lnu.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 53
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdeljaber, Osama
  et al.
  Qatar University, Qatar.
  Sassi, Sadok
  Qatar University, Qatar.
  Avci, Onur
  Qatar University, Qatar.
  Kiranyaz, Serkan
  Qatar University, Qatar.
  Ibrahim, Abdelrahman
  Qatar University, Qatar.
  Gabbouj, Moncef
  Tampereen University of Technology, Finland.
  Fault Detection and Severity Identification of Ball Bearings by Online Condition Monitoring2019In: IEEE transactions on industrial electronics (1982. Print), ISSN 0278-0046, E-ISSN 1557-9948, Vol. 66, no 10, p. 8136-8147Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a fast, accurate, and simple systematic approach for online condition monitoring and severity identification of ball bearings. This approach utilizes compact one-dimensional (1-D) convolutional neural networks (CNNs) to identify, quantify, and localize bearing damage. The proposed approach is verified experimentally under several single and multiple damage scenarios. The experimental results demonstrated that the proposed approach can achieve a high level of accuracy for damage detection, localization, and quantification. Besides its real-time processing ability and superior robustness against the high-level noise presence, the compact and minimally trained 1-D CNNs in the core of the proposed approach can handle new damage scenarios with utmost accuracy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Algabroun, Hatem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Iftikhar, Muhammad Usman
  Al-Najjar, Basim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Weyns, Danny
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Maintenance 4.0 Framework using Self: Adaptive Software Architecture2018In: Journal of Maintenance Engineering, Vol. 2, p. 280-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With the recent advances of manufacturing technologies, referred to as Industry 4.0, maintenance approaches have to be developed to fulfill the new de-mands. The technological complexity associated to Industry 4.0 makes designing maintenance solutions particularly challenging. This paper proposes a novel maintenance framework leveraging principles from self-adaptation and software architecture. The framework was tested in an operational scenario where a bearing condition in an electrical motor needs to be managed, the results showed a proper operation. As a conclusion, the proposed framework could be used to develop maintenance systems for Industry 4.0.

 • 3.
  Algabroun, Hatem
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Iftikhar, Muhammad Usman
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Al-Najjar, Basim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Weyns, Danny
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM). Catholic University of Leuven, Belgium.
  Maintenance 4.0 Framework Using Self-Adaptive Software Architecture2017In: Proceedings of 2nd International Conference on Maintenance Engineering, IncoME-II 2017.The University of Manchester, UK, The University of Manchester, UK , 2017, , p. 299-309Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With the recent advances of manufacturing technologies, referred to as Industry 4.0, maintenance approaches have to be developed to fulfill the new de-mands. The technological complexity associated to Industry 4.0 makes designing maintenance solutions particularly challenging. This paper proposes a novel maintenance framework leveraging principles from self-adaptation and software architecture. The framework was tested in an operational scenario where a bearing condition in an electrical motor needs to be managed, the results showed a proper operation. As a conclusion, the proposed framework could be used to develop maintenance systems for Industry 4.0.

 • 4.
  Al-Najjar, Basim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  CBM Today and Tomorrow: A Model for Digitalised, Automated and Intelligent CBM Exemplified for VBM2018In: Journal of Maintenance Engineering, Vol. 2, p. 243-256Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Industry strives towards developing and implementing digitalised and automated production process, Industry 4.0. This states hard terms and conditions to develop new concept-based maintenance to meet the new production process demands. Intelligent and automated condition-based maintenance (CBM) exempli-fied in vibration-based maintenance (VBM) is one of the most suitable techniques for developing a maintenance concept fulfilling the demands stated by Industry 4.0. In this paper, we identified today´s VBM-process activities and their applica-tion, and introduced and discussed their status. In addition, we developed a model that describes future VBM, Cognitive VBM. Then, we compared cognitive VBM with the currently available VBM. The major conclusions are the potential benefit of applying Cognitive VBM is the continuous enhancement of company internal effectiveness in a cost-effective way.

 • 5.
  Al-Najjar, Basim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Determination of potential failure initiation time using cumulative sum chart2016In: IFAC-PapersOnLine / [ed] Christos Emmanouilidis, Benoît Iung, Marco Macchi and François Pérès, Elsevier, 2016, Vol. 49:28, p. 43-48Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Hard competition forces companies to reduce uncertainty in production planning through, e.g. reducing the probability of failures. In this paper, more accurate data analysis through reducing randomness in vibration measurements is introduced. Quality control tool Cumulative Sum (Cusum) Chart is adapted for monitoring variation in vibration level to determine the time of potential failure initiation. The result confirms the possibility of reducing false alarms arise due to randomness in vibration signals. The major conclusion; applying Cusum chart it is possible to determine the time of initiation of a potential failure for follow up its progression and accurate planning of maintenance.

 • 6.
  Al-Najjar, Basim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  En metod och en apparat för att prediktera tillståndet hos en maskin eller en komponent hos maskinen: PreVib algorithm2014Patent (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett ändamål med föreliggande uppfinning är att förbättra prediktionen av en tillstånds­övervaknings­parameter och därmed förbättra uppskattningen av den mest effektiva tidpunkten för att byta ut eller utföra underhåll på en maskin eller viktiga komponenter hos maskinen.

  Mätdata som används för predikteringen renas på ett sådant sätt att en optimal prediktering uppnås. Om någon del av maskinen är skadad borde mätningarna öka eftersom skadan i maskin­komponenten är irreversibel, d.v.s. den kan inte laga sig själv, vilket borde medföra att värdena på mätningarna inte kan minska över tiden. De utvalda värdena sparas i ett rörligt fönster anpassat att spara ett förutbestämt antal mätvärden.

  Predikteringen börjar när värdet av den uppmätta tillstånds­övervaknings­parametern har överstigit en potentiell skadenivå, d.v.s. skada har initierats, vid vilken det antas att en potentiell skada hos maskinen eller komponenten är initierad. Det förväntade värdet bestäms baserat på ett fördefinierat mönster som reflekterar ett förväntat beteende hos den övervakade parametern efter det att skada har initierats, och tiden som har förflutit mellan tidpunkten när mätningen utfördes och tidpunkten när övervakningsparametern översteg den potentiella skadenivån. Mätvärdena måste på så sätt uppfylla två olika villkor för att de ska tillåtas att sparas i det rörliga fönstret. 

  Predikteringen utförs baserat på mätvärden som sparas i det rörliga fönstret, dvs. som är renade från störningar. På så sätt förbättras predikteringen.

  På grund av det faktum att mätdata renas också under den första fasen är det möjligt att starta prediktionen baserat på mätvärdena som sparats i det rörliga fönstret så fort som värdet på övervakningsparametern har passerat den potentiella skadenivån. På så sätt baseras prediktionen på mätvärden sparade under den första fasen såväl som under den andra fasen.

  Tack vare reningen av mätvärdena minskas antalet nödvändiga mätningar för att åstadkomma en tillräckligt bra prediktering. Det är tillräckligt med tre mätvärden som har renats enligt uppfinningen för att få ett tillförlitligt resultat.

  Enligt en utföringsform av uppfinningen är det fördefinierade mönstret för tillstånds­övervaknings­parametern en kurva som börjar öka vid tidpunkten då övervaknings­parametern överstiger den potentiella skadenivån. Kurvan beskriver värdet hos övervaknings­parametern i förhållande till tiden som har förflutit sedan tidpunkten då övervakningsparametern översteg den potentiella skadenivån. Formen på mönstret och således på kurvan beror t.ex. på typen av parameter, typen av skada, t.ex. ett brott eller slitage, och typen av förslitningssprocess, maskinens last och hastighet, och typen och kvalitén hos maskinen eller komponenten. För många typer av fel är kurvan exponentiellt ökande. Kurvan bestäms t.ex. baserat på föregående värde för samma tillståndsövervakningsparameter för samma eller liknade typer av maskiner eller komponenter. Kurvan börjar vid samma tid som det har detekterats att en skada har initierats, d.v.s. vid den tidpunkten då övervakningsparametern överstiger den potentiella skadenivån, och kurvan ökar under hela den andra fasen. Det förväntade värdet av mätningen bestäms baserat på kurvan och tidpunkten för mätningen. På sätt är det lätt att bestämma det förväntade värdet på mätningen.

  Enligt en utföringsform av uppfinningen slängs det nya mätvärdet om mätvärdet avviker från det förväntade värdet med mer än ett gränsvärde, gränsvärdet kan vara förutbestämt eller beräknas dynamiskt under den andra fasen.

  Enligt en utföringsform av uppfinningen innehåller mätmetoden vidare: ett meddelande till användaren genereras för att kontrollera mätningen och tillhandahålla ett nytt mätvärde när man har upptäckt att mätvärdet avviker för mycket från det definierade mönstret, ett nytt mätvärde tas emot och det nya mätvärdet jämförs med det förväntade värdet som har bestämts i enlighet med det definierade mönstret för tillstånds­övervaknings­parametern, och en varning genereras om det nya mätvärdet också avviker för mycket från det förväntade värdet. I annat fall byts det äldsta av de sparade mätvärdena i det rörliga fönstret ut mot det nya mätvärdet. En ny mätning utförs om värdet på mätningen avviker för mycket från det förväntade värdet under den andra fasen. Alternativt tas ett nytt mätvärde automatiskt när det har detekterats att en mätning avviker för mycket från det förväntade värdet. I och med denna utföringsform kastas ett felaktigt mätvärde och ersätts med en ny förslitningsrelevant mätning. Om den nya mätningen också avviker för mycket från det förväntade värdet genereras en varning till användaren. Det kan antigen betyda att någonting är fel med mätutrustningen eller att skadan har utvecklats mycket fortare än förväntat och att en underhållsåtgärd brådskande behöver utföras.

  Enligt en utföringsform av uppfinningen innefattar metoden vidare: den predikterade nivån hos tillstånds­övervaknings­parametern jämförs med åtminstone ett gränsvärde för tillstånds­övervaknings­parametern, de föregående stegen upprepas åtminstone tills den predikterade nivån hos tillstånds­övervaknings­parametern överstiger gränsnivån och ett meddelande genereras avseende en underhållsåtgärd när den predikterade nivån hos tillstånds­övervaknings­parametern överstiger gränsnivån. Gränsnivån är t.ex. en varningsnivå som ligger nedanför utbytesnivån för komponenten eller maskinen. Det är också möjligt att ha flera gränsnivåer mellan den potentiella skadenivån och en utbytesnivå. Denna utföringsform gör det möjligt att föreslå en underhållsåtgärd med tillräcklig ledtid vid en kostnadseffektiv tidpunkt.

  Enligt en utföringsform av uppfinnen är maskinen en roterande maskin och mätvärdena någon av vibrationsmätningar, temperaturmätningar, ljudmätningar och chockpulsmätningar.

  Enligt en annan aspekt av uppfinningen uppnås detta ändamål av en datorprogramprodukt direkt nedladdningsbar i det interna minnet hos en dator, eller genom en fjärrstyrd dator, web-service, eller molntjänst innefattande mjukvara för att utföra stegen hos metoden när nämnda program körs på datorn.

  Enligt en annan aspekt av uppfinningen uppnås detta ändamål av ett dataläsbart medium som har ett program inspelat, där programmet får datorn att utföra stegen i metoden när programmet körs på datorn.

  Enligt en annan aspekt av uppfinningen uppnås detta ändamål av en apparat.

 • 7.
  Al-Najjar, Basim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Algabroun, Hatem
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  A Model for Increasing Effectiveness and Profitability of Maintenance Performance: A Case Study2018In: Engineering Asset Management 2016: Proceedings of the 11th World Congress on Engineering Asset Management, Springer, 2018, p. 1-12Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In today’s market, companies strive to achieve the competitive advantages. Failing in achieving these goals could threaten the companies’ existence. Failures in the operative level impact negatively on achieving these goals. In order to record these failures for better actions planning, special systems are often used for counting the number of failures, registering the duration of machines downtime and uptime for assessing the total downtime and classifying problems/failures in categories that are decided in advance. These categories can be Electrical, Electronic, Hydraulic, Mechanical, Pneumatics, Human error, and Miscellaneous. In this study, we develop a model to break down the contents of a company/machine failure databases, prioritize failures, assess economic losses due to failure impact on the competitive advantages and suggest a method of how maintenance actions should be rank-ordered cost-effectively. The model is tested using real data. The major results showed that losses aremainly due to two categories i.e. “Bad quality“ and “Less profit margin”, where failures of “Gear”, “Bearing” and “Raw materials quality” cause most of the losses. It is concluded that this model enables the user to quickly identify and prioritize maintenance and improvement efforts cost-effectively.

 • 8.
  Assarsson, Felix
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Håkansson, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Guide till ATEX: Framställning av ett virtuellt verktyg för arbete med ATEX hos Plåt och spiralteknik AB2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vi fördjupat oss i ATEX-direktiven för att undersöka hur Plåt och spiralteknik ABs arbete på området kan förbättras. I dagsläget säljer företaget ATEX-godkänd utrustning periodvis men anser att deras kunskaper om ATEX inte är tillräckliga för att tillgodose alla kunders behov. Målet med detta arbete var att ta fram en manual för de regler kring explosionsförebyggande föreskrifter som gäller företagets produkter. Detta arbete har resulterat i en manual i form av en lathund för arbete med ATEX anpassad för PSTs verksamhet.

  Download full text (pdf)
  Guide till ATEX
 • 9.
  Berntsson, Adam
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Stenberg, Gustav
  Effektiv projektkoordinering i en multi-projektorganisation: En fallstudie på Holtab AB2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På marknaden idag sätts det allt större krav på att företag ska kunna leverera unika produkter med hög kvalité för vara så attraktiva på marknaden som möjligt. Det har därför blivit allt mer vanligt inom industrier att man delar av sin standard produktion till projektbaserad produktion för att lösa specifika uppgifter. De företag som har många projekt samtidigt är oftast utformad som en multi-projektorganisation. Det karakteristiska draget för en multi-projektorganisation är att fler projekt bedrivs parallellt av samma personal. Fördelen med detta arbetssätt är att företag kan använda de mänskliga resurserna på ett effektivt sätt, då kunskap kan överföras mellan de olika projekten. Projektledarnas roll i företaget blir då allt viktigare samt en effektiv projektstyrning och projektkoordination. I en multi-projektorganisation så kan störningar i ett projekt påverka de övriga projekten. Det är därför viktigt med en jämn fördelning av arbetet och beläggning för projektledarna, inte bara för projektets resultat utan även för arbetsmiljön så att inte det skapas onödig stress eller ovisshet. Projektkoordinatorns roll i organisationen blir då att koordinera projektledarna så deras arbetsmiljö blir hållbar. Att arbeta i en multi-projektmiljö förväntas att öka i framtiden men det finns lite studier inom detta område. Speciellt hur man undviker problemen och vilka förutsättningar som är viktiga för att bedriva en hälsosam och effektiv projektkoordinering.

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som är viktiga vid projektkoordinering och föreslå hjälpmedel för projektkoordinatorns dagliga arbete. Detta sker genom att undersöka projektkoordinering i ett fallföretag och få en förståelse för deras arbetssätt och metoder. Resultatet används för att utveckla och säkerställa en bra och hållbar arbetsmiljö för de anställda samt höja effektiviteten för projektorganisationen.

  Datainsamling har skett genom en kvalitativ fallstudie på Holtab AB. Den har gjorts genom intervjuer och observationer samt studier av dokument. Samtidigt gjordes en kvantitativ datainsamling för att ta reda på vilka problem som generellt förekommer på företag där projektledarna arbetar med flera projekt samtidigt. Detta gjordes genom enkäter via mail.

  Det har blivit tydligt under studien att företag som arbetar i bygg- eller tillverkningsindustrin har speciellt svårt att planera framtiden då projekten måste startas direkt och leveranstiderna är korta. Ett problem som Holtab´s organisation har i dagsläget är att de inte har en korrekt överblick på projektledarnas beläggning. Holtab är just nu i en fas där deras projektorganisation växter och det har anställts fler projektledare under de senaste åren, vilket har gjort att projektchefens roll som projektkoordinator har blivit allt mer nödvändig. Tillsammans med Holtabs projektchef och projektledarna så skapades en kravspecifikation för ett verktyg. Verktyget fick namnet PCAO (Projekt Coordination And Overview) och hade som mål att hjälpa projektorganisationens dagliga arbete och vara ett stöd till projektkoordineringen. PCAO ger projektkoordinatorn möjlighet att få en överblick över hur projektledarnas tid är fördelade i nuläget och i framtiden. Detta ger en möjlighet att kunna se framtida kritiska moment då projektorganisationen är överbelastade under en period. Genom en bra överblick av projektorganisationen så kan fördelningen av projekt hanteras smidigare, vilket gör att det blir lättare att se till att det blir en jämnare arbetsfördelning. Detta resulterar att projektkoordinatorn kan ge projektledarna en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att kunna göra ett så bra och effektivt arbete som möjligt.

  Download full text (pdf)
  Effektiv projektkoordinering i en multi-projektorganisation: En fallstudie på Holtab AB
 • 10.
  Celebi, Dilay
  et al.
  Istanbul Technical University, Turkey.
  Bayraktar, Demet
  Istanbul Technical University, Turkey.
  Ozturkcan, Selcen
  Özyeğin University, Turkey.
  Multi criteria classification for spare parts inventory2008In: Paper presented at the 38th Computer and Industrial Engineering Conference, Beijing, China, October 31-November 2, 2008, 2008, p. 1780-1787Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Maintenance operations directly influence the performances of railway vehicles and play a crucial role in railway services to provide uninterrupted and high quality service to passengers. With the exception of preventive activities, the demand of spare parts for maintenance tasks is usually random; hence, the fast and secure management of the spare parts inventory is an important factor for the successful execution of the maintenance process. The purpose of this research is to extend the classical ABC analysis by developing a multi-criteria inventory classifi- cation approach for supporting the planning and designing of a maintenance system. Relevant classification criteria and control characteristics of maintenance spare parts are identified and selected and discussed in terms of their effects on maintenance operations, purchasing characteristics, positioning of materials, responsibility of control, and control principles.

 • 11.
  Einvall, John
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Cost effectiveness evaluation of external maintenance supplier utilization: a case study2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to maintain the quality in a system it is important to be aware of the effects of the maintenance and how it is structured. The cost effectiveness of a system is measured with respect to the reliability, availability and maintainability (RAM) and the total life cycle cost (LCC). Integrated Logistic Support (ILS) is a method used for designing a maintenance solution for a system. The ILS identifies maintenance actions needed for maintaining the system ability to operate at a certain level. Maintenance actions are usually performed by both internal and external suppliers. The use of external suppliers can be connected to changes in the RAM and total LCC for the system.

  This study is developing a method for calculating the cost effectiveness of a system with respect to both RAM and LCC and focusing on the utilization of external maintenance suppliers. The method is calculating a cost effectiveness index which is useable for comparing different maintenance solutions with each other. The cost effectiveness index is also useable for investigating how changes in the input values are affecting the cost effectiveness of a system. The developed method was tested in a real logistic maintenance structure in a case study at the company Combitech AB. The results showed that the RAM values were not changing linear to the LCC. Therefore, it is important to be aware of the possible cost increase when the RAM maybe is unaffected. The main conclusion of the study is that it is important to be aware of the importance of how both the RAM and LCC is changing when the input values are changing. A further conclusion is the importance of equally comparing different systems or maintenance solutions in order to secure the reliability of the comparison.             

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Eis, Emil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Arvidsson, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Selander, Alexander
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Tillförlitlighetsförbättring av klipprocessen i en hydraulisk klippmaskin: En studie på hastighetens inverkan på klipp i flera sammansatta material2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del av den teknik som idag konsumeras innehåller någon form av skärm. En allt snabbare konsumtionstakt av just tekniska produkter ökar pressen på återvinningsindustrin. En vanlig typ av skärm är LCD-skärmen som lyses upp med hjälp av lysrör innehållande kvicksilver. Kvicksilver är mycket farligt för både människor, miljö och djur. Därför måste det hanteras med stor försiktighet. Att klippa upp skärmar för att avlägsna kvicksilvret och komma åt andra värdefulla material har visat sig vara en bra metod. Men metoden har utvecklingspotential eftersom kompletta skärmar, med plasthölje och kretskort, sällan klipps på ett smidigt sätt.

  I denna studie tas en hypotes fram om att klipphastigheten förbättrar klippkvaliteten, grundat på teori bakom plåtklippning och vad experter inom området berättar. Vidare utvecklas en metod för att verifiera eller falsifiera hypotesen. Metoden innefattar utveckling av en testrigg, byggnation av densamma, fullskaliga tester samt insamlande av testdata. All insamlad data analyseras noggrant, diskuteras och sammanställs till slutsatser. Undersökningen visar att en ökning av klipphastigheten påverkar klippkvaliteten på ett positivt sätt samt att klippspalten, inom rimliga gränser, kan ökas utan att påverka klippkvaliteten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Eriksson, Fredric
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Gustaf, Billberg
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering. 1992.
  Optimering av satellitkontor: Satellitkontors optimering & omkonstruktion av cistern2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbete är att optimera arbetessättet i ett satellitkontor. Satellitkontor är en funktion där ett kontor använder sig av en arbetsstyrka belägen på olika geografiska orter.Examensarbete utförs genom en undersökning av satellitkontoret mellan OKG och Semcon. Semcons kontor i Växjö opererar i dagsläget som en förläning av OKGs konstruktionskontor via satellitkontoret.Examensarbete innefattar en nulägesrapport av satellitkontoret, en konstruktion utförd via satellitkontoret och analyser, diskussioner samt slutsatser om både satellitkontor och konstruktionen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Fornander, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Verifiering av Kedertakstolen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The Kedertruss is the loadbearing part in the Keder weatherprotectionsystem and it has been analyzed concerning its loadbearing capacity. The Kedertruss is produced and manufactured by Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and this report has been made for their Swedish division Layher AB.  The Kedertruss, designed in Germany according to German designcode, has been recalculated concerning Swedish conditions according to Eurocodes and a ongoing European standardization project. The two-dimensional program Winstatik Frame Analysis has been used for evaluation of load effects. Capacity has been calculated by hand-calculations and it has been verified that the Kedertruss in its larger spans isn’t able to withstand the loads. The main problem is the greater snowloads which has been proofed to be the most unfavorable load for the Kedertruss. Apart from the commission from Layher AB a parametric controlled model of the Kedertruss has been made in Revit Structure

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Galar, Diego
  et al.
  Luleå University of Technology.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Schmidt, Bernard
  University of Skövde.
  Big data in asset management: Knowledge Discovery in asset data by the means of data mining2016In: Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2015) / [ed] Koskinen, KT; Kortelainen, H; Aaltonen, J; Uusitalo, T; Komonen, K; Mathew, J; Laitinen, J, Springer, 2016, p. 161-171Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Assets are complex mixes of complex systems, built from components which, over time, may fail. The ability to quickly and efficiently determine the cause of failures and propose optimum maintenance decisions, while minimizing the need for human intervention is necessary. Thus, for complex assets, much information needs to be captured and mined to assess the overall condition of the whole system. Therefore the integration of asset information is required to get an accurate health assessment of the whole system, and determine the probability of a shutdown or slowdown. Moreover, the data collected are not only huge but often dispersed across independent systems that are difficult to access, fuse and mine due to disparate nature and granularity. If the data from these independent systems are combined into a common correlated data source, this new set of information could add value to the individual data sources by the means of data mining. This paper proposes a knowledge discovery process based on CRISP-DM for failure diagnosis using big data sets. The process is exemplified by applying it on railway infrastructure assets. The proposed framework implies a progress beyond the state of the art in the development of Big Data technologies in the fields of Knowledge Discovery algorithms from heterogeneous data sources, scalable data structures, real-time communications and visualizations techniques.

 • 16.
  Gustafsson, Niklas
  et al.
  University of Kalmar. University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  Henningsson, Gustav
  University of Kalmar. University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  Maskinrums design och layout: Varför ett maskinrum ser ut som det gör och hur det går till vid planerandet?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is founded in lack of knowledge concerning the design and layout procedureduring a new engine room construction.The prime question is how the engine room takes its form from idea to construction and whathappens in between. We want to give the reader a better understanding in how the work isdone and why it is designed the way it is concerning layout, ergonomics and safety. Duringthis report we will enhance the knowledge concerning regulations and rules that are of greatsubstance such as SOLAS, Swedish Sjöfartsverket and IMO.By contacting the parties involved in the process in newly designing a vessel and its engineroom, we will assume their approaches and experiences. We will study the work progressfrom planning to construction of a vessels machinery spaces. We will with the help ofinterviews with interested parties get an idea of the approach and also compare the finishedproduct a bit depending on company size and resources.The investigation resulted in a good basis for how a ship engine room design takes shape andwhich aspects are taken into account, however, we found that the existing rules concerningengine room layout was very vague and was seen as the most recommendations. For thecontrol room, there were however some points to consider. We believe that it would facilitatea more comprehensive legal framework relating to engine room design.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Görnebrand, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Johansson, John
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  A Model for Increasing Profitability of Raw Mill Processes through Effective Maintenance: A Case Study2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Theorists have shown that continuous improvements of the organization are a requirement in today’s global market. The nature of the required improvements can vary from business to business. This study is conducted within a business where the marked demand is higher than the average production rate of the product. Improvements in this case will be referred to in-crease the production rate by assessing the bottleneck section of the plant. In order to increase the production rate, the unplanned stoppages of the bottleneck section needs to be reduced. By reducing the unplanned stoppages of the bottleneck section the profitability of the business will increase, since the bottleneck section is regulating the output of the plant. The angle from which the availability will be increased is through maintenance. A model is developed and implementation example is presented in order to show the increase in the availability of the bottleneck section. The model will provide a systematic approach to define market demand, bottlenecks, severity of assets, criticality of failures and a maintenance decision making pro-cess regarding the profitability of maintenance investments. The result of the model is in-creased availability of the bottleneck section, leading to a higher profit. The study is conduct-ed on Cementa AB, owned by Heidelberg Cement Group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Hansson, Jonatan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Duong, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Studie av process och maskinduglighet på Electrolux Laundry Systems plåtberedningsmaskiner2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom industriell tillverkning har alla maskiner en teoretisk duglighet. Den skiljer sig däremot från den faktiska när den sätts i en process, där påverkas dugligheten av samtliga resurser i processen. Electrolux Laundry Systems har problem i sin plåtberedning som beror på att dugligheten bland plåtberedningens maskiner är okänd.

  Projektet handlar om att beräkna dugligheten i Electrolux Laundry Systems plåtberedningsmaskiner samt ge förslag på hur dugligheten kan förbättras och övervakas. De studerade maskinerna består av tre stansar och fem bockningsmaskiner. Dugligheten mäts i duglighetsindexet Cpk. Mätdatan plottas även i diagram måttvis.

  Resultatet från studien visar att samtliga plåtberedningmaskiners duglighet beräknades till under 1,0. Ett godkänt värde bör ligga mellan 1,33 och 1,66. Det betyder att plåtberedningsprocessen inte är duglig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Hedin, Tobias
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Almheden, Ola
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Underhållssystem: Kravspecifikation för specifik slutanvändare2012Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download (pdf)
  kravspec2012
 • 20.
  Hjerpe, Stefan
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design.
  Längdmätning i engreppsskördare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This diploma work has been done on commission by SP Maskiner AB and affects the length meter unit on the single-grip harvester SP451LF. The pulse encoder in the present length meter has too short duration why a sensor-bearing will be tested as replacement.

  The tasks are to find a suitable sensor-bearing unit, to dimension a complete measuring wheel bearing and create a construction proposal for a prototype of a length meter.

  The diploma work is limited by the fact that the reworked length meter has to fit into the SP451LF harvester. That means that the length meter’s contact points on the harvester’s frame are not to be altered.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Håkansson, Anton
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Lundgren, Jan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Underhållsplanering för pumpprovningsanläggning Q2: Vid Xylem Water Solutions AB, Flygt Emmaboda2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The company Xylem Flygt in Emmaboda produces submersible pumps of various sizes and types used worldwide. Before the pumps are delivered to the customer they are tested in Xylem's own testing facilities. The plant Q2 concerned in the report consists of a basin with associated piping, valves, connection equipment and measurement equipment. This reports main objective is to investigate and make proposals for improvement regarding test facility maintenance planning. Other questions examined areIf the plants looks representable in quality and appearance to the visiting customers, the time intervals between preventive maintenance, environmental responsibility regarding the change of water in the basin, the ability to implement the results in other facilities as well as recommendations on follow-up’s. The report resulted in checklists for the maintenance department and the operators of the facility, documentation of components and improvement proposals.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ingwald, Anders
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Al-Najjar, Basim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  EcoCon: A System for Monitoring Economicand Technical Performance of Maintenance2018In: Engineering Asset Management 2016: Proceedings of the 11th World Congress on Engineering Asset Management, Switzerland: Springer, 2018, p. 85-97Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Maintenance has been treated as a cost-center although it has obviousdirect impact on company production, delivery on time, product quality andconsequently company business. In this paper we develop and test a new system(EcoCon) for monitoring and assessing the economic impact of maintenance on aproduction process. EcoCon is tested using real industrial data collected over3 years. The main findings are that by using EcoCon it is possible to assessmaintenance economic impact on a production process. Also, EcoCon providesdata for analyzing causes behind deviations in maintenance and production performance.It can be applied on companies of similar production process/machine. But,in some cases, the system demands marginal accommodation to suit the differencesin the maintenance economic related factors among companies. EcoCon providesproduction and maintenance mangers reliable overview of maintenance importancethrough monitoring maintenance economic impact by linking technical productionperformance, e.g. downtime, to economic savings/losses generated due to maintenanceperformance and other activities.

 • 23.
  Ingwald, Anders
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering. Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Partners in maintenance: possibilities in using partnering-based maintenance contracts for Swedish railway2019In: Asset Intelligence through Integration and Interoperability and Contemporary Vibration Engineering Technologies: Proceedings of the 12th World Congress on Engineering Asset Management and the 13th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery / [ed] Joseph Mathew C W Lim Lin Ma Don Sands Michael E. Cholette Pietro Borghesani, Springer, 2019, p. 267-276Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditionally, procurement of maintenance has been based on fixed price on defined work. These types of contract forms can lead to negotiations on everything not included in the price, which may result in delays and a sense of distrust when all parties primarily look after themselves. Recently, forms for cooperation based on mutual trust and fairness for all parties have been developed; partnering. Partnering is characterized by common objectives and project organization, and risk analysis. The project is created and operated in cooperation with customers, contractors, suppliers and consultants. Transparency is a cornerstone of partnering and openness is what mainly differentiates partnering from traditional contractor projects. The Swedish railway uses traditional and very detailed contracting principles. This leads to several problems, such as lack of information and knowledge transfer between parties and life cycle phases, and no incentives for quality and productivity improvements. Is applying the concept of partnering for railway maintenance a solution to these problems? If so, why is the concept not already commonly applied and what are the barriers? This paper introduces the concept of partnering and reviews current research within the area. Thereafter, the possibilities in using partnering-based maintenance in Swedish railway are discussed.

 • 24.
  Ingwald, Anders
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Service management models for railway infrastructure, an ecosystem perspective2016In: Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2015) / [ed] Koskinen, KT; Kortelainen, H; Aaltonen, J; Uusitalo, T; Komonen, K; Mathew, J; Laitinen, J, Springer, 2016, p. 289-303Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Up until 2001 the operation and maintenance of Swedish railway, both the railway infrastructure and the rolling stock, was basically the responsibility of Statens Järnvägar. At this year the operation and maintenance of the Swedish railway was deregulated and as a result the number of actors increased dramatically. Also, during the period from 1990 to 2012 there was an increase in the railway transports of 42% in train-kilometres. This put great demands on the railway infrastructure operations and service, and indications were seen that the infrastructure was deteriorating leading to delivery quality problems. In order to solve the situation several governmental investigations were initiated. In a governmental report the situation of the railway maintenance is described as problematic due to several technical as well as organisational factors, of which the lack of competition is seen as the most important. Despite several investigations, the desired delivery quality is still not reached. This paper focuses on the Swedish railway infrastructure and describes the background and current state of the Swedish railway service management by utilising a business ecosystem perspective, which lets you capture the complexity and dynamics of the surroundings. By applying this perspective, looking outside the traditional framework of suppliers and customers, important areas in need of investigation or development can be singled out.  As a part of the result, the Swedish railway infrastructure industry is modelled as an ecosystem, and directions for future development is pointed out.

 • 25.
  Jidegren, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Sannéus, David
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  CE-märkning av produkter under byggproduktförordningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to achieve an understanding of how a CE- marking process is conducted and to identify the relevant factors that must be considered in such a process. We have conducted our study at Lövhults Svets & Smide AB (Lövhults) in Skruv, Småland Sweden, which are manufacturing brackets for small covering constructions.

  To understand how a CE-marking process is conducted several documents and provisions have been reviewed to achieve a basic understanding and insight of the subject. It thus led to that guideline ETAG 015 were studied and the factors to be considered in the CE-marking of brackets were identified. Together with Jan-Åke Johansson at Lövhults we agreed on four different brackets to investigate for a potential CE-marking. When these brackets had been selected a thorough investigation of these products was conducted, which then were compared with the provisions contained within ETAG 015. It states factors regarding the mechanical resistance, fire safety, environment, health, safety and usefulness that are to be considered. These factors should be specified and given a value / explanation which can be determined by European standards, calculation, calculation and testing, or only through testing. These calculations and tests shall be performed by the company or by a notified body.

  For a CE-marking to be possible to conduct it is mandatory to examine the manufacturing process of the products. Lövhults products are made of steel (Ymagine D1), which is processed in a punching machine, a bending machine, and finally a welding machine. After this processing, the products are sent for galvanizing and after which they are delivered back to Lövhults for dispatch to the customer. A production control procedure must be established and documented to ensure the quality of the manufactured products. The production control that we propose is simple in nature and is based on visual inspection of incoming materials, visual inspection of the work performed at each processing station and finally a visual check of incoming galvanized products. The manufacturing control needs to be approved by a notified body before it can be considered valid.

  The result of this study is that several correcting actions must be performed and that contact must be taken with a notified body to ensure that Lövhults products meet all the requirements that are demanded and thereby enable the products to receive a CE-marking.

  We have a discussion at the end of the report, resulting in the final conclusions and recommendations on whether the CE marking of Lövhults products is something that is worth investing in or not. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Kabel, Daan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Grip, Joel
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Implementering av statistisk processtyrning för små- och medelstora företag: En fallstudie enligt DMAIC2017Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konkurrensen hårdnar och utvecklingstakten inom industrin går allt fortare, detta leder företagen till nya utmaningar. Nya utmaningar är svåra att hantera speciellt för små- och medelstora företag, SMF eftersom de inte besitter samma kunskap och ekonomiska förutsättningar som stora företag. Detta projektet syftar att förbättra konkurrensfaktorn i SMF genom att tillämpa statistisk processtyrning och därmed höja deras kvalitet. För uppnå syftet har målet varit att ta fram ett hållbart arbetssätt för statistisk processtyrning för produktion i små serier.

  En fallstudie enligt DMAIC som är Sex Sigmas primära arbetsgång har använts för att skapa erfarenhet om variation och finna ett arbetssätt. Studien fastställer att en lyckad implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik. De statistiska aspekterna i arbetssättet redogörs i ett flödesschema. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  A method for quantifying the effects of investments in CMMS2014In: 9th WCEAM 2014, CASE STUDIES: TOWARDS ENGINEERING ASSET MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGEAND STANDARDS / [ed] Joe E Amadi-Echendu, University of Pretoria, Graduate School of Technology Management , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Investments in information technology are hard to assess due to various reasons, such as lack of easy-to-use methods and appropriate input data. The aim of the paper is to reduce the uncertainty of investment assessments and investment follow up. This is done by addressing the problem with lack of quantified data. A simple method is proposed for transferring intangible and qualitative data into tangible and quantifiable data. The method is a step by step process from identify-ing benefits to finding appropriate values for estimating the magnitude of the ben-efits, and to further quantify the benefits using available data. The values could thereafter be used in traditional economic investment assessment models such as the payback period or net present value method. The proposed method is illustrat-ed using an investment in a computerised maintenance management system as an example.

 • 28.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Impact of IT procurement on the quality of the maintenance process: results from a study in Swedish industry2012In: Journal of Quality in Maintenance Engineering, ISSN 1355-2511, E-ISSN 1758-7832, Vol. 18, no 2, p. 196-215Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – IT investments in maintenance are of strategic importance, but it is hard to fit the IT systems to the business demands. One possible reason could be inadequate planning and execution of the procurement. The purpose of this paper is to investigate the IT procurement process within maintenance, and its impact on the quality of the maintenance process.

  Design/methodology/approach – The study is performed as a web-based questionnaire survey addressing maintenance managers in Swedish industry followed by five additional interviews.

  Findings – The decision to purchase IT is, to high extent, a maintenance internal matter and the purchases are often run in project form involving several working areas and the decision making is commonly based on the purchaser's own experience. The involvement of future users is frequent. Maintenance IT investments are seen as connected to real needs and beneficial for the maintenance.

  Practical implications – Highlighting the current practices within procurement helps practitioners to understand the process and thereby better prepare the purchasing of technology.

  Research limitations/implications – Systematic methods for the procurement of IT are used to a low extent, which implies a need for practical and easy tools within the area. In addition, the economic importance of IT investments should be further studied and tools for assessing the impact of the procurement should be developed.

  Originality/value – Papers dealing with maintenance IT procurement are scarce and do not cover the full procurement process, and no empirical studies within the area have been found.

 • 29.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Knowledge asset management in the maintenance context2013In: Congress Proceedings of COMADEM 2013, International Congress of Condition Monitoring and Diagnostics Engineering Management, Finland: KP media Oy , 2013, p. 9-16Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge could be viewed from two perspectives; the product perspective and the process perspective. Knowledge as a product will be represented in form of e.g. files, records and reports. Knowledge as a process emphasizes the creation of knowledge, which is supported by e.g. communication and collaboration. Both views are important for any business. The concept of knowledge asset management is a fusion of both perspectives. Knowledge asset management involves the identification and analysis of available, as well as required, knowledge assets and knowledge asset related processes. It also comprises the planning and control of the assets and the processes for achieving business goals.

   

  In this paper, we will discuss the maintenance process from the perspective of knowledge asset management. The important knowledge assets and processes are identified. Different  solutions for enabling effective knowledge management are thereafter discussed, with focus on available information and communication technology (ICT) for knowledge management and the current trends and developments in the ICT area, for instance in form of social networking and web 2.0.

 • 30.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Maintenance in the digital era: an interview study of challenges and opportunities within the Swedish maintenance ecosystem2019In: Proceedings of the 5th international workshop and congress on eMaintenace: eMaintenance: Trends in technologies & methodologies, challenges, possibilities and applications / [ed] Arranz, Miguel Castano Karim, Ramin, Luleå: Luleå tekniska universitet , 2019, p. 68-73Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Industry 4.0 refers to a fourth generation of industrial activity as a result of the fourth industrial revolution characterized by smart systems and Internet-based solutions. It is foreseen as a great changer of industry with respect to how production is defined and performed. Manufacturing systems will become more modular and more efficient, and control of both the manufacturing process and the devices will become autonomous. The latter directly affects the maintenance and its management. For better understanding the challenges faced in maintenance when entering Industry 4.0, and for enabling a smooth digital development, an interview study was performed with representatives within the maintenance ecosystem. The aim of the study was to get a broad view on maintenance in the digital era in form of applicable technologies, challenges as well as opportunities from various Swedish actors, such as system providers, computerized maintenance management suppliers, researchers, and educators. The findings suggest that the main challenges do not lie in technology, but in factors such as strategic planning, culture and lack of competence.Today, great potential exists for achieving effective maintenance through digital solutions; sensors and process data are the cornerstone of both long-term and short-term planning, and for detecting and preventing malfunctions. Even though, maintenance today is planned mainly based on calendar time, and sensor data are hard to utilize efficiently for the planning or improvement of maintenance. Amongst possible reasons are difficulties to identify suitable digital solutions that lead to more efficient maintenance management, and to find effective ways to improve maintenance plans by analysing existing data. A roadmap for the transformation is required for facilitating the digital development in maintenance, including a structured approach, methods and tools for the digital transformation, as well as the collaboration between different stakeholders in the maintenance ecosystem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Maintenance Knowledge Requirements for Engineering Education: A Curriculum for the Modern Engineer2019In: Proceedings of 4th International Conference on Maintenance Engineering (IncoME-IV 2019) / [ed] Jyoti K. Sinha, Manchester, UK: University of Manchester , 2019, p. 17-27Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes the curriculum content of modern engineering education and develops a curriculum that integrates maintenance related knowledge into the engineering curricula. The integrated curriculum serves as a guideline when integrating maintenance knowledge into engineering programs, in the form of lectures, student activities or modules in different courses, or as an independent course in maintenance technology and management.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Maturity based evaluation of IT systems for maintenance management2012In: International Journal of COMADEM, ISSN 1363-7681, Vol. 15, no 4, p. 15-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research shows that investments in IT have a positive correlation to company profitability and competitiveness. Even though, IT projects often fail to deliver the expected benefits. One reason could be the increased complexity both with respect to project organization and implemented IT solutions. E-maintenance is a concept developed for dealing with this complexity by securing effective information logistics for the maintenance. The quality of the implemented IT system is affected by the quality of the procurement, therefore is of importance to find means to reduce quality problems in the early phases of the total systems life cycle. This paper addresses how the IT maturity of the maintenance organization could be considered in the IT procurement, especially in the evaluation of candidate systems.  The proposed method tries to simplify the process by considering IT maturity as a means to define key requirements, and as a basis for evaluation.  A model describing three phases of IT maturity within maintenance (IT beginners, medium IT users and IT mature organizations) forms the theoretical basis, and IT functionality required for each level are specified. The applicability of the approach is tested by evaluating 24 IT systems for maintenance management. In conclusion, the method can be used for defining IT requirements in a holistic manner as a means to achieve effective information logistics. The IT maturity model could also help organizations in forming their IT strategy towards the e-maintenance concept.

 • 33.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Campos, Jaime
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Salonen, Antti
  Mälardalens högskola.
  Bengtsson, Marcus
  Mälardalens högskola.
  The Thinking Industry: An approach for Gaining Highest Advantage of Digitalisation within Maintenance2017In: Journal of Maintenance Engineering, Vol. 2, p. 147-158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Digitizing is on top of many agendas as one solution to industrial problems and in realizing Industry 4.0. By digitizing production one can achieve process efficiency and flexibility as well as resource effectiveness throughout the whole life cycle. The smart factory of tomorrow is characterized by adaptive and self-regulating cyber-physical and real-time connected systems. However, without a clear purpose, and without taking advantage of all the intellectual as well as material resources in the industry, it will risk becoming a fad like many others. Smart IT solutions must be combined with smart people and a smart approach to digitizing. The focus should be on optimizing the maintenance throughout the asset lifetime and  on matching digitalization efforts with suitable maintenance strategies based on the needs of the operations. The basic idea behind the concept of “The thinking industry” is to see upon the future with a system’s perspective based on the motto “think hard, think right, think system(atically)”. This paper describes the concept of “The thinking industry” and how it supports the digitizing of maintenance. Moreover, a general work process is proposed and exemplified.

 • 34.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Ehsanifard, Keyvan
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Moniri, Ali
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Criteria and model for assessing and improving information technology maturity within maintenance2012In: Journal of Physics, Conference Series, ISSN 1742-6588, E-ISSN 1742-6596, Vol. 364, article id 012097Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Maintenance optimization and decision-making processes have been both influenced considerably by Information Technology (IT) developments mainly by increasing data availability. The decision-making process in its turn has affected systems trustworthiness positively. Therefore, theoretically speaking it could be said that Maintenance Management Information technology (MMIT) has the potential to provide applicable solutions for many of the maintenance management problems. Nevertheless, this potential has been hardly experienced in practice because of the mismatch between the level of IT maturity in the organizations and their selected MMIT solutions. To fill this gap this paper suggests a number of criteria which are crucial in decision making for selecting a MMIT application. The criteria are formed based on previous findings utilising an extensive literature review. A model is further developed for this purpose which is also tested on a case company active in power generation in Sweden. The model proved to be helpful when taking further improvement steps for reaching high utilization of IT in maintenance.

 • 35.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Galar, Diego
  Luleå University of Technology.
  The Impact of Maintenance 4.0 and Big Data Analytics within Strategic Asset Management2017In: MPMM 2016, Maintenance, Performance, Measurement & Management: conference proceedings / [ed] Diego Galar, Dammika Seneviratne, Luleå: Luleå tekniska universitet , 2017, p. 96-103Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The latest industrial revolution is manifested by smart and networking equipment. Realizing the full value of these machineries, and other business assets, has become increasingly important. Strategic asset management faces managerial, technical as well as methodological challenges, of which some could be reduced or overcome by applying technological solutions such as Internet of things, cloud computing, cyber-physical systems and big data analytics. This paper outlines the impact of the emerging technologies in the area of strategic management with special emphasis on the analytics as service provider for the maintenance functions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Galar, Diego
  Luleå University of Technology.
  Thaduri, Adithya
  Luleå University of Technology.
  Maintenance 4.0 in Railway Transportation Industry2016In: Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2015) / [ed] Koskinen, KT; Kortelainen, H; Aaltonen, J; Uusitalo, T; Komonen, K; Mathew, J; Laitinen, J, Springer, 2016, p. 317-331Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Transportation systems are complex with respect to technology and operations with involvement in a wide range of human actors, organisations and technical solutions. For the operations and control of such complex environments, a viable solution is to apply intelligent computerised systems, such as computerised traffic control systems for coordinating airline transportation, or advanced monitoring and diagnostic systems in vehicles. Moreover, transportation assets cannot compromise the safety of the passengers by applying operation and maintenance activities.  Indeed safety becomes a more difficult goal to achieve using traditional maintenance strategies and computerised solutions come into the picture as the only option to deal with complex systems interacting among them trying to balance the growth in technical complexity together with stable and acceptable dependability indexes. Industry 4.0 is a term that describes the fourth generation of industrial activity which is enabled by smart systems and Internet-based solutions. Two of the characteristic features of Industry 4.0 are computerization by utilising cyber-physical systems and intelligent factories that are based on the concept of "internet of things". Maintenance is one of the application areas, referred to as maintenance 4.0, in form of self-learning and smart systems that predicts failure, makes diagnosis and triggers maintenance by making use of “internet of things”. This paper discusses the possibilities that lie within applying the maintenance 4.0 concept in the railway transportation industry and the positive effects on technology, organisation and operations from a systems perspective.

 • 37.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Hailemariam, Matias
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Ablay, Talip
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Ingwald, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Maintenance Practices in Small and Medium Sized Enterprises2013In: Congress Proceedings of COMADEM 2013, International Congress of Condition Monitoring and Diagnostics Engineering Management, Finland: KP media Oy , 2013, p. 669-675Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Small and medium sized enterprises (SME) constitute approximately 70% of the gross national product and account for 80% of the global economic growth. SMEs could thus be seen as a driving force of economic growth. Maintenance management plays a critical role in enterprises’ strategic objectives and achieving the competitive advantages desired, and affects the enterprises’ internal effectiveness. To apply an efficient maintenance strategy is therefore of importance for SMEs as well as lager enterprises. As a prerequisite for improvement, one must understand the current situation. But few studies of the maintenance practices in SMEs have been carried out in the past. This paper combines findings from two studies of Swedish industry, one covering SMEs as well as large industries, and one covering only SMEs, in order to depict the current maintenance practices in Swedish SMEs.

   

  Results show that SMEs put most time on execution of maintenance and less on planning and following up and that personnel and spare parts bear the largest costs. The most common trigger of maintenance actions is reported problems, followed by original equipment manufacturer recommendations and sudden failures. Condition monitoring data and statistical analysis are less common triggers though. Quite surprising, the practices in SMEs did not differ that much from the ones in larger enterprises. Sudden failures were less common as trigger for larger companies, and they utilise condition monitoring to a higher extent. Moreover, some more time is allocated for planning in larger companies compared with SMEs. The spare parts cost forms a smaller part in the total budget for larger enterprises. It is concluded that SMEs and large industries have more in common with respect to maintenance practices than they differ.

 • 38.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Ingwald, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  A framework for business model development for reaching service management 4.02016In: Journal of Maintenance Engineering, Vol. 1, p. 398-407Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The shifting demands on product development and production processes have led to the emergency of new business models, such as integrated product-service offerings. Research shows that the combined business models have a positive effect on the business and as a consequence the importance of aftersales services has increased. But many companies have not yet understood the business opportunities that could be achieved by providing aftersales services. The view of operations and maintenance services has to change; the focus should be on the values created and not in the offers in form of products or services. The approach presented in this paper is an attempt to support this mental shift. A framework for business model development is presented and its applicability in the practical work for reaching new business models is demonstrated by an example. The framework describes business model development in four levels. From maturity point of view, the four steps could be seen as the logical development of the business model from a narrow technical perspective to a holistic product-service perspective. The four levels could be connected to the four industrial revolutions according to the concept of Industry 4.0. Level four is therefore referred to as Service Management 4.0; a business model that supports Industry 4.0 and Maintenance 4.0. In particular, three key concepts reflect the concept of Service Management 4.0: performance-based contracts, partnering and the business ecology concept.

 • 39.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Ingwald, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Business Models for After Sales Services — Current State and Future Directions2016In: Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2015) / [ed] Koskinen, KT; Kortelainen, H; Aaltonen, J; Uusitalo, T; Komonen, K; Mathew, J; Laitinen, J, Springer, 2016, 1, p. 333-346Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The core strategic decisions describing what, where, how and whom to make business with are defined in the business model. The business models adapted by industry have evolved as a consequence of changes in the business environment, the production processes as well as in technology, and the modern, innovative business models focus on long term relationships, performance-based and value-driven customer offers, and knowledge intensive processes. Other aspects are the increased complexity of the offer itself and a holistic perspective on the full value chain. This paper reviews the literature with respect to business models, business strategy and business innovation for postproduction activities, i.e. operations and maintenance (O&M) services. The purpose is to describe the current state within the area and based on this give directions for future research and development. Four main aspects are found as being important for the successful development of O&M service models: the mix of products and services in customer offers (bundling), relevant setup and metrics for performance-based business models and contracts, Information and Communications Technology (ICT) as an enabler and a prerequisite for business model development, and the need for a holistic view on the value chain by utilising the asset management concept.

 • 40.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Ingwald, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Functionality Gaps in IT Systems for Maintenance Management2012In: International Journal of COMADEM, ISSN 1363-7681, Vol. 15, no 4, p. 38-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  E-maintenance is an information intensive concept highly dependent on relevant and reliable information technology (IT) support. One important prerequisite is that IT functionality fits the demands of the maintenance organisation. The purpose of this paper is to investigate the existence of functionality gaps in the IT applications used for maintenance management. To accomplish the purpose a questionnaire survey asking professional users to estimate the misalignments/gaps in their current IT support. Functionality and information investigated are based on the standard EN 13460 documents for maintenance. The gathered data was thereafter analysed using statistical methods. The study reveals that the used IT solutions in general provide good support for maintenance management. However, the respondents perceive gaps to some degree in functionality and data related to maintenance follow up and improvement. The study indicates some contradicting results regarding IT and functionality for maintenance follow up and improvement. Some users state that there is a need for additional IT-support related to maintenance follow up and improvement while other state that the support exists but are not used. More in-depth studies of the reasons behind these contradicting results and also research in reasons behind apprehended gaps are required.

 • 41.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Ingwald, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering. Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Modular-Based Framework of Key Performance Indicators Regulating Maintenance Contracts2019In: Asset Intelligence through Integration and Interoperability and Contemporary Vibration Engineering Technologies: Proceedings of the 12th World Congress on Engineering Asset Management and the 13th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery / [ed] Joseph Mathew C W Lim Lin Ma Don Sands Michael E. Cholette Pietro Borghesani, Springer, 2019, p. 301-310Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Key performance indicators (KPI) are necessary for regulating maintenance performance, setting goals as well as for follow up and improvement. Several standards and models for measuring maintenance performance exist today, but these are mainly developed for in-house maintenance. For outsourced maintenance, which is regulated in a service contract, other kinds of KPIs are needed. The procurement of maintenance and contract forms is also changing; an alternative to the traditional maintenance contract based on fixed price and predetermined activities are the performance-based contracts. Cooperation contracts based on mutual trust and fairness for all parties are also available. New KPI models for regulating maintenance service contracts are therefore needed. In this paper, a KPI framework for maintenance contracts based on the concept of modular maintenance offerings is proposed. Modular maintenance offerings is a way to classify maintenance services offerings with increasing integration of the offering, and increasing focus on utility for the customer and the business ecosystem. The KPI framework proposes indicators for regulating contracts on three levels (resource, performance and utility level) and includes six categories of indicators: economic, technical, organisational, quality, safety and health, and relationship between actors.

 • 42.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Ingwald, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Strömberg, Ann-britt
  Chalmers University of Technology.
  Laksman, Efraim
  Chalmers University of Technology.
  Patrikson, Michael
  Chalmers University of Technology.
  Ekman, Jan
  SICS Swedish ICT.
  Holst, Anders
  SICS Swedish ICT.
  Rudström, Åsa
  SICS Swedish ICT.
  Larsen, Stefan
  Eduro.
  Future industrial services management: Delivarable 5.2 Results and vision from the project2016Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Kostkevicius, Erik
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design.
  Nikuolasson, Alfred
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design.
  Konstruktion av en båtlift2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts i samarbete med Produktutvecklarna AB i Växjö.

  Arbetet har varit att konstruera en båtlyft för fritidsbåtar, med en vikt på maximalt 1000 kg.

  Lyften skall kunna lyfta båten ifrån en båttrailer, och den skall kunna användas som vinterförvaring,

  Den skall också kunna lutas 30 grader för att underlätta tvättning och underredsbehandlig.

  Arbetet innefattar konstruktion, hållfasthetsberäkningar, materialval, simuleringar samt dimensioneringar av lager och hydraulkolvar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Linderholt, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Abrahamsson, Thomas
  Chalmers University of Technology.
  Computational Model Updating of a Fan Blade Using Optimal Robust Test Data2014Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 45.
  Magnusson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Kenttä, Kristoffer
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Tillförlitlighetssäkring av stofttransportsystemet på Norrenergi AB: Undersökning av ett stofttransportsystem med mål att minska förebyggande underhåll och uppnå en säkrare drift2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has been carried out at the request by the energy company Norrenergi AB. It consists of an analysis on how they can reduce the maintenance regarding two dust transporting fans installed in the flue gas cleaning compartment of their thermal power plant. The study also compares what solutions other plants have regarding the dust-transport. The solution installed at Norrenergi AB was found to be rather unusual. Measurements and calculations have been performed to investigate further what have caused the high maintenance on the fans. The study looks into what upgrades are available to the entire dust transporting system. The result of the study turned into different suggestions, which includes a new configuration of the dust transporting system, and installation of new fans and also an upgrade of the existing dust transporting system. Among the suggestions the final recommendation is the alternative of installing new fans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Mahapatra, Krushna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Built Environment and Energy Technology.
  Alm, Rickard
  Volvo Construction Equipment.
  Hallgren, Ramona
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Built Environment and Energy Technology.
  Bischoff, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Built Environment and Energy Technology.
  Tuglu, Nil
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Built Environment and Energy Technology.
  Kuai, Le
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Built Environment and Energy Technology.
  Yang, Ye
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Built Environment and Energy Technology.
  Umoru, Ibrahim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Built Environment and Energy Technology.
  A behavioral change-based approach to energy efficiency in a manufacturing plant2018In: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 11, no 5, p. 1103-1116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the realm of industrial energy efficiencystudies, very little research has been done to understandthe barriers and opportunities to influence behavior ofproduction workers and the corresponding energysavingpotentials. This paper analyzes a case study ofVolvo Construction Equipment AB in Braås, Sweden(VCE Braås), that has reduced its relative idle electricityuse by more than 10 percentage points during 2013–2016 by implementing a strategy of changing everydaybehavior of production workers. The results based oninterviews with actors involved in the energy efficiencyproject showed that a concrete goal, the employment ofa fulltime operational leader who earlier worked as aproduction worker at VCE Braås, and the involvementof both the leadership and employees in project managementwere key to the success of the project.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Maletic, Damjan
  et al.
  University of Maribor.
  Maletic, Matjaz
  University of Maribor.
  Al-Najjar, Basim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Gomiscek, Bostjan
  University of Wollongon, Dubai.
  On a design of a maintenance performance measurement system: A sustainability persprctives2017In: 36th International Conference on Organizational Science Development: Responsible Organization / [ed] Iztok Podbregar, University of Maribor Press , 2017, p. 509-518Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Measuring maintenance performance is important for companiesto monitor whether their planned objectives are achieved or not. It isessential to have a good overview about the performance of maintenanceprocesses in order to align maintenance objectives with the manufacturingand company’s objectives. This can be attained through a propermaintenance performance measurement system which is consisted ofindicators for measuring and monitoring the important elements of themaintenance function. A framework for maintenance performancemeasurement based on sustainability aspects is proposed. Additionally, anoverview of maintenance indicators is presented. The relevant elementsthat are needed to develop a maintenance performance measurementsystem are discussed in this study as well. Findings derived from this studyhave relevant practical implications as measuring and monitoring ofmaintenance performance measures is vital in detecting the deviations, aswell as to take timely actions, and nevertheless to achieve the desiredobjectives. In this regard, presented maintenance performance indicatorscan be useful for asset managers to develop an effective maintenanceperformance measurement system.

 • 48.
  Maletic, Damjan
  et al.
  University of Maribor, Slovenia.
  Maletic, Matjaz
  University of Maribor, Slovenia.
  Al-Najjar, Basim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Gotzamani, Katerina
  University of Macedonia, Greece.
  Gianni, Maria
  University of Macedonia, Greece.
  Kalinowski, T. Bartosz
  University of Lodz, Poland.
  Gomiscek, Bostjan
  University of Wollongong in Dubai, United Arab Emirates.
  Contingency Factors Influencing Implementation of Physical Asset Management Practices2017In: Organizacija, ISSN 1318-5454, E-ISSN 1581-1832, Vol. 50, no 1, p. 3-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this empirical study is to examine the role of two contingency factors, i.e. uncertainty andcompetitiveness in relation to physical asset management (PAM) practices as well as to maintenance key performanceindicators. The research is based on a premise that PAM, which was defined by risk management practices,performance assessment practices, life cycle management practices, and policy & strategy practices, has becomean indispensable element of strategic thinking of asset owners as well as maintenance and asset managers. Thepurpose of this study is to advance the understanding of how organizations that face high or low level of uncertaintyand competitiveness respond in terms of PAM deployment.Methodology/Approach: This study employed a data set based on a large-scale survey among organizations insix European countries (i.e. Slovenia, Poland, Greece, Sweden, Turkey and Slovakia). Data were collected from 138organizations located in the above-mentioned countries to conduct the study.Findings: The results show that organizations that are faced with high level of uncertainty and competitiveness aremore engaged in the deployment of PAM practices. Moreover, results show that when organizations are facing highlevels of competitiveness they are using KPIs to a greater extent than organizations under low levels of competitiveness.Originality/value: From a theoretical perspective, this study contributes to the contingency theory by providingempirical evidence whether a context-dependent approach to PAM is needed. The findings also provide insights formanagers on how to respond to the competitive pressure as well as how to customize PAM practices in order to adaptto the changes in dynamic organizational environment.

 • 49.
  Malmberg, André
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Tibratt, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Mätning av utrustningseffektivitet: En fallstudie utförd på Gnutti Powertrain AB2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en förståelse för hur utrustningseffektiviteten kan mätas i ett producerande företag. Vår studie utförs på ett företag i Alvesta som heter Gnutti Powertrain AB som bland annat tillverkar precisionskomponenter till motorer.

  Genom att vi skapar en analysmodell utifrån studerade teorier beskrivs ett systematiskt tillvägagångssätt som slutligen ska leda till att syftet uppnås. Utifrån analysmodellen studeras och beskrivs först Gnutti Powertrain AB´s nuvarande tillvägagångssätt för att sedan jämföras och analyseras gentemot de studerade teorierna. Med hjälp av analysmodellen struktureras också vår studie på företaget och vårt utförande och resultat utifrån detta kommer sedan att presenteras.

  Analysmodellen nämner att en processkartläggning först ska göras. I processkartläggningen väljs först en specifik process ut, vilken i vårt fall blev produktionsprocessen för en rulle av stål. Därefter lokaliserar, dokumenterar och beskriver vi alla de aktiviteter som bygger upp processen.

  Enligt nästa steg i analysmodellen görs en värdeflödeskarta som behandlar alla de aktiviteter som tillför värde till produkten och nämner data som är viktig att samla in för att kunna göra beräkningar och utvärderingar. Denna data samlades in och presenterades i värdeflödeskartan. Värdeflödeskartan kan också underlätta identifieringen av de mest kritiska aktiviteterna. I vår studie var de kritiska aktiviteterna redan utvalda på förhand som fyra olika maskiner i flödet då de vid senare tillfälle eventuellt ska byggas samman till en linje.

  Som sista steg i analysmodellen görs beräkningar på utrustningseffektiviteten med hjälp av TAK. En del av datan från värdeflödeskartan kunde användas för att göra TAKberäkningarna.

  Resten av den data som krävdes vid beräkningarna samlades in genom intervjuer och möten med personal eller genom egna mätningar i produktionen. TAK-värdet varierar på de fyra maskinerna och även fyra olika beräkningar görs på varje maskin där olika data från störningar används. De olika värdena varierar mellan cirka 61% till 91%.

  Utifrån beräkningarna görs jämförelser om hur olika störningar påverkar TAK-värdet där även varje störning beskrivs. Vid utförandet och beräkningarna uppkom flera olika tankar och funderingar på nuläget hos Gnutti Powertrain AB. Något som tydligt framkom var att de rapporteringar som varje operatör gör i affärssystemet inte alltid är korrekta. Då TAK III beräkningarna helt bygger på rapporterna medför detta att både vårt och Gnutti Powertrain AB´s TAK-värden kan bli felaktiga.

  Resultatet och diskussionen kring resultatet ledde till att vi kunde dra vissa slutsatser för att kunna komma med rekommendationer till företaget. Det konstateras att Gnutti Powertrain AB bör använda nuvarande mätmetod för TAK men fokusera på att förbättra deras rapporteringar i affärssystemet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Metso, Lasse
  et al.
  Lappeenranta University of Technology, Finland.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  An Ecosystem Perspective on Asset Management Information2017In: Management Systems in Production Engineering, ISSN 2299-0461, Vol. 25, no 3, p. 150-157Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Big Data and Internet of Things will increase the amount of data on asset management exceedingly. Data sharing with an increased number of partners in the area of asset management is important when developing business opportunities and new ecosystems. An asset management ecosystem is a complex set of relationships between parties taking part in asset management actions. In this paper, the current barriers and benefits of data sharing are identified based on the results of an interview study. The main benefits are transparency, access to data and reuse of data. New services can be created by taking advantage of data sharing. The main barriers to sharing data are an unclear view of the data sharing process and difficulties to recognize the benefits of data sharing. For overcoming the barriers in data sharing, this paper applies the ecosystem perspective on asset management information. The approach is explained by using the Swedish railway industry as an example.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 53
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf