lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 44 of 44
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almqvist, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Specialundervisning, identitet och stigma: En kvalitativ studie inriktad på gymnasieelever med specialundervisning gällande deras skolsituation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte var att ta reda på hur gymnasieelever med specialundervisning upplever sinskolsituation, vilka för och nackdelar den för med sig, om de blir behandlade annorlundaav omgivningen på grund av deras skolform och om så är fallet hur de hanterar det. Jaganvände mig av kvalitativa intervjuer för att få min empiri. Intervjuerna visade attfördelarna med specialundervisning är extrahjälpen, någon som lyssnar och bryr sig,individualiteten och en lugn miljö att studera i. Nackdelarna med specialundervisningsom gick att utläsa från intervjuerna är en känsla av att inte vara som de andra eleverna,att bli behandlad i den “vanliga” klassen utifrån att man inte kan och bör därför inteförsöka, avundsjuka kring att de med specialundervisning får bra hjälp. Speciallärarnasbesök hos deras elever när de är i den “vanliga” klassen verkar upplevas som positiv avklassen då de alla får extrahjälp. Hur eleverna hanterar nackdelarna är att inte vilja gå tillden “vanliga” klassen och att undvika den andra skolbyggnaden, en önskan attspecialundervisning vore tillgängligt för mer elever. Det går inte att bortse från atteleverna är bortförda från “vanliga” klassen till specialundervisning när de är i behov avdet. Men eleverna verkar inte ha större invändningar till att komma bort från den“vanliga” klassen då fördelarna verkar vara fler än nackdelarna. Men frågan är hur svårtdet kan vara att ta in specialundervisningens förhållningssätt i den “vanliga” klassen såatt det blir en inkluderande undervisning, så att saknaden av det sociala som är viktigtför identiteten och utbildningshandikapp som leder till stigma kan undvikas.

  Download full text (pdf)
  Specialundervisning, identitet och stigma
 • 2.
  Attar, Osama
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Relationen mellan vårdaren och vårdtagaren inom rättspsykiatrin2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purposes of this essay are to examine how employees in a psychiatric ward experience the relationships between them and the caretakers, and to study the different aspects of relationships between them. For instance the power relation and the friend relation.

  The essay is based on a qualitative method with semi structured interviews from 9 employees, whom are nurses and caregivers at a ward in Växjö psychiatric institution. 

  The results from this study illuminate that the relationship between caregivers and caretakers is a vital aspect of the care itself. And that this relationship is the foundation for caregiver to be able to offer necessary care. A good relationship between caregiver and caretaker is characterized by the abilities of the caregiver to create trust and confidence in their relationship to the caretaker, as well as supporting and satisfying the caretakers’ needs by help of their relationship.

   This study highlights the issues in the relationship between caregivers and caretakers as well as the risk that pertain to this relationship.

  The results indicate that certain power exertions overt and covert are factors in some relationships. These power exertion are, however, hard to define, the caregivers also seem partly unaware of them.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Berndtsson, Maj-Gun
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  "Ur djupet" från Linnéuniversitetet i Växjö: En socialpsykologisk studie av en psykosocial arbetsplatsmiljö under tre decennier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Uppsatsen är en socialpsykologisk studie med syfte att försöka tolka och förstå några personers berättelser om hur deras psykosociala arbetsmiljö formats, förändrats och utvecklats vid lärosätet i Växjö som varit deras arbetsplats under närmare trettiofem års tid inom vilken det skett två stora organisationsförändringar dels vid bildandet av Växjö universitet och dels fusionen med Högskolan i Kalmar och bildandet av Linnéuniversitetet. Jag var intresserad att få veta något om deras upplevelser av att arbeta inom de tre organisationerna samt erfarenheter av de båda organisationsförändringarna.

  I studien redovisas vad som framkommit ur berättelser från fyra personer med en mycket lång anställningstid och som dessutom är mycket respekterade och har hög kompetens inom sina områden vilket enligt min bedömning, kan symbolisera något av trygga ankare inom universitetet. Upplevelsen av att arbeta inom Högskolan i Växjö 1977-1998 beskrivs av samtliga respondenter som en positiv tid.  Av intervjusvaren framgår en samstämmighet som enligt min tolkning innebar en demokratisk anda och mycket bra ledarskap. Upplevelsen av att arbeta inom Växjö Universitet 1999-2009, beskrivs inte lika samstämmigt som föregående.  Det framkommer åsikter som att det innovativa övergick till mer byråkratisk ordning och att man byggde på det som redan var och det som tillkom var forskningen.

  Den psykosociala arbetsmiljön inom  Linnéuniversitetet 2010 fram till våren 2012 beskrivs av merparten av respondenterna som stram hierarki, rätt utbildning är viktigt, alienation, osäkerhet, bekymmer, frågetecken, likgiltighet, passivitet, kulturkrock och personalflykt samt avsaknad av ledarskap. Fusionen ses inte helt negativt av alla men det finns ändå en oro över medarbetare som inte känner sig delaktiga, känner sig utanför, mår dåligt eller väljer att sluta.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Björk, Emil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Haraldsson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Korten på bordet: en socialvetenskaplig studie om brädspel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to see how board games and board game clubs can be part of the creation of social meaning for a younger generation, and how board games can be a part of social work. The study is based on interviews with 3 representatives from Sverok, which is the Swedish gaming federation; Gothcon, Sweden's oldest board game convention, and Calmare Spelsällskap (CSS); a board game club in the small town of Kalmar, Sweden. Interviews have also been conducted with four active youths in CSS. These seven interviews are analyzed with theories about Belonging, Social psychology and Civil society

   

  This study shows that board games have a positive effect as a tool to gather people with similar interests. When these people gather in board game clubs they form a kind of belonging that can help with certain issues, such as social problems. The reason why board game clubs are special is because the activity they are a part of is open to everyone, and all kinds of people are welcome and not only the ones who are good at board games. We also reached the conclusion that board games can be a part of social work, both professionally and non-professionally. This is because board games and their clubs is a part of civil society, which is a complement to social work

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Björkman, Karl Oskar
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Patienten och ronden.: Socialpsykologisk analys av ronden.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ronden är en rutin som utförs på samtliga sjukus runt om i världen. Trotsdetta har den inte blivit studerad väl och nämns oftast inte i läroböcker. Vanligtvis gårronden till så att den ansvariga läkaren tillsammans med övrig personal först träffas ochgår igenom patientens hälsosituation för att sedan uppsöka patienten på dess rum. Underronden uppdaterar personalen status, diagnos, behandling och prognos för patienten. Idess nuvarande form har ronden fått mycket kritik. Bland annat för bristande integritetoch för bristande kommunikation mellan läkare och patient samt mellan andrayrkesgrupper. Flera försök har gjorts att förbättra ronden, där höglandssjukhuset i Eksjöär det kanske mest kända exemplet. Den här studiens mål är att utifrån ensocialpsykologisk förståelse utforska patienters upplevelse av fenomenet ronden.

  Metod: En gruppintervju och två individuella intervjuer på totalt sex personer i åldrarnamellan 52 och 91 utfördes. Alla informanterna hade varit med om en traditionell rondvid höglandssjukhuset i Eksjö under januari 2014. Intervjuerna analyserades kvalitativtmed en socialpsykologisk ansats.

  Resultat: En väl fungerande rond består i en god kommunikation mellan läkare ochpatient. Patienterna beskrev öppna och ärliga frågor under ronden som en måttstock påom kommunikationen fungerade väl. Fyra faktorer identifierades som källor till en välfungerande kommunikation: jämlikhet mellan patient och läkare, förståelse för rondensrutiner, tillräckligt med tid samt bevarad intergritet.

  Diskussion och slutsats: Fenomenet ronden är komplext och den här studien är på intetsätt heltäckande för dess bredd. Genom att förstå hur socialpsykologiska mekanismerpåverkar kommunikationen kan man förbättra patientens upplevelse av ronden.

 • 6.
  Elsrud, Torun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Othering the “other” in court: Threats to self-presentation during interpreter assisted hearings2014In: International Journal of Law, Language & Discourse, ISSN 1839-8308, Vol. 4, no 1, p. 27-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is based on an ethnographic research project studying interaction processes and rituals; the interplay between speech and social interaction during interpreted hearings in Swedish District Court cases on domestic violence, where opponents have Middle Eastern, Muslim backgrounds. It is argued that a combination of linguistic changes performed by an interpreter – subtractions, additions and content alterations – during interpreted hearings can cause situations of emotional drainage and contagion, leading to further ”othering” of parties that already are culturally and linguistically ”othered”, both inside and outside the courtroom context. Ultimately, their loss of control over self-presentation is a matter of unequal power distribution and a potential threat to the principle of legal security. Thus, the view of the interpreter as merely a context-bound supportive drummer at the back of the orchestra is challenged and related to social order and stratification processes on an abstract societal level.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Elsrud, Torun
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lalander, Philip
  Malmö University, Sweden.
  Immigrant mafia or local lads on the binge?: The construction of (un)trustworthiness in Swedish district courts2017In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 157, no 3-4, p. 182-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we address the constructionof familiarity and distance in Swedish district courtcases, involving young men with both immigrantand Swedish backgrounds. Through ethnographicobservations of 40 trials related to street crimes, wehave found different qualities of social interaction that distinguish immigrant background and Swed-ish background cases from each other. These distinc-tions, disfavouring young men with immigrant back-ground, are built up through a series of practices and events that follow taken-for-granted behaviourand details in interaction, such as speech, laughter,choice of words to describe the accused and trust inSwedish witnesses. In conclusion, we argue for thenecessity of detailed, close-up studies of courtroom action and interaction to understand statistical find-ings of discrimination and disfavouring of certain groups of immigrants in court and elsewhere in thejudicial process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Erik, Öst
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Ack Värmeland, du sköna: Före detta Jehovas vittnen berättar, om deras väg fram till avhopp, och livet efter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som leder till att man lämnar en verklighet, för att träda in i en annan. För att undersöka detta har fem före detta medlemmar av Jehovas vittnen intervjuats. För att belysa deras berättelser har flertalet teorier och tidigare forskning presenterats och använts i analysen. Anledningarna till att intervjupersonerna lämnat församlingen har varit ifrågasättanden som satts igång på antingen intern- eller extern nivå. På intern nivå rör det sig om värderingar i församlingen som inte stämt överrens med individens egna, eller levnadssätt efter hårda krav inom församlingen. På extern nivå har anledningarna till avhopp bestått av ett ifrågasättande som grundar sig i en jämförelse av verkligheten som vittne gentemot verkligheten i majoritetssamhället.

  Download full text (pdf)
  Ack Värmeland du sköna Erik Öst
 • 9.
  Farjam, Mike
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Nikolaychuk, Olexandr
  Friedrich Schiller Univ, Germany.
  Bravo, Giangiacomo
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Does risk communication really decrease cooperation in climate change mitigation?2018In: Climatic Change, ISSN 0165-0009, E-ISSN 1573-1480, Vol. 149, no 2, p. 147-158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Effective communication of risks involved in the climate change discussion is crucial and despite ambitious protection policies, the possibility of irreversible consequences actually occurring can only be diminished but never ruled out completely. We present a laboratory experiment that studies how residual risk of failure of climate change policies affects willingness to contribute to such policies. Despite prevailing views on people's risk aversion, we found that contributions were higher at least in the final part of treatments including a residual risk. We interpret this as the product of a psychological process where residual risk puts participants into an "alarm mode," keeping their contributions high. We discuss the broad practical implications this might have on the real-world communication of climate change.

 • 10. Granér, Rolf
  Arbetsgruppen: Den professionella gruppens psykologi1991Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetslivet har blivit alltmer gruppinriktat. Samtidigt präglas många arbetsgrupper av samarbetssvårigheter. För att tillvarata en arbetsgrupps resurser och för att förebygga och bearbeta olika konflikter är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel.

  Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning i arbetslivet.

  Boken riktar sig till studerande i yrkesinriktade högskoleutbildningar, arbetsledare, personalutvecklare och chefer samt till medarbetare i professionella grupper.

 • 11. Granér, Rolf
  Personalgruppens psykologi1994Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok ges en översikt över de socialpsykologiska processer som kännetecknar en personalgrupp. Enkelt och lättillgängligt presenteras teorier och begrepp som kan fungera som redskap för att förstå arbetslagets och samarbetets psykologiska villkor. Teori varvas med praktiska övningar och resonemang kring hur samarbetsproblem och konflikter kan förebyggas och bearbetas.Boken innehåller bl.a. avsnitt om konstruktiva och destruktiva grupprocesser, möjligheter och hinder i kommunikation,ledarskapets villkor och fallgropar, arbetslag i kris och förändring samt konflikt och konfliktbearbetning.

  Boken är avsedd för grundläggande universitets- och högskoleutbildning samt för personalutbildning inom myndigheter och organisationer.

 • 12. Granér, Rolf
  Personalgruppens psykologi: Lärarhandledning1995Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok är avsedd som ett hjälpmedel för de lärare och handledare som använder boken Personalgruppens psykologi (Studentlitteratur 1994). Författaren ger en översikt över innehållet i huvudbokens olika kapitel och går igenom de avsnitt som kan erbjuda svårigheter. Vidare ges förslag på repetitions-och diskussionsfrågor till varje kapitel. Författaren presenterar också övningar utöver dem som beskrivs i huvudboken samt ger kommenterade förslag till fortsatt läsning.

 • 13.
  Hammargren, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Livets berg- och dalbana.: Kurt berättar om sitt liv.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att försöka få förståelse för hur en individ upplever sin livsvärld. Fokus har legat på vad som intervjupersonen har lyft fram som betydelsefullt i hans liv, vilka händelser som kan betraktas som vändpunkter i livet och vad dessa har haft för påverkan för livet efter vändpunkten. I denna uppsats finns ett försök att anta ett fenomenologiskt tankesätt, där vissa aspekter av fenomenologin har lyfts fram. Uppsatsen grundar sig på en persons livsberättelse som kommit till genom konversationsintervju. Materialet har sedan transkriberats och tolkats utifrån en sammanvävning utav det fenomenologiska- och hermeneutiska perspektivet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Hansson, Kjell
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Per
  Drott-Englen, Gun
  Benderix, Ylva
  Lund University, Sweden.
  Funktionell familjeterapi i barnpsykiatrisk praxis: Om behandling av ungdomskriminalitet utanför universitetsforskningen2004In: Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, ISSN 0029-1463, Vol. 56, no 4, p. 304-320Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes the results from a cooperative model project treating delinquents and their families with Functional Family Therapy (FFT). The treatment has taken place within a frame of cooperation between social welfare, child psychiatry and a drugtreatment unit. The results from the treatment group are compaired with treatment as usual. The FFT-group showed increased familyfunction and fewer psychiatric symtoms after treatment. Both patents and youths showed higer optimism and valued the treatment high. The results are smilar to earler university based research with the same metod.

 • 15.
  Hjorth, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection: The view of Swedish Port state control officers2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Despite an extensive system of Port state controls (PSC) on ships, inspection loopholes in European control functions have been reported. Furthermore, risk factors associated with fatigue, stress and a poorly developed safety culture on board ships have been identified in earlier research. These combined risk factors may pose a serious threat to maritime safety.

  With this as a point of departure, this thesis aims to investigate the perceived work situation for Swedish inspectors from an inspector’s point of view concerning professional challenges, status and identity for inspectors and the perceived quality of Paris MoU inspection system and the Swedish inspection organization.

  In this study, the activities of Swedish PSC inspectors are viewed as a profession and the inspectors are viewed as bureaucrats. One of the principals for bureaucracy is that its servants should exercise their authority according to the common good, be autonomous, rational, reliable and responsible. The results indicate that organizational and management reforms have put the PSC bureaucrat under pressure to become more market oriented. Due to the responsibilities inherent in the profession of inspector within the complex structure of shipping, these organizational and management reforms conflict with the PSC inspector’s autonomy and professional role.

  Inspectors perceive that their expertise and integrity are vital for the success of their work. They also consider the high degree of control that the Swedish inspection organization exercises on the inspectors’ work as limiting to their autonomy and ability to make professional decisions. Some level of control may fulfil a need of support from the Swedish inspection organization, but too much control hampers the professional self-sufficiency and freedom of action. The inspectors in this study reveal considerable ambivalence towards the quality and complexity of ship safety inspections carried out in Sweden and within the Paris MoU system.

  Download full text (pdf)
  Doctoral Thesis (Fulltext)
  Download (jpg)
  Front Page
 • 16.
  Hult, Göran
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rebel by birth, biker by choice: Fyra motorcykelförares berättelser om bakomliggande drivkrafter ur ett socialpsykologiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Rebel by birth, biker by choice
 • 17.
  Häggander, Linnea
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Japanska utbytesstudenter: en netnografisk studie om deras sociala liv på ett svenskt universitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalization and social interaction between countries are two current topics in today’s research. A shown interest in exchange studies among students all over the world is one of the positive outcomes of globalization and the social interactions that comes with it. This essay examines how a group of Japanese exchange students studying at a university in Sweden experience their social meetings with the local Swedish students and fellow Japanese exchange students. A netnographic method was applied to interview the informants online, 12 synchronous interviews were thus carried out to better understand the experiences of the Japanese exchange students. To better understand the relations that occur between the informants and the Swedish students, and the relations that occur with fellow Japanese students, the theory of “the Established and the Outsiders” by Norbert Elias and John L. Scotson (2010) is applied. This theory examines the relationship that takes place between a group that is new and has a low sense of community, and a group that is established and has a high sense of community. This study shows that the Japanese exchange students have a positive attitude when it comes to getting to know Swedish students. The X-program and also the mix of local students and exchange students in classes contributes to create a social platform for the Japanese exchange students. This study also shows that the group of Japanese exchange students have a low sense of community within the group, the study examines different factors to discuss why that may be.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ingvarsson, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Konflikthantering: En studie med fokus kring barns konflikter och förskollärarens kvalitéer ur ett barns perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien inriktar sig på att undersöka förskollärarens kvalitéer i en konfliktsituation utifrån ett barns perspektiv. Förskollärarens kvalitéer syftar i denna studie till roller, egenskaper samt uppgifter. Barns perspektiv innebär enligt Trondman (2011) att barnen ska ha rätt att ha det bra i nuet. Det vill säga att kunna tänka fritt, tala med egen röst samt bli lyssnad på. Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) anger att barns perspektiv representerar barnens egna erfarenheter, förståelse och uppfattningar av deras egna livsvärldar. Einarsdóttir, (2005a) anger att förvånansvärt få försök har gjorts på att undersöka vad barn anser om förskolans verksamhet. Dora W. Chen m.fl. (2001) och Nilsson (2015) anger att konflikter förekommer frekvent mellan barn i en barngrupp. Att då undersöka konflikter och förskollärarens kvalitéer ur barns perspektiv blir således en intressant kombination. I denna studie syftar begreppet konflikt till både positiva och negativa interaktioner mellan barn där det finns motsättningar i åsikter eller handlingar. Resultatet av denna studie visar att förskolläraren bär på olika ansvar så som omsorg och fostran, rättvisa, tillit till barnens egen förmåga samt att vara en närvarande pedagog. Ett annat tema som framkom var barns perspektiv om konflikter där känslor och outtalade regler har en roll i hanteringen av konflikter. Dessa i sin 1tur har betydelse för förskollärarens kvalitéer då för det första känslor har en stor roll i hur mottagliga barnen blir för en lösning eller hantering på konflikten. För det andra spelar det normativa och kulturella så som regler in i förståelsen av barnens livsvärld och på så vis påverkar det förskollärarens förhållningssätt.

  Download full text (pdf)
  Konflikthantering
 • 19.
  Jagunic, Drazen
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Attitudes towards safety amongst junior crew onboard commercially registred yachts.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Safety is a key corner stone in order to minimize risks of accidents onboard vessels and yachts. Despite existing regulations and rules, reports of lethal accidents keeps occuring on all types of vessels. Previous studies show that in any work place attitudes towards risks play a key part in order to create a safe enviorment in the work place. Seeing the number of accidents in recent reports onboard yachts, the research investigated the existing attitudes towards safety amongst junior crew onboard commercially registred yachts. 

  Semistructured comprehensive interviews with eight crew were conducted, and results showed a disregard for existing regulations onboard their yachts. Moreover it was found attitudes onboard towards safety are not all positive, due to several factors creating behaviours which are not following safety procedures. The results showed that severeal factors are hindering a more positive attitude towards safety. The existing attitudes are influenced by existing culture in the industry, other crewmembers and employers. But also job security and time factors played a part in their behaviour and how they coped with risks. Despite these results, respondents showed a willingness to change and to adopt a more positive attitude towards safety. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Jessica, Rothén
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att göra en Bjästa: En textanalys om skuldbeläggningen av ett våldtäktsoffer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en textanalys av inlägg på sociala medier och webbsidor om våldtäktsoffret i fallet Bjästa. Syftet med studien är att försöka förstå hur man har ställt sig bakom gärningsmannen och aktivt försökt att misskreditera brottsoffret. Genom att använda sig av just-world teorin och våldtäktsmyter så har jag kunnat påvisa hur man har argumenterat och aktivt försökt att svartmåla brottsoffret i det aktuella fallet. Resultat påvisar framförallt förekomsten och spridningen av våldtäktsmyter på social media och webbsidor. I diskussionen diskuteras förekomsten av våldtäktsmyter i samhället i dag men även dess påverkan på synen på våldtäkt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Johansson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  I snålblåsten: Om att vara fackligt förtroendevald på sin arbetsplats2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Each day, thousands of union representatives engage in the wellbeing of employees of companies all around Sweden with the common goal of improving workplace conditions. They do this by represent the employees on the workplace, as a link between the unionized employees and the employer. The union representatives are put in between the demands from the employer and employees wishes and needs which often create some tensions or impending conflicts. To be able to handle these conflicts of interest, the union representatives must communicate well with the employer as well as the employees to create understanding and cooperation between the parties involved. This qualitative study describes the experiences of five union representatives when mediating and negotiate in different kinds of conflicts and aims to create a deeper understanding for how these representatives manage their assignments. The study shows that factors such as honesty, openness, dialog and the ability of putting yourself in another person’s perspective are central in the informant’s attempts to manage and solve the assignment at hand. The results found in the study are not to be generalized, but can be viewed as a contribution to the already existing research regarding union representatives position as a whole. It contributes in a meaningful way to the process of understanding the representative’s experiences of being a link between members of the unions and the employers.

  Download full text (pdf)
  I snålblåsten
 • 22.
  Johansson, Maria
  et al.
  Lund Institute of Technology.
  Henningsson, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Lund universitet.
  Social-Psychological Factors in Public Support for Local Biodiversity Conservation2011In: Society & Natural Resources, ISSN 0894-1920, E-ISSN 1521-0723, Vol. 24, p. 717-733Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case study investigates the role of social-psychological variables in the general

  public’s intention to support conservation of five local biotopes. A questionnaire

  survey of 245 people was carried out in Kristianstad Municipality, Sweden. In

  hierarchical regression analyses, public intention to support conservation was partly

  predicted by attitude toward biodiversity conservation and by personal norm. The

  relationship between these variables and intention differed depending on the ecological

  content of the biotope. It is concluded that when communicating the importance

  of conserving biotopes to the public, the message should be tailored according to the

  ecological content of the biotope as well as with regard to public attitudes and

  personal norms.

 • 23.
  Johansson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Jildermark, Christian
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Stress till sjöss: En kvalitativ undersökning om hur nautiska befäl ombord på svenskflaggade ro-pax fartyg upplever och hanterar stress.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stress is something that exists among us whether we are affected or not, it is both in our everyday life and in the workplace. Some people are affected more than others and handle the stress that are available around in different ways. The purpose of this study was to find out how the nautical officers on board the Swedish flagged ro-pax ships handle stress and if the perceived stress affect the work. The survey was carried out on board ships where the respondents are served. The study was carried out with the help of qualitative method and semi-structured interview methods. The results of the study from the seven interviews with the ship's officers and showed that there is a high level of stress on board that affect staff and their work negatively, especially when loading and unloading. The study also showed that marine officer is dependent on the social support and take the help of caffeine to deal with the perceived stress on board.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Johansson, Sandy
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Djur som sociala katalysatorer: En studie om hur djur kan påverka socialisationen i behandlingsarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate whether there is a social-psychological relevance in allowing animals to be involved in therapy work. I have examined if the animals may contribute to effects on human relationships between caregivers and patients, and if the animals can contribute to helping patients to achieve better well-being. Through previous research and a quantitative interview I have received answers to the following questions: How are animals used in the treatment work? How do animals affect the relationship between caregiver-patient? In what ways do animals in treatment affect relationships between people? How do the professionals who work with animals believe that animals can affects the patient? I have interviewed people working in different kinds of treatment work using animals. The areas examined include work with animals at youth care, police, disability care, elderly care and school. The results obtained have shown that there are a variety of direct and indirect effects where the animals can affect us humans and our relationships to each other. Animals effect our social interaction. The animals are described as social catalysts that can help us to build bridges between people.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Jonsson, Patrik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Med religionen som utgångspunkt i en sekulär vardag: En kvalitativ studie om fyra unga muslimers vardag i Sverige2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats i socialpsykologi undersöker hur muslimskt troende individer upplever det är att leva i ett svenskt samhälle. Undersökningen baseras på fyra stycken intervjuer med unga invandrande muslimer från Somalia. Fokus ligger på hur de upplever att deras religiösa tillhörighet påverkar deras vardagliga liv i ett sekulärt samhälle. Studien behandlar bemötande, integration, socialitetens påverkan och religiösa reglers förenande med sociala koder. Resultatet visade att intervjupersonerna upplevde att det fanns mycket okunskap om islam i det svenska samhället vilket ibland ledde till obeväma sociala situationer, missförstånd och avståndstagande. De upplevde även svenskarna som allmänt ointresserade av religion vilket ändå lämnade ett visst utrymme till att utöva sin religion i ett samhälle som på många sätt inte uppfattas kompatibelt med att vara troende muslim. Intervjupersonerna menar att de i många avseenden måste anpassa sin religiositet till det svenska samhället och att de på så sätt tvingas att tolka sin religion genom ett kulturellt filter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Kastbom, Åsa A.
  et al.
  Linköping Univ.
  Sydsjö, Gunilla
  Linköping Univ.
  Bladh, Marie
  Linköping Univ.
  Priebe, Gisela
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology. Lund Univ.
  Svedin, Carl-Göran
  Linköping Univ.
  Sexual debut before the age of 14 leads to poorer psychosocial health and risky behaviour in later life2015In: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 104, no 1, p. 91-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: This study investigated the relationship between sexual debut before 14 years of age and socio-demographics, sexual experience, health, experience of child abuse and behaviour at 18 years of age. Methods: A sample of 3432 Swedish high school seniors completed a survey about sexuality, health and abuse at the age of 18. Results: Early debut was positively correlated with risky behaviours, such as the number of partners, experience of oral and anal sex, health behaviours, such as smoking, drug and alcohol use, and antisocial behaviour, such as being violent, lying, stealing and running away from home. Girls with an early sexual debut had significantly more experience of sexual abuse. Boys with an early sexual debut were more likely to have a weak sense of coherence, low self-esteem and poor mental health, together with experience of sexual abuse, selling sex and physical abuse. A multiple logistic regression model showed that a number of antisocial acts and health behaviours remained significant, but early sexual debut did not increase the risk of psychiatric symptoms, low self-esteem or low sense of coherence at 18 years of age. Conclusion: Early sexual debut was associated with problematic behaviours during later adolescence, and this vulnerability requires attention from parents and healthcare providers.

 • 27.
  Koraszewska, Beata
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Det är lättare att bara acceptera än att förstå: Om kulturmöten i socialtjänsten i samband med barnavårdsutredningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine socialworkers reflections around their own cultural belonging in relation to childcare investigations involving families with a different cultural background. The study was based on semi-structured interviews with five socialworkers and was conducted in order to explore their reasoning surrounding their work as investigators within social services, from the perspective of both the workers and their clients cultural identity. My sources were of different age and different level of experience. The data from the interviews has been interpreted with the help of previous research and theories about cultural belonging and the meeting of cultures aswell as ideas relevant to the study. My sources expressed awareness of their own cultural belonging and the influence this has in their work. Most of them expressed feeling frustration over the limitations and difficulties in communicating with families with a different cultural background. My informants thoughts and reflections on the subject indicate that socialwork concerning children and families with a different cultural background need an added emphasis on cultural sensitivity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Lindberg, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vändpunkter: En studie om subjektiva upplevelser av vändpunkter som begrepp och fenomen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med fenomenologisk ansats strävar denna uppsats att söka förståelse för intervjupersonernas subjektiva upplevelse av fenomenet vändpunkt, mer specifikt handlar det om att undersöka upplevelsen av fenomenet i sig men även själva processen och dess påverkan. Materialet har samlats in via öppna intervjuer. Jag menar att intervjupersonernas subjektiva upplevelse av fenomenet vändpunkter kommer fram i denna uppsats. Analysen av materialet visar att det finns både likheter och olikheter i informanternas upplevelse. Bland annat har vändpunkterna beskrivits som händelser som förändrar tankemönster och referensschema. Själva händelseförloppet i sig har först upplevts av känslor som rädsla, osäkerhet och skrämmande. Efter har känslorna bytts ut mot mer positiva sådana, så som befrielse, frihet, glädje och lättnad. Vändpunkterna som undersökts har, för att förtydligas, kategoriserats efter deras påverkan på personen ifråga. Jag har i kategoriseringen tagit hjälp av en egenuppfunnen metafor. Sammanfattningsvis har undersökningen lämnat efter sig ett intresse att spinna vidare när det kommer till vändpunkter, exempelvis kan man göra en bredare undersökning med mer fokus på ålder, erfarenheter och referensscheman.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Lindblom, Jonny
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Det bara var så, vet du.: Om rätten att veta mest om sej själv. En studie om livsberättelse, tolkning och makt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om livsberättelse, tolkning, makt och rätten att veta mest om sej själv.  Studien fördjupar insikten om, och problematiserar, analyser av en persons egen berättelse om sitt liv.

  Social konstruktionism, hermeneutik, teorier om berättelse och makt, kunskaper om minnet samt tankar om rätten att analysera är de utgångspunkter som genom granskande närläsning främst bär upp teoridelen.

  Metoddelen utvecklar förutsättningar att skapa en livsberättelse så fri från tolkningar som möjligt. Denna del utmynnar i min mammas fascinerande livsberättelse, där varje läsare ges möjlighet att låta texten tala själv utan analysens tolkningsföreträde.

  Studien visar på forskarens kompromisslösa ansvar att tänka i termer av tolkningsföreträde, bekräftelsebehov och makt i mötet med individer som deltar i, eller förväntas läsa, studier av olika slag.

  Download full text (pdf)
  Det bara var så vet du
 • 30.
  Nessmar, Jessica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Sorting, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Fyra programstudenters upplevelser av sin sociala omvärld och medvärld: En socialpsykologisk studie över hur fyra studenter ser på sin utbildning och sin framtid2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to try to understand how individuals, in this case four university students, experience and reflects over their social reality, especially when they find themselves in the dividing line between education and working life. To try to understand the core of their subjective stories we conducted narrative interviews with four students who were approaching their bachelor degree. Our empirical data shows that all four students follow certain social structured patterns in their reflections of their education and their expectations towards their future occupation. We can also see how they differ in the ways they relate to their social reality due to their various previous experiences.

  Download full text (pdf)
  Fyra programstudenters upplevelser av sin sociala omvärld och medvärld
 • 31.
  Nordbeck, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Lika barn leka bäst?: Hur påverkas engagemang av att motparten inte är en människa utan en dator?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The question that this essay posed was how the user’s engagement is affected by the fact that the other party is a computer controlled Agent, both compared to if the other party was a human-controlled Avatar, but also depending on whether the Agent displays a more human-like behavior, as opposed to a more machine-like one.

  To answer this question an extensive litterature study was performed, both to develop the concept of Engagement, but also to explore other concepts, such as Social presence, Ethopoeia and Simulation of human behaviour.

  These theories were then used to design a web based experiment, with the purpose of collecting empirical data. The experiment consisted of solving simple math tasks, some against the computer, but others involving a human administrator, who participated from a remote location. The measured metric was Dwell time, i.e. the actual time the user was engaged enough to focus on the activity.

  The result showed that there is a definite indication that the level of engagement in activities is lower if the other party is controlled by a computer, as opposed to it being controlled by a human. The second part of the question was not as clearly answered by the result, but the author believes the result can be interpreted as showing an increase of engagement.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Norman, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ensamstående mödrars utanförskap: En kvalitativ studie om att leva med knapp ekonomi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how single mothers experiencing everyday life in economic hardship. The thesis is based on qualitative method of semi-structured interviews. In the study, six single mothers and one social worker with responsibilities in livelihood support participated. The result shows how single mothers are affected by societal consumption patterns that are clearly setting standards of what is considered normal. The women describe how difficult it is to handle everyday consumption in an effort to belong to normal. The study also highlights how consumption is a way to show who you are and how this affects families with economic hardship. The women experiencing an inner alienation and trying through various strategies to minimize the stigma.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Olofsson, Moa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Varför lönearbeta?: En studie om två individers erfarenheter och värderingar kring arbetslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe how two wage-earners experience and value their work. I chose a descriptive reserch approach and I conducted a qualitative study in the form of two interviews. I have applied two well-known theories from the field of social psychology – the individualisation and Sence Of Coherence (SOC) – to enhance my arguments and to improve my comprehension in the subjekt.

   

  The study reveals that my informants feel good and get motivated as wage-earners. By waged labor they feel securcity, meaningfullness, confirmation and belonging, which makes salaried work high valued. Even if my informants had unlimited financial resources, they would probably still be working, but perhaps in different ways than today. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Olsson, Bengt-Köping
  et al.
  Mälardalen University, Sweden.
  Harmat, László
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  State flow, creativity and flow synchronization during group based problem solving task2018In: PIN-C Conference Proceeding 2018 Eskilstuna Sweden, Participatory Innovation Conference , 2018, p. 146-153Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on group creativity needs to develop methods that capture data at a group level in different ways. This pilot study uses newly validated tools in an experimental design and primary statistical processing and analysis of data in order to investigate whether the design and the tools are appropriate for a full-scale experiment. The psychological experience called Flow is operationalized as an expression of creativity at the group level (Team flow) that may occur during the performance of challenging activities in which all participating team members are completely involved in their common activity, and are working together intuitively and synergistically towards the common purpose and enhance team’s effectiveness, productivity and performance. This paper focuses on team members’ motivation and learning, engagement, concentration, experience of synchronization and coordination during a group based problem solving task and also test how these dimensions of the group flow experiences relates to individual state flow experiences. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Regenthal, Anika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att gå baklänges in i framtiden: "Livet blev rätt bra - ändå!": En narrativ studie om Livsberättelsens menings- och identitetsskapande funktion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att synliggöra livsberättelsens och berättandets menings- och identitetsskapande kraft och funktion. Det är en metodologisk studie med strävan att fokusera på livsberättelse, både som fenomen och som social handling. För att göra detta har uppsatsen koncentrerats på min informants, Sveas, livshistoria.

  Narrativ metod, som legat till grund för studien, har varit av kvalitativ art i form av livsberättelseintervju i kombination med dialogisk-performance analysmodell med utgångspunkt i hermeneutiken.

  Som teoretisk referensram för arbetet ligger livsvärldbegreppet, social konstruktionism, livsberättelseperspektivet och minnets roll.

  En muntlig livsberättelse berättas alltid i enlighet med kulturella konventioner och i relation till olika diskurser och offentliga berättelser som dominerar det sociala och kulturella sammanhang som berättaren lever i.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Riabichev, Maxim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Ulrica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The Zeitgeist Movement: ”Allt kanske inte är som mamma och pappa sa?” EN SOCIALPSYKOLOGISK STUDIE MED FOKUS PÅ ETT ANTAL DELTAGARE I THE ZEITGEIST MOVEMENT2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study´s focus was a group of participants of a social movement called The Zeitgeist Movement. The purpose of this study was to understand and convey what causes participants of this movement to engage despite that the prevailing culture teaches them otherwise.With qualitative methodology of participatory observation and semi-structured interviews with ten participants, our objective has been to answer the following questions: What are the driving forces that make these people act, which approach do they have to “reality” and how do they relate to it, and what are the potential consequences with this approach?The study has shown that their critical and questioning attitude towards their perception of reality and their social constructivist view of it lead to conflicts between them and their fellowmen. The data was then analyzed with Alfred Schütz phenomenological theories in synthesis with Zygmunt Baumans critical societal analysis and theories.The study's focus was on the Gothenburg chapter of the Swedish Zeitgeist Movement. We did not make any comparisons with other national or international chapters of the movement.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Sandén, Ulrika
  et al.
  Lund university, Sweden.
  Thulesius, Hans
  Lund university, Sweden;Region Kronoberg, Sweden.
  Harrysson, Lars
  Lund university, Sweden.
  Nuets förnöjsamhet: en grundad teori om livsval och överlevnadsstrategier2015In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 52, no 3, p. 235-256Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ”Contentment in the moment” is a classic grounded theory exploring safety and contentment within a small community in northern Norway. The purpose of the study was to explore the village’s everyday life from a participant’s perspective and to develop an understanding of their living conditions. We found different survival strategies, which have their roots in the village’s history of poverty, isolation and harsh climate. Today these strategies have changed from a matter of life and death to a modern psychosocial foundation of contentment. The study is based on four and a half years of observations, in-depth interviews and informal but focused conversations with people living in Polarfjorden. The data was analysed using the constant comparative method of classic grounded theory. In this article we further relate our work to more general sociological theory, more specifically to Charles Tilly’s work on reason and routines.

 • 38.
  Seto, Michael C.
  et al.
  Royal Ottawa Health Care Group, Canada.
  Hermann, Chantal A.
  Carleton University, Canada.
  Kjellgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Priebe, Gisela
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology. Lund University.
  Svedin, Carl Göran
  Linköping University.
  Långström, Niklas
  Karolinska Institutet.
  Viewing Child Pornography: Prevalence and Correlates in a Representative Community Sample of Young Swedish Men2015In: Archives of Sexual Behavior, ISSN 0004-0002, E-ISSN 1573-2800, Vol. 44, no 1, p. 67-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most research on child pornography use has been based on selected clinical or criminal justice samples; risk factors for child pornography use in the general population remain largely unexplored. In this study, we examined prevalence, risk factors, and correlates of viewing depictions of adult–child sex in a population-representative sample of 1,978 young Swedish men (17–20 years, Mdn = 18 years, overall response rate, 77 %). In an anonymous, school-based survey, participants self-reported sexual coercion experiences, attitudes and beliefs about sex, perceived peer attitudes, and sexual interests and behaviors; including pornography use, sexual interest in children, and sexually coercive behavior. A total of 84 (4.2 %) young men reported they had ever viewed child pornography. Most theory-based variables were moderately and significantly associated with child pornography viewing and were consistent with models of sexual offending implicating both antisociality and sexual deviance. In multivariate logistic regression analysis, 7 of 15 tested factors independently predicted child pornography viewing and explained 42 % of the variance: ever had sex with a male, likely to have sex with a child aged 12–14, likely to have sex with a child 12 or less, perception of children as seductive, having friends who have watched child pornography, frequent pornography use, and ever viewed violent pornography. From these, a 6-item Child Pornography Correlates Scale was constructed and then cross-validated in a similar but independent Norwegian sample.

 • 39.
  Ståhl, Rosita
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brandmäns hantering av stressorer: Ur ett salutogent perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this quantitative study was to gain an understanding of how the individual's socio-cultural influences may contribute to their management of stressors. This by comparing a group of firefighters from Värends Räddningstjänst i Växjö with a control group by using a salutogenic perspective examine if the concept of SOC (Sense of Coherence) may be a possible explanation to how firemen cope with the stressors they face in their profession. The secondary purpose was to investigate whether individuals' estimated health interacts with the degree of SOC though these are assumed to interact. The study involved 75 respondents including 26 people in the group firefighters and 49 people in the control group. Respondents from both groups were asked to answer 29 questions in the questionnaire SOC-29 and overestimate their perceived health. The results showed that firefighters have a significant higher average level of SOC comparing to the control group and that the degree of SOC interact with perceived health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Sverdén, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Extrapoäng till de som skriker "han är inte true": en netnografisk diskursanalys om gother och deras symboler2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to identify and analyze the discourse within a gothic online community and examine how they use significant symbols to create themselves as goths and being part of a community. In order to achive this aim, eleven different forum threads were examined to amalyze how the goths created their significant symbols within the online community and through interaction with each other. The results implies that the discourse within the community describes the goths as either true or false goths and that it is important to maintain this boundary

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Thuresson, Axel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Möllerstedt, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Skolidrottens omklädningsrum: Undersökning av klimat elever emellan och kränkande handlingar ur elevperspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolidrottens omklädningsrum är ett intressant område där eleverna ofta vistas utan vuxennärvaro. Den första frågan som ställs i arbetet är hur elever upplever klimatet i omklädningsrummet. Den andra frågan handlar om elever erfarenheter av kränkande handlingar i anslutning till skolidrottens omklädningsrum. Metoden som används är kvalitativ och frågorna är av semistrukturerad karaktär. Resultaten visar att majoriteten av våra intervjupersoner inte alls önskar en ökad vuxennärvaro i skolidrottens omklädningsrum. Eleverna uppskattar att vara ensamma i omklädningsrummen då det ger dem möjligheten att tala om vad de vill. Kränkande handlingar består mestadels av psykologisk natur. Fysisk misshandel är mer sällsynt.

  Download full text (pdf)
  Skolidrottens omklädningsrum
 • 42.
  Vingare, Emme-Li
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. FoU i Sörmland.
  Umb Carlsson, Öie
  Uppsala University.
  Adaptation to care dependency in community care2017In: Quality in Ageing and Older Adults, ISSN 2044-1827, Vol. 18, no 4, p. 254-264Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is to explore the lived experiences of adapting to care dependency among adults receiving health and social care in ordinary housing. Design/methodology/approach This was done by conducting a phenomenological study by interviewing ten adults, receiving home care services in ordinary housing. Findings Participants not only adapted by becoming a ?good patient? but they had four strategies they used: sociability, distance, competence and compliance, contributing to a sense of dignity and personal safety. Research limitations/implications Further research is needed regarding how to preserve quality of care with adults with various ways of adapting to care dependency. Practical implications The relationship between professionals and adults in care dependency is a dynamic process where a need for understanding different modes of adaptation is vital. Good treatment and quality care may be different things to different adults, depending on what aspects of the process of adaptation concern them the most, and depending on their individual adaptation strategy. Originality/value This paper contributes to the understanding of modes of adaptation to care dependency from the perspective of adults indicating that working person centered may include respecting strategies not traditionally being associated with ?the good patient.?

 • 43.
  Zineldin, Mosad
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Amsteus, Martin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Negativity hurts your style?: A study of leaders' negative emotions and their leadership style2014In: International Journal of Work Organisation and Emotion, ISSN 1740-8938, E-ISSN 1740-8946, Vol. 6, no 4, p. 327-337Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the relationship between leaders' negative emotions and leadership styles. Faculty members at a Swedish university between 1995 and 2007 were surveyed. Members who had worked at the same institution the entire period provided a total of 48 assessments regarding the styles and emotions of their leaders (deans). The results show that some negative emotions and leadership styles are related. For an organisation to perform well (e.g., in terms of work environment), leaders should consider managing their emotions.

 • 44.
  Özalp, Bahoz
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Mucksjuka: Ett socialpsykologiskt fenomen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att belysa fenomenet ”mucksjuka” som kan drabba en intagen på fängelset när denne närmar sig frigivning, samt att svara på varför intagna på anstalter drabbas av detta fenomen. Den intagne har en tendens att hamna i ett depressivt, stressigt, oroligt och otåligt tillstånd. Till min hjälp har jag använt mig av olika teorier om institutioner, stress, stigmatisering och disciplinering, och hur livet i ett fängelse i Sverige kan se ut. Jag har även genomfört kvalitativa intervjuer av intagna och personal på olika anstalter. Resultatet visar att de intagna drabbas av detta fenomen av olika anledningar. Det finns de som är stressade och otåliga för att de vill tillbaka till den kriminella livstilen som kanske ledde till att de hamnade i fängelset i början, medan det finns de som vill ändra sin livsstil och är oroliga för att de inte vet hur de ska lyckas med det. Inte sällan drabbar mucksjuka personer som har suttit en lång tid i fängelset och är institutionaliserade. De som har mycket att ordna inför frigivningen kan vara mer oroliga inför framtiden än andra, och på lång sikt utveckla ett närmast negativt stresstillstånd, medan de som vet och har ordnat inför framtiden kan vara mer otåliga och stressade.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 44 of 44
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf