lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 331
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Alexander
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Nutidens musikteori: -En undersökning av musikteorilärares metoder.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att undersöka hur musikteorilärare på gymnasiet arbetar med ämnet musikteori genom observationer av lektioner och intervjuer med lärare. Fokus ligger på att granska utrymmet som ges till elevsamarbete, användandet av digitala verktyg samt hur lärarna relaterar ämnet till elevernas praktiska användande. Detta har undersökts genom att först observera musikteorilärare under lektionstillfällen för att hitta intressanta aspekter av deras undervisning, inspirerat av metoden grounded theory. Sedan intervjuades dessa musikteorilärare närmre om just de aspekter som ansågs intressanta. I arbetets analysdel relateras sedan lärarnas svar till en teori om lärande som kallas Collaborative learning. Inom denna teori är grupparbete, ofta assisterat med digitala verktyg mycket viktigt, vilket är relevant för detta arbete. Under intervjuerna berättade en av de två intervjuade lärarna att grupparbeten var väldigt vanliga och att digitala verktyg användes ofta i undervisningen. Den andre läraren berättade motsatsen: grupparbeten skedde sällan och digitala verktyg hade provats under lektionstillfällen, men med otillfredsställande resultat. Båda lärarna relaterade musikteoriämnet till elevernas praktiska användande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlberg, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kommunikation i särskolan: En kvalitativ studie om kommunikation kopplat till individanpassad musikundervisning2019Student thesis
  Abstract [en]

  Individualized teaching in schools with children with learning disabilities is a prerequisite, in order to be able to convey knowledge and teaching in an educational and developing way. The purpose of this study is to explore how musical communication can be used in school's with children with learning disabilities in different ways and how teachers can create an individualized teaching through this, during the music lessons. The study's result describes the interviews that have been conducted that have occurred in varied locations around Sweden with teachers in the subject area music in learning disabilities. The result presents how teachers use musical communication in their teaching and in what way the teaching is tailored to the needs of the students to become developing. The discussion that is linked to the subject of the study focuses on individual adaptation and alternative ways in which the teacher can make use of it in order to obtain an educational teaching, in which the students are given the opportunity for an in-depth understanding and a developed knowledge.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlberg, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikalisk kommunikation: - ett alternativt kommunikationsmedel för elever med funktionsnedsättning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation är en nödvändig förutsättning för att människor ska kunna samverka med andra i samhället. Skolans undervisning ska utifrån detta utgå ifrån elevens behov för att eleven ska kunna allmänbilda sig i samhället. Syftet med denna studie är att undersöka hur musik kan användas som ett kommunikationsmedel för elever med funktionsnedsättning i undervisningen och på vilka sätt som den undervisande läraren använder sig av detta. Resultatet som presenteras redovisar genomförda intervjuer och observationer som har utförts med olika undervisande lärare i musik, på olika orter runt om i Sverige. Resultatet presenterar hur lärare använder sig av kommunikation i undervisningen genom musik samt på vilka sätt detta sker. Lärarna använder sig av kommunikation som sker på flera olika sätt genom musik, kontakt, teckenspråk, kroppspråk och tecken som stöd. Diskussionen kring studiens ämne koncentreras på den undervisande lärarens kommunikation i undervisningen med hjälp av musik, vilka alternativa kommunikationssätt som kan användas av läraren för att nå ut till eleverna samt vilka för- och nackdelar det finns med användning av alternativa kommunikationssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alexei, Viktorovitch
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Förutsättningslös Musikproduktion: Fem sätt att skapa en låt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Algotsson, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musiken i Inception: En analys av komposition och ljudbild2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag försökt att kartlägga soundet till musiken till filmen ”Inception”, från 2010, från två olika vinklar. Fokusen ligger dels på den musikaliska kompositionen, alltså det musikteoretiska, dels på ljudbilden, alltså det klingande. Målet har också delvis varit att ta reda på om någon av de två vinklarna har större betydelse än den andra för soundet. Jag har gjort en djupgående analys och tagit reda på vad som gör ”Inception-musiken” till vad den är och skapat egen musik från de två infallsvinklarna, både kombinerade och var för sig. Resultaten visade hur mycket av kompositionen som egentligen bara vilade på två toner, och byggde på rytmer snarare än melodi och ljudbilden använde sig av en annorlunda blåssektion. Det visade sig även att ljudbilden hade större betydelse för musiken än vilka toner och ackord som faktiskt spelades. 16 individer som antingen studerar inom eller jobbar professionellt med musik har lyssnat på både min musik och originalmusiken samt svarat på en enkät om arbetet. Genom analytiskt arbete och musikaliska kunskaper har jag, enligt mig själv och dessa människor, lyckats återskapa soundet från filmen ”Inception”.

  Download full text (pdf)
  Musiken i Inception
  Download (mp3)
  Daniel Algotsson - Inception Songs
 • 6.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Papageorgiou, Vasilis (Lyricist)
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Impulsivt pendulum2015In: Pendulum: Kalmar - Växjö / [ed] Dan Alkenäs, Anna-Karin Arvidsson, Susanne Bonja-Westergren, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Pernilla Frid, Jonas Kellander, Vasilis Papageorgiou, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 49-55Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Papageorgiou, Vasilis (Lyricist)
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Kalmar, sen förmiddag2015In: Pendulum: Kalmar - Växjö / [ed] Dan Alkenäs, Anna-Karin Arvidsson, Susanne Bonja-Westergren, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Pernilla Frid, Jonas Kellander, Vasilis Papageorgiou, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 74-75Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Papageorgiou, Vasilis (Lyricist)
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Kalmar, tidig eftermiddag2015In: Pendulum: Kalmar - Växjö / [ed] Dan Alkenäs, Anna-Karin Arvidsson, Susanne Bonja-Westergren, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Pernilla Frid, Jonas Kellander, Vasilis Papageorgiou, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 76-77Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Mitt komponerande, kreativitet och teknik: Studie av den egna kompositionsprocessen2014In: Musikforskning idag: Växjö, 11-13 juni 2014, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna magisteruppsats behandlar en självstudie av en kompositör med syfte att i realtid spåra själva kompositionsprocessen och diskutera metoden samt det konstnärliga resultatet. I studien är kompositören och forskaren samma person. Studien bygger på tidigare empiriska studier vilka använt metodologiska metoder såsom analys av dokumenterade data med hjälp av dator, verbala protokoll och video­observationer. Den behandlar olika frågor kring kompositionsprocessen som exempelvis tids­förbrukning, konstnärliga beslut, kompositörens olika roller och färdigheter, samt metoder för forskning kring den musikaliska kompositionsprocessen. Under tre arbetspass arbetade forskaren med att som kompositör omvandla en auditiv kompositionsskiss till en representativ färdig auditiv produkt. Syftet med studien var att belysa en specifik fas av kompositions­processen. Resultaten kan delas in i ett konstnärligt och ett vetenskapligt perspektiv. Ett konstnärligt resultat är en utvecklad och förbättrad komposition. Exempel på vetenskapliga resultat är synliggörande av, och diskussioner kring, konstnärliga strategier i samband med musikalisk komposition. Studien diskuterar olika konstnärliga roller som kompositören använder under komponerandet, där varje roll kräver olika kunskaper och förutsättningar, samt hur detta rollspel väsentligt kan påverka det konstnärliga resultatet.

 • 10.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikalisk komposition – process och produkt – som konstnärligt forskningsprojekt2016In: Presented at Musikforskning idag: Växjö, 14-16 juni 2014, 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för doktorandstudier i Musikalisk gestaltning (Göteborgs universitet) avser jag att som ett konstnärligt forskningsprojekt komponera ett oratorium baserat på temat ”De Sju Dygderna”. Under konferensen ”Musikforskning idag” presenteras projektet med fokus på frågor kring metod. Syfte med projektet är att undersöka och musikaliskt gestalta några centrala samtida frågeteman jag identifierat och hur människor reflekterar över dessa, samt problematisera gestaltningsprocessen. Genom oratorieformatet finns möjlighet att arbeta med text och musik i ett större sammanhang. Projektet förväntas synliggöra, undersöka samt diskutera kompositionsmetoder och kreativa processer. Ett centralt element är att finna vägar där konstverket, och den kreativa processen till den konstnärliga produkten, kan vara aktiv i samtida diskussioner. Jag söker därför efter olika redskap för att involvera olika målgrupper, både i den kreativa processen och i det slutliga konstnärliga resultatet. Valet av frågeteman att undersöka och gestalta har sitt ursprung i reflektioner över de terrordåd som ägde rum i Paris 13 november 2015. På grundval av denna händelse lades frågan om medmänsklighet i fokus för projektet. För att sätta in begreppet i ett större sammanhang föddes idén om att komponera ett oratorium kring De Sju Dygderna, där begreppet medmänsklighet ingår. I den kreativa processen, som görs i samarbete med Svenska Kyrkan och utbildningsprogrammet El Sistema, ingår bland annat att erbjuda människor att genom användande av en websida, och deltagande i workshops, vara aktiva deltagare och bidra med egna reflektioner kring frågetemats olika begrepp. Genom att studera det insamlade materialet kan jag som forskare/konstnär analysera och utforska möjliga ledmotiv och sammanhang, vilka sedan kan bli översatta till konstnärliga uttryck. För att möjliggöra musicerande med olika målgrupper planeras att i kompositionenlåta enkla musikaliska beståndsdelar möta och kommunicera med komplexa.De kreativa processerna dokumenteras, analyseras och problematiseras.

 • 11.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikkomposition i samarbete med barn inom El Sistema2017In: Abstracts PhD in progress: The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017, Göteborg: University of Gothenburg, 2017, p. 92-94Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för doktorandstudier i Musikalisk gestaltning (vid Göteborgs universitet) avser jag att som ett konstnärligt forskningsprojekt utföra och undersöka ett kompositionsarbete i samarbete med barn inom El Sistema. Syftet med projektet är att musikaliskt gestalta några frågeteman jag identifierat, och hur människor reflekterar över dessa, samt problematisera gestaltningsprocessen. Projektets frågeteman berör begrepp som beskriver hur människor tänker om och agerar gentemot varandra, begrepp som exempelvis ödmjukhet, generositet och medmänsklighet. Valet av frågeteman har sitt ursprung i mina reflektioner över de terrordåd som ägde rum i Paris 13 november 2015. På grundval av denna händelse har frågan om medmänsklighet lagts i fokus för projektet, och en drivkraft är att inom ramen för ett musikaliskt kompositionsarbete integrera perspektiv som berör social hållbarhet och mångfald.

  Planen är att ett team bestående av mig, 4-5 elever inom El Sistema och en musiklärare tillsammans skapar melodiska, rytmiska och harmoniska teman samt sångtextmaterial som jag sedan kan utveckla till större kompositioner. Arbetet dokumenteras med hjälp av filmkamera och kompositionsprogrammet ”Soundtrap” (beskrivs nedan). Dokumentationen kommer i efterhand analyseras och ligga till grund för undersökning av processen i arbetet. Projektet förväntas synliggöra, undersöka samt diskutera kompositionsmetoder och kreativa processer. Ett förväntat resultat är att jag under processen, som konstnär och forskare, i möten med människor skall kunna lyssna, uppleva, undersöka, samtala om hur individer känner, tänker och uppfattar ord som ödmjukhet, generositet, medmänsklighet. Att låta deras personliga berättelser och uttryck sjunka in i min begrepps- och upplevelsevärld, så att jag sedan musikaliskt kan gestalta dem med verktyg från min konstnärliga praktik. Genom att studera det insamlade materialet kan jag som forskare/konstnär analysera och utforska möjliga ledmotiv och sammanhang, vilka sedan kan bli översatta till konstnärliga uttryck. Exempelvis kan platsbesöken mynna ut i ett antal enkla visor, vilka kan dokumenteras och framföras som enskilda verk, samt bearbetas och utvecklas till mer komplexa konstnärliga produktioner.

  En anledning till att jag valt att arbeta med barn är att de besitter en spontanitet och kreativitet som jag ser vara mycket värdefull i en konstnärlig process. Dessutom utgör de våra kommande generationer, och är därför en viktig del i kulturers utveckling, exempelvis konstnärligt, kreativt, etiskt och socialt. Musikskapande kan för barnen vara ett sätt att bearbeta tankar och erfarenheter.

  Under konferensen presenteras projektet med fokus på frågor kring metod. Under vårterminen 2017 kommer jag göra nio workshops med barn och lärare vid El Sistema. Barnen kommer från års- kurs 4. I mitt metodval har jag tagit inspiration av modeller som hämtats från ämnet design. En grund till metodvalet är att jag länge reflekterat över att designprocesser på olika sätt påminner om de processer som förekommer inom musikalisk komposition. Jag har funderat över likheter och skillnader mellan design- och kompositionsprocesser, och om det finns något att lära genom att integrera dessa processer. Efter att ha studerat metodernas huvudsakliga utgångspunkter har jag i det inledande arbetet valt att fokusera två metoder, Bonded Design och Informant Design, och undersöka möjligheter att utgå från dem.

  Bonded Design används ofta i samband med utveckling av dator-mjukvara. Metoden är en utveckling av designmetoder som involverar olika former av kompetenser i processen. Inom metoden betonas ett generation-överskridande partnerskap som arbetar mot ett gemensamt mål (Large et al. 2006). Ett specifikt särdrag är att deltagarna under hela designprocessen arbetar tillsammans. Ett syfte är att ta tillvara den mångfald som finns inom gruppen. Här undersöks också vilken typ av samarbete som sker mellan vuxna och barn inom teamet.

  Informant Design utgår från lågteknologiska kreativa verktyg vilka noggrant förklaras för deltagarna i designprojektet. Designern försöker inspirera barnen att ge olika förslag och låter dem sedan veta om förslagen är genomförbara. Ett grundläggande antagande i metoden är att barn är en viktig resurs vad gäller att föreslå idéer till motiverande och rolig pedagogisk programvara (Scaife et al. 1997). En viktig skillnad mellan Bonded Design och Informant Design är att den förstnämnda igenom hela processen ser barnen som fullvärdiga gruppmedlemmar.

  Flera forskare har samarbetat med barn för att utveckla ny design. Druin föreslår att barn kan ha fyra olika roller i en designprocess: användare, testare, informant samt designpartner (Druin 2002, 3). Hon lyfter fram de olika rollernas möjligheter att skapa förståelse för befintliga teknikers inverkan på användaren, att få kännedom om hur tekniken möter upp designens mål, hur de påverkar riktningen under skapandeprocessen samt skapar tillgång till design-idéer under hela processen. Jag finner det intressant att utveckla och översätta denna idé till musikalisk komposition. Vilka roller kan barn ha här? Hur kan det påverka den kreativa processen och det konstnärliga skapandet?

  Det musikaliska arbetet utförs och dokumenteras i kompositionsprogrammet ”Soundtrap”, ett online- verktyg som bland annat fokuserar musikskapande i samarbete. Textskapandet utgår från samtal med deltagarna. Utifrån samtalen ombeds deltagare formulera reflektioner. Reflektioner kan formuleras i text eller i bild (exempelvis teckningar).

  En drivkraft i studien är att undersöka om och hur jag med hjälp av musikaliskt skapande kan arbeta för förståelse och dialog kring social hållbarhet. För mig har denna drivkraft motiverat mig att placera kompositionsprocess-studien i en kontext utanför mitt privata arbetsrum. I placerandet av studien i en sådan kontext uppstår utöver själva musikskapandet även mänskliga möten och möjligheter till lärande. Det är därför tänkbart att studien kan föra in ny kunskap till områden inom musikaliskt lärande, exempelvis inom Musikpedagogik. Det kan finnas intresse i hur elevers kreativa arbete kan transformeras till större sammansatta konstnärliga verk. För att inte börja i ett vakuum och försöka uppfinna några hjul har jag som ambition att designa min studie så att jag kan koppla till befintliga forskningsfält inom närliggande och för studien relevanta ämnesövergripande områden. Förhoppnings- vis kan studiens resultat också kommuniceras och spridas i en mångdisciplinär kontext. 

  Download (pdf)
  Abstract
 • 12.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikkomposition i samarbete med barn inom El Sistema2017In: Musikforskning idag : Program: Musikhögskolan, Piteå, 12–14 juni 2017, Piteå, 2017, p. 14-15Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för doktorandstudier inom Musikalisk gestaltning avser jag att som ett konstnärligt forskningsprojekt undersöka ett kompositionsarbete i samarbete med barn inom utbildningen El Sistema. Syftet med projektet är att musikaliskt gestalta några frågeteman jag identifierat och hur människor reflekterar över dessa, samt att problematisera gestaltningsprocessen. Projektets frågeteman knyter an till området hållbar utveckling utifrån en social dimension och har sitt ursprung i mina reflektioner över de terrordåd som ägde rum i Paris 13 november 2015.

  De frågeställningar jag för närvarande arbetar med kan sammanfattas:

  • Hur kan jag som kompositör samarbeta med barn i ett kompositionsprojekt?

  • Hur kan reflektioner kring specifika frågeteman gestaltas i musik?

  • Hur kan kreativa processer beskrivas utifrån det aktuella projektet?

  • Hur kan ett insamlat material, bestående av ett flertal mindre komplexa kompositioner, transformeras till en större komplex komposition?

  Jag har länge reflekterat över att designprocesser påminner om processer inom musikalisk komposition, och ställt frågan om det finns något att lära genom att integrera dessa processer. I metodvalet har jag därför inspirerats av modeller som hämtats från designämnet.

  Under en fältstudie kommer ett team bestående av mig, 4–5 elever och en musiklärare att tillsammans komponera musik- och sångtextmaterial som jag sedan kan utveckla till större kompositioner. Arbetet dokumenteras med hjälp av filmkamera och kompositionsprogrammet ”Soundtrap”. Dokumentationen kommer att ligga till grund för undersökning av projektets konstnärliga processer och produkter. I samband med konferensen har fältstudien genomförts, och jag planerar att presentera några resultat.

  Här bör betonas att projektet har ett konstnärligt fokus och problemområde. Syftet är att nå konstnärliga resultat och mål. Det är tänkbart att resultat kan framkomma i fråga om barns lärande, identitetsskapande, didaktiska metoder, musikens påverkan, etcetera. Dessa resultat kommer dock inte att behandlas. Utgångspunkten är att avhandlingen behandlar konstnärliga processer och produkter.

  Download (pdf)
  Abstract
 • 13.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Tonsättning av fem dikter om två städer och en resa2015In: Pendulum: Kalmar - Växjö / [ed] Dan Alkenäs, Anna-Karin Arvidsson, Susanne Bonja-Westergren, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Pernilla Frid, Jonas Kellander, Vasilis Papageorgiou, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 35-47Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Papageorgiou, Vasilis (Lyricist)
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Trummen, södra sidan2015In: Pendulum: Kalmar - Växjö / [ed] Dan Alkenäs, Anna-Karin Arvidsson, Susanne Bonja-Westergren, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Pernilla Frid, Jonas Kellander, Vasilis Papageorgiou, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 66-68Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Papageorgiou, Vasilis (Lyricist)
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Trummen, östra sidan2015In: Pendulum: Kalmar - Växjö / [ed] Dan Alkenäs, Anna-Karin Arvidsson, Susanne Bonja-Westergren, Cecilia Davidssn, Magnus Eriksson, Pernilla Frid, Jonas Kellander, Vasilis Papageorgiou, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 69-71Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Alkenäs, Dan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Varp och inslag: En kollaps (synergi) mellan musikskapande och musikupplevelse2019In: Musikforskning idag 2019. Göteborgs universitet, 12–14 juni 2019: Program och abstrakt, Askersund: Svenska samfundet för musikforskning , 2019, p. 7-7Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Musikskapande och musiklyssning förekommer inom alla åldrar och kan vara lustfylld, stimulerande och ge konstnärlig musikalisk upplevelse. Idag förekommer ofta gränser mellan musikskapare och musiklyssnare. Upplevelser av musik kan se olika ut från musikskapares resp. musiklyssnares perspektiv. I mitt doktorandprojekt är målet att låta gränser mellan musikskapande och -upplevelse kollapsa, och skapa verk som endast kan fullbordas genom att samtliga närvarande gemensamt är aktiva i processer av skapande, lyssnande samt utövande.

  I avhandlingen utformas ett ofullbordat musikaliskt ramverk där deltagare i sitt utövande görs delaktiga, och individuell kreati­vitet kan sammanstråla i en gruppkreativitet där alla inblandade är aktiva som medkompositörer och utövare. En metafor jag använder är att ramverket betraktas som varp, i vilken fria kreativa inslag kan läggas, och utifrån syntesen av varp ochinslag bilda en väv, en synergi, av musikutövning. 

  Målet med avhandlingsarbetet är att utifrån inkluderande perspektiv skapa och utöva musik:

  • att genom kollaborativt arbete skapa ett verk med syfte att gränser mellan publik och utövare elimineras och där aktörer i största mån tillsammans bidrar i skapandet;
  • att undersöka konstnärliga upplevelser hos en ”publik” bestående av icke-professionella utövare genom aktivt och kollaborativt musikutövande och genom att vara ”med­kompositörer”;
  • att undersöka skapandeprocesser i det kollaborativa arbetet.

  Jag har hittills i arbetet studerat teoretiska perspektiv kring kreativa samarbeten, beslutsfattande inom kreativ kollaborativ verksamhet, samt musicking. 

  Vid konferensen presenteras forskningsmetoden som i dagsläget innefattar samarbete med barn i årskurs 4, där för deltagarna obeprövade uttrycksmedel och -former utforskas, och där samtliga involverade är medkompositörer, utövare och publik.

  Avhandlingens förväntade konstnärliga resultat är 3-4 dokumenterade ofullbordade kompositioner, varpar, samt diskussion kring hur, roller och relationer inom musikutövning kan påverka kollaborativt musikskapande. Vid konferensen förväntas ett utkast på en komposition kunna presenteras.

 • 17.
  Andell-Hansén, Joel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Limmet: Konsten att sammanfoga din ljudbild2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lim, mix, musikproduktion, EQ, kompressor, reverb, delay, DAW, effekter, kanaler, instrument, låt, notch.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Annelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Andersson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Matrisen – ett verktyg i musikundervisningen: En fenomenografisk studie av lärare och elevers gemensamma förståelse av en matris2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to determine the relation between the teachers’ and the students’ understanding of music rubrics. The study will present the use of music rubrics in three different schools. In these schools, observations were performed as well as interviews with the teachers and their students. A study of the rubrics on each school was also executed to construct appropriate questions and an observation schedule. To analyse our material a phenomenographical method was used. The result shows that the teachers and students have similar understandings and interpretations of the content as well as the purpose of the music rubric.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Watch Out: En undersökning om hur tid påverkar låtars musikaliska element2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag undersökt huruvida min låtskrivningsprocess skiljer sig utifrån fem

  musikaliska element när den skrivs under tidspress. - Melodisk utveckling (omfång/register) - Rytmisk variation - Variation (låtens helhet)

  - Repetition - Hookar Jag har, utifrån tre bestämda tidsramar, skrivit fem låtar per tidsram, gjort demo-versioner på samtliga och fått de musikaliska elementen betygsatta av en lyssningsgrupp. Dessa betyg har jag sedan sammanställt för att se hur lyssningsgruppen har uppfattat låtarna utifrån elementen och om det då finns några skillnader när jag skriver utifrån de olika tidsramarna. Resultatet visar att det finns en tydlig olikhet mellan den kortaste och de längre tidsramarna, då det finns en påtaglig saknad av de musikaliska elementen vid den kortare tidsramen. Differensen mellan de längre tidsramarna är mer diffus men vid den längsta tidsramen är de musikaliska elementen mer närvarande, hos samtliga element, än vid den näst längsta tidsramen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
  Download (wav)
  ljud
 • 20.
  Andersson, Michael
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Vinaren i skolan: Forntiden i musikundervisningen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The first musical instrument found is 35 000 years old. Research has shown that music function at the time when the written language still not existed, should have had other functions than the music of today. While there are many similarities. This knowledge enriches our understanding of our times. However, this study shows that half of the music teachers in high school who participated, responded that they don´t mention the ancient music or musical instruments at all, or only in passing. The reason for this would be lack of time and their own lack of knowledge on the subject. The curriculum doesn´t help the teacher to give priority to the music's origin and evolution.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Asker, David
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Låtskrivande vs. Musikproduktion: En undersökning i olika ingångar till musikaliskt skapande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur fyra olika musikproduktionsprocesser påverkas två olika arbetsmetoder. Jag utgår från 4 st. egna refräng-idéer inom pop/contemporary-genren. Idéerna innefattar melodi och viss text.

  Låt A1 och A2 måste jag skriva klart helt och hållet, gällande melodi, text, ackordik och form, innan jag får gå vidare till arrangering. Vid arrangeringen får jag lägga maximalt 3 minuter på att hitta ett ljud för det instrument jag ska lägga till. Jag får under dessa minuter justera reglage på instrumentet men får inte lägga till mixningsverktyg så som EQ, kompressor eller modulationseffekter.

  Låt B1 och B2 ska jag ta vidare genom att direkt producera dem. De instrument och ljud jag lägger till ska jag direkt börja forma så attt ljuden blir precis så som jag vill att de ska låta i slutproduktionen. Jag får inte lägga till ett nytt instrument innan jag är helt klar med ljudet på det föregående.

  Jag har, under och efter arbetet analyserat hur min inspiration, trivsel, effektivitet, resultat och beslutsihållighet påverkats av de olika arbetsmetoderna. Det har visat sig att att metoden jag använt för låt B1-B2, nämligen att producera medan jag skriver och arrangerar generellt är bäst. Dock kan den ibland vara inspirationshämmande

  Nyckelord arrangering, contemporary, pop, musikproduktion, komposition, låtskrivande 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  Låt A1 Holdin' on to you
  Download (mp3)
  Låt A2 Min plats
  Download (mp3)
  Låt B1 Best thing
  Download (mp3)
  Låt B2 So safe
 • 22.
  Assarsson, Petra
  Lund University, Sweden.
  Att sjunga starkt och svagt: en learning study i grundskolans årskurs tre (Masteruppsats / Master's Thesis)2016Other (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine which aspects students in year three in the Swedish comprehensive school need to pay special attention to in order to alternate between loudly and softly singing. The aim is also for the teacher to develop knowledge of practice oriented research. The survey methodology is qualitative as it is based on the model learning study with variation theory as the theoretical basis. The empirical material consists of a total of six filmed lessons throughout year three. The result indicates that the aspects pupils need to pay attention to and work with in varied ways, are: How their own and the singing of others sounds in relation to loudly and softly singing, knowledge and visualization of accurate musical dynamic concepts, and practical exercise of singing in relation to dynamics. 

 • 23.
  Assarsson, Petra
  Lund University, Sweden.
  Musik och estetiska lärprocesser i förskolan (Masteruppsats / Master's Thesis)2015Other (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate and analyse preschool teachers views and ideas regarding music in relation to aesthetic learning processes in preschool pedagogy. The method of this study is based upon the qualitative research interview. The empirical material consists of interviews from ten preschool teachers. Choice of theory derives from Eisner´s (1974) myths and Molander´s (2009) and Burman´s (2014) theories regarding aesthetic learningprocesses. I have, based on these theories, created a model of analysis through an abductive procedure. The result shows that preschool teachers view music as a subject that partly needs to be controlled, partly exist as a means of developing other competences than musical. Regarding these ideas about music, in relation to aesthetic learning processes, the result shows that reproductive work in preschools is over represented, and practical work stops at simply “doing”. Preschool teachers do not reflect and give prominence to “the doing”, in order for the child to be able to create something new, alternative. My interpretation of the result is that the preschool teachers in this study do not have enough musical didactic education and musical knowledge, in order to work with musical qualities and instrument playing in relation to aesthetic learning processes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Atterheim, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Inga T-rex armar!: En studie om feedback till sångare och instrumentalister inför en konsert.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Inga T-rex armar!” sa pedagogen till eleven under ensemblelektionen. Denna studie ger en inblick i hur musikpedagoger förmedlar feedback till sina elever inför en konsert. Studien har genomförts på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. Genom videoobservationer har mönster, tecken och metaforer identifierats och analyserats. Studien har genom metodologiska ställningstaganden och teoretiska utgångspunkter bearbetat och analyserat det material som ligger till grund för studiens resultat. De metodologiska ställningstaganden avser urvalsprocessen, behandling av empiri, tillvägagångssätt och utförande av studien. Studiens teoretiska ramverk kommer ur ett designteoretiskt perspektiv med en socialsemiotisk ansats. Studiens syfte mynnade ut i tre forskningsfrågor: hur handleder pedagoger sångare i en ensemble? är feedbacken kopplad till teknik eller kroppsspråk? samt skiljer sig feedbacken mellan sångare och instrumentalister? Resultatet pekar mot att feedbacken en sångare får ofta kopplas till hur de för sig och rör sig på scen, och inte till hur de klingar musikaliskt. Majoriteten av feedbacken sångarna fick påpekade deras rörelsemönster och det sceniska uttrycket, alltså det rent visuella. Studien visar även att feedbacken skiljer sig markant åt mellan instrumentalister och sångare, då instrumentalisterna i stort sett inte får någon feedback alls. När instrumentalisterna väl får feedback handlar den om det rent visuella och att “fånga sångarens känsla”.

  Download (pdf)
  Inga T-rex armar!
 • 25.
  Basson, Benton
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hur använder RedOne rytmisering?: På albumet MoveMeant2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  RedOnes Rytmisering
  Download (mp3)
  Follow Me
  Download (mp3)
  Free
  Download (mp3)
  Jonamewe
  Download (mp3)
  Give It Up
 • 26.
  Bengtsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musiken, skolan och barnet: Elevers uppfattningar om ämnet musik och sitt musikintresse i årskurs 62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study encompasses a study of pupils' perceptions about the subject of music as well as the importance and everyday importance of the subject of music for pupils outside of school. The study has a phenomenological approach based on describing the breadth and variety of perceptions of the subject of music. Qualitative semistructured interviews form an empirical basis for analysis. The result is based on concepts such as meanings, perceptions of music as a school subject and everyday life. Variations appear that a student is stimulated at school to start musicing more outside of  school and that the interviewed pupils have different views about the music as a subject in school. The result also shows how the students who play any instrument during their spare time, also have parents who play music in any form. On the other hand, the results show that those who do not play any instrument in their spare time have parents who do not. Finally, the result showed that all interviewed students in some form use music in any social context, musicing with the family or just listening to music together with friends.

  Download full text (pdf)
  Bengtsson, Johan: Musiken, skolan och barnet
 • 27.
  Bengtzon, Cathina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musiken genom ungdomslivet: En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om deras musikaliska livserfarenheter.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats grundas i en nyfikenhet av och intresse för hur och varför människors upplevelser och uppfattningar av musik, stil, smak och preferenser, förändras och påverkas genom livet. Vilka musikaliska upplevelser etsar sig fast i våra minnen och vilken betydelse har dessa minnen för vår identitetskonstruktion, för vår uppfattning av livsvärlden eller för vår känsla av tillhörighet i sociala eller interpersonella gemenskaper? Det är denna typ av frågor som utformat studiens syfte, med avgränsning av urval mot ungdomar och unga vuxna. Studien utgår ifrån begreppet om musikaliskt habitus som presenters av Lilliestam i relation musikens betydelse och funktion för människan. Identitet betraktas som en mångfacetterad konstruktion och diskuteras utifrån begrep om inre och yttre identitet. Arbetet belyser även relationen mellan identitetsprocessen i läroplanen och hur den behandlas i kurs- och ämnesplanen för musik. Studien har genomförts via ett internettbaserat frågeformulär med öppna frågor som utfördes i tre olika kursen vid en folkhögskola i södra Sverige. Analysen av enkäten är kvalitativt, således är studiens av kvalitativ karaktär. I resultatet framgår det att den emotionella förankringen i en musikupplevelse är det som sätter grunden för våra musikaliska minnen och musik preferenser. Ungdomarna betonar musikens funktion och möjlighet att hjälpa dem uttrycka eller uppleva känslor som fundamentalt för bildande av preferenser, samt för skapandet av ett musikaliskt intresse. Det framkommer även att något verkar ha hänt eller är på gång att ändras inom musikkulturen hos ungdomar, då många av informanterna i studien inte ställer sig i tillhörighet eller gemenskap till någon specifik musik. Istället frammanas ett neutralt förhållningssätt till musiken. Dock samtidigt som musiken beskrivs ha starka känslomässiga och individuella anknytningar. Musiken är knuten till identiteten men förhållandet där emellan ser annorlunda ut gentemot tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bergstrand, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Drömpop i dubbel bemärkelse: En inspirationskälla till låtskrivande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöktes det hur jag som låtskrivare kan dra nytta av mina drömmar när jag skriver text och musik inom genren drömpop. För att komma ihåg mina drömmar bättre användes olika tekniker från en bok skriven av Dean Clayton Edwards. Drömmarna samlades i en drömdagbok. Under fyra veckor skrevs 12 låtar och det fördes en loggbok kring den processen. Efter det spelades det in demos till fyra av låtarna. Drömmarna visade sig vara en stor potentiell källa till inspiration som även erbjuder en unik ingång till låtskrivandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bergvall, Miriam
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Klassisk musik i grundskolans läromedel sedan 1946 och fram till idag: En läromedelsanalys ur ett historiskt perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn i grundskolan känner igen klassisk musik i undervisningen från vardagliga sammanhang, exempelvis filmmusik, men är ofta omedvetna om sin kunskap. För att dessa barn och barn utan förkunskaper om klassisk musik ska få en förståelse, granskades olika läromedel som skulle kunna vara ett stöd. Föreliggande studie undersöker hur 11 olika läromedel för barn i grundskolan framställer klassisk musik, från 1946 fram till 2016. Kulturarv och därmed även klassisk musik är betydande beståndsdelar inom musikpedagogiken idag. Forskning kring förändringen av dessa kan ge en inblick i vad som kommer att ske och vilken nytta vi kan ha av det förflutna. En förändring inom samhällssyn, skolreformer och teknologi har påverkat musikundervisningsinnehållet, vilket även speglas i läromedlen. I resultatet och diskussionen framgår hur detta har influerat framställningen av klassisk musik i tryckta läromedel och vilken nytta lärare kan ha av gamla läromedel.

  Download full text (pdf)
  Klassisk musik i grundskolans läromedel sedan 1946 och fram till idag – en läromedelsanalys ur ett historiskt perspektiv
 • 30.
  Bertilsson, Kajsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Elever och motivation: En studie om vad som driver elever på estetiska programmet till att spela musik.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Bertilsson, Rune
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Vad spelar roll?: Vad spelar,enligt några elever i åk 9, roll för att musikundervisningen i grundskolans senare år ska fungera ?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract.

   

  Vad spelar roll ?   ( What matters ? )

   

  Vad spelar, enligt några elever i åk 9, roll för att musikundervisningen i grundskolans senare år  ska fungera?

   

  (What matters in the teaching of music, according to some students in the 9th grade?)

   

   

   

  Jag har märkt att det råder ganska olika traditioner eller förutsättningar på olika skolor avseende en hel del ämnen, inklusive musikämnet. Trots att det är samma styrdokument som ligger till grund så är det stor skillnad på tillämpningen av ämnet.

  Dessa skillnader har väckt intresset för frågeställningen i denna uppsats där jag särskilt undersökt vilka faktorer som, ur ett elevperspektiv, spelar roll för att en musikundervisning i grundskolans senare år ska fungera. I undersökningen använde jag mig av fokusgrupper med elever i årkurs 9 från tre olika grundskolor. Utifrån respondenternas svar kan konstateras att elevinflytande, relevans, sammanhang och lärarens förhållningssätt till både elever och ämne spelar stor roll. Kanske spelar dessa faktorer större roll för en framgångrik undervisning än vad som oftast kommer fram i olika forum och diskussioner om skolan.

   

   

  Nyckelord: musicerande i grundskolan, delaktighet, elevinflytande, sammanhang, relevans, meningsfullhet, musikundervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Billner, Niclas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "Alla skulle kunna sjunga. Det är verkligen teknik": En studie av sångelevers uppfattningar om och förväntningar på sånglektioner2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats presenteras en glimt av upplevelserna och förväntningarna hos förstaårselever på gymnasiet som studerar musik. Syftet med studien är att bidra till en tydligare uppfattning kring hur sångelever ser på sånglektioner i början av deras utbildning samt vad de förväntar sig från deras lektioner och av sångpedagogerna. För att få fram ett material för studien så har elever som går sin första termin på estetiska programmet med inriktning musik intervjuats. Därefter har Interpretative Phenomenological Analysis använts för att analysera materialet. Den fenomenologiska grunden i detta teoretiska ramverk erbjuder ett neutralt perspektiv där förutfattade meningar i så stor utsträckning som möjligt plockas bort. Detta görs i syfte att få en så bred och tydlig bild av elevernas egna tankar och upplevelser som möjligt. Resultatet visar att eleverna är medvetna om sin egen utveckling men att de upplever att de saknar kunskap inom området och att sångpedagogen kan bidra med kompetens och ett kritiskt öga i syfte att underlätta deras utveckling som sångare. De huvudsakliga områdena av undervisningen som eleverna tar upp som viktiga är: feedback, en bra relation till sångpedagogen samt en tydlig struktur på undervisningen där elevernas utveckling och individuella förutsättningar står i fokus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Birgestrand Jönsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  ”Du sa inte att jag skulle kunna den.”: En kvalitativ intervjustudie om sånglärares syn på gehörs- och musiklära inom individuell undervisning vid gymnasiet 2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is based on semi-structured interviews with vocal coaches in upper secondary level. The thesis investigates the elements of ear training and music theory that occur within the planning and performance of one-to-one tuition sessions. The view of ear training and music theoretical aspects that occur in voice coaching is contradictive. The respondents agree that the musical community and the students' possible future career as musicians require an adequate musical language. Still, some of the respondents say that music theory is not of practical use for the pupils. Even so, the result shows that the respondents use theory and ear-training to a greater extent than they are aware of.The study thus shows the need for distinct communication in musical contexts. The thesis rests on a social constructivist basis with discourse analysis as a theoretical perspective. 

  Download full text (pdf)
  "Du sa inte att jag skulle kunna den."
 • 34.
  Birgestrand Jönsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ska vi starta från codan?: En kvalitativ studie om gehörs- och musiklära inom enskild instrumentalundervisning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   I studien undersöks de inslag av gehörs- och musiklära som förekommer inom enskild instrumentalundervisning på gymnasiet. Studien baseras på videoobservationer i fyra instrumentlärares klassrum med deras respektive elever. Det är en ordinarie lektion som observerats där gehörs- och musikteoretisk kommunikation studerats. I resultatet redogörs ett förvånansvärt högt användande av gehörs- och musikteoretiska inslag i undervisningen. Lärare och elever kommunicerar med varandra genom ett gemensamt musikaliskt språk. Resultatet redogör även lärarnas förmåga att i stor utsträckning kombinera olika kommunikativa medel för att förmedla kunskap till sina elever. 

  Download full text (pdf)
  Ska vi starta från codan?
 • 35.
  Biström, Nils
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Struktur!: Om produktiviteten själv får välja.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vikten av struktur i konstnärligt skapande undersöks i detta arbetet. Fyra olika metoder för att

  öka min egen produktivitet prövas för att se vilken eller vilka jag upplever gör mig mest

  produktiv. Metoderna har provats på låtskrivning samt musikproduktion. Genom tydliga

  tillvägagångssätt undersöker jag om det är möjligt för mig att få mer gjort om jag har en

  tydlig mall för hur jag ska arbeta-

  Resultatet avslöjar att jag får avsevärt mycket mer gjort om jag strukturerar upp min tid på

  ett eller annat sätt. En del metoder fungerar bättre för låtskrivning än produktion och vice

  versa men den gemensamma nämnaren är dock att jag jobbar på betydligt bättre med hjälp av

  någon metod än ingen metod alls.

 • 36.
  Björklund, Felix
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Mindre är mer: Att skapa stort ljud med få instrument2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I projektet utforskas möjligheter att producera musik, som vanligtvis förknippas med full sättning, genom att använda endast gitarr, trummor och sång. Jag komponerar, arrangerar, spelar in och mixar musik skriven för en duo på gitarr och trummor. Skapandeprocessen är tvådelad där den ena delen är musikalisk och den andra mer teknisk. Jag undersöker vilka typer av låtar som fungerar och vilka som inte fungerar samt hur musiken måste spelas för att hålla uppe intresse inom de begränsningar som jag har. Jag undersöker också hur jag måste arbeta med och fylla de tomrum, musikaliska som tekniska, som uppstår. Jag inser snart att för att uppehålla intresse krävs att man hela tiden kommer med intressanta vändningar i kompet. De kan bestå av riff eller små rytmiska variationer. Jag hittar också sätt att spela där instrumenten verkar spela tillsammans samt där de känns separerade. Jag undersöker och finner också inspelningstekniker och mixtekniker för att effektivt täcka frekvensoråden som annars varit tomma. Jag finner kreativa begränsningar men också kreativa språngbrädor i den situation jag tvingar mig in i.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Björkvall, Oliver
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "omg like srsly": Hur SMS och meddelanden kan användas som inspirationskälla till låttexter inom popmusik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SMS och meddelanden från sociala medier inspirerar mig att skriva tre låttexter inom genren pop. Jag undersöker vilka kreativa vinster det går att hitta i en sådan inspirationskälla samt hur en sådan arbetsprocess ser ut. Det upptäcks att denna typ av inspirationskälla gör sig bra i det tidiga stadiet av textförfattandet och öppnar möjligheten till att ha en stabil relation till sin inspiration. Jag upptäcker också att en sådan metod för låtskrivning är högst personlig och måste beprövas innan det går att säga att den passar utövaren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
 • 38.
  Borg, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hur skapar man ljud på en synthesizer?: Så undviker du presets -101-2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att bryta ner och beskriva processen om hur man skapar

  olika typer av ljud på en synthesizer. Underlaget för studien har varit böcker, videor och praktiskt erfarenhet.

  För att få praktisk erfarenhet har jag arbetat med att göra soundalikes av sammanlagt fyra poplåtar. Låtarna representerar fyra olika decennier och innehåller typiska syntljud för sin tid.

  Resultatet mynnade ut i en mall där det beskrivs hur man med fem steg kommer fram till nästan vilket ljud som helst. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Borg, Jacob
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ska man ge likadan feedback?: En studie i hur lärarens formativa bedömning uppfattas av några elever i årskurs nio på högstadiet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever på högstadiet upplever lärarens formativa bedömning. Studien lägger sitt fokus på den feedback som läraren ger under lektionstid vid momenten spel på ackordsinstrument och sång samt om feedbacken upplevs som likvärdig av pojkar och flickor. Studien visar att de flesta eleverna upplever att den formativa bedömningen är likadan till pojkar och flickor. Däremot visar den även att var tredje elev upplever att den formativa bedömningen inte är likadan till pojkar och flickor. Genom intervjuer har studien visat att anledningarna till att den formativa bedömningen upplevs olika till pojkar och flickor beror på flera faktorer. Dels kan det bero på lärarens förväntningar på eleverna, dels elevens motivation och prestation. 

  Download full text (pdf)
  Ska man ge likadan feedback?
 • 40.
  Borg, Richard
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Object Writing: Den borttappade låtskrivaren hittar hem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet har handlat om att skriva fem låtar med låttexter på fem veckor och att samtidigt kontinuerligt öva på att använda textförfattarverktyget Object writing. Jag ville ta reda på hur jag kunde få mig själv att börja skriva låtar som handlar om mitt liv och mina känslor för att på så sätt bli mer personlig i mitt uttryck. Låtarna är skrivna på engelska. Undersökningen har resulterat i fem inspelade låtar med text melodi och grundläggande ackompanjemang på gitarr. Jag kom fram till att Object writing hjälpte mig att vara mer närvarande i mitt skrivande generellt och att detta i sin tur gjorde att alla låtar jag skrev hade en tydlig koppling till mig och mitt liv. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Brag, Felix
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att komponera & associera: Hur ett idémedium tenderar att styra den intuitiva processen och hur färger kan hjälpa mig att göra bredare associationer under kompositionsstadiet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has been formed through a series of thoughts regarding the complex and

  subconscious process that form spontaneous musical ideas - the process of intuition.

  The expectations with this essay is to underlay future, and more thorough, theories

  about the origin of spontaneous ideas and how we can combine our intuitive knowledge

  and our discursive knowledge in order to get more original ideas. In an attempt to test

  how spontaneous musical ideas might get affected by the use of a medium for

  translating ideas (in this case a musical instrument) four songs have been composed

  without the use of musical instruments. In the process of composing the songs, colours

  have figured as a source of inspiration in an attempt to “force” the intuitive process to

  take less direct ways to a source of information based on past experience of music. The

  argument for this is that a colour is a non-musical stimulus which in contrast to a

  musical stimulus (something with musical qualities to it) makes it harder for our

  intuition to take shortcuts to relevant data based on our past experiences of music. The

  four songs later got lightly arranged with an intuitive approach, which in this case

  means to ”as little as possible” reflect (discursively) over the choices of instruments

  and other aspects of the arrangement. This exercise has then been discussed and

  evaluated with reference to my assumptions about the intuitive process. The result of

  i

  this exercise shows four songs that are remarkably different from one another and also

  some potentially ”unwanted” side effects of the chosen method for testing these ideas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Brunow, Dagmar
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Audiovisual Memory and Placemaking in the Music City: Salford Lads in the Digital Era2020In: Book of Abstracts, Groove the City 2020: Constructing and Deconstructing Urban Spaces Through Music, 2nd International Conference of the Urban Music Studies Scholars’ Network, February 13th - 15th, 2020, Leuphana University of Lüneburg, Lüneburg: Leuphana University of Lüneburg , 2020, p. 11-12Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper looks at the remediation of memory as a method of place making and negotiating urban spaces through music. It shows how music memories can be mobilised through the interplay of locations and digital tools. City tours, audio walks, tourist amateur photography or selfies in front of iconic buildings contribute to mapping the city. In classical concepts around the locatedness of memory (e.g. Pierre Nora’s notion of the lieux de mémoire), memories are tied to specific places. Yet, what is the ‘site’ of memory in times of digitization? The third wave of memory studies (Erll, Rigney, Rothberg) has focused on the transnational dynamics of memory, of memory as a process, as never stable, as always in flux. Drawing on my recent research on the digitization of audiovisual heritage, on the remediation of transcultural memory and on the construction of post-punk memory in Manchester, I argue that remediation creates nodal points (mnemotopes) around which narratives of the past are constructed. These mnemotopes can be mobilised for city branding (Brunow 2019). The paper argues that digital cultures (e.eg. social media) can be a means of “bringing home” transnational memories, tying these back into the local urban scape while remaining constantly in flux. Two cases of living archives will serve as theoretical objects to exploring the tensions of de- and reterritorialization within urban memory cultures: 1) The Salford Lad’s Club and 2) The Manchester Music Tours, a guided tour to locations relevant to bands such as Joy Division, The Smiths or Oasis.

 • 43.
  Bygdéus, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Lund University.
  Artistic leadership: The Design of a study for making visible mediating tools for choir directors2011In: Choir in Focus 2011 / [ed] Ursula Geisler, Karin Johansson, Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2011, p. 75-88Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Bygdéus, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hur defiinierar och avgränsar några körledare sitt ledarskap ur ett professionsperspektiv?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  D-uppsats
 • 45.
  Bygdéus, Pia
  Lund University.
  Uttryck genom handling: Medierande verktyg i körledararbete med barn och unga2012Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The role of the choir leader is a complex one. When working with a choir, choir leaders often use several aspects of their professional role. The aim of this qualitative study is to describe, verbalise and make visible the mediating tools that choir directors working with children and youth choirs use. In a longitude study, four choir leaders were observed closely while working with their choirs. They also took part in semi-structured interviews. The empirical data material consists of observation notes, reflective writing, individualinterviews, focus conversations and videotapes. Analysed from a sociocultural perspective, the result points to eight groups of mediating tools: a) a listening attitude towards the choir, with the music in focus; b) a variation in ways of working with the choir, where a variety of physical tools are used; c) the use of musical routines; d) the choir director acting as a role model in shaping musicalexpression with the group; e) a concentrated cooperation with the choir through short and expressive instructions; f) reflection in practice by planning and self-evaluation; g) storytelling, which results in memory training, stimulation of the imagination and the sharing of common experience, and h) the use of target images expressed as visions, small/big goals or jointly stated, communicated targets. The choir directors who participated in the study use a variety of approaches and ways of working as a strategy for communicating and working with child and youth choirs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  cover
 • 46.
  Carell, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Strukturerat alternativt ostrukturerat arbetssätt vid låtskrivning: Hur påverkas kreativitet och flow?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag, i egenskap av låtskrivare, skrivit fyra låtar utifrån fyra konstverk och undersökt hur två skilda arbetssätt påverkat min kreativitet och mitt flow. Det ena, strukturerade, arbetssättet har bestått i att analysera konstverket, skapa en målbild för låten samt bygga en detaljerad arbetsbeskrivning för att nå dit. Det andra, ostrukturerade, arbetssättet har bestått i att undvika analys, aktiva målbilder och planerade låtskrivningsprocesser. Syftet har varit att beskriva skillnader mellan de olika arbetssättens inverkan på kreativitet och flow. Jag har även frågat mig huruvida arbetssätten skiljer sig åt när det kommer till tidsdisposition och musikaliska resultat. Jag kom fram till att båda arbetssätten stimulerar kreativitet och flow men på olika sätt. Det strukturerade arbetssättet krävde en tydlig och flexibel arbetsbeskrivning för att stimulera flow och kreativitet. Det ostrukturerade arbetssättet krävde att jag engagerade mig fysiskt/praktiskt i låtskrivningen, exempelvis genom att musicera och improvisera, liksom det krävde att jag gav min nyfikenhet  utrymme och följde mina impulser.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete Johanna Carell
 • 47.
  Carlson, Zebastian
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Att Måla Känslor Med Musikens Färger: En studie om hur man kan skapa musik för olika typer av känslor2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The work is about how music can affect the feelings and fantasies of people listening to it and how music can awaken a specific emotion for the listener.

  The purpose of the work is to understand why different kind of music can affect people in a certain way, and above all, if it is possible to convey specific emotions to the general listener.

  The work is made up of the essay itself but also the creation of seven music pieces that 128 subjects have listened to. The music pieces are from different genres: drama, comedy, romance, horror, action, fantasy and finally adventure. The people first got to listen to the music and then try to figure out the right genre to every song.

  There have also been interviews with nine people, all with a background within the film industry. The reason for this was to get to know how they look at the creation of movie soundtrack.

  After having examined the subjects’ answers it can be seen that it is possible to convey a specific emotion to a specific song, although not fully succeeded. A lot of the time answers were given that were in line with my own thoughts. In other cases there were a fascinating, almost precise connection to my own thoughts and feelings around the music pieces. 

  Download full text (pdf)
  Att Måla Känslor Med Musikens Färger - Zebastian Carlson
 • 48.
  Carlsson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Karlsson, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Språkets makt i musikundervisning.: En observationsstudie vid estetiskt gymnasieprogram med fokus på instrumentlärares språk sett ur genusperspektiv.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Carlsson, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kvantitet vs. kvalitet: Skillnaden på att skriva låtar snabbt eller långsamt som arbetssätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har jag undersökt huruvida mina låtar skiljer sig åt om jag skriver dem snabbt och på ren intuition med när jag skriver dem långsamt och med mer tanke bakom. Jag har delat upp undersökningen i tre perioder som innehåller två veckor var. I vecka ett under dessa perioder har jag skrivit tre ”kvantitetslåtar” på intuition och under vecka två har jag skrivit en ”kvalitetslåt”. Detta har resulterat i tolv låtar; nio låtar skrivna snabbt på intuition och tre mer genomarbetade låtar. Jag fick reda på att kvalitetslåtarna inte håller en högre standard, men att de sticker ut och är mer annorlunda än mot hur jag brukar skriva. Kvaliteten på låtarna hade inte med hur lång tid jag lade ner på dem, utan mer beroende på inspirationen som kom medan jag skrev låtarna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
  Download (mp3)
  ljud
 • 50.
  Carlsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "Man vill möta dem på ett bra sätt": En studie om vilka verktyg musiklärare på gymnasiet har fått för att kunna undervisa elever med NPF2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om gymnasielärare i instrument/sång-kurser tycker att de fått tillräcklig utbildning från sina högskoleutbildningar samt fortbildning från sina arbetsgivare för att kunna bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett lämpligt sätt. Frågeställningarna handlar om vad lärare i INSÅ behöver tänka på i sin undervisning av elever med NPF, samt vilken utbildning/fortbildning de fått för att kunna möta och undervisa dessa elever. Intervjuer har genomförts med 9 musiklärare som alla undervisar i INSÅ på estetiska programmet inriktning musik. Resultatet, som har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv, visar att endast en av lärarna under sin lärarutbildning fått en kurs i specialpedagogik, och att ingen av de intervjuade lärarna fått någon fortbildning av betydelse från sin arbetsgivare. Samtliga lärare önskar fortbildning från sin arbetsgivare om NPF, då de alla möter och undervisar elever med dessa diagnoser. De upplever att den kunskap de har idag beror mycket på lärarens eget intresse och de önskar djupare kunskap om hur de kan känna igen och bemöta NPF.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 331
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf