lnu.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 130
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Abrahamsson, Christian
  et al.
  Gren, MartinLinnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  GO: On the Geographies of Gunnar Olsson2012Collection (editor) (Other academic)
 • 2.
  Ahlgren, Annica
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Andersson, Johanna
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Evenemang: -ett vinnande koncept för regional utveckling?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Event is a phenomenon that lately has become more common, especially within the tourism industry. This essay is a study within human geography and with focus on the meaning and the design of events. The purpose with this essay is to examine and describe the concept of event and to show how events can influence a region. Falkenberg is situated in the county of Halland by the west coast and the sea and because of that a natural tourist destination. The city is a known seaside resort since the end of the nineteenth century. Our method is a case study with interviews with seven of the participants active within events in Falkenberg.

   

  This essay shows that events are limited in time and space, they have their own attraction and uniqueness and it all sums up into what the visitor expects to experience and what they will experience. An event is a business opportunity, and it increases the flow of visitors and money through the region. The image of the region can be influenced by events and in the long run lead to a brand that enhances the regions values.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Ahlin, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Urfolket samerna- En statslös nation.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samernas livssituation som statslös nation inom staten Sverige uppmärksammas av FN på grund av att deras rättigheter kränks. Hur kommer det sig att välfärdsstaten och föregångslandet Sverige inte behandlar Europas enda urfolk på ett korrekt sätt?

   

  Denna uppsats undersöker hur samernas tillgång till marken förändrats under de senaste århundradena i förhållande till vem som haft makten över marken, samt vilka lagar och regler som skapats för att ge urfolk världen över ökade rättigheter till den mark som de levt av sedan urminnes tider.

   

  För att få svar på hur samerna och andra urfolk har behandlats i förhållande till deras markrättigheter och användning av de ytor och platser som är och har varit viktiga för dem, genomfördes en kvalitativ intervju. Intervjun gjordes med professor Gunlög Fur en mycket ämneskunnig person från Linnéuniversitetet. Som ett komplement har en litteraturstudie och en mindre jämförande studie genomförts.

   

  I resultatet av litteraturstudien påvisas att staten enligt tidigare forskning har väldigt svårt att ge samerna självbestämmande över marken som de kallar Sápmi, då de överstatliga regler och lagar för hur detta ska gå till, ofta hamnar i konflikt med markägare och staten egna lagar.

   

  Uppsatsens jämförande studie där samernas situation i Sápmi jämförs med två andra urfolk, nämligen kurderna i Kurdistan och mapuchena i Wallmapu, visar att det finns både likheter och skillnader mellan urfolkens rättigheter till marken och i vilken utsträckning de under historien har haft olika förutsättningar för markanvändande beroende på vem som haft makten över marken.

   

  En analys av resultatet av studien visar att urfolkens värdering av markens betydelse sällan handlar om ekonomiska värden utan om historiska, geografiska eller kulturella kopplingar.

   

  Slutsatsen av denna studie blir att urfolks rättigheter till mark ser ungefär lika ut oavsett vilken stat de lever inom. Deras rätt till självbestämmande är väldigt begränsad och deras markintressen hamnar i stort sätt alltid i skymundan för de ekonomiska intressen som styr staters agerande.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  En gång gruvstad - alltid gruvstad?: Kirunas näringsliv under förändring - men hur och mot vad?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Kiruna pågår i detta nu en enorm stadsomvandling. Delar av staden, bland annat stadens centrum, ska flyttas cirka tre kilometer i östlig riktning. Anledningen till detta är att gruvbrytningen som pågår i Kiirunavaaragruvan, väster om staden, orsakar markdeformationer vilket gör att marken i de berörda delarna av staden snart inte längre kommer att vara beboeliga. Denna uppsats undersöker hur stadsomvandlingen påverkar Kiruna, samt hur staden arbetar för att den ska klara av en framtid där det inte längre finns någon gruvverksamhet i staden. Näringslivsfrågor är något som står i centrum för uppsatsen, framförallt vilka försök som görs för att kunna differentiera stadens näringsliv. Utöver hur en sådan näringslivsförändring kan gå till undersöker uppsatsen hur stadsomvandlingen kan bidra med andra saker till staden, hur Kiruna genom stadsomvandlingen ska kunna bli en bättre och attraktivare plats att bo på. För att få svar på uppsatsens frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts med personer som arbetar med Kirunas stadsomvandling. Dessutom har litteraturstudier använts som ett komplement. Uppsatsen innehåller även en jämförande studie där Kirunas näringslivsförändring jämförs med två andra städers näringslivsförändringar, nämligen näringslivsförändringarna i Llanelli, Wales och i Barnsley, England. Resultatet lyfter fram två näringar fram inom vilka det finns förhoppningar att sysselsättningen ska öka inom. Dessa näringar är turistnäringen och rymdverksamheten, vilka redan är sysselsätter många kirunabor. Gällande hur Kiruna ska bli en attraktivare plats att bo på genom stadsomvandlingen lyfts flera aspekter fram. Bland annat bostadsbyggande, för att råda bot på den bostadsbrist som sedan länge funnits i staden. Dessutom lyfts det fram att staden vill förändra sin bild, från att ha varit en gruvstad med manliga yrken och manliga ideal till att bli en modern och jämställd stad där alla människor ska kunna känna sig hemma. Den jämförande studien visar på både likheter och skillnader mellan de olika städernas näringslivsförändringar. Något som alla tre städer har gemensamt är att när näringslivet har förändrats så har även en förändring av stadens utseende skett, det har skett stadsomvandlingar i alla tre städer, även om ingen givetvis kan mäta sig med omfattningen på Kirunas stadsomvandling. Den största skillnaden mellan jämförelsestäderna och Kiruna är att i jämförelsestäderna fanns det ingen förutbestämd strategi för hur de förlorade arbetstillfällena inom gruvnäringen skulle ersättas. Detta ledde till att städerna fick en stor arbetslöshet fram till ett sätt att ersätta de förlorade arbetstillfällena skapades. I och med att det i Kiruna redan finns en plan för hur dessa arbetstillfällen ska ersättas kommer Kiruna förhoppningsvis undvika att hamna i samma situation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Visualisering av platser: En undersökning av Uddevallas destinationsimage online2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Visual representations are important components in the construction of our social life. They depict the world around us and shape peoples everyday behavior. They are a medium through which we communicate and can be understood as social constructions dependent upon cultural understandings. Pictorial representations have become part of the economic sphere and are used in tourism in order to overcome its immaterial character by providing a physical evidence for the tourist. Coloured by tourism ideology, they transform a place into a destination. This study examines visual representations of Uddevalla through a lens of promotional photographs published on Instagram and the online tourism destination image they project based on a compound content analysis-semiotic analysis method. The aim is to exemplify the visualisation of places and provide an understanding for the explicit and implicit messages conveyed through denotative and connotative signs in pictures. This is done by answering three questions: (1) What representations are being used to form a destination image and what image is being projected? (2) How does the mediated massage within the pictures correspond to the destination profile?(3) In what way is ideology being expressed? The result show a synecdochical image of a coastal destination which should be experienced outdoors through physical activities or by gazing over picturesque and idyllic landscapes. However, questions remain regarding the relationship between the projected destination image and the intended destination profile developed by tourism planners.

  Download full text (pdf)
  Visualisering av platser
 • 6.
  Andersson, Jimmy
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Kampen om kunderna: En studie av konkurrensen mellan centrumhandeln och externhandeln i Växjö2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Kampen om kunderna
 • 7.
  Andersson, Jonatan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Det förflutna engagerar: En studie om vilka kulturarvsvärden som förknippas med Kulturreservatet Äskhults by2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper concerns in which ways people from local communities’ value cultural heritage sites in their region and how they perceive their possibility to be an active part in its management. There have over the last decade been a number of performed studies showing that civic participation in the governing of heritage sites is to be sought for, simultaneously being essential when it comes to the benefits that may be achieved. There is, however, a criticism towards the managers of these cultural heritage sites that they fail to consider the local community, and consequently losing  peoples trust.  Identifying that field as an area that requires further studies, this case study aim to examine how people from the local community values the cultural heritage site Äskhults by and in which manner they feel able to participate in its management. Interviews is the method this study is based upon, where i have conducted eight separate interviews which has been structured around predetermined questions.

   

  In this particular study the results show that a historical value is frequently referred to by the locals, and is what most of them treasured about the heritage site. It also became clear that the respondents highly valued their communication with the operators involved, however, the respondents impression on whether they actually could influence the decisions and governing of the cultural heritage site was less distinct and left some to be desired.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Oliver
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Är nära alltid bäst för miljön?: En studie om de svenska konsumenternas förhållningssätt till ekologiska och närproducerade livsmedel.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur människor förhåller sig till de två begreppen ekologiskt och närproducerat. Fokus ligger på vad som av konsumenten uppfattas som närproducerat respektive ekologiskt. Vilka faktorer som påverkar konsumenterna d.v.s. varför väljer de ekologisk eller närproducerad mat och slutligen hur kopplas deras tankar kring hälsa och miljö ihop med det ekologiska och närproducerade? Studien är en undersökning med en så kallad etnografisk metod där observationer och intervjuer genomförts på plats i butik. Undersökningen behandlar synen på ekologiska och närproducerade livsmedel. Begreppet ekologiskt har en mer tydlig plats i lagstiftningen än vad gäller närproducerat. Begreppet närproducerat har inte på samma sätt som det ekologiska ingått i regeringens mål mot hållbar utveckling. Detta har dock inte hindrat konsumenterna från att ta till sig begreppet och göra det till ett viktigt inköpskriterium när de handlar. Undersökningen behandlar även dessa två begrepp i förhållande till det konventionella jordbruket, där för och nackdelar diskuteras. Vilka är konsumenterna som handlar dessa varor och vad får det för konsekvenser för miljön? Uppsatsen belyser även ny forskning och en fråga som diskuteras är om maten verkligen räcker till för alla om det skulle vara så att allt odlas ekologiskt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Anell, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  En utvärdering av Staffanstorps centrum: Hur blev det efter ombyggnationen?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Ankarbranth, Johannes
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  ”Vart är vi på väg?”: En kvalitativ studie av Linnéuniversitetets personals arbetspendling mellan Växjö och Kalmar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För mig har intresset för tidsgeografi vuxit eftersom komplexiteten i ämnet är stort, men även att tidsgeografi är något varje individ upplever i sin vardag. Varje individ kommer antagligen att ställa sig inför valet att arbetspendla någon gång i livet.

  Syftet med undersökning är att få fördjupad kunskap om människans val att arbetspendla, med inriktning mot hur bildandet av Linnéuniversitetet har påverkat arbetspendlingen mellan Växjö och Kalmar. Undersökningens syftar också till att få en fördjupad kunskap om hur sammanslagningen har påverkat Växjös region. För att besvara frågeställningarna användes intervjuer där fyra av Linnéuniversitetets personal blev intervjuade om deras upplevelse av hur sammanslagningen har påverkat deras arbetspendling och vilka restriktioner som de upplevt under resans tid.

  Den första januari 2010 blev startskottet för Kalmar högskola och Växjö universitet att bli Linnéuniversitetet. Detta öppnade upp för flera institutioner att samarbeta med varandra, för att en högre kunskapsnivå skulle uppnås. Det gav även fler möjligheter till att konkurrera med andra universitet. I och med denna sammanslagning blir Linnéuniversitet Sveriges nyaste universitet.

  Regionförstoring sker vid en sammanslagning av universitet, där en ökning av humankapital förekommer i regionen. Växande kompetens kan öka regionens tillväxt och etablering av infrastruktur har effekten blivit att pendlingen har ökat och lett till att rörelseströmmen både har ökat och förflyttats.

  Det finns tre olika restriktioner som styr människans möjlighet att förflytta sig i tid och rum. För det första har individen biologiska restriktioner som påverkar dess prestationsförmåga att nå sin destination vilket heter kapacitetsrestriktion. Den andra kallas kopplingsrestriktion och innebär att individen blir beroende av att befinna sig på en plats vid en viss tid genom ett beroende av andra individer. Den tredje restriktionen innefattar den tidsgeografiska aspekten på maktutövning. Detta innebär att en individ kan stöta på enheter som begränsar deras tid.

  Resultatet visar att respondenterna har påverkats av sammanslagningen mellan Kalmar högskola och Växjö universitet. De behöver förflytta sig mer mellan de två olika lärosätena. Genom sammanslagningen har deras arbetstjänster utökat och gjort att deras ansvarsområde utökats.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 11.
  Arkenfjäll, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Identitet på flykt: En kvalitativ studie om identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Each year a growing number of people leave their homes due to war, and becomes what is called a refugee. During their escape they are losing their security and also identity. When they arrive at a new country and receive the asylum, they need to construct and create a new identity to fit into society and they are facing a massive adjustment when it comes to the integration part. It can be seen as a complicated process for the refugees. The purpose of this study is to investigate identity issues in people with refugee background, with emphasis on spatial and geographical aspects. This essay is using a qualitative method, semi-structured interviews, where three people have been interviewed about their thoughts and feelings about this essays subject. The empirical data collected from these interviews has been analyzed by methods such as thematization and coding. This study has been conducted by a humanistic theoretical perspective, and by identity theories. The essays result showed that two of three of my respondents, who had both been former refugees, had felt included and excluded in the Swedish society and that they may have constructed their identities to become more Swedish, and both identified themselves with a Swedish- and their native nationality. The third respondent, who was a child to a former refugee, only identified herself as Swedish and has not constructed her identity and had already felt an includeness in the society. The two former refugees perceived that society identified them as immigrant according to their foreign backgrounds, but themselves only identified them by their nationalities. The third respondent did not consider to have been identified as an immigrant or as a child to a former refugee. Two respondents viewed their security to be placebased in Sweden and one of them saw place as a part of her identity. The geographical related experiences seems to have formed and create all of my respondents identities. Place and space have had different roles in the respondents identity creations.

  Download full text (pdf)
  Identitet på flykt
 • 12.
  Arvidsson, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Geografi i skolan: En studie om läroplanens betydelse för ämnet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur författare av läroplanen samt lärare i SO ser på den nya läroplanen och kursplanen i geografi. Bakgrunden till arbetet är att det nyligen har bearbetats en ny kursplan i ämnet geografi vilket har medgett förändringar i hur ämnet ska bearbetas. Förändringarna har skett bland annat genom ett centralt innehåll samt nya kunskapskrav.

   

  Undersökningen bearbetas med hjälp av läroplansteori samt tidigare skriven litteratur angående kursplaner och geografi. Läroplansteori ska ge en förståelse för de olika rummen där läroplanen utformas. När läroplanen och specifikt kursplanen i geografi skrevs så uppstod det olika tvister, bland annat angående namngeografins plats. Det uppkom även nya begrepp i kursplanen i form av hållbar utveckling, GIS (geografiskt informationssystem) och exkursioner.

   

  Undersökningen var av kvalitativ karaktär där syftet var att lärare samt författare för kursplanen i geografi skulle ge sin tolkning av den nya läroplanen och kursplanen för SO-ämnen (Samhällsorienterade ämnen). Undersökningen består av två respondenter där det är en lärare och en författare av läroplanen.

   

  Resultatet visade att den nya läroplanen bidragit till skillnader inom styrning och att geografiämnet i sig fått förändringar både inom kursplanen och läroplanen. Den nya kursplanen har bidragit till en separering från de övriga SO-ämnena och huruvida geografiämnet i sig bidrar till en ökad status eller inte skiljer sig åt. Det visade sig även att lärare inom SO ansåg det som negativt att ämnena separerats och att det centrala innehållet var för omfattande. Positivt med den nya kursplanen var att den gav mer tydlighet.

  Download full text (pdf)
  Geografiiskolan
 • 13.
  Bielak, Natalia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Samhällsplanering i Sverige under 50 år: -en genomgång av tidskriften PLAN2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Blixt, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Urbaniseringens relation till klasstorleken: En studie om ämneslärares uppfattningar om stora skolklasser för årskurs 7-9 i Kalmar tätort2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärarna för årskurs 7-9 i Kalmar tätort uppfattar arbetet med stora skolklasser och deras interaktion med eleverna, samt hur relationen ser ut mellan urbanisering och det ökade elevantalet för skolklasser i årskurs 7-9. De frågeställningar som undersökningen baseras på är: hur ser relationen ut mellan urbaniseringen till Kalmar tätort och skolklassernas storlek? Samt vilka uppfattningar har ämneslärare i Kalmar tätort om deras interaktion med stora skolklasser? I studien har fyra kvalitativa intervjuer gjorts för att få förståelse kring lärarnas perspektiv på hur undervisningen sker i större klasser. I undersökningen är det flera viktiga teoretiska begrepp som har använts som teoretiska ram. Tätort, urbanisering, landsbygd och skolans förändring är några begrepp som använts för att undersöka och besvara de två frågeställningarna. Studien visar att befolkningen i Kalmar tätort ökar, men det är inte urbaniseringen som är den främsta faktorn utan det är framförallt andra orsaker. Det är bland annat invandring och ökat barnafödande som är den största orsaken till att Kalmar ökar i befolkningsmängd. De lärare som deltar i denna studie beskriver att arbetsbördan ökar när det är fler elever i klasserna. Skolan och kommunens ekonomiska situation påverkar i hög grad hur klasserna ser ut. Om lärarnas arbetsbörda minskar och att skolorna har bättre ekonomi så skulle det leda till att lärarna och eleverna har mer tid till att öka kunskapsutvecklingen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bodinson, Mikael
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Hållbar stadsutveckling i Växjö2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 16.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Canadian Trapper and Voyageur Cultures as Symbol for Canoe Tourism in a Swedish Non-Meteropolitan Region: An image out of plac, out of time?1999In: Local Knowledge and Innovation: Enhancing the substance of non-metropolitan regions / [ed] Kobayashi, K., Matsuo, Y. & Tsutsumi, K., Kyoto: Koyoto University: Marginal Areas Research Group (MARG) , 1999, p. 203-216Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Disposable camera snapshots: Interviewing tourists in the field2009In: The Framed World: Tourism, Tourist and Photography / [ed] Robinson, M. & Picard, D., Farnham: Ashgate , 2009, p. 217-228Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Kamera och bilder som ombud mellan forskare och beforskad2004In: Om geometodologier: kartvärldar, världskartor och rumsliga kunskapspraktiker, Karlstad: Karlstads universitet, 2004, p. 187-201Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  The Variable Concept of Sustainable Tourism Development: A global concern with concequences for small societies1998In: Sustainability and Development: on the future of small society in a dynamic economy : proceedings of the Karlstad International Seminar May 12-14, 1997, at the University of Karlstad / [ed] Andersson, L. & Blom, T., Karlstad: Gruppen för regionalvetenskaplig forskning, Högsk. Karlstad , 1998, p. 290-299Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Tourist Photography and Tourists' Photographs: Reviewing research and discussing a method of interviewing on holiday photographs2001In: Turismens och fritidens mångfald. / [ed] Aronsson, L. & Karlsson, S-E., Karlstad: Institutionen för samhällsvetenskap, Turism och fritid, Karlstad Univ. , 2001, p. 125-152Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Branthle, Per
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Från papper till pixel: Kvarnholmen studerad utifrån historiska kartor med stöd av GIS2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden has a long tradition as a mapmaking nation. Tens of thousands of historical maps,dating from the sixteenth century and onwards are still preserved in archives today, providinga rich resource for studies of city growth and changes in the landscape through time. For morethan ten years an effort has been made by public authorities to transfer this material frompaper onto digital media. Due to modern technology, as for example GeographicalInformation Systems (GIS), researchers have been given improved possibilities to study andanalyze this material. This study uses a qualitative approach, based on both literature studiesas well as map studies. It focuses on the usage of historical maps as well as the problems andpossibilities they provide, both generally in their original form and more specifically in theirdigital form. As an example on how to use historical maps in the analysis of a specific area,four maps of the town of Kalmar have been processed in GIS software to obtain an overallview of the geographical changes the town centre has undergone during a historical periodfrom around 1650 up to 1936. The conducted study has shown that although the accuracy ofhistorical maps is not up to par with modern ones, they provide a useful base in the studies oftown development. If the map studies are supported by examinations of historical literature avery good overview of either a long term development or a more detailed understanding of ashorter time period is obtainable. This study provides an introduction to the usage of historicalmaps in modern landscape studies and an example on what they can be used for.

  Download full text (pdf)
  PB - Från papper till pixel
 • 22.
  Caesar, Linnea
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Att påverka vardagligt resande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the twentieth century, the earth has been getting warmer due to human activities that releases greenhouse gas. One of these activities is human transportation. In Sweden, the transport sector (especially road traffic) is responsible for one-third of the country’s emission. To prevent further negative effects of global warming, there is a need for change in the everyday mobility where people must choose climate-friendly ways to transport themselves. This includes less driving with private vehicles and more walking, cycling and using public means of transportation. To achieve this behavioral change in everyday travel, societies need to incorporate strategies in their planning that leads people in the right direction. In the chapter on earlier research, some of these strategies are presented. This study examines what strategies Kalmar municipality are using to reach a behavioral change in how people do their everyday traveling. Information about these strategies were derived from an interview with two people working at the municipality. Other interviews with three residents gave information about their attitudes towards means of transport and climate change. The conclusion of this essay present proposals of strategies by comparing the municipality’s strategies with the views of the residents. The strategies are: introducing more cycle stands, more marketing of the public carpool, better lightning by the strolling paths, lower prices for public transportation, less change of trains and delays, better luggage space at trains and more comfortable seats. Other strategies are minimising technical problems with the buses and creating better bus connections. Another proposal is consciousness campaigns. A strategy that turned out to be particularly important is the implementation of travel plans for schools and workplaces, which according to earlier research is the most effective strategy in changing travel behaviour in everyday life. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Carlson, Jan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Blekinges tänkbara framtida regiongränser: En studie om regionbildning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att belysa regionfrågan. Att undersöka om politikernas åsikter, iBlekinge och dess grannlän, möjliggör en framtida regionbildning där Blekinge ingår. Studienbyggde på en kvantitativ enkätstudie där ordinarie förtroendevalda i samtliga Blekingeskommuner samt i Blekinge Landsting, Kalmar Landsting, Region Kronoberg och RegionSkåne fick möjlighet att säga sin åsikt. Svaren speglades i regionteori och analysen visade ensplittrad svarsbild. Uppsatsens hypotes var att Blekinge inte har en given och självklarframtida regiontillhörighet och att synen på framtiden skiljer sig beroende på var i länet dubor. Frågeställningen som uppsatsen avsåg att besvara var:

  ● Hur ser de förtroendevalda politikerna på Blekinges möjligheter till en framtidaregionbildning?

  Enkätundersökningen byggde på svar från 264 av de 597 ledamöter som tillfrågats och visadepå tydliga tendenser som stödde hypotesen. Uppsatsens frågeställningar kunde besvaras.Blekinge har inte en självklar regiontillhörighet, i alla fall inte hos de förtroendevalda. De undersökta gruppernas svar hade konsensus om att Blekinge borde ingå i en större region,74,2% ansåg detta. Samtidigt menade 47,7% att Blekinge inte hade en självklarregiontillhörighet. När de som ansåg att Blekinge borde ingå i en större region, eller att hadeen självklar regiontillhörighet, fick svara på hur en framtida region där Blekinge bäst skulle seut blev svarsbilden splittrad.De förtroendevalda politikerna som medverkade i undersökningen ser inte samma framtidgällande Blekinge och vad som är en bra regiontillhörighet. Detta gäller, med ett enstaka undantag, oavsett partitillhörighet eller geografisk verksamhetsort.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Cohen, Scott A
  et al.
  University of Surrey, UK.
  Gössling, Stefan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Lund University.
  A darker side of hypermobility2015In: Environment and planning A, ISSN 0308-518X, E-ISSN 1472-3409, Vol. 47, no 8, p. 1660-1679Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the formulation of the mobilities paradigm, research has shown that movement is increasingly at the heart of our social identities. This paper argues that mobility, and indeed, hypermobility, constitutes to a growing extent who we are, whilst societal perspectives on mobility increasingly dictate how we need to move in time and space in order to accrue network capital. In this critical review, deeply embedded mechanisms of the social glamorization of mobility are uncovered, and juxtaposed with what we call a ‘darker side’ of hypermobility, including the physiological, psychological, emotional and social costs of mobility for individuals and societies. The paper concludes that whilst aspects of glamorization in regard to mobility are omnipresent in our lives, there exists an ominous silence with regard to its darker side.

 • 25. Dam, Peder
  et al.
  Gammeltoft, PederGrandjean Gøgsig Jakobsen, JohnnyNissen Knudsen, BoSvensson, Ola
  Torp som ortnamn och bebyggelse: Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25-27 april 20072009Collection (editor) (Refereed)
 • 26.
  Danred, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Konsumtionens klimatpåverkan: En jämförande studie mellan två socioekonomiskt skilda bostadsområden, Araby och Söder i Växjö2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The world is in a stage of climate crisis where the average temperature is rising, with consequences such as, melting ice sheets, increasing sea levels, and floods. The climate panel of the UN, IPCC, has stated that this is a reaction of anthropogenic emissions of greenhouse gases. The most important gas is carbon dioxide, which contributes with 80 per cent to the on going climate crisis.

  The increasing emissions of carbon dioxide are connected to human consumption patterns. This puts pressure on the earth, as humans demand more and more resources. Today the earth needs one and a half year to regenerate the resources humans’ demand of it, by the year 2030 we will need two planets in order to cope with this increasing demand of resources.

  At a global level it is established that richer countries have a stronger consumption pattern than poorer, and thus generate higher levels of carbon dioxide emissions. The goal of this essay was to examine if this pattern appeared the same at a local level; to see if different socioeconomic profiles lead to variations regarding consumption and thus emissions of carbon dioxide.

  This study has shown that socioeconomic factors play a part regarding sustainable development, where more wealthy residential areas contribute with higher levels of carbon dioxide emissions than the poorer do. Thus, what this essay has shown is that the global pattern is consistent with the local.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ekelund Nord, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Det riktiga Kenya och orientaliska Tunisien: En diskursanalys av Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Presentations of Oriental people as subordinated the West and their ideals was one way for Europeans to expand and keep control over their colonies in Africa during the nineteenth- and twentieth centuries. France and Great Britain controlled their colonies in different ways which has led to diverse legacies. Today, tourism is a source of revenue for former colonies, such as Tunisia and Kenya, and tourism also helps to spread knowledge and images of distant countries. A guidebook is one way that knowledge of other countries and people are spread to travelers. During history, images of distant people were based on a colonial discourse in which the west was seen as superior; but is that still the case? The purpose of this paper was to analyze how Tunisia and Kenya are presented in the Lonely Planet guide to Tunisia and the Lonely Planet guide to Kenya to investigate if they are constructed through a colonial discourse, and to see if there are any dissimilarities on how they are presented. With a postcolonial theory and critical discourse analysis and with a colonial discourse as framework, the guidebooks were examined to see how people and culture were presented. The research showed that Lonely Planet guidebooks use a colonial discourse in the presentation of Tunisia and Kenya where distinctions are made between the inhabitants and the western world. The Orient was subordinated the superior Occident which reinforces the notion of others as being different and less than the west. Diversities between how Tunisia and Kenya were drawn in the guidebooks were found. The colonial heritage was more present in Tunisia than in Kenya, while in Kenya the people were presented as more brutal than in Tunisia. Reasons for that could be many, but the critical issue is why the western world still constructs other people as subordinate and different.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Emenius, Carin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Finns kulturreservat utanför Sverige?: - En introduktion till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer i utvalda europeiska länder.2009Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Kulturreservat utanför Sverige
  Download full text (pdf)
  Diagram myndigheter och kulturreservat
 • 29.
  Emenius, Carin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Visioner och drömmar i Sveriges 4:e Storstadsregion: Järnvägens betydelse för regionalutvecklingen i Linköping/Norrköping2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden during the 1960s to 1980s, regions became an important aid to arrange a more uniform distribution of work. The northern parts of Sweden had lost ten thousands of job opportunities in a period of five years. The government decided to react and supported the northern regions, and this was the start of regional development in Sweden. Since then regional development has become more of a bottom up issue where regions are believed to have an ability to change their position by themselves, even if they still are very affected by different authorities like the European Union.

  Today regions are often understood as policy areas in-between the local and central government. But according to Ohmae, we have also entered a second global stage, which means that the world is increasingly dependent on digital technologies and in some respect less depend-ent on traditional borders. At the same time, the rate of urbanisation is speeding up in many places. This has brought about the development of various forms of metropolis and polycentric regions. There are different kinds of polycentric regions, such as the functional which is a region that is made up of good communication abilities. This could be physical infrastructure such as railroads. As an empirical example of this, I have chosen to examine the visions concerning a polycentric region in Sweden, i.e. the new region uniting Linköping and Norrköping. In the summer of 2006 this urban space was officially recognized by Nutek, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, as a potential new urban region.

  Both city regions have started a co-operation which strives to identify the two cities as a twin-city. The essay concludes that for the region to become an attractive and integrated new polycentric region, it is essential to develop functional commuting opportunities, such as the vision of the railway communication Ostlänken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Enarsson, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Den rumsliga strategin för nyanlända inom Kalmar kommun: En studie om Kalmar kommuns integrationsstrategier i förhållande till rum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay provides a study of the plans for the spaces that is used to integrate newly arrived immigrants that occurs within the society of Kalmar. A qualitative analysis consisting of two official documents provided by the local authorities of Kalmar have been used, to examine what kind of strategy the local government use, when it comes to creating space to host and integrate newly arrived immigrants to the local society. Recent researches in the field of human geography and immigrants have shown that previously focus has been with the immigrants travel and what occurs at the borders. Recently the focus has shifted towards what happens on a regional scale when the immigrants settle down. This study provides results that show the desired spaces are constructed as places for integration both in action and in thought. Although many of the spaces that are constructed are with the intention to both integrate the new immigrants and create a multicultural society that benefits from the many cultures that flourish in it. The focus is not only on integration but also on a perspective of growth to be able to use the immigrants as work resources. And by doing so, the local government assure not only an integrated city but also makes the immigrants fill the gap in an economic and growth perspective. Conclusions that are drawn from this study shows that most spaces that is planned to be created will indeed help to bring different groups closer and bond to each other, but some of the plans may backfire and create segregation instead of integration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ernberg, Petter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gymnasieelevers kognitiva världsbild: En kvalitativ studie som synliggör gymnasieelevers kognitiva världskarta utifrån rådande eller historiska konflikter2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa hur global en gymnasieelevs mentala karta är utifrån rådande eller historiska konflikter runt om i världen. Syftet är också att undersöka om det finns mönster mellan respondenternas mentala kartor som synliggör kunskap eller brist på kunskap inom specifika områden i världen. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: Hur ser gymnasieelevers mentala/kognitiva kartor ut utifrån historiska/rådande konflikter? Täcker elevernas mentala karta hela världen eller bara delar av den? Metoden utgår från fenomenografin och förhåller sig vetenskapligt. Fokus inom denna metod ligger i att studera uppfattningar på ett kvalitativt sätt. Syftet med fenomenografisk analys är att se hur människor uppfattar sin omvärld. Eftersom begreppet uppfattning är centralt både inom fenomenografi och även i denna studie så passar denna typ av metod bäst. Undersökningen riktar in sig på gymnasielever och ett kriterium för att delta i undersökningen är att man läst någon form av gymnasiekurs. Undersökningen bygger på enkäter där varje respondent ska fylla i sin egna mentala karta med länder som har en koppling till en rådande eller historisk konflikt. Mitt teoretiska ramverk utgår från grundskolans 7-9 samt gymnasiets läroplaner och de båda läroplanerna synliggörs utifrån begreppet mental karta. Vidare presenteras resultatet i en tabell där det finns en analys kring varje land som varit representativt i studien. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion och även en kortare slutsats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Evertson, Tilda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Känslor av landskapande: en kvalitativ studie av jordbrukares känslomässiga relationer och drivkrafter i ett världsarv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Södra Ölands Odlingslandskap skrevs år 2000 in på UNESCO:s världsarvslista på grund av landskapets unika karaktär då jordbruk format odlingslandskapet under årtusenden. I förvaltningen har jordbrukarna fått en central roll då de i sitt vardagliga bruk skapar och förvaltar odlingslandskapet. Studiens syfte är att kartlägga jordbrukares unika känslor och drivkrafter i relation till deras landskapande, samt hur dessa beaktas inom den administrativa förvaltningen av Södra Ölands odlingslandskap. Genom att nyttja Hägerstrands (1992) begrepp förloppslandskap, där jordbrukarna blir en del i processerna i landskapet, framträder i denna studie en komplex väv av känslor kopplade till arv, identitetsskapande och utveckling. Landskapets ekonomiska värden framkommer tydligt i jordbrukarnas relation till landskapet och genom att nyttja Håkansson och Widgrens (2007) teoretisering av markbundet kapital tydliggörs förvaltningen och värdet av marken i en längre tidsperiod än den enskilde jordbrukarens livstid. En tidsaspekt som medför starka känslor inför jordbrukandet. Dessa känslor och jordbrukares drivkrafter ses styra jordbrukarnas rumsliga praktiker och på så sätt forma landskapet. Studien visar genom en innehållsanalys hur den administrativa förvaltningen av världsarvet delar förståelsen av landskapet och gör försök i att beakta jordbrukares drivkrafter och känslomässiga relationer till landskapet genom kommunikationen och diskussionen av förvaltningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Fahl Magnusson, Carina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hemlösas situation i Kalmar: Exkludering ur ett genusperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Foghagen, Christer
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Att resa på Öland är att söka det annorlunda2006In: I Linnés fotspår på Öland / [ed] Idermark, Elisabeth, Kalmar: Högskolan i Kalmar , 2006, p. 153-163Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Foghagen, Christer
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Female entrepreneurship on Öland: A key to local tourism development?2006Conference paper (Other academic)
 • 36.
  Foghagen, Christer
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Konstruktion av bilder av ett världsarv2002In: Rutter med Öländska rötter / [ed] Aronsson, Lars, Kalmar: Baltic Business School (Handelshögsk. BBS) , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Foghagen, Christer
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Johansson, Susanne
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Konstruktionen av ett världsarv: samspelet mellan kultur, ekonomi och lokal utveckling2007In: Kulturell Ekonomi: skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället / [ed] Aronsson, Lars; Bjälesjö, Jonas & Johansson, Susanne, Lund: Studentlitteratur , 2007, 1Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Forslin, Ylva
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Deltagandebaserad backcasting:En processorienterad metod att planera för en hållbar stadsutveckling: -Fallstudie Borlänge/Falun2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En hållbar utveckling är ett stort begrepp och innefattar det mesta i samhället. Sveriges regering har som uttalat politiskt mål att samhällsplaneringen ska ske mot en hållbar utveckling, men det finns idag ingen allmänt känd metod för kommunerna att använda i planeringen mot ett hållbart samhälle. Syftet med denna fallstudie har varit att genomföra en deltagandebaserad backcasting för att undersöka dess potential som metod i planeringen av en legitim och hållbar stadsutveckling, vilka för- och nackdelar metoden har, samt att undersöka betydelsen av begreppet ”En hållbar stad”. Deltagandebaserad backcasting är en kombination av traditionell backcasting och stakeholder workshops, vilket innebär att en framtidsvision skapas i seminarieform med lokala aktörer, som sedan även diskuterar och tar fram möjliga sätt att uppnå visionen. Fallstudien har genomförts i Borlänge/Falun där backcastingen har använts för att ta reda på styrkor och svagheter i regionen samt för att skapa idéer och om vad som skulle kunna göras för att utveckla regionen mer hållbart.

  Undersökningen konstaterar att en beskrivning av vad som är viktig i en hållbar stad och hur en hållbar stad bör se ut måste klaras ut lokalt, och att det inte går att ge en generell beskrivning av detta eftersom det skiljer sig beroende på människors åsikter och synsätt. Resultatet visar att deltagande i planeringen för en hållbar stadsutveckling är av yttersta vikt, då den lokala situationen hamnar i fokus, engagemanget ökar och en spridning av kunskap sker. Deltagandebaserad backcasting är måluppfyllande och fungerar bra för att skapa visioner och framtidsbilder om en hållbar stad, vilket kan ge planerarna nya idéer att arbeta mot. Den stora nackdelen med metoden är svårigheterna att locka seminariedeltagare med olika bakgrunder och att få de deltagande att släppa sina redan förutfattade meningar. Eftersom alla metodens fördelar är beroende av att det finns ett brett deltagande kan hela processen riskeras om det inte finns ett tillräckligt intresse från omgivningen att delta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Froms-Andersson, Karin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Det postkoloniala resandet i Egypten: En diskursanalys av resebroschyrer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  During the colonial period Europeans travelled to Egypt. The French had explored Egypt through the mapping and this was published in a collection of books called Déscription de l’Égypte. Exhibitions and publications like Déscription de l’Égypte, which aimed at giving a view of Egypt, raised public interest for journeys to the Orient. Although the concept of Orient in general and many pictures of Egypt in particular were created by Europeans during colonial times, this essay argues that these understandings are still prevalent in present-time, postcolonial travel brochures of Egypt. Therefore representation of Egypt through postcolonial theory in Swedish travel brochures is the main focus of this study. This is illustrated through the use of pictures which indicate that the Occident has a certain power over the Orient. At the same time, this study also shows that what is indicated in the travel brochure not always corresponds to the reality. Postcolonial theory is used to bring out the discourses conveyed in pictures and texts in Swedish travel brochures. The brochures studied are derived from leading Swedish travel companies Apollo, Detur, Fritidsresor, Jambo Tours, Kuoni, Solresor, Temaresor and Ving. From these brochures, the essay focuses on the representation of three cases, i.e. Hurghada, Luxor and grand tours and cruises along the Nile.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Gomnam, Loghman
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Porträttering av förorten Tensta2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate hove some suburban areas image is shown to the public in the media coverage of suburban areas, and this is why I in this paper want to look more closely at the image of Tensta in the news media and how people in Tensta perceive themselves. News media has a very important role in the creation of human worldview. It influences our own identity and affects what a person believes is the difference in us and them. In the post-colonial theory, identity creation is a central role in philosophy, us and them. Based on the above purpose, I formulated an overall main question that this essay should answer. How does the news media perceive Tensta and see how residents perceive Tensta. And what explanations are there in the field of urban geography. I have conducted a quantitative content analysis of newspaper articles. I have selected articles that mention Tensta in the four largest newspapers in the Stockholm region. Then I analyzed the collected material by using of a concept developed by Kristina Boréus the use of word as a mean to discriminate to evaluate the articles. I also used literature like Million program and media: perceptions of people and neighborhoods and Media us and them: media relevant to structural discrimination, Different media worlds: local advertising and local media in Stockholm to compare between the results of my study and theirs. The results show that the news media’s image of Tensta do not match what Tensta residents themselves think. Furthermore the results show that the media has a structure in the reporting of the suburbs of Stockholm. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Gren, Martin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Gamlestaden genom asfalt2015In: Gamlestaden: strukturella förändringar och kulturarvsprocesser - en fallstudie / [ed] Sarah Andersson, Krister Olsson, Ola Wetterberg, Göteborg: Göteborgs universitet, 2015, p. 117-142Chapter in book (Refereed)
 • 42.
  Gren, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Gunnar Olsson and humans as geo-graphical subjects2012In: GO: On the Geographies of Gunnar Olsson. / [ed] Abrahamsson, Christian and Gren, Martin, Ashgate, 2012, p. kap 2-Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Grodzińska-Jurczak, Małgorzata
  et al.
  Jagiellonian University, Poland.
  Strzelecka, Marianna
  University of North Texas, USA.
  Kamal, Sristi
  Jagiellonian University, Poland.
  Gutowska, Justyna
  Jagiellonian University, Poland.
  Effectiveness of Nature Conservation: A Case of Natura 2000 Sites in Poland2012In: Protected Area Management / [ed] Barbara Sladonja, InTech, 2012Chapter in book (Refereed)
 • 44.
  Gustafsson, Ida
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Varför flyttar man ut till landet?: Kontraurbanisering i ett regionalt centra2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Gustafsson, Mikael
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Klimatförändringen och dess konsekvenser för samhället, i Sverige och världen: Consequences of climate change on the Swedish society and on a global scale2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The industrial revolution in the western world and later on in East Asia has only been possible due to extensive use of fossil fuel, like petroleum and coal. This has resulted in increased concentrations of carbondioxid in the atmosphere. Carbondioxid is the most important greenhouse gas and increasing levels in the atmosphere are underway to cause a global climate change. The focus of this thesis was to study how societies in Sweden as well in other countries will be affected in the long term by a climate change. The other countries investigated are the Netherlands in North Western Europe and the North African Sahel, including a number of states. The climate change will have a very different impact on the societies in these two regions. In Sweden as well as in the Netherlands the climate will become moister and preparations for these consequences are taken care of. The situation in the Sahel is totally different since the climate will become drier and will result in drought. These countries are poor and both knowledge and resources are scarce, so there are small possibilities to adapt to the new conditions. It is also of interest to study national as well as international agreements to reduce the use of fossil fuel. Interviews were performed to get information about the knowledge of climate change and its consequences for Sweden as well as well for other parts of the world. As a teacher in Geography, as well as in other subjects, it is of importance to improve the knowledge of problems as well as possibilities regarding climate change and its consequences for the society.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Gössling, Stefan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Lund University.
  Urban transport justice2016In: Journal of Transport Geography, ISSN 0966-6923, E-ISSN 1873-1236, Vol. 54, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many cities in the world seek to establish more sustainable urban transport systems with a view to reduce accidents, congestion, air and noise pollution, and to improve social interactions, liveability and amenity values. Against this background, this paper frames urban transportation as an issue of justice: contemporary transport systems are characterized by injustice, as they tend to favour and prioritize motorized transport, accepting that considerable environmental and social burdens are put on more sustainable forms of transportation, other traffic participants and society as a whole. To conceptualize 'urban transport justice', the paper discusses three dimensions where injustices are apparent: Exposure to traffic risks and pollutants; distribution of space; and valuation of transport time. It is argued that public and political recognition of urban transport injustices provides significant argument for changes in urban planning, transport infrastructure development and traffic management. © 2016 Elsevier B.V..

 • 47.
  Gössling, Stefan
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Western Norway Research Institute, Norway.
  Hall, C. Michael
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. University of Canterbury, New Zealand ; University of Oulu, Finland.
  Conclusions: Food tourism and regional development - new localism or globalism?2016In: Food Tourism and Regional Development: Networks, products and trajectories / [ed] C. Michael Hall, Stefan Gössling, Routledge, 2016, p. 287-294Chapter in book (Refereed)
 • 48.
  Gössling, Stefan
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Western Norway Research Institute, Norway.
  Hall, C. Michael
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. University of Canterbury, New Zealand ; University of Oulu, Finland.
  Developing regional food systems: a case study of restaurant-customer relationships in Sweden2016In: Food Tourism and Regional Development: Networks, products and trajectories / [ed] C. Michael Hall, Stefan Gössling, Routledge, 2016, p. 76-88Chapter in book (Refereed)
 • 49.
  Gössling, Stefan
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Lund University.
  Hall, C. Michael
  University of Cantebury, New Zealand ; University of Oulu, Finland.
  Scott, Daniel
  University of Waterloo, Canada.
  Tourism and Water2015Book (Refereed)
 • 50.
  Gössling, Stefan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Schumacher, Kim
  Department of Geography, University of Hildesheim, Hildesheim, Germany.
  Implementing carbon neutral destination policies:  issues from the Seychelles2010In: Journal of Sustainable Tourism, ISSN 0966-9582, E-ISSN 1747-7646, Vol. 18, no 3, p. 377-391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is now accepted that tourism is a significant contributor to global climate change, especially through air travel's high greenhouse gas emissions. This paper analyses the dilemmas facing tourism planning in many small island developing states and presents a model approach toward overcoming those dilemmas by adapting carbon neutral tourism policies. It researches the implementation issues facing carbon neutral tourism policies on the Seychelles Islands: tourism to the islands is energy-intensive, and current plans to increase tourist numbers will entail growing emissions of greenhouse gases. This paper analyses tourism's current levels of energy use and emissions, and explores ways to reduce them. Based on a survey of tourists and industry representatives in the Seychelles, it discusses options for tourism-dependent small island developing states to implement and finance carbon neutrality, while outlining the complexities and limitations of such an objective.

123 1 - 50 of 130
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf