lnu.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 75
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Al-Seadi, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Leva med ADHD: En intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Leva med ADHD: En intervjustudie
 • 2.
  Andersson, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jarlh, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Föräldrars upplevelser av att ha ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning.: - En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnintensivvård beskrivs som stark känsloladdad vård för både föräldrar och sjukvårdspersonal. Att ha ett barn inlagt på en intensivvårdsavdelning är förenat med stress och oro hos de flesta föräldrar. Barn är en särskilt utsatt patientkategori och när patienten är ett barn kan anhöriga kan uppfattas ställa högre krav på vården. Kunskapsökning om föräldrarnas situation skulle inte bara leda till ökad trygghet hos föräldrarna utan även hos intensivvårdssjuksköterskan, vilket kan generera i en bättre och tryggare vård för det sjuka barnet. Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning. Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Materialet från insamlad data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat genererade i ett övergripande tema; att vara inkluderad i en surrealistisk värld, elva underkategorier och fyra kategorier: Föräldrars behov under vistelsen på intensivvårdsavdelningen; Upplevelser av intensivvården; En vårdmiljö som väcker känslor; och Upplevelsen av stöd. Slutsats: Vårdteamet och sjuksköterskans roll är central i den kliniska vården, genom att se familjen som en helhet med ett holistiskt helhetstänk. En god familjecentrerad omvårdnad kan bidra till att göra familjen trygg och stärka föräldrarna. Genom att bjuda in föräldrar i vården kring barnet blir de delaktiga, känner stöd och upplever sig inkluderade, vilket skapar ökad trygghet och tillit för både föräldrar och de som vårdar barnet. Vidare forskning skulle kunna öka förståelsen hos sjuksköterskan och leda till en mer specifik familjecentrerad vård, för att hjälpa och möta upp föräldrarnas behov i deras utsatta situation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Aronsson, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hultgren, Kaisa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gestationsdiabetes: en journalgranskningsstudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Barbabella, Francesco
  National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  [ Review of ] Blanche Le Bihan, Claude Martin and Trudie Knijn (eds.): Work and Care Under Pressure. Care Arrangements Across Europe. Amsterdam 2013: Amsterdam University Press, 197 pp2014In: Czech Sociological Review, ISSN 1210-3861, Vol. 6, p. 999-1001Article, book review (Other academic)
 • 5.
  Berglund, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Samverkan - en gemensam angelägenhet: En kvalitativ studie kring socialsekreterares organisatoriska och professionella villkor i samarbetet med sjukvården kring personer med missbruksproblem2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka olika aspekter av samverkan såsom de uppfattades av en grupp socialsekreterare, för att beskriva organisatoriska och professionella villkor som påverkar samverkan och styr det dagliga arbetet. Metod: Studien utgick från ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv med fokus på människans uppfattning av ett fenomen. Kvalitativa intervjuer gjordes med åtta socialsekreterare med hjälp av vinjettmetoden. Analysen genomfördes enligt fenomenologisk modell utan tolkningar och med fenomenologisk objektivitet. Resultat: Analysen av socialsekreterarnas berättelser visade att klienterna är en gemensam angelägenhet för socialtjänsten och sjukvården. Brister i samverkan påverkar relationen mellan socialtjänsten och sjukvården negativt och kan få allvarliga konsekvenser för klienterna. God och väl fungerande samverkan verkar enande och belönande för såväl socialtjänsten och sjukvården som för klienten. Särskilt poängterades en tydlig och öppen kommunikation, personliga möten och personlig kännedom om varandra och varandras verksamheter. Slutsatser: Olika organisatoriska och professionella villkor för samverkan påverkar varandra ömsesidigt. Viktigt är att skapa hållbara strukturer för en god samverkan. Fortsatta studier krävs för att utveckla en fungerande samverkan i praktiken.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Berglund, Johan
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Åkerman Sturup, Erik
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede och deras föräldrar: Döden såväl som födelsen hör sammman med livet2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  : Vård av barn i livets slutskede och deras föräldrar innefattar att försöka se både barnet och föräldrarnas behov och som sjuksköterska bemöta dessa. Syfte: Syftet är att utifrån aktuell forskning beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda till barn i livets slutskede och till deras föräldrar. Metod: Studien är utförd som en systematisk litteraturstudie på kvalitativa studier. Sökningarna utfördes i PubMed, Cinahl och PsychINFO. Sex artiklar inkluderades efter kvalitetsgranskning och analyserades med innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna upplever att det är emotionellt påfrestande men också givande och bekräftande att vårda till barn i livets slutskede. Sjuksköterskornas erfarenhet är att barnens existentiella frågor är svåra att bemöta. Samtidigt anser de att organisatoriska faktorer försvårar och upptar tid och resurser från patientarbetet. Copinstrategier var något sjuksköterskorna använde sig av eller som saknades för att klara av arbetet. Slutsats: Sjuksköterskor erfar svårighet att svara på barns frågor om döden och inte engagera sig för mycket emotionellt. Det professionella förhållningssättet var något som var problematiskt att upprätthålla vid vård av barn i livets slutskede. Brist på resurser och tid genererade att de kände en oförmåga att lindra barnens psykiska och fysiska lidande och föräldrarnas sorg. Sjuksköterska har behov informella och formella strategier för att klara av att vårda barn i livets slutskede och deras föräldrar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Borg, Kristin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gustafsson, Madelene
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienter som inte medföljt ambulans: en journalgranskning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  AbstraktBakgrund: Ambulanssjukvården som arbete och yrke har utvecklats de senaste årtiondena, från att enbart haft krav på att köra ambulans utan sjukvårdsutbildning till att idag vara bemannad med specialiserade ambulanssjuksköterskor. Med hjälp av en korrekt första bedömning kan patienter hänvisas till rätt vårdnivå. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienter som inte medföljer ambulans utifrån ambulanssjuksköterskans bedömning av sökorsak eller symtom, SOS prioritet, ålder samt variation över dygnet.Metod: En retroperspektiv journalgranskning med en kvantitativ ansats vilken 120 journaler inkluderades. Resultat: Svårigheten som SOS operatören står inför är att under tidspress göra en adekvat bedömning av sökorsak och brådskandegrad. Resultatet visar på 91 % av ambulansuppdragen, där patienter som inte medföljde ambulans, visade att SOS har prioriterat utkörning med prioritet 1 och 2. Det var en jämn fördelning mellan åldrarna, men två åldergrupper som lämnades hemma mer frekvent var mellan åldrarna 0-9 år och 60-69 år. Tidpunkten på dygnet var jämn spridning, men visade viss ökning mellan kl 18-21 och kl 21-00. Det ambulanssjuksköterskan klassade in som vanligast sökorsak var övrigt, då det inte finns någon annan sökorsak som anses lämplig. De andra större grupperna som lämnades i hemmet var sökorsaken bröstsmärta/bröstkorgsmärta, feber och andningsbesvär/dyspne/andnöd. Slutsats: Det visar på vikten av att SOS operatörens bedömning kompletteras med en bedömning av en sjuksköterska som har möjlighet att se patienten och mäta vitalparametrar. Samtidigt som patienten behöver bli bekräftad i sin upplevelse av sin akuta sjukdom. Ambulanssjuksköterskan besitter en kompetens och är en viktig resurs i vårdkedjan för att lotsa patienten till rätt vårdnivå.

  Download full text (pdf)
  D-uppsats
 • 8.
  Cavellan, Nicklas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wedebrand, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Det är min sjukdom också: Hur en livspartner till någon som drabbas av en hjärtinfarkt påverkas, en systematisk litteraturstudie.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Cronelöv, Mathilda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Förekomst av corneal och conjunctival hyperfluorescens associerad till skötselprodukter i kombination med kontaktlinsen Biofinity2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate if a greater amount of preservative-associated transient hyperfluorescence (PATH) is appearing when using a multipurpose-solution compared to using a hydrogen peroxide system as a cleaning and disinfecting scheme for contact lenses.

   

  The subjects who participated in this study were contact lens wearers and had healthy eyes. Subjects were fitted with the soft contact lens Biofinity. The cornea and conjunctiva were examined with and without the color agent fluorescein using a slit lamp. The subjects received two different contact lens care systems: Refine One Step and BioTrue. The subjects were randomly assigned which lens that would go with which care system. The subjects came back the next day after having the contact lenses in the eyes for two hours. The contact lenses were removed, and fluorescein was instilled in order to grade corneal and conjunctival staining with the slit lamp. The contact lenses were then inserted again. The subject then came back after having the contact lenses in the eyes for four hours and another grading of corneal and conjunctival staining with the slit lamp was made. Seven and fourteen days later the subjects came back for the same procedure as day two.

   

  Mean values for PATH when using both of the contact lens solutions (BioTrue and Refine One Step) were calculated and a paired t-test was used to analyze the results: BioTrue visit 1-2 (p<0.05), 3-4 (p<0.05) and 5-6 (p<0.05); Refine One Step visit 1-2 (p=1), 3-4 (p=0.42) and 5-6 (p=1). This shows a statistically significant difference between PATH and PHMB-based contact lens solutions and silicone hydrogel contact lenses; no statistically significant difference between PATH and contact lens care system containing hydrogen peroxide in combination with a silicone hydrogel contact lens.

   

  PATH is appearing when combining a silicone hydrogel contact lens together with a multipurpose solution containing the preservative agent PHMB but gave no decreased comfort. In the clinical work PATH is non-significant, the presence of PATH does not show bio incompatibility between silicone hydrogel lenses and preservative agents but is simply the fluorescein which binds to the preservative agent PHMB.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Crossland, Michael D.
  et al.
  Anglia Ruskin University, UK ; Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, UK.
  Silva, Rui S.
  University of Minho, Portugal.
  Macedo, António Filipe
  University of Minho, Portugal.
  Smartphone, tablet computer and e-reader use by people with vision impairment2014In: Ophthalmic & physiological optics, ISSN 0275-5408, E-ISSN 1475-1313, Vol. 34, no 5, p. 552-557Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE:

  Consumer electronic devices such as smartphones, tablet computers, and e-book readers have become far more widely used in recent years. Many of these devices contain accessibility features such as large print and speech. Anecdotal experience suggests people with vision impairment frequently make use of these systems. Here we survey people with self-identified vision impairment to determine their use of this equipment.

  METHOD:

  An internet-based survey was advertised to people with vision impairment by word of mouth, social media, and online. Respondents were asked demographic information, what devices they owned, what they used these devices for, and what accessibility features they used.

  RESULTS:

  One hundred and thirty-two complete responses were received. Twenty-six percent of the sample reported that they had no vision and the remainder reported they had low vision. One hundred and seven people (81%) reported using a smartphone. Those with no vision were as likely to use a smartphone or tablet as those with low vision. Speech was found useful by 59% of smartphone users. Fifty-one percent of smartphone owners used the camera and screen as a magnifier. Forty-eight percent of the sample used a tablet computer, and 17% used an e-book reader. The most frequently cited reason for not using these devices included cost and lack of interest.

  CONCLUSIONS:

  Smartphones, tablet computers, and e-book readers can be used by people with vision impairment. Speech is used by people with low vision as well as those with no vision. Many of our (self-selected) group used their smartphone camera and screen as a magnifier, and others used the camera flash as a spotlight.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  supplement
 • 11.
  Doohan, Isabelle
  et al.
  Umeå University.
  Björnstig, Ulf
  Umeå University.
  Östlund, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Uppsala University.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå University.
  Exploring injury panorama, consequences, and recovery among bus crash survivors: a mixed-methods research study2017In: Prehospital and Disaster Medicine, ISSN 1049-023X, E-ISSN 1945-1938, Vol. 32, no 2, p. 165-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of this study was to explore physical and mental consequences and injury mechanisms among bus crash survivors to identify aspects that influence recovery.

  METHODS: The study participants were the total population of survivors (N=56) from a bus crash in Sweden. The study had a mixed-methods design that provided quantitative and qualitative data on injuries, mental well-being, and experiences. Results from descriptive statistics and qualitative thematic analysis were interpreted and integrated in a mixed-methods analysis.

  RESULTS: Among the survivors, 11 passengers (20%) sustained moderate to severe injuries, and the remaining 45 (80%) had minor or no physical injuries. Two-thirds of the survivors screened for posttraumatic stress disorder (PTSD) risk were assessed, during the period of one to three months after the bus crash, as not being at-risk, and the remaining one-third were at-risk. The thematic analysis resulted in themes covering the consequences and varying aspects that affected the survivors' recoveries. The integrated findings are in the form of four "core cases" of survivors who represent a combination of characteristics: injury severity, mental well-being, social context, and other aspects hindering and facilitating recovery. Core case Avery represents a survivor who had minor or no injuries and who demonstrated a successful mental recovery. Core case Blair represents a survivor with moderate to severe injuries who experienced a successful mental recovery. Core case Casey represents a survivor who sustained minor injuries or no injuries in the crash but who was at-risk of developing PTSD. Core case Daryl represents a survivor who was at-risk of developing PTSD and who also sustained moderate to severe injuries in the crash.

  CONCLUSION: The present study provides a multi-faceted understanding of mass-casualty incident (MCI) survivors (ie, having minor injuries does not always correspond to minimal risk for PTSD and moderate to severe injuries do not always correspond to increased risk for PTSD). Injury mitigation measures (eg, safer roadside material and anti-lacerative windows) would reduce the consequences of bus crashes. A well-educated rescue team and a compassionate and competent social environment will facilitate recovery. Doohan I , Björnstig U , Östlund U , Saveman BI . Exploring injury panorama, consequences, and recovery among bus crash survivors: a mixed-methods research study. Prehosp Disaster Med. 2017;32(2):165-174.

 • 12.
  Ek, Johan
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design.
  Att höra eller icke höra2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This exam work on a bachelor-degree will result in a re-design (re-production?) of Peltor ear defender, called PTL, which is a semi-active ear defender, pro ”hearing” of the surrounding. To raise the sales of the product, which has a unique and well-structured function, the new function of the defender has to be communicated.

  Through studies of semantic, different shapes and forms developed which communicated the unique function for consumer, user and surrounding. Aspects of ergonomics were linked together with human symbolic signs to create a semantic unit between product and user.

  Apart from the semantic studies, solutions concerning functional aspects of the hearing protectors were studied.

  The result is a new design the model PTL with a stronger visual design communicating the new function of the hearing protector.

 • 13.
  Ekman, Björn
  et al.
  Lund university, Sweden.
  Thulesius, Hans
  Wikens, Jens
  Lund University, Sweden.
  Lindgren, Anna
  Lund University, Sweden.
  Cronberg, Olof
  Region Kronoberg, Sweden.
  Arvidsson, Eva
  Region Jönköping, Sweden.
  Utilization of digital primary care in Sweden: Descriptive analysis of claims data on demographics, socioeconomics, and diagnoses2019In: International Journal of Medical Informatics, ISSN 1386-5056, E-ISSN 1872-8243, Vol. 127, p. 134-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective

  As digital technologies for health continue to develop, the ability to provide primary care services to patients with new symptoms will grow. In Sweden, two providers of digital primary care have expanded rapidly over the past years giving rise to a heated debate with clear policy implications. The purpose of the study is to present a descriptive review of digital primary care as currently under development in Sweden.

  Methods

  Descriptive analysis of national coverage data on the utilization of digital care by sex, age, place of residence, socioeconomic status, and most common diagnoses. The data are compared with samples of corresponding data on traditional, office-based primary care, out-of-hours care, and on non-emergency telephone consultations to obtain a comparative analysis of digital care.

  Results

  Digital primary care in Sweden has increased rapidly over the past two years. Currently, more than 30,000 digital consultations are made per month, equivalent to around two percent of all physician-led primary care. Digital care differs in some ways to that of traditional care as users are generally younger and seek for different conditions compared with office-based primary care. Digital care is also similar to traditional care as utilization is higher in metropolitan areas compared with rural areas. Similar to general health care use, there is a negative correlation between use of digital care and socioeconomic status. User profiles by age and sex of digital care are also similar to those of out-of-hours care and non-emergency telephone medical consultations.

  Conclusions

  By providing a detailed description of the development of digital primary care the study contributes to a growing understanding of the contributions that digital technologies can make to health care. Based on current trends digital primary care is likely to continue to increase in frequency over the coming years. As technologies develop and the public becomes more familiar to interacting with medical providers over the Internet also the scope of digital care is likely to expand. As the provision of digital primary care expands across Europe and beyond, policy makers will need to develop regulating capacities to ensure its safe, effective and equitable integration into existing health systems.

 • 14.
  Ekstedt, Mirjam
  et al.
  National Institute of Psychosocial Factors and Health.
  Söderström, Marie
  National Institute of Psychosocial Factors and Health.
  Åkerstedt, Torbjörn
  National Institute of Psychosocial Factors and Health ; Karolinska Institutet.
  Nilsson, Jens
  National Institute of Psychosocial Factors and Health.
  Søndergaard, Hans-Peter
  National Institute of Psychosocial Factors and Health.
  Aleksander, Perski
  National Institute of Psychosocial Factors and Health.
  Disturbed sleep and fatigue in occupational burnout2006In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 32, no 2, p. 121-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The purpose of this study was to investigate sleep with polysomnography and self-ratings and the diurnal pattern of sleepiness and fatigue in a group suffering from severe occupational burnout.

  METHOD: Twelve white-collar workers on long-term sick leave (>3 months) and 12 healthy controls with high and low scores on the Shirom Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) were included. A 1-night polysomnographic recording (after habituation) was carried out at home, and sleepiness and mental fatigue were rated at different times of the day for weekdays and the weekend. Precipitating factors at the time of the illness at work and real life were considered, and different dimensions of occupational fatigue were described. A repeated-measures analysis of variance using two or three within group factors was used to analyze the data.

  RESULTS: The main polysomnographic findings were more arousals and sleep fragmentation, more wake time and stage-1 sleep, lower sleep efficiency, less slow wave sleep and rapid eye movement sleep, and a lower delta power density in non-rapid eye movement sleep in the burnout group. The burnout patients showed pronounced sleepiness and mental fatigue at most times of the day for weekdays without reduction during weekends. The precipitating factor was occupational stress (psychiatric interview), and work stress indicators were increased.

  CONCLUSIONS: Occupational burnout is characterized by impaired sleep. It is suggested that impaired sleep may play a role in the development of fatigue or exhaustion in burnout.

 • 15.
  Ekstedt, Mirjam
  et al.
  Karolinska Institutet ; National Institute for Psychosocial Factors and Health.
  Åkerstedt, Torbjörn
  Karolinska Institutet ; National Institute for Psychosocial Factors and Health.
  Söderström, Marie
  Karolinska Institutet ; National Institute for Psychosocial Factors and Health.
  Microarousals during sleep are associated with increased levels of lipids, cortisol, and blood pressure2004In: Psychosomatic Medicine, ISSN 0033-3174, E-ISSN 1534-7796, Vol. 66, no 6, p. 925-931Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Previous work has demonstrated a link between restricted sleep and risk indicators for cardiovascular and metabolic disease, such as levels of cortisol, lipids, and glucose. The present study sought to identify relations between polysomnographic measures of disturbed sleep (frequency of arousals from sleep, total sleep time, and sleep efficiency) and a number of such indicators. A second purpose was to relate the number of arousals to mood, stress, work characteristics, and other possible predictors in daily life.

  Methods: Twenty-four people (10 men, 14 women; mean age 30 years), high vs. low on burnout, were recruited from a Swedish IT company. Polysomnographically recorded sleep was measured at home before a workday. Blood pressure, heart rate, morning blood sample, and saliva samples of cortisol were measured the subsequent working day. They were also recorded for diary ratings of sleep and stress, and a questionnaire with ratings of sleep, stress, work conditions, and mood was completed.

  Results: A stepwise regression analysis using sleep parameters as predictors brought out number of arousals as the best predictor of morning cortisol (serum and saliva), heart rate, systolic and diastolic blood pressure, total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL)-, low-density lipoprotein (LDL)-cholesterol, and LDL/HDL-ratio. Work stress/unclear boundaries between work and leisure time was the best predictor of arousals among the stress variables.

  Conclusion: Consistent with sleep restriction experiments, sleep fragmentation was associated with elevated levels of metabolic and cardiovascular risk indicators of stress-related disorders. Number of arousals also seems to be related to workload/stress.

 • 16.
  Eliasson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Påverkas läshastigheten och valet av färgat overlay av ljusets färgtemperatur?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka om ljusets färgtemperatur påverkar läshastigheten och valet av ett färgat overlay.

  Metod: I studien deltog 35 personer, 26 kvinnor och 9 män. Tre deltagare uteslöts då de inte klarade normalvärdena för de kliniska tester som genomfördes. De deltagare som klarade de kliniska testerna läste ett lästest under två ljuskällor med olika färgtemperatur, en varmvit och en neutralt vit. Testet lästes i en minut med och utan färgade overlays under båda ljuskällorna och antalet lästa ord noterades. Antalet lästa ord analyserades sedan med parade t-tester i Microsoft Excel. Även valet av färgade overlays sammanställdes och analyserades.

  Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad i läshastighet mellan ljuskällorna utan färgade overlays. Det fanns inte heller någon signifikant förbättring av läshastigheten med overlays. Det enda undantaget var att overlayet som valdes under den varmvita ljuskällan förbättrade läshastigheten under den neutralt vita ljuskällan med 2,5 %. Nio deltagare valde exakt samma overlay under båda ljuskällorna, 23 deltagare (72 %) valde overlay som skilde sig mellan ljuskällorna.

  Slutsats: Läshastigheten utan overlay påverkas inte av ljuskällans färgtemperatur. En majoritet av deltagarna valde olika färgade overlays under de båda ljuskällorna. Däremot syns ingen skillnad i läshastighet beroende på vilket färgat overlay som används till respektive ljuskälla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Elmqvist, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Rethinking the hand-over process2012In: Journal of Paramedic Practice, ISSN 1759-1376, Vol. 4, no 1, p. 5-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  RACTThe article focuses on the hand-over process as clinical hand-over of patient. It mentions that hand-over may begin if the fire or the police service are the first responders at the scene of an accident and they hand-over the responsibility for the injured patients to the ambulance. It says that hand-over also starts when the injured is handling over the responsibility for their own body to the first responders.

 • 18.
  Elmqvist, Carina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. 641006.
  Almerud Österberg, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Utvärdering av projekt Första InsatsPerson (FIP)2011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Elmqvist, Carina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. 641006.
  Sandvide, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Integrerade interprofessionella lärandemiljöer2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Flink, Maria
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Tessma, Mesfin
  Karolinska University Hospital, Sweden.
  Cvancarova Småstuen, Milada
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Lindblad, Marléne
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Sweden.
  Coleman, Eric A
  University of Colorado Denver Anschutz Medical Campus, USA.
  Ekstedt, Mirjam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Karolinska Institutet, Sweden.
  Measuring care transitions in Sweden: validation of the care transitions measure2018In: International Journal for Quality in Health Care, ISSN 1353-4505, E-ISSN 1464-3677, Vol. 30, no 4, p. 291-297Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To translate and assess the validity and reliability of the original American Care Transitions Measure, both the 15-item and the shortened 3-item versions, in a sample of people in transition from hospital to home within Sweden.

  Design: Translation of survey items, evaluation of psychometric properties.

  Setting: Ten surgical and medical wards at five hospitals in Sweden.

  Participants: Patients discharged from surgical and medical wards.

  Main outcome measure: Psychometric properties of the Swedish versions of the 15-item (CTM-15) and the 3-item (CTM-3) Care Transition Measure.

  Results: We compared the fit of nine models among a sample of 194 Swedish patients. Cronbach's alpha was 0.946 for CTM-15 and 0.74 for CTM-3. The model indices for CTM-15 and CTM-3 were strongly indicative of inferior goodness-of-fit between the hypothesized one-factor model and the sample data. A multidimensional three-factor model revealed a better fit compared with CTM-15 and CTM-3 one factor models. The one-factor solution, representing 4 items (CTM-4), showed an acceptable fit of the data, and was far superior to the one-factor CTM-15 and CTM-3 and the three-factor multidimensional models. The Cronbach's alpha for CTM-4 was 0.85.

  Conclusions: CTM-15 with multidimensional three-factor model was a better model than both CTM-15 and CTM-3 one-factor models. CTM-4 is a valid and reliable measure of care transfer among patients in medical and surgical wards in Sweden. It seems the Swedish CTM is best represented by the short Swedish version (CTM-4) unidimensional construct.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Fröberg, Andreas
  et al.
  University of Gothenburg.
  Raustorp, Anders
  University of Gothenburg.
  Metoder för att minska vuxnas stillasittande2017In: Fysioterapi, ISSN 1653-5804, no 2, p. 28-34Article, review/survey (Other academic)
  Abstract [sv]

  I takt med den växande kunskapen om stillasittandets potentiella negativa hälsokonsekvenser har flera studier publicerats där forskare utvärderat effekten av interventioner som syftar till att minska stillasittande. Denna artikel sammanfattar forskningsläget kring detta och ger exempel på de metoder som har använts och utvärderats. Resultatet visar att metoder som innebär rekonstruktion av miljö som bland annat höj- och sänkbara arbetsbord och självregleringstekniker som monitorering med stegräkning har varit framgångsrika metoder för att minska stillasittande. Även metoder där problemlösning och tillhandahållande av information ingått har visat sig användbara. Förslag ges på hur fysioterapeuter kan gå till väga vid målformulering samt -utvärdering av insatser för att minska vuxnas stillasittande.

 • 22.
  Fröberg, Andreas
  et al.
  University of Gothenburg.
  Raustorp, Anders
  University of Gothenburg.
  Så påverkas hälsan av vårt stillasittande: En kunskapsöversikt ur ett livsloppsperspektiv2017In: Fysioterapi, ISSN 1653-5804, no 1, p. 26-31Article, review/survey (Other academic)
 • 23.
  Gardsten, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University.
  Blomqvist, Kerstin
  Kristianstad University.
  Mörtberg, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Ethical considerations in Participatory Action Research (PAR)2014In: Nordic Conference in Nursing Research: methods and networks for the future, 10-12 June, 2014, Odense, 2014Conference paper (Other academic)
 • 24.
  Garvin, Peter
  et al.
  County of Östergötland, Sweden;Linköping university, Sweden.
  Nilsson, Evalill
  County of Östergötland, Sweden;Linköping university, Sweden.
  Ernerudh, Jan
  Linköping University, Sweden.
  Kristenson, Margareta
  Linköping University, Sweden.
  The joint subclinical elevation of CRP and IL-6 is associated with lower health-related quality of life in comparison to no elevation or elevation of only one of the biomarkers2016In: Quality of Life Research, ISSN 0962-9343, E-ISSN 1573-2649, Vol. 25, no 1, p. 213-221Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Measures of health-related quality of life (HRQoL), like the Short Form (SF)-36, have been suggested to correlate with inflammatory biomarkers. It is, however, unclear whether a joint measure of two inflammatory biomarkers would bring additional information in comparison with evaluation of one inflammatory biomarker. Objective To evaluate associations between SF-36 and low-grade inflammation in a Swedish population, with emphasis on a combined measure of C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6) as a proxy for low-grade inflammation. Methods In a randomly selected sample of a middle-aged Swedish general population (n = 905; aged 45–69 years, 50 % women), relations between SF-36 parameters and the biomarkers were tested. Regression and correlation analyses were adjusted for sex, age, presence of disease, lifestyle, and psychological factors. Results After adjustment for sex and age, HRQoL was significantly lower in the group with a joint elevation of CRP and IL-6 in comparison with either the group with no elevation or the groups showing elevation of one of the two biomarkers. Also after full adjustments, the combined measure of elevated CRP and IL-6, with few exceptions, was associated with significantly lower HRQoL in comparison with elevations in one of them, difference ranging from 4 (Mental Health scale) to 18 scale steps (RolePhysical scale). Conclusion This study confirms that there is a relationship between HRQoL and low-grade inflammation. In particular, SF-36 scores are significantly lower in a group with joint elevation of IL-6 and CRP, in comparison with elevation of either one of them.

 • 25.
  Grossi, Giorgio
  et al.
  National Institute for Psychosocial Factors and Health, Stockholm.
  Perski, Aleksander
  National Institute for Psychosocial Factors and Health, Stockholm.
  Ekstedt, Mirjam
  National Institute for Psychosocial Factors and Health, Stockholm.
  Johansson, Thorbjörn
  National Institute for Psychosocial Factors and Health, Stockholm.
  Lindström, Morie
  Uppsala University.
  Holm, Karin
  Uppsala University.
  The morning salivary cortisol response in burnout.2005In: Journal of Psychosomatic Research, ISSN 0022-3999, E-ISSN 1879-1360, Vol. 59, no 2, p. 103-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The results of the present study indicate a dysregulation in hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis (HPA axis) activity, characterised by elevated morning salivary cortisol levels, among female burnout patients. Among males, increased cortisol levels were observed among participants with moderate levels of burnout, but not among patients or healthy controls.

 • 26.
  Gunnarsson, Ingemar
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences. Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Stuides.
  Biografin som historisk genre och metod2015In: Livsberättelser, kultur & hälsa / [ed] Motzi Eklöf, Margareta Petersson, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, 1, p. 75-79Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Gunnarsson, Ingemar
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences. Linnaeus University, The University Library.
  Referenshantering med EndNote2017In: Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad / [ed] Maria Henricson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 2, p. 439-458Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Gustafsson, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Olandersson, Carin
  Centralsjukhuset Kristianstad.
  Kliniska examinationer på KTC2015In: Kliniska examinationer: Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå / [ed] Sofia Almerud Österberg och Carina Elmqvist, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 77-108Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Gustafsson, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Kadmium och preeklampsi - finns det något samband? En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Cadmium (Cd) is a metallic element with well-known negative health effects that we are exposed to in our environment, largely through diet. Preeclampsia annually affects 3-7% of all pregnant women and is one of the most common causes of morbidity and mortality for the mother and a major cause of prematurity and fetal growth retardation.

  Purpose: The purpose of the study was to investigate whether there is any correlation between Cd and preeclampsia and, if so, what the connection may be.

  Method: This study is a literature review based on scientific articles summarized.

  Results: All seven articles show a correlation between Cd and preeclampsia. In experimental models on pregnant rats exposed to Cd, rats develop characteristics of preeclampsia including high blood pressure. In humans, significant association between preeclampsia and higher Cd levels are observed in blood, serum and amniotic fluid.

  Conclusion: The articles show that there is a correlation between Cd and preeclampsia, although it cannot be established that it is a direct causal link without further research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Hagell, Peter
  et al.
  Kristianstad University.
  Broman, Jan-Erik
  Uppsala University.
  Hellström, Amanda
  Blekinge Institute of Technology.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology.
  Willman, Ania
  Malmö University.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University.
  Measurement properties of the Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) as an insomnia screening tool among adults and the elderly2015In: The 6th International Conference on Probabilistic Models for Measurement in Education: Psychology, Social Science and Health, 12 - 14 January 2015, University of Cape Town, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) has been suggested as a brief 3-item screening tool for detecting insomnia. Each item has an ordered 5-category (0-4) response scale and the instrument yields a total score between 0-12 (higher scores = more insomnia). Available MISS evaluations have been based on classical test theory (CTT) approaches. Different cut-offs for identifying insomnia have been suggested for adults (aged 20-64) and elderly (aged 65+). For adults, a cut-off of ≥6 has been suggested, while a cut-off of ≥7 has been suggested for the elderly, as determined from applications of the Youden index.

  Aim: To test the measurement properties of the MISS using the Rasch measurement model, with special emphasis on Differential Item Functioning (DIF) by age, and to explore implications for the two suggested cut-off scores.

  Design: Cross-sectional MISS data from adult (n=1075) and elderly (n=548) populations were analysed by the unrestricted polytomous Rasch measurement model using the RUMM2030 software program. To avoid an inflated type I error rate, sample size was algebraically adjusted to 500 in the calculation of P-values while leaving all other aspects of data (e.g., locations, fit residuals) unaltered.

  Results: Mean person location was -1.095 (SD, 1.28), i.e. items tend to represent more severe levels of insomnia than that experienced by the sample. However, for the purpose of screening this may be considered acceptable. There were no statistically significant deviations from model expectations, with a non-significant overall item-trait interaction (χ2 = 26.94, P=0.173). Reliability (PSI) was 0.59 suggesting that the MISS can separate approximately two statistically distinct groups of people (1.92 strata). The highest Information Function (IF) was found at -0.2 logits. There were no disordered response category thresholds. There was uniform DIF by age for all three items, which disappeared following adjustment (split by age group) for the most pronounced DIF, suggesting that DIF was artificial for two items. Examination of raw scores-to-location estimates between the two age groups revealed differences at the lower and higher ends of the scale. The raw score cut-off of ≥6 was associated with a smaller logit difference between age groups than the ≥7 cut-off (0.09 vs. 0.23). That is, at a raw score of 6 the two age groups were comparable regarding their logit location estimates. This raw score (representing a logit value of -0.03 for the pooled sample) was also the one closest to the location of the highest IF (i.e., -0.2 logits).

  Summary and implications: This study provides general support for the measurement properties of the MISS. However, caution should be exercised in comparing MISS scores between age groups, but applying a ≥6 raw score cut-off appears to allow for valid comparisons between adults and elderly regarding the presence of insomnia. Nevertheless, additional studies are needed to determine the clinically optimal cut-score for identification of insomnia. 

 • 31.
  Hanson, Anton
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Engineering and Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Horck, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Engineering and Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Arbetsskador som drabbar marin maskinpersonal: En kartläggning av skaderiskerna för marin maskinpersonal ombord på svenska fartyg, samt en jämförelse av skaderisken med liknande arbeten iland2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this thesis is to identify the risks of injury while working as marine engine staff and compare the risk of injury to employees who have similar jobs ashore. The thesis also includes identifying the types of work injuries, which leads to the most serious consequences for the employee in relation to how frequent the accident is.

  The thesis studied literature in which the Swedish Work Environment Authority's work injury reports are the base material, where a total of 198 injuries were treated and categorized. The Swedish Transport Agency’s statistics for employees at sea were compared with the Swedish Work Environment Authority’s and the Swedish Central Bureau of Statistics’ statistics for employees ashore.

  The result of the thesis show that work related accidents categorized as "Carry" and "Slip/Trip/Fall" and work related diseases categorized as "Heavy lifting/Working positions" are the injuries leading to the most serious consequences in relation to how frequent the accident is. When comparing the risk of injury with similar professions ashore, marine engine staff is the second worst. The profession most similar to marine engine staff has four times less risk of injury.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Helgesson, Gert
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Lindblad, Anna
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Thulesius, Hans
  Lund university, Sweden;Region Kronoberg, Sweden.
  Lynöe, Niels
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Reasoning about physician-assisted suicide: analysis of comments by physicians and the Swedish general public2009In: Clinical Ethics, ISSN 1477-7509, E-ISSN 1758-101X, Vol. 4, no 1, p. 19-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two questionnaires directed to Swedish physicians and a sample of the Swedish population investigated attitudes towards physician-assisted suicide (PAS). The aim of the present work was to analyse qualitative data from these questionnaires in order to explore how respondents reason about PAS. Data were analysed in two steps. First, we categorized different kinds of responses and identified pro and con arguments. Second, we identified general conclusions from the responses. The data reflect the differences in attitudes towards PAS among the public and physicians, with the former mainly in favour of PAS and the latter mainly against. There was, however, considerable agreement about what requirements must be met before PAS could be considered ethical. Many arguments against PAS concerned the professional role of physicians, which indicates that it may not be assisted suicide as such that many PAS opponents disagree with, but rather that it is handled by physicians in the regular health-care system.

 • 33.
  Helmfrid, Ingela
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Ljunggren, Stefan
  Linköping University, Sweden.
  Nosratabadi, Reza
  Linköping University, Sweden.
  Augustsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Filipsson, Monika
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Fredriksson, Mats
  Linköping University, Sweden.
  Karlsson, Helen
  Linköping University, Sweden.
  Berglund, Marika
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Exposure of metals and PAH through local foods and risk of cancer in a historically contaminated glassworks area2019In: Environment International, ISSN 0160-4120, E-ISSN 1873-6750, Vol. 131, p. 1-10, article id 104985Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Production of crystal glass and colored art glassware have been going on in the south-eastern part of Sweden since the 1700s, at over 100 glassworks and smaller glass blowing facilities, resulting in environmental contamination with mainly arsenic (As), cadmium (Cd), lead (Pb) and polycyclic hydrocarbons (PAH). High levels of metals have been found in soil, and moderately elevated levels in vegetables, mushrooms and berries collected around the glassworks sites compared with reference areas. Food in general, is the major exposure source to metals, such as Cd and Pb, and PAHs. Exposure to these toxic metals and PAH has been associated with a variety of adverse health effects in humans including cancer.

  Objective

  The aim of the present study was to evaluate the occurrence of cancer in a cohort from the contaminated glasswork area in relation to long-term dietary intake of locally produced foods, while taking into account residential, occupational and life styles factors.

  Methods

  The study population was extracted from a population cohort of 34,266 individuals who, at some time between the years 1979–2004, lived within a 2 km radius of a glassworks or glass landfill. Register information on cancer incidence and questionnaire information on consumption of local foods (reflecting 30 years general eating habits), life-time residence in the area, life style factors and occupational exposure was collected. Furthermore, blood (n = 660) and urine (n = 400) samples were collected in a subsample of the population to explore associations between local food consumption frequencies, biomarker concentrations in blood (Cd, Pb, As) and urine (PAH metabolite 1-OHPy) as well as environmental and lifestyle factors. The concurrent exposure to persistent organic pollutants (POPs) from food was also considered. A case-control study was performed for evaluation of associations between intakes of local food and risk of cancer.

  Results

  Despite high environmental levels of Cd, Pb and As at glasswork sites and landfills, current metal exposure in the population living in the surrounding areas was similar or only moderately higher in our study population compared to the general population. Reported high consumption of certain local foods was associated with higher Cd and Pb, but not As, concentrations in blood, and 1-OHPy in urine. An increased risk of cancer was associated with smoking, family history of cancer, obesity, and residence in glasswork area before age 5 years. Also, a long-term high consumption of local foods (reflecting 30 years general eating habits), i.e. fish and meat (game, chicken, lamb), was associated with increased risk of various cancer forms.

  Conclusions

  The associations between consumption of local food and different types of cancer may reflect a higher contaminant exposure in the past, and thus, if consumption of local food contributes to the risk of acquiring cancer, that contribution is probably lower today than before. Furthermore, it cannot be ruled out that other contaminants in the food contribute to the increased cancer risks observed.

 • 34.
  Holmqvist, Gärd
  et al.
  Halmstad University.
  Roxberg, Åsa
  Halmstad University;VID Specialized University, Norway.
  Larsson, Ingrid
  Halmstad University.
  Lundqvist-Persson, Cristina
  Skaraborg Institute for Research and Development.
  Expressions of vitality affects and basic affects during art therapy and their meaning for inner change2019In: International Journal of Art Therapy, ISSN 1745-4832, Vol. 24, no 1, p. 30-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the occurrence of vitality affects and basic affects and to shed light on their importance in terms of patients' inner change through art therapy. In an earlier study, where 17 women were interviewed about inner change through art therapy, a secondary deductive content analysis of images and statements was performed exploring the presence of vitality affects and basic affects. Nine of the 17 interviews contained clear descriptions of vitality affects and basic affects in the intersubjective communication between the patient and the therapist, these affects were also mirrored in the patients’ painted images.

  Three cases are used to illustrate the result and how affects were related to inner change. These three cases differ from each other in that they described vitality affects either arising from the art therapist’s empathetic verbal or non-verbal response, from a particular experience in nature, or from the interpreted symbolic language of the image. The common denominator uniting the three cases was the intersubjective communication with the therapist. This study indicates that image making in art therapy gives rise to vitality affects and basic affects that contributes to inner change. It also indicates the importance of having trust in both the method and the art therapist.

   

   

   

 • 35.
  Hovstadius, Bo
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Natural Sciences.
  Petersson, Göran
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Non-adherence to drug therapy and drug acquisition costs in a national population: a patient-based register study2011In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 11, article id 326Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Patients' non-adherence to drug therapy is a major problem for society as it is associated with reduced health outcomes. Generally, approximately only 50% of patients with chronic disease in developed countries adhere to prescribed therapy, and the most common non-adherence refers to chronic under-use, i.e. patients use less medication than prescribed or prematurely stop the therapy. Patients' non-adherence leads to high additional costs for society in terms of poor health. Non-adherence is also related to the unnecessary sale of drugs. The aim of the present study was to estimate the drug acquisition cost related to non-adherence to drug therapy in a national population.

  METHODS:

  We constructed a model of the drug acquisition cost related to non-adherence to drug therapy based on patient register data of dispensed out-patient prescriptions in the entire Swedish population during a 12-month period. In the model, the total drug acquisition cost was successively adjusted for the assumed different rates of primary non-adherence (prescriptions not being filled by the patient), and secondary non-adherence (medication not being taken as prescribed) according to the patient's age, therapies, and the number of dispensed drugs per patient.

  RESULTS:

  With an assumption of a general primary non-adherence rate of 3%, and a general secondary non-adherence rate of 50%, for all types of drugs, the acquisition cost related to non-adherence totalled SEK 11.2 billion (€ 1.2 billion), or 48.5% of total drug acquisition costs in Sweden 2006.With the assumption of varying primary non-adherence rates for different age groups and different secondary non-adherence rates for varying types of drug therapies, the acquisition cost related to non-adherence totalled SEK 9.3 billion (€ 1.0 billion), or 40.2% of the total drug acquisition costs.When the assumption of varying primary and secondary non-adherence rates for a different number of dispensed drugs per patient was added to the model, the acquisition cost related to non-adherence totalled SEK 9.9 billion (€ 1.1 billion), or 42.6% of the total drug acquisition costs.

  CONCLUSIONS:

  Our estimate indicates that drug acquisition costs related to non-adherence represent a substantial proportion of the economic resources in the health care sector. A low rate of primary non-adherence, combined with a high rate of secondary non-adherence, contributes to a large degree of unnecessary medical spending. Thus, efforts of different types of interventions are needed to improve secondary adherence.

 • 36.
  Johansson, Gisella
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Pyrell, Anne
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning inom primärvården - en intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In primary care physicians and district nurses faces on a daily basis patients seeking help for symptoms that are directly related to smoking. Working disease prevention through lifestyle changes is an important part of the district nurse's responsibility. According to the National Board of Health (2011) National guidelines there are clear recommendations for district nurses to proceed with patients seeking help to quit smoking.

  Objective: The objective was to highlight the district nurse practice and experience of working with smoking cessation for patients in primary care.

  Method: A qualitative method was used, and 14 semi-structured interviews were conducted with district nurses in Southern Sweden. The data was analyzed according to the method manifest qualitative content analysis.

  Results: The analysis of the data resulted in two categories: The primary nurse approaches and factors affecting smoking cessationwith five sub-categories in each category. The results of the study show that the district nurses working methods consists of Motivational Interviewing, MI and qualified advisory conversations with patients and smoking cessation. District nurses common experience that these two methods are the two most effective to use to find out how determined and how motivated the patient is to quit smoking and how they together can plan the way to quit smoking. District nurses experience from smoking cessation is that it gives them positive feedback when they manage to get the patient non-smoking and it gives positive energy to continue with the motivational work. An identified general weakness are shortcomings in monitoring whether patients' abstinence has been sustained after the treatment is finished. 

  Conclusion: Motivational interviewing and nicotine replacement medicine was described by the district nurses as important in the quest for supporting patients to quit smoking. Support of colleagues, training in communication technique in the form of network meetings and work were important parts of the districts nurses and facilitating them in their work is often very difficult and important task to try to support patients to smoke.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Kniberg, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Malmgren, Klara
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  FRÅN PARADISET TILL HELVETET: Upplevelser av sorg efter plötslig förlust av närstående i tsunamin 20042013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I tsunamin i Thailand 2004 förlorade 544 svenskar sitt liv, men det var betydligt fler än så som blev drabbade. De människor som överlevt tsunamin men förlorat en närstående drabbades av stor sorg och saknad. Forskning visar att de överlevande löpte stor risk att drabbas av komplicerad sorg, posttraumatisk stress och negativ påverkan på den mentala hälsan. Ett professionellt och medmänskligt bemötande har visat sig underlätta sorgeprocessen för de överlevande, därför är det viktigt att sjukvårdpersonal får en förståelse för de som förlorat en närstående plötsligt.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av sorg hos svenskar som var med om och samtidigt förlorat närstående i tsunamin 2004 i Thailand.

  Metod: Studien är baserad på fem självbiografier skrivna av människor som överlevde tsunamin men även förlorade närstående där. Studien har utgått från en kvalitativ ansats och har bearbetats med hjälp av en manifest innehållsanalys.

  Resultat: Studien visade att sorgen speglades av individuella upplevelser. De överlevande upplevde stort lidande i sin sorg, men även ljusglimtar i livet kunde urskiljas. Efter en tid upplevde de överlevande att de lärde sig att leva med sin sorg och kunde då börja tänka på framtiden.

  Slutsats: Upplevelsen av sorg var mycket individuell. Gemensamt var att de överlevande upplevde ett stort lidande över förlusten. Stöd och tröst var viktigt för att kunna gå igenom sorgen och för att kunna leva vidare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Kyaw, Bhone Myint
  et al.
  Nanyang Technol Univ Singapore, Singapore.
  Saxena, Nakul
  Natl Healthcare Grp Singapore, Singapore.
  Posadzki, Pawel
  Nanyang Technol Univ Singapore, Singapore.
  Vseteckova, Jitka
  Open Univ, UK.
  Nikolaou, Charoula Konstantia
  Catholic Univ Louvain, Belgium.
  George, Pradeep Paul
  Natl Healthcare Grp Singapore, Singapore.
  Divakar, Ushashree
  Nanyang Technol Univ Singapore, Singapore.
  Masiello, Italo
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Karolinska Institutet, Sweden.
  Kononowicz, Andrzej A.
  Jagiellonian Univ, Poland.
  Zary, Nabil
  Nanyang Technol Univ Singapore, Singapore;Karolinska Institutet;Mohammed VI Univ Hlth Sci, Morocco.
  Car, Lorainne Tudor
  Nanyang Technol Univ Singapore, Singapore;Imperial Coll London, UK.
  Virtual Reality for Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration2019In: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 21, no 1, article id e12959Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Virtual reality (VR) is a technology that allows the user to explore and manipulate computer-generated real or artificial three-dimensional multimedia sensory environments in real time to gain practical knowledge that can be used in clinical practice. Objective: The aim of this systematic review was to evaluate the effectiveness of VR for educating health professionals and improving their knowledge, cognitive skills, attitudes, and satisfaction. Methods: We performed a systematic review of the effectiveness of VR in pre- and postregistration health professions education following the gold standard Cochrane methodology. We searched 7 databases from the year 1990 to August 2017. No language restrictions were applied. We included randomized controlled trials and cluster-randomized trials. We independently selected studies, extracted data, and assessed risk of bias, and then, we compared the information in pairs. We contacted authors of the studies for additional information if necessary. All pooled analyses were based on random-effects models. We used the Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations (GRADE) approach to rate the quality of the body of evidence. Results: A total of 31 studies (2407 participants) were included. Meta-analysis of 8 studies found that VR slightly improves postintervention knowledge scores when compared with traditional learning (standardized mean difference [SMD]=0.44; 95% CI 0.18-0.69; I-2=49%; 603 participants; moderate certainty evidence) or other types of digital education such as online or offline digital education (SMD=0.43; 95% CI 0.07-0.79; I-2=78%; 608 participants [8 studies]; low certainty evidence). Another meta-analysis of 4 studies found that VR improves health professionals' cognitive skills when compared with traditional learning (SMD=1.12; 95% CI 0.81-1.43; I-2=0%; 235 participants; large effect size; moderate certainty evidence). Two studies compared the effect of VR with other forms of digital education on skills, favoring the VR group (SMD=0.5; 95% CI 0.32-0.69; I-2=0%; 467 participants; moderate effect size; low certainty evidence). The findings for attitudes and satisfaction were mixed and inconclusive. None of the studies reported any patient-related outcomes, behavior change, as well as unintended or adverse effects of VR. Overall, the certainty of evidence according to the GRADE criteria ranged from low to moderate. We downgraded our certainty of evidence primarily because of the risk of bias and/or inconsistency. Conclusions: We found evidence suggesting that VR improves postintervention knowledge and skills outcomes of health professionals when compared with traditional education or other types of digital education such as online or offline digital education. The findings on other outcomes are limited. Future research should evaluate the effectiveness of immersive and interactive forms of VR and evaluate other outcomes such as attitude, satisfaction, cost-effectiveness, and clinical practice or behavior change.

 • 39.
  Lewis, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Improving Peripheral Vision Through Optical Correction and Stimulus Motion2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The loss of central vision subsequent to macular disease is often extremely debilitating. People with central field loss (CFL) must use other peripheral areas of the retina in order to see; areas with inferior resolution capacity, which are also affected by off-axis optical errors. The overall aim of the work encompassed by this thesis was to identify and evaluate methods of improving vision for people with CFL; with focus on the effects of off-axis optical correction and stimulus motion on resolution acuity and contrast sensitivity.

  Off-axis optical errors were measured using a commercially-available COAS-HD VR open-view aberrometer. We used adaptive psychophysical methods to evaluate grating resolution acuity and contrast sensitivity in the peripheral visual field; drifting gratings were employed to   measure the effect of motion on these two measures of visual performance. The effect of sphero-cylindrical correction and stimulus motion on visual performance in healthy eyes and in subjects with CFL was also studied; in addition, the effect of adaptive optics aberration correction was examined in one subject with CFL.

  The COAS-HD aberrometer provided rapid and reliable measurements of off-axis refractive errors. Correction of these errors gave improvements in low-contrast resolution acuity in subjects with higher amounts of oblique astigmatism. Optical correction also improved high-contrast resolution acuity in most subjects with CFL, but not for healthy subjects. Adaptive optics correction improved both high and low contrast resolution acuity in the preferred retinal locus of a subject with CFL. The effect of stimulus motion depended on spatial frequency; motion of 7.5 Hz improved contrast sensitivity for stimuli of low spatial frequency in healthy and CFL subjects. Motion of 15 Hz had little effect on contrast sensitivity for low spatial frequency but resulted in reduced contrast sensitivity for higher spatial frequencies in healthy subjects. Finally, high-contrast resolution acuity was relatively insensitive to stimulus motion in the periphery.

  This thesis has served to broaden the knowledge regarding peripheral optical errors, stimulus motion and their effects on visual function, both in healthy subjects and in people with CFL. Overall it has shown that correction of off-axis refractive errors is important for optimizing peripheral vision in subjects with CFL; the use of an open-view aberrometer simplifies the determination of these errors. In addition, moderate stimulus motion can have a beneficial effect on contrast sensitivity for objects of predominantly low spatial frequency.

  Download full text (pdf)
  Peter Lewis, Doctoral Thesis
  Download (jpg)
  Front page
 • 40.
  Lewis, Peter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Venkataraman, Abinaya Priya
  Royal Institute of Technology.
  Lundström, Linda
  Royal Institute of Technology.
  Contrast sensitivity in eyes with central scotoma: effect of stimulus drift2018In: Optometry and Vision Science, ISSN 1040-5488, E-ISSN 1538-9235, Vol. 95, no 4, p. 354-361Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Significance

  In the field of visual rehabilitation of patients with central visual field loss, knowledge on how peripheral visual function can be improved is essential. This study presents measurements of peripheral dynamic contrast sensitivity (with optical correction) for off-axis viewing angles in subjects with central visual field loss.

  Purpose

  Subjects with central visual field loss (CFL) rely on a peripheral preferred retinal locus (PRL) for many visual tasks. It is therefore important to ascertain that contrast sensitivity (CS) is maximized in the PRL. This study evaluates the effect of stimulus motion, in combination with optical correction, on CS in subjects with CFL.

  Methods

  The off-axis refractive errors in the PRL of five young CFL subjects were measured with a COAS open-view Hartmann-Shack aberrometer. Low-contrast (25% and 10%) and high-contrast resolution acuity for stationary gratings was assessed with and without optical correction. High-contrast resolution was also measured for gratings drifting at 7.5 Hz (within a fixed Gaussian window). Furthermore, resolution CS was evaluated for both stationary and moving gratings with optical correction for a total of 2-3 spatial frequencies per subject.

  Results

  High-contrast resolution acuity was relatively insensitive to stimulus drift motion of 7.5 Hz, whereas CS for gratings of 0.5 cycles per degree improved with drift for all subjects. Furthermore, both high- and low-contrast static resolution improved with optical correction.

  Conclusions

  Just as for heathy eyes, stimulus motion of 7.5 Hz enhances CS for gratings of low spatial frequency also in the PRL of eyes with CFL. Concurrently, high contrast resolution is unaffected by the 7.5 Hz drift, but improves with off-axis optical correction. This highlights the importance of providing optimal refractive correction for subjects with CFL, and that stimulus motion can be used to further enhance CS at low spatial frequencies.

 • 41.
  Lima Ramos, Pedro
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry. Univ Minho, Portugal.
  Santana, Rui
  Univ Nova Lisboa, Portugal.
  Moreno, Laura Hernandez
  Univ Minho, Portugal.
  Marques, Ana Patricia
  Univ Nova Lisboa, Portugal.
  Freitas, Cristina
  Hosp Braga, Portugal.
  Rocha-Sousa, Amandio
  Univ Porto, Portugal;Ctr Hosp Sao Joao, Portugal.
  Macedo, António Filipe
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry. Univ Minho, Portugal.
  ., The Portuguese visual impairment study group
  Predicting participation of people with impaired vision in epidemiological studies2018In: BMC Ophthalmology, ISSN 1471-2415, E-ISSN 1471-2415, Vol. 18, article id 236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  The characteristics of the target group and the design of an epidemiologic study, in particular the recruiting methods, can influence participation. People with vision impairment have unique characteristics because those invited are often elderly and totally or partially dependent on help to complete daily activities such as travelling to study sites. Therefore, participation of people with impaired vision in studies is less predictable than predicting participation for the general population.

  Methods

  Participants were recruited in the context of a study of prevalence and costs of visual impairment in Portugal (PCVIP-study). Participants were recruited from 4 Portuguese public hospitals. Inclusion criteria were: acuity in the better eye from 0.5 decimal (0.30logMAR) or worse and/or visual field of less than 20 degrees. Recruitment involved sending invitation letters and follow-up phone calls. A multiple logistic regression model was used to assess determinants of participation. The J48 classifier, chi-square and Fisher’s exact tests were applied to investigate the possible differences between subjects in our sample.

  Results

  Individual cases were divided into 3 groups: immediate, late and non-participants. A participation rate of 20% was obtained (15% immediate, 5% late). Factors positively associated with participation included years of education, annual hospital attendance, and intermediate visual acuity. Females and greater distance to the hospital were inversely associated with participation.

  Conclusion

  In our study, a letter followed by a phone call was efficient to recruit a significant number of participants from a larger group of people with impaired vision. However, the improvement in participation observed after the phone call might not be cost-effective. People with low levels of education and women were more difficult to recruit. These findings need to be considered to avoid studies whose results are biased by gender or socio-economic inequalities of their participants. Young subjects and those at intermediate stages of vision impairment, or equivalent conditions, may need more persuasion than other profiles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Lundgren, Victoria
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelsen av att leva med långvarig smärta: En kvalitativ litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse, som finns kvar efter den tid det tar för en skada att läka, vanligen 3-6 månader. Den är kroppens varningssignal, men vid förlorad funktion övergår den till ett lidande, vilket sjuksköterskor försöker motarbeta. Cirka 40 procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta, och den utgör alltid en utmaning för att god hälsa och välbefinnande ska kunna uppnås.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig smärta.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes på åtta kvalitativa studier inom vårdvetenskap som svarade mot syftet. Studierna var etiskt godkända, vetenskapliga och högkvalitativa. Beskrivande analys enligt Evans (2002) utfördes och resulterade i tre teman med tillhörande subteman.

  Resultat: Att leva med långvarig smärta upplevdes som ett lidande, genom sjukdoms- vård- och/eller livslidande. Det upplevdes utmanande, då smärtan medförde begränsningar för individerna och belastningar för medmänniskor. Det upplevdes även anpassningskrävande, genom förändring eller acceptans.

  Slutsatser: För att förstå upplevelsen ska långvarig smärta betraktas utifrån individens livsvärld. Smärta är inte alltid identiskt med lidande. Sjuksköteskor kan påverka upplevelsen genom att tro på patienten, och jobba med istället för emot förändring. Genom acceptans och att se människan som en helhet, kan god hälsa och välbefinnande uppnås trots närvaro av smärta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Macedo, António Filipe
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry. University of Minho, Portugal.
  Lima Ramos, Pedro
  University of Minho, Portugal.
  Hernandez-Moreno, Laura
  University of Minho, Portugal.
  Cima, Joana
  Nova University of Lisbon, Portugal.
  Baptista, António M. G.
  University of Minho, Portugal.
  Marques, Ana Patricia
  Nova University of Lisbon, Portugal.
  Massof, Robert
  Johns Hopkins Wilmer Eye Institute, USA.
  Santana, Rui
  Nova University of Lisbon, Portugal.
  Visual and health outcomes, measured with the activity inventory and the EQ-5D, in visual impairment2017In: Acta Ophthalmologica, ISSN 1755-375X, E-ISSN 1755-3768, Vol. 95, no 8, p. e783-e791Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Generic instruments to assess health utilities can be used to express the burden of health problems in widely used indexes. That is in contrast with what can be obtained with condition-specific instruments, outcomes are very specific and difficult to compare across conditions. The purpose of this study was to assess health and visual outcomes and its determinants in patients with visual impairment (VI) using the EQ-5D-3L and the Activity Inventory (AI).

  Methods

  Participants were recruited in different hospitals during the PCVIP-study. A total of 134 patients with acuity 0.30 logMAR or less in the better eye were interviewed. The AI includes 46 goals split between three objectives: social functioning, recreation and daily living, and was used to measure visual ability. The EQ-5D consists of five questions covering one domain each and was used to provide a measure of health states. Responses to each domain were combined to produce a single individual index.

  Results

  The AI and the EQ-5D-3L showed enough discriminatory power between VI levels (p < 0.001), and their results were strongly correlated r(134) = 0.825, (p < 0.001). Explanatory factors for visual ability were level of VI in better eye, age and gender, R2 = 0.43, (p < 0.001). Explanatory factors for the EQ-5D-3L were level of VI in the better eye, comorbidities and gender, R2 = 0.36, (p < 0.001).

  Conclusion

  Our results showed that the EQ-5D-3L is useful when characterizing the burden of VI and to compute, when necessary, quality-adjusted-life-years (QALY) changes due to VI. However, it is important to consider that the EQ-5D-3L uses a coarse response scale, assesses a limited spectrum of domains and is influenced by comorbidities. This might limit its responsiveness to small changes in visual ability.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Marques, Dora Nazaré
  et al.
  University of Minho, Portugal.
  Macedo, António Filipe
  University of Minho, Portugal.
  Perceptions of acceptable conducts by university students: [Percepciones sobre las conductas aceptables por los estudiantes universitarios]2016In: Journal of Optometry, ISSN 1888-4296, Vol. 9, no 3, p. 166-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: 

  To determine perceptions of acceptable conducts amongst under and postgraduate optometry students and to compare them with students from other disciplines.

  METHODS: 

  Students (under/postgraduate) of optometry (n=156) and other courses (n=54) from University of Minho participated in a voluntary online questionnaire about perception of conducts, classifying as acceptable or unacceptable 15 academic or professional scenarios.

  RESULTS: 

  210 questionnaires were analyzed. Differences in perceptions were found between optometry under and postgraduates in scenario 5, Chi-square(2,156)=4.3, p=0.038, and scenario 7, Chi-square(2,156)=7.0, p=0.008 (both with cheating more acceptable for postgrads). Differences between under and postgraduates from other courses were found in scenario 9 (taking supplies from classroom more acceptable for undergrads), Chi-square(1,54)=5.0, p=0.025, and scenario 14 (forging a signature more acceptable for postgrads), Chi-square(1,54)=3.9, p=0.046. Differences between optometry and other courses undergraduates were observed in scenario 2 (plagiarism more acceptable for optometry undergrads), Chi-square(1,154)=8.3, p=0.004 and scenario 9 (taking supplies from classroom more acceptable for other undergrads), chi-square(1,54)=7.8, p=0.005. Differences between optometry and other courses postgraduates were observed in scenario 7, Chi-square(1,56)=5.8, p=0.016, scenario 10 (both with cheating more acceptable for optometry postgrads), chi-square(1,54)=8.1, p=0.004 and scenario 14 (forging a signature more acceptable for other postgrads), Chi-square(1,54)=6.1, p=0.026.

  CONCLUSION: 

  Academic misconducts were mainly considered more acceptable than professional misconducts. Our results show that perceptions of acceptable conducts amongst optometry students are not very different from other students, and, against our initial prediction, do not show a general change in misconduct perception when students become more mature. Universities should pay more attention to this problem and take action.

 • 45.
  Masiello, Italo
  Karolinska Institutet, Sweden;Karolinska University Hospital, Sweden.
  Why simulation-based team training has not been used effectively and what can be done about it2012In: Advances in Health Sciences Education, ISSN 1382-4996, E-ISSN 1573-1677, Vol. 17, no 2, p. 279-288Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Advanced medical education simulators are broadly used today to train both technical/procedural and team-based skills. While there is convincing evidence of the benefits of training technical skills, this is not the case for team-based skills. Research on medical expertise could drive the creation of a new regime of simulation-based team training. The new regime includes first the understanding of complex systems such as the hospital and the operating room; then the performance of work-place assessment; thirdly, the deliberate training of weaknesses and team performance skills; and lastly the understanding of the underlying mechanisms of team competence. A new regime of deliberate training proposed by the author, which would need to be evaluated and validated, could elucidate the underlying mechanisms of team competence while providing evidence of the effect of simulation-based team training.

 • 46.
  Medin, Erica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Holmström, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Blivande fäders informationssökning på internet: - En kartläggning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Melin, Eva O.
  et al.
  Lund University, Sweden;Region Kronoberg, Sweden.
  Svensson, Ralph
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Thulesius, Hans
  Region Kronoberg, Sweden;Lund University, Sweden.
  Psychoeducation against depression, anxiety, alexithymia and fibromyalgia: a pilot study in primary care for patients on sick leave2018In: Scandinavian Journal of Primary Health Care, ISSN 0281-3432, E-ISSN 1502-7724, Vol. 36, no 2, p. 123-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Feasibility testing of a psychoeducational method - The Affect School and Script Analyses (ASSA) - in a Swedish primary care setting. Exploring associations between psychological, and medically unexplained physical symptoms (MUPS). Design: Pilot study. Setting: Three Swedish primary care centers serving 20,000 people. Intervention: 8 weekly 2-hour sessions with a 5-7 participant group led by two instructors - followed by 10 individual hour-long sessions. Subjects: Thirty-six patients, 29 women (81%), on sick-leave due to depression, anxiety, or fibromyalgia. Outcome measures: Feasibility in terms of participation rates and expected improvements of psychological symptoms and MUPS, assessed by self-report instruments pre-, one-week post-, and 18 months post-intervention. Regression coefficients between psychological symptoms and MUPS. Results: The entire 26-hour psychoeducational intervention was completed by 30 patients (83%), and 33 patients (92%) completed the 16-hour Affect School. One-week post-intervention median test score changes were significantly favorable for 27 respondents, with p < .05 after correction for multiple testing for 9 of 11 measures (depression, anxiety, alexithymia, MUPS, general health, self-affirmation, self-love, self-blame, and self-hate); 18 months post intervention the results remained significantly favorable for 15 respondents for 7 of 11 measures (depression, alexithymia, MUPS, general health, self-affirmation, self-love, and self-hate). Conclusions: A psychoeducational method previously untested in primary care for mostly women patients on sick-leave due to depression, anxiety, or fibromyalgia had >80% participation rates, and dear improvements of self-assessed psychological symptoms and MUPS. The ASSA intervention thus showed adequate feasibility in a Swedish primary care setting.

 • 48.
  Nilsson, Anna-Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Rapport från följeforskningen i projektet Palliativt centrum för samskapad vård2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Palliativt centrum för samskapad vård är ett samverkansprojekt mellan Linneuniversitetet och Region Kronoberg med finansiering ifrån Familjen Kamprad Stiftelse 2013–2017. Det långsiktiga målet för projektet var att, utifrån ett tänkt centrum, utveckla och förbättra den palliativa vården i Kronobergs län.

  Följeforskningen har haft som syfte att övergripande värdera Palliativt centrums prestationer, kortsiktiga och långsiktiga effekter samt undersöka om projektet bidragit till en hållbar utveckling inom den palliativa vården. Datainsamling har skett med semistrukturerade intervjuer med alla deltagare i projektorganisationen och från vård och omsorg, personal som deltagit i insatser från projektet och chefs- och ledningsfunktioner. Följeforskningen har haft ett utifrånperspektiv och inte varit kopplat till projektets arbete.

  Resultat visar att Palliativt centrum genomfört ett omfattande kunskapslyft inom palliativ vård i form av tematräffar i studiecirkelformat för personal inom vård och omsorg i Kronobergs län och stärkt yrkesroller såsom sjuksköterska, läkare och undersköterska med inslag av palliativ vård i utbildningar och kurser. Palliativt centrum har även utvecklat och utfört insatser för allmänheten i syfte att skapa diskussion och reflektion om palliativ vård.

  Palliativt centrum har, med nämnda insatser och den forskning som skett inom palliativ vård, väsentligen uppfyllt målet för projektet och initierat fokus på palliativ vård, men för en hållbar utveckling av palliativ vård och för en hållbar verksamhet för Palliativt centrum, behövs fortsatt arbete, fokus på införandet av interventioner inom vård och omsorg och ett mer aktivt ägarskap från mottagarorganisationerna.

  En strategiskt viktig effekt av projektets övergripande resultat är det fortsatta stöd om finansiering som har beviljats för en ny fem-årsperiod av Familjen Kamprad Stiftelse, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet, där man ser stort värde att forskning och klinisk verksamhet interagerar för att skapa större kunskap om hur palliativ vård kan utvecklas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Nilsson, Lisbeth
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Eklund, Mona
  Lund University, Sweden.
  Nyberg, Per
  Lund University, Sweden.
  Thulesius, Hans
  Region Kronoberg, Sweden.
  Driving to learn in a powered wheelchair: the process of learning joystick use in people with profound cognitive disabilities.2011In: American Journal of Occupational Therapy, ISSN 0272-9490, E-ISSN 1943-7676, Vol. 65, no 6, p. 652-660Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Driving to Learn project explored ways to help people with profound cognitive disabilities practice operating a joystick-operated powered wheelchair. The project used a grounded theory approach with constant comparative analysis and was carried out over 12 yr. The participants were 45 children and adults with profound cognitive disabilities. Reference groups included 17 typically developing infants and 64 participants with lesser degrees of cognitive disability. The data sources included video recordings, field notes, open interviews, and a rich mixture of literature. The findings that emerged yielded strategies for facilitating achievements, an 8-phase learning process, an assessment tool, and a grounded theory of deplateauing explaining the properties necessary for participants to exceed expected limitations and plateaus. Eight participants with profound cognitive disabilities reached goal-directed driving or higher. Participants were empowered by attaining increased control over tool use, improving their autonomy and quality of life.

 • 50.
  Olandersson, Carin
  et al.
  Centralsjukhuset Kristianstad.
  Gustafsson, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Klinisk slutexamination på avancerad nivå för specialistsjuksköterskestudenter inom akutsjukvård2015In: Kliniska examinationer: Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå / [ed] Sofia Almerud Österberg och Carina Elmqvist, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1, p. 187-202Chapter in book (Other academic)
12 1 - 50 of 75
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf