.
  Schulz, O.
  Schunck, M.
  Seckel, D.
  Semburg, B.
  Seo, S. H.
  Sestayo, Y.
  Seunarine, S.
  Silvestri, A.
  Slipak, A.
  Spiczak, G. M.
  Spiering, C.
  Stamatikos, M.
  Stanev, T.
  Stephens, G.
  Stezelberger, T.
  Stokstad, R. G.
  Stoufer, M. C.
  Stoyanov, S.
  Strahler, E. A.
  Straszheim, T.
  Sulanke, K. -H
  Sullivan, G. W.
  Swillens, Q.
  Taboada, I.
  Tamburro, A.
  Tarasova, O.
  Tepe, A.
  Ter-Antonyan, S.
  Terranova, C.
  Tilav, S.
  Toale, P. A.
  Tooker, J.
  Tosi, D.
  Turcan, D.
  van Eijndhoven, N.
  Vandenbroucke, J.
  Van Overloop, A.
  Voigt, B.
  Walck, C.
  Waldenmaier, T.
  Walter, M.
  Wendt, C.
  Westerhoff, S.
  Whitehorn, N.
  Wiebusch, C. H.
  Wiedemann, A.
  Wikstroem, G.
  Williams, D. R.
  Wischnewski, R.
  Wissing, H.
  Woschnagg, K.
  Xu, X. W.
  Yodh, G.
  Yoshida, S.
  Search for muon neutrinos from gamma-ray bursts with the IceCube neutrino telescope2010In: Astrophysical Journal, ISSN 0004-637X, E-ISSN 1538-4357, Vol. 710, no 1, p. 346-359Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present the results of searches for high-energy muon neutrinos from 41 gamma-ray bursts (GRBs) in the northern sky with the IceCube detector in its 22 string configuration active in 2007/2008. The searches cover both the prompt and a possible precursor emission as well as a model-independent, wide time window of -1 hr to + 3 hr around each GRB. In contrast to previous searches with a large GRB population, we do not utilize a standard Waxman-Bahcall GRB flux for the prompt emission but calculate individual neutrino spectra for all 41 GRBs from the burst parameters measured by satellites. For all of the three time windows, the best estimate for the number of signal events is zero. Therefore, we place 90% CL upper limits on the fluence from the prompt phase of 3.7 x 10(-3) erg cm(-2) (72 TeV-6.5 PeV) and on the fluence from the precursor phase of 2.3 x 10(-3) erg cm(-2) (2.2-55 TeV), where the quoted energy ranges contain 90% of the expected signal events in the detector. The 90% CL upper limit for the wide time window is 2.7 x 10(-3) erg cm(-2) (3 TeV-2.8 PeV) assuming an E-2 flux.

 • 36. Abbasi, R.
  et al.
  Abdou, Y.
  Abu-Zayyad, T.
  Adams, J.
  Aguilar, J. A.
  Ahlers, M.
  Andeen, K.
  Auffenberg, J.
  Bai, X.
  Baker, M.
  Barwick, S. W.
  Bay, R.
  Alba, J. L. Bazo
  Beattie, K.
  Beatty, J. J.
  Bechet, S.
  Becker, J. K.
  Becker, K. -H
  Benabderrahmane, M. L.
  Berdermann, J.
  Berghaus, P.
  Berley, D.
  Bernardini, E.
  Bertrand, D.
  Besson, D. Z.
  Bissok, M.
  Blaufuss, E.
  Boersma, D. J.
  Bohm, C.
  Botner, O.
  Bradley, L.
  Braun, J.
  Buitink, S.
  Carson, M.
  Chirkin, D.
  Christy, B.
  Clem, J.
  Cohen, S.
  Colnard, C.
  Cowen, D. F.
  D'Agostino, M. V.
  Danninger, M.
  De Clercq, C.
  Demiroers, L.
  Depaepe, O.
  Descamps, F.
  Desiati, P.
  de Vries-Uiterweerd, G.
  DeYoung, T.
  Diaz-Velez, J. C.
  Dreyer, J.
  Dumm, J. P.
  Duvoort, M. R.
  Ehrlich, R.
  Eisch, J.
  Ellsworth, R. W.
  Engdegard, O.
  Euler, S.
  Evenson, P. A.
  Fadiran, O.
  Fazely, A. R.
  Feusels, T.
  Filimonov, K.
  Finley, C.
  Foerster, M. M.
  Fox, B. D.
  Franckowiak, A.
  Franke, R.
  Gaisser, T. K.
  Gallagher, J.
  Ganugapati, R.
  Geisler, M.
  Gerhardt, L.
  Gladstone, L.
  Goldschmidt, A.
  Goodman, J. A.
  Grant, D.
  Griesel, T.
  Gross, A.
  Grullon, S.
  Gunasingha, R. M.
  Gurtner, M.
  Ha, C.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Han, K.
  Hanson, K.
  Hasegawa, Y.
  Haugen, J.
  Helbing, K.
  Herquet, P.
  Hickford, S.
  Hill, G. C.
  Hoffman, K. D.
  Homeier, A.
  Hoshina, K.
  Hubert, D.
  Huelsnitz, W.
  Huelss, J. -P
  Hulth, P. O.
  Hultqvist, K.
  Hussain, S.
  Imlay, R. L.
  Inaba, M.
  Ishihara, A.
  Jacobsen, J.
  Japaridze, G. S.
  Johansson, H.
  Joseph, J. M.
  Kampert, K. -H
  Kappes, A.
  Karg, T.
  Karle, A.
  Kelley, J. L.
  Kemming, N.
  Kenny, P.
  Kiryluk, J.
  Kislat, F.
  Kitamura, N.
  Klein, S. R.
  Knops, S.
  Kohnen, G.
  Kolanoski, H.
  Koepke, L.
  Koskinen, D. J.
  Kowalski, M.
  Kowarik, T.
  Krasberg, M.
  Krings, T.
  Kroll, G.
  Kuehn, K.
  Kuwabara, T.
  Labare, M.
  Lafebre, S.
  Laihem, K.
  Landsman, H.
  Lauer, R.
  Laundrie, A.
  Lehmann, R.
  Lennarz, D.
  Luenemann, J.
  Madsen, J.
  Majumdar, P.
  Maruyama, R.
  Mase, K.
  Matis, H. S.
  Matusik, M.
  Meagher, K.
  Merck, M.
  Meszaros, P.
  Meures, T.
  Middell, E.
  Milke, N.
  Miyamoto, H.
  Montaruli, T.
  Morse, R.
  Movit, S. M.
  Nahnhauer, R.
  Nam, J. W.
  Naumann, U.
  Niessen, P.
  Nygren, D. R.
  Odrowski, S.
  Olivas, A.
  Olivo, M.
  Ono, M.
  Panknin, S.
  Paul, L.
  de los Heros, C. Perez
  Petrovic, J.
  Piegsa, A.
  Pieloth, D.
  Pohl, Arvid
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Porrata, R.
  Posselt, J.
  Price, P. B.
  Prikockis, M.
  Przybylski, G. T.
  Rawlins, K.
  Redl, P.
  Resconi, E.
  Rhode, W.
  Ribordy, M.
  Rizzo, A.
  Robl, P.
  Rodrigues, J. P.
  Roth, P.
  Rothmaier, F.
  Rott, C.
  Roucelle, C.
  Rutledge, D.
  Ruzybayev, B.
  Ryckbosch, D.
  Sander, H. -G
  Sandstrom, P.
  Sarkar, S.
  Schatto, K.
  Schlenstedt, S.
  Schmidt, T.
  Schneider, D.
  Schukraft, A.
  Schultes, A.
  Schulz, O.
  Schunck, M.
  Seckel, D.
  Semburg, B.
  Seo, S. H.
  Sestayo, Y.
  Seunarine, S.
  Silvestri, A.
  Slipak, A.
  Spiczak, G. M.
  Spiering, C.
  Stamatikos, M.
  Stanev, T.
  Stephens, G.
  Stezelberger, T.
  Stokstad, R. G.
  Stoyanov, S.
  Strahler, E. A.
  Straszheim, T.
  Sullivan, G. W.
  Swillens, Q.
  Taboada, I.
  Tamburro, A.
  Tarasova, O.
  Tepe, A.
  Ter-Antonyan, S.
  Terranova, C.
  Tilav, S.
  Toale, P. A.
  Tosi, D.
  Turcan, D.
  van Eijndhoven, N.
  Vandenbroucke, J.
  Van Overloop, A.
  van Santen, J.
  Voigt, B.
  Wahl, D.
  Walck, C.
  Waldenmaier, T.
  Wallraff, M.
  Walter, M.
  Wendt, C.
  Westerhoff, S.
  Whitehorn, N.
  Wiebe, K.
  Wiebusch, C. H.
  Wikstrom, G.
  Williams, D. R.
  Wischnewski, R.
  Wissing, H.
  Woschnagg, K.
  Xu, C.
  Xu, X. W.
  Yodh, G.
  Yoshida, S.
  Zarzhitsky, P.
  Calibration and characterization of the IceCube photomultiplier tube2010In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, ISSN 0168-9002, E-ISSN 1872-9576, Vol. 618, no 1-3, p. 139-152Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over 5000 PMTs are being deployed at the South Pole to compose the IceCube neutrino observatory. Many are placed deep in the ice to detect Cherenkov light emitted by the products of high-energy neutrino interactions, and others are frozen into tanks on the surface to detect particles from atmospheric cosmic ray showers. IceCube is using the 10-in. diameter R7081-02 made by Hamamatsu Photonics. This paper describes the laboratory characterization and calibration of these PMTs before deployment. PMTs were illuminated with pulses ranging from single photons to saturation level. Parameterizations are given for the single photoelectron charge spectrum and the saturation behavior. Time resolution, late pulses and afterpulses are characterized. Because the PMTs are relatively large, the cathode sensitivity uniformity was measured. The absolute photon detection efficiency was calibrated using Rayleigh-scattered photons from a nitrogen laser. Measured characteristics are discussed in the context of their relevance to IceCube event reconstruction and simulation efforts. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 37. Abbasi, R.
  et al.
  Abdou, Y.
  Ackermann, M.
  Adams, J.
  Aguilar, J. A.
  Ahlers, M.
  Andeen, K.
  Auffenberg, J.
  Bai, X.
  Baker, M.
  Barwick, S. W.
  Bay, R.
  Alba, J. L. Bazo
  Beattie, K.
  Beatty, J. J.
  Bechet, S.
  Becker, J. K.
  Becker, K. -H
  Benabderrahmane, M. L.
  Berdermann, J.
  Berghaus, P.
  Berley, D.
  Bernardini, E.
  Bertrand, D.
  Besson, D. Z.
  Bissok, M.
  Blaufuss, E.
  Boersma, D. J.
  Bohm, C.
  Bolmont, J.
  Boeser, S.
  Botner, O.
  Bradley, L.
  Braun, J.
  Breder, D.
  Castermans, T.
  Chirkin, D.
  Christy, B.
  Clem, J.
  Cohen, S.
  Cowen, D. F.
  D'Agostino, M. V.
  Danninger, M.
  Day, C. T.
  De Clercq, C.
  Demiroers, L.
  Depaepe, O.
  Descamps, F.
  Desiati, P.
  de Vries-Uiterweerd, G.
  DeYoung, T.
  Diaz-Velez, J. C.
  Dreyer, J.
  Dumm, J. P.
  Duvoort, M. R.
  Edwards, W. R.
  Ehrlich, R.
  Eisch, J.
  Ellsworth, R. W.
  Engdegard, O.
  Euler, S.
  Evenson, P. A.
  Fadiran, O.
  Fazely, A. R.
  Feusels, T.
  Filimonov, K.
  Finley, C.
  Foerster, M. M.
  Fox, B. D.
  Franckowiak, A.
  Franke, R.
  Gaisser, T. K.
  Gallagher, J.
  Ganugapati, R.
  Gerhardt, L.
  Gladstone, L.
  Goldschmidt, A.
  Goodman, J. A.
  Gozzini, R.
  Grant, D.
  Griesel, T.
  Gross, A.
  Grullon, S.
  Gunasingha, R. M.
  Gurtner, M.
  Ha, C.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Han, K.
  Hanson, K.
  Hasegawa, Y.
  Heise, J.
  Helbing, K.
  Herquet, P.
  Hickford, S.
  Hill, G. C.
  Hoffman, K. D.
  Hoshina, K.
  Hubert, D.
  Huelsnitz, W.
  Huelss, J. -P
  Hulth, P. O.
  Hultqvist, K.
  Hussain, S.
  Imlay, R. L.
  Inaba, M.
  Ishihara, A.
  Jacobsen, J.
  Japaridze, G. S.
  Johansson, H.
  Joseph, J. M.
  Kampert, K. -H
  Kappes, A.
  Karg, T.
  Karle, A.
  Kelley, J. L.
  Kenny, P.
  Kiryluk, J.
  Kislat, F.
  Klein, S. R.
  Klepser, S.
  Knops, S.
  Kohnen, G.
  Kolanoski, H.
  Koepke, L.
  Kowalski, M.
  Kowarik, T.
  Krasberg, M.
  Kuehn, K.
  Kuwabara, T.
  Labare, M.
  Lafebre, S.
  Laihem, K.
  Landsman, H.
  Lauer, R.
  Leich, H.
  Lennarz, D.
  Lucke, A.
  Lundberg, J.
  Luenemann, J.
  Madsen, J.
  Majumdar, P.
  Maruyama, R.
  Mase, K.
  Matis, H. S.
  McParland, C. P.
  Meagher, K.
  Merck, M.
  Meszaros, P.
  Middell, E.
  Milke, N.
  Miyamoto, H.
  Mohr, A.
  Montaruli, T.
  Morse, R.
  Movit, S. M.
  Muenich, K.
  Nahnhauer, R.
  Nam, J. W.
  Niessen, P.
  Nygren, D. R.
  Odrowski, S.
  Olivas, A.
  Olivo, M.
  Ono, M.
  Panknin, S.
  Patton, S.
  de los Heros, C. Perez
  Petrovic, J.
  Piegsa, A.
  Pieloth, D.
  Pohl, Arvid
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Porrata, R.
  Potthoff, N.
  Price, P. B.
  Prikockis, M.
  Przybylski, G. T.
  Rawlins, K.
  Redl, P.
  Resconi, E.
  Rhode, W.
  Ribordy, M.
  Rizzo, A.
  Rodrigues, J. P.
  Roth, P.
  Rothmaier, F.
  Rott, C.
  Roucelle, C.
  Rutledge, D.
  Ryckbosch, D.
  Sander, H. -G
  Sarkar, S.
  Satalecka, K.
  Schlenstedt, S.
  Schmidt, T.
  Schneider, D.
  Schukraft, A.
  Schulz, O.
  Schunck, M.
  Seckel, D.
  Semburg, B.
  Seo, S. H.
  Sestayo, Y.
  Seunarine, S.
  Silvestri, A.
  Slipak, A.
  Spiczak, G. M.
  Spiering, C.
  Stamatikos, M.
  Stanev, T.
  Stephens, G.
  Stezelberger, T.
  Stokstad, R. G.
  Stoufer, M. C.
  Stoyanov, S.
  Strahler, E. A.
  Straszheim, T.
  Sulanke, K. -H
  Sullivan, G. W.
  Swillens, Q.
  Taboada, I.
  Tarasova, O.
  Tepe, A.
  Ter-Antonyan, S.
  Terranova, C.
  Tilav, S.
  Tluczykont, M.
  Toale, P. A.
  Tosi, D.
  Turcan, D.
  van Eijndhoven, N.
  Vandenbroucke, J.
  Van Overloop, A.
  Vogt, C.
  Voigt, B.
  Walck, C.
  Waldenmaier, T.
  Walter, M.
  Wendt, C.
  Westerhoff, S.
  Whitehorn, N.
  Wiebusch, C. H.
  Wiedemann, A.
  Wikstrom, G.
  Williams, D. R.
  Wischnewski, R.
  Wissing, H.
  Woschnagg, K.
  Xu, X. W.
  Yodh, G.
  Yoshida, S.
  Measurement of sound speed vs. depth in South Pole ice for neutrino astronomy2010In: Astroparticle physics, ISSN 0927-6505, E-ISSN 1873-2852, Vol. 33, no 5-6, p. 277-286Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have measured the speed of both pressure waves and shear waves as a function of depth between 80 and 500 m depth in South Pole ice with better than 1% precision. The measurements were made using the South Pole Acoustic Test Setup (SPATS), an array of transmitters and sensors deployed in the ice at the South Pole in order to measure the acoustic properties relevant to acoustic detection of astrophysical neutrinos. The transmitters and sensors use piezoceramics operating at similar to 5-25 kHz. Between 200 m and 500 m depth, the measured profile is consistent with zero variation of the sound speed with depth, resulting in zero refraction, for both pressure and shear waves. We also performed a complementary study featuring an explosive signal propagating vertically from 50 to 2250 m depth, from which we determined a value for the pressure wave speed consistent with that determined for shallower depths, higher frequencies, and horizontal propagation with the SPATS sensors. The sound speed profile presented here can be used to achieve good acoustic source position and emission time reconstruction in general, and neutrino direction and energy reconstruction in particular. The reconstructed quantities could also help separate neutrino signals from background. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 38.
  Abbestam, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Sköld, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Konsten att paketera sig själv: - Kommunikationsstrategier för personligt varumärkesbyggande i sociala medier2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna uppsats var att undersöka vilka kommunikativa strategier personer inom PR- och informationsbranschen arbetar efter för att bygga upp och stärka sina personliga varumärken i sociala medier. Studiens huvudfråga lyder ”Vilka kommunikativa strategier använder människor inom PR- och informationsbranschen för att stärka sitt personliga varumärkesbyggande i sociala medier?”. Syftet med studien var tudelat, dels ville vi bidra med djupare förståelse kring vad det finns för drivkrafter bakom personligt varumärkesbyggande i sociala medier och dels ville vi bidra med nya infallsvinklar och ett nytt empiriskt material till den samhällsvetenskapliga forskningsfronten.

  Studiens teoretiska ramverk utgår från varumärkesteori, Erving Goffmans teori om självpresentation samt Pierre Bourdieus teori om kapital och social positionering. Studien är genomförd med kvalitativa metoder, för det första har vi tagit del av aktuell forskning på områdena sociala medier och personligt varumärkesbyggande, vi har även gjort en innehållslig kartläggning av tio digitala personliga varumärken samt genomfört intervjuer med personerna bakom varumärkena. När vi i uppsatsen använder begreppet sociala medier syftar vi enbart på bloggar och microbloggverktyget Twitter.

  Resultatet för denna studie visar att respondenternas strategier för digitalt personligt varumärkesbyggande skiljer sig åt, strategierna skiljer sig även beroende på socialt medium. Somliga respondenter uppger att de genomgående arbetar strategiskt både på Twitter och med sin blogg medan andra menar att de inte har några strategier alls. Oavsett hur stort utrymme de strategiska baktankarna får går det att skönja likheter i samtliga respondenters varumärkesbyggande. Utifrån dessa likheter har vi identifierat fem idealnormer och strategier för personligt varumärkesbyggande för personer verksamma inom PR- och informations-branschen: att tydligt identifiera sin yrkesidentitet och sina personliga egenskaper, att utelämna privat och ofördelaktig information, att skriva om ett avgränsat ämnesområde, att visa på aktualitet och kunskap inom branschen samt att nätverka med personer inom branschen. Dessa har legat till grund när vi konstruerat följande tre idealtyper för respondenternas varumärkesbyggande: reporter, kommentator och kåseriskribent.

  Sammanfattningsvis har vi kunnat konstatera att personligt varumärkesbyggande i sociala medier tillskrivs allt större värde inom PR- och informationsbranschen. Värdet ligger i möjligheten att stärka sin position i förhållande till andra inom branschen, för att lyckas med detta krävs en utmejslad strategi och kunskap om hur man på bästa sätt paketerar sig själv. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Abboud, Mohamad Moulham
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Simulation of 3ph induction motor in Matlab with Direct and Soft starting methods.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Asynchronous machines are considered nowadays the most commonly used electrical machines, which are mainly used as electrical induction motors. Starting the induction motor is the most important and dangerous step. The theory behind this project is based on representing the real motor by a set of equations and values in Matlab using the subsystem feature, forming a corresponding idealistic motor in a way where all the physical effects are similar. The motor is started under different loads in two methods: Direct and Soft starting. Each method is studied and discussed using supporting simulation of currents, torque, speed, efficiency and power factor curves.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Abd Alrahman, Asma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Ataei, Miragha
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Tillfällig ändring av lag för asylsökande: En kvalitativ studie om HVB-hemspersonals uppfattning av lagändringens konsekvenser för ensamkommande barn.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of our study was to investigate HVB-home staff's perceptions of the temporary asylum law's impact on unaccompanied minors’ motivation for integration into Swedish society. On 24 November 2015, the government presented a temporary law to reduce the number of asylum seekers. The temporary law was intended to apply for three years and meant that Sweden went from having generous asylum legislation to following the EU's line for a minimum level for receiving asylum seekers. All asylum-seeking groups, such as refugees and people in need of protection, would receive temporary residence permits, except that there were exceptions for quota refugees who could obtain permanent residence permits. In the study, we used a qualitative method and conducted semi-structured interviews with five staff who had previously worked with unaccompanied children. Results from both interviews and previous research show that there are several factors that affect the mood of unaccompanied children and their integration into Swedish society. The study showed that previous psychological trauma, long waiting times for information about residence permits, loneliness and lack of meaningful activity had a negative impact on unaccompanied children's mood and motivation for integration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Abd, Naimul
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Forouzan, Mona
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Overcoming social constraints for immigrantentrepreneurs in Sweden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Entrepreneurship is in full-swing across the globe and it is widely regarded as a sustainable solution to long-unresolved economic issues like unemployment and poverty. Immigration is also a growing reality and the immigrating individuals can contribute to the new societies either by settling for a job or launching a business as an entrepreneur and in turn creating more jobs. However, social constraints are a key hurdle in the way of immigrant entrepreneurs. This paper aims to not only understand the social constraints faced by immigrant entrepreneurs but also provide a set of guidelines on how to overcome these social constraints. A qualitative research study focused on immigrant entrepreneurs in Sweden was designed around this purpose and was conducted in two cities of Sweden. Entrepreneurs in the study were from diverse nationalities of origin and business sectors. Key social constraints identified through the study are cultural differences, differences in business practices, and language – all acting as a wall for foreign entrepreneurs. Networking – both business and social – is regarded as the main solution to overcome these barriers and the weight for this lies equally on state, entrepreneurship industry, and the immigrant entrepreneurs. Immigrant entrepreneurs can overcome the social constraints by also researching their business area in detail as well as marketing themselves and their businesses especially by establishing a strong and trustable social media profile. Government needs to recognize the diversity of immigrant entrepreneurship communities and create tailor-made social interaction programs for different nationalities, educational backgrounds, and business sectors. It can also project positive image of successful immigrant entrepreneurs not only to inspire other immigrant entrepreneurs but also to increase trust regarding immigrant entrepreneurs among native population. Another important step by government could be early orientation for immigrant entrepreneurs to Swedish business market. Entrepreneurship advisory industry needs to understand immigrant entrepreneurs better and organize more multi-cultural events to lower the barriers between native and immigrant communities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Abdalatif, Fatma Alzahra
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  In Search of Home; Child Soldiers in al-Shabaab's Ranks2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A history of fragility and conflicts in Somalia has had severe impact on the security of citizens, most notably children. Different non-state actors and armed militias have appeared in Somalia’s timeline impacting the region’s, neighboring and global security. The prevalence of child soldiers in Somalia is alarming and so is the presence of armed groups that regularly recruit them. This paper focuses on studying the causes of child recruitment from a human security lens, examining the impact of fragility in Somalia and the ways by which one particular group; al- Shabaab exploits the fragile environment to recruit children. Qualitative data from different online sources is analyzed indicating that the instability in Somalia and the recruitment of children remain closely interlinked, and human security and development in the region are compromised by corruption, poor governance, societal division, ongoing conflicts and displacement.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Abdalla, H.
  et al.
  North West Univ, South Africa.
  Abe, H.
  Univ Tokyo, Japan.
  Acero, F.
  Univ Paris Saclay, France.
  Acharyya, A.
  Univ Durham, UK.
  Adam, R.
  Ecole Polytech, France.
  Agudo, I
  CSIC, Spain.
  Aguirre-Santaella, A.
  Univ Autonoma Madrid, Spain.
  Alfaro, R.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Mexico.
  Alfaro, J.
  Pontificia Univ Catolica Chile, Chile.
  Alispach, C.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Aloisio, R.
  Univ Aquila, Italy.
  Batista, R. Alves
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Amati, L.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Amato, E.
  Osserv Astrofis Arcetri, Italy.
  Ambrosi, G.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Anguner, E. O.
  Aix Marseille Univ, France.
  Araudo, A.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Armstrong, T.
  Aix Marseille Univ, France.
  Arqueros, F.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Arrabito, L.
  Univ Montpellier, France.
  Asano, K.
  Univ Tokyo, Japan.
  Ascasibar, Y.
  Univ Autonoma Madrid, Spain.
  Ashley, M.
  Univ New South Wales, Australia.
  Backes, M.
  Univ Namibia, Namibia.
  Balazs, C.
  Monash Univ, Australia.
  Balbo, M.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Balmaverde, B.
  Osservatorio Astrofis Torino, Italy.
  Baquero Larriva, A.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Martins, V. Barbosa
  DESY, Germany.
  Barkov, M.
  Inst Phys & Chem Res, Japan.
  Baroncelli, L.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  de Almeida, U. Barres
  Ctr Brasileiro Pesquisas Fis, Brazil.
  Barrio, J. A.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Batista, P-, I
  DESY, Germany.
  Becerra Gonzalez, J.
  Univ La Laguna, Spain.
  Becherini, Yvonne
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Beck, G.
  Univ Witwatersrand, South Africa.
  Tjus, J. Becker
  Ruhr Univ Bochum, Germany.
  Belmont, R.
  Univ Paris Saclay, France.
  Benbow, W.
  Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, USA.
  Bernardini, E.
  DESY, Germany.
  Berti, A.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Berton, M.
  Univ Turku, Finland.
  Bertucci, B.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Beshley, V
  NASU, Ukraine.
  Bi, B.
  Univ Tubingen, Germany.
  Biasuzzi, B.
  Univ Paris, France.
  Biland, A.
  Swiss Fed Inst Technol, Switzerland.
  Bissaldi, E.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Biteau, J.
  Univ Paris, France.
  Blanch, O.
  Barcelona Inst Sci & Technol, Spain.
  Bocchino, F.
  Osservatorio Astron Palermo GS Vaiana, Italy.
  Boisson, C.
  PSL Univ, France.
  Bolmont, J.
  Sorbonne Univ, France.
  Bonanno, G.
  Osserv Astrofis Catania, Italy.
  Arbeletche, L. Bonneau
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Bonnoli, G.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Bordas, P.
  Univ Barcelona, Spain.
  Bottacini, E.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Bottcher, M.
  North West Univ, South Africa.
  Bozhilov, V
  Sofia Univ, Bulgaria.
  Bregeon, J.
  Univ Montpellier, France.
  Brill, A.
  Columbia Univ, USA.
  Brown, A. M.
  Univ Durham, UK.
  Bruno, P.
  Osserv Astrofis Catania, Italy.
  Bruno, A.
  INAF Ist Astrofis Spaziale & Fis Cosm Palermo, Italy.
  Bulgarelli, A.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Burton, M.
  Armagh Observ & Planetarium, UK.
  Buscemi, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Caccianiga, A.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Cameron, R.
  Stanford Univ, USA.
  Capasso, M.
  Columbia Univ, USA.
  Caprai, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Caproni, A.
  Univ Cruzeiro Sul, Brazil.
  Capuzzo-Dolcetta, R.
  Osserv Astron Roma, Italy.
  Caraveo, P.
  Ist Astrofis Spaziale & Fis Cosm Milano, Italy.
  Carosi, R.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Carosi, A.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Casanova, S.
  Polish Acad Sci, Poland.
  Cascone, E.
  Osserv Astron Capodimonte, Italy.
  Cauz, D.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Cerny, K.
  Palacky Univ Olomouc, Czech Republic.
  Cerruti, M.
  Univ Barcelona, Spain.
  Chadwick, P.
  Univ Durham, UK.
  Chaty, S.
  Univ Paris Saclay, France.
  Chen, A.
  Univ Witwatersrand, South Africa.
  Chernyakova, M.
  Dublin City Univ, Ireland.
  Chiaro, G.
  Ist Astrofis Spaziale & Fis Cosm Milano, Italy.
  Chiavassa, A.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Chytka, L.
  Palacky Univ Olomouc, Czech Republic.
  Conforti, V
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Conte, F.
  Max Planck Inst Kernphys, Germany.
  Contreras, J. L.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Coronado-Blazquez, J.
  Univ Autonoma Madrid, Spain.
  Cortina, J.
  CIEMAT, Spain.
  Costa, A.
  Osserv Astrofis Catania, Italy.
  Costantini, H.
  Aix Marseille Univ, France.
  Covino, S.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Cristofari, P.
  Univ Aquila, Italy.
  Cuevas, O.
  Univ Valparaiso, Chile.
  D'Ammando, F.
  Ist Radioastron, Italy.
  Daniel, M. K.
  Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, USA.
  Davies, J.
  Univ Oxford, UK.
  Dazzi, F.
  Cherenkov Telescope Array Observ, Germany.
  De Angelis, A.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  de Lavergne, M. de Bony
  Univ Grenoble Alpes, France.
  De Caprio, V
  Osserv Astron Capodimonte, Italy.
  dos Anjos, R. de Cassia
  Univ Fed Parana, Brazil.
  Dal Pino, E. M. de Gouveia
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  De Lotto, B.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  De Martino, D.
  Osserv Astron Capodimonte, Italy.
  de Naurois, M.
  Ecole Polytech, France.
  Wilhelmi, E. de Ona
  Inst Space Sci ICE CSIC, Spain.
  De Palma, F.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  de Souza, V
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Delgado, C.
  CIEMAT, Spain.
  Della Ceca, R.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  della Volpe, D.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Depaoli, D.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Di Girolamo, T.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Di Pierro, F.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Diaz, C.
  CIEMAT, Spain.
  Diaz-Bahamondes, C.
  Pontificia Univ Catolica Chile, Chile.
  Diebold, S.
  Univ Tubingen, Germany.
  Djannati-Atai, A.
  Univ Paris, France.
  Dmytriiev, A.
  PSL Univ, France.
  Dominguez, A.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Donini, A.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Dorner, D.
  Univ Wurzburg, Germany.
  Doro, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Dournaux, J.
  PSL Univ, France.
  Dwarkadas, V. V.
  Univ Chicago, USA.
  Ebr, J.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Eckner, C.
  Univ Nova Gor, Slovenia.
  Einecke, S.
  Univ Adelaide, Australia.
  Ekoume, T. R. N.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Elsaesser, D.
  TU Dortmund Univ, Germany.
  Emery, G.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Evoli, C.
  Univ Aquila, Italy.
  Fairbairn, M.
  Kings Coll London, UK.
  Falceta-Goncalves, D.
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Fegan, S.
  Ecole Polytech, France.
  Feng, Q.
  Columbia Univ, USA.
  Ferrand, G.
  Inst Phys & Chem Res, Japan.
  Fiandrini, E.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Fiasson, A.
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Fioretti, V
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Foffano, L.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Fonseca, M. , V
  Font, L.
  Univ Autonoma Barcelona, Spain.
  Fontaine, G.
  Ecole Polytech, France.
  Franco, F. J.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Freixas Coromina, L.
  CIEMAT, Spain.
  Fukami, S.
  Univ Tokyo, Japan.
  Fukazawa, Y.
  Hiroshima Univ, Japan.
  Fukui, Y.
  Nagoya Univ, Japan.
  Gaggero, D.
  Univ Autonoma Madrid, Spain.
  Galanti, G.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Gammaldi, V
  Univ Autonoma Madrid, Spain.
  Garcia, E.
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Garczarczyk, M.
  DESY, Germany.
  Gascon, D.
  Univ Barcelona, Spain.
  Gaug, M.
  Univ Autonoma Barcelona, Spain.
  Gent, A.
  Georgia Inst Technol, USA.
  Ghalumyan, A.
  Yerevan Phys Inst,Armenia.
  Ghirlanda, G.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Gianotti, F.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Giarrusso, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Giavitto, G.
  DESY, Germany.
  Giglietto, N.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Giordano, F.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Glicenstein, J.
  Univ Paris Saclay, France.
  Goldoni, P.
  Univ Paris, France.
  Gonzalez, J. M.
  Univ Andres Bello, Chile.
  Gourgouliatos, K.
  Univ Durham, UK.
  Grabarczyk, T.
  Acad Comp Ctr CYFRONET AGH, Poland.
  Grandi, P.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Granot, J.
  Open Univ Israel, Israel.
  Grasso, D.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Green, J.
  Osserv Astron Roma, Italy.
  Grube, J.
  Kings Coll London, UK.
  Gueta, O.
  DESY, Germany.
  Gunji, S.
  Yamagata Univ, Japan.
  Halim, A.
  Univ Paris Saclay, France.
  Harvey, M.
  Univ Durham, UK.
  Collado, T. Hassan
  CIEMAT, Spain.
  Hayashi, K.
  Tohoku Univ, Japan.
  Heller, M.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Cadena, S. Hernandez
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Mexico.
  Hervet, O.
  Univ Calif Santa Cruz, USA.
  Hinton, J.
  Max Planck Inst Kernphys, Germany.
  Hiroshima, N.
  Inst Phys & Chem Res, Japan.
  Hnatyk, B.
  Taras Shevchenko Natl Univ Kyiv, Ukraine.
  Hnatyk, R.
  Taras Shevchenko Natl Univ Kyiv, Ukraine.
  Hoffmann, D.
  Aix Marseille Univ, France.
  Hofmann, W.
  Max Planck Inst Kernphys, Germany.
  Holder, J.
  Univ Delaware, USA.
  Horan, D.
  Ecole Polytech, France.
  Horandel, J.
  Radboud Univ Nijmegen, Netherlands.
  Horvath, P.
  Palacky Univ Olomouc, Czech Republic.
  Hovatta, T.
  Univ Turku, Finland.
  Hrabovsky, M.
  Palacky Univ Olomouc, Czech Republic.
  Hrupec, D.
  Josip Juraj Strossmayer Univ Osijek, Croatia.
  Hughes, G.
  Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, USA.
  Hutten, M.
  Max Planck Inst Phys & Astrophys, Germany.
  Iarlori, M.
  Univ Aquila, Italy.
  Inada, T.
  Univ Tokyo, Japan.
  Inoue, S.
  RIKEN, Japan.
  Insolia, A.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Ionica, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Iori, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Jacquemont, M.
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Jamrozy, M.
  Jagiellonian Univ, Poland.
  Janecek, P.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Jimenez Martinez, I
  CIEMAT, Spain.
  Jin, W.
  Univ Alabama, USA.
  Jung-Richardt, I
  Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg, Germany.
  Jurysek, J.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Kaaret, P.
  Univ Iowa, USA.
  Karas, V
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Karkar, S.
  Sorbonne Univ, France.
  Kawanaka, N.
  Kyoto Univ, Japan.
  Kerszberg, D.
  Barcelona Inst Sci & Technol, Spain.
  Khelifi, B.
  Univ Paris, France.
  Kissmann, R.
  Leopold Franzens Univ, Austria.
  Knodlseder, J.
  Univ Paul Sabatier, France.
  Kobayashi, Y.
  Univ Tokyo, Japan.
  Kohri, K.
  KEK High Energy Accelerator Res Org, Japan.
  Komin, N.
  Univ Witwatersrand, South Africa.
  Kong, A.
  Univ Tokyo, Japan.
  Kosack, K.
  Univ Paris Saclay, France.
  Kubo, H.
  Kyoto Univ, Japan.
  La Palombara, N.
  Ist Astrofis Spaziale & Fis Cosm Milano, Italy.
  Lamanna, G.
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Lang, R. G.
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Lapington, J.
  Univ Leicester, UK.
  Laporte, P.
  PSL Univ, France.
  Lefaucheur, J.
  Univ Paris Saclay, France.
  Lemoine-Goumard, M.
  Univ Bordeaux, France.
  Lenain, J.
  Sorbonne Univ, France.
  Leone, F.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Leto, G.
  Osserv Astrofis Catania, Italy.
  Leuschner, F.
  Univ Tubingen, Germany.
  Lindfors, E.
  Univ Turku, Finland.
  Lloyd, S.
  Univ Durham, UK.
  Lohse, T.
  Humboldt Univ, Germany.
  Lombardi, S.
  Osserv Astron Roma, Italy.
  Longo, F.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Lopez, A.
  Univ La Laguna, Spain.
  Lopez, M.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Lopez-Coto, R.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Loporchio, S.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Lucarelli, F.
  Osserv Astron Roma, Italy.
  Luque-Escamilla, P. L.
  Univ Jaen, Spain.
  Lyard, E.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Maggio, C.
  Univ Autonoma Barcelona, Spain.
  Majczyna, A.
  Natl Ctr Nucl Res, Poland.
  Makariev, M.
  Bulgarian Acad Sci, Bulgaria.
  Mallamaci, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Mandat, D.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Maneva, G.
  Bulgarian Acad Sci, Bulgaria.
  Manganaro, M.
  Univ Rijeka, Croatia.
  Manico, G.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Marcowith, A.
  Univ Montpellier, France.
  Marculewicz, M.
  Univ Bialystok, Poland.
  Markoff, S.
  Univ Amsterdam, Netherlands.
  Marquez, P.
  Barcelona Inst Sci & Technol, Spain.
  Marti, J.
  Univ Jaen, Spain.
  Martinez, O.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Martinez, M.
  Barcelona Inst Sci & Technol, Spain.
  Martinez, G.
  CIEMAT, Spain.
  Martinez-Huerta, H.
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Maurin, G.
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Mazin, D.
  Univ Tokyo, Japan.
  Mbarubucyeye, J. D.
  DESY, Germany.
  Miranda, D. Medina
  Univ Geneva, Switzerland.
  Meyer, M.
  Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg, USA.
  Micanovic, S.
  Univ Rijeka, Croatia.
  Miener, T.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Minev, M.
  Bulgarian Acad Sci, Bulgaria.
  Miranda, J. M.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Mitchell, A.
  Univ Zurich, Switzerland.
  Mizuno, T.
  Hiroshima Univ, Japan.
  Mode, B.
  Univ Wisconsin, USA.
  Moderski, R.
  Polish Acad Sci, Poland.
  Mohrmann, L.
  Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg, USA.
  Molina, E.
  Univ Barcelona, Spain.
  Montaruli, T.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Moralejo, A.
  Barcelona Inst Sci & Technol, Spain.
  Morales Merino, J.
  CIEMAT, Spain.
  Morcuende-Parrilla, D.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Morselli, A.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Mukherjee, R.
  Columbia Univ, USA.
  Mundell, C.
  Univ Bath, UK.
  Murach, T.
  DESY, Germany.
  Muraishi, H.
  Kitasato Univ, Japan.
  Nagai, A.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Nakamori, T.
  Yamagata Univ, Japan.
  Nemmen, R.
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Niemiec, J.
  Polish Acad Sci, Poland.
  Nieto, D.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Nievas, M.
  Univ La Laguna, Spain.
  Nikolajuk, M.
  Univ Bialystok, Poland.
  Nishijima, K.
  Tokai Univ, Japan.
  Noda, K.
  Univ Tokyo, Japan.
  Nosek, D.
  Charles Univ Prague, Czech Republic.
  Nozaki, S.
  Kyoto Univ, Japan.
  Ohira, Y.
  Univ Tokyo, Japan.
  Ohishi, M.
  Univ Tokyo, Japan.
  Oka, T.
  Kyoto Univ, Japan.
  Ong, R. A.
  Univ Calif Los Angeles, USA.
  Orienti, M.
  Ist Radioastron, Italy.
  Orito, R.
  Tokushima Univ, Japan.
  Orlandini, M.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Orlando, E.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Osborne, J. P.
  Univ Leicester, UK.
  Ostrowski, M.
  Jagiellonian Univ, Poland.
  Oya, I
  Cherenkov Telescope Array Observ, Germany.
  Pagliaro, A.
  INAF Ist Astrofis Spaziale & Fis Cosm Palermo, Italy.
  Palatka, M.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Paneque, D.
  Max Planck Inst Phys & Astrophys, Germany.
  Pantaleo, F. R.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Paredes, J. M.
  Univ Barcelona, Spain.
  Parmiggiani, N.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Patricelli, B.
  Osserv Astron Roma, Italy.
  Pavletic, L.
  Univ Rijeka, Croatia.
  Pe'er, A.
  Max Planck Inst Phys & Astrophys, Germany.
  Pech, M.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Pecimotika, M.
  Univ Rijeka, Croatia.
  Peresano, M.
  Univ Paris Saclay, France.
  Persic, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Petruk, O.
  NASU, Ukraine.
  Pfrang, K.
  DESY, Germany.
  Piatteli, P.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Pietropaolo, E.
  Univ Aquila, Italy.
  Pillera, R.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Pilszyk, B.
  Polish Acad Sci, Poland.
  Pimentel, D.
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Pintore, F.
  INAF Ist Astrofis Spaziale & Fis Cosm Palermo, Italy.
  Pita, S.
  Univ Paris, France.
  Pohl, M.
  Univ Potsdam, Germany.
  Poireau, V
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Polo, M.
  CIEMAT, Spain.
  Prado, R. R.
  DESY, Germany.
  Prast, J.
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Principe, G.
  Ist Radioastron, Italy.
  Produit, N.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Prokoph, H.
  DESY, Germany.
  Prouza, M.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Przybilski, H.
  Polish Acad Sci, Poland.
  Pueschel, E.
  DESY, Germany.
  Puehlhofer, G.
  Univ Tubingen, Germany.
  Pumo, M. L.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Punch, Michael
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering. Univ Paris, France.
  Queiroz, F.
  Univ Fed Rio Grande do Norte, Brazil.
  Quirrenbach, A.
  Heidelberg Univ, Germany.
  Rando, R.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Razzaque, S.
  Univ Johannesburg, South Africa.
  Rebert, E.
  PSL Univ, France.
  Recchia, S.
  Univ Paris, France.
  Reichherzer, P.
  Ruhr Univ Bochum, Germany.
  Reimer, O.
  Leopold Franzens Univ, Austria.
  Reimer, A.
  Leopold Franzens Univ, Austria.
  Renier, Y.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Reposeur, T.
  Univ Bordeaux, France.
  Rhode, W.
  TU Dortmund Univ, Germany.
  Ribeiro, D.
  Columbia Univ, USA.
  Ribo, M.
  Univ Barcelona, Spain.
  Richtler, T.
  Univ Concepcion, Chile.
  Rico, J.
  Barcelona Inst Sci & Technol, Spain.
  Rieger, F.
  Max Planck Inst Kernphys, Germany.
  Rizi, V
  Univ Aquila, Italy.
  Rodriguez, J.
  Univ Paris Saclay, France.
  Fernandez, G. Rodriguez
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Ramirez, J. C. Rodriguez
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Rodriguez Vazquez, J. J.
  CIEMAT, Spain.
  Romano, P.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Romeo, G.
  Osserv Astrofis Catania, Italy.
  Roncadelli, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Rosado, J.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  de Leon, A. Rosales
  Univ Durham, UK.
  Rowell, G.
  Univ Adelaide, Australia.
  Rudak, B.
  Polish Acad Sci, Poland.
  Rujopakarn, W.
  Natl Astron Res Inst Thailand, Thailand.
  Russo, F.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Sadeh, I
  DESY, Germany.
  Saha, L.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Saito, T.
  Univ Tokyo, Japan.
  Greus, F. Salesa
  Polish Acad Sci, Poland.
  Sanchez, D.
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Sanchez-Conde, M.
  Univ Autonoma Madrid, Spain.
  Sangiorgi, P.
  INAF Ist Astrofis Spaziale & Fis Cosm Palermo, Italy.
  Sano, H.
  Univ Tokyo, Japan.
  Santander, M.
  Univ Alabama, USA.
  Santos, E. M.
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Sanuy, A.
  Univ Barcelona, Spain.
  Sarkar, S.
  Univ Oxford, UK.
  Saturni, F. G.
  Osserv Astron Roma, Italy.
  Sawangwit, U.
  Natl Astron Res Inst Thailand, Thailand.
  Scherer, A.
  Pontificia Univ Catolica Chile, Chile.
  Schleicher, B.
  Univ Wurzburg, Germany.
  Schovanek, P.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Schussler, F.
  Univ Paris Saclay, France.
  Schwanke, U.
  Humboldt Univ, Germany.
  Sciacca, E.
  Osserv Astrofis Catania, Italy.
  Scuderi, S.
  Ist Astrofis Spaziale & Fis Cosm Milano, Italy.
  Arroyo, M. Seglar
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Sergijenko, O.
  Taras Shevchenko Natl Univ Kyiv, Ukraine.
  Servillat, M.
  PSL Univ, France.
  Seweryn, K.
  Polish Acad Sci, Poland.
  Shalchi, A.
  Univ Manitoba, Canada.
  Sharma, P.
  Univ Paris, France.
  Shellard, R. C.
  Ctr Brasileiro Pesquisas Fis, Brazil.
  Siejkowski, H.
  Acad Comp Ctr CYFRONET AGH, Poland.
  Sinha, A.
  Univ Montpellier, France.
  Sliusar, V
  Univ Geneva, Switzerland.
  Slowikowska, A.
  Nicolaus Copernicus Univ Torun, Poland.
  Sokolenko, A.
  Univ Oslo, Norway.
  Sol, H.
  PSL Univ, France.
  Specovius, A.
  Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg, USA.
  Spencer, S.
  Univ Oxford, UK.
  Spiga, D.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Stamerra, A.
  Osserv Astron Roma, Italy.
  Starling, R.
  Univ Leicester, UK.
  Stolarczyk, T.
  Univ Paris Saclay, France.
  Straumann, U.
  Univ Zurich, Switzerland.
  Striskovic, J.
  Josip Juraj Strossmayer Univ Osijek, Croatia.
  Suda, Y.
  Max Planck Inst Phys & Astrophys, Germany.
  Tagliaferri, G.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Takahashi, H.
  Hiroshima Univ, Japan.
  Takahashi, M.
  Univ Tokyo, Japan.
  Tavecchio, F.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Taylor, L.
  Univ Wisconsin, USA.
  Tejedor, L. A.
  Univ Complutense Madrid, Spain.
  Temnikov, P.
  Bulgarian Acad Sci, Bulgaria.
  Terrier, R.
  Univ Paris, France.
  Terzic, T.
  Univ Rijeka, Croatia.
  Testa, V
  Osserv Astron Roma, Italy.
  Tian, W.
  Univ Tokyo, Japan.
  Tibaldo, L.
  Univ Paul Sabatier, France.
  Tonev, D.
  Bulgarian Acad Sci, Bulgaria.
  Torres, D. F.
  Inst Space Sci ICE CSIC, Spain;Inst Estudis Espacials Catalunya IEEC, Spain;Inst Catalana Recerca & Estudis Avancats ICREA, Spain.
  Torresi, E.
  Osservatorio Astrofis & Sci Spazio Bologna, Italy.
  Tosti, L.
  Ist Nazl Fis Nucl, Ital.;Univ Perugia, Italy.
  Tothill, N.
  Western Sydney Univ, Australia.
  Tovmassian, G.
  Univ Nacl Autonoma Mexico, Mexico.
  Travnicek, P.
  Czech Acad Sci, Czech Republic.
  Truzzi, S.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy;Univ Siena, Italy.
  Tuossenel, F.
  Sorbonne Univ, France.
  Umana, G.
  Osserv Astrofis Catania, Italy.
  Vacula, M.
  Palacky Univ Olomouc, Czech Republic.
  Vagelli, V.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy;Univ Perugia, Italy;Agenzia Spaziale Italiana ASI, Italy.
  Valentino, M.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy.
  Vallage, B.
  Univ Paris Saclay, France.
  Vallania, P.
  Osservatorio Astrofis Torino, Italy.
  van Eldik, C.
  Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg, USA.
  Varner, G. S.
  Univ Hawaii Manoa, USA.
  Vassiliev, V.
  Univ Calif Los Angeles, USA.
  Vazquez Acosta, M.
  Univ La Laguna, Spain.
  Vecchi, M.
  Univ Groningen, Netherlands.
  Veh, J.
  Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg, USA.
  Vercellone, S.
  Osserv Astron Brera, Italy.
  Vergani, S.
  PSL Univ, France.
  Verguilov, V.
  Bulgarian Acad Sci, Bulgaria.
  Vettolani, G. P.
  Ist Radioastron, Italy.
  Viana, A.
  Univ Sao Paulo, Brazil.
  Vigorito, C. F.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy;Univ Torino, Italy.
  Vitale, V.
  Ist Nazl Fis Nucl, Italy;Univ Perugia, Italy.
  Vorobiov, S.
  Univ Nova Gor, Slovenia.
  Vovk, I
  Univ Tokyo, Japan.
  Vuillaume, T.
  Univ Grenoble Alpes, France.
  Wagner, S. J.
  Heidelberg Univ, Germany.
  Walter, R.
  Univ Geneva, Switzerland.
  Watson, J.
  DESY, Germany.
  White