lnu.sePublications
12345 1 - 50 of 236
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nedzibovic, Admir
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Nationalismens inflytande på olika kulturarvs platser inom det tidigare jugoslaviska området – likheter och skillnader2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The influence of nationalism on different heritage sites within the former Yugoslavian region – similarities and differences. 

  Five heritage sites are examined and discussed, the Bosnian “Pyramids”, Jajce fortress, the Old Bridge Mostar, Mrakovica monument and Ptuj castle. Most these sites have had issues with their own narratives, either being reinvented or contested, which later led to greater consequences. While the active use of most of these sites is in the past the Bosnian “pyramids” are still active and in contradiction to the opinion of most archaeologists and scientific institutions. With narrative freedom the Bosnian “pyramids” risk following the same path other heritage sites have in the past.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ljungkvist, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Människooffer i järnålderns mossar: En analys av mänskliga kvarlevor från nordiska våtmarker2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies of human sacrifice during the Iron Age in the Nordic countries have long been based on historical literary sources. Scientific studies of human sacrifice often lack archaeological material in the form of human skeletons. This is because of the difficulty in detecting injuries on human bones that can be linked to lethal violence. Studies of bog bodies have mainly been done on bog mummies and therefore studies of wetland skeletons have lagged behind. The purpose of this thesis is to investigate whether it is possible to find archaeological evidence for historical literary sources' claim that people in the Nordic countries were sacrificed alive during the Iron Age. The aim is also to investigate during which periods of the Nordic Iron Age these human sacrifices took place. It is hoped that this thesis will make an archaeological contribution to research on Nordic human sacrifice and thus pave the way for more interdisciplinary studies of the subject.

  Download full text (pdf)
  Människooffer
 • Ekliden, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  How sustainable is the National Adaptation Programmes of Action?: A content analysis of the National Adaptation Programmes of Action in Tanzania2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Climate change is described as the world's most complicated economic problem as it is a global issue and affects every part of the world. The most vulnerable countries to climate change are the least developed countries, which Tanzania is a part of. Tanzania is dependent on their natural resources, as their economic base has its foundation in natural resources. Over 80% of Tanzania’s population are employed in agriculture and the agriculture sector accounts for 56% of their GDP. The management of natural resources is therefore crucial for the country's future as over 80% of its inhabitants' livelihood is within the agriculture sector. A shortage of natural resources puts Tanzania in a vulnerable position of a conflict around natural resources. For that reason it is important that countries like Tanzania have adaptation strategies that help to navigate them through climate change. This thesis investigates how sustainable Tanzania’s National Adaptation Programme of Action (NAPA) is, based on the conceptual framework Sustainable adaptation through a qualitative content analysis. By identifying what adaptation projects are sustainable and not, Tanzania can implement more effective adaptation strategies. The result showed that several of the adaptation projects failed to incorporate all four principles of Sustainable adaptation, however one project showed that it had successfully integrated all four principles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kullberg, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  “Så där finns det mycket kring värdegrunden och snacka om”: En studie om lärares syn på serieböcker med fokus på värdegrund och läslust i svenskundervisning i årskurs F-62024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur serieböcker kan vara ett verktyg i undervisningen i svenskämnet. Undersökningens fokus riktas mot hur serieböcker kan främja elevers läslust och om de kan vara ett verktyg för värdegrundsarbete men lyfter också lärares attityder runt serieböcker i undervisningen. Tidigare forskning menar att serieböcker främjar elevers läslust med sin multimodala kommunikation och sitt lustfyllda uttryck. För att undersöka detta har fyra klasslärare och en bildlärare intervjuats. Intervjuerna utgår ifrån en fenomenologisk metodologi som innebär att intervjuerna genomförts ostrukturerat för att få fram vad just den enskilda läraren tycker är viktigt. För att kunna analysera resultatet gjordes ett kategorischema där citat från intervjuerna sorterades i olika teman. Resultaten visar att tillgängligheten till serieböcker är en komponent som påverkar läslusten och tycks se olika ut i olika klassrum. Frågan om hur serieböcker kan användas i värdegrundsarbetet visade också olika resultat. Bildläraren lyfter normer och maktstrukturer samt hur människor påverkas av visuellt berättande medan klasslärare lyfter budskap som förmedlas i berättelsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Borr, Nora
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att upptäcka avvikande uttal: En experimentell studie om första- och andraspråkstalares förmåga att identifiera avvikande uttal av svenskans främre rundade vokaler.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka om talare med svenska som första- respektive andraspråk skiljer sig i uppfattningen av vokalljud och vilka orsaker och förutsättningar som påverkar inlärningen av dessa.  Fokus i studien var på svenskans främre rundade vokaler /ʉ̟/, /ø/, och /y/ som ofta vållar problem för andraspråksinlärare på grund av deras sällsynta förekomst i ett globalt språkperspektiv. För att skapa en bättre inblick tittade studien även på huruvida bakgrundsfaktorerna inlärningsålder och exponeringslängd påverkar andraspråkstalarnas framgång i identifieringen av avvikelserna. För att besvara studiens syfte och frågeställningar fick deltagarna delta i ett experiment där de fick lyssna på meningar innehållande manipulerat och icke-manipulerat uttal av de aktuella vokalljuden. Deltagarna fick markera om de uppfattade uttalet som avvikande eller inte. Deltagarna fyllde även i ett frågeformulär om deras språkbakgrund. Resultatet visade att deltagarna med svenska som förstaspråk presterade bättre i experimentet. Förstaspråkstalarnas prestation påverkades mycket beroende på vilken vokal som testades medan andraspråkstalarnas prestation i stället påverkades beroende på om vokalen var manipulerad eller inte. Gällande bakgrundsfaktorer visade sig exponeringslängd inte påverka prestationen signifikant hos andraspråkstalarna. Inlärningsålder hade en marginell signifikans endast i identifieringen av manipulerade vokaler som avvikande, där en tidig inlärningsålder korrelerade med fler korrekta svar.

  Download full text (pdf)
  Att upptäcka avvikande uttal
 • Tu, Leon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Huynh, Michelle
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Synen på maskulinitet: En tematisk analys av uppfattningar och levda erfarenheter av mansrollen hos unga män mellan 20-29 år i Sverige.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to conduct a thematic analysis of young men's perceptions and experiences of the male role in contemporary Swedish society. The study relied on seven semi-structured interviews with young adults aged 20 to 29, residing across Sweden. Two underlying themes emerged from the analysis: Toxic masculinity and The changing male role. Within these themes, subthemes were identified, including Male ideals, Macho culture, and Coping with emotional challenges. The results indicated that traditional male norms were perceived as negative and harmful, creating barriers for men to seek help or express themselves emotionally. Furthermore, the study demonstrated that the male role has undergone changes and evolved towards a more gender-equal society. This shift opens up greater awareness and flexibility regarding the expectations and norms associated with the male role in today's society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Samuelsson, Hugo
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Between trees and possibilities: A study on physical education teachers efforts for inclusion in outdoor activities2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever med fysiska funktionsvariationer har begränsning i sin motorik och kontroll vilket i ämnet idrott och hälsa kan påverka deltagandet i undervisningen. Det krävs av lärare att arbeta med anpassningar för att öka elevers deltagande. Studien syftar att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med att inkludera elever med fysiska funktionsvariationer i friluftslivsundervisningen. Studien grundar sig i tre frågeställningar: ”Hur beskriver lärare i ämnet idrott och hälsa att de anpassar undervisningen så den inkluderar elever med fysiska funktionsvariationer vid friluftslivsaktiviteter i skolan? Vilka förutsättningar krävs för att lärare i ämnet idrott och hälsa ska kunna utföra en inkluderande friluftlivsundervisning? Arbetar lärare i ämnet idrott och hälsa med att utveckla undervisningen för elever med fysiska funktionsvariationer?” Tre lärare i ämnet idrott och hälsa på tre skolor intervjuades. Resultatet analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys och visar att lärare fokuserar på individuell anpassning för att inkludera elever med fysisk funktionsvariation (Bryman, 2018). Studien visar också att lärarna lägger stor vikt vid relationsbyggande med eleverna för att skapa planeringar som är inkluderande. Det visar att samtal mellan lärare och elev är viktiga för utvärdering och reflektion av undervisningen. Lärare skapar sig genom samtal en bredare syn över elevens behov i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  Mellan träd och möjligheter
 • Töth, Robin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Byström, Aron
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  The Danish People’s Party’s downfall, a possible future for the Sweden Democrats?: Comparative analysis between far-right populist parties in Sweden and Denmark2023Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis aimed at trying to find out why the Sweden Democrats have increased their support, to become the second largest party in the Swedish parliament, while, the Danish People’s Party, has lost the majority of their support after being the second largest party in the Danish parliament to almost falling out a few years later. Is it possible for the Sweden Democrats to share the same fate? To find this out, we’ve decided to conduct this study using a qualitative comparative method, with a Most Similar System Design. The analysis mainly consists of two concepts to explain this phenomenon which are “Cordon Sanitaire” and “Normalization”. 

  The results of the analysis show that in Denmark, the Danish People’s Party’s views and policies on migration, have gotten normalized across the political spectrum. As such, they can no longer argue that they are anti-establishment, but instead, they have become a part of the establishment themselves. In Sweden, the Sweden Democrats have been kept out of power, with a “cordon sanitaire”, and thus their view and policies have not gotten normalized and adopted by other parties, and therefore they have continued to grow. An interesting aspect of this is that recently, the Sweden Democrats have gotten normalized and they are now a support party for a right-wing government, which we argue might lead to a similar situation as in Denmark, meaning that the Sweden Democrats might lose support in the future.

  Download full text (pdf)
  uppsats-aron-robin
 • Linder, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Passiv mottagare eller kompetent aktör?: En analys av barns aktörskap och inflytande i uppfostran första halvan av 1900-talet.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to study the portrayal of children’s agency in parenting literature in the first half of the 20th century. Questions this study asked was how the importance of agency was portrayed as well as how the authors portrayed education as it relates to the Swedish school system’s mission of nurturing. The study did this by analysing four authors: Ellen Key, Alva Myrdal, Urban Hjärne, and Benjamin Spock according to the theories of Qvortrup as well as the definition of agency. Findings indicated that all the authors encouraged an agency to some extent. Furthermore, all except one author agreed upon the importance of schooling and the nurturing mission of schools were important. Key differed in this as she believed homeschooling was superior to public schooling since it could harm children’s agency. The authors passionately indicate that the subject about raising children must have been important during their time since they all have a strong opinion on the subject matter. Finally, this implies that they thought that there wasn’t sufficient information or discussion about childrearing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Tatarevic, Belma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bortom den vanliga lektionen: En intervjustudie om lärare i ämnet idrott och hälsas syn på idrottsliga evenemang i skolan2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utforskar idrottsliga evenemang på tre olika skolor. Studien undersöker vilket syfte de idrottsliga evenemang har samt hur lärare tror att idrottsliga evenemang kan motivera och engagera elever relaterat till ämnet idrott och hälsa. Studiens metod är semistrukturerade intervjuer, med tre idrott och hälsa lärare som respondenter. Teorin om idrottsutveckling fungerar som ett anpassat ramverk för studien. Intervjuerna och resultatet avslöjade lärarnas olika perspektiv på idrottsliga evenemang. Trots varierande tillvägagångsätt framkommer ett gemensamt fokus på planering, främjade av sociala värden och erbjudande av olika aktiviteter. Forskningen belyser lärarnas syn på, om idrottsliga evenemang motivera och engagera elever till ämnet idrott och hälsa, med ett resultat som uppmärksammar att lärarna uppfattar att elevernas motivation och engagemang påverkas olika beroende på evenemang. Genom att jämföra skolornas tillvägagångsätt får studien fram värdefulla insikter bland de olika strategierna lärarna anpassar för idrottsliga evenemang. Denna kvalitativa och jämförande studie fyller en lucka inom detta område, då det finns begränsad tidigare forskning inom detta område och ger praktisk vägledning för skolor som strävar efter att öka det motivationskapade inflytandet vid idrottsliga evenemang på skolan.

  Download full text (pdf)
  Bortom den vanliga lektionen
 • Ellestad, Fredrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Jeroense, Nathan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Surfplattan i förskolebarnsutbildning.: En kvalitativ studie om didaktiskafördelar och nackdelar i förskollärares berättelser omsurfplattan2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen syftade till att utforska och skapa förståelse för vilka didaktiska fördelar och nackdelar som återberättas av förskollärare relaterat till användning av surfplattor för barnens utbildning i förskolan. Detta då digitala verktyg i förskolan är en ständigt pågående debatt. För insamling avempiri användes semistrukturerade intervjuer som genomfördes medförskollärare. Detta gjordes med avsikt att ta del av förskollärarnas erfarenheter, åsikter och berättelser. Empirin transkriberades och tematiserades i teman baserat på teorin design för lärande och modellen learning design sequences. Studiens resultat visade att surfplattan har flera didaktiska fördelar inom olika teman som teckenskapande,handlingsutrymme, representation, metareflektion och diskussion, eleversintresse och potentiella resurser. Det framkom även resultat som visade på didaktiska nackdelar inom temana surfplattans kvarhållande effekt,surfplattans användning i praktiken utan didaktiskt syfte och förskollärare seringet syfte. Studiens slutsats framhäver hur surfplattans didaktiska fördelar gör att den bör ha en självklar plats i förskolans kontext. Så länge den kan kopplas till ett av förskolans syften. Surfplattans sporadiska användning i förskolan utan didaktiskt syfte lägger grund till vidare forskning. Framtida forskning kan fokusera på varför förskollärare sporadiskt tillåter attsurfplattan används utan didaktiskt syfte.

  Download full text (pdf)
  Surfplattan i förskolebarns utbildning
 • Olsson, Per
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Vi ville se väst:: En undersökning om öländska emigranters egna erfarenheter av emigrationen och återvändandet. 2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose is to highlight emigrants' own experiences and perceptions of migration and return migration. By shedding light on emigrants' personal experiences of integration, it can foster greater understanding of certain aspects of migrants' situation today. 

  An overview of previous research has identified gaps and areas that require further investigation, especially regarding emigrants' own experiences and perceptions of migration and return migration. Based on the purpose, this paper intends to employ the theoretical concepts of gender, class, and hegemonic masculinity to explore, explain, and discuss this theme. 

  Key conclusions include that the decision to emigrate was strongly influenced by network migration, where social networks played a central role in the decision-making process. Swedes were prioritized over other ethnicities in certain sectors of the American job market. From the emigrants' own stories, it is evident that further advancement was unthinkable, leading Swedes to take low-status jobs that American citizens were uninterested in. Hegemonic gender structures highlight a hierarchy within the white group. While social stratification measurements mainly focused on men, the sources presented in the paper also depict descriptions of women improving their social status upon return. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lindkvist, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Skolan: centralt eller inte?: Undersökning av skolcentralisering i Fridlevstad kommun, åren 1952–19732024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates the centralization of schools in the municipalityFridlevstad between 1952-1973. Both a quantitative and qualitative method is used for the research, quantitative regarding the statistic part about population and age composition in the parishes. The qualitative method is used with the handle of the protocols from the municipal council and the local school board.The conclusion of this study is that the politicians were rarely under conflict during the process of school-centralization between these years. Between 1952-1973 the numbers of schools in Fridlevstad municipality went from 14to 3, which more or less got positive effects on the education, in some respects.

  Download full text (pdf)
  Skolan: centralt eller inte?
 • Larsson, Albin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Effekten av kvällsanvändning av blåljusblockerande glasögon på sömn: En litteraturstudie av blåljusfilters effekt på sömn2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka om det finns anledning att bära blåljusblockerande glasögon innan sänggående i syfte att förbättra sömnkvalitet relaterat till ljus, melatonin och skärmarbete kvällstid.  

  Metod: Det här arbetet är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga publikationer inom området optometri. Publikationerna som valdes hittas via sökning i databasen PubMed och Medline. 

  Resultat: Av fem artiklar kunde alla visa diverse parametrar med indikation på förbättrad sömn, vilket inkluderade färre uppvaknande och kortare tid att somna, en visade på högre andel djupsömn med blåljusblockerande glasögon jämfört med utan, däremot noterades inga andra positiva mätvärden. Slutligen ökade melatoninhalten signifikant och en ökad total sömn i den sista studien. Studieuppläggen skiljde sig åt i de olika vetenskapliga artiklarna.

  Slutsats: Sammanfattningsvis visar resultatet av studierna att effekten av blåljusblockerande filter på kvällen är inkonsekventa och det kan inte med säkerhet konstateras att det hjälper sömnkvaliteten, även om mindre förbättringar kan ses. Däremot finns det tydligare evidens för en ökad melatoninhalt vilket kan ha en positiv innebörd för sömnen. Framtida studier behöver inkludera fler deltagare, längre studier och fler objektiva parametrar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Priki, Efthymia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Unlocking Poliphilo’s Dream: Towards a digital scholarly edition of the Hypnerotomachia Poliphili2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hypnerotomachia Poliphili is a fifteenth-century illustrated incunabulum first published in 1499 by Aldo Manuzio in Venice. It delivers the story of two lovers separated by death but united in a dream; in fact, the entire book is a complex, multi-layered dream narrative which gradually unfolds through the interaction between text and image, inviting readers to engage with its rich content in a playful manner. The envisioned “Digital Hypnerotomachia Project" (DHP) aspires to create a platform where the encoded transcriptions and facsimiles of the various early printed editions of this literary work can be comparatively viewed and where users can interact with the text by clicking on annotated words, phrases, or images that lead to associations within, between, and outside the texts; and, ultimately, where users can generate their own annotations and share them with the community of readers. The most important features of such an edition would be, in my opinion, the annotations and tags, that will become the stepping stones towards a better and deeper understanding of the texts, their socio-cultural and literary contexts, and their intertextual relationship, hopefully opening up new pathways for research. 

  My thesis aims at the creation of a prototype edition, for which I will focus on the first chapter of the book. The aim is to create a parallel edition that will include some of the paratexts and first chapters of the original Italian Aldine edition, the two sixteenth-century French translations, and the sixteenth-century English translation. The omissions, additions, and changes in the early modern translations of the Hypnerotomachia can be quite revealing about the ways in which the text (and its images) was received, interpreted and adapted by early modern learned audiences. Regarding the editorial process, I will move gradually from digitization and transcription to TEI:XML encoding and publication, that is, the development of a user interface, but this will not necessarily be a linear progress, as constant re-evaluation will probably lead to adjustments and reiterations. The most important stage in the editorial process will be the TEI:XML encoding, which I perceive to be an interpretative process. The resulting annotated parallel edition prototype will hopefully show the potential of this type of edition for the Hypnerotomachia Poliphili and its translations, and this pilot project may demonstrate its merits for critical comparative analyses of the work in research and in education. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Elffors, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Nu måste jag straffa dig, min älskling2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Cederqvist, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kristendom möter nationalromantik: En ikonologisk analys av Albert Edelfelts Kristus och Magdalena från 18902024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att analysera Albert Edelfelts Kristus och Magdalena (1890) utifrån Panofskys ikonologi ur ett nationalromantiskt perspektiv. I genomförandet har konstverket observerats digitalt och dikten Maria gick till källan ur Kanteletar har studerats genom närläsning för att finna en koppling mellan dessa verk. Även stycken ur Nya Testamentet i Bibeln har haft betydelse för analysen. I slutdiskussionen konstateras att Kristus och Magdalena gestaltats utifrån en nationell anda med symbolik kopplat den finländska kulturen. Dock ifrågasätts genusperspektivet i målningen samt även konstnärens ambivalens i själva skapandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Freij, Jakob
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Varför arbeta som musiklärare?: En kvalitativ studie om musiklärarstudenter och deras uppfattningar av sitt yrkesval2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har för avsikt att synliggöra uppfattningar som fem musiklärarstudenter har av sitt yrkesval, som i studien omfattar yrkesvalet musiklärare. Syftet med studien är att undersöka dels vilka uppfattningar som respondenterna har av yrkesvalet och hur uppfattningarna varierar, dels hur uppfattningarna motiverar och är relevanta för deras val att utbilda sig till musiklärare. Studien tillämpar fenomenografi som teoretiskt ramverk genom kartläggning och analys av respondenternas uppfattningar/variationer i uppfattningar av yrkesvalet. Datainsamling görs genom semistrukturerade, enskilda intervjuer. Analys av intervjuerna sker utifrån en tematisk analysmetod, för att skapa teman och göra insamlad data mer överskådlig. Efter genomförd analys synliggörs respondenternas uppfattningar av yrkesvalet och hur uppfattningarna varierar, samt hur uppfattningarna motiverar och har relevans för de egna yrkesvalen. Utifrån analysen etableras tre huvudsakliga teman, tre kategorier som ett resultat: karriär, undervisning och bakgrund. Temat karriär behandlar respondenteras uppfattningar av yrkesvalet utifrån subteman om att arbeta med musik i egenskap av musiklärare, samt om personlig utveckling genom yrkesvalet. Temat undervisning behandlar respondenternas uppfattningar av yrkesvalet utifrån subteman om intresse för pedagogik och de möjligheter som musikämnet erbjuder. Temat bakgrund behandlar respondenternas uppfattningar om yrkesvalet utifrån subteman om deras personliga intresse för musik och erfarenheter av undervisning inom musikämnet. Utifrån resultatet framgår det att yrkesvalet musiklärare uppfattas som ett sätt att sysselsätta sig med musik. Respondenternas egna yrkesval kan framför allt härledas till deras egna musikaliska intressen, i mindre utsträckning till deras egna efarenheter av musikundervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jonathan, Arbus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Micael, Fagö
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Lärare i idrott och hälsas uppfattningar om psykisk hälsa i undervisningen: En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas uppfattningar om psykisk hälsa i relation till styrdokument2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrott och hälsa ska ge elever förutsättningar och verktyg för att kunna ta ansvar för sin hälsa. Trots det ökar den psykiska ohälsan idag hos elever inom skolmiljön (Socialstyrelsen, 2016). Syftet med denna studie är att undersöka hur ordet psykisk hälsa uppfattas utifrån ett lärarperspektiv, samt om lärarna upplever möjligheter och hinder med att undervisa om psykisk hälsa. Empirin i studien samlades in genom sex individuella intervjuer med verksamma lärare i idrott och hälsa i gymnasiet. Resultatet analyserades med hjälp av olika perspektiv på hälsa, dvs det salutogena och det patogena perspektivet på hälsa. Resultatet i studien visar på att lärare uppfattar psykisk hälsa som ett medel och verktyg för att klara av vardagens påfrestningar som stress och de höga krav som ställs på en i samhället. De hinder som lärarna uppfattar med att undervisa om psykisk hälsa är otydliga styrdokument, där det saknas tydlighet hur de ska behandla området i undervisningen. Om området ska kunna utvecklas i undervisningen behöver lärarna få mer verktyg i form av mer resurser från skolan samt tid att planera och finnas till för sina elever, annars finns det en risk att ämnet idrott och hälsa bara spär på den psykiska ohälsan. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hadeea, Khaled Arafat
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet: En fallstudie om turkiska kränkningar av civilbefolkningen2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Även om den internationella arenan har sett en god utveckling när det gäller att skydda mänskliga rättigheter och inte kränka dem, har vissa länders regeringar, som Turkiet, ignorerat sina löften inför FN att skydda mänskliga rättigheter och inte kränka dem, även om Turkiet var ett av de första länder under det senaste århundradet att ratificera FN:s stadga för att skydda mänskliga rättigheter. Men enligt internationella organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter är Turkiet ett av de länder där mänskliga rättigheter har minskat de senaste åren, särskilt efter kuppen 2016. Bevis visar att den turkiska regeringen har begått våldsamma kränkningar mot aktivister, politiker, civila och fria medier. Därför kommer uppsatsen att belysa en av minoriteterna i Turkiet, den kurdiska minoriteten, och de kränkningar de utsatts för. Uppsatsen kommer också att ta upp nedgången i kvinnors minskade rättigheter och det våld som turkiska kvinnor utsätts för idag till följd av Turkiets utträde ur Istanbul Fördraget. Uppsatsen kommer utifrån teorier att analysera kränkningar av mänskliga rättigheter. Vidare kommer analyseras regeringssystemet i Turkiet. Den turkiska regeringen är en autokratisk regim och det är därför den kurdiska minoritetens rättigheter kränks, och även kvinnors rättigheter minskade och de utsattes för kränkningar som ett resultat av turkisk politik. Denna studie genomfördes också genom en fallstudie och analytisk ram eftersom detta tillvägagångssätt var lämpligt för att få en djupare förståelse av situationen för kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet.

  Download full text (pdf)
  Examenarbete
 • Khoshaba, Olivia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Från tystnad till inkludering: En kvalitativ intervjustudie som undersöker synliggörandet av HBTQI-perspektivet i religionsundervisningen2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how LGBTQI individuals have experienced the visibility of LGBTQI perspectives in religious education and how religious educators can integrate LGBTQI perspectives into teaching to ensure an inclusive learning environment for all students. To address the research questions, semi-structured interviews were chosen as the data collection method, followed by thematic analysis of the collected material. The results of the study indicate that LGBTQI individuals have experienced negative portrayals of LGBTQI perspectives in education. All LGBTQI individuals emphasize an experience of heteronormalized religious education and express the need for modernization of teaching practices. Furthermore, the results show that language plays a significant role in integrating LGBTQI perspectives into religious education. Religious educators point out that the existing curriculum documents are clear enough to enable teaching about LGBTQI perspectives and religion. However, they also highlight that school textbooks often inadequately address the subject, requiring educators to seek and utilize additional materials to enhance their teaching. Another perspective that emerges is the importance of integrating norm-critical pedagogy. All religious educators stress the importance of creating an atmosphere where students are encouraged to have open and respectful discussions about LGBTQI perspectives and religion. Finally, the study's results are discussed in relation to previous research and the theoretical framework of the study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Svensson, Alma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ursby, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Boksamtal används i skolan för att gynna elevernas språkutveckling: En studie om boksamtal i förskoleklass och årskurs 12024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna empiriska studie är att undersöka lärares användning av boksamtal i förskoleklass och årskurs 1, samt om boksamtal kan bidra till språkutveckling. Tidigare forskning visar många fördelar med att främja elevers språkutveckling i de tidiga åldrarna. De får tillfälle att uttrycka sina egna tankar, samt träna upp sitt ordförråd. Lärarna påpekar att tiden eller resurserna inte räcker till för att ha renodlade boksamtal. Forskningen visar att det är viktigt att börja läsa tidigt i skolåldern för att förhindra svårigheter senare under skolgången. Studiens teoretiska ram grundar sig i Vygotskijs sociokulturella teori att lärande sker kollektivt och därigenom blir det ett socialt och kontinuerligt samspel med omgivningen. Vygotskijs teori har inspirerat lärare att vara mer aktiva under lektionerna och inneha en betydande roll för elevernas kunskapsutveckling. Insamlingen av datan genomfördes kvalitativt genom personliga intervjuer med lärare som arbetar på lågstadiet. Intervjuerna analyserades och gemensamma nämnare mellan dem identifierades. Därefter diskuterades intervjuerna i förhållande till den tidigare forskningen. Uppsatsen visar betydelsen på hur viktigt det är att använda sig av att boksamtal tidigt i skolåldern, för att gynna elevernas språkutveckling. De tydligaste resultaten av studien är att alla lärare använder sig av en form av boksamtal varje dag genom den dagliga högläsningen. Studien visar att den dagliga högläsningen och boksamtalen har positiva effekter på läsförståelse och språkutveckling. Elevernas förmåga att förstå förbättras genom diskussioner som inträffar under boksamtalen. En annan viktig faktor som upptäcktes är att boksamtal gynnar elevernas ordförråd och den språkliga förmågan.

  Download full text (pdf)
  Självständigt arbete, Svensson Alma & Ursby Sarah
 • Lundgren, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Läsförståelse är en färskvara.": En studie om svensklärare i årskurs 4–6 syn på skönlitterärt läsförståelsearbete med värdegrund och lässtrategier i fokus.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en inblick i hur verksamma svensklärare i årskurs 4–6 arbetar med värdegrundsarbete och lässtrategier under skönlitterär läsförståelseundervisning. Tidigare forskning beskriver skönlitteratur som ett bra läromedel för värdegrundsarbete samtidigt som den synliggör brister kring värdegrundsarbete i samband med skönlitterär läsning i skolverksamheten.Lässtrategier är ett omdebatterat ämne gällande nyttan av att ha dessa kunskaper. Genom intervjuer med tre verksamma svensklärare har studiens data samlats in för att få en överblick i hur de använder skönlitteraturen som en utgångspunkt för både värdegrundsarbete och lässtrategier. Den insamlade datan har bidragit med deras åsikter om värdegrundsarbete, lässtrategier och utmaningar som finns inom skönlitterär läsförståelse. Utifrån intervjuerna kan slutsatser kring hur de uppfattar undervisning av skönlitteratur kopplat till både värdegrundsarbete och lässtrategier göras, samt vilka utmaningar som utmärker sig. Skönlitteratur är ett bra läromedel för att prata om olika situationer där värdegrund spelar en stor roll. Lärarna ser dessutom en positiv utveckling av elevers läsförståelse med hjälp av att tillämpa olika lässtrategier.Den tidigare forskningen visar problematik kring lässtrategier och bedömning av elevers läsförståelse. Studiens lärare både bekräftar och dementerar forskningens problematik kring områdena men uppmärksammar även andra problem som att det är tidskrävande och att resurser som behövs inte finns tillgängliga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Berglund, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Albinsson, Wilma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att identifiera våld i nära relation på akutmottagningar: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Globalt blir var tredje kvinna utsatt för våld under sin livstid. Agenda 2030 är en handlingsplan för FN:s medlemsstater, ett av målen belyser att jämställdhet ska uppnås, delvis genom att avskaffa diskriminering av kvinnor. Våldet kan visa sig på olika sätt och för med sig stora konsekvenser. Stressen som sjuksköterskor kan arbeta under på akutmottagningen skapar svårigheter att hinna se patienten bortom de medicinska behoven. Däremot möter akutmottagningens sjuksköterskor många patienter vilket skapar möjlighet att identifiera fler våldsutsatta kvinnor.  

  Syfte: Syfte med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera våld i nära relation på akutmottagningar. 

  Metod: Litteraturstudie med integrativ analys av åtta artiklar.  

  Resultat: Studiens resultat har fem huvudkategorier och nio underkategorier. Resultatet tyder på flertal utmaningar som sjuksköterskan stöter på och måste hantera i mötet med en våldsutsatt kvinna. Dels ses utmaningarna i de egna känslorna som kan uppkomma, dels den svårighet som uppstår vid att koppla ihop diffusa symtom med eventuell våldsutsatthet. Den manliga sjuksköterskan upplever ytterligare en dimension i form av skam över att vara man. Sjuksköterskorna beskriver barriärer som akutmottagningens arbetsmiljö och utformning har i form av brist på privata rum, hög arbetsbelastning som förhindrar tid för varje patient men även avsaknad av utbildning. Sjuksköterskorna eftersöker mer kunskap och en standardiserad arbetsrutin för att identifiera fler våldsutsatta kvinnor. 

  Slutsats: Sjuksköterskor erfar flertal utmaningar och känslor kring identifieringen av våldsutsatta kvinnor. Mer utbildning och standardiserade arbetsrutiner efterfrågas och behövs för att främja identifieringen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jönsson, Filip
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Krossler, Linus
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: I stor utsträckning har alla världens sjuksköterskor någon gång erfarit hot och våld på sin arbetsplats. Det finns flera olika definitioner av hot och våld, våldet syftar till att skada en annan person fysiskt, verbalt eller genom sexuella trakasserier. Akutmottagningen är en stressig och krävande miljö för sjuksköterskan, där triagering, omvårdnad och kommunikation är viktiga delar i arbetet.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar.

  Metod: Studiens design var en litteraturstudie där tio kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar använts. Artiklarna inhämtades från CINAHL samt PubMed och har analyserats med hjälp av en integrerad dataanalys.

  Resultat: Analysen låg till grund för ett resultat som innefattade tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Huvudkategorierna var: Våldet på akutmottagningar, Hotet och våldets påverkan på sjuksköterskan samt Förebyggande åtgärder och förbättringsmöjligheter. Underkategorierna innefattar: Vem utför våldet?, Olika typer av våld, Riskfaktorer för våldsamma situationer, Förekomsten av hot och våld, Sjuksköterskans lidande, Våldets acceptans och tolerans, rapportering samt Utbildning och strategier. 

  Slutsats: Hot och våld på akutmottagningar är ett globalt problem som inte bara påverkar sjuksköterskors arbetsliv utan även deras privatliv. Primära orsaker till hot och våld identifierades där huvudparten av sjuksköterskorna som arbetar på akutmottagningar erfarit våld på arbetsplatsen. Förebyggande åtgärder som utbildning, kommunikationstekniker samt arbetsgivare som säkerställer en god arbetsmiljö kan bidra till reducering av hot och våld och en förbättrad situation för 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Emil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Batah, Khansaa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans utmaning att kommunicera med afasipatienter2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn på sjukdomar som beror på blodproppar eller blödning i hjärnan och det är ett akuttillstånd som kräver omedelbara åtgärder och uppmärksamhet av vårdpersonal. En komplikation som kommer till följd av stroke är afasi. När patienten har drabbats av afasi så påverkas detta deras kommunikationsförmåga negativt. Då patienten inte längre kan kommunicera som innan insjuknandet, leder detta ofta till en negativ känsla för patienten. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för hur det är att vårda patienter med en nedsatt kommunikationsförmåga.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskans erfarenhet av att kommunicera med patienter som drabbats av afasi till följd av stroke.

  Metod: En litteraturstudie baserat på åtta vetenskapliga artiklar, som använde kvalitativa och kvantitativa metoder samt artiklar som hade mixad metod. Artiklarna hämtades från PubMed, Cinahl och PsycInfo.

  Resultat: Utifrån den valda analysmetoden så kunde det ge upphov till tre huvudkategorier, och sju underkategorier. Huvudkategorierna var: Upplevelsen av att använda kommunikationsverktyg, vårdmiljön och hinder för en god kommunikation.

  Slutsats: Kommunikationssvårigheter är ett stort bekymmer vid vårdandet av afasipatienter. Det visar sig att det finns mycket forskning om afasi men att det finns lite forskning om olika former av kommunikationsstrategier som kan underlätta kontakten mellan sjuksköterskan och patienten. Det anses av författarna att vidare forskning inom kommunikationsverktyg, strategier och kunskap behövs för att underlätta kommunikation med afasipatienter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bäckström, Hilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Theander, Klara
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors upplevelser i samband med missfall: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Missfall definieras som en spontan utstötning eller avslutande av en graviditet fram till graviditetsvecka 21+6. Symtom kan vara buk- och ryggsmärta samt vaginal blödning och orsaker beror i två tredjedelar av fallen på kromosomavvikelser hos fostret. Sjuksköterskan ska tillgodose patientens behov av omvårdnad likväl som de psykiska, andliga och sociala behoven. Patienten ska genom sjuksköterskan få bli delaktig i vården genom vägledning och stöttning.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med missfall.

  Metod: Studiens design är en litteraturstudie. Åtta vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och valdes ut i linje med arbetets syfte. Artiklarna hämtades från Cinahl och PubMed med sökord som var relevanta för syftet. Alla artiklar har analyserats enligt en integrerad analys.

  Resultat: Resultatet beskriver kategorin känslan av lidande. Kvinnorna upplever känslor i form av förlust, sorg, minskad livskvalitet och även symptom på psykiska tillstånd. Diagnoserna depression, ångest och PTSD var inte det vanligaste hos kvinnorna som genomgått missfall, men en del av kvinnorna drabbades av detta. Det var allt vanligare med känslor av förlust och sorg.

  Slutsats: Upplevelserna hos kvinnor var till stor del likt varandra i form av känslor av sorg och förlust, minskad livskvalitet och psykiska tillstånd som diagnostiserats. Resultatet har en stor betydelse för framtida bemötanden av kvinnor som genomgått ett missfall eftersom det ger en ökad förståelse kring upplevelsen av ett missfall. Detta kommer leda till en tillämpning i praktiken där vårdpersonalen på ett lättare sätt kan bemöta dessa kvinnor på ett personcentrerat sätt.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats - Kvinnors upplevelser i samband med missfall
 • Eriksson, Felicia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlberg, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att skapa ett vårdande möte med våldsutsatta kvinnor: - En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relation ses som ett globalt problem och kan visa sig i olika former. Kvinnor som utsätts för våld har oftast en partnerrelation med våldsutövaren. Sjuksköterskor har till ansvar att värna om patientens självbestämmande, och kan ställas inför ett dilemma när en kvinna visar tydliga tecken på våldsutsatthet och avböjer stöd och hjälp. Med vårdande möte kan förutsättningar skapas för att den våldsutsatta kvinnan ska finna trygghet till sjukvården. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att skapa ett vårdande möte med våldsutsatta kvinnor. Metod: Litteraturstudie som grundade sig i en sammanställning av åtta kvalitativa artiklar inom området och som analyserades med hjälp av en integrerad analysmetod. Resultat: Sjuksköterskor upplevde att det fanns tidsbrist i att bemöta våldsutsatta kvinnor och att tiden är en viktig del i mötet. Vårdmiljön sågs som en viktig faktor i samtalet, dock framkom det en viss problematik i att hitta avskildhet. Sjuksköterskorna behövde ha ett förhållningssätt som gick ut på att visa empati, respekt och vara lyhörd. Slutsats: Sjuksköterskor har en betydande roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan. Genom det vårdande mötet skapas förutsättningar att finna trygghet i vården. Sjuksköterskor ansvarar över att värna om hälsa och välbefinnande för sin patient, därav blir förhållningssättet en grundläggande faktor för att skapa ett vårdande möte med den våldsutsatta kvinnan. Sjuksköterskorna kan hitta avskilda platser för att samtala, alltid samtala i enrum och minska stimuli runt den våldsutsatta kvinnan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Alva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eggert, Sabine
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patientens erfarenhet av att vårdas till följd av Anorexia Nervosa2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia Nervosa är en sjukdom som innebär att patienten har en onormalt låg kroppsvikt och en extrem rädsla för att gå upp i vikt. Sjukdomen påverkar stora delar av kroppen och medför ofta olika komplikationer som i värsta fall leder till döden. Sjuksköterskans omvårdnad är till för att lindra lidande och främja hälsa. Då sjukdomsbilden ofta är komplex hos patienter med Anorexia Nervosa är omvårdnadsbehovet många gånger stort. 

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens erfarenhet av att vårdas till följd av Anorexia Nervosa.

  Metod: En litteraturstudie med integrerad analys och induktiv ansats baserad på sju kvalitativa artiklar och de kvalitativa delarna av en studie med mixad metod användes för att besvara syftet. Artiklarna är inhämtade från databaserna Cinahl och Psycinfo. 

  Resultat: Analysen grundade ett resultat bestående av tre huvudkategorier samt sex underkategorier. Huvudkategorierna var: erfarenhet av vårdmötet, vikten av delaktighet och autonomi samt vikten av stöd. Huvudkategorierna innefattade fem underkategorier, dessa var: vårdpersonalens förståelse och kunskap, individanpassad vård, kontinuitet i vården, betydelsen av en god relation samt vägledning & struktur. 

  Slutsats: Patienterna erfor många gånger att vården de fick var bristande. Den bristande vården berodde ofta på kunskapsbrist hos vårdpersonal. Det var viktigt att bli behandlad med respekt, empati och känsla av förståelse. Individanpassad vård var positivt för tillfrisknandet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jammoul, Ruba
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av smärtlindring vid palliativ vård2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jerand Wernhammar, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Holgersson, Elsa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  När livet förändras: Föräldrars upplevelser vars barn drabbats av obotlig cancer2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige överlever idag cirka 85 procent av de barn som drabbats av cancer. När ett barn drabbats av obotlig cancer, kommer palliativ vård att bli aktuellt, vilket kan väcka olika känslor hos föräldrarna samt påverka hela familjens dynamik. Sjuksköterskans roll och den vård hen utför inom den palliativa vården utgår från de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Genom en ökad kunskap om föräldrarnas upplevelser kan sjuksköterskan erbjuda ett adekvat stöd till föräldrarna, vilket i sin tur kan minska risken för att föräldrarna fortsätter att bära på en svår och obearbetad sorg.  

  Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser vars barn drabbats av obotlig cancer.

  Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ analys av narrativer som baserades på sju bloggar. 

  Resultat: I föräldrarnas bloggar kunde olika känslor identifieras. Det var känslor såsom rädsla och sorg men även känslor i form av förstärkt kärlek och glädje i familjen. Föräldrarna beskrev också en fysisk påverkan i form av konstant trötthet. På grund av barnets obotliga cancerdiagnos förändrades livet. Trots att föräldrarna kunde känna sig ledsna och hjälplösa av att leva i ovissheten behöll de alltid hoppet.Slutsats: Studiens resultat har betydelse då det kan bidra till att sjuksköterskan får en ökad förståelse för föräldrars upplevelser. Vilket i sin tur skulle kunna förbättra stödet från sjuksköterskan vid bemötandet av föräldrar till barn med obotlig cancer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bognar, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att leva med afasi: Anhörigas upplevelser2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Afasi är en funktionsnedsättning som innebär en nedsatt språkförmåga. Stroke är den vanligaste bakomliggande orsaken. Afasi innebär en stor påverkan på livet för den drabbade och hens anhöriga. Anhöriga tar ofta på sig ett stort stödjande ansvar och riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

  Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en person med afasi.

  Metod: I denna litteraturstudie ingår både kvalitativa och kvantitativa data. Åtta vetenskapliga artiklar från två databaser sammanställdes genom en integrerad analys.

  Resultat: Den integrerade analysen resulterade i fem kategorier. 1) ”Anhörigas behov av stöd” framhöll att anhöriga upplever ett behov av information och känslomässigt/psykologiskt stöd samt att upplevelsen av bristande stöd förekom. 2) ”En total förändring i anhörigas liv” belyste upplevelser av att afasin har påverkat anhörigas relationer och vardag. 3) ”Förlust av det som var innan” framhöll upplevelser av att ha förlorat stora delar av kommunikationen med personen med afasi samt att anhörigas hälsa försämrats. 4) ”Strategier hjälper anhöriga” belyste att anhöriga upplevde sig ha hjälp av strategier för att underlätta i livet. 5) ”Hopp om framtiden” framhöll att upplevelsen av hopp kunde infinna sig om personen med afasi gjorde framsteg samt genom ett bra bemötande från vårdpersonal.

  Slutsats: Att vara anhörig till en person med afasi innebär ofta stora påfrestningar och risken för ohälsa är stor. Som sjuksköterska kan ett förhållningssätt utifrån familjefokuserad omvårdnad hjälpa till att stödja anhöriga. Denna studie kan bidra med förståelse för anhörigas situation, men ytterligare forskning, förslagsvis kvalitativa intervjuer, är väsentligt för att fördjupa förståelsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Jafari, Faeza
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Fabiny, Iryna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Efter mastektomi: Hur kroppsförändringar påverkar kvinnors liv?2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Karlsson, Sebastian
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hot och våld inom vården - Ett problem för sjuksköterskor2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Stark, HanTu
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  "Mot min vilja": Om kvinnors upplevelse av att vårdas med stöd av LPT inom rättspsykiatrin för självdestruktiva beteenden2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fram tills för några år sedan var dey vanligt att svårt psykiskt sjuka kvinnor med självdestruktivt beteende (inklusive ätstörningar) skickades till rättspsykiatrin då de blev för vårdkrävande för allmänspsykiatrin. Här vårdades de tillsammans med dömda brottslingar. Många utsatte för flertalet tvångsåtgärder och dey var ofta långa vårdtider. Det är viktigt att utforska dessa upplevelser för sjuksköterskor så att medvetenheten kring dessa händelser ökas. Detta för att sjuksköterskor på bästa sätt ska kunna bemöta och vårda dessa personer med de erfarenheter de bär med sig.

  Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att vårdas med LPT inom rättspsykiatrin för självdestruktiva beteenden. 

  Metod: Metoden som användes var en manifest kvalitativ innehållsanalys för genomförandet av en analys av narrativer.

  Resultat: Resultatet presenteras i tre faser, "vårdtid", "tvångsåtgärder", och "i efterahand". Under fasen "vårdtiden" framkom att kvinnorna upplevde att personalen hade både för och nackdelar, men att miljön och upplevelsen var främst negativ. Under "tvångsåtgärder" framkom att kvinnorna upplevde ett stort obehag på både emotionella, kognitiva men också rent fysiska plan. I fasen "I efterhand" nä patienterna såg tillbaka på sin vårdtid framkom att det trots allt funnits både positiva och negativa aspekter av vården.

  Slutsats: Flera av kvinnorna upplevde händelserna och vårdtiden inom rättspsykiatrin som traumatiska och bär med sig en rädsla för vården. Det är därför mycket viktigt att sjuksköterskor är medvetna om hur tvångsvård kan upplevas av patientgruppen, för att kunna bemöta dem på bästa sätt i deras framtida vård.

  Download full text (pdf)
  Mot min vilja
 • Björk, Levone
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Öberg, Ella
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter genomgången bröstcancer: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor där många överlever. Däremot kan behandlingen ge svåra biverkningar och ibland bestående symtom. Detta kan påverka hälsan vilket i sin tur kan påverka den sexuella hälsan. 

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter genomgången bröstcancer. 

  Metod: Den design som användes var en litteraturstudie. En systematisk litteratursökning har genomförts i två databaser. Insamlad data har avgränsats till år 2018-2023. Forskningsetiska aspekter har tagits i beaktande och kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av en granskningsmall från Malmö Högskola. Slutligen utfördes en analys.

  Resultat: Resultatet grundade sig i nio vetenskapliga artiklar varav tre kvalitativa och sex kvantitativa. De kategorier som identifierades var förändrad sexualitet och intimitet, förändrad kropps- och självbild, relationens påverkan på sexuellt samliv samt information. 

  Slutsats: Efter genomgången bröstcancer upplevde den största delen av kvinnor försämrad sexuell funktion och därmed ihållande påverkan på sexuell hälsa. Kvinnor upplevde även påverkan på kroppsbilden samt relationen. Det fanns ett samband mellan KASAM och sexuell hälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Axelsson, Nathalie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Elmqvist, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att ha en närstående som lider av hjärtsvikt: En systematisk litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 200 000 människor i Sverige lever med hjärtsvikt. Det är en palliativ sjukdom vilket innebär att den drabbade slutligen kommer att avlida av sjukdomen. En anhörig definieras som någon som har ett nära band till den sjuka, det kan vara såväl en släkting som en kollega. Även deras vardag kan påverkas av dess närståendes sjukdom. Anhöriga kan tvingas gå ner i arbetstid och planera om vardagsaktiviteter för att kunna bistå med omvårdnad och stöd.

  Syfte: Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av att ha en närstående som lider av hjärtsvikt.

  Metod: Den metod som har använts för arbetet är en systematisk litteraturöversikt. Litteratursökningen genomfördes i Cinahl och PubMed. Artiklarna granskades genom användning av en granskningsmall med kvalitetskriterier. Sammanfattning av resultatet gjordes sedan genom en metasyntes enligt Andersson & Hellström (2023). 

  Resultat: 8 artiklar från USA, Sverige, Taiwan, Tanzania, Danmark och Iran användes. Resultatet bestod av fyra kategorier: Vikten av information från vårdpersonal, påverkan på de anhörigas psykiska hälsa, upplevelsen av livsstilsförändringar och hur familjen och relationer påverkas. 

  Slutsats: Anhörigas upplevelser av att ha en närstående som lider hjärtsvikt skiljer sig åt och beskrevs som både negativa och positiva. Anhöriga erfor såväl fysiska som psykiska påfrestningar av att ha en sjuk närstående. Att som sjuksköterska besitta kunskap gällande hur en anhörig kan påverkas i en sådan situation är av stor vikt i sjuksköterskans yrkesroll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Björdin, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Holmberg, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att vara en kvinna utan en livmoder: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser efter hysterektomi i fertil ålder2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hysterektomi innebär att hela eller delar av kvinnans livmoder avlägsnas genom operation. År 2022 genomfördes 6515 hysterektomier i Sverige. Kvinnans kropp påverkas till följd av hysterektomin genom exempelvis infertilitet, vilket gör beslutet att genomgå en operation komplext. Tidigare studier har visat att fertila kvinnor upplever mer negativa känslor än infertila kvinnor inför en hysterektomi. Med kvinnornas livsvärld som utgångspunkt kan detta bidra till ökad kunskap om upplevelserna.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva upplevelser efter hysterektomi hos kvinnor i fertil ålder.

  Metod: Litteraturstudien innefattar tio artiklar. Sökningarna gjordes i Cinahl, PubMed och PsycInfo. De artiklar som svarade på syftet granskades och analyserades sedan genom en integrerad innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet bestod av tre huvudkategorier; den förändrade kroppen väcker känslor, varierande känslor i relationer och samliv och ett nytt liv utan hinder. Dessa huvudkategorier bestod i sin tur av sammanlagt sju underkategorier. Resultatet visade att det fanns både positiva och negativa upplevelser gällande samlivet, relationer, infertilitet, klimakteriet och känslan av kvinnlighet. Det visade även positiva upplevelser i form av ökad frihet och en upplevelse av att ha fått en andra chans till livet.

  Slutsats: Skillnaderna i upplevelserna grundade sig i vilket livsskede kvinnorna befann sig i. Resultatet av litteraturstudien kan ge en ökad kunskap kring upplevelser hos fertila kvinnor efter hysterektomi. Kunskapen tillsammans med livsvärldsperspektivet kan möjliggöra att kvinnorna får det individanpassade stöd och omvårdnad de behöver efter en hysterektomi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Mehdawi, Fatma Sena
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av att leva med akut leukemi: En litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Akut leukemi är en blodsjukdom med ett progressivt sjukdomsförlopp. Sjukdomen har ett snabbt sjukdomsförlopp vilket kan påverka patienternas livsvärld. För att kunna behandla dessa patienter på bästa sätt är det viktigt för sjuksköterskan att förstå hur dessa patienter upplever sin sjukdom. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med akut leukemi. Metod: I litteraturstudien involverades åtta vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades i enlighet med Kristensson (2014) utifrån den integrerade analysen. Det söktes efter artiklar i databaserna Cinahl och PubMed. De artiklar som utgjorde resultat för litteraturstudien hade alla en kvalitativ ansats. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier, Patienters förändringar i vardagen, patienternas upplevelse av diagnosen och patienternas behov, resurser och förutsättningar. Slutsats: Att få diagnosen akut leukemi medför att hela personens värld rasar. Det krävs mycket omställning för att anpassa sig till det nya livet och ställa in sig på nya rutiner. Det som tidigare varit en självklarhet är inte längre det. Det krävs stöd från både sjukvårdspersonal, familj, anhöriga, kollegor, vänner och från andra patienter som blivit drabbade av akut leukemi, för att återfå hopp och kunna skapa sig en känsla av ro. Oro samt rädsla för framtiden var något de levde med samt den osäkra sjukdomsprocessen och rädsla för komplikationer. Nyckelord Leukemi, akut leukemi och patientupplevelser Tack Ett stort tack till mina handledare Linda Ljungholm och Carina Persson för det ovärderliga stödet jag fått genom hela uppsatsskrivandet.

 • Nilsson, Samuel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Månkapplöpningen i svenska tidningar: En tidningsanalys om Sputnik 1 och Apollo 112024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Moon Race in Swedish Newspapers: A Newspaper Analysis of Sputnik 1 and Apollo 11. This study will investigate Sputnik 1 and Apollo 11. This will be done in the form of a newspaper analysis, and the newspapers being analyzed are Svenska Dagbladet, Expressen and Dagens Nyheter. The study will address the differences and similarities in the newspapers reporting on Sputnik 1 and Apollo 11. It will also explore how these events may have been experienced by those who read theses specific newspapers. Finally, the study will discuss how this outcome can be utilized in history education. The study uses a qualitative mothodology. The theories used are gestalt theory and philosophical geography. The study concludes that the newspapers have different overarching themes they write from, and that Sputnik 1 and Apollo 11 were likely experienced differently depending on which newspaper you read. Lastly, the study finds that the outcome can be used for educational purposes by demonstrating to students the complexity of the Cold War era.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Betzholtz, Per-Eric
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Forsman, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Franzén, Markus
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Increased Abundance Coincides with Range Expansions and Phenology Shifts: A Long-Term Case Study of Two Noctuid Moths in Sweden2023In: Diversity, E-ISSN 1424-2818, Vol. 15, no 12, article id 1177Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Environmental and climatic changes are inducing population declines in numerous species. However, certain species demonstrate remarkable resilience, exhibiting both population growth and range expansion. This longitudinal study in Sweden carried out over two decades (2004–2023) examines the noctuid moths Mythimna albipuncta and Hoplodrina ambigua. Abundance and phenology data were gathered from three light traps in southeastern Sweden and integrated with distribution and phenology data from the Global Biodiversity Information Facility. In M. albipuncta, the distribution area expanded from 7 to 76 occupied grids (60 km2) and the abundance increased from 7 to 6136 individuals, while in H. ambigua, the distribution area expanded from 1 to 87 occupied grids and the abundance increased from 0 to 6937 individuals, during the course of the study. Furthermore, a positive yearly association was observed between the number of occupied grids and light trap abundance for each species. We also found significant extensions in the adult flight periods of more than 100 days in both species. Light traps emerged as an effective monitoring tool, with light trap abundance as a reliable proxy for distribution changes. Our findings demonstrate that the studied species cope very well with environmental and climatic changes. Given their role as dominant links between primary producers and higher trophic levels, abundance and distribution shifts of these ecological engineers have the potential to cascade up and down in the ecosystem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Johansen, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  AI-baserad egenbehandling för patienter med ländryggsmärta: -en systematisk litteraturstudie2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Ländryggsmärta är en vår tids vanligaste förekommande åkommor som drabbar cirka 70% av befolkningen och den förekommer med hög samsjuklighet och högt personligt lidande. Den genererar hög samhällelig kostnad på grund av hög sjukfrånvaro, förlorad produktivitet och höga sjukvårdskostnader och bara i Sverige beräknas den kosta 7,8 miljarder kronor. Behandlingen som har högst evidens är rehabiliteringen där patienten själv är aktiv. Med den senaste tidens digitala tekniska utveckling har vården kunnat nå ut till fler patienter och patienten själv har hamnat i centrum. Med alltmer integrering av AI-modeller i den senaste tekniken så finns det verktyg som kan individualisera behandlingen. Litteraturöversiktens syfte är att beskriva resultat, utfallsmått och kvalitet i publicerade interventionsstudier om egenbehandling med AI-teknik hos vuxna ländryggspatienter.

  Metod: Till sin design är studien en systematisk litteraturöversikt. Den är systematisk för att det finns ett metodologiskt protokoll för litteratursökningen samt en strukturerad kvalitetsgranskning av utvalda artiklar. Nyckelord har lokaliserats och tre databaser har sökts igenom. Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av SBU:s mallar. Vid analysen användes en narrativ syntes som metod där resultatet extraherades från utvalda artiklar och syntetiserades till ett gemensamt resultat under respektive utfallsmått. Slutligen genomfördes en evidensgradering av den aktuella studiens resultat på respektive utfallsmått. 

  Resultat: Efter litteratursökning och urvalsprocessen lokaliserades 15 artiklar. Samtliga artiklar var kliniska interventionsstudier varav 10 av dem var RCT och övriga var enarmade kliniska studier. Artiklarna visade att AI-baserad vård hade ett förbättrande resultat för patientgruppen på smärta, funktionsnivå och psykosocialt mående. Vid utfallsmåttet smärta sågs en svag trend att det var bättre än sedvanlig vård och bland funktionsnivå sågs en mycket svag trend.  

  Diskussion: Forskningsfältet är ännu prematurt och det saknas välgjorda RCT- studier. Det saknas även standarder inom forskningsfältet kring gränsvärde för AI och det finns ett gap mellan vetenskapen kring AI och vad sjukvården faktiskt behöver i det dagliga arbetet. Modifierade implementeringsteorier inriktade speciellt mot AI behöver användas av den framtida forskningen för att bemöta gapet, och utmaningar finns kring transparens, tillit, förklarbarhet, dataskydd och etik. Slutsats: Studien ger en svag indikation på att AI- baserad egenbehandling vid ländryggsmärta är lika bra eller bättre än sedvanlig vård vad gäller förbättring av smärta hos ländryggspatienter. Studien indikerar också att funktionsnivån blir bättre med AI-baserad behandling med en mycket svag trend mot att det är bättre än sedvanlig vård. Studien visar också att det psykosociala måendet blir bättre men ej bättre en sedvanlig vård. Dock är evidensgraderingen låg till mycket låg. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Fransson, Cajsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  English and local languages inthe EFL classroom: A systematic literature review of language choices in EFL classrooms2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This systematic literature review examines the language use in the EFL classroom in lower secondary school. It aims to investigate how the target language, English, and local languages are used. Furthermore, teachers’ as well as students’ views on the language use in the classroom were investigated. This was done by compiling and comparing the findings of eight peer- reviewed research articles about the topic. The results show that language practices as well as views differ between teachers and their pupils. However, the general picture shows that, although English is the main language in the EFL classroom, there are contexts in which the pupil’s native language can be used beneficially.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Huovila, Alicia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att utveckla handling i krönikor: En analys av texter skrivna av elever som läser svenska eller svenska som andraspråk2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur elever som antingen läser svenska eller svenska som andraspråk utvecklar handling i krönikor och vilka eventuella skillnader som finns mellan elevgrupperna. Genom en systemisk-funktionell textanalys analyserades: vilka typer av grammatisk utvidgning som förekommer, förekomsten av de olika typerna och hur dessa utvidgningar utvecklar handlingen i krönikorna som eleverna skrivit. Genom att undersöka dessa aspekter kan studien synliggöra om och på vilket sätt analys av grammatisk utvidgning kan användas i undervisningssammanhang. Det vill säga att grammatisk utvidgning kan utgöra didaktiskt stoff för svensklärares skrivundervisning. Materialet bestod av 27 krönikor. Resultatet visar att skillnader mellan elevgrupperna inte är särskilt stora. Eleverna som läser svenska som andraspråk har en större andel av tillägg i sina texter, vilket är i linje med tidigare forskning. En annan skillnad mellan grupperna är att det förekommer en större va

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Das, Shemonto
  et al.
  Memorial University of Newfoundland, Canada.
  Prado da Fonseca, Vinicius
  Memorial University of Newfoundland, Canada.
  Soares, Amilcar
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Active learning strategies for robotic tactile texture recognition tasks2024In: Frontiers in Robotics and AI, E-ISSN 2296-9144, Vol. 11, article id 1281060.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Accurate texture classification empowers robots to improve their perception and comprehension of the environment, enabling informed decision-making and appropriate responses to diverse materials and surfaces. Still, there are challenges for texture classification regarding the vast amount of time series data generated from robots’ sensors. For instance, robots are anticipated to leverage human feedback during interactions with the environment, particularly in cases of misclassification or uncertainty. With the diversity of objects and textures in daily activities, Active Learning (AL) can be employed to minimize the number of samples the robot needs to request from humans, streamlining the learning process. In the present work, we use AL to select the most informative samples for annotation, thus reducing the human labeling effort required to achieve high performance for classifying textures. We also use a sliding window strategy for extracting features from the sensor’s time series used in our experiments. Our multi-class dataset (e.g., 12 textures) challenges traditional AL strategies since standard techniques cannot control the number of instances per class selected to be labeled. Therefore, we propose a novel class-balancing instance selection algorithm that we integrate with standard AL strategies. Moreover, we evaluate the effect of sliding windows of two-time intervals (3 and 6 s) on our AL Strategies. Finally, we analyze in our experiments the performance of AL strategies, with and without the balancing algorithm, regarding f1-score, and positive effects are observed in terms of performance when using our proposed data pipeline. Our results show that the training data can be reduced to 70% using an AL strategy regardless of the machine learning model and reach, and in many cases, surpass a baseline performance. Finally, exploring the textures with a 6-s window achieves the best performance, and using either Extra Trees produces an average f1-score of 90.21% in the texture classification data set.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hart, Heidi
  et al.
  SixtyEight Art Institute, Denmark.
  Schirrmacher, Beate
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Music, Noise, and Nature: Energetic Ambiguities in Benedikt Erlingsson's Woman at War2022In: Music and the Moving Image, ISSN 2167-8464, E-ISSN 1940-7610, Vol. 15, no 3, p. 3-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Unlike most films dealing with the challenges of climate change orglobalization, Benedikt Erlingsson’s film Woman at War (2018) is full of energetic humor and contradictions. The protagonist’s conflicting roles as choir director,eco-warrior, and future adoptive mother undermine expected binaries, as do onscreen musicians in this communication of complexity. In our intermedial and ecocritical analysis, we demonstrate how the film’s sound design exploits ambiguities of diegesis, nature and culture, music and noise, and order and revolt to generate a more empowering than merely entertaining plot.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersson, Linnea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Sjöström, Dick J.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Quach, Huy Quang
  Mayo Clin, USA.
  Hägerström, Kim
  Region Kalmar County, Sweden.
  Hurler, Lisa
  Semmelwe Univ, Hungary.
  Kajdacsi, Erika
  Semmelwe Univ, Hungary.
  Cervenak, Laszlo
  Semmelwe Univ, Hungary.
  Prohaszka, Zoltan
  Semmelwe Univ, Hungary.
  Toonen, Erik J. M.
  Hycult Biotechnology, Netherlands.
  Mohlin, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Mollnes, Tom Eirik
  Univ Oslo, Norway;Oslo Univ Hosp, Norway;Nordland Hosp, Norway.
  Sandgren, Per
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Tjernberg, Ivar
  Region Kalmar County, Sweden;Linköping University, Sweden.
  Nilsson, Per H.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Storage of Transfusion Platelet Concentrates is Associated with Complement Activation and Reduced Ability of Platelets to Respond to Protease-Activated Receptor-1 and Thromboxane A2 Receptor2024In: International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1661-6596, E-ISSN 1422-0067, Vol. 25, no 2, article id 1091Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Platelet activation and the complement system are mutually dependent. Here, we investigated the effects of storage time on complement activation and platelet function in routinely produced platelet concentrates. The platelet concentrates (n = 10) were stored at 22 degrees C for seven days and assessed daily for complement and platelet activation markers. Additionally, platelet function was analyzed in terms of their responsiveness to protease-activated receptor-1 (PAR-1) and thromboxane A2 receptor (TXA(2)R) activation and their capacity to adhere to collagen. Complement activation increased over the storage period for all analyzed markers, including the C1rs/C1-INH complex (fold change (FC) = 1.9; p < 0.001), MASP-1/C1-INH complex (FC = 2.0; p < 0.001), C4c (FC = 1.8, p < 0.001), C3bc (FC = 4.0; p < 0.01), and soluble C5b-9 (FC = 1.7, p < 0.001). Furthermore, the levels of soluble platelet activation markers increased in the concentrates over the seven-day period, including neutrophil-activating peptide-2 (FC = 2.5; p < 0.0001), transforming growth factor beta 1 (FC = 1.9; p < 0.001) and platelet factor 4 (FC = 2.1; p < 0.0001). The ability of platelets to respond to activation, as measured by surface expression of CD62P and CD63, decreased by 19% and 24% (p < 0.05) for PAR-1 and 69-72% (p < 0.05) for TXA(2)R activation, respectively, on Day 7 compared to Day 1. The extent of platelet binding to collagen was not significantly impaired during storage. In conclusion, we demonstrated that complement activation increased during the storage of platelets, and this correlated with increased platelet activation and a reduced ability of the platelets to respond to, primarily, TXA(2)R activation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Schirrmacher, Beate
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Christer Johansson. Det materialiserade ordet. Medium och mening i Eyvind Johnssons författarskap2022In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 143, p. 349-351Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Omhav, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management (MAN).
  Svärd, Jakob
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management (MAN).
  Lindblom, Johan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management (MAN).
  Etiska aspekter rörande användning av AI inom redovisning: En kvalitativ studie om hur redovisningsekonomer ser på etik och användandet av AI2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Artificial intelligence (AI) is an umbrella concept for intelligent technology. AI is used within the accounting area, and is going to be used even more in the future. A series of ethical questions has occurred in conjunction with an increased use of AI in the society in general and in the accounting area. We have identified the two ethical aspects privacy and accountability as possible ethical risk factors with the use of AI in accounting. 

  Purpose: The purpose of this study was, through qualitative interviews, to get a picture of how people within the accounting area thought of the two ethical aspects privacy and accountability in the adoption of AI. 

  Method: The study had a qualitative research approach and the empirical material consisted of four semi structured interviews with accountants. As theoretical reference frame we used Rogers Theory of Adoption and the ethical aspects privacy and accountability. 

  Conclusion: The conclusion that could be drawn from this study was that accountants, in the way AI is used today, don’t see any big problems with the ethical aspects privacy and accountability in the use of AI in accounting. In the future, with a possible increased autonomy of AI, was there however concerns that privacy can be threatened and that the clarity about who is responsible can be even more unclear. Before an increased implementation of AI in the accounting area, companies should ensure that they have good control and knowledge about the software that is to be used. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Brolin, Rosita
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Ctr, Sweden.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Ctr, Sweden.
  Lewis, Feylyn
  Vanderbilt Univ, USA.
  Parkhouse, Tom
  Univ Sussex, UK.
  Hlebec, Valentina
  Univ Ljubljana, Slovenia.
  Santini, Sara
  IRCCS, Italy.
  Hoefman, Renske
  Netherlands Inst Social Res SCP, Netherlands.
  Leu, Agnes
  Univ Basel, Switzerland.
  Becker, Saul
  Manchester Metropolitan Univ, UK.
  Adolescent Young Carers Who Provide Care to Siblings2024In: Healthcare, E-ISSN 2227-9032, Vol. 12, no 3, article id 316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A child's disability, long-term illness, or mental ill-health is known to affect siblings' health, social life, school engagement, and quality of life. This article addresses a research gap by its focus on young sibling carers and the impact of providing care to a sibling. A cross-national survey study was conducted in 2018-2019 (Italy, the Netherlands, Slovenia, Sweden, Switzerland, the UK) to examine the incidence of adolescent sibling carers, the extent of care they provide, and their self-reported health, well-being, and school situation. The survey was completed by 7146 adolescents, aged 15-17, and 1444 of them provided care to family members with health-related conditions. Out of these, 286 were identified as Sibling Carers and 668 as Parent Carers, while 181 had both sibling(s) and parent(s) with health-related conditions, and thus were identified as Sibling-Parent Carers. Sibling Carers and Sibling-Parent Carers carried out higher levels of caring activities compared to Parent Carers. They reported both positive aspects of caring, such as increased maturity, and negative aspects, such as mental ill-health, impact on schooling and a lack of support. To reduce the negative aspects of a sibling carer role, it is important to recognise them and to implement early preventive measures and formal support.

  Download full text (pdf)
  fulltext